กลุ่ม มารา ปาตานี MARA Patani 2558
กลุ่มมารา ปัตตานี 2558
รวบรวมโดย ดร. ภคพร กุลจิรันธร
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียกลุ่มมารา ปาตานี ได้จัดการพูดคุยสันติสุขกับคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทย โดยกลุ่มมาลาปาตานีเป็นตัวแทน 7 องค์กรซึ่งเป็นกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐประกอบด้วย
1. นายฮาเร็ม มุคตาผู้แทนจากกลุ่มพูโล
2. นายอาบู ยาซีนผู้แทนจากกลุ่มบีไอเอ็มพี
3. นายหะยี อาหมัดชูโว ผู้แทนจากกลุ่มบีอาร์เอ็น
4. นายอาวัง ยะบะ ผู้แทนจากกลุ่มบีอาร์เอ็นซึ่งเป็นประธานกลุ่มมารา ปาตานี
5. นายสุกรี ฮารี ผู้แทนจากกลุ่มบีอาร์เอ็นหัวหน้าคณะมารา ปาตานี
6. นายอาบูฮาฟิส อัลฮากิมผู้แทนจากกลุ่มวีไอพีพี
7. และนายอาบูอัครัน บินฮาซันผู้แทนจากกลุ่มพูโล
นายอาหวังได้เปิดแถลงการณ์ว่ากลุ่มมารา ปาตานีทั้งนี้มีข้อแตกต่างจากกลุ่มที่พูดปีที่เคยผ่านมาคือกลุ่มมาราปาตานี เปิดกว้างให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ด้วยความหวังว่าเมื่อกลุ่มเข้ามาอยู่ในมารา ปาตานีแล้วเหตุการณ์ก็จะสามารถลดลงได้แต่ก็ยังมีความเชื่อว่ามีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการพูดคุย ซึ่งก็ต้องเดินหน้าต่อไป
การก่อตั้งกลุ่มมารา ปาตานี ขึ้นมาเพื่อให้การต่อสู้เป็นไปตามหลักสันติวิธีส่วนการใช้กำลังหรือการใช้อาวุธก็ต้องไปสู่ขั้นตอนของการหยุดความรุนแรงของทั้งสองฝ่ายโดยการสร้างความเข้าใจสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
นายสุกรีกล่าวว่าการพูดคุยสันติสุขกับคณะฝ่ายไทยครั้งนี้ได้เสนอขอเรียกร้องไปจำนวน 3 ข้อคือ
1. ให้นำปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องแม้จะเปลี่ยนรัฐบาล
2. ให้ยอมรับฐานะขององค์กร มารา ปาตานี ไม่ใช่แค่ผู้เห็นต่าง
3. ให้มีการคุ้มครองทางกฎหมายแก่กลุ่ม มารา ปาตานี เพื่อให้การเดินหน้าพูดคุยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และแสดงความจริงใจ
และคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทย นำโดย พล อ. อักษรา เกิดผล ได้ยื่นข้อเสนอ
1. ให้กำหนดพื้นที่ปลอดความรุนแรง
2. พัฒนาความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
3. กระบวนการยุติธรรมที่เป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย
แต่ข้อเสนอของทั้งสองฝ่ายยังไม่มีการตกลง
เมื่อนำการพูดคุยในครั้งนึ้มาวิเคราะห์แล้ว การที่รัฐบาลส่งตัวแทนไปนั่งโต๊ะเจรจาด้วยถือเป็นการยอมรับตัวตนของกลุ่มมารา ปาตานี นี้โดยพฤตินัยส่วนเมื่อมีการเจรจาแล้วสถานการณ์ลดลงหรือไม่นั้นต้องรอดูในอนาคตแม่ที่ผ่านมาสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มดีขึ้นแต่ขอเรียกร้องดังกล่าวนั้นประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรมากนักเพราะเป็นการพูดคุยกันเพียงไม่กี่กลุ่มจึงอยากให้เปิดรับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลด้านที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วย
พล ต. ชวลิต เรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักบังคับใช้กฎหมายและสิทธิมนุษยชน กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ได้ระบุว่ากอ.รมน. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดทำแผนไว้ 3 ขั้นตอนคือ
1 การสร้างความไว้วางใจของทั้งสองฝ่ายซึ่งมีระยะการทำงานตั้งแต่กันยายนถึงธันวาคม 2558
ขั้นตอนที่ 2 การทำให้มีการลงนามในสัตยาบรรณของทั้ง 2 ฝ่ายให้สามารถเกิดขึ้นได้ใน ช่วงมกราคมถึงเมษายน 2559
และขั้นตอนที่ 3 การจัดทำ Road Map ในพื้นที่ที่ปลอดความรุนแรงเช่นโรงพยาบาล ตลาด วัด มัสยิด

แต่จากการดูรายชื่อสมาชิกกลุ่มมารา ปาตานี พบว่าตัวแทนของกลุ่มบีอาร์เอ็นที่เป็นกลุ่มที่ควบคุมและบังคับบัญชาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ยังไม่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มมารา ปาตานี จึงทำให้ มีความสงสัยว่าจะสามารถทำให้เกิดการลดลงของเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้หรือไม่
ในวงการเสวนาของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเมื่อวันจันทร์ที่ 1 9 ตุลาคม 2558 มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
1 ระยะนี้มีการวางระเบิดหลายแห่งสันนิษฐานว่าจะตรงกับวันครบรอบการก่อตั้งกองทัพปลดปล่อยของบีอาร์เอ็นและอาจแสดงถึงความไม่เชื่อมั่นในการพูดคุยสันติภาพ
2 มีการเปลี่ยนแปลงพูดดำรงตำแหน่งในทางการทหารและตำรวจในพื้นที่บ่อยครั้งทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายด้านความมั่นคง 3 มีข้อเสนอ 5 ข้อจาก BRN และ 3 ข้อจะมารา ปาตานี และ 3 ข้อจากคณะ ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลแต่จนถึงปัจจุบันไม่มีคำตอบที่ชัดเจนใดใดต่อข้อเสนอเหล่านี้
4 ฝ่ายรัฐบาลบีอาร์เอ็นและมารา ปาตานีควรจะวางกรอบคิดว่าจะสร้างสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรสันติภาพที่จะมีจะเป็นลักษณะไหนจุดหมายปลายทางจะอยู่ตรงไหนและแถลงให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ทราบเพื่อให้เกิดพลังและความหวังที่จะเดินไปสู่อนาคตอยู่ร่วมกันต่อไป
5 มีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการมานานหลายครั้งแล้วทั้งในและต่างประเทศและคนในพื้นที่เขาทราบข่าวแต่กรอบคิดดังกล่าวยังไม่ชัดเจนจึงทำให้เห็นว่าไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรและดูเหมือนว่ามีการสงวนท่าทีอยู่ตลอดมา
6 การพูดคุยไม่ควรจำกัดวงแต่ในเฉพาะทางเอกแต่รัฐบาลควรเปิดกว้างขึ้นโดยการสนับสนุนทางโท อย่างจริงจังเช่นให้มีการคัดสรรบุคคลที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ จังหวัดละ 10 คนจากและจาก 4 อำเภอของสงขลาอีก 5 คนมีหน้าที่เดินทางไปพูดคุยกับตัวแทนของกระบวนการต่างๆที่มีความเคลื่อนไหวในพื้นที่โดยให้ได้รับความสะดวกพอสมควรจากเจ้าหน้าที่ในสถานที่ที่มีการพูดคุยนั้นข้อเสนอที่ได้จากการพูดคุยจะได้นำเสนอต่อรัฐบาลและตอบประชาชนทั้งนี้ให้คนในพื้นที่ทำการคัดสรรตัวแทนของตนเองและให้เป็นผู้สะท้อนความต้องการของ คนในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ส่วนตัวแทนของกระบวนการต่างๆก็ให้กระบวนการนั้นนั้นเป็นผู้คัดสรรและให้การยอมรับ
7 การพูดคุยเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งเป็นขั้นแรกของ Road Map ของฝ่ายความมั่นคงนั้นควรเปลี่ยนไปสู่การเจรจาสันติภาพซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปให้เร็วขึ้นเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความหวังว่าจะเกิดผลรับตามลำดับอย่างเป็นรูปธรรม
8. ประชาชนฝากความหวังไว้กับการพูดคุยและการเจรจาสันติภาพว่าจะนำพาสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกจากความรุนแรงและวิกฤติปัจจุบันซึ่งกว่าความทุกข์ร้อนอย่าง แสนสาหัสได้ ในเร็ววัน
9 สังคมโดยรวมควรให้ความสนใจปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้และเห็นใจผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์ร้อนนี้เมื่อสังคมโดยรวมเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและคิดหาทางออกร่วมกันก็จะช่วยให้สันติภาพเป็นจริงได้เร็วขึ้น
10 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศควรทำการศึกษาและเสนอแนะการปฏิรูปที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางการเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต้
11 คนในพื้นที่ควรมีส่วนร่วมที่สำคัญ ในกระบวนการสันติภาพทั้งในด้านเริ่มคิดและการร่วมคิดอย่างสำคัญอีกครั้งมีส่วนร่วมตัดสินใจเช่นตัดสินใจในเบื้องต้นและเสนอให้ผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาตัดสินใจในขั้นต่อไป
อนึ่งในการประชุมศาลเสวนาครั้งต่อๆไปควรขอความร่วมมือในการจัดประชุมกับองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องเช่น กอ.รมน ภาค4ส่วนหน้า. ศอ.บต. และ ศชต.Create Date : 30 ตุลาคม 2558
Last Update : 30 ตุลาคม 2558 8:55:27 น.
Counter : 710 Pageviews.

0 comments
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วันฟ้าสวย-ใส ถปรร
(13 ม.ค. 2565 22:43:38 น.)
✿ Food For Fun :: Hot Wok Return #67 :: ครั้งแรก "โอวหนี่แปะก๊วย " ✿ เนินน้ำ
(12 ม.ค. 2565 09:42:19 น.)
ทริปเที่ยวเชียงใหม่ ลำพูน ตอนที่ 2 อาจารย์สุวิมล
(8 ม.ค. 2565 22:45:02 น.)
ทูตอังกฤษ - ทูตนิวซีแลนด์ร่วมเปิดงานแนะแนววางแผนศึกษาต่อต่างประเทศ สมาชิกหมายเลข 4817407
(5 ม.ค. 2565 16:03:12 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Shirley129.BlogGang.com

สมาชิกหมายเลข 972112
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]

บทความทั้งหมด