Group Blog
 
<<
มกราคม 2557
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
3 มกราคม 2557
 
All Blogs
 
<<<+++คุณธรรม 8 ประการ ของขงจื้อ+++>>>คุณธรรม 8 ประการ ของขงจื้อ

ขงจื้อจะสอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนโดยสมบูรณ์
การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นต้องปฏิบัติตาม คุณธรรม 8 ประการ
ขงจื้อได้สอนเกี่ยวกับ คุณธรรม 8 ประการ ไว้ดังนี้

1. กตัญญู
กตัญญู (กตัญญ อักษรจีนอ่านว่า"เซี่ยว" ครึ่งบนเป็นตัวชรา ครึ่งล่างเป็นตัวลูก ประกอบกัน)
ความหมายในตัวอักษร แสดงให้เห็นว่า พ่อแม่นั้นแก่เฒ่า ลูกอยู่เบื้องล่าง เหมือนมือเท้าเฝ้ารับใช้

กตัญญูเป็นคุณธรรมอันดับแรก เป็นต้นกำเนิดของความดีงาม
เป็นคุณธรรมสำนึกที่ควรปฏิบัติรักษาเป็นสำคัญ ซึ่งคนจะขาดเสียมิได้
ขาดความกตัญญ เหมือนต้นไม้ไม่มีราก เหมือนน้ำไม่มีต้นน้ำ
พ่อแม่เลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่ บุญคุณลึกล้ำกว่ามหาสมุทร คุณธรรมท่านสูงกว่าขุนเขาไท่ซัน
ทุกค่ำทุกเช้า ทุกสิ่งทุกอย่าง พ่อแม่ให้ความรักดูแลเอาใจใส่ลูก จนสุดที่จะ บรรยายได้
ไม่ว่าจะลำบากฝ่าฟันอันตรายอย่างไร ก็ไม่เหนื่อยหน่ายท้อถอย
ความรักลูกนั้น ไม่เปลี่ยนผันจนวันตาย

ปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า
"หมื่นพันตำลึงทองมากมาย ยากจะซื้อชีพกายพ่อแม่
ท่านยังอยู่ไม่เคารพดูแล ท่านนิ่งแน่ร้องไห้ให้ป่วยการ
พระคุณพ่อนั้นเพียงพสุธา คุณมารดาดังมหาสมุทรใหญ่
รักลูกผูกถวิลจนสิ้นใจ จะหมายใครดั่งพ่อแม่แท้ไม่มี"

ความกตัญญูตามปกติที่ทุกคนพึงปฏิบัติในจุดหมายแห่งการอบรมนี้ คือ
-ไม่นำความเสื่อมเสียมาสู่พ่อแม่ เรียกว่า อัน หมายถึง ให้ความสงบสุขใจ
-ช่วยรับภาระความทุกข์กังวลของท่าน เรียกว่า อุ้ย หมายถึง ปลอบใจช่วยให้คลายทุกข์
-ให้เสื้อผ้าอาหารด้วยกิริยาที่ยินดี เรียกว่า จิ้ง หมายถึง เคารพ
-พ่อแม่โกรธว่า ไม่ขัดเคืองโกรธตอบ เรียกว่า ซุ่น หมายถึง โอนอ่อนไม่ขัดใจ


ขงจื๊อสอนธรรมะในข้อกตัญญแก่ศิษย์ไว้ว่า
"ลูกกตัญญู พึงปฏิบัติต่อมารดาบิดา คือ
เมื่ออยู่กับท่านให้เคารพ
เมื่อเลี้ยงดูท่านให้ได้รับความสุข
เมื่อท่านป่วยไข้ให้ห่วงกังวล
เมื่อท่านสิ้นไปให้อาลัยโศก เศร้า
เมื่อบูชาเซ่นไหว้ให้ยำเกรงเต็มใจ
ทั้งห้าประการนี้ดีพร้อม จึงได้ชื่อว่าปฏิบัติกตัญญู


ความอีกตอนหนึ่งว่า
"ร่างกายตลอตจนปลายเท้าและเส้นผม ได้จากมารดาบิดา มิกล้าทำลาย นี่ คือ กตัญญูในเบื้องต้น
สำรวมตนบำเพ็ญธรรม สร้างคุณงามไว้ในโลก เกียรติ ปรากฏแก่มารดาบิดา นี่คือ กตัญญูในเบื้องปลาย
ฉะนั้น ชายหญิงที่ได้รับธรรมะแล้ว อย่าลืมรากฐานชีวิตที่ได้มา
จงกตัญญูต่อพ่อ แม่ จึงจะได้ชื่อว่า เป็นผู้บำเพ็ญธรรม"


2. พี่น้องปรองดอง
พี่น้องปรองดอง(อักษรจีนอ่านว่า"ที่" จุดแรกเป็นพี่จุดที่หลังเป็นน้อง
โค้งตัวเคารพครบมือครบเท้าในร่างเดียวกัน คือพ่อแม่เดียวกัน)
สายเลือดที่สนิทชิดเชื้อที่สุด คือ พี่น้อง เหมือนกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ต้นเดียวกัน
ให้สำนึกว่าเกิดมาจากแม่เดียวกัน ดื่มนมจากแม่เดียวกัน
พี่จึงควรรู้ให้อภัย น้องให้รู้อดทน ไม่ตัดมือตัดเท้า
ความเจริญของครอบครัวเกิดได้เพราะพี่น้องปรองดองกัน


3. ซื่อสัตย์ จงรักภักดี
ซื่อสัตย์ จงรักภักดี (อักษรจีน อ่านว่า "จง" คือวางใจไว้ให้ตรง)
จะทำการใดๆให้ถูกต้องยุติธรรม ไม่โป้ปดหลอกลวง ไม่ทำสิ่งน่าละอายต่อตนเองและผู้อื่น
ถูกต้องตรงต่อฟ้าดิน ตรงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตรงต่อบ้านเมือง ตรงต่อสังคม
ตรงต่อพ่อแม่ ตรงต่อพี่น้อง บุตร และภรรยา ทุกสิ่งที่ทำไปโดยไม่ผิดต่อมโนธรรม


4. ความสัตย์จริง
ความสัตย์จริง (อักษรจีน อ่านว่า "ซิ่น" ประกอบด้วยตัวคน และวาจาหมายความว่า คนควรมีวาจาสัตย์)
วาจาสัตย์ เป็นบรรทัดฐานแห่งมนุษยธรรมอันล้ำค่า
กิจการใดจะรุ่งเรืองล้มเหลวอย่างไร เริ่มต้นได้ที่วาจาสัตย์
ดังคำที่กล่าวว่า กัลยาณชนเอ่ยวาจาใด ต่อให้ม้าฝีเท้าไวก็ไม่อาจตามคืนมากัลยาณชน
เมื่อลั่นวาจาว่าจะบำเพ็ญธรรม คำไหนเป็นคำนั้น
เชื่อในวิถีธรรม เชื่อในมหันตภัย เชื่อในกฏแห่งกรรม
การใดที่ได้พูดจานัดหมายกับใคร จะเป็นซื้อขายหรือการงานก็ตาม
หากคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์แห่งตนแล้วผิดสัญญาคำสัตย์ หลอกลวงเหลวไหลล้วนถือเป็นขาดความสัตย์จริง
ฉะนั้น เมื่อพูดให้คิดถึงการกระทำ เมื่อจะกระทำให้คิดถึงที่พูด ปากกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ซื่อสัตย์ต่อการกระทำตามสัจวาจา


5. จริยธรรม
จริยธรรม (อักษรซี อ่านว่า "หลี่" หมายถึงการปฏิบัติที่ถูกแบบแผนอันดีงามตามหลักธรรม)
คนประเสริฐกว่าสรรพสัตว์ใดๆ หากไม่มีจริยธรรมก็จะไม่ต่างอะไรกับเดรัจฉานและจะไม่ได้รับการยกย่อง
จริยธรรมแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของตน ด้วยอาการที่อ่อนน้อมถอมตน
ท่าทีสุภาพสง่างาม อยู่ในระเบียบแบบแผนอันดีงาม
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่มีความกรุณาปรานีต่อผู้น้อยทั่วไป
เรามีจริยธรรมต่อเขา เขาย่อมตอบสนองต่อเราด้วยจริยธรรม

ฉะนั้น การบำเพ็ญธรรม จึงให้เห็นความสำคัญของแบบแผนจริยธรรม
รักตัวสงวนตัว รักผู้อื่นเคารพให้เกียรติผู้อื่น เช่นนี้ จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติสูงส่งไม่ละอายต่อจริยธรรม


6. มโนธรรม
มโนธรรม (อักษรจีน อ่านว่า "อี้" หมายถึงการกระทำที่ถูกต้องตามหลักธรรม )
เป็นคนไม่ควรทำทุจริตทรัพย์สินเงินทองแม้เป็นของน่ายินดี แต่ควรให้ได้มาอย่างเป็นธรรม
หากแข็งขืนช่วงชิงมา ทำให้ผู้อื่นเสียหายเพื่อตนจะได้ประโยชน์เช่นนี้ ภายหลังย่อมได้รับภัยพิบัติเสียหาย

ฉะนั้น กัลยาณชนผู้มีมโนธรรม ไม่เพียงแต่ไม่โลภในทุกขลาภ
ยังจะต้องสละทรัพย์เพื่อมนุษยธรรม ช่วยเหลือผู้คนและงานธรรมต่างๆ
เป็นที่ชื่นชมต่อเทพยดา เป็นที่เคารพ ของคนทั้งหลาย
ไว้ชื่อเสียงเกียรติคุณแก่ลูกหลานและบรรพบุรุษคงอยู่ชั่วกาลนาน


7. สุจริตธรรม
สุจริตธรรม (อักษรจีน อ่านว่า "เหลียน" หมายถึงใจซื่อมือสะอาด ไม่โลภมากอยากได้ ไม่ทุจริตคิดมิชอบ)
ผู้มีสุจริตธรรมจะต้องปฏิบัติตนด้วยความจริงใจ ทำการใดๆให้เสมอต้นเสมอปลาย
ไม่ฉวยโอกาสเมื่อใกล้เงิน ไม่หลงไหลเมื่อใกล้อิสตรี
มีจิตใจสงบเยือกเย็น ละกิเลสความอยาก
คุณค่าเหล่านี้อยู่ที่ใจกาย มิได้อยู่ที่เสื้อผ้าที่สวมใส่

ความบริสุทธิ์ชัดเจน 3 สถาน คือ
-บริสุทธิ์งานทางโลก งานทางธรรม
-บริสุทธิ์ทางการเงิน
-บริสุทธิ์สำรวมมารยาทระหว่างหญิงชาย
และ
เที่ยงตรง คือ
-กายเที่ยงตรง
-ใจเที่ยงตรง
-วาจาเที่ยงตรง
-ความประพฤติเที่ยงตรง


เหล่านี้เป็นเครื่องประดับกายให้ขาวสะอาด จิตใจที่สุจริต
แม้ฐานะจะยากจนก็ไม่โลภอยากได้แต่ผลประโยชน์อันไม่ควรได้
เจียมตัวรักษาตน รักษาหน้าที่การงานด้วยความสุจริตไม่เปลี่ยนแปลง


8. ละอายต่อความชั่ว
ละอายต่อความชั่ว (อักษรจีน อ่านว่า "ฉื่อ" หมายถึงเนื้อแท้ของจิตเดิม
จิตเดิมของคนเรามีแต่ความดีไม่มีความชั่ว ซึ่งหมายถึงมโนธรรมหรือน้ำใจอันดีงามนั่นเอง)

ความรู้สึกละอายต่อความชั่ว มีอยู่ในใจของทุกคน
เมื่อรู้ละอาย จึงรู้การอันควรกระทำที่ถูกต้อง ชัดเจน

ตรงกันข้ามหากมิรู้ละอาย ใจกายจะไม่สำรวม
สวมใส่เสื้อผ้าไม่สุภาพ เป็นชายก็ไม่ใช่เป็นหญิงก็ไม่เชิง
ไม่ระวังความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง ก่อให้เกิดข้อครหาน่าอับอายต่างๆ
เหล่านี้ล้วนเกิดจากไม่รู้ละอายต่อความชั่วทั้งสิ้น
ต้องขออภัยเจ้าของบทความด้วยที่ไม่ได้ให้เครดิต เนื่องจากลืมเซฟไว้ค่ะCreate Date : 03 มกราคม 2557
Last Update : 21 กุมภาพันธ์ 2558 19:55:19 น. 0 comments
Counter : 1452 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Kluaytub
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 29 คน [?]4 สิ่งในโลกที่เงินซื้อไม่ได้
ความรัก
เวลา
ชีวิต
มิตรแท้

วันเวลาในโลกนี้
มีอยู่แค่ 3 วัน
เมื่อวาน :
ซึ่งเราได้ใช้มันแล้ว
และไม่มีวันหวนกลับมา
วันนี้ :
เรากำลังใช้มันอยู่
และใช้ได้แค่ครั้งเดียว
พรุ่งนี้ :
ยังไม่รู้เลยว่า
จะได้ใช้หรือเปล่า?

เวลาใครทำอะไรไม่ดีกับคุณ
อย่าลืม
ขอบคุณเขา
ที่ช่วยเสียสละตัวเอง
ทำให้คุณ
รีบเดินออกไป พบสิ่งที่ดีกว่า

คนเราเปลี่ยน.....
ด้วยเหตุผลสองประการ
เปลี่ยนเพราะได้เรียนรู้มามากแล้ว
เปลี่ยนเพราะเคยเจ็บปวดมามากแล้ว


ชีวิต
ก็เหมือนการขี่จักรยาน
คุณต้องปั่นไปข้างหน้าเท่านั้น
ถึงจะประคองตัวเอาไว้ได้

ความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นของขวัญล้ำค่า
อย่าไปคาดหวัง
ว่าจะได้มาจากคนไร้ค่า

คุณสามารถปิดตา
เวลาที่เจอสิ่งที่ไม่อยากเห็น
แต่คุณไม่สามารถปิดใจ
ในเวลาที่ไม่อยากรู้สึก

ถ้าตอนนี้ "หดหู่"
แสดงว่าอยู่กับอดึต
ถ้าตอนนี้ "กังวล"
แสดงว่าอยู่กับอนาคต
ความสุขคือ...
การอยู่กับปัจจุบัน
และทำมันให้ดีที่สุด

การรู้จักชื่นชมสิ่งต่างๆที่มีอยู่
จะทำให้เราตระหนักว่า
ทุกวันนี้...
เรามีความสุขมากมายอยู่แล้ว#855FA8#8B7D7B
#8B658B#5D478B
#9AC0CD#CD9B9B#CDAA7D

คนที่กำลังดูบล็อก
Friends' blogs
[Add Kluaytub's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.