แนวทางการพัฒนาศักยภาพกำลังพลที่พิการในราชการสนาม ของกองทัพบกเพื่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสม


แนวทางการพัฒนาศักยภาพกำลังพลที่พิการในราชการสนาม

ของกองทัพบกเพื่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสม

The Guidelinein Competency Development of Disabled Personnel
of Royal Thai Army for Appropriate Careers

ภคพรกุลจิรันธร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

bhakaporn@gmail.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทอาชีพที่เหมาะสมกับความพิการของกำลังพลและได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพกำลังพลในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสานมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กำลังพลที่ปลดพิการจากราชการสนามของกองทัพบก จำนวน 400 คน และ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 6 คน ได้แก่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ประธานหอการค้าจังหวัด4 จังหวัดคือ จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าไคว์แสควร์ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุต่ำกว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.75มีระดับการศึกษาต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ43 มีความพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว คิดเป็นร้อยละ 60.50 เป็นทหารพราน คิดเป็นร้อยละ 46.00 มีตำแหน่ง ต่ำกว่า ผบ. ร้อย คิดเป็นร้อยละ 93.25 ประเภทอาชีพที่เหมาะสมกับความพิการของกำลังพลได้แก่1. อาชีพช่างตัดผม ช่างเสริมสวย ช่างตัดเย็บ 2.ช่างซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร 3. งานเย็บหนัง 4.งานเชื่อมโลหะ 5. งานช่างอิเล็กทรอนิกส์6. งานพิมพ์เอกสาร 7. งานรับโทรศัพท์ CallCenter ข้อเสนอแนะได้แก่การจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังพลเพื่อให้ประกอบอาชีพ จำนวน 9 หลักสูตร โดยร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัด คือหลักสูตรช่างตัดผม หลักสูตรช่างเสริมสวยหลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างซ่อมอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ ช่างเย็บหนังช่างเชื่อมโลหะช่างอิเล็กทรอนิกส์งานพิมพ์เอกสารงานรับโทรศัพท์ Call Center ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพต่าง ๆเพื่อจะได้จัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติการต่อไป

คำสำคัญ: อาชีพตามประเภทความพิการการฝึกอาชีพ การพัฒนาศักยภาพ
Create Date : 30 สิงหาคม 2559
Last Update : 30 สิงหาคม 2559 18:25:04 น.
Counter : 943 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Shirley129.BlogGang.com

สมาชิกหมายเลข 972112
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]

บทความทั้งหมด