Group Blog
 
<<
เมษายน 2552
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
27 เมษายน 2552
 
All Blogs
 

สำรวจความคิดเห็นท่ามกลางการต่อสู้ที่โรยไปด้วยหนามกุหลาบสิงหา ลาวา“พอรู้เรื่องน้ำตาตกในเลย นี่หรือผลตอบแทนของคนที่ทำงานเพื่อคนอื่นมาตลอด” สมาชิกสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯกล่าว

จากการที่พันธมิตรปลุกระแสสร้างเรื่องทำให้ประธานสหภาพไทรอัมพ์ฯเป็นเหยื่อทางการเมืองเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้ามของตนเอง ส่งผลให้ บริษัท บอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ฉวยโอกาสเลิกจ้างประธานสหภาพฯ ด้วยการแอบไปยืนคำร้องต่อศาลแรงงานอย่างลับๆ เพื่อขออนุญาตเลิกจ้างประธานสหภาพฯ โดยกล่าวหาว่า การที่ประธานสหภาพฯ ใส่เสื้อ “ไม่ยืนไม่ใช่อาชญากร คิดต่างไม่ใช่อาชญากรรม” ออกรายการโทรทัศน์ช่อง NBT เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ทำท้อง...ทำแท้ง” เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมานั้น ทำให้เสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯลูกค้าและประชาชนทั่วไปคว่ำบาตรสินค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้พนักงานของบริษัทฯ และประชาชนเรียกร้องให้บริษัทฯ ดำเนินการกับประธานสหภาพฯตลอดกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าว ประธานสหภาพฯ ไม่เคยทราบเรื่องและได้รับการติดต่อใดๆ ทั้งสิ้นจากทั้งศาลแรงงานและบริษัทฯ ศาลได้พิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวจนกระทั่งมีคำตัดสินลับหลังเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2551 อนุญาตให้ทางบริษัทฯสามารถเลิกจ้างนางสาวจิตรา คชเดชได้ ล่วงเลยมาอีกหลายวัน วันที่ 29 ก.ค. 51 ทางบริษัทฯ ถึงได้เรียกนางสาวจิตรา ประธานสหภาพฯ ไปพบผู้บริหาร โดยทางบริษัทฯ ได้นำรถของบริษัทฯ มารับไปที่สำนักงานใหญ่ ณ อาคารวานิช 2 ในกรุงเทพฯ พร้อมทั้งสั่งห้ามให้บุคคลอื่นตามไปเป็นเพื่อน เมื่อพบกับผู้บริหารฯ ประธานสหภาพฯ ถึงได้รับแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ขออำนาจศาลเลิกจ้างและศาลได้มีคำตัดสินอนุญาตให้ทางบริษัทฯสามารถเลิกจ้างได้แล้ว ในครั้งนั้นนายเคนเนท หลุย มาร์แชล ได้เสนอให้ประธานสหภาพฯ เขียนใบลาออกโดยทางบริษัทฯ จะให้เงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้าง 11 เดือน แต่ทางประธานสหภาพฯ ยืนยันไม่ขอรับข้อเสนอของทางบริษัทฯ เพราะไม่เชื่อว่าคำตัดสินของศาลแรงงานดังกล่าวเป็นความจริงเนื่องจากไม่เคยทราบเรื่องมาก่อนดังนั้นทางบริษัทฯ จึงเลิกจ้างประธานสหภาพฯ ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 51 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ในเช้าวันดังกล่าวเมื่อพนักงานในบริษัทฯ ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพร้อมกับพิจารณาพฤติกรรมที่ทางผู้บริหารเคยทำมาเป็นประจำ จึงไม่พอใจการกระทำของผู้บริหารอย่างรุนแรงและตัดสินใจพากันผละงานออกมาเพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯ รับประธานสหภาพฯ กลับเข้าทำงาน เนื่องจากพนักงานเชื่อว่าทางบริษัทฯ มีเจตนาที่จะทำลายสหภาพแรงงาน ทั้งนี้ทางสมาชิกสหภาพกว่า 3 พันคนได้ร่วมใจกันผละงาน โดยชุมนุมประท้วงอยู่หน้าโรงงานพร้อมทั้งเคลื่อนไหวในสังคมจนถึงวันที่ 13 กันยายน 2551 เป็นเวลา 46 วัน จึงได้สิ้นสุดการชุมนุมประท้วง ภายใต้ข้อตกลงร่วมระหว่างสหภาพกับบริษัทโดยระหว่าง 46 วันของการต่อสู้ยุทธปัจจัยที่สำคัญแม้จะไม่อาจเทียบเท่าหัวใจอันกล้าหาญและรักความเป็นธรรมของสมาชิกที่ออกมาเท่านั้น แต่สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือเงินทั้งในส่วนกิจกรรมของสหภาพและส่วนตัวของสมาชิกที่เป็นเงินจำนวนมาก เฉพาะในส่วนของกิจกรรมของสหภาพคือทั้งในการบริหารในที่ชุมนุมและการรณรงเคลื่อนไหวในสังคม รวมถึงเงินช่วยเหลือและเงินให้ยืมฟรีซึ่งไม่ต่ำกว่าล้าน ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นข้อจำกัดในการต่อสู้ของคนจนชนชั้นล่างอย่างยิ่ง เพราะการออกมาต่อสู้ครั้งนี้นั้นนอกจากต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วนั่นหมายถึงการสูญเสียรายได้ของตัวเองและครอบครัวไปอีก จึงไม่ต่างจากการต่อสู้ที่โรยไปด้วยหนามกุหลาบเมื่อเที่ยบกับขบวนการของชนชั้นนำและกลางทั้งนี้จากการสำรวจโดย “แบบสอบถามความคิดเห็นและทัศนคติของผู้ชุมนุม สร.ไทรอัมพ์” จากสมาชิกสหภาพ สร.ไทรอัมพ์ ที่ชุมนุมอยู่บริเวณโรงงาน เมื่อวันที่ 11 ก.ย.51 โดยใช้วิธีการสุมตัวอย่างแบบเป็นระบบ ซึ่งทำการสุ่มตัวอย่างจากบัญชี “รายชื่อผู้ร่วมชุมนุมที่หน้าโรงงาน” ทั้งนี้ได้ทำการสุ่มจากผู้ที่อยู่ในลำดับที่ 20 ในบัญชี แล้วเว้นช่วง 20 รายชื่อต่อไปเรื่อยๆ จนได้ตัวอย่างจำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 5 จากจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด 2,393 คน ซึ่งผลมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ผลปรากฏว่าประชากรตัวอย่างอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 34.83 ปี อายุงานเฉลี่ยอยู่ที่ 12.45 ปี และจำนวนปีที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเฉลี่ยอยู่ที่ 11.59 ปี เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 9,331.51 บาท แต่รายจ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 10,314.28 บาท ส่วนของประชากรตัวอย่างที่มีเงินออมร้อยละ 11.4 ของประชากรตัวอย่างทั้งหมดนั้นเฉลี่ยอยู่ที่ 5,773.46 บาท ซึ่งประชากรตัวอย่างส่วนที่มีหนี้ร้อยละ 60.5 ของประชากรตัวอย่างทั้งหมดนั้นอยู่ที่ 180,817.75 บาท และต้องจ่ายดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ 2,960.69 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ประชากรตัวอย่างมีสมาชิกครอบครัวเฉลี่ยอยู่ที่ 3.61 คน โดยมีสมาชิกครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.67 คนในประเด็นแรงงานสัมพันธ์ของผู้บริหาร ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งมากที่สุดว่าผู้บริหารของบริษัทมีแรงงานสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาโดยตลอดคิดเป็นร้อยละ 45.6 รองลงมาคือเห็นด้วยว่ามีแรงงานสัมพันธ์ที่ไม่ดีคิดเป็นร้อยละ 36.8 ประเด็นการรับประธานกลับเข้าทำงานนั้น กลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมดนั้นไม่เห็นด้วยหากตนเองต้องกลับเข้าทำงานโดยที่ไม่มีประธานสหภาพกลับเข้าไปด้วย ซึ่งส่วนใหญ่คือผู้ที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 48.2 รองลงมาคือไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 35.1 ส่วนเรื่องสหภาพนั้น ในการเลิกจ้างประธานฯ คนนี้นั้น กลุ่มประชากรตัวอย่างนั้นส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งมากที่สุดคิดว่าจะทำให้สหภาพเราอ่อนแอลงมากคิดเป็นร้อยละ 62.3 รองลงมาคือเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 31.6 นอกจากนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งมากที่สุดว่าจะนำไปสู่การล้มสหภาพต่อไปคิดเป็นร้อยละ 64.9 รองลงมาคือเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 32.5เมื่อถามถึงความมั่นใจในการทำงานของประธาน(จิตรา)คนนี้ กลุ่มประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งมากที่สุดว่ามั่นใจในการทำงานคิดเป็นร้อยละ 62.3 รองลงมาคือเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 36 และกลุ่มประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งมากที่สุดคิดว่าหากสหภาพอ่อนแอจะทำให้บริษัทยิ่งกดขี่คิดเป็นร้อยละ 79.8 รองลงมาคือเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 18.4 ในส่วนความต้องการที่จะสู้ต่อไปนั้น ส่วนใหญ่กลุ่มประชากรตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งมากที่สุดว่าแม้จะกลับเข้าทำงานก็จะต่อสู้เพื่อปกป้องสหภาพต่อไปไม่ว่าวิธีใดก็ตามคิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมาคือเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 36 และกลุ่มประชากรตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งมากที่สุดว่าหากจิตราไม่ได้กลับเข้าไปทำงานจะส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการต่อสู้คิดเป็นร้อยละ 55.3 รองลงมาคือเห็นด้วยคิดเป็น 39.5 แต่กลุ่มประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งมากที่สุดว่าหากจิตราไม่ได้กลับเข้าทำงานก็ยังยินดีให้จิตราทำงานเพื่อสหภาพต่อคิดเป็นร้อยละ 69.3 รองลงมาคือเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 28.1 โดยกลุ่มประชากรตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งมากที่สุดว่าการผละงานครั้งนี้ถือเป็นวิธีการที่ถูกแล้วในการต่อสู้คิดเป็นร้อยละ 61.4 รองลงมาคือเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 32.5ข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดจากการสำรวจคือจำนวนรายจ่ายที่มากกว่ารายได้ในแต่ละเดือน รวมถึงจำนวนหนี้และดอกเบี้ยที่ต้องชำระในแต่ละเดือนนั้น แม้แต่ละคนจะเข้าใจในการต่อสู้ รวมถึงใจเกินร้อยเพราะการสำรวจเพื่อตัดสินใจในวันที่ 12 ก่อนที่จะมีการตกลงบนโต๊ะเจรจาพบว่า สมาชิกสหภาพส่วนใหญ่ร้อยละ 93.92 จากจำนวนที่สามารถสำรวจได้ในขณะนั้นคือ 2,320 คน เลือกแนวทางของสหภาพฯ จาก “แนวทางการต่อสู้ของสหภาพ”คือเดินทางไปพบนายจ้างที่สวิสเซอแลนด์ในวันที่ 22 ก.ย.51 – 2 ต.ค.51 เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย 1.บริษัทรับจิตรากลับโดยไม่มีเงื่อนไข 2.บริษัทรับพนังงานกลับโดยไม่มีเงื่อนไข และไม่เอาโทษทางวินัยแพ่งและอาญากับพนังงานทุกคน และ 3.ให้บริษัทจ่ายค่าจ้างพนักงานทุกคนในระหว่างหยุดงาน ซึ่งหมายถึงการยืนหยัดต่อสู้ต่อไปในขณะที่มีผู้ที่เลือกแนวทางของบริษัท จาก “ข้อเสนอของบริษัท”ที่ได้จากการเจรจาเมื่อวันที่ 11 ก.ย.51 คือ 1.จะรับจิตรากลับเมื่อศาลตัดสินให้รื้อพิจารณาคดีใหม่ 2.บริษัทไม่คัดค้านการขอพิจารณาใหม่ของจิตรา 3.บริษัทไม่ตกลงที่จะไม่ส่งพยานและหลักฐานเพิ่มในการพิจารณาคดีใหม่ 4.บริษัทตกลงรับพนักงานทุกคนที่ร่วมชุมนุมกลับไม่เอาโทษทางวินัย แพ่งและอาญา 5.บริษัทไม่จ่ายค่าจ้างในระหว่างการหยุดงาน แต่เสนอโปรแกรมเงินโบนัส ประกอบด้วย 5.1) ช่างเย็บและผู้ที่เกี่ยวข้องกับช่างเย็บคนละ 200 บาทต่อสัปดาห์ 5.2) พนังงานรายเดือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับช่างเย็บ 6% ต่อเดือน 5.3) แต่ต้องทำตามเป้าที่บริษัทกำหนด ซึ่งในส่วนนี้มีเพียงร้อยละ 5.6 เท่านั้นแต่เมื่อดูจากข้อตกลงในวันที่ 12 นั้นจะเห็นได้ว่าเป็นการแลกระหว่างเสบียงในการต่อสู้ต่อในสนามรบใหม่คือข้างในโรงงานคือเงิน 5,200 บาทของผู้ที่ผละงาน (ซึ่งส่งผลให้พนังงานส่วนอื่นได้รับด้วย) กับการรับประธานให้ฝากไว้กับเกระบวนการทางศาล เนื่องจากข้อจำกัดการต่อสู้ที่โรยไปด้วยหนามกุหลาบของคนจนชนชั้นล่างนั้นถึงแม้ประธานจะยังไม่กลับเข้าไปในขณะนี้ก็ตาม แต่การออกมาครั้งนี้ได้ สร้าง “จิตรา” กลับเข้าไปทำงานกว่า 2 พันคนคือสมาชิกสหภาพที่ผ่านสนามรบนี้ที่มีความมั่นใจและเข้าใจถึงการกดขี่ที่เกิดขึ้นในโรงงานและสังคมเพิ่มขึ้น รวมถึงได้เปิดพื้นที่เปิดแนวรบในสังคม ซึ่งถือเป็นทรัพยากรในการต่อสู้ที่สำคัญของขบวนการแรงงาน ดังนั้นยุทธศาสตร์การเปลี่ยนสนามรบในช่วงจังหวะนี้จึงทำให้การรบในสนามนี้มีชัย เพื่อก้าวสู้สนามต่อไปในสงครามเพื่อความเป็นธรรมนั่นเองเพราะ “การผละงานออกมาปกป้องสหภาพฯ ครั้งนี้ เป็นชัยชนะอย่างหนึ่ง ทุกคนกล้าออกมาประกาศว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็พร้อมออกมาปกป้องสหภาพฯ คนงานเองแม้จะไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ทั้งหมด แต่ด้วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจทำให้ต้องตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ครั้งนี้ ทำให้รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรต่อไปในอนาคต” (จิตรา กล่าว)โดยล่าสุดวันที่ 23 ศาลได้มีคำสังให้รื้อพิจารณาคดีใหม่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสนามรบอีกสนามหนึ่งนั่นเอง แม้สนามนี้จะเสียเปรียบก็ตาม
 

Create Date : 27 เมษายน 2552
0 comments
Last Update : 27 เมษายน 2552 13:21:45 น.
Counter : 1184 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Darksingha
Location :
สมุทรสงคราม Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]

Click for use Graphics comment


Darksingha ที่แสดงถึงอำนาจและความมืดมัว ผมให้แทนคำว่า Age of Doubt หรือยุคแห่งความสงสัยก็แล้วกัน ดังนั้นBlogนี้จึงเป็นแดนสนธยาที่เต็มไปด้วยหมอกควันแห่งคำถาม และการละเล่น เพื่อแสวงหา ?


TV3 Live CH5 Live CH7 Live Modernine TV Live NBT LIVE - CH11 TPBS - Public Channel ASTV1 New11 - Online News 24 hours Nation Channel DMC.TV - Buddhistic Television ASTV5 - Suvarnbhumi ASTV7 - Buddhistic Television True New 24 Channel skynew cnnibn Channel cnn Channel bbcnews_island Channel cctv Channel bfmtv Channel ntv Channel fox8 Channel foxnews5 Channel cspan Channel france24 Channel world_explorer Channel discovery_channel Channel nasa Channel kimeng-channel dmc-channel ebr-channel research-channel utv-channel michigan-channel at-florida-channel islam-channel peace-usa-channel bbc-panorama-channel CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live

music is life

ชุมทางเพลงเพื่อชีวิต

Friends' blogs
[Add Darksingha's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.