Bingo 17 #Q14 >> เสด็จฯ เยือน 14 ประเทศ : ประกาศ วัชราภรณ์


ช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ ต่างหยิบเอาพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มาตีพิมพ์ให้เห็นผ่านตามากมาย
โดยเฉพาะภาพช่่วงเสด็จขึ้นครองราชย์ และคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ
ซึ่งเราเกิดไม่ทัน ไม่ได้เห็น "ข่าวในพระราชสำนัก" ในช่วงชีวิตเรา 
จำได้ว่าเคยซื้อหนังสือเก็บไว้ ก็เลยไปรื้อออกมาอ่านในเกมรอบนี้  - - อีกเล่ม เสด็จฯ เยือน 14 ประเทศ : ประกาศ วัชราภรณ์
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2539
จำนวน 490 หน้า / ราคา 250 บาท
ซื้อเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2543
อ่านจบ : 7 พฤศจิกายน 2559

:: โปรยปกหลัง :: 

"ข้าพเจ้าทำหน้าที่ประมุข
คือนำจิตใจของประชาชนชาวไทย
ไปแสดงต่อประชาชนต่างประเทศ
ว่าเป็นมิตรและขอเป็นมิตร
และขอร่วมมือกัน" 

กระแสพระราชดำรัส
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

หนังสือเล่มนี้ รวบรวมเรื่องราว พระราชดำรัส ภาพถ่ายพระราชกรณียกิจ
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนิน
เยือนสหรัฐอเมริกาและอีก 13 ประเทศในยุโรป อย่างเป็นทางการ
เริ่มต้นตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2503 และเสด็จนิวัติประเทศไทย วันที่ 18 มกราคม 2504 
กว่า 6 เดือนเศษที่พระองค์ สมเด็จพระราชินี และเจ้าฟ้าทั้ง 4 พระองค์ประทับนอกราชอาณาจักร
ปฏิบัติหน้าที่ "ประมุข" ของประเทศ เป็นแขกของพระราชวงศ์และของรัฐบาล 
โดยที่เจ้าฟ้าทั้ง 4 พระองค์ไม่ได้โดยเสด็จไปด้วยตลอดเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ขณะที่เสด็จฯ เยือนแต่ละประเทศ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำประเทศต่างๆ อย่างดียิ่ง
ทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยก้องกำจรไปด้วยภาคพื้นยุโรปและทั่วโลก 
และหลังจากเสด็จพระราชดำเนินเยือนแต่ละประเทศ ทรงมีพระราชสาสน์ถึงชาวไทยทุกครั้ง ผู้เขียนรวบรวมเอกสารสำคัญหลายฉบับในทึ่ต่างๆ กัน ตลอดจนเรียบเรียงเรื่องที่ได้รับฟัง
จากข่าวของราชการและผู้ที่รู้เห็นข้อเท็จจริง ออกเป็นหนังสือเล่มนี้ ตีพิมพ์ตรั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2504 
และฉบับที่เราเป็นเจ้าของนี้ เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ซึ่งพิมพ์ห่างจากครั้งแรก 35 ปัี 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส "กาญจนาภิเษก" 
เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศอย่างเป็นทางการนั้น เริ่มจาก
   • สหรัฐอเมริกา  : 14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2503
   • อังกฤษ : 19 - 23 กรกฎาคม 2503
   • เยอรมันนีตะวันตก : 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2503
   • โปรตุเกส : 22 - 25 สิงหาคม 2503
   • สวิตเซอร์แลนด์  : 29 - 31 สิงหาคม 2503 
   • เดนมาร์ก : 6 - 9 กันยายน 2503
   • นอร์เวย์ : 19 - 20 กันยายน 2503 
   • สวีเดน : 21 - 24 กันยายน 2503 
   • อิตาลี : 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2503 
   • เบลเยี่ยม : 4 - 6 ตุลาคม 2503 
   • ฝรั่งเศส : 11 - 14 ตุลาคม 2503 
   • ลักเซมเบิร์ก : 17 - 19 ตุลาคม 2503 
   • เนเธอร์แลนด์ : 24 - 27 ตุลาคม 2503
   • สเปน : 3 - 8 พฤศจิกายน 2503 
จากนั้น จึงเป็นการเดินทางแบบส่วนพระองค์ อีกชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก่อนจะนิวัติประเทศไทย

ขอยกเอาบางส่วนของพระราชสาสน์ที่ทรงมีถึงพสกนิกรมาไว้ด้วย 
พระราชสาส์นนี้ จะแสดงให้เห็นว่าทรงเป็นห่วงและคิดถึงประชาชนของพระองค์ตลอดเวลา 

กระแสพระราชดำรัสอำลาประชาชนชาวไทย 

"... การไปเมืองต่างประเทศคราวนี้ก็ไปเป็นราชการแผ่นดิน เป็นการทำตามหน้าที่
ของข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นประมุขของประเทศ เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ในสมัยนี้
ประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็กต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่เสมอ จะว่าชนทุกชาติ
เป็นญาติพี่น้องกันก็ว่าได้ จึงควรพยายามรู้จักนิสัยใจคอกัน ทั้งต้องผูกพันน้ำใจกันไว้ให้ดีด้วย

...ข้าพเจ้าจะลาท่านไปเป็นเวลา 6 เดือน ก็เป็นธรรมดาที่นึกห่วงใยบ้านเมือง
จึงใคร่จะตักเตือนท่านทั้งหลายว่า ขอให้ตั้งหน้าทำงานของท่านให้เต็มที่ในทางที่ชอบที่ควร
ตั้งตัวตั้งใจอยู่ในความสงบ จะได้เกิดผลดีแก่ตัวท่านเองและแก่บ้านเมืองซึ่งเป็นของเราด้วยกันทุกคน" 

กระแสพระราชดำรัสถึงประชาชนชาวไทย  ฉบับที่ 1 

"....เพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าจึงบอกแก่ประชาชนอเมริกันว่า
พวกท่านทุกคนได้สนับสนุนการเดินทางของข้าพเจ้า และได้บอกด้วยว่า
ข้าพเจ้าได้นำคำอำนวยพรและความปรารถนาดีของพวกท่านมามอบให้แก่
ประชาชนอเมริกัน ซึ่งต่างมีความพอใจที่ได้รับทราบเช่นนั้น  และได้ขอให้
ข้าพเจ้าช่วยนำคำอำนวยพรและความปรารถนาดีของประชาชนอเมริกันมา
ตอบสนองให้พวกท่านโดยทั่วกัน..." 

กระแสพระราชดำรัสถึงประชาชนชาวไทย ฉบับที่ 2 

"...เรารู้สึกว่าการไปเยือนประเทศอังกฤษครั้งนี้ ทำให้พระราชวงศ์ทั้งสองมีความใกล้ชิด
สนิทสนมยิ่งขึ้นเป็นอันมาก และทำให้ประชาชนชาวอังกฤษในปัจจุบันนี้รู้จักและมีความสนใจ
ในประเทศเรามากขึ้น ด้วยเหตุนี้การเยือนประเทศอังกฤษจึงประสบผลสำเร็จเป็นอันมาก...
พระราชินีและข้าพเจ้า รวมทั้งลูก ๆ สบายดี จิตใจของเรายังคงแนบแน่นอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอ
และเราหวังว่าท่านทั้งหลายก็อยู่ด้วยความสุขสวัสดีด้วย" 

กระแสพระราชดำรัสถึงประชาชนชาวไทย ฉบับที่ 3 

"...ในทุกหนทุกแห่งที่พระราชินีและข้าพเจ้าเดินทางไป รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเหล่านั้น
ฉายให้เห็นถึงความพอใจต้อนรับ และความเป็นมิตร ในฐานะสมเด็จองค์สภานายิกาแห่ง
สภากาชาดไทย พระราชินีได้รับเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่จากนายกรัฐมนตรี จักรเย็บผ้าฟาฟฟ์
จากกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมื่องฟรังฟุร์ท และรถพยาบาลจากบริษัทเดมส์เลอร์เบนซ์ 
ของบริจาคทั้ง 3 สิ่งนี้สำหรับมอบให้แก่สภากาชาดไทย นอกจากนั้นบริษัทกรุปส์ยังได้
เสนอให้ทุนการศึกษา 1 ทุนแก่ข้าพเจ้า สำหรับส่งนักเรียนไทยไปศึกษาในเยอรมนี
มีกำหนดเวลา 1 ปี โดยออกค่าเดินทางให้ด้วย บริษัทซีเมนต์เสนอให้ทุนการศึกษา
อีก 1 ทุนในลักษณะเดียวกัน และบริษัทเดมส์เลอร์เบนซ์เสนอจะฝึกฝนความรู้้ทางเทคนิค
แก่นักเรียนไทย 2 คนในโรงงานของเขา..."

กระแสพระราชดำรัสถึงประชาชนชาวไทย ฉบับที่ 8

"...ในการปฏิบัติหน้าที่ของเรา ณ ที่นี้ รู้สึกว่า บางคนออกจะเหน็ดเหนื่อย เพราะต้องมี
การเยี่ยมเยียนติดต่อกันไปเป็นระยะเวลาอันยาวนาน แต่ถึงกระนั้นก็นับได้ว่ามีความสุขสบายดี
และมีมีเรื่องที่น่าวิตกแต่ประการใด ข้าพเจ้าและสมเด็จพระบรมราชินีกำลังปฏิบัติหน้าที่
อย่างดีที่สุด เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนประโยชน์ของประเทศชาติและเพื่อที่จะทำให้
ประชากรทั้งมวลของโลกได้รู้จักคุณธรรม และคุณลักษณะอันแท้จริงของประชาชนชาวไทย
โดยทั่วกัน" 

กระแสพระราชดำรัสถึงประชาชนชาวไทย ฉบับที่ 10

"...ข้าพเจ้าและสมเด็จพระบรมราชินีระลึกถึงท่านทั้งหลายและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ทางบ้านเราอยู่เสมอ และถึงแม้ว่าการเยี่ยมเยียนติดต่อกันไปเช่นนี้ จะได้ทำให้
เราเหน็ดเหนื่อยมากสักเพียงใดก็ตาม ข้าพเจ้าและสมเด็จพระบรมราชินีก็รู้สึกปิติ
ที่ทราบว่า ความเพียรพยายามของเราเปนที่พึงพอใจแก่ท่านทั้งหลาย..." 

กระแสพระราชดำรัสถึงประชาชนขาวไทย ฉบับที่ 12

"...นายกรัฐมนตรีได้คอยรายงานให้ข้าพเจ้าและสมเด็จพระบรมราชินีทราบถึง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางบ้านอยู่เสมอ ซึ่งข้าพเจ้าและสมเด็จพระบรมราชินีก็ย่อม
ระลึกถึงท่านทั้งหลายอยู่ตลอดเวลา สวัสดิภาพของประชาชนและประเทศชาติ
เป็นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ซึ่งประทับอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าและสมเด็จพระบรมราชินี
และก็ด้วยเหตุนี้ ที่ข้าพเจ้า่และสมเด็จพระบรมราชินีคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ
และเพื่อเกียรติคุณของประเทศ จึงได้ตกลงใจเดินทางไกลถึงเพียงนี้ และได้ดำเนินการ
ไปเยือนประเทศต่าง ๆ เป็นทางการอยู่หลายประเทศด้วยกัน..." 

กระแสพระราชดำรัสถึงประชาชนชาวไทย ฉบับที่ 13

"...การเยือนประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องใช้เวลาเตรียมการเป็นเวลานานและต้องกระทำ
การเจรจากัน ซึ่งบางครั้งก็ไม่ใช่ง่าย เป็นงานซึ่งละเอียดอ่อนและยากลำบาก ต้องใช้
ความเพียรพยายามกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งกระทำให้เกิดความเคร่งเครียดเป็นอันมาก
แต่ความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ซึ่งปรากฎออกมาก็เป็นที่น่าอิ่มเอิบใจที่สุด นับว่าเป็น
การยืนยันความมานะบากบั่นทั้งหมดของเรา..." 


หลังจากเสด็จเยือนต่างประเทศในคราวนั้นแล้ว พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิภลอดุยเดช 
ก็มิได้เสด็จออกจากประเทศไทยเป็นเวลานาน ๆ อีกเลย ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนราษฏร์
พระราชทานพระดำริในทางแก้ปัญหาปากท้องให้แก่พสกนิกรของพระองค์มาตลอดระยะเวลา
ทีทรงครองสิริราชย์สมบัติในฐานะพระประมุขของประเทศ 

และบัดนี้พระองค์เสด็จสู่สรรคาลัย ทรงได้พักผ่อนแล้ว 
เราซึ่งเป็นพสกนิกรได้แต้น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
และน้อมนำพระบรมราชโชวาทมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต 
สานต่อโครงการพระราชดำริต่าง ๆ เพื่อยังให้เกิดความก้าวหน้าแก่ประเทศชาติสืบไป 
คลิปภาพยนตร์ส่วนพระองค์คราวเสด็จเยือน 14 ประเทศ 
อีกคลิปวิดีโอส่วนพระองค์ ที่แสดงให้เห็นความรักและความคิดถึง ในฐานะ "พ่อ แม่ และลูก ๆ " 
เพราะในช่วงเสด็จเยือนรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกานั้น พระราชโอรสและพระราชธิดาประทับรออยู่ที่บ้านไร่ของนายเคิร์นส์ ที่แคลิฟอเนีย ตอบโจทย์ >> หนังสืออิงประวัติศาสตร์ 
Create Date : 29 พฤศจิกายน 2559
Last Update : 1 ธันวาคม 2559 13:29:30 น.
Counter : 1159 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#14นัทธ์
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 36 คน [?]
รักที่จะอ่าน รักที่จะเขียน
เปิดพื้นที่ไว้ สำหรับแปะเรื่องราว
มีสาระบ้าง ไม่มีสาระบ้าง ณ ที่นี้สงวนลิขสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2539

ห้ามผู้ใดละเมิด
โดยนำภาพถ่ายและ/หรือข้อความต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง
หรือทั้งหมดใน Blog แห่งนี้ไปใช้
และ/หรือเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษร

Share |
Instagram my read shelf:
Natt's book recommendations, liked quotes, book clubs, book trivia, book lists (read shelf)

2014 Reading Challenge

2014 Reading Challenge
Natt has read 0 books toward her goal of 52 books.
hide

2015 Reading Challenge

2015 Reading Challenge
Natt has read 0 books toward her goal of 52 books.
hide

2016 Reading Challenge

2016 Reading Challenge
Natt has read 1 book toward her goal of 132 books.
hide

2017 Reading Challenge

Natt has read 0 books toward her goal of 100 books.
hide
New Comments
พฤศจิกายน 2559

 
 
1
2
4
5
7
9
12
13
14
16
17
18
21
22
24
25
26
27
28
30
 
 
All Blog
MY VIP Friend