เรียนรู้พลังจิต ต้องให้จิตมีพลัง


 เรียนรู้พลังจิต
ต้องให้จิตมีพลัง
ถ้ายังพึ่งของขลัง
ยังไม่พ้นลำบากกาย

เรียนรู้พลังจิต
จะต้องคิดเพื่อจะคลาย
มิใช่เอาแต่ได้
จะกลายเป็นสูญพลังCreate Date : 10 กุมภาพันธ์ 2561
Last Update : 10 กุมภาพันธ์ 2561 10:13:49 น.
Counter : 208 Pageviews.

สาเหตุของความล้มเหลว (งานตะพาบครั้งที่ 196)


ประการแรก และเป็นประการสำคัญ คือ ไม่ยอมรับว่าตัวเองล้มเหลว ทั้งๆ ที่มีสถานการณ์มาเตือนอยู่มากมาย เตือนตั้งแต่ปีที่แล้ว ก็ยังคงดำเนินต่อมา ให้มันล้มเหลวมากขึ้น มากขึ้น จะบอกว่าไม่รู้คงเป็นไปไม่ได้ เพราะมันเห็นอยู่คาตา

ประการที่สอง ไม่คิดเปลี่ยนแปลง พอไม่ยอมรับว่าตัวเองล้มเหลวแล้ว การเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิด เพราะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำไปนั้นคือสิ่งที่ถูกต้อง

ประการที่สาม ล้มเหลวซ้ำซาก เมื่อไม่คิดเปลี่ยนแปลง ก็ล้มซ้ำ ล้มซากอยู่อย่างนั้น

ประการที่สี่ ผู้คนเบื่อหน่าย เมื่อล้มซ้ำ ล้มซาก ก็ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่าทุกๆ อย่างจะดีขึ้น ผู้คนจะเบื่อหน่ายและเสื่อมศรัทธา 

ประการที่ห้า ว่างเปล่า เหมือนว่าจะมีผู้คนอยู่เต็ม แต่จริงๆ แล้วมันว่าง ถ้ามองดูดีๆ มันว่างนะ หลายๆ คนที่เขาอยู่ เขาอยู่เพื่อทำหน้าที่แค่นั้น

ประการที่หก ล้มเหลวอย่างสมบูรณ์ ถ้าห้าข้อนั้นไม่มีหนทางแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ความล้มเหลวอย่างสมบูรณ์มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ฉะนั้น ถ้ามัวแต่นิ่งนอนใจ ปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ และปีหน้าก็เหมือนเดิม คงไม่ต้องบอก ว่าอะไรมันจะเกิดCreate Date : 01 กุมภาพันธ์ 2561
Last Update : 1 กุมภาพันธ์ 2561 13:35:27 น.
Counter : 251 Pageviews.

เรียนรู้เรื่องรัก จากโจทย์ ‘น้ำไหลออกตา’


บนเส้นทางความรักมีเรื่องราว
ให้ย่างก้าวด้วยสติที่คงมั่น
สุขและทุกข์มีหมุนเปลี่ยนทุกคืนวัน
ขอเพียงมีกันและกันไม่ผันแปร

บางครั้งรักอาจทำให้เศร้าหมอง
หรือให้น้ำตานองเกินไขแก้
แต่หากมีสติจะค่อยแล
ว่าที่แท้มันก็เป็นเช่นนั้นเอง

เรื่องความรักหากอยากมีต้องเรียนรู้
ใช่อยากมีคู่ก็คู่ไม่โหวงเหวง
มันไม่เป็นเช่นนั้นหรอกตัวเอง
มันย่อมมีครื้นเครงและเดียวดาย

เมื่อเราได้รับรู้และสัมผัส
เราจะจัดตัวเราได้อย่างง่าย
เพียงปล่อยให้ความรัก รักแบบสบายสบาย
เราจะรักกันจนตาย รักยั่งยืน...Create Date : 03 ธันวาคม 2560
Last Update : 3 ธันวาคม 2560 15:30:52 น.
Counter : 420 Pageviews.

ธรรมะที่แม่บันทึก (6)
ขอบคุณรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตคำอธิบายจากผู้เขียน คือ คุณ อ. อโณทัย

มะพร้าวนาฬิเกร์แห่งแดนนิพพาน หมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียวไม่เปลี่ยนแปลงในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งปวงของสังสารวัฏนั้น ผู้ที่พ้นบาปและไม่ยึดบุญเท่านั้นที่ไปถึงได้ ดังท่านพุทธทาสได้ให้คำอธิบายว่า เหนือบุญ เหนือบาป ก็คือ นิพพาน นั่นหมายถึง การละวางกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ ที่ก่อความทุกข์เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนลงหมดสิ้น แล้วอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อันเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่ทำให้โลกมีสันติภาพได้

อ. อโณทัย จาก หนังสือที่อ้างแล้ว หน้า 151“สระนาฬิเกร์ ปัญญาจากอดีต” ซึ่งท่านพุทธทาสสร้างขึ้นให้เป็นสื่อสอนธรรมะอีกอย่างหนึ่งของสวนโมกข์ โดยอาศัยเนื้อเพลงบทกล่อมลูกของคนโบราณรอบอ่าวบ้านดอนซึ่งมีเนื้อหาเปรียบเทียบให้เห็นว่า พระนิพพานนั้นอยู่ท่ามกลางวัฏฏสงสาร หรือ ความรู้แจ้งแห่งทุกข์แท้จริงอยู่ท่ามกลางความทุกข์ นั่นเอง

จาก หนังสืออนุทินภาพ 60 ปีสวนโมกข์ หน้า 117 – 118
จาก หนังสือที่อ้างแล้ว หน้า 151“มรดกที่ 22 สระนาฬิเกร์ คือ บทเรียนด้วยของจำลองมาจากบทกล่อมลูกให้นอนของประชาชนที่แสดงว่า สมัยโน้นประชาชนได้เข้าถึงธรรมะสูงสุดกันเพียงไร จนถึงกับนำเอาเรื่องของพระนิพพาน มาทำเป็นบทเพลงกล่อมลูกได้

ขอให้รักษาเกียรติของบรรพบุรุษในข้อนี้ และทำตนให้สมกับเป็นลูกหลานของท่าน จงทุกคนเถิด”

พุทธทาสภิกขุ (หน้า 153)ในการบรรยายธรรมะของท่านพุทธทาสตลอดมานั้น บ่อยครั้งที่ท่านอ้างถึง ‘วิธีการดับทุกข์อย่างธรรมชาติโดยง่ายๆ ตามแบบชาวบ้าน’ ที่สามารถปรับจิตใจเข้าสู่ความคิด เหนือบุญ – เหนือบาป ทำให้ไม่เบียดเบียนตัวเอง คือ ไม่ก่อทุกข์ ไม่เกิดทุกข์ และไม่มีทุกข์ ได้อย่างฉับพลันตามความต้องการ เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาได้จริง

พื้นฐานความคิดดังนี้ได้แสดงออกถึงหลักการที่ท่านพุทธทาสใช้ปรับเปลี่ยนความเข้าใจของพุทธศาสนิกชน และปฏิวัติการแปลพระไตรปิฎกให้สัมผัสกับชีวิตมนุษย์ตรงขึ้น ง่ายขึ้น และเป็นประโยชน์มากขึ้น เช่น

แปล “นิพพาน” ว่า “ความเย็น”

อ. อโณทัย (หน้า 153)Create Date : 19 พฤศจิกายน 2560
Last Update : 19 พฤศจิกายน 2560 14:06:05 น.
Counter : 462 Pageviews.

ธรรมะที่แม่บันทึก (5)


บัดนี้เมฆ ลอยพ้น ยอดเจดีย์
ทั้งโรงโบสถ์ มากมี และวิหาร
เมฆรวมตัว เป็นภาพ พิสดาร
บอกอาการ “พ้นแล้วโว้ย” โปรยยิ้มมา

พุทธทาสภิกขุ

------------------

อันชีวิต ผลิตขึ้นมา จากพระธรรม
ด้วยพระธรรม โดยพระธรรม นำวิถี
สุทธิ, ปัญญา เมตตา และขันตี
ปีใหม่มี มากกว่าเก่า พวกเราเอย

พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

------------------

“โพธิสัตว์” คือสัตว์ มุ่งพัฒนา
ให้โพธิ แผ่แก่กล้า เต็มความหมาย
ดูให้ดี มีอยู่จริง ทั้งหญิงชาย
ดูงมงาย ไม่มี ที่ไหนเลย

ถ้าทุกคน ดิ้นรน เพื่อโพธิ
มันค่อยผลิ ออกไป ไม่หยุดเฉย
ถ้ามัวแต่ ร้องว่าแย่ ยอมแพ้เว้ย
โลกนี้เลย ไม่มี “โพธิชน”

พุทธทาสภิกขุCreate Date : 14 พฤศจิกายน 2560
Last Update : 14 พฤศจิกายน 2560 0:36:55 น.
Counter : 333 Pageviews.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

comicclubs
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 13 คน [?]All Blog
  •  Bloggang.com