กุมภาพันธ์ 2554

 
 
2
3
5
7
8
10
12
13
14
16
17
18
20
23
24
25
 
 
All Blog
บุญๆๆ เอาบุญมาฝากจ้าาา
หลังจากผ่านการสอบวิชาอันแสนโหด เคมี๊ เคมีนั่นเอง
ระหว่างวันหยุด 4 วัน ก่อนจะสอบวิชาเบาๆอีกครั้ง มายด์เลยกลับมาบ้าน
แล้วได้ไปโรงเจที่มายด์ชอบ โรงเจไซทีฮุกตึ้ง ไปไหว้เจ้าพ่อเห้งเจียมา
เอาบุญมาฝากทุกคนนะค้าาาาาาบนเพดานมี เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะ กี่เพ้า หรอ? จะไม่ได้ ฮ่าๆไหว้เสร็จแล้วต้องไปกินของฟรีท่านเห้งเจียข้างนอก ข้างในมีอีกนะ มายด์ชอบหงอคงมากเลย
มาบด์เคยมีหน้ากากหงอคงด้วย
สวนนี้สวยมากเลย รายล้อมไปด้วยดอกไม้พระอรหันต์จี้กง

ทุกโค้นนนน ใครอยากไปวิปัสนากรรมฐานกับมายด์บ้างงง
เพื่อนมายด์พอได้ยินว่าวิปัสนามันก็ส่ายหัวกันแล้ว
แต่ถึงมีเพื่อนไปก็ไม่มีประโยชน์ เพราะเค้าห้ามคุยกัน ฮ่าๆ
มายด์อยากไปพิสูจน์หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
มายด์อยากไปจากชีวตที่มันวุ่นวายนี้ซะจริง อยากไปค้นพบตัวเอง
เหนื่อยมามาก ใครสนใจเชิญอ่าน มายด์ว่ามันท้าทายดีนะ
ดูรายละเอียดที่นี่นะ //www.thaidhamma.net/index.php?option=com_thaidhamma&task=coursedetail&id=1096&Itemid=99999999 มายด์จะไปเข้าที่ลำพูน เพราะมายด์ว่างวันนั้นพอดี
อยากเห็นสถานที่ กดเล้ยยย-->//www.thaidhamma.net/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=57


คำแนะนำในการเข้าอบรม
วิปัสสนาเป็นวิธีการปฏิบัติกรรมฐานที่เก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่งของอินเดีย ซึ่งได้สาบสูญไปจากมนุษยชาติมาเป็นเวลานาน แต่ก็ได้กลับมาค้นพบ อีกครั้ง โดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว วิปัสสนาหมายถึง "การมองดูสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง" อันเป็นกระบวนการในการทำจิตให้ บริสุทธิ์โดยการเฝ้าดูตนเอง เราจะเริ่มต้นด้วยการเฝ้าสังเกตดูลมหายใจตามธรรมชาติ เพื่อทำให้จิตมีสมาธิ เมื่อมีสติที่มั่นคง เราก็จะก้าวไปสู่การเฝ้าสังเกตถึงการเปลี่ยน แปลงตามธรรมชาติของกายและจิต ซึ่งจะทำให้ได้พบกับสัจธรรมที่เป็นสากลคือ ได้เห็นความไม่เที่ยง(อนิจจัง) ความทุกข์ (ทุกขัง) และความไม่มีตัวตน (อนัตตา) การที่ได้ รู้เห็นถึงสภาพธรรมตามความเป็นจริงเหล่านี้จากประสบการณ์ของท่านเองโดยตรง จึงเป็นวิธีการในการชำระจิตให้บริสุทธิ์ ธรรมะเป็นเรื่องสากล มีไว้สำหรับแก้ไขปัญหา ต่างๆ ที่เป็นสากล มิได้ผูกขาดเฉพาะศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือลัทธิใดลัทธิหนึ่ง ด้วยเหตุนี้บุคคลทุกคนจึงสามารถจะปฏิบัติได้อย่างเสรี โดยไม่มีข้อขัดแย้งในเรื่องของเชื้อ ชาติ ชั้นวรรณะ หรือศาสนา ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ และจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆ คนโดยทั่วถึงกัน

วิปัสสนานั้นมิใช่เป็น

พิธีกรรมที่มีพื้นฐานทาง ความเชื่อถืออย่างงมงาย
เรื่องบันเทิงทางปัญญาหรือปรัชญา
การพักฟื้น การหยุดพักผ่อน หรือโอกาสที่จะมาสังสรรค์กัน
การหลีกหนีจากปัญหาและ ความยุ่งยากในชีวิตประจำวัน
หากแต่วิปัสสนาเป็น

วิธีการในการขจัดความทุกข์
ศิลปะของการดำเนินชีวิตที่จะทำให้คนเราอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข
วิธีการทำจิตให้บริสุทธิ์ ซึ่งจะทำให้คนเราสามารถเผชิญกับความตึงเครียดและปัญหาในชีวิตได้ด้วยความสงบและความสมดุลทางจิตใจ
วิปัสสนากรรมฐานจึงมุ่งไปยังเป้าหมายทางจิตใจในระดับสูงสุด เพื่อการหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงและเพื่อการบรรลุธรรม มิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการบำบัดรักษาโรคทางกาย แต่ เนื่องจากเป็นผลพลอยได้จากการทำจิตให้บริสุทธิ์ จึงทำให้ความเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากความเก็บกด ในจิตใจหมดไป แท้จริงแล้ว วิปัสสนาสามารถที่จะขจัดสาเหตุที่ทำให้ เกิดทุกข์ 3 ประการ คือ โลภ โกรธ หลง ได้ ถ้าได้ปฏิบัติต่อเนื่องกัน วิปัสสนาจะระบายความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและแก้ปมในใจที่ผูกอยู่ เนื่องจากนิสัยดั้ง เดิมที่ชอบปรุงแต่งต่อสถานการณ์ต่างๆ เช่น ปรุงแต่งไปในทางที่ชอบหรือพอใจ (อันทำให้เกิดโลภะ) และไม่ชอบหรือไม่พอใจ (อันทำให้เกิดโทสะ) แม้ว่าวิปัสสนาจะพัฒนา ขึ้นมาโดยที่เป็นวิธีการหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่การปฏิบัติก็มิได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเท่านั้น จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน เรื่องของศาสนาแต่อย่างใด วิธีปฏิบัติตั้งอยู่บนพื้นฐานธรรมดาสามัญที่ว่า มนุษย์ทุกคนต่างมีปัญหาเหมือนๆ กัน และวิธีการที่สามารถขจัดปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ จะต้อง เป็นวิธีที่เป็นสากล มีผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆ เคยได้รับผลจากการปฏิบัติวิปัสสนามาแล้ว โดยมิได้มีความขัดแย้งกับความเชื่อที่มีอยู่เดิมวินัยในการปฏิบัติ
กระบวนการทำจิตให้บริสุทธิ์โดยการสังเกตดูตนเองนี้ มิใช่เป็นเรื่องง่ายอย่างแน่นอน เราจะต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องใช้ความพยายามของตนเองเท่านั้น จึงจะเข้าถึงการรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง ไม่มีใครอื่นที่จะทำให้ได้ ดังนั้นวิปัสสนากรรมฐานจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะปฏิบัติ และมีความเคร่งครัดต่อระเบียบ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง และเป็นการคุ้มครองตนเองด้วย กฎระเบียบต่างๆ จะเป็นส่วนที่ทำให้การปฏิบัติกรรมฐานสมบูรณ์ขึ้น เวลา 10 วันนี้นับว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นในการที่จะเจาะลึกเข้าไปถึงระดับจิตใต้สำนึก และเรียนรู้วิธีการที่ขจัดกิเลสที่ตกตะกอนอยู่ในส่วนลึกสุด (อนุสัยกิเลส) การปฏิบัติให้ต่อเนื่องโดยไม่พูดจาหรือเกี่ยวข้องกับใครเป็นเคล็ดลับของความสำเร็จของวิธีการนี้

กฎระเบียบต่างๆ ที่กำหนดขึ้น ก็เพื่อรักษาการปฏิบัติแนวนี้ให้คงอยู่ได้ กฎเกณฑ์ต่างๆ มิได้ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของอาจารย์ผู้สอน หรือเพื่อความสะดวกในการบริหาร หรือเพื่อคัดค้านประเพณีคำสอน หรือความเชื่องมงายที่มีอยู่ในบางศาสนา แต่เป็นสิ่งที่มีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติกรรมฐานนับพันๆ คนเป็นเวลาหลายปี และยังเป็นสิ่งที่มีเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์ การรักษากฎระเบียบจะก่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็นระเบียบอันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติกรรมฐาน การฝ่าฝืนกฎระเบียบย่อมจะทำให้เกิดมลภาวะ ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องอยู่ให้ครบ 10 วัน และจะต้องอ่านกฎระเบียบต่างๆอย่างใคร่ครวญ ผู้ที่คิดว่าสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้เท่านั้น จึงควรจะสมัครเข้าปฏิบัติ ผู้ที่มิได้เตรียมตัวที่จะใช้ความพยายามในการปฏิบัติอย่างเต็มที่ ไม่ควรสมัคร เพราะจะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ยังจะเป็นการรบกวนบุคคลอื่นที่ตั้งใจเข้ามาปฏิบัติด้วยความเคร่งครัดอีกด้วย ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับคำเตือนว่า หากเลิกฝึกก่อนที่จะจบการอบรม เนื่องจากเห็นว่ากฎระเบียบต่างๆ ยากที่จะปฏิบัติ จะทำให้เกิดอันตรายแก่ตัวผู้นั้น รวมทั้งจะก่อให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้ ในกรณีที่นับว่าร้ายแรงที่สุดก็คือ เมื่อถูกเตือนหลายครั้งแล้ว ยังไม่สามารถจะปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ ก็จะถูกขอให้ออกไปจากการฝึกอบรมCreate Date : 19 กุมภาพันธ์ 2554
Last Update : 19 กุมภาพันธ์ 2554 16:32:37 น.
Counter : 3638 Pageviews.

22 comments
  
แล้วพี่ก๋าจะมารออ่านการไปปฏิบัติธรรมของน้องมายด์นะครับ
ต้องน่าสนใจมากๆเลย

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:16:46:44 น.
  
บนเพดาน เค้าเรียก เต็งลั้ง ไม่ใช่กี่เพ้า(นั่นมันชุดเสื้อผ้า)

อนุโมทนากับใจใฝ่ปฏิบัติธรรม ไปเถอะค่ะ มันเปลี่ยนแปลงความคิดเราได้มากมาย ยิ่งหากการปฏิบัตินั้นถูกกับจริตนิสัยเราแล้ว มายด์จะได้สิ่งดีๆ ชาร์ตแบ็ตใจมาเต็มที่ ทั้งเป็นการสร้างเนกขัมบารมีอีกด้วย (กดกูเกิ้ลดู หากสงสัยว่าคือบารมีอะไร)
โดย: ดวงลดา วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:19:52:04 น.
  
น้องมายด์ ..อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
โดย: witch@thedog วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:20:53:42 น.
  
อยากไปอะแต่ใจยังว้าวุ่นอยู่เลย (หมกหมุ่นทางโลกเยอะเกิ้น)
โดย: -..- (tictin ) วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:38:29 น.
  
อนุโมทนาสาธุบุญด้วยอีกแรงใจนึงน๊ะคะ......
โดย: พระจันทร์กลางแดด วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:39:19 น.
  
พี่หมู @ ไปๆๆๆ ไปด้วยกัน ><
โดย: windsylph วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:22:09:02 น.
  
อยากไปนะน้องมายด์ แต่มันไปม่ายด้าย...
กลับมาอย่าลืมเล่าว่าเป็นไงบ้าง สนใจมาก เคยมีเพื่อนมาชวนอยู่เหมือนกัน เคยไปแบบไม่กี่วันอะ ตอนนั้นยังเด็กอยู่แล้วก็รู้สึก เบื่อมาก

เออไปลำพูนเหรอ ขอศึกษาก่อนนะ เผื่อว่างจะหาเวลาไป
โดย: littlepup วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:22:45:08 น.
  
คนเราใจอยากไป..กว่าจะได้ไปก็ยากแล้ว
ไม่อยากไป จะได้ไปยิ่งยากไปใหญ่
ไปคนเดียวก็ดีนะคะ ได้สติไว อยู่กับตัวเองได้เร็ว
พี่ไปครั้งแรกตอนม.2 กว่าจะได้ไปอีกทีก็จบป.ตรีโน่น


อนุโมทนานะคะน้องมายด์ แล้วมาเล่าให้พี่ๆฟังด้วยนะ

ส่วนตะพาบ พี่ว่า ต้วมเตี้ยมตามกันมาได้นะคะ
เห็นเพื่อนบล็อกคนนึงรวบสามสี่ตะพาบในงานเดียว
เนื่องจากหลุดไปหลายตะพาบเหอๆ

ว่าแต่..ว่างจริงแล้วนะตัวเอง เดี๋ยวจะหาว่าพี่หางานเพิ่มให้
โดย: ชะเอมหวาน วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:23:20:04 น.
  
thx for these info naka
i'm actually planing for the meditation.
โดย: is_ninja วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:0:08:13 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับน้องมายด์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:6:58:34 น.
  
น้องมายด์ .. น่าสนใจจังคะ แต่พี่คงไปถึงลำพูนไม่ไหว นี่กะว่าจะหาโอกาสไปแถวๆ สุพรรณบุรีก่อน

น้องมายด์ไปมาแล้วเป็นยังไง เล่าให้ฟังด้วยนะคะ อนุโมทนาบุญด้วยจ้า
โดย: ฟ้าสีหม่น คืนไร้ดาว วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:9:40:39 น.
  


กล้วยหอมกลับมาแล้วคร้าบ
โดย: is_ninja วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:17:15:08 น.
  
เจ้มาแช่งให้สอบตกเคมี ........แบร่ แบร่
โดย: ดวงลดา วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:05:55 น.
  
ขำน้องมายด์อ่ะ
เรียกบนเพดานว่ากี่เพ้า 555

วิชาที่เหลือ ขอให้สอบผ่านสบายๆ ค่ะ
โดย: คิคูจิโร IP: 101.108.100.94 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:22:26:17 น.
  
พี่จา@ กลับมาแล้ววววววววววว มายด์ก็ comeback เหมือนกัน

เจ้ด้า@ อิอิ ได้เมลล์แล้วช่ายม้าาา

คุณคิคูจิโร@ ขอบคุณค่าาาา วิชาที่เหลือสบายๆค่ะ ไมาซีเรียส
โดย: windsylph วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:6:38:24 น.
  
เนื้อหาดีมากๆครับ สำหรับคนสนใจจะได้ลองไปบ้าง อิอิ
สอบเสร็จแล้วอย่าลืมแวะไปที่บล็อกนะครับ น้องมายด์ ^^
โดย: วนารักษ์ วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:12:06:58 น.
  
ดีจ้าน้องมายด์ สอบทำได้ไหมจ๊ะ
ขอบคุณนะคะที่ชวนไปวิปัสนา แต่มันไกลนะ พี่คงไม่สะดวก
อนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะ
โดย: moccoffee วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:18:18:20 น.
  
เจ้ามายด์ อย่ามัวแต่ ลั่ลล้า เน้อออ เอาให้สอบเสร็จก่อน พี่เป็นห่วงงง
โดย: ฟ้าสีหม่น คืนไร้ดาว วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:19:58:29 น.
  
@ พี่ใหม่
ค้าาา ไม่เป็นไรๆๆๆ

@พี่แอร์
รับทราบค่ะ!
โดย: windsylph วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:22:03:32 น.
  
คิดถึงน้องมายด์จังเลย หายไปหลายวัน
โดย: toeyao วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:22:18:32 น.
  
น้องมายด์ ร้องไห้ในห้องไหนดีสุดอ่ะ?
เดาว่าเป็นห้องครัวนะ เพราะมีของกินด้วย อิอิ
(มาแซวน้องเล็กของชาวแก๊งซะหน่อย อย่าโกรธกันน๊า..)
โดย: คิคูจิโร IP: 125.25.224.69 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:22:24:51 น.
  
พี่จอย@ คิดถึงเหมือนกันจ้าา หายไปหลายวันเลยนะ

คุณคิคูจิโร@ พูดอะไรอย่างนั้นคะ ต้องห้องน้ำสิคะ กินของอร่อย 5555555
โดย: windsylph วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:22:41:40 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

windsylph
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ฉันคือสายลม...
I am Wind...
I am Sylph
บลอกเปรียบดังไดอารี่
ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตเด็กคนหนึ่ง
เจ้าของบล็อกทำไว้
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆไว้เตือนใจตัวเอง
ความรู้สึกนึกคิดที่เขียนลงไป
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านนะคะ ^ ^
มายด์ยังเป็นแค่เด็กคนหนึ่ง
บางทีก็ตัดสินใจไม่ถูก
มีอะไรสั่งสอนหรือแนะนำ
ทำได้เลยนะคะ ^o^MusicPlaylistView Profile
Create a MySpace Playlist at MixPod.com