ธรรมะจากไลน์แม่ :: “จิตของผู้มีบุญ”


อ้างอิง :
โอวาทธรรม ขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันนะมหาเถระ
วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี“จิตของผู้มีบุญ”

คุณสมบัติขั้นมาตรฐาน ของนักบวช นักบุญ ผู้มีศีล มีธรรม และ นักสร้างปัญญาบารมี

๑. ไม่บ่น
เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มันคือ “ผลแห่งกรรม” อันเป็นสมบัติของเราเอง

๒. ไม่กลัว
เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็ง กล้าหาญ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิด จะทำอะไรลงไป ล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

๓. ไม่ทำชั่ว
เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลัว ความละอายต่อบาป ต่อกรรม ความผิดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง เห็นถึงความเสียหาย หลายภพหลายชาติ เห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัว ต่อโลกต่อสังคม อย่างมากมายมหาศาล

๔. ไม่คิดมาก
เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบ แห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจ ไม่คิดเป็นทุกข์ ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจ ไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน

๕. รอได้ คอยได้
เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ และโอกาสของชีวิต

๖. อดได้ ทนได้
เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็ง ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้มีความอดทน ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทน อดทนอย่างมีความสุข

๗. สงบได้ เย็นได้
เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรน กระวน กระวาย สับส่าย วุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น แม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้าย ก็ทำใจได้ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

๘. ปล่อยได้ วางได้
เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละ การวาง ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้า ยึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น

๙. รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้
เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ตื่น เบิกบาน ตามกำลังของบุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ ต่อความเป็นจริงของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภ ความโกรธ ความหลง จิตใจมีความอิสระเต็มที่ ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีCreate Date : 04 พฤษภาคม 2560
Last Update : 4 พฤษภาคม 2560 1:19:55 น.
Counter : 730 Pageviews.

7 comment
ปลอบเพื่อน


ความจริงฉันอยากจะเขียนถึงเธอ ตั้งแต่เห็นงานเขียนของเขาแล้ว แต่ฉันก็กลัวจะเงิบ (เรื่องของเธอกับเขา ทำเอาฉันเงิบบ่อย) ฉันอยากจะบอกเธอ ให้อ่านชื่อเรื่องนั่นคือประเด็นหลักที่เขาอยากจะบอก เธอไม่ต้องไปสนใจเนื้อหา ให้สนใจในชื่อเรื่อง เพราะมันคือความจริงที่เขาต้องการจะบอก

ความจริงที่เขาควรจะบอกเธอตั้งนานแล้ว

เธอต้องเข้มแข็งนะ ฉันเชื่อว่าเธอจะผ่านมันไปได้ เพราะฉันเองก็เคยผ่านมันมาได้ ฉันเคยเจ็บหนักกว่าเธอ หาที่ปรึกษาก็โคตรลำบาก แต่ฉันยังผ่านมาได้ เพราะกาลเวลา เธอเองก็เช่นกัน เธอจะผ่านมันไปได้

- ความรัก อะไรที่มันมาง่ายๆ มันก็ไปง่ายๆ นะ

- คำหวานเธออย่าไปหลงกับมันมาก ให้มีสติไว้ ถ้ามีรักครั้งใหม่ ให้ตั้งสติดีๆ ก่อนจะสตาร์ท

- คนเราเป็นโสดได้ ไม่ตายหรอก

- ถ้าอยากมีรักครั้งใหม่ ต้องกล้าก้าวออกจากจุดเดิม เพราะไม่อย่างนั้น เธอจะเจอแต่คนเก่าๆ และบางทีคนเก่าๆ ที่อาจเป็นรักเก่าๆ ของเธอ ก็อาจจะทำให้เธอเจ็บ เจ็บเพราะเธอไม่ปล่อย ไม่ใช่เพราะเขานะ แต่เป็นเพราะเธอที่ยังยึดไว้

- รักในโลกอินเทอร์เน็ต เธอต้องดูให้นานๆ ถ้าคิดถึงขั้นแต่งงาน สร้างครอบครัว เธอและเขาต้องกล้าเจอกัน

- ถ้าเขาไม่รัก อย่ายื้อ ถ้าเขารักเธอจริง เขาจะไม่ปล่อยให้เธอยื้ออยู่คนเดียว

- อย่าเรียกร้องอะไรจากความรักมากเกินไป เขาให้เธอได้เท่าไหร่ จงรับเท่านั้น

- อย่าลืมว่าก่อนที่เธอมาเจอเขา เธอพึ่งพาตัวเองได้นะ

- ต้องขอบคุณเขาที่บอกความจริง ก่อนที่มันจะสายเกินไปCreate Date : 16 เมษายน 2560
Last Update : 16 เมษายน 2560 17:58:09 น.
Counter : 798 Pageviews.

ข้อคิดจากชีวิตตัวเอง 2


ขอส่งงานตะพาบครั้งที่ 176 ด้วยข้อคิดจากชีวิตตัวเอง ต่อเนื่องกันไป

- บางครั้งโลกก็อยู่ยากกว่าที่คิด ทำดีอาจไม่ได้ดี แต่ให้เชื่อเถอะว่า “ทำดีคือดี”

- อย่าท้อถอยในการทำความดี แม้บางครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นเกราะคุ้มครองตัวเรา แต่อย่างน้อยมันก็ได้เป็นเกราะคุ้มครองคนอื่น

- คติพจน์ของลูกเสือยังคงใช้ได้เสมอ “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์”

- ในชีวิตคนเราอาจโกหกผ้าขาวได้ แต่อย่าโกหกผ้าดำ มันไม่ดี (โกหกผ้าขาว คือ โกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจ แต่โกหกผ้าดำ คือ โกหกเพื่อตัวเอง)

- ใครที่ทำอะไรไม่ถูกต้อง เขาย่อมร้อนรนในใจ เราไม่ต้องไปอะไรกับเขา เพราะสักวันเขาก็ต้องได้รับผลแห่งการกระทำนั้น

- อย่าคิดว่า ‘กรรม’ ไม่ทำงาน ‘กรรม’ ทำงานตลอดเวลา คนที่ทำผิด จิตใจเขาไม่สงบหรอก

- ในบางครั้ง เราก็ต้องติดปากให้เป็นว่า “ช่างเขา” มันจะทำให้เราทุกข์น้อยลง หันมาสนใจในเรื่องอื่น

- การที่เราเจอะใครคนหนึ่งที่ร้ายกับเรามากๆ เราต้องขอบคุณเขานะ เพราะถ้าไม่มีเขา เราจะไม่มีประสบการณ์ชีวิตที่เพิ่มขึ้น เขาก็เหมือนครูส.ป.ช. สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับเรา และอีกประการ ถ้าไม่มีเขา เราก็จะไม่มีข้อคิดมาให้ได้เขียนCreate Date : 11 เมษายน 2560
Last Update : 11 เมษายน 2560 18:57:23 น.
Counter : 890 Pageviews.

7 comment
ข้อคิดจากชีวิตตัวเอง 1


ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่ากรุ๊ปบล็อก ‘‘ข้อคิดและธรรมะ’’ นี้ได้ไอเดียมาจากโจทย์ชวนโหวต โจทย์งานตะพาบครั้งที่ 176 ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีโจทย์ ‘ข้อคิดดีๆ’ อยู่ด้วย แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นโจทย์ไหน บางทีโจทย์ ‘หยุดยาว’ อาจจะแซงมา แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ยังอยากเขียนข้อคิดดีๆ อยู่ เพราะตัวเราเองนั้นก็ได้เก็บรูปภาพ ข้อคิดดีๆ จากเว็บไซต์ต่างๆ มาเยอะ

และเมื่อได้ลองมาค้นดูงานเก่าๆ ก็พบว่า ตัวเราเองก็เคยเขียนข้อคิดเอาไว้เหมือนกัน เป็นข้อคิดที่ได้มาจากชีวิตตัวเอง ก็เลยขอนำมาลงเพื่อประเดิมกรุ๊ปบล็อกนี้ ส่วนโจทย์งานตะพาบ เมื่อถึงวัน เดี๋ยวจะส่งอีกทีค่ะ


- โกรธก็ให้รู้ว่าโกรธ เสียใจก็ให้รู้ว่าเสียใจ น้อยใจก็ให้รู้ว่าน้อยใจ แล้วฟื้นอารมณ์ตัวเองให้เร็ว

- ทุกๆ วันจะมีโจทย์มาทดสอบจิตใจเราเสมอ ถ้าเราทำอารมณ์ ทำใจให้นิ่งได้ก็ถือว่าผ่าน

- เมื่อเราอยากรู้อยากเห็นสิ่งใด ความเพียรย่อมเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

- สิ่งไหนที่ทำแล้วรู้สึกสนุก สิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่ชอบ

- บางทีคนเราที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะห่วงตัวเองหรอก เพราะห่วงคนอื่นมากเกินไป

- ต่อให้อ่านหนังสือดี ข้อคิดดี แต่ถ้าไม่ปรับ ก็เท่านั้น

- เมื่อรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองก็ดับทุกข์ได้ไว

- บางทีก็ต้องยอมแพ้ให้เป็นเพื่อความเย็นใจCreate Date : 09 เมษายน 2560
Last Update : 9 เมษายน 2560 1:57:55 น.
Counter : 890 Pageviews.

10 comment
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

comicclubs
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 21 คน [?]Group Blog
All Blog
  •  Bloggang.com