Group Blog
กุมภาพันธ์ 2551

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
All Blog
มาคุยกันเรื่อง "การสนทนาทางโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ (speaking on the phone)" กันดีกว่า
การสนทนาทางโทรศัพท์ (Speaking on the phone)

คุณเคยไหมครับที่พอรับสายโทรศัพท์แล้วได้ยินว่า “Good morning. Can I speak to…?” ด้วยสำเนียงที่เป็นฝรั่งแต่กำเนิด ฟังแล้วใจคอ(คนรับ)ไม่ค่อยดี (เพราะไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษของเราเองว่าจะฟังออกหรือไม่?) ซึ่งจะวางสายโทรศัพท์ก็สายไปเสียแล้วเพราะรับขึ้นมาแล้วนี่

จะว่าไปการสนทนาทางโทรศัพท์อาจจะยากกว่าการโต้ตอบกันซึ่งๆ หน้าอยู่บ้างเพราะคุณไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าของฝ่ายโทรมา (เลยไม่สามารถจับจ้องไปที่ปากของฝรั่งที่กำลังพูดอยู่ได้ไงครับ) ต้องใช้ทักษะการฟังล้วนๆ ซึ่งคนไทยมักจะอ่อนทักษะนี้มากที่สุดอยู่แล้วเมื่อเทียบกับทักษะอื่นๆ ดังนั้นผมเลยอยากจะเสนอภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการสนทนาทางโทรศัพท์ แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงบทสนทนา เราลองมาทำความรู้จักเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ก่อนดีไหมครับ

“โทรศัพท์” ในภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?

ทุกคนคงทราบดีว่าโทรศัพท์ที่เราใช้กันในบ้านทั่วๆ ไป เราเรียกว่า “telephone” หรือ “phone” สั้นๆ ก็ได้ครับ ส่วนโทรศัพท์มือถือที่เดี๋ยวนี้หาซื้อกันง่ายมาก มีกันแทบทุกคนตั้งแต่เด็กๆ ไปจนถึงผู้ใหญ่ จนจะกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของการดำรงชีวิตในปัจจุบันไปเสียแล้ว ภาษาอังกฤษแบบชาวอังกฤษเค้าเรียกว่า “mobile phone” หรือเรียกว่า “mobile” เฉยๆ ก็ได้ ส่วนชาวอเมริกันมักจะเรียกว่า “cellphone” หรือเรียกเต็มๆ ว่า “cellular phone”

ส่วนโทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญที่ปัจจุบันลดความนิยมลงไปเยอะเพราะเรามักจะมีโทรศัพท์มือถือกันหมดแล้วเนี่ย เราเรียกว่า “public telephone” หรือ “pay phone” ก็ได้ครับ โทรศัพท์สาธารณะมักจะอยู่ใน “(tele)phone booth” หรือตู้โทรศัพท์นั่นเอง

ส่วนกรณีที่เราไม่รู้เบอร์โทรศัพท์ “telephone number” ก็ต้องเปิดสมุดหน้าเหลืองซึ่งเรียกแบบทั่วๆ ไปว่า “telephone directory” หรือ “telephone book” แต่ที่คนไทยมักจะเรียกทับศัพท์คือ “yellow pages” ก็สามารถใช้ได้เช่นกันเพราะเป็นเครื่องหมายการค้าของชาวอเมริกันที่สมุดโทรศัพท์เค้าเป็นกระดาษสีเหลือง นั่นนะสิ! ทำไมต้องสีเหลืองด้วย? ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ!?!

“คุยโทรศัพท์” ในภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?

คำศัพท์ที่เป็นคำกิริยาแปลว่าคุยโทรศัพท์ มีหลายคำให้เลือกใช้ครับ ได้แก่ call, phone, telephone หรือ ring ซึ่งการใช้คำเหล่านี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยดังนี้ ในภาษาพูดทั่วไปเรามักจะใช้ว่า call หรือ phone someone โดยเราจะไม่พูดว่า call to someone หรือ phone to someone เด็ดขาด เช่น

I called him (ไม่ใช้ called to him นะครับ) to let him know. แปลว่า ฉันโทรหาเขาเพื่อบอกให้เขารู้;

I’ll phone you this evening. ฉันจะโทรหาคุณเย็นนี้;

หรืออาจจะใช้ call หรือ phone แล้วตามด้วยเบอร์โทรศัพท์เลยก็ได้ครับ เช่น For information, phone 02-222-2222. ส่วนคำว่า “telephone” ที่เป็นได้ทั้งคำนามและคำกิริยานั้น เรามักจะใช้ในกรณีที่ค่อนข้างเป็นทางการ ไม่ค่อยนิยมใช้เป็นภาษาพูดนะครับ เช่น

He had tried to telephone his wife once, but without success: the line was engaged. หมายความว่า เขาพยายามโทรหาภรรยาของเขาหนึ่งครั้งแต่ไม่สำเร็จเพราะสายไม่ว่าง

ส่วนคำว่า “ring” ชาวอังกฤษมักจะใช้เป็นภาษาพูด เช่น I was going to ring you but I don't have your number. ฉันจะโทรหาคุณแต่ฉันไม่มีเบอร์ของคุณ

ขอย้ำอีกทีว่าอย่าใช้ “to” หลังกิริยาทั้ง 4 ตัวนี้ (call, phone, telephone และ ring)นะครับ

“โทรหา…” ในภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?

นอกจาก call, phone, telephone และ ring แล้ว ยังมีวลีให้เลือกใช้ได้ตามนี้ครับ

1) give someone a phone call เช่น Give me a phone call. โทรหาฉันด้วยล่ะ คำว่า “phone call” เป็นคำนามนะครับไม่สามารถใช้เป็นกิริยาได้ อีกตัวอย่างเช่น I need to make a quick phone call. ฉันต้องโทรออกอย่างรวดเร็ว

2) give someone a call เหมือนข้อ 1 เลยครับ เช่น Give me a call. โทรหาฉันด้วยล่ะ แถมให้นิดนึงครับว่าเราไม่สามารถใช้ว่า give me a phone ได้นะครับเพราะมันไม่ได้แปลว่าโทรหาฉัน แต่มันแปลว่าให้โทรศัพท์ 1 เครื่องกับฉัน โดยสรุปคือถ้าไม่ใช้ว่า give someone a phone call ก็ต้องใช้ว่า give someone a call ไปเลย

3) give someone a ring เช่น I think I’ll give dad a ring. ฉันคิดว่าฉันจะโทรหาพ่อ

“ทางโทรศัพท์” จะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?

มีวลีให้เลือกใช้หลายอย่างอยู่เหมือนกัน อันแรกคือ by telephone ตรงตัวครับ (ไม่ต้องมี the คั่นนะครับ) เช่น Reservations can be made by telephone. การจองสามารถทำได้ผ่านทางโทรศัพท์

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ว่า on/over/down the telephone อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับ เช่น I’ve never met her, but I’ve spoken to her on the telephone. ฉันไม่เคยพบเธอแต่ฉันเคยคุยกับเธอทางโทรศัพท์ (จะเลือกใช้ on, over หรือ down ก็ได้ครับ); วลี “down the telephone” จะเป็นภาษาอังกฤษที่ชาวอังกฤษนิยมใช้ครับ เช่น He shouted at me down the telephone. เขาตะโกนใส่ฉันทางโทรศัพท์

“สายไม่ว่าง” ในภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?

มีคำคุณศัพท์ 2 คำให้เลือกใช้ครับ คือ busy หรือ engaged ชาวอเมริกันมักจะใช้ว่า The line is busy. ในขณะที่ชาวอังกฤษมักพูดว่า The line is engaged. ทั้งคู่แปลว่าสายไม่ว่างเหมือนกันครับ

คำศัพท์อื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับโทรศัพท์

- ยกหูโทรศัพท์แล้วโทรออก เช่น She picked up the phone and dialed.
- โทรศัพท์ดัง เช่น The telephone rings.
- รับโทรศัพท์ เช่น I answer the phone.
- อยู่ในสาย เช่น John is on the line หรือ on the phone from New York.
- กรุณารอสาย เช่น Hold the line, please. หรือ Hold on, please. หรือ Just a moment, please. ก็ได้ครับ
- โอนสาย เช่น Can you transfer me to your service department? หรือ Can you put me through to Mr. John, please?
- สายหลุด เช่น The line went dead.
- วางหูโทรศัพท์ เช่น John put the phone down. หรือ I hang up the phone.
- วางหูใส่ฉัน (ก่อนที่จะสนทนาจบ) เช่น He put the phone down on me.
- โทรกลับ เช่น Tell him to phone back tomorrow.
- เสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุด เช่น When business is good, the phone rings off the hook all day. ยามธุรกิจดีๆ โทรศัพท์ก็จะดังอยู่ทั้งวัน
- ยกหูโทรศัพท์ออกจากเครื่องเพื่อไม่ให้คนโทรเข้ามาได้ เราจะใช้ว่า take หรือ leave the phone off the hook ดังนั้นน่าจะเดาได้นะครับว่า hook คือแท่นวางหูโทรศัพท์นั่นเอง

ในตอนหน้า ผมจะลงประโยคภาษาอังกฤษที่คุณมักจะใช้ในการสนทนาทางโทรศัพท์ให้ได้อ่านกันครับ มีโทรศัพท์เข้ามาแล้ว ขอตัวไปรับก่อน แล้วเจอกันตอนหน้าครับCreate Date : 17 กุมภาพันธ์ 2551
Last Update : 17 กุมภาพันธ์ 2551 18:04:20 น.
Counter : 79739 Pageviews.

44 comments
  
ถ้าจะถามว่า
ทำไมคุณไม่รับสายของฉัน
จะพูดว่าอย่างไรคะ
แล้วมันเป็นการเสียมารยาทรึเปล่า
ถ้าจะให้ดีควรพูดว่าอย่างไรดี
โดย: ryuzaki วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:18:43:29 น.
  
ตอบคุณ ryuzaki

Why didn't you answer the phone (last night)?
เมื่อคืนนี้ ทำไมคุณไม่รับโทรศัพท์?

ถามว่าเสียมายาทหรือเปล่า? ขึ้นกับความสนิทสนมของคุณกับคนที่ถูกถาม ถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันก็คงไม่เสียมารยาทหรอกครับ และขึ้นอยู่กับน้ำเสียงที่คุณใช้ด้วยล่ะครับ แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่สนิทสนมหรือติดต่อเรื่องงาน ผมอาจจะพูดเลี่ยงๆ ว่า I tried to call you yesterday but it's not successful. ฉันพยายามจะโทรหาคุณเมื่อวานแต่ไม่สำเร็จ หรือถ้าโทรไปแล้วแต่สายไม่ว่างก็อาจจะบอกว่า I called you yesterday but the line was busy.
โดย: Kru Fiat (KruFiat ) วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:22:44:13 น.
  
Oh เป็นประโยชน์มากมายอ่าคร้าบบ ขออนุญาต Add เป็น Friend's Blog นะคร้าบบบผม

ขอบคุณค้าบ
โดย: I am Legend วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:21:02:57 น.
  
เน€เธกเธทเนˆเธญเธกเธตเธ„เธ™เธฃเธฑเธšเน‚เธ—เธฃเธจเธฑเธžเธ—เนŒเนเธฅเธฐเธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฒเธฃเธ„เธธเธขเธชเธฒเธขเธเธฑเธšเธญเธตเธเธ„เธ™เธ—เธตเนˆเน„เธกเนˆเนƒเธŠเนˆเธ„เธ™เธฃเธฑเธšเธชเธฒเธข เน€เธŠเนˆเธ™
เธ„เธธเธ“เธกเธ™เธ•เธฃเธต เธฃเธฑเธšเธชเธฒเธข เนเธ•เนˆเธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฒเธฃเธ‚เธญเธชเธฒเธขเธ„เธธเธ“เธŠเธฒเธ•เธฃเธต เธ•เน‰เธญเธ‡เธžเธนเธ”เธญเธขเนˆเธฒเธ‡เน„เธฃ
โดย: nok IP: 203.151.230.204 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:22:53:17 น.
  
หาตั้งนาน ในที่สุดก้อได้เจอ เวปภาษาอังกฤษง่ายๆใช้ได้จริงแบบนี้ ขอบคุณด้วยอีกคนค่ะ

ปล ขออนุญาต Add เป็น Friend's Blog เช่นกันนะคร้า "ร่วมด้วยช่วยโปรโมท"
โดย: กาแฟกับไข่ดาว วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:17:25:31 น.
  
ขอแอดน่ะค่ะ...
โดย: aseptic วันที่: 7 เมษายน 2551 เวลา:3:05:02 น.
  
บทสนทนาทางโทรศัพท์แบบฝากข้อความและไม่ฝากข้อความอ่าค่ะ อยากได้เนื้อหาค่ะ กำลังเรียนอยู่เลย ถ้าได้จะกรุณามั่กมาก ขอบคุณค่ะ
โดย: หมูเปิ่น IP: 118.174.161.51 วันที่: 22 พฤษภาคม 2551 เวลา:16:44:15 น.
  
Hello เพิ่งลองเข้ามาเป็นครั้งแรก อธิบายได้เข้าใจและง่ายมากเลยค่ะ ตอนนี้กำลังจะไปฝึกงานที่โรงแรม ช่วยหาประโยคที่สามารถคุยกับลูกค้าหน่อยได้รึเปล่าคะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: pung IP: 203.157.45.34 วันที่: 13 กันยายน 2551 เวลา:2:14:36 น.
  
Gramma ในการคุยโทรศัพท์มีอะไรบ้าง
โดย: นุช IP: 117.47.218.253 วันที่: 1 มีนาคม 2552 เวลา:14:49:49 น.
  
ถ้าอยากจะถามว่า

"คุณโรมรันได้ทำงานที่นั้นรึป่าว" ควรพูดว่าไงดีค่ะ


โดย: airro IP: 125.27.145.138 วันที่: 1 พฤษภาคม 2552 เวลา:12:33:17 น.
  
Is Khun Romrun working for that company?
โดย: Kru FIAT (KruFiat ) วันที่: 3 พฤษภาคม 2552 เวลา:6:19:50 น.
  
นี่ไม่ใช่ที่เราหานะ
โดย: รารา IP: 118.172.85.129 วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:17:55:18 น.
  
อยากได้บทสนทนาเรื่องการนัดหมาย
เรื่องการพูดโทรศัพท์
การรับฝากข้อความ
โดย: aimmika IP: 118.173.41.116 วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:9:08:48 น.
  
ถ้าจะถามว่ามีหมายเลขโทรศัพท์อีก1เบอร์ไหมคะ จะถามว่าอย่างไรคะ
โดย: หมูอ้วน IP: 117.47.57.22 วันที่: 25 สิงหาคม 2552 เวลา:13:27:13 น.
  
Do you have another phone number?
โดย: Kru FIAT (KruFiat ) วันที่: 26 สิงหาคม 2552 เวลา:7:16:21 น.
  
อยากให้ยกตัวอย่างในการพูดโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ
โดย: ลิฟ IP: 118.173.189.121 วันที่: 27 สิงหาคม 2552 เวลา:17:48:17 น.
  
รู้ไหมว่าเหงา แล้วรู้ไหมว่าทน
แต่ก็ยังรักเธอ
รักภาษาอังกฤษมากจัง
จากลิฟเด็กโคกโพธิ์
จ. ปัตตานี
โดย: ลิฟ IP: 118.173.189.121 วันที่: 27 สิงหาคม 2552 เวลา:17:51:30 น.
  
ทำไมภาษาอังกฤษยากจังใครก้อได้ช่วยหาให้ที
โดย: a IP: 192.168.1.108, 58.9.130.233 วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:13:41:03 น.
  
รักภาษามากเเต่เรียนไม่เก่ง
โดย: ปอนด์กระบี่ IP: 192.168.1.77, 118.175.188.62 วันที่: 16 กันยายน 2552 เวลา:13:29:51 น.
  
เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง

กรุณา post เฉพาะ comment เกี่ยวกับบทความที่ผมเขียนเท่านั้น อย่านำบทความอื่นๆ หรือ จดหมายลูกโซ่ หรือ คำโฆษณาอื่นๆ มา post ไว้ใน blog ของผมนะครับ เพราะมันไม่มีประโยชน์อันใดกับคนที่เข้ามาเยี่ยมชม blog ของผม

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเสมอมา
โดย: KruFiat วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:9:33:26 น.
  
1. ถ้าต้องการบอกลูกค้าว่าคนที่เค้าจะพูดด้วยไม่อยู่ให้ฝากข้อความและเบอร์โทรกลับไว้ควรพูดอย่างไรค่ะ
2. ถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษและต้องการให้เค้าพูดช้าลงและชัดๆ ด้วยน่ะค่ะ ควรพูดว่าอย่างไรค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

โดย: mai IP: 115.87.85.72 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:12:23:58 น.
  
ถ้าถามว่า How important is learning English ควรตอบเป็นอังกฤษว่าไงที่ตอบกับอาจารย์ง่ายๆ
โดย: อยากรู้ IP: 202.12.97.125 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:15:06:28 น.
  
ถ้าจะพูดว่า รบกวนโทรเข้ามือถือของเขา จะพูดว่าอย่างไร
โดย: น้ำ IP: 124.122.171.128 วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:11:18:35 น.
  
ตอบคุณอยากรู้

เค้าถามว่าการเรียนภาษาอังกฤษมีความสำคัญเพียงใด? คำตอบขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดว่ามันสำคัญขนาดไหนล่ะครับ

ถ้าสำคัญมากอาจตอบว่า I think it's very important because.... ฉันคิดว่ามันสำคัญมากเพราะ.... ควรบอกเหตุผลของคุณไปด้วยครับ
โดย: KruFiat วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:8:23:20 น.
  
ตอบคุณ Mai

1. ถ้าต้องการบอกลูกค้าว่าคนที่เค้าจะพูดด้วยไม่อยู่ให้ฝากข้อความและเบอร์โทรกลับไว้ควรพูดอย่างไรค่ะ?

He/She is not in. Would you like to leave a message?

2. ถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษและต้องการให้เค้าพูดช้าลงและชัดๆ ด้วยน่ะค่ะ ควรพูดว่าอย่างไรค่ะ

Sorry, I'm not good at English. Could you slow down please? ไม่ต้องบอกให้เค้าพูดชัดๆ นะครับ เพราะเค้าพูดชัดอยู่แล้วแต่คุณฟังไม่ออกน่ะครับ บอกให้เค้าพูดช้าๆ ก็พอครับ
โดย: KruFiat วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:8:33:19 น.
  
ว้าว เป็นบทความที่ดีมากเลยคะ

แล้วถ้าเรียนอยู่แล้วจะขอออกไปโทรศัพท์ข้างนอกนี้ต้องพูดว่าไรคะ ^ ^
โดย: เอ IP: 183.89.78.46 วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:00:47 น.
  
ตั้งแต่อ่านblog ตอบคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมา ชอบการตอบคำถามของ blog นี้ที่สุดค่ะ ขอบคุณนะคะ Love Love
โดย: Be IP: 10.0.100.13, 125.26.150.171 วันที่: 12 สิงหาคม 2553 เวลา:16:46:38 น.
  
ขอบคุณ คุณ Be สำหรับคำชมครับ มีกำลังใจขึ้นเยอะเลย
โดย: KruFiat วันที่: 15 สิงหาคม 2553 เวลา:21:21:00 น.
  
ถ้าจะบอกเขาว่า ขออภัยสัญญานโทรศัพท์ขัดข้อง จะพูดว่ายังไงค่ะ กรุณาตอบด้วยนะค่ะ
โดย: ิโบ IP: 58.9.109.102 วันที่: 12 ตุลาคม 2553 เวลา:17:44:28 น.
  
ถ้าจะถามว่า ใครโทรมา ถามแบบสุภาพว่าไงคะ
โดย: หมู ฉึก....ฉึก IP: 223.207.142.110 วันที่: 15 ตุลาคม 2553 เวลา:18:31:33 น.
  
อยากหางานหว่ะ
โดย: เเระ IP: 110.164.29.81 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:50:03 น.
  
ถ้าถามว่า "วันนี้มีโทรศัพย์ของฉันโทรมาหาคุณรึป่าว?"
จะถามว่าอย่างไรค่ะ ต้องการคำนี้มากๆ เลยค่ะ
ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะค่ะ
โดย: Siwaporn IP: 115.87.134.230 วันที่: 7 ธันวาคม 2553 เวลา:15:55:41 น.
  
ถ้าถามว่า "วันนี้มีโทรศัพย์ของฉันโทรมาหาคุณรึป่าว?"
จะถามว่าอย่างไรค่ะ ต้องการคำนี้มากๆ เลยค่ะ
ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะค่ะ
โดย: Siwaporn IP: 115.87.134.230 วันที่: 7 ธันวาคม 2553 เวลา:15:56:38 น.
  
ชอบมากเลยค่ะ พึ่งมีโอกาสเปิดเจอ ขอเป็นสมาชิกใหม่ด้วยนะคะ
โดย: Kru Rung IP: 125.26.234.118 วันที่: 8 ธันวาคม 2553 เวลา:11:20:00 น.
  
ถ้าจาบอกว่าคุณดทรผิดอ่ะจาพูดอย่างรายดีคร๊า
โดย: นารี IP: 124.120.58.172 วันที่: 26 พฤษภาคม 2554 เวลา:20:34:21 น.
  
You've got the wrong number. = คุณโทรผิดครับ
โดย: KruFiat วันที่: 11 มิถุนายน 2554 เวลา:21:10:55 น.
  
ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ
โดย: anne&muay IP: 124.122.125.154 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2554 เวลา:14:08:03 น.
  
อยากถามเพื่อนๆ ใน group whatsapp ว่า เบอร์ไหนเป็นของใครบ้าง พอดี add เข้า group กันมา แล้วมีหลายเบอร์ที่ไม่ได้เมมไว้ เลยไม่รู้ว่าเป็นของใครบ้าง ควรถามเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรดีคะ
โดย: Minnie IP: 223.207.137.184 วันที่: 4 ธันวาคม 2554 เวลา:20:32:08 น.
  
อยากรู้ขั้นตอน การ พูดกับเครื่องรับอัติโนมัติ
โดย: OOm IP: 171.101.110.7 วันที่: 26 กรกฎาคม 2555 เวลา:2:19:15 น.
  
ถ้าเขาโทรมาแล้วเราไม่เข้าใจที่เขาพูดเราจะทำไงดีและควรพูดว่าไงค่ะ
โดย: ธาริกา IP: 118.172.157.238 วันที่: 27 สิงหาคม 2556 เวลา:14:07:56 น.
  
ถ้าเขาโทรมาแล้วเราไม่เข้าใจที่เขาพูดเราจะทำไงดีและควรพูดว่าไงค่ะ
โดย: ธาริกา IP: 118.172.157.238 วันที่: 27 สิงหาคม 2556 เวลา:14:08:50 น.
  
ว่างก็โทรหานะ เขียนภาษาอังกฤษอย่างไรค่ะ
โดย: อ้อ IP: 192.99.14.34 วันที่: 5 ตุลาคม 2557 เวลา:17:34:05 น.
  
ถ้าจะพูดว่า "แม่ของฉันโทรมาหาฉัน ฉันสามารถรับโทรศัพท์ได้ไหม" จะพูดยังไงคค่ะ
โดย: suphalak IP: 49.230.82.31 วันที่: 15 กรกฎาคม 2558 เวลา:21:22:27 น.
  
ตอนนี้ทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษพอสมควร ถ้ามีลูกเข้ามาเป็นภาษาอังกฤษเราจุะถามว่าเขาชื่ออะไรทำงานทีีไหนติดต่อเรื่องอะไรต้องถามว่าไงค่ะ
โดย: ประภาวรินทร์ IP: 49.230.119.200 วันที่: 23 สิงหาคม 2558 เวลา:21:34:33 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

KruFiat
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 304 คน [?]ครูเฟียต ธีรเจต บุญพยุง
"หากคุณพูดภาษาไทยได้ คุณก็ควรจะพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเช่นกัน เพราะเป็นการเรียนรู้ภาษาด้วยวิธีธรรมชาติเหมือนกัน"
ข่าวดีสุดๆ!หนังสือ pocket book เล่มแรกของครูเฟียต ชื่อ "เรียนภาษาอังกฤษในไทย ทำไงให้ใครๆ คิดว่าคุณจบนอก" มีวางจำหน่ายในรูปแบบ E-book แล้ว และขึ้นอันดับ 1 top seller เป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดใน Ookbee อยู่ในขณะนี้ อย่าบอกนะ ว่าคุณยังไม่ได้ download ที่ https://bit.ly/KruFiatBook 4| | | ข่าวดีสุดๆ!หนังสือ pocket book เล่มแรกของครูเฟียต ชื่อ "เรียนภาษาอังกฤษในไทย ทำไงให้ใครๆ คิดว่าคุณจบนอก" มีวางจำหน่ายในรูปแบบ E-book แล้ว และขึ้นอันดับ 1 top seller เป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดใน Ookbee อยู่ในขณะนี้ อย่าบอกนะ ว่าคุณยังไม่ได้ download ที่ https://bit.ly/KruFiatBook | | |3