ชีวิตพอเพียงกับการเลี้ยงกล้วยไม้
Group Blog
 
All Blogs
 

โคนมอาชีพพระราชทาน (ประวัติการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย)

บางคนและส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าประเทศไทยมีการเลี้ยงโคนมกันมานานและส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่า อาชีพโคนมเป็นอาชีพพระราชทาน ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย์เดช รัชกาลปัจจุบันทรงริเริ่มและส่งเสริมให้พสกนิกรของท่านได้มีอาชีพที่ยั่งยืนเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี ทรงเลี้ยงวัวนมในพระราชวังสวนจิตรลดา มีโรงงานผลิตนมสำเร็จรูป นมอัดเม็ด นมผง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่เราควรตระหนัก เริ่มจากท่านเสด็จเยื่อนประเทศเดนมาร์คใน เดือนกันยายน 2503 ทรงสนพระทัยอาชีพวัวนมจะมีคุณประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้บริโภคในไทย จึงมีการลงนามในความร่วมมือไทยกับเดนมาร์คในวันที่ 20 ตุลาคม 2504 (เดนมาร์คช่วยด้านเงินทุน พ่อวัวแม่วัว วิชาการ รวมทั้งส่งคนไทยไปฝึกงานที่เดนมาร์ค ) และมีการเปิด ฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกร ในนามองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรียกย่อๆว่า
อ.ส.ค.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ค ได้ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2505 นับแต่นั้นมาเมืองไทยก็มีอาชีพการเลี้ยงโคนมที่ได้มาตรฐานสากล ก่อนประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เริ่มเลี้ยงโคนมจริงจังไม่เกิน 10 ปี แสดงถึงพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศของพระองค์
ภาพจาก : อสค

ที่ อ.ส.ค. นี่แหละผมได้มีโอกาสไปฝึกงานตอนเป็นนิสิต ได้ความรู้มาว่าเมื่อ อ.ส.ค ตั้งใหม่ๆก็จะมีการรับสมัครนักเรียนฟาร์มโคนม มีการเข้าอบรมการเลี้ยงวัวนม และมีการจัดที่ให้นักเรียนฟาร์ม ที่ อ.มวกเหล็ก คนละ 20-25 ไร่ พร้อมวัวนม นักเรียนฟาร์มรุ่น 1 ส่วนใหญ่จะอยู่รอบๆ อ.ส.ค. ถ้าลองข้าไปตามซอยฝั่งเดียวกับ อ.ส.ค มวกเหล็ก จะเห็นฟาร์มวัวนมเป็นระยะ อาจจะเจอนักเรียนฟาร์มหรือ อาจจะเป็นรุ่นลูกก็ได้ (ผมไม่แน่ใจว่านักเรียนฟาร์มมีกี่รุ่น) บางรุ่นก็เลือกไปเลี้ยงวัวที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จากนั้นการเลี้ยงโคนมก็แพร่หลายออกไป รอบๆ เช่น อ.พัฒนานิคม อ.ท่าหลวง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี / อ.ปากช่อง อ.กลางดง อ.ลำพญากลาง จ.นครราชสีมา/ อ.วังม่วง อ.พระบาท สระบุรี ตามภูมิภาค
ภาคเหนือก็ที่เชียงใหม่อ.สันกำแพง อ.แม่ออน อ.สารภี อ.สันป่าตอง อ.สันทราย อ.ไชยปราการ/อ.บ้านธิ อ.เมือง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน/ อ.เมือง อ.แม่ทะ อ.ห้างฉตัร ลำปาง /เชียงราย
ภาคอิสาน ก็ นครราชสีมา/ขอนแก่น/อุดร/เลย/หนองบัวลำพู/สกลนคร/มหาสารคาม
ภาคใต้ก็ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร พัทลุง
จากเดิมก่อนหน้ามีการตั้ง อ.ส.ค. จะมีการเลี้ยงวัวนมพันธุ์ซาฮิวาล เรดซินดี กันแถวจังหวัดอยุธยา กันแต่ไม่มากในหมู่พี่น้องมุสลิม ที่บริโภคนมเป็นอาหารหลัก และเราก็กินนมผงกันเป็นส่วนใหญ่ ผมเป็นคนเจนเนอเรชัน X ตอนต้นตอนเด็กๆ รู้จักแต่นมข้นหวาน ตรามะลิ ตราหมี ไม่รู้จักนม กล่อง UHT นมขวดพาสเจอไรด์ ไม่รู้จักนมโรงเรียน เคยแต่กินนมผงที่เอามาละลายน้ำเท่านั้น
แต่หลังจากท่านพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมมาถึงปัจจุบันก็ 50 ปี หรือครึ่งศตวรรษ อาชีพการเลี้ยงโคนมในไทยไม่แพ้ชาติไดในอาเชียน มีฝูงแมีวัวอยู่ 4 แสนตัว และผลิตนมสดได้ 2,500 ตัน/วัน (คิดให้เห็นภาพง่ายๆคือเป็นนมกล่อง 10 ล้านกล่อง/วัน) และมีโครงการนมโรงเรียนเริ่ม สมัยท่านนายก ชวน หลีกภัย ที่ให้เด็กกินนมวันละ 1 กล่อง ตั้งแต่อนุบาล - จนปัจจุบัน ถึง ป 6 ทั่วประเทศ ทำให้เด็กไทย ส่วนสูง น้ำหนัก ได้มาตรฐาน ไม่เป็นโรคขาดสารอาหารและส่งผลทำให้เกิดอาชีพตามมาอีกมากมาย เฉพาะมูลค่านมดิบที่ผลิตได้ก็ปีละ 17,000 ล้านบาท ยังไม่รวมอาชีพและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องถ้านับรวมผมว่ามูลค่าเกิน 1 แสนล้านบาทครับ พระมหากรุณาธิคุณเหลือคณานับ ได้รับกันทั่วถึงทุกคน ไม่ว่า เกษตรกรผู้เลี้ยง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลูกๆของท่านที่ได้ดื่มนมโรงเรียน เป็นผลพวงจากการพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้คนไทย

มีการจัดวันงานโคนมแห่งชาติวันที่ 17 มกราคม ทุกปี ที่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก เพื่อเป็นการเทิดพระเกิยตรของพระองค์ท่าน

นม UHT จิตรลดา ผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งในโครงการหลวง

โยเกิตร์ จิตรลดา ก็มีครับ


นิทรรศการในงานโคนมแห่งชาติ

นิทรรศการของเอกชน

ตัวเอกของงาน

ผู้เข้าชมงานมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในอนาคต

พริตี๊เชียร์ให้ท่านสุขภาพดี สนับสนุนการดื่มนม อย่างนี้ต้อง กด Like

มีการประกวดวัวนม ด้านรูปร่าง และแข่งด้านให้นมต่อวันสูงสุด รู้สิกปีนี้แชมป์จะได้นม 55 กิโลกรัม/วันครับ

งานกลางคืนแบบคาวบอย ฟังเพลงคันทรี นัั่งทานอาหารและเครื่องดื่มบนฟาง
ได้บรรยากาศมากๆ

ถ้าไม่มีพระราชดำริด้านการเลี้ยงวัวนม เราคงต้องกินนมผงราคาแพงเอามาละลายน้ำคืนรูป ไม่มีนมสดแท้ๆบริโภค เกษตรกรเลี้ยงวัวนม 20,000 ครอบครัว คงไปทำอาชีพอื่นที่ลุ่มๆดอนๆ เด็กๆลูกของท่านคงไม่ได้ทานนมโรงเรียน น้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตรฐาน เตี้ย พัฒนาการทางร่างกายและสมองช้ากว่าเด็กที่กินนมทุกวัน และสุดท้ายผมคงไม่ได้ทำอาชีพเกี่ยวกับวัวนม คงไปทำอย่างอื่น เพราะอาชีพโคนมเป็นอาชีพพระราชทาน พวกเราจึงมีวันนี้ที่ดีเพราะพระองค์ท่าน


ทรงพระเจริญ


  ติตตามชมคลิปวิดิโอ การเลี้ยงโคนมที่ youtube ได้ตามนนิ้ครับ
https://www.youtube.com/channel/UCDIo2mOrTaV13LJ1--1RdBQ
 

Create Date : 26 กุมภาพันธ์ 2555    
Last Update : 19 พฤศจิกายน 2558 13:21:18 น.
Counter : 5705 Pageviews.  


แจ้ห่ม47
Location :
ลำปาง Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 109 คน [?]
ที่อยู่หลัก ลพบุรี ลำปาง และ ปทุมธานี
ที่อยู่ที่อื่นๆ ตามเขตการขายที่ดูแล ภาคตะวันตก ภาคใต้และ ภาคอิสานตอนบน (ทัวร์นกขมิ้นทุกเดือน เนื่องจากดูแลฝ่ายขายครับ ไม่ได้หนีหนี้ 555)
ภาพทุกภาพไม่สงวนลิขสิทธิ์ ถ้านำไปเผยแพร่เพื่อ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่ผิดกฏหมายหรือศีลธรรม เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาติ ไม่หวงครับ ขอกันกินมากกว่านั้นแต่ขอให้อ้างอิงแหล่งที่มาของรูปด้วยครับ ขออภัยหากตอบท่านช้า หรือเข้าไปเม้นต์ท่านช้า ผมใช้เนตผ่านมือถือครับช้ามากๆขออภัย และ หากผิดพลั้งไป ต้องขออภัยเพราะความรู้ต่ำ
New Comments
Friends' blogs
[Add แจ้ห่ม47's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.