ด่านเกียมก๊ก เจี้ยนเหมินก๋วน“ซานกว๋อสู่เต้า” 三國蜀道
เส้นทางสามก๊กสู่เสฉวน
บทความที่จะลงต่อไปนี้ ได้รับการอนุญาติ จากคุณปริวัฒน์ จันทร

เพื่อความสะดวกในการอ่านข้อมูล ดังนั้นจึงขอแยกส่วนของบทความโดยแบ่งเป็นหน้า สถานที่ละหน้า ทั้งหมด 8 สถานที่หลักๆ ตามลำดับ การไปเยือน เส้นทางนี้แตะที่วีดิโอ แล้วกดปุ่ม stop หากต้องการหยุดการเล่นเพลง auto


สถานที่ 6 ด่านเกียมก๊ก

"蜀道之難 難於上青天"

"ทางเดินเข้าแคว้นสู่ ยากยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์"


บทกวีของหลีไป๋


ด่านเกียมก๊ก ปราการอันดับหนึ่ง กลางขุนเขา
จากเมืองล่างจงทางภาคตะวันออก ผมเดินทางขึ้นเหนือมาตามเส้นทางหมายเลข ๒๑๒ เชื่อมต่อเข้ากับเส้นทางหมายเลข ๑๐๘ ผ่านด่านแฮบังก๋วน ลงมาทางใต้ระยะทางประมาณ ๓๓ กิโลแมตรเข้าสู่อำเภอเจี้ยนเก๋อ (Jiange)


และจากตัวอำเภอลงมาทางใต้ประมาณ ๗ กิโลเมตร ก็ถึงที่ตั้งของด่านเกียมก๊กหรือจำก๊ก ใน สามก๊ก ซึ่งได้รับสมญาว่า
“ด่านเข้มแข็งอันดับหนึ่งในใต้หลา”
ในอดีตด่านเกียมก๊กเป็นด่านเดียวในช่องเขาบนเส้นทางที่ชาวเสฉวนใช้เดินทางติดต่อแผ่นดินจีนภาคกลาง

และด้วยภูมิลักษณ์อันเอื้ออำนวยจากปราการขุนเขาโอบล้อมทุกทิศทาง

นี้เอง “เสฉวน” จึงถูกใช้เป็นที่หลบภัยและรวบรวมกำลังของอดีตวีรกษัตริย์

ผู้มีชื่อเสียง เช่น เล่าปัง (หลิวปัง ต่อมาคือพระเจ้า ฮั่นโกโจ) ซึ่งหลบมาตั้งตัว

ก่อนทำสงครามชนะฉ้อปาอ๋อง (ซุ่ป้าหวาง) จนสถาปนาราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (พ.ศ. ๓๔๑ – ๕๕๑) ขึ้นสำเร็จและขงเบ้งก็ใช้ประวัติศาสตร์นี้เป็นเครื่องชี้อนาคต ด้วยแผนการยึดเสฉวนอันอุดมสมบูรณ์และมีชัยภูมิปราการชั้นเลิศ เป็นแผนยุทธศาสตร์บันไดขั้นที่ ๒ ก่อนที่จะรวมแผ่นดินราชวงศ์ฮั่นขึ้นใหม่ปัจจุบันด่านเกียมก๊กสร้างขึ้นเป็นป้อมค่าย ด้านบนมีหอบัญชาการรบ ภูมิประเทศรายรอบด้วยกำแพงขุนเขาสูงแทงยอดขึ้นสู่เวหาดั่งกระบี่ มีถึง ๗๒ ยอด จึงได้รับการขนานนามว่า “เจี้ยนเหมินกวน” (Jianmen Guan) หรือด่านประตูกระบี่อีกด้วย
ตัวป้อมค่ายตั้งอยู่ตรงกลางช่องเขาสูงซึ่งทางน้ำไหลผ่าน ฝั่งตรงข้าม เป็นเชิงเขาทอดยาวต่ำลงไป สามารถมองเป็นข้าศึกที่ยกทัพมาได้แต่ไกล นับเป็นชัยภูมิอันได้เปรียบยิ่ง และยากที่กองทัพใดจะผ่านไปได้ จนมีคำกล่าวยกย่องว่า “หนึ่งคนเฝ้าด่าน ทหารหมื่นนายมิอาจกรายผ่าน”

เหนือหน้าต่างบนป้อมนั้น ปรากฏตัวอักษรจีน ๔ ตัว “เอี่ยนตีฉางอาน” สายตาทอดแลฉางอาน สะท้อนเจตจำนงอันมุ่งมั่นของขงเบ้งซึ่งหมายบรรลุบันไดขั้นที่ ๓ โดยเพียรพยายาม ยกทัพออกกิสานถึง ๖ ครั้งในช่วงระยะเวลา ๗ ปี ระหว่าง พ.ศ ๗๗๑ –๗๗๗

กิสาน (ฉีซาน – Qishan) เป็นชื่อเทือกเขาสลับซับซ้อน อันเป็นปราการธรรมชาติที่ขวางกั้นพรมแดนระหว่างวุยก๊กกับจ๊กก๊ก

ขงเบ้งยกทัพออกจากด่านเกียมก๊กและด่านแฮบังก๋วน ผ่านเมืองฮันต๋ง
ไปตั้งทัพกรำศึกกับทัพวุยก๊กที่ตำบลเขากิสานถึง ๖ ครั้ง

ส่วนฝ่ายวุยก๊กก็ตั้งทัพรักษาด่านตำบลเขากิสานไว้สุดชิวิต
เพราะหากทัพจ๊กก๊กผ่านไปได้จะสามารถเดินทัพเข้ายึดหัวใจ
ของวุยก๊ก ตั้งแต่อดีตเมืองหลวงเตียงอั๋น (ฉางอาน) ลกเอี๋ยง
จนถึง ฮูโต๋ ราชธานีของวุยก๊ก

ก่อนออกจากด่านเกียมก๊ก สายตาของขงเบ้งจึงทอดแลไปไกลถึงเตียงอั๋น หรือฉางอาน ณ เบื้องหน้าแล้ว


บนโขดผาที่โอบล้อมด่านเกียมก๊ก มีเส้นทางเดินเท้าเลียบหน้าผาซึ่งสร้างขึ้นตามแบบสมัยโบราณ เรียกว่า “กู่จั้นเต้า”

โดยใช้ไม้เสียบเข้าหน้าผาตามแนวนอน แล้ววางไม้รองรับน้ำหนักตามแนวตั้ง ทางเดินไม้นี้กว้างเพียง ๒-๔ เมตร บางตอนแคบและสูงชันน่าหวาดเสียวชวนให้ขาสั่น เมื่อเห็นแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่านี่คือเส้นทางเดียวที่กองทัพซึ่งประกอบด้วยนายทหารและพลม้าใช้เป็นทางเดินเข้าออกสู่เสฉวน โดยเลียบเลาะขึ้นลงไปตามขุนภูที่โอบล้อมขวางกั้นเสฉวนไว้ทุกทิศทาง


หลังจากผมมายืนอยู่บนเชิงเทียนกำแพงด่านเกียมก๊ก และเดินเลาะหน้าผาตามเส้นทางกู่จั้นเต้าพอได้เหงื่อแล้ว ก็อดคิดเสียมิได้ว่า

ต่อให้เมืองมีชัยภูมิล้ำเลิศเกราะป้องกันเพียงใด หากไร้ซึ่งผู้นำและแม่ทัพที่หาญกล้าแล้ว ก็มิอาจต่อกรกับผู้รุกราน เฉกเช่นชะตากรรมในบั้นปลายของจ๊กก๊กที่บอกให้เรารู้จักมาแล้วในอดีต

M

เต้าหู้แห่งเจี้ยนเหมิน

นานมาแล้วที่ชาวอำเภอเจี้ยนเก๋อรับรองอาคันตุกะผู้มาเยือนด้วยเมนูอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ นั่นคือ อาหารนานาชนิดซึ่งมีเต้าหู้เป็นส่วนผสมหลัก ทั้งเต้าหู้นึ่ง ฟักทองเต้าหู้ เต้าหู้น้ำแดง แกงจืดเต้าหู้ เต้าฮวยหมูสับ ลูกชิ้นเต้าหู้ทอด ไปจนถึงเต้าฮวยน้ำตาลทรายแดง ฯลฯ


มีตำนานท้องถิ่นเล่าถึงความเป็นมาของเต้าหุ้แห่งเจี้ยนเหมินที่ผูกพันกับเรื่องราวสมัยสามก๊กว่า ครั้งแม่ทัพเกียงอุยแห่งจ๊กก๊ก ยกทัพออกนอกด่านเกียมก๊กไปสู้กับจงโฮยแม่ทัพวุยก๊ก แต่พ่ายศึกแล้วถอยทัพกลับเข้าด่าน เกียงอุยเห็นว่าด่านเกียมก๊กจะเป็นอันตราย จึงสั่งปิดประตูด่านเพื่อต้านยันข้าศึก


ชาวบ้านเห็นทหารและม้าต่างอิดโรยและบาดเจ็บ จึงนำถั่วเหลืองมาบดทำเป็นเต้าหู้และน้ำเต้าหู้ เพื่อบำรุงทหาร ส่วนกากถั่วเหลืองที่เหลือก็ใช้เลี้ยงดูม้า

สามวันผ่านไป ทั้งทหารและม้าต่างมีพละกำลังวังชาขึ้น จึงยกทัพออกจากด่านขับไล่ทหารวุยก๊กถอยร่นไปไกลสิบลี้ เต้าหู้แห่งเจี้ยนเหมินจึงโด่งดังขึ้นในบัดดล

เคล็ดลับความอร่อยของเต้าหู้เจี้ยนเหมิน ว่ากันว่ามาจากถั่วเหลืองที่ปลูกในแปลงดินหินกรวดที่ร่วนซุย มีแร่ธาตุสมบูรณ์ และภูมิอากาศเหมาะสม ปรุงด้วยน้ำแร่จากภูเขาเจี้ยนเหมินทั้ง ๗๒ ยอด แล้วบดด้วยกรรมวิธีโบราณ ส่งผลให้เต้าหู้มีสีขาวนวล รสชาติหอมหวานเนื้อนุ่มละมุน มีความหยุ่นในตัว ถูกปากคนกิน เหมาะสำหรับปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด เลื่องลือไปทั้งประเทศ


MV เกียงอุย จาก สามก๊ก เวอร์ชั่น 1994


credit Mv: Thanks to Ultravalor who share this wonderful MV


ต่อไปจะไปที่ เขตเมืองฮันต๋ง ด่านยังเบงก๋วน สุสานม้าเฉียว

กด link ที่ภาพ & เพื่อไปยัง ด่านยังเบงก๋วน古陽平関
!
照片製作和謝謝 PHOTO CREDIT AND THANKSขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม และหวังว่าบทความนี้จะได้ช่วยเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่องราวในสถานที่ต่างๆ ของจ๊กก๊ก ให้กับเพื่อนๆและน้องๆ ที่สนใจเรื่องราวของสามก๊ก
บทความ : ได้รับการอนุญาติจากคุณปริวัฒน์ จันทร (เจ้าของบทความ)

ภาพประกอบ : 特別感謝你,將這些美好的照片與我分享.
special thanks to the owner who share those wonderful pictures
credit ภาพจากเว๊บไซด์ และภาพจากคุณปริวัตน์ จันทร

เรียบเรียงจัดทำใน Blog : เรียบเรียงบทความและภาพประกอบพร้อมทั้งใส่ภาษาไทยและภาษาจีนประกอบด้วยคำบรรยาย และภาษาจีนเพิ่มเติมในส่วนบทความ โดยแม่นางเตียวcredit background sound : THREE KINGDOMS Resurrection Of Dragon soundtrack by Henry Lai After the Snow


Create Date : 20 กุมภาพันธ์ 2556
Last Update : 18 สิงหาคม 2556 22:25:22 น. 1 comments
Counter : 1521 Pageviews.

 
upload หน้าด่านยังเบงก๋วน (หยางผิงกวน) แล้วนะคะ สามารถแวะไปชมได้

อยู่ที่ฮันต๋งและเป็นสถานที่ใกล้กับค่ายบัญชาการรบของขงเบ้ง ที่สร้างเป็นศาลเจ้านักรบแห่งเหมี่ยนเสี้ยน


โดย: แม่นางเตียว วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:22:18:21 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

แม่นางเตียว
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 10 คน [?]
เวลาว่างๆ เราก็มักจะ ทำอะไรเรื่อยเปื่อย ที่ชอบก็คือฟังเพลง ดูหนัง ส่วนหนังสือนานๆ จะจับสักครั้ง ต้องอ่านเป็นเรื่องสั้น หรือ บทความ ตอนๆ
ถ้าอ่านยาวๆ เลย ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่คะ
นิสัยก็ติงต๋อง บ้าๆ บอๆ ^^


Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2556
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
 
20 กุมภาพันธ์ 2556
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add แม่นางเตียว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.