มหาอมตะนิพพาน แดนสราญบรมสุข อยู่ดีไม่มีทุกข์ พบสุขสันติ์นิรันดร์กาล อยากไปก็ไม่ยาก ต้องถอนรากหักโคนราน ตัณหา-อุปาทาน กิเลสมารโลภ-โกรธ-หลง "ละชั่ว"-"ทำดี"พร้อม มนัสน้อมจิตมั่นคง "ชำระใจสะอาด"ยง- ยืนธำรงตราบวันตายฯ.....
Group Blog
 
All Blogs
 

บทกวีทิพย์ :: พ.เอ๋ยพ.พาน

บทกวีทิพย์ :: พ.เอ๋ย พ.พาน

ชัยแสงทิพย์ พุทธกวีทิพย์

๐ "พ.เอ๋ยพ.พาน"......ของโบราณพานทองใส่ของหอม

"ธูปเทียนแพ-ดอกไม้"ดวงพวงพยอม "ปัจจัย"น้อมถวายผู้ที่มีพระคุณ

"พระบิดา"เป็นที่สุด"พระพุทธเจ้า" ที่คุ้มเกล้าเศียรเหนือลูกเกื้อหนุน

ภาษาไทย"พ.พาน"นี้มีแต่คุณ เอื้อการุณย์อำนวยสุขแก่ทุกฅน

๐ "พอเอ๋ยพอมี"...... ใช่เศรษฐีก็มีสุขในทุกหน-

แห่ง"พอใจเท่าที่มี"ดีทุกฅน "ยินดีเท่าที่ได้"จนใช่ฅนทราม

"พอเอ๋ยพอกิน"........ อย่ารนดิ้นแหวกดงเข้าพงหนาม

"กินแค่ปากแค่ท้อง"ต้องพองาม ใช่พุงหลามพุ้ยแหลกท้องแตกตาย!!!

"พอเอ๋ยพอใช้".......หามากไปเมื่อตายดับเงินวับหาย

"เหรียญใส่ปาก"ก็ยังอดบทสุดท้าย ทรัพย์ทั้งหลายต้องคืนโลกอย่าโศกตรม

"พอเอ๋ยพออยู่".......อย่าติดหรูหราไปดูไม่สม-

เป็นฅนดี...ดีกว่ายังน่าชม เลิกนิยมยึดคุณค่าราคาแพง

"พอเอ๋ยพอดี".......สายกลางนี้เป็นสายธรรมส่องนำแสง

ทั้ง"ทางโลก-ทางธรรม"นำแสดง สว่างแจ้งเจิดจรัสชัชวาล!!!

"พอเอ๋ยพอเหมาะ"......เหตุผลเพราะจะเป็นสุขทุกสถาน

จงพิเคราะห์ให้เหมาะสมภิรมย์นาน ตลอดกาลเลิศวัฒนาสถาพร

"พอเอ๋ยพอควร"...... จงทบทวนศีลธรรมพระพร่ำสอน

"ควรไม่ควร-ควรจึงทำ"ย้ำทุกตอน "ไม่ควรหยุดไว้ก่อน"อย่าร้อนใจ

"พอเอ๋ยพอเพียง"......."อย่าโลภ"เสี่ยงจะสิ้นสุขทุกสมัย

รู้"พอเพียง"จะเป็นสุขไม่ทุกข์ใจ เขียน"พ.พาน"ใส่ไว้"กลางใจเรา"

เขียน"พ.พาน"ได้เมื่อใดใจจะสวย เป็น"ฅนรวย-มหาเศรษฐี"ไม่มีเฉา

เป็น"พระยาพานทอง"พานของเรา เป็นของเก่ารักษาไว้"ในใจ"เทอญฯ......
 

Create Date : 19 มีนาคม 2559    
Last Update : 19 มีนาคม 2559 7:48:32 น.
Counter : 1188 Pageviews.  

บทกวีทิพย์ :: เตรียมตัวก่อนตาย!!!

๐ เมื่อมีภัยอันตรายใดมาถึง    นึกขอพึ่ง"พระบารมี"รังสีใส

"กำหนดจิตถึงพระบิดา" ณ คราใด    "พระวิสุทธิพุทธรังษี"ใสวิไลวรรณ

และองค์"พระพุทธเจ้า"ของเรานี้    ให้หลีกหนีอันตรายใดๆนั่น

พร้อมภาวนา"พระคาถา"โสภาพรรณ    ทั้ง"กำจัดและป้องกัน"ภยันตราย

"นะโมพุทธายะ พลังคุณพระช่วยลูกด้วย"    โปรดอำนวยสุขารมณ์ลูกสมหมาย

เมื่อ"ความตายใกล้มาถึง"ซึ่งต้องตาย!!!    คนทั้งหลายไม่ว่าใคร"หนีไม่พ้น"!!!

ให้ลูก"พิจารณาโทษทุกข์ของขันธ์ห้า"    เมื่อมรณาจิตบรรลุถึงกุศล

แม้"ร่างตายอยู่ไปก็ไม่พ้น-    ซึ่งทุกข์ทนทรมาน"อีกนานนม

จง"แยกจิตสะอาดพรากออกจากร่าง-    กายทุกอย่างสกปรก"รกทับถม!!!

"ขันธ์-ร่างกายทุกข์มหาไม่น่าชม"    ขอ"องค์พระบรมธรรมบิดา"

ขอ"บารมีพุทธโสภิศ"จิตพันผูก    "มารับลูกกลับบ้านนิพพาน"หนา

จากนั้น"ไม่ต้องสนใจในกายา นึกภาพพระบรมธรรมบิดา"สถาพร!!!

"จิตลูกจะเป็นสุข"ไม่ทุกข์อีก    รู้จักปลีก"จิตจากกาย"หลุดถ่ายถอน

"เพราะบุญบารมีพระช่วย"อำนวยพร    "รับลูกจรกลับบ้านนิพพาน"เรา......

๐ อัน"บ้านทิพย์นิพพานสำราญสุข ปราศจากทุกข์งามสรรพ"ไม่อับเฉา

"สวยวิจิตรพิศดาร"แก้วกาญจน์เงา    "พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนเรา-ธรรม"!!!

หนทาง"วิสุทธิมรรค"หลัก"สติ- ศีล-สมาธิ-ปัญญา"ชมสุดคมขำ

"เพื่อพัฒนาจิตสูงส่ง"ธำรงธรรม    เป็นเลิศล้ำ"คือจิตพุทธ"ได้ดุจเดิม!!!

"ขอให้ลูกเหล่าพุทธบริษัทสี่ ชนทุกชาติ-ศาสน์-เทพ พรหม ผี"มากมีเสริม

"ทุกวิญญาณจิตลูกพ่อมาต่อเติม รับบุญเพิ่มบารมีผ่านการโมทนา

ยินดีกับแสงทิพย์อริยธรรม ที่จะนำทุกวิญญาณกลับบ้าน"หนา

"ได้รับมหาบุญบารมีพระบิดา รวมกับบารมีพระพุทธเจ้า"เราทุกองค์!!!

"พร้อมบารมีอริยธรรมของแสงทิพย์-    จากแดนนิพพานสู่อริยะ"ดังประสงค์

ทั้ง"บารมีพรหม-เทพ"ประสิทธิ์ฤทธิรงค์    "ทุกๆองค์รวมตัวกัน"อนันต์ดล-

บันดาลประคองจิตเจ้าเหล่าพุทธบุตร    พ่อรักสุด....ได้บรรลุมหากุศล

ทั่วสามโลก"มีปัญญา"พาทุกคน    "ได้รอดพ้นวัฏฏสงสาร"ผ่านด้วยดี

"เจริญในธรรมะพระศาสดา-    ทุกศาสนาถึงวิมุตติ์วิสุทธิ์ศรี

ก้าวสู่แดนนิพพานสำราญดี บรมสุขีทุกๆท่าน"ชั่วกาลเอยฯ......

(ร้อยกรองจากหนังสือแสงทิพย์ โดย อ.คุณแม่เกษร สุทธจิตฯ เรียบเรียง)

ชัย แสงทิพย์ พุทธกวีทิพย์

ChaiSangthip@gmail.com

www.buddha-dhamma.com
 

Create Date : 22 พฤศจิกายน 2557    
Last Update : 22 พฤศจิกายน 2557 11:31:43 น.
Counter : 1137 Pageviews.  

บทกวีทิพย์ :: ธรรมเมา-ธรรโม


๐ “ธรรมเมา”นี้มีโทษ.....”โลภ-โกรธ-หลง” เดินไม่ตรง”หลงทาง”ไปข้างเขา!!!

“เมาตนเอง-เมากามา”บ้าไม่เบา เพราะ”จิตเขลา-ไม่รู้ทัน-ขาดปัญญา”

“เมาลาภ-ยศ-สรรเสริญ-สุข”ไม่ทุกข์โศก หลง”เมาโลก”สารพัน”เมาตัณหา-

เมากิเลส”เหตุเกิดทุกข์ทุกยุคมา “อวิชชา”บังจิตเจ้าให้เมามาย!!!

“หลงธรรมเมา”-อกุศล....พาตนต่ำ เกิดบาปกรรมลำบากทุกข์มากหลาย

“เมาสุรา”เช้าตรู่ยังรู้คลาย “เมาธรรมเมา”ไม่มีหาย....เหลือร้ายจริง!!!

๐ “เลิกธรรมเมา...เอาธรรโม-พุทโธ-พระ- รัตนตรัย...ใจฝังทั้งชายหญิง

“ธรรโมคือพระธรรม”ค่าล้ำจริง “เหนือทุกสิ่งในโลก”ดับโศกซม

“ธรรโมพาให้บรรลุยอดกุศล คือมรรค-ผล-นิพพาน”สราญสม

“รับธรรมะ-ละธรรมเมา”เลิกเศร้าตรม ทรง”อารมณ์พระนิพพาน”ทุกกาลเนา

“รับแสงทิพย์+พระเจ็ดพระองค์”ดำรงจิต แนบสนิทกับ”ความตาย”คลายสิ้นเขลา!!!

“คิดถึงพระ+นิพพาน”ทุกกาลเรา “สิ้นธรรมเมา-เอาธรรโม”สุโขเอยฯ......

ชัย แสงทิพย์ กวีทิพย์

chaisangthip@gmail.com

www.buddha-dhamma.com
 

Create Date : 15 กันยายน 2556    
Last Update : 15 กันยายน 2556 19:20:09 น.
Counter : 662 Pageviews.  

บทกวีทิพย์ :: Return our real home Nibbana....รีบกลับนิพพานบ้านเดิมเราเถอะลูกเอ๋ย๐ รีบ"กลับบ้าน-นิพพาน"เราอย่าเมาอยู่     "ลูกจงรู้ว่าพ่อรักลูกหนักหนา"

ลูกพลัดพรากจากบ้านเนิ่นนานมา    ถึงเวลาลูก"กลับบ้าน-นิพพาน"เรา.....

อย่าอาวรณ์ตอนนี้มีชีวิตอยู่    ลูกจงรู้"ช่วยน้องพี่"ที่ยังเขลา

จงชี้ทางเดิน"กลับบ้าน-นิพพาน"เรา     "ดับคิดเงา"ด้วย"แสงทิพย์จากนิพพาน-

อีกทั้งพระเจ็ดพระองค์"ผู้ทรงศักดิ์    ช่วยลูกรัก"ดับความทุกข์พบศุขศานติ์"

"บรมสุขที่ไหนเล่าเท่านิพพาน? นิรันดร์กาลอมตะ"พุทธะแดน

"รับแสงทิพย์-ถือศีลห้า"อุตสาหะ    อย่าเลยละ"พระกรรมฐาน"โอฬารแสน

"ฌานสมาบัติ"ลูกมีอยู่อย่าดูแคลน    จงมั่นแม่น"มโนมยิทธิ์"-ฤทธิ์ทางใจ

"ขยันขึ้นมาหาพ่อ"เถิดหนอลูก    จิตพันผูกไว้แนบชิดพิสมัย

"ลุกคิดถึงพ่อ-พ่อคิดถึงเจ้า"จงเข้าใจ    ไม่มีใครเหมือนพ่อลูกความผูกพัน!!!

"เลิกหลงรักชื่นชมในสมบัติ สารพัดรกใจมไหศวรรย์

ทั้งผัวเมียเพลียใจไม่เว้นวัน อย่าสำคัญมั่นหมายไม่คลายคืน"!!!

ไม่วันนี้ก็วันหน้าต้องลาลับ     ส่งคืนกลับ"สู่ธรรมชาติ"ไม่อาจฝืน

"ต้องส่งคืนเขาไป"ไม่ยั่งยืน    "อย่าฝ่าฝืนจงเชื่อพ่อ"พ้นบ่อกรรม!!!

"ตัวเราไม่มี-ของเราจึงไม่มี"     ตายเป็นผีใครจะชม?ไม่คมขำ!!!

"ลาภ-ยศ-สรรเสริญ-สุข"ทุกข์เพราะกรรม    เรา"ไม่ทำชั่วเสียแล้ว"แคล้วอบาย!!!

"พ่อคิดถึงลูกมากอยากให้กลับ พ่อคอยรับอย่าปล่อยพ่อคอยหาย"!!!

"รีบกลับบ้าน-นิพพานัง"ทั้งหญิงชาย    "โลกภัยร้ายอย่าอยู่ต่อ"เชื่อพ่อเอยฯ.......

จาก www.buddhapoem.com
 

Create Date : 12 กรกฎาคม 2556    
Last Update : 12 กรกฎาคม 2556 17:25:53 น.
Counter : 1419 Pageviews.  

ประโยชน์ของการฝึกสติปัฏฐาน 4(ทางสายเอก-พ่วงแบตเตอรี่).....

จาก ss3.artvan@gmail.com

ถึง buddhayan@gmail.com

วิธีชาร์ตแบตเตอรี่ ของอาจารย์เป็นประโยชน์ดีมากครับ ทำง่ายสะดวก ทันสมัย มีประสิทธิภาพ พูดจากประสพการณ์ที่อาจารย์เคยสงเคราะห์ให้ผม ซักปีกว่าได้กระมัง ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ

ต่อมาจากความรู้ต่างๆที่ผมตั้งใจค้นหาเพิ่มเติม ปัจจุบันก็ได้มาพอสมควร เช่นการเฝ้ามองลิ้นปี่ที่เป็นฐานจิตนั้น สำหรับผู้มีความตั้งใจเอาจริงก็ใช้ความเพียร หรือพระท่านเรียก วิริยะ ในการเฝ้ามองเป็นประจำ ซึ่งอาจารย์เรียกว่าเอาจิตดูจิต ทีนี้ระหว่างที่เราเฝ้าดู ปกติเราก็ต้องหายใจเข้าออกเป็นประจำอยู่แล้ว เมื่อมันยังมีชีวิตอยู่ ก็สามารถเติมสีสรรระหว่างการเฝ้าดูลิ้นปี่ไปด้วย

โดยระหว่างสูดลมหายใจเข้า เราก็กำกับด้วย นะ มะ พะ ทะ การใช้ระหัสนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเพื่อผลประโยชน์ในการปรับธาตุทั้งสี่ในร่างกายให้สมดุลอยู่เสมอ ส่วนระหว่างการหายใจออก เราก็ภาวนาว่า นะโมพุทธายะ รหัสนี้เป็นพระนามของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระศรีอริยะเมตตรัย ทั้ง ๕ พระองค์ ช่วยให้เรารับพลังแสงทิพย์อริยธรรม ของพระบรมธรรมบิดา เข้าในจิตเราไปด้วย

ดังนั้นการปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัยนี้ เราเองได้ประโยชน์ชั้นเยี่ยม แท้จริงการปฏิบัติบูชาดังข้างต้นเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพาน หรือพระท่านเรียกว่าเป็นการปฏิบัติในระดับโลกุตระ ใครเพียรมากทำสม่ำเสมอ ก็บรรลุผลสำเร็จใน ๗ วัน ๗ เดือน หรือ๗ ปีตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎก

ส่วนหลังจากการปฏิบัติแต่ละช่วงที่เราต้องการแผ่เมตตา แบ่งปันบุญของเรา ให้แก่ท่านทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวเรา และที่ห่างไกลออกไป และโดยเฉพาะที่มีศักดิ์ใหญ่บุญมากอยู่แล้ว ไม่เป็นปัญหาในการรับบุญภาวนาของเรา ท่านผู้รู้ที่ท่านทำการวิจัยไว้อย่างละเอียด ท่านกล่าวว่า พวกสัตว์ที่อยู่ใกล้ๆตัวเราจะมีปัญหาในการรับบุญประเภทที่กล่าวแล้วข้างต้น ด้วยศักยภาพในการโมทนาบุญของเขา ไม่มีความพร้อมพอที่จะรับบุญ ที่มีกุศลสูงชนิดนี้ ก็จะทำให้เขาพลาดโอกาส โดยเฉพาะนายเวร ที่มีพันธะต่อเราต้องการให้เราใช้หนี้กรรมเก่าต่อกัน ก็ยังคงขัดข้องหรือคอยจังหวะเล่นงานเราอยู่ต่อไป และสัตว์ที่มีผลต่อชีวิตของเราก็จะเป็นพวกที่อยู่แวดล้อมตัวเราเป็นส่วนใหญ่

ท่านผู้เชี่ยวชาญ ในการวิจัยเรื่องนี้อย่างแน่ชัดแล้ว ท่านตรวจสอบทั้งตาใน และตาเนื้อ อยู่หลายปี ก็ได้รับทราบความจริงจากบรรดาผู้ที่ไม่สามารถรับบุญประเภทดังกล่าวข้างต้นได้ แต่จะรับบุญที่เกิดจากการให้ทานต่างๆได้ดี โดยให้เขามารอรับโมทนาการทำทานของเราได้เลยไม่ต้องรอให้เสียเวลา จะให้ทานแก่หมาแมว นก หนู มด อะไรก็แบ่งบุญให้เขาได้

ทีนี้เราก็ไม่ควรให้เขาพลาดโอกาสได้รับความสุข ในการแบ่งบุญ ประเภทภาวนาของเรา โดยเราสามารถแปรรูปกุศล ให้เป็นบุญประเภททานให้เขาพร้อมโมทนาเสียเลย โดยขออำนาจแสงทิพย์อริยทรัพย์ ของพระบรมธรรมบิดาแปลงบุญภาวนาของเราให้เป็นอาหารทิพย์ที่เหมาะแก่ท่านทั้งหลาย ที่ชอบบุญประเภทนี้ บรรดาผู้ที่ใกล้ชิดเรามีใครบ้าง เช่น นายเวร นก หนู กา ไก่.... ยักษ์ คนธรรพ์ เปรต นาค ครุฑ อสุรกาย ภูติ ผี เทวดา พรหม ญาติมิตร บริวารส่วนปีศาจ ท่านผู้รู้ท่านให้เขาสาบานตนก่อน ว่าต่อไปนี้จะคิดดี ทำดี แล้วจึงให้อธิษฐานว่า บุญอันเกิดจากท่านผู้นี้ข้าฯขอรับเอา

ยิ่งภาวนา ยิ่งเผื่อแผ่ ยิ่งเพิ่มบุญแก่เราเป็นทวีคูณ เนื่องจากเทวดา และ พรหม เมื่อได้รับบุญจากเราแล้ว เขาจะสะท้อนบุญกลับมาให้เรายิ่งๆขึ้น ตามบุญบารมีของท่านผู้นั้น เช่นครูบาอาจารย์ หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่ท่านไม่ต้องการบุญจากพวกเราแล้ว แต่ท่านก็จะช่วยสงเคราะห์ สะท้อนบุญที่เราตั้งจิตส่งไปบูชากลับมาที่เราอย่างไพศาล สรุปก็คือผู้แผ่บุญยิ่งให้ยิ่งได้ บุญบารมียิ่งอุดม จิตเราก็ยิ่งร่มเย็นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของเรายิ่งๆขึ้นไป

ทราบแล้วต้องลองทำดูเอง ด้วยมันเป็นเรื่องของพลังงาน ต้องสัมผัสด้วยจิตของตนเอง

ขอให้ทุกๆท่านโชคดี เกิดความรู้ความเข้าใจ และอย่าลืมลองนำไปปฏิบัติพิสูจน์ด้วยตนเอง

ไม่ได้ส่งรายละอียดข้างต้นมา มาเพื่อเอามะพร้ามมาขายสวนแต่อย่างใด บังเอิญผมไม่ได้เป็นสมาชิกของ Bloggang .com ก็เลยโพสท์ไม่สำเร็จ ถ้าอาจารย์เห็นว่าพอจะเป็นประโยชน์แก่ ไซท์ Bloggang ของอาจารย์ จะช่วยสงเคราะห์เอาไปลงไว้ก็ไม่ขัดข้องครับ

สวัสดี

ss3.artavan@gmail.com 10/11/2551สมศักดิ์ อรรถวรรณ สถานีที่ 46-20/7/2550
 

Create Date : 01 ธันวาคม 2551    
Last Update : 1 ธันวาคม 2551 20:12:54 น.
Counter : 622 Pageviews.  

1  2  3  4  

AmataNippan
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]
พุทธญาณ แสงทิพย์/เนิน แสงทิพย์/ชัย แสงทิพย์ ฯลฯ

สถาบันแสงทิพย์อริยธรรม -บ้านฉัตรไชย บางเขน

http://www.buddhapoem.com
http://www.buddha-dhamma.com

อีเมล์- BuddhayanSangthip@gmail.com
NernSangthip@yahoo.com
ChaiSangthip@www.com
Friends' blogs
[Add AmataNippan's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.