Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2550
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
4 ตุลาคม 2550
 
All Blogs
 

เสียดาย ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ


บท บ.ก. เอฟทีเอว็อทช์

3 ตุลาคม 2550
ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งอย่างกับความอัปยศที่คนไทยทำได้เพียงมองตาปริบๆ หลังจากที่รัฐบาลไทยได้แลกเปลี่ยนหนังสือการทูตกับรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อให้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) มีผลบังคับใช้เดือนหน้า …บัดนี้ หัวสมองมีแต่เครื่องหมายคำถามพันกันรกรุงรัง เป็นคำถามที่ว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้สามารถที่จะเขียนรัฐธรรมนูญด้วยมือ แล้วลบด้วยตีน (เท้า) ในชั่วระยะเวลาเพียง 1 เดือนเศษได้อย่างไรในมือของผู้เขียน คือ หนังสือขนาดย่อมเล่มสีเหลืองอ๋อย หน้าปกเขียนว่า “ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” “เรียน เจ้าบ้านทุกครัวเรือน หนังสือนี้เพื่อศึกษาและใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550”เปิดไปหน้า 97 มาตรา 190 เขียนว่า “…หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญาหรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบของสภา”คนที่ได้ติดตามปัญหาการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาย่อมจะทราบดีว่า มาตรานี้ถูกร่างขึ้นมาด้วยจุดมุ่งหมายที่จะวางกรอบกติกาใหม่ในสังคม เพื่อแก้ปัญหาที่คาราคาซังมานานจากมาตรา 224 ในรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้ว ซึ่งกำหนดไว้ไม่ชัดเจนว่า สนธิสัญญาแบบใดบ้างที่เข้าข่ายต้องรับการพิจารณาจากสภาในยุคที่แรงเหวี่ยงจากโลกาภิวัตน์ทำให้พรมแดนที่แท้จริงของแต่ละประเทศเจือจางลงเรื่อยๆ ส่วน “ทุน” สามารถวิ่งพล่านไปมาได้ทั่วโลกโดยแทบจะไม่ต้องใส่ใจเรื่องพรมแดนหรือรัฐชาติอีกต่อไป การกำหนดให้ประเภทของสนธิสัญญาที่ต้องผ่านการพิจารณาของสภามีความรัดกุมและรับมือกับสถานการณ์โลกาภิวัตน์ได้ดีขึ้น โดยใช้หลักเกณฑ์ในกรอบใหม่ที่ยืดหยุ่นกว่าเดิมดังปรากฏในมาตรา 190 จึงเป็นผลประโยชน์โดยตรงของประชาชนที่ยังคงยึดโยงกับ “รากฐาน” ของตนซึ่งอยู่ภายในพรมแดนของรัฐชาติกล่าวเช่นนี้ ไม่ใช่ว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือรัฐสภาที่จะมีขึ้นหลังการเลือกตั้งนั้น จะนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ถูกต้องเสมอไป แต่อย่างน้อย หากเรายังมีความเชื่อมั่นในระบบตัวแทนหลงเหลืออยู่บ้าง (หรือเชื่อว่า การให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณายังดีกว่าการที่รัฐบาลชุดนี้ตัดสินใจเดินหน้าทำอะไรเพียงลำพัง) การผ่านสภาเพื่อเปิดให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและสร้างบรรทัดฐานของการเปิดศักราชใหม่ของรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามตินั้นย่อมชอบธรรมและโปร่งใสกว่าการไม่ผ่านสภาเป็นแน่คำถามคือว่า แล้วอะไรเล่าที่ทำให้นายกรัฐมนตรีคนนี้ต้องเร่งให้มีการแลกเปลี่ยนจดหมายทางการทูตกับญี่ปุ่นในวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างหน้าตาเฉย เพื่อที่จะให้ JTEPA มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน โดยไม่ผ่านสภาเสียก่อน แต่ที่น่าขมวดคิ้วยิ่งกว่า คือ ปริศนาจดหมาย 2 ฉบับของกระทรวงการต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปมากเพียงชั่วเวลาข้ามคืน เสมือนเขียนโดยคน 2 คนที่มาจากโลกที่แตกต่างกัน คือ โลกที่ไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 กับโลกที่มีรัฐธรรมนูญฉบับ 2550กระทรวงการต่างประเทศระบุชัดเจนในจดหมายฉบับแรกที่มีไปถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงเมื่อวันที่ 17 กันยายน ว่า

“[JTEPA]…น่าจะเข้าข่ายหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้าและการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ…เนื่องจากมีข้อผูกพันเปิดเสรีทางด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุนที่ไม่ใช่ภาคบริการ ซึ่งเป็นการเปิดเสรีที่มากกว่าที่ไทยเคยผูกพันไว้ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก…”“การขอความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะชี้ว่ารัฐบาลดำเนินการโดยความรอบคอบ แม้จะทำให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับล่าช้าออกไปบ้าง แต่ก็ไม่น่าจะล่าช้าเกินไป…และสามารถชี้แจงกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ โดยเฉพาะฝ่ายญี่ปุ่นน่าจะพร้อมรับคำอธิบายได้ว่าการที่กระบวนการล่าช้าเพราะไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”จดหมายฉบับที่สอง ลงวันที่ 18 ตุลาคม กระทรวงต่างประเทศขอยกเลิกจดหมายฉบับเก่า และเสนอให้แลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตเพื่อแสดงว่าไทยได้ดำเนินกระบวนการทางกฎหมายภายในที่จำเป็นเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ไม่ปรากฏคำว่า “สภา” และ “รัฐธรรมนูญฉบับใหม่” สักคำเดียวคำถามทั้งหลายทั้งมวลที่พันกันอยู่ในหัวดูเหมือนจะยังนอนแน่นิ่งแบบยุ่งๆ อยู่อย่างนั้น ผู้เขียนนึกถึงหนังสือร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติที่บัดนี้ถูกทิ้งอยู่ตามตู้ โต๊ะและกองหนังสือเก่า และในอีกไม่กี่ปีอาจถูกคัดเลือกให้ไปประจำอยู่ในรถซาเล้ง นึกถึงกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการจัดการลงประชามติที่ต้องเสียงบประมาณจำนวนมหาศาล แล้วก็นึกถึงเสียงโหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญจำนวนไม่น้อยที่กระจายตัวอยู่ในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้คงไม่ใช่เพราะอิทธิพลของทักษิณหรือพรรคไทยรักไทยเท่านั้นกระมังที่ทำให้คนจำนวนมากโหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา เอาเข้าที่จริง คนจำนวนหนึ่งอาจรู้อยู่แล้วก็ได้ว่า ถึงโหวตรับไป คนที่อยู่ในอำนาจบางคนก็ยังคงไม่ยี่หระต่อสิ่งที่เขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่ดี

ที่มา : ประชาไท วันที่ : 3/10/2550
 

Create Date : 04 ตุลาคม 2550
4 comments
Last Update : 4 ตุลาคม 2550 13:33:30 น.
Counter : 1260 Pageviews.

 

 

โดย: chalermkiat-sds@hotmail.com IP: 125.27.188.23 3 มกราคม 2551 23:37:28 น.  

 


จขบ. หายไปไหนคะ

 

โดย: Cheria (SwantiJareeCheri ) 31 สิงหาคม 2551 9:59:50 น.  

 

ถึง คุณคนรักชาติ หวง หวง หวงชาติ
นี่คุณเห็นอคติ และกิเลสในตัวของคุณบ้างใหม ก่อนจะ.....ทำให้ประเทศเป็นอย่างทุกวันนี้ ... จากคนที่มีการศึกษามากพอน่าจะมีวิธีที่เหนือชั้นกว่านี้ครับ

 

โดย: keng IP: 58.8.231.218 25 เมษายน 2552 22:57:34 น.  

 

แต่ผมจะสนับสนุนพวกคุณ ถ้าทำให้ชาติไทยเป็นที่ยอมรับในประชาคมโลก

 

โดย: keng IP: 58.8.231.218 25 เมษายน 2552 23:03:08 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Darksingha
Location :
สมุทรสงคราม Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]

Click for use Graphics comment


Darksingha ที่แสดงถึงอำนาจและความมืดมัว ผมให้แทนคำว่า Age of Doubt หรือยุคแห่งความสงสัยก็แล้วกัน ดังนั้นBlogนี้จึงเป็นแดนสนธยาที่เต็มไปด้วยหมอกควันแห่งคำถาม และการละเล่น เพื่อแสวงหา ?


TV3 Live CH5 Live CH7 Live Modernine TV Live NBT LIVE - CH11 TPBS - Public Channel ASTV1 New11 - Online News 24 hours Nation Channel DMC.TV - Buddhistic Television ASTV5 - Suvarnbhumi ASTV7 - Buddhistic Television True New 24 Channel skynew cnnibn Channel cnn Channel bbcnews_island Channel cctv Channel bfmtv Channel ntv Channel fox8 Channel foxnews5 Channel cspan Channel france24 Channel world_explorer Channel discovery_channel Channel nasa Channel kimeng-channel dmc-channel ebr-channel research-channel utv-channel michigan-channel at-florida-channel islam-channel peace-usa-channel bbc-panorama-channel CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live

music is life

ชุมทางเพลงเพื่อชีวิต

Friends' blogs
[Add Darksingha's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.