Iceicy Blog Dhamma หน้าแรก หลักธรรม ปรัชญา ท่องเที่ยวธรรม เก็บตกธรรม บทสวดมนต์ บทเพลงธรรม เว็บบอร์ด iceicy ไอที ไดอารี่
Link to us:
Group Blog
 
All blogs
 

"ไหว้พระธาตุตามปีเกิด"

 

"มาไหว้พระธาตุตามปีเกิดกันเถอะค่ะ"
Create Date : 01 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 17 พฤษภาคม 2551 22:56:37 น.
Counter : 686 Pageviews.  

"บาปเกิดจากอารมณ์ใด ๆ พึงห้ามใจจากอารมณ์นั้น ๆ " 
บาปเกิดจากอารมณ์ใด ๆ พึงห้ามใจจากอารมณ์นั้น ๆ
แพ้ทางอะไรอย่าไปทางนั้น
แพ้คนไหนอย่าไปเจอะเจอคนนั้น
แพ้รูปไหนอย่าไปดูรูปนั้น
แพ้เสียงไหน อย่าไปฟังเสียงนั้น
แพ้กลิ่นไหน อย่าไปดมกลิ่นนั้น
แพ้รสไหน อย่าไปลิ้มรสสิ่งนั้น
แพ้สัมผัสไหน อย่าไปแตะต้องสิ่งนั้น

ขึ้นชื่อว่า"แพ้ " ก็คือความเสียหาย
คือความย่อยยับ คือความน่าอับอาย
สิ่งเย้ายวนใจเหล่านี้ เมื่อเจอแล้ว
ใจเราก็หม่นหมองหมดราศี
ใจร้อนรุ่มหวนไห้รำพันถวิล
ใจกระสับกระส่าย ขวนขวาย กระหายหา

ใจมืดมิด หมดสิ้นสติปัญญา...
บาปไม่เคยปราณีใคร
นรกไม่เคยยกเว้นผู้ใด
ตัดใจเสียดีกว่า ห่างไกลเสียดีกว่า

แพ้อะไรก็แพ้ไป
แต่อย่าให้จิตใจตัวเองพ่ายแพ้
แม้ต้องฝืนใจเป็นอย่างยิ่ง
แต่ผลก็ส่งให้คุ้มค่ายิ่งเช่นกัน

Create Date : 25 มีนาคม 2550    
Last Update : 11 มิถุนายน 2550 1:54:58 น.
Counter : 1103 Pageviews.  

"ธรรมที่เป็นคู่ปรับกัน" ว่ามันถูกฝาถูกตัวกันหรือไม่ ?


 

ธรรมที่เป็นคู่ปรับกันพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน เมือง
สาวัตถีได้ตรัสสอนพระราหุลถึงธรรมที่เป็นคู่ปรับกัน
๖ คู่ คือ


๑. "ราหุล! เธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิด เพราะเมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู่ จักละพยาบาท (คือความคิดที่จะแก้แค้น) ได้


๒. เธอจงเจริญกรุณาภาวนาเถิด เพราะเมื่อเธอเจริญกรุณาภาวนาอยู่จักละวิหิงสา (คือการเบียดเบียน) ได้


๓. เธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเถิด เพราะเมื่อเธอเจริญมุทิตาภาวนาอยู่จักละอรติ (คือความริษยา) ได้


๔. เธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิด เพราะเมื่อเธอเจริญอุเบกขาภาวนาอยู่ จักละปฏิฆะ (คือความขัดใจ) ได้


๕. เธอจงเจริญอสุภภาวนาเถิด เพราะเมื่อเธอเจริญอสุภภาวนาอยู่ จักละราคะ (คือความยินดีในกาม) ได้ "


๖. เธอจงเจริญอนิจจสัญญาภาวนาเถิด เพราะเมื่อเธอเจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู่ จักละอัสมิมานะ (คือการถือตัว) ได้

* มหาราหุโลวาทสูตร ๑๓/๑๒๗ *การปฏิบัติธรรมเพื่อการดับทุกข์อย่างแท้จริงควร
จะต้องศึกษาให้รู้ถึงสิ่งที่เป็น "คู่ปรับ" ของกันและกัน ดังที่ทรงยกมาสอนแก่พระราหุล ๖ ข้อนี้ และยังมีอีกมาก

การปฏิบัติธรรม ถ้าเราจับคู่ของธรรมะข้อนั้นๆให้ถูกฝาถูกตัวกัน การปฏิบัติธรรมก็จะดูเป็นเรื่องไม่ยากเลย เช่น คนมีความตระหนี่ขี้เหนียว ก็ต้องพิจารณาโทษของความตระหนี่ถี่เหนียว ทำให้เกิดเป็นคนยากจนไม่มีพวกพ้องบริวาร ทำให้เป็นคนมีใจคับแคบ และเห็นแก่ตัวจัด เป็นต้น

ทางแก้ก็ต้องใช้แบบ "หนามยอก เอาหนามบ่ง" คือ
การบริจาค การให้ทาน การเสียสละต่างๆ ให้มาก
จริงอยู่ในการทำครั้งแรกๆ มันก็ย่อมฝืนใจและ
ทำยากแต่เมื่อหัดทำบ่อยๆ มันก็จะเกิดความ
เคยชินไปเอง

ธรรมะข้ออื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน ล้วนมีคู่ปรับที่คอย
หักโค่นกันอยู่เสมอ ถ้าเราจัดหาคู่ปรับมาแก้
ให้ถูกฝาถูกตัวกันได้แล้ว การปฏิบัติธรรม
ทางศาสนาก็จะไม่กลายเป็นเรื่องยาก หรือ
เป็นเรื่อง "สุดวิสัย" อย่างที่คนทั่วๆ ไป
คิดเห็นกันอีกต่อไป

ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่ก้าวหน้า ไม่เกิดผลใดๆก็ขอให้พิจารณาดูข้อธรรมนั้นๆ ว่ามันถูกฝาถูกตัวกันหรือไม่ ??


(อภิมหามงคลธรรม หน้า ๒๐๑)Create Date : 15 มีนาคม 2550    
Last Update : 17 พฤษภาคม 2551 22:55:04 น.
Counter : 683 Pageviews.  

"โอวาทท่านลื่อโจ๊ว" อภิมหามงคลธรรม 


เรื่อง ตัดวิจิกิจฉาเพื่อบรรลุโสดา
ขอกราบอนุญาตท่านลื่อโจ๊ว
เทพเจ้าผู้กอปรด้วยพรหมวิหาร ๔
นำโอวาทของท่านมาประดับ
ไว้เตือนจิตยามขันธ์ห้ากำลังปรุงแต่ง
เมื่ออายตนะมาเยือนใช่หรือมิใช่ ใช่หรือมิใช่
เจ้าตัวสงสัย เป็นตัวขัดขวาง
หนทางปฏิบัติ การฝึกฝนจิต
ให้ได้สำเร็จ ต้องฝึกฝนจิต
ไม่อ่อนไม่ไหว สิ่งใดที่เกิด
ไม่เป็นดังใจ ต้องทำใจว่าง
อย่าให้ขวางทาง ที่จักก้าวเดิน
อย่าคิดเกินเลย จัดการผสม
แต่งปรุงเข้าไป ให้จิตมิว่าง
นั้นเป็นไม่ดี แก่ตัวของตัว..

จิตต้องปล่อยวาง ปล่อยวางทุกสิ่ง
ไม่เอาสิ่งใด มาเป็นอารมณ์
กวนจิตกวนใจ สิ่งที่มิเป็น
และเห็นว่าเป็น อย่างนั้นอย่างนี้
ขอจงแลมอง สองตาแลเป็น
เห็นเป็นธรรมดา เช่นนี้เองแล
เรื่องราวใดใด อย่าปรุงอย่าแต่ง
ให้เป็นดังใจ รู้เห็นเพียงใด
ให้หยุดเพียงนั้น จิตจึงจักว่าง
สำหรับฝึกฝน

โสดาโสดา อะไรคือโสดา
จิตที่ฝึกดี ละวางทุกสิ่ง
ไม่มีตัวเรา ไม่มีตัวเขา
คือไม่ยึดติด ว่านั่นของเรา
หรือนั่นของเขา เอามาใส่ใจ
ให้ปรุงให้แต่ง ว่าเป็นต่างต่าง
เมื่อละวางได้ ความชอบโกรธเกลียด
ไม่มีในจิต ความโลภอยากได้
มาเป็นของเรา ก็จะไม่มี
เมื่อจิตสะอาด ปลอดโปร่งแจ่มใส
ดวงจิตดวงนี้ ใสดุจดวงแก้ว
เปล่งปลั่งแวววาว ดุจเพชรเจียระไน
ไม่มีปัญหา มีแต่ปัญญา
เห็นแจ้งในธรรม ไม่มีเคลือบแคลง..หนังสืออภิมหามงคลธรรม หน้า ๓๑๑Create Date : 28 มกราคม 2550    
Last Update : 17 พฤษภาคม 2551 22:55:16 น.
Counter : 836 Pageviews.  

คุณจะเลือกเป็นคนโง่หรือคนฉลาด?
 

พระไตรปิฏก "ฉบับทางพ้นทุกข์" หน้า ๔๘๒
โดย พระมหาบุญหนา อโสโก


วิธีกำจัดความโง่


ความโง่ สร้างความทุกข์ทรมาน เจ็บปวด โศกเศร้า ให้แก่คนมามาก
อดีตยาวนานก็เคยมีคนโง่ ปัจจุบันที่เราพบเห็นก็มีคนโง่มากมาย
อนาคตก็จะต้องมีคนโง่เกิดอีกแน่นอน อยากจะถามว่า คนโง่คือใคร
ทางพระพุทธศาสนาตอบว่า
" คนโง่ คือ คนที่ยังไม่หมดกิเลสไม่บรรลุนิพพาน "


คนโง่กับความโง่
ชอบเสพกาม
ความหงุดหงิด

เกิดคิดเห็น
เป็นสงสัย

ใจดื้อรั้น
ฝันอยากอยู่

ไม่รู้คือโง่
โตแต่ตัวหัวสมองลีบ


คนฉลาดกับความฉลาด
ไม่กินมาก
ไม่อยากร้องเพลง

ไม่ละเลงของหอม
ไม่ยอมนอนนาน

ไม่ต้องการเงินทอง
ไม่จ้องมองเพศตรงกันข้าม

หยุดเสพกาม
คือพรหมจรรย์ปราบความโง่ด้วยสติปัฏฐาน
๑. เดินนับเท้า - ซ้าย - ขวา - ซ้าย - ขวา ตลอดเวลา
๒. นอนนับท้อง - พองหนอ - ยุบหนอ - ตลอดเวลา
๓. จ้องจับลมหายใจ - ดูลม รู้ลม ตามลม ตลอดเวลา
๔. เคลื่อนไหวด้วยสติ - รู้สึกตัวทั่วพร้อม ตลอดเวลา


Create Date : 13 ธันวาคม 2549    
Last Update : 17 พฤษภาคม 2551 22:56:17 น.
Counter : 494 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

lcelcy
Location :
ชลบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
มิถุนายน เดือนดี๊ดี " จุดกำเนิด iceicy's blog Dhamma"
ครบรอบ ๗ ปี แล้วค่ะ"

คนมาจากไหน?
เริ่มจาก เกิด แก่ เจ็บ และก็ตาย
คนก็หายไป !!...แต่ความดีไม่เคยหายไปด้วย..
ทุกคนจำวันเกิดตัวเองได้ไหม... ก็คงจำได้กันหมดอะน่ะ
เคยคิดจะทำอะไรดีดี....
ให้กับตัวเองและคนอื่น..ในวันครบรอบวันเกิดของตัวเองไหมค่ะ?

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. ๒๕๔๙ (๗ ปีได้ผ่านมาแล้ว)
ฉันได้ทำสิ่งที่ชอบ และชอบในสิ่งที่ฉันได้ทำ
สิ่งนั้น คือ " บล๊อกเกี่ยวกับหลักธรรมข้อคิดต่างๆ "
เริ่มจากทำไม่เป็น ลองผิดลองถูก ทำจนสำเร็จ
ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ " กำลังใจ " คนรอบข้าง
และทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม iceicy's blog Dhamma น่ะค่ะ
(ซึ้งน่ะซึ้งน่ะเนี่ย!!!!)
<

วัตถุประสงค์ iceicy blog Dhamma
1. เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประเทศไทย
2. เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา
3. เพื่อแบ่งปันความรู้ทางพระพุทธศาสนา และแลกเปลี่ยนข่าวสารทั่วไป
4. สรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญ ยกย่องบุคคลที่ควรยกย่อง

GoogleLink to us:
ท่านสามารถนำ code ของ banner นี้
ไปติดที่เว็บของท่านได้ตามสะดวกน่ะค่ะ
ขอขอบคุณและขออนุโมทนามา ณ ที่นี้ด้วยน่ะค่ะ

Iceicy blog dhammaNew Comments
Friends' blogs
[Add lcelcy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.