เน้นย้ำ บัญญัติธรรม อีกที
 

   ตัวอย่างนี้    คงทำให้เข้าใจบัญญัติ, บัญญัติธรรมชัดขึ้น   ใบกระท่อม 450 107 ก่อนหน้าบัญญัติว่าผิดกฎหมาย  (ก่อนหน้าอีกไม่ผิด) แต่ขณะนี้ว่าไม่ผิดแล้วขึ้นห้างไปแล้ว   ตามตลาดสดก็มีวางขายกันเห็นๆ ออกใหม่ๆแพงสะด้วยนะ  
   

 


   บัญญัติ:  ตรากฎหมายห้ามลักขโมย   ตรากฎหมายวางบทบัญญัติเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย วางระเบียบการจัดอบรมผู้ต้องขัง อบรมเด็กมีปัญหา จัดตั้งค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาเมตตาธรรม ให้ซื่อสัตย์   ให้กตัญญู  จัดตั้งชมรมสุขภาพกาย  สุขภาพใจ ฯลฯ


   ตามตัวอย่างเหล่านี้   จะเห็นได้ไม่ยากว่าสภาวะ  เป็นความจริงของธรรมชาติ และจริยะ ก็เป็นความจริงเกี่ยวกับความต้องการของชีวิตของคน  ไม่ว่าที่ไหน เมื่อใด ทุกกาลเทศะ ก็เป็นอย่างนั้น

   ดังนั้น สภาวธรรม และจริยธรรม  ซึ่งสืบเนื่องต่อกันมา   จึงอยู่ในระดับที่เป็นสัจธรรมด้วยกัน

   ส่วนบัญญัตินั้น    กำหนดหรือจัดตั้งวางขึ้น   เพื่อให้จริยะมีผลเป็นจริง หรือ ให้ได้ผลตามจริยะ เห็นได้ชัดว่าเป็นสมมติ หรือสมมติธรรม คือไม่มีอยู่จริง   แต่เป็นเรื่องของการตกลงหรือยอมรับร่วมกันของมนุษย์

    ดังนั้น  บัญญัติธรรม ซึ่งแต่ละสังคมก็พยายามจัดวางให้ได้ผลมากที่สุด  แต่มีความรู้ความเห็นความต้องการความสามารถมากน้อยไม่เท่ากัน ไม่ตรงกัน   เช่น   ประเทศนี้   มีกฎหมายว่าด้วยการเก็บการ เคลื่อนย้าย การใช้ เชื่อเพลิงประเภทต่าง ๆ เช่น แก๊ส น้ำมัน ถ่านหิน ฯลฯ อย่างหนึ่ง  แต่อีกประเทศหนึ่ง   มีข้อกำหนดอีกแบบหนึ่ง และสำหรับเชื่อเพลิงแต่ละประเภทนั้นๆ ก็มีข้อ บัญญัติที่เป็นรายละเอียดแตกต่างกันไปมากมาย หรือแม้ในประเทศเดียวกัน แต่ต่างยุคสมัย ก็มีเหตุให้บัญญัติแผกกันไป

    บางทีบัญญัติธรรมก็ต่างกันมาก  จนอาจจะตรงข้ามกันเลย คือ เรื่องที่ในสังคมนี้บัญญัติให้เป็นการถูกต้อง   แต่อีกสังคมหนึ่ง   บัญญัติให้เป็นการไม่ถูกต้อง หรือ ในสังคมเดียวกันต่างกาละ เรื่องที่เคยบัญญัติว่า ผิด ก็บัญญัติใหม่เป็นถูก  เรื่องที่เคยว่า ถูก  ก็เอาเป็นผิด

    ข้อที่พึงทราบอีกอย่างหนึ่ง คือ จะเห็นชัดเช่นกันว่าสภาวะ หรือสภาวธรรม เป็นเรื่องของปัญญา คือขึ้นต่อความรู้   ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ   ส่วนจริยะ เป็นเรื่องของเจตนา คือขึ้นต่อเจตจำนง ความตั้งใจ

   ในการบัญญัติจัดตั้งบัญญัติธรรมจะทำได้ผลดีก็ต้องมีปัญญาที่รู้เข้าใจเข้าถึงสภาวะและมีเจตนาที่สะอาดประกอบด้วยเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อสังคม เป็นต้น อย่างจริงจังและจริงใจ

   ท้ายสุด  ในขั้นปฏิบัติตามบัญญัติธรรม   การที่จะปฏิบัติตามหรือไม่ และปฏิบัติได้ผลมากน้อยเพียงไร ก็ขึ้นอยู่กับปัญญา และเจตนาเช่นเดียวกัน

  ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการพัฒนามนุษย์   ด้วยการศึกษาที่จะให้มนุษย์นั้นมีปัญญารู้เข้าใจสภาวธรรมเท่าที่จะเป็นไปได้ และให้เขาพัฒนาจิตใจ   ให้มีเจตนาที่ประกอบด้วยคุณสมบัติดีงามทั้งหลาย เช่น เมตตา กรุณา สติ สมาธิ ฯลฯ  เพื่อจะได้มีจริยธรรม   ที่จะเอาเจตนานั้นไปนำพฤติกรรมทางกาย วาจา โดยอาศัยบัญญัติธรรมช่วยเกื้อหนุนให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีงามเกื้อกูลเป็นคุณเป็น ประโยชน์ แก่ชีวิต แก่สังคม และแก่โลกที่แวดล้อมทั้งหมด ให้อยู่ดีมีสันติสุขแท้จริง.


  ส่วนกัญชาตอนนี้ยังว่าผิดบทบัญญัติทางกฎหมายอยู่  แต่ก็นะ ?  1 450

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgknq0f54DQg6FDJwGp0T99dg8xtZWQZVyxygLHEANWDR2dirGe8qOTkZhoyfsdvq8BMh72as8V
1hVNukZoUPcQOIvkfu2jyqZ9p6y9NxKXIm1rXEwhcIJdPG8fzZeEEO5IUvfskjt73lru1ioUUg9xYvI0rTbr8Xi-9XEi407mBwE83uQ_CUhOBrJ0JA=s320


  ทั้งใบกระท่อม  ทั้งกัญชา  ก่อนโน่นก็ไม่ผิดบัญญัติ เคี้ยวกัน สูบกันเพลินไป  พอมาๆก็บัญญัติว่าผิดกฎหมาย  มาๆก็ไม่ผิด  นี่ล่ะบัญญัติ  

  

    บางทีบัญญัติธรรมก็ต่างกันมาก  จนอาจจะตรงข้ามกันเลย คือ เรื่องที่ในสังคมนี้บัญญัติให้เป็นการถูกต้อง   แต่อีกสังคมหนึ่ง   บัญญัติให้เป็นการไม่ถูกต้อง

    เอาเรื่องบัญญัติธรรม หรือ สังคมบัญญัติประเด็น 451นี้ให้ชัดให้แจ้งอีก  โดยใช้ตัวอย่างนี้

    ตาลิบัน ตัดศีรษะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติชาวอัพกัน  ก่อนจะโพสต์ภาพลงโซเชียล สาเหตุเพราะผู้หญิงไม่ควรเล่นกีฬา...

    จริงๆ แล้วมาห์จาบิน ฮากิมี นักกีฬาวอลเลย์หญิงบอลทีมชาติของอัฟกานิสถานถูกกลุ่มตาลิบันฆ่าตัดศีรษะไปเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม แต่ทางครอบครัวปกปิดข่าวการเสียชีวิตของเธอเนื่องจากถูกข่มขู่ไม่ให้แพร่งพรายเรื่องนี้ให้ใครรู้
    โดยโค้ช   ซึ่งใช้นามแฝงว่า ซูลายา อัฟซาลี เพื่อความปลอดภัยได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์   หลังจากที่มีภาพการเสียชีวิตของมาห์จาบินเผยแพร่ออกไปว่า กลุ่มตาลิบันได้มีความพยายามตามเสาะหาตัวนักกีฬาหญิงทีมชาติเพื่อสังหารเนื่องจากพวกเขาคิดว่าผู้หญิงไม่ควรเล่นกีฬา  ซึ่งมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงสามารถหลบหนีออกนอกประเทศได้เพียงสองคนเท่านั้น ที่เหลือต้องมีชีวิตอยู่อย่างหวาดระแวงและสิ้นหวัง ต้องเปลี่ยนชื่อ และอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ เพื่อไม่ให้ตามตัวเจอ
 

   สังคมโลกส่วนมาก  คัดกรองคนเพื่อฝึกกีฬากันตั้งแต่หัวเท่ากำปั้น  นักกีฬาเองได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่อง  แต่ก็มีบางสังคมบัญญัติห้ามทำห้ามเล่น  ฝ่าฝืนมีโทษถึงตาย

 
ตัวอย่างนี้ก็ได้
 
 


จะเปิดประเทศ สายพันธ์เก่ายังไม่หาย  ที่อยุธยาสายพันธ์ใหม่คร่าชีวิตไปแล้วหนึ่งคนCreate Date : 24 ตุลาคม 2564
Last Update : 26 ตุลาคม 2564 15:00:05 น.
Counter : 285 Pageviews.

0 comments
ขีดจำกัด ปัญญา Dh
(9 พ.ค. 2565 20:00:41 น.)
ถูกโกหก นาฬิกาสีชมพู
(8 พ.ค. 2565 08:03:46 น.)
กิเลส นาฬิกาสีชมพู
(1 พ.ค. 2565 10:06:23 น.)
ตะพาบประจำหลักกิโลเมตรที่ 301 "เรื่องที่อยากเล่า " พระสังฆราชเทศน์ newyorknurse
(1 พ.ค. 2565 02:11:56 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Samathijit.BlogGang.com

สมาชิกหมายเลข 6393385
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]

บทความทั้งหมด