Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2550
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
5 ตุลาคม 2550
 
All Blogs
 

วิกฤตโลกร้อนจะเปลี่ยนโลกเป็นแบบใดในอีก 50 ปี ข้างหน้า ?คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “วิกฤตโลกร้อน: ความไม่พร้อมของประเทศไทย” ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา

ระบุมนุษย์ทำร้ายตัวเอง เปลี่ยนระบบนิเวศ ช่วยเชื้อโรคแข็งแรง
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์ประจำคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวปัญหาโรคระบาดที่จะเกิดจากวิกฤตโลกร้อน ว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ที่สุดแล้ว ก็คือ พฤติกรรมของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยา ที่ไปช่วยส่งเสริมให้เชื้อโรคแข็งแรงมากกว่าเดิม รวมทั้งการนิยมบริโภคสัตว์ป่า และเมื่อเชื้อโรคมีการพัฒนาถึงระดับหนึ่ง และมนุษย์ละเลยเพิกเฉยต่อการรับมือและเตรียมพร้อมในเชิงรุก ก็จะเป็นโอกาสดีที่เชื้อโรคระบาดในวงกว้าง เช่น การเสียชีวิตซ้ำซากจากไข้หวัดนก

30-50 ปีข้างหน้า อากาศเปลี่ยนรุนแรง ฤดูหนาวสั้น แล้งยาวนาน
ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (START) กล่าวถึง ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอีก 30-50 ปีข้างหน้า ว่าผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยน้ำฝนมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ที่สำคัญ คือ ปีที่มีน้ำมากกับปีที่น้ำน้อย จะเกิดขึ้นแบบสุดขั้วมากขึ้น โดยผลที่ได้จากแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ แนวโน้มค่าเฉลี่ยฝนจะมากขึ้น เพราะลมมรสุมจะแรงขึ้น อนาคตฤดูหนาวจะสั้น ฤดูแล้งจะยาวนาน อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้น 2-3 องศาเซลเซียส

และน้ำจะท่วมกรุงเทพฯ ได้ ด้วยสาเหตุหลายปัจจัย คือ หากเกิดภาวะน้ำแข็งละลายอีก 50 ปีข้างหน้า จะทำให้น้ำขึ้นมากที่สุด 20-30 เซนติเมตร การขยายตัวของน้ำในมหาสมุทรชั้นบน 0.1% อีก 20 เซนติเมตร และอีกประเด็นที่สำคัญกว่า คือ ลม เพราะลมจะทำให้มรสุมมีกำลังแรงขึ้น เมื่อลมแรงในช่วงฤดูหนาว ลมที่มาจากตะวันออกเฉียงเหนือจะดึงน้ำจากทะเลจีนใต้ เข้ามาหนุนให้น้ำทะเลยิ่งสูงขึ้น

ดังนั้น เมื่อมองภาพรวมอีก 50 ปีข้างหน้า น้ำจึงอาจเพิ่มสูงเต็มที่ 1 เมตร และผลกระทบที่ตามมาจากน้ำท่วม คือ น้ำจะดันลุกเข้าไปในแผ่นดินในสัดส่วนรุนแรงหลายพันเท่า โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีพื้นที่ราบต่ำทำให้ได้รับผลกระทบมากที่สุด อีกทั้งน้ำทะเลจะกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่ง ซึ่งเป็นที่ดินที่มีมูลค่ามหาศาล นอกจากนี้ การกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทำให้ระบบนิเวศวิทยาเปลี่ยนแปลงไป การระบายน้ำจะยากขึ้นและการรุกล้ำของน้ำเค็มยังส่งผลต่อน้ำดื่ม น้ำใช้ของคนกรุงเทพฯ โดยเฉพาะหากมีการรุกล้ำเข้าใกล้บริเวณผลิตน้ำประปา จะสร้างความเสียหายอย่างมาก

อุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว สัตว์-พืชปรับตัวไม่ทัน พบข้าวปินส์ออกรวงแต่ไม่มีเมล็ด
ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อธิบายว่า การสืบทอดเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติจำเป็นจะต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ขณะที่ ที่ผ่านมาสิ่งแวดล้อมรอบข้างไม่เหมาะสม สัตว์จะเคลื่อนที่ไปสู่จุดอีกจุดหนึ่ง แต่ปัจจุบันอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ภายใน 100 ปี อุณหภูมิเปลี่ยน 1.4-5.8 องศาเซลเซียส จึงทำให้สิ่งมีชีวิตปรับตัวไม่ทัน พื้นที่อยู่อาศัยไม่ต่อเนื่องกัน เนื่องจากมีการขยายเมือง เมื่ออยู่ไม่ได้ก็สูญพันธุ์ และเกิดพืชพันธุ์ชนิดใหม่ๆ เข้ามาทดแทน โดยเฉพาะด้านผลผลิตทางการเกษตรน้อยลงอย่างมาก ตัวอย่างเช่น การทดลองปลูกข้าว ที่สถาบันปลูกข้าวนานาชาติในฟิลิปปินส์ พบว่าอุณหภูมิในนาข้าวมีผลต่อละอองเรณูซึ่งอ่อนไหวต่ออุณหภูมิอย่างมาก ทำให้ผสมไม่ติดข้าว ข้าวจะเจริญเติบโตออกรวงแต่ข้างในกลับไม่มีเมล็ด ดังนั้นจึงควรเริ่มเก็บสายพันธุ์ต่างๆ และคัดสายพันธุ์จากป่าเพื่อมาผสมพันธุ์ใหม่ให้มีความทนร้อนทนแล้ง

ไฟป่า น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง คือสิ่งที่จะเกิดหลังภาวะ “โลกร้อน”
รศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชา ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเป็นสาเหตุให้เกิดความแปรปรวนของอากาศในทุกทวีปของโลก ผลกระทบต่อภัยพิบัติน้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยแล้งในอนาคตจะมากขึ้นและส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ โดยเฉพาะในปีที่มีน้ำมากปรากฏการณ์ El Nino จะทำให้มีน้ำท่วมและแผ่นดินถล่มเกิดขึ้นมากมาย แต่บางปีที่มีระบบน้ำน้อยอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ ENSO (El Nino-Southern Oscillation) จะทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำในทุกภาคของประเทศและมีไฟป่าเกิดขึ้น

ชี้ปลูกต้นไม้ 833 ต้น ต่อรถ 1 คัน จึงจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
ดร.จิรพล สินธุนาวา อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการใช้พลังงานในปัจจุบัน โดยยกตัวอย่างการใช้งานรถยนต์ตลอดทั้งปีว่า เดินทางเฉลี่ย 25,000 กิโลเมตร ในระยะทางเฉลี่ย 8.3 กิโลเมตรต่อการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลิตร จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2.5 กิโลกรัม ถ้าใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 3,000 ลิตรต่อปี จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 7,500 กิโลกรัม ซึ่งการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ตลอดทั้งปีเท่ากับ 9 กิโลกรัม ดังนั้น หากต้องการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะต้องปลูกต้นไม้ขึ้นมาใหม่ถึง 833 ต้นต่อรถยนต์ 1 คัน

นายโคทม อารียา ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า การที่จะแก้ไขปัญหาโลกร้อนนั้น ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน โดยให้แง่คิดไว้ว่า “เราเปลี่ยนคนไม่ได้ แต่เราเปลี่ยนตัวเราเองได้ อยู่ในโลกใบนี้อย่าคิดว่าเราอยู่คนเดียว แต่เราเริ่มต้นที่จะป้องกันปัญหาโรคร้อน ให้รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของตัวเราเอง”

ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้ว และการที่จะสายเกินไปที่เราทุกคนต้องหันมาใส่ใจศึกษา ค้นคว้า รับรู้ และผลักดัน หักล้างความไม่พร้อมของประเทศไทย โดยไม่กระทำพฤติกรรมใดๆ ที่เพิ่มความร้อนให้กับโลกมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกที่กำลังรุนแรงมากขึ้น


ที่มา : ประชาไท วันที่ : 4/10/2550
 

Create Date : 05 ตุลาคม 2550
7 comments
Last Update : 5 ตุลาคม 2550 11:10:58 น.
Counter : 2827 Pageviews.

 

น่ากลัวเนอะ
เราว่าไม่ถึง 50 ปีหรอก
น้ำท่วมกรุงเทพแน่ๆ

 

โดย: เอ๊กกี่ 5 ตุลาคม 2550 12:02:54 น.  

 


มนุษย์ทำลายทำร้ายโลกมานาน

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องได้รับผลร้ายจากการกระทำของตนเอง

 

โดย: ทิวาจรดราตรี 5 ตุลาคม 2550 12:19:39 น.  

 

น่ากลัวจังค่ะ
เราจะอยุ่ถึงวันนั้นอ้ะเป่านี่

 

โดย: ดอกหญ้าสีน้ำเงิน 5 ตุลาคม 2550 13:14:02 น.  

 

แย่จังนะคะ โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
เราก็ต้องยอมรับสภาพค่ะ มนุษย์ไปทำร้ายธรรมชาติก่อน
ถึงเวลาที่เขาจะสั่งสอนให้มนุษย์รู้สำนึกแล้วหละ
ว่าเราเป็นแค่สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
แต่อาจหาญไปท้าทาย จะเอาชนะธรรมชาติ
เราก็ต้องก้มหน้าก้มตารับกรรมที่ก่อขึ้น
......................
ขอบคุณข้อมูลดี ๆ ที่เอามาแบ่งปันกันค่ะ

 

โดย: เราสองคน (ฝากเธอ ) 5 ตุลาคม 2550 15:07:34 น.  

 

ด้วยความยินดีครับ

 

โดย: Darksingha 5 ตุลาคม 2550 15:29:13 น.  

 

Magnetic Sponsoring Mike Dillard

 

โดย: Magnetic Sponsoring Mike Dillard (mlmboy ) 18 ธันวาคม 2551 1:50:09 น.  

 

น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลิตร จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2.5 กิโลกรัม
คำนวณยังไงคับ
น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลิตรน่าจะหนักประมาณ 0.8 กิโลกรัมจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 2.5 กิโลกรัมได้ยังไง
เข้าน้อยออกมาก

 

โดย: cellman IP: 124.121.161.158 9 มกราคม 2552 21:16:57 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Darksingha
Location :
สมุทรสงคราม Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]

Click for use Graphics comment


Darksingha ที่แสดงถึงอำนาจและความมืดมัว ผมให้แทนคำว่า Age of Doubt หรือยุคแห่งความสงสัยก็แล้วกัน ดังนั้นBlogนี้จึงเป็นแดนสนธยาที่เต็มไปด้วยหมอกควันแห่งคำถาม และการละเล่น เพื่อแสวงหา ?


TV3 Live CH5 Live CH7 Live Modernine TV Live NBT LIVE - CH11 TPBS - Public Channel ASTV1 New11 - Online News 24 hours Nation Channel DMC.TV - Buddhistic Television ASTV5 - Suvarnbhumi ASTV7 - Buddhistic Television True New 24 Channel skynew cnnibn Channel cnn Channel bbcnews_island Channel cctv Channel bfmtv Channel ntv Channel fox8 Channel foxnews5 Channel cspan Channel france24 Channel world_explorer Channel discovery_channel Channel nasa Channel kimeng-channel dmc-channel ebr-channel research-channel utv-channel michigan-channel at-florida-channel islam-channel peace-usa-channel bbc-panorama-channel CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live

music is life

ชุมทางเพลงเพื่อชีวิต

Friends' blogs
[Add Darksingha's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.