Simply , Easy , Me...
Group Blog
 
All Blogs
 

วันนี้... วันพระใหญ่ ( อาสาฬหบูชา ) ก็ขอเอาบุญกุศล มาแบ่งปันกันครับ... _/\_

วันนี้... วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เวลาประมาณ 18:00 น. ( วันอาสาฬหบูชา )
จากประมาณ หนึ่งปีที่แล้ว... ที่ผมได้เริ่มชักชวนเพื่อนๆ ส่วนหนึ่ง มาทำละครวิทยุเพื่อคนตาบอดกัน

ใน Blog นี้ >>>Meeting เฉพาะกิจ เพื่อการบันทึกเสียงการอ่านหนังสือให้คนตาบอดผ่านไป 1 ปี... เราก็มีผลงาน ที่สำเร็จ เสร็จสมบูรณ์แล้ว 2 เรื่อง

ท่านใด... สนใจ จะดาวน์โหลดไปฟัง ก็ขอเชิญนะครับ


* เข้ามาแก้ไขครับ... link เดิมที่ใส่ไว้ มันใช้ไม่ได้...

ก็... หากท่านใด สนใจจะฟัง ก็เข้าไปที่นี่นะครับ

> > >Voice_For_Blinds_1_and_2 < < <


แล้วหากท่านใด... สนใจ จะมาเล่น มาแสดง มาเขียนบท แต่งเรื่องสำหรับการทำละครนี้...

พวกเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง... ที่จะต้อนรับทุกๆคน
สุดท้ายนี้... ผม... ก็ขอ อาราธนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ในสากลภพนี้ ปกปัก คุ้มครอง เราทั้งผอง ให้มีสติ สมาธิ ปัญญา ความดี ความกล้าหาญ ความอ่อนโยน และความเข้มแข็ง ให้อยู่กับเราทุกผู้ ตราบกาล และ นาน เทอญ...
 

Create Date : 29 กรกฎาคม 2550    
Last Update : 31 สิงหาคม 2550 10:09:30 น.
Counter : 713 Pageviews.  

รักให้ถูก เป็นลูกพระพุทธ...

รักให้ถูก... เป็นลูกพระพุทธ...


วันนี้ ( ศุกร์ ที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ )... เป็นวันพระ

ผมได้ขออนุญาต คุณจักรยานสีชมพู คัดเนื้อหาจากบล็อกของคุณจักรยานสีชมพู มาวางไว้ให้เพื่อนๆได้อ่าน เพื่อความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ในการทำบุญ ทำกุศล ในการถวายของฉัน ของใช้ต่างๆ รวมไปถึง การประพฤติ ปฏิบัติ ให้เหมาะแก่สมณะเพศ และ การวางตัวให้เหมาะ ของผู้เป็นคฤหัสถ์ จะได้ ไม่ก่อให้ศีล ขุ่นมัว ของทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม

อนึ่ง...
หากเพื่อนๆ สนใจ รายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อหาใน Blog นี้ ...
ผมขอแนะนำ... ให้หาหนังสือ " นวโกวาท " มาประจำบ้านไว้
( เป็นพระนิพนธ์ โดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส )
ตามบันทึกที่ผมมี ฉบับที่ตีพิมพ์ครั้งที่ ๕๐ ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๓ ( ค.ศ.1950 )
ส่วนฉบับที่ผมอ่าน เป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๗๘/๒๕๓๘ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ เล่ม

หนังสือ นวโกวาท เป็นหนังสือ ที่...
อ่านได้ ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งให้เกิดความเข้าใจ ในการปฏิบัติตัวของพุทธศาสนิกชน ที่ถูกต้อง

เพราะจะมีข้อควรรู้ ควรปฏิบัติ กับแต่ละบุคคล แต่ละฐานะ ให้วางตัว ให้กระทำตน ให้ถูกต้อง เหมาะสม

โดยจะครอบคลุม สิ่งที่ควรรู้ ควรทำ ควรละ ในแต่ละสถานะไปตั้งแต่

พระบวชใหม่ ( นวกะ )

คฤหัสถ์ทั่วไป

ผู้เป็นบิดา - ผู้เป็นมารดา

สามี - ภรรยา

บุตร

อาจารย์ - ศิษย์

นาย - บ่าว


และอื่นๆที่ควรรู้...
เช่น เหตุแห่งทุกข์ เหตุแห่งความเสื่อมต่างๆ ทั้งทางโลก และทางธรรม

เป็นหนังสือที่ มีประโยชน์ เหมาะแก่การศึกษา และนำมาปฏิบัติเป็นแนวทาง

ซึ่งหากศึกษาดู จะพบว่า... ข้อปฏิบัตเหล่านี้... สามารถนำมาใช้ได้อย่างเป็นสากล

เช่น ...พรหมวิหาร , อิทธิบาท , สติปัฏฐาน , หรือ อริยสัจ... และอื่นๆ ที่จะให้ไปสู่ความเจริญ

หนังสือ นวโกวาท นี้... อ่านง่าย เข้าใจง่าย เพราะเป็นภาษาไทย ส่วนมากเป็นศัพท์ทั่วไป ไม่ต้องตีความกำกวม ไม่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง เพียงเข้าใจภาษาไทย ก็สามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ ทำความเข้าใจได้ง่าย
หาก ผู้ปกครอง คุณพ่อ คุณแม่ อยากให้บุตรเป็นคนดี มีความสุข ความเจริญ ที่ยั่งยืน ควรจะอ่าน แล้วนำมาปฏิบัติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ก่อนจะไปอบรม สั่งสอนลูกหลาน หรือ ผู้อยู่ในอุปการะ

ทำมาก ให้ผลมาก

ทำน้อย ให้ผลน้อย


ต่อไป...
เป็นเนื้อหาบางส่วน ที่ควรรู้ ซึ่งผมได้คัดลอกมาจาก Blog ของ คุณจักรยานสีชมพูขอเชิญอ่าน ในความเห็นที่ 1 ได้เลยครับ ...ในโอกาสนี้...
ผมขออนุโมทนา สาธุ กับ การประพฤติ ปฏิบัติ ในคุณงาม ความดีใดๆ ของ คุณจักรยานสีชมพู
และ ทุกๆท่านด้วยครับ...
ขอให้ทุกท่าน... เจริญทั้งทางธรรม และ ทางโลก อย่างยั่งยืน โดยไม่เบียดเบียนใคร...

ขอให้ทุกท่าน เป็นคนดี มีความสุข ความเจริญ ทั้งกาย วาจา และใจ ครับ____________________________________ขอความสันติ สุข สงบ จงเกิดขึ้นแก่ทั้งโลกนี้ โลกไหนๆ
ในภพทุกภพ ในทุกมิติ ( ไม่ว่าจะมีหรือไม่ก็ตาม )
ในทุกกาล ทุกเวลา และในดวงจิตทุกดวงอัสสลาม มุอาลัยกุม
เอเมน
สาธุ _/\_สังคมดี... ไม่มีขาย
อยากได้... ต้องช่วยกันสร้าง
โดยเริ่มจาก... ตัวเราเอง... เดี๋ยวนี้...
 

Create Date : 22 กันยายน 2549    
Last Update : 22 กันยายน 2549 23:53:53 น.
Counter : 316 Pageviews.  

มงคลชีวิต 38 ประการ

พอดีไปตอบกระทู้หนึ่งไว้ แล้วแนะนำเค้าเรื่องนี่น่ะครับ

มีหนังสือ ของ ท่านหลวงพ่อ ปัญญานันทภิกขุ แต่ หาหนังสือไม่เจอ
แต่ใน Blog นี้... เนื้อหาหลักๆ หัวข้อต่างๆ ก็เหมือนกันแหละครับ
อาจจะต่างที่สำนวน หรือ คำอธิบายปลีกย่อย แต่เนื้อหาหลัก ก็เหมือนกัน
( เท่าที่รู้... เพราะนำมาจากคำสอน ของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันนั่นเอง )

ก็เลยถือโอกาส ก๊อบเอามา ให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ไว้ได้อ่าน
แล้วก็ไว้ให้ตัวเองอ่านด้วย เราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ทั้งหมด หรือตลอดเวลา
แต่... ได้รู้ไว้... ก็ได้ประโยชน์ ทำได้มาก ก็เกิดผลดีมาก
ทำได้น้อย ก็เกิดผลดีน้อยหน่อย

ไม่ทำเลย... ก็คงหา มงคล ในชีวิตไม่ได้เลย... เช่นกัน


เชิญทรรศนะ ใน ความคิดเห็น ที่ ๑ เป็นต้นไปครับ

รักษาธรรม ธรรมรักษาครับ
 

Create Date : 24 ธันวาคม 2548    
Last Update : 24 ธันวาคม 2548 1:42:48 น.
Counter : 428 Pageviews.  

โครงการปฏิบัติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อาจจะกระชั้นชิดไปหน่อย แต่ก็อยากจะมาบอกบุญ...
คือ ระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคม 2548 นี้ วัดคลองตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีการฝึกอบรมวิปัสสนา กัมมัฎฐาน พัฒนาจิตวิญญาณ

โดยที่ทางราชการเรียกว่าเป็น โครงการปฏิบัติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ.

ดูรายละเอียดใน ความเห็นที่ ๑ นะครับ
 

Create Date : 18 พฤศจิกายน 2548    
Last Update : 18 พฤศจิกายน 2548 21:33:55 น.
Counter : 442 Pageviews.  

แปลงทุกข์เป็นทุน

ข่าวล่า... ( มาช้า )

มหันตทุกข์หลังสึนามิ

// จากหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่ง
วันพุธที่ 15 มิย.48 หน้า A7 ไม่มีชื่อผู้เขียน.

เรื่องราวของบรรดาผู้ประสบภัยสึนามิ ไม่ได้มีแต่เรื่องโหดร้าย สิ้นหวัง
และ ประชาชนชายฝั่งอันดามัน ก็ไม่ได้งอมืองอเท้าเพื่อรอให้รัฐ หรือ
เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนผู้มีจิตเมตตาทั้งหลายช่วยเหลือเท่านั้น

การจัดตั้ง "ธนาคารบ้านน้ำเค็ม" เป็นตัวอย่างอันดีในเรื่องนี้

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับองค์กรเอกชน ได้สนับสนุน
ให้ชาวบ้านน้ำเค็มสร้างอนาคตใหม่ของตนเองโดย
นำเงินที่ได้รับบริจาคมาบริหารจัดการด้วยความรู้

แทนที่ได้เงินมา แล้วจะแบ่งๆ กันไป ใช้แล้วก็หมดไม่เหลือซาก
พวเขานำเงินเหล่านั้นมาเป็นทุนทำกิน

ชาวบ้านกลุ่มไหน ที่รวมตัวกันสู้ชีวิต จะด้วยการทำผ้าบาติก
ทำประมงพื้นบ้าน นวดแผนไทย ซักรีด ทำสมุนไพร จักสาน
สลักลายกระจก ฯลฯ บอกมา... กองทุนจะให้เงินอุดหนุน

ทั้งหมดนี้ชาวบ้านทำเองหมด เขียนโครงการเอง บริหารจัดการเอง

ด้านหนึ่งเป็นการแปลงน้ำใจเป็นทุน
อีกด้านหนึ่งก็แปลงความทุกข์เป็นพลังสร้างอนาคตใหม่โดยแท้

นี่อาจนับได้ว่า เป็นตัวอย่างของการเยียวยาความทุกข์อย่างยั่งยืน
ด้วยพลังของชาวบ้านเอง

รัฐจะช่วยไม่ช่วย จะช่วยช้าเพราะติดโครงสร้างอันเทอะทะ หรือ
เพราะผู้รับผิดชอบไม่มีจิตสำนึกก็ช่าง แต่ที่แน่ๆ แนวทางนี้
ได้กลายเป็นตัวอย่างของการเยียวยา ความทุกข์อันยั่งยืนที่น่าสนใจยิ่ง.

ตนแล...
เป็นที่พึ่งแห่งตน. ใช้ได้เสมอ... เนอะครับ...

หากเราช่วยเหลือตัวเองก่อน การช่วยเหลือจากผู้อื่น จะมาหรือไม่ จะมาช้าหรือมาเร็ว ก็ย่อมดีกว่าการรอคอยเฉยๆแน่ๆ...
 

Create Date : 15 ตุลาคม 2548    
Last Update : 15 ตุลาคม 2548 8:06:08 น.
Counter : 380 Pageviews.  

1  2  

Phoenixนิลมังกร
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
ยิ้มง่าย หัวเราะง่าย แต่ไม่ใช่ Joker
จริงจัง จริงใจ แต่ไม่เอาเป็นเอาตาย
ง่ายๆ ไม่เรื่องมาก ไม่ทำร้ายใครก่อน...- It is only with the heart
that one can see rightly
what is essential is
invisible to the eye.


- ด้วยหัวใจเท่านั้น
ที่เราจะมองเห็นอย่างถ่องแท้ว่า
สิ่งสำคัญ ที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตา
คืออะไร.


//- Antoine de Saint-Exupery

Friends' blogs
[Add Phoenixนิลมังกร's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.