ธนาคาร UOB ประเทศไทย ชวนศิลปินไทยส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12


เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 มีการแถลงข่าวผ่าน ZOOM
โดยธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เชิญชวนศิลปินมืออาชีพและศิลปินสมัครเล่น
แสดงความสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ ปลดปล่อยจินตนาการ
ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564
เวทีการประกวดงานจิตรกรรมเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ต่อยอดสู่การประกวดระดับภูมิภาค
นับเป็นหนึ่งในเวทีการประกวดจิตรกรรมที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล
กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร ธนาคาร ยูโอบี ประเทศไทย
เปิดเผยว่า
ท่ามกลางความทุกข์ยากและการสูญเสียที่เกิดขึ้น ศิลปะได้ช่วยกล่อมเกลายกระดับจิตใจ
และผสานให้ผู้คนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในช่วงการแพร่ระบาด ศิลปินได้ช่วยให้ผู้คนทั่วโลกผ่อนคลายจิตใจและเข้มแข็งขึ้น
ผ่านผลงานการสร้างสรรค์และความสามารถในการเชื่อมโยงทางสติปัญญา อารมณ์และจิตวิญญาณ

ตลอดระยะเวลา 40 ปีของการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ศิลปินของเราได้เปิดมุมมองต่อโลกใบนี้
ชี้ให้เห็นความสวยงามและคุณค่าทางวัฒนธรรมรวมถึงแง่มุมอื่นๆ
เช่นเดียวกับที่ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนธุรกิจและอยู่เคียงข้างลูกค้า
เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและการเงิน เราจะยังคงมุ่นมั่นที่จะค้นหาและสนับสนุนศิลปินต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น
เพื่อให้พวกเขาได้แบ่งปันมุมองต่างๆ แก่ผู้คนผ่านผลงานสร้างสรรค์ของพวกเขาการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year)
มุ่งให้การสนับสนุนและค้นพบศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าในภูมิภาคอาเซียน
มาตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา
ซึ่งได้ค้นพบศิลปินกว่า 1,000 คน รวมถึงศิลปินไทยหลายคน
ที่ได้ไปแสดงงานศิลปะในเวทีระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ อาทินางสาวปานพรรณ ยอดมณี
ศิลปินผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดจิตรกรรม UOB ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553
และต่อมาได้รับรางวัลใหญ่ในรายการ Benesse Prize จากเทศกาลศิลปะ “สิงคโปร์ เบียนนาเล่ 2016”นางสาวธิดารัตน์ จันทเชื้อ
รางวัลชนะเลิศประเภทศิลปินอาชีพ Established จากการประกวด “จิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2558”
หรือ 6th UOB Painting of the Year
ซึ่งเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้รับโอกาสเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นศิลปิน
ในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 เดือน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินอื่นๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้นายสุกิจ ชูศรี ศิลปินไทยคนแรก
ที่ชนะเลิศระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year ประจำปี 2560
ทำให้ได้ไปแสดงผลงานในมหกรรมศิลปะเมืองปักกิ่ง ในปี 2561นายชัยชนะ ลือตระกูล ศิลปินรางวัลชนะเลิศในปี 2562 และยังเป็นศิลปินคนแรกที่ชนะเลิศ 2 ปีติดต่อกัน
ปัจจุบันเป็นศิลปินในสังกัดของ Russo Yubero Contemporary Art Gallery ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สำหรับศิลปินและผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด
สามารถส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564
โดยจะมีงานประกาศผลรางวัลในวันที่ 5 ตุลาคม 2564
ศิลปินไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564
จะเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาคร่วมกับศิลปินที่ชนะเลิศจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ต่อไป
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ https://www.uob.co.th/poy

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบ 40 ปีของการประกวดจิตรกรรมยูโอบี
ในปีนี้ศิลปินผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมยูโอบีจากทั้ง 4 ประเทศ
จะได้เข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
เป็นเวลา 1 เดือน
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และดื่มด่ำกับด้านวัฒนธรรมศิลปะของประเทศเจ้าภาพ
รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะอีกด้วย

เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะด้านศิลปะและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปิน
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้จัดทำคลิปวิดีโอเพื่อให้ความรู้ใน 2 หัวข้อ
เพื่อให้เป็นช่องทางในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับศิลปินอาชีพที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จ
โดยหัวข้อแรกมีชื่อว่า “The Art of Masterpiece”
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ศิลปินไทยสามารถสร้างสรรค์และเก็บรักษาผลงานอันมีคุณค่าให้คงสภาพได้อย่างยั่งยืน
สำหรับหัวข้อที่สองมีชื่อว่า “The Secret of Unique Art Techniques”
โดยผู้ที่สนใจจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ของศิลปินอาชีพที่จะมาแบ่งปันเทคนิคและเคล็ดลับ
ในการช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จบนเส้นทางศิลปินอาชีพ

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ขอเชิญศิลปินผู้สนใจ
ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2564 : 12th UOB Painting of the Year
ชิงเงินรางวัลรวม 1,680,000 บาท
พร้อมโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น และศิลปินอาชีพ โดยไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดหัวข้อ
และไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม

ประเภทการประกวด

ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist Category)
เปิดสำหรับศิลปินที่มีประสบการณ์หรือมีผลงานเป็น Portfolio
เคยจัดแสดงผลงานแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม (ยกเว้นการจัดแสดงผลงานเพื่อจบการศึกษา) มี
หอศิลป์หรือแกลเลอรี่ส่งเป็นตัวแทนเข้าประกวด หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะที่เป็นที่ยอมรับ
(ยกเว้นการประกวดในสถานศึกษา)

ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist Category)
เปิดสำหรับศิลปินทุกท่านที่กำลังศึกษาด้านศิลปะ กำลังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินอาชีพ
หรือเพียงแค่มีใจรักการวาดภาพ
คุณสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ในประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น
ไม่มีการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งสำหรับประเภทศิลปินอาชีพ และประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น

กำหนดเปิดรับผลงานวันนี้ - 15 สิงหาคม 2564

รางวัลการประกวด

ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist) มี 4 รางวัล
รางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year​ ​750,000 ​​บาท
พร้อมโอกาสในการประกวดระดับภูมิภาค ณ ประเทศสิงคโปร์
เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ UOB Southeast Asian Painting of the Year อีก 10,000 เหรียญสหรัฐ
และโอกาสในการเป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
รางวัลเหรียญทอง​​​​ 300,000 ​​บาท
รางวัลเหรียญเงิน​​​​ 240,000​​ บาท
รางวัลเหรียญทองแดง ​​​​150,000 ​​บาท
ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist) มี 4 รางวัล
รางวัล Most Promising Artist of the Year ​​90,000 ​​บาท
รางวัลเหรียญทอง​​​​ 75,000​​ บาท
รางวัลเหรียญเงิน​​​​ 45,000​​ บาท
รางวัลเหรียญทองแดง ​​​​30,000 ​​บาท

หมายเหตุ : ทุกรางวัลของประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่นจะได้รับรางวัลพิเศษ
คือ อุปกรณ์ศิลปะมูลค่า 10,000 บาทร่วมด้วย
เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนดนางสาวปานพรรณ ยอดมณี
ศิลปินผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดจิตรกรรม UOB ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553
กล่าวว่า
อุ้มรู้ตัวว่าอยากเป็นศิลปินมาตั้งแต่เด็กๆ เรียนศิลปะมาจบจากเพาะช่างแล้วมาต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรียนศิลปะมีความฝันอยากเป็นศิลปิน
อุปสรรคคือตัวเอง
เพราะใช้เวลาทั้งหมดกับการทำงานที่แกลลอรี่ 4-5 ที่ทั้งที่ประเทศสิงคโปร์และในประเทศไทย
และหาแรงบันดาลใจตลอดเวลา มีการ Talk มีการนำประสบการณ์มาแชร์
อุปสรรคมีทุกงาน อุ้มมองว่าการ Connection จะนำเราไปสู่งาน
รู้จักคนเยอะๆ จะได้เป็นการเผยแพร่ผลงานของเราและพาเราไปถึงจุดจุดหนึ่ง

สำหรับสื่อ Digital media : ส่วนตัวอุ้มก็ต้องปรับตัว อาชีพศิลปินก็เหมือนอาชีพอื่น
ต้องมีการใช้ social ให้เป็นจะได้รับประโยชน์ได้เร็ว
ถ้าเรายังทำเหมือนเดิมพึ่งพาแกลลอรี่อย่างเดียวไม่พอ ศิลปินต้องทำการตลาด
ทำให้ตัวเองน่าสนใจน่าเชื่อถือด้วย

เมื่อ 12 ปีที่แล้วที่ได้รับรางวัลจากผลงานจากการประกวดจิตรกรรม UOB ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553
ไม่ได้หวังว่าจะได้รางวัลแต่พอได้รางวัลมาก็คือกำลังใจที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเป็น "ศิลปิน"
มีโอกาสที่ได้เพิ่ม Connection ได้ออกไปเจอผู้คนในต่างประเทศ ได้ไปดูงานที่ "สิงคโปรเฟสติวัล"
หวังว่าสักวันจะมีผลงานมาแสดงในงานนั้นแล้วสิ่งที่หวังก็ได้เป็นความจริงเมื่อได้รางวัลจาก UOBนายสุกิจ ชูศรี
ศิลปินไทยคนแรกที่ชนะเลิศระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year ประจำปี 2560
กล่าวว่า
ผมเขียนรูปมาตั้งแต่เด็กๆ แล้วมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
เส้นทางที่เรียนผมเริ่มส่งงานเข้าประกวดมาตั้งแต่เรียนปี 2
พอเรียนจบผมมาเป็นอาจารย์สอนวิชาศิลปะควบคู่กับการเขียนงานไปด้วย เพื่อพัฒนาตัวให้เข้ากับปัจจุบัน
ตัวเองเป็นอุปสรรคเอง เป็นการท้าทาย เรามีเป้าหมายในใจที่เราสามารถก้าวหน้าไป
ทำให้หลุดไปจากที่เราทำเป็นการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

ผมคิดว่า social เป็นโอกาสที่เปิดกว้าง ผลงานของผมที่จะไปประเทศอิตาลี่ผมก็พึ่ง social
อย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ได้มีการ Connection

10 กว่าปีเวที UOB เป็นเวทีที่เป็นเวทีที่ให้กำลังใจให้ศิลปิน
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้คนได้รู้จักงานเรา ย่นเวลาทำให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้น
ตอนสมัยเรียนผมไม่ได้ส่งผลงานเข้าประกวดเลยเพิ่งจะมาเริ่มส่งผลงานในปี 2535
เวที UOB เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้คนได้รู้จักผมนางสาวปานพรรณ ยอดมณี
ศิลปินผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดจิตรกรรม UOB ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553
จากคำถามกล่าวว่า
สำหรับเทคนิคในการสร้างจินตนาการของอุ้มนั้นเป็นการสนใจในความเป็นไปของโลกใบนี้
ใช้เทคนิคเอาจากตัวเองเราตีโจทย์จากสถาการณ์ปัจจุบันจากการเสพข่าวต่างๆ ไปจนข่าวการเมือง
อุ้มนำการใช้ชีวิตประจำวันของเรามาเป็นจินตนาการใช้สิ่งปลุกเร้ารอบตัวของเรานี่แหละค่ะ
เพราะศิลปะสามารถทำให้เรามีความสุข อุ้มจะอยู่กับบ้าน อยู่กับ Studio อยู่กับตัวเองมากขึ้น
แล้วเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
สำหรับเคล็ดลับของอุ้ม จะมองดูข้อบกพร่องของงานของเราแล้วนำมาปรับแก้ไขในผลงานชิ้นต่อๆ ไป
ตัวอุ้มเองไม่เคยพอใจกับผลงานตัวเอง จะได้เป็นการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาและมีความสุขด้วยค่ะ

นายสุกิจ ชูศรี
ศิลปินไทยคนแรกที่ชนะเลิศระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year ประจำปี 2560
กล่าวว่า
สำหรับผมค่อนข้างนำเอาสิ่งแวดล้อมข้างนอกเรียกว่า IN กับตรงนั้น
พื้นฐานของผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือ
ชอบอ่านในเรื่องที่ว่า "เขาไปทำอะไรมา" แล้วผมก็นำมาค้นคว้าต่อยอดว่าสิ่งอะไรที่สำคัญที่สุด
นำมาสร้างเป็นผลงานของผม
จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ช่วงนี้ทำให้ผมได้พัก ก่อนหน้านี้ผมใช้ร่างกาย Overload
ช่วงนี้ได้พักผ่อนมากขึ้น
สำหรับความสำเร็จของผมเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เป็นการเอาชนะตัวของผมเอง
เราต้องขยัน เราต้องรับผิดชอบตัวเอง ผมค่อยๆ เดินไปตามเป้าหมาย
ความสำเร็จของผมเกิดจากผมทำงานอย่างสม่ำเสมอ ใช้ความทุกข์เป็นแรงผลักดันตลอดเวลา
และจริงจังจริงใจกับผลงานตัวเองครับสำหรับศิลปินและผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าไปเรียนรู้คลิปวิดีโอให้ความรู้และแรงบันดาลใจได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564
ได้ที่ https://www.facebook.com/uob.th หรือ https://www.uob.co.th/poyขอขอบคุณ
เพลง : ศิลปากรนิยม
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
ของแต่ง BLOG : ป้ามด-ดอกหญ้าเมืองเลย-ชมพร-ญามี่-เนยสีฟ้า
Create Date : 13 พฤษภาคม 2564
Last Update : 13 พฤษภาคม 2564 13:28:25 น.
Counter : 469 Pageviews.

10 comments
(โหวต blog นี้) 
124_[ผักชี@ปทุมธานี] : วันว่างยุคโควิด ploy666
(25 ก.ค. 2564 23:25:27 น.)
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ เยือนจีน Insignia_Museum
(22 ก.ค. 2564 15:03:51 น.)
ลุงโทนี่ป้าพัชมาแชร์ประสบการ์ วิธีการและขั้นตอนในการย้ายจากอเมริกา newyorknurse
(22 ก.ค. 2564 23:23:09 น.)
เรื่องย่อซีรีส์ Tale of the Nine Tailed - ตำนานรักจิ้งจอกเก้าหาง blue_medsai
(18 ก.ค. 2564 10:27:44 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณnewyorknurse, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณกะว่าก๋า, คุณkae+aoe, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณnonnoiGiwGiw, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณmultiple, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณสองแผ่นดิน, คุณผู้ชายในสายลมหนาว

  
สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

มีงานประกวดดีดี
เหมือนต่อยอดลมหายหายใจให้ศิลปินด้วยนะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 พฤษภาคม 2564 เวลา:6:57:25 น.
  
มาติดตามด้วยคนค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 13 พฤษภาคม 2564 เวลา:8:19:05 น.
  
มาทักทายยามเช้าครับ
ตามดูอุ้มสีในอีเว้นท์ต่างๆ จากนี้ และ FB.
โดย: wicsir วันที่: 13 พฤษภาคม 2564 เวลา:8:24:16 น.
  
เป็นกิจกรรมดีๆ เลยครับพี่อุ้ม
โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 13 พฤษภาคม 2564 เวลา:11:05:21 น.
  
สวัสดี จ้ะ น้องอุ้มสี คนเก่ง
มาชมกิจกรรมดี ๆ ของ
UOB จ้ะ
โหวดหมวด ข่าวเด่น ฯ
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 13 พฤษภาคม 2564 เวลา:15:20:14 น.
  
โอ้ งานประกวดระดับนี้
จะชนะได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับ ต้องผ่านกระบวนการคิด concept ผ่านการฝึกปรือ สั่งสมประสบการณ์ มายาวนาน ชื่นชมศิลปิน ที่ชนะรายการนี้ทุกคนเลยครับ

โดย: multiple วันที่: 13 พฤษภาคม 2564 เวลา:16:10:05 น.
  
สวัสดีค่ะ..

ตามมาอ่านด้วยคะ..

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 13 พฤษภาคม 2564 เวลา:19:50:30 น.
  
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 พฤษภาคม 2564 เวลา:20:01:35 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 พฤษภาคม 2564 เวลา:7:12:19 น.
  
สปอนเซอร์งานศิลปะที่จัดบ่อยๆ นี่ก็ เครื่องดื่มตระกูลช้างนี่ละครับ

UOB เพิ่งเคยได้ยิน ธนากคารที่นึกได้คือธนาคารกรุงเทพที่ซื้อตึกตรงผ่านฟ้าทำเป็นหอศิลป์ จัดงานแสดงแบบไทยๆ บ่อย แต่ผมยังไม่เคยไปเลย
โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 14 พฤษภาคม 2564 เวลา:13:55:26 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]

บทความทั้งหมด