มหาอมตะนิพพาน แดนสราญบรมสุข อยู่ดีไม่มีทุกข์ พบสุขสันติ์นิรันดร์กาล อยากไปก็ไม่ยาก ต้องถอนรากหักโคนราน ตัณหา-อุปาทาน กิเลสมารโลภ-โกรธ-หลง "ละชั่ว"-"ทำดี"พร้อม มนัสน้อมจิตมั่นคง "ชำระใจสะอาด"ยง- ยืนธำรงตราบวันตายฯ.....
Group Blog
 
All Blogs
 
ประกาศ กลุ่มแสงทิพย์ฯถวายบายศรีธรรมจักรพระบรมธรรมบิดาไปแล้ว 90 แห่ง โปรดทราบและโมทนาบุญโดยทั่วกันด้ว
1.บ้านแสงทิพย์นิพพาน ของอ.คุณแม่เกษร สุทธจิตฯ เชียงใหม่


2.-3.บ้าน อ.บำรุง ยอดเกตุ และ อ.ปานทิพย์ เพชรภู่ ที่ อ.สวรรค์โลก สุโขทัย รวม 2 แห่ง


4.บ้านน้องชาย อ.ปานทิพย์ เพชรภู่ ชื่อ อาทิตย์ เพชรภู่ บ้านหนองจอก กรุงเทพฯ ทำงานแผนกการเงิน โรงพยาบาลศิริราช


5.บ้าน ผศ.อ.ศุภางค์ เทียนนิมิตร เชียงใหม่


6.บ้าน อ.ประภาศิริ จิตรธร เชียงใหม่


7.บ้านทิพย์นิพพานของ อ.ณัฐกัญญา มั่นดี อ.พรานกระต่าย กำแพงเพชร


8.บ้านแสงทิพย์ฉัตรไชยชินปัญชรของ อ.วิชัย ภาคอรรถ(ชัย แสงทิพย์) กรุงเทพฯ


วัด และสถานที่สำคัญๆในภาคเหนือ อีก 17 แห่ง อ.ศุภางค์ เทียนนิมิต กับ อ.ประภาศิริ จิตรธร เป็นผู้นำไปถวาย.....


9.วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่


10.วัดสวนดอก เชียงใหม่


11.วัดพระสิงห์วรวิหาร เชียงใหม่


12.วัดพระธาตุจอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่


13.อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อ.เมือง ลำพูน


14.วัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน


15.วัดพระธาตุดอยกองมู แม่ฮ่องสอน


16.วัดพระพุทธบาทสี่รอย ต.สะลวง อ.แม่ริม เชียงใหม่


17.วัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปาง


18.วัดพระธาตุดอนแก้ว อ.เมือง ลำปาง


19.วัดศรีโคมคำ พะเยา


20.วัดพระธาตุศรีจอมทอง พะเยา


21.วัดพระธาตุแช่แห้ง น่าน


22.วัดปฐมพุทธาราม เชียงราย


23.วัดพระธาตุดอยกิตติ เชียงราย


24.วัดพระธาตุดอยตุง เชียงราย


25.วัดพระธาตุผาเงา เชียงราย


ในจังหวัดสุโขทัย อุตตรดิตถ์ แพร่ พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อยุธยา และจังหวัดอื่นๆ อ.บำรุง ยอดเกตุ และ อ.ปานทิพย์ เพชรภู่ เป็นผู้นำไปถวายเอง


26.วัดตระพังทอง เมืองเก่า สุโขทัย


27.วัดโบสถ์ เมืองบางขลัง สุโขทัย


28.วัดราษฎร์ อ.เมือง สุโขทัย


29.วัดพระปรางค์ อ.ศรีสัชนาลัย สุโขทัย


30.วัดสว่างอารมณ์ สุโขทัย


31.วัดสิริเขต อ.ศรีสัชนาลัย สุโขทัย(วัดในสายหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง อุทัยธานี)


32.วัดทะเลลอย อ.ศรีสัชนาลัย สุโขทัย


33.วัดคลองเขนง อ.ศรีสำโรง สุโขทัย


34.วัดท่าทอง สุโขทัย(มีโบสถ์สร้างสมัยรัชกาลที่ 3)


35.วัดสังฆาราม อ.บ้านด่านลานหอย สุโขทัย(มีพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาเอง)


36.ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ที่สำนักงานวัฒนธรรมและศาสนา(มีพระบรมสารีริกธาตุของทุกจังหวัดจากศรีลังกา ที่สมเด็จพระสังฆราชมอบถวายให้)


37.วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อุตตรดิตถ์


38.วัดดงสระแก้ว อุตตรดิตถ์


39.วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตตรดิตถ์


40.วัดพระธาตุช่อแฮ แพร่


41.วัดท่าหลวง(หลวงพ่อเพชร) อ.เมือง พิจิตร


42.วัดหลวงพ่อเงิน(ท้ายน้ำ) อ.โพธิ์ทะล พิจิตร


43.ศาลพระพุทธเจ้าเสือ อ.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร


44.วัดพระศรีมหาธาตุ(พระพุทธชินราช) พิษณุโลก


45.วัดจันทร์ตะวันตก อ.เมือง พิษณุโลก (ถวายสมเด็จองค์ปฐม วัดสายหลวงพ่อฤาษีฯวัดท่าซุง อุทัยธานี) วัดนี้มีพระอรหันต์อยู่ พระอุปาลี อุตตโร


46.โรงพยาบาลพระพุทธชินราช พิษณุโลก(ถวายต่อหน้าพระอรหันต์หมอชีวก โกมารภัท อาจารย์แพทย์ผู้รักษาโรคให้พระพุทธเจ้า)


47.มหาวิทยาลัยนเรศวร ในห้องพระของโรงพยาบาลสิรินธร พิษณุโลก


48.วัดพระบรมธาตุนครชุม(ใหญ่มาก เป็นเมืองโบราณของขอม)


49.ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง ตาก


50.วัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก ตาก


51.วัดคีรีวงศ์(วัดเขาดาวดึงส์ -มีพระจุฬามณีอยู่) นครสวรรค์


52.วัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี


53.ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ ลพบุรี


54.วัดพระบาทน้ำพุ(สถานรักษาและพักฟื้นผู้ป่วยโรคเอดส์) ลพบุรี


55.วัดพระพุทธบาทสระบุรี


56.วัดป่าโมก(พระนอน หลวงพ่อโต) อ่างทอง


57.วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมือง สุพรรณบุรี


58.วัดพระธาตุดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี(ยุทธหัตถี)


59.วัดบางนมโค(หลวงพ่อปาน โสนันโท) อ.เสนา อยุธยา


60.วัดพนัญเชิง(หลวงพ่อโต) อยุธยา


61.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้วมรกต) กรุงเทพฯ


การติดตั้งถวายบายศรีธรรมจักรพระบรมธรรมบิดาเพิ่มเติม 18 แห่ง ที่กาญจนบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ กรุงเทพฯและ อเมริกา!!!!28 สิงหาคม 2551-อ.บำรุง ยอดเกตุ และ อ.ปานทิพย์ เพชรภู่ ศูนย์รับและถ่ายทอดแสงทิพย์ฯสถานีที่ 17-18 ได้จัดสร้างและนำบายศรีธรรมจักรพระบรมธรรมบิดาไปติดตั้งถวายเพิ่มเติม 14 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี และอุทัยธานี ดังนี้.-


62.-63.-64.-65.วัดวิเวการาม (หลวงพ่ออุตตมะ) อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี รวม 4 จุด(รวมทั้งเจดีย์พุทธคยาจำลองด้วย)


66.-67.ด่านเจดีย์ 3 องค์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และพระสยามเทวาธิราช ตรงข้ามฝั่งพม่า รวม 2 จุด(มีอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประทับยืนประจัญหน้ากับบุเรงนอง แห่งพม่า อยู่ไม่ไกลกันนัก


68.วัดสมเด็จ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี


69.สำนักโรงเจ วัดจีน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี


70.วัดเวรุการาม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี


71.วัดสันติคีรีบรมธาตุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี


72.วัดวังขนายวรการาม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี


73.-74.วัดถ้ำเสือพระบรมธาตุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รวม 2 จุด


75.ตำหนักเจ้าแม่การุ้ง อ.ห้วยคด จ.อุทัยธานี


26/9/2551


76.คุณวิศิษฎ์ อึ้งรังษี(ตุ้ม แสงทิพย์) ศูนย์รับและถ่ายทอดแสงทิพย์ฯสถานีที่ 447 เจ้าของร้านอาหารไทย"มะลิไทย" (Jusmin Thai) South Carolina ประเทศอเมริกา ได้สั่งจองบายศรีธรรมจักร จำนวน 1 ชุดวันนี้(ร่วมทำบุญบายศรี 2,000 บาท) เพื่อจะนำไปติดตั้งถวายพระบรมธรรมบิดาประจำที่ร้านอาหารแห่งนี้ต่อไป.....หมายเหตุ-ขณะนี้ 2 อาจารย์และคณะทีมงานที่สวรรค์โลก สุโขทัย กำลังเร่งจัดสร้างบายศรีธรรมจักรเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน เพื่อนำไปติดตั้งถวายตามวัดและสถานที่สำคัญๆในพุทธศาสนา หลังออกพรรษานี้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคใต้ ให้ครบทั่วประเทศต่อไป......นิพพานะ ปัจจโย โหตุ สาธุ สาธุ สาธุ.....


เพิ่มเติม......


15/10/2551


77.อาจารย์ ชัยพงษ์ ชัยโอภานนท์ ศูนย์รับและถ่ายทอดแสงทิพย์ฯสถานีที่ 500 กรุงเทพฯ


78.อาจารย์เทพดล ทองศรี ศูนย์รับและถ่ายทอดแสงทิพย์ฯ สถานีที่ 206 นครสวรรค์16/10/2551


79.อาจารย์ สมศักดิ์ อรรถวรรณ ศูนย์รับและถ่ายทอดแสงทิพย์ฯสถานีที่ 46 กรุงเทพฯ
21/10/2551 ถวายเพิ่มเติมอีก 10 แห่ง

80.วัดโสธรฉะเชิงเทรา

81.วัดสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

82.วัดบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

83.วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

84.วัดถ้ำบาดาล จ.สุราษฎร์ธานี

85.ตำหนักเข้าแม่กวนอิมพันมือ จ.กำแพงเพชร

86.วัดสวนทศพล อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

87.วัดบางนา อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

88.บ้านอาจารย์เสาวรส-อาจารย์ จสอ.ชนะชัย กิจจำเนียร ศูนย์รับและถ่ายทอดแสงทิพย์ฯสถานีที่ 325,323 แขวงทุงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

89.วัดซับไพเราะ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ (อ.เสาวรส-อ.ชนะชัยฯบูชานำไปถวาย)

90.บ้านอาจารย์นงลักษณ์ ทาสุวรรณ(อ้วน แสงทิพย์) คันนายาว กรุงเทพฯ ศูนย์รับและถ่ายทอดแสงทิพย์ฯสถานีที่ 81


(อ.ชัย แสงทิพย์ และ อ.อภัย โพธิสาร นำไปถวายพระแก้วมรกต และพระสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์วันนี้ 26 มิถุนายน 2551 ถวายเสร็จออกจากวัดมีฝนตกทั่วไปเป็นบริเวณกว้าง น่าอัศจรรย์มาก)


ผู้จัดสร้างบายศรีธรรมจักรนี้ด้วยกำลังทรัพย์ปัจจัยและกำลังแรงงาน สติปัญญา อย่างเสียสละ ทุ่มเทเต็มที่(เฉพาะค่าวัสดุประมาณชุดละ 2,000 บาท)เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สรรพสัตว์ สรรพวิญญาณทั้งหลายทั่วสามโลกนี้ คือ อ.บำรุง ยอดเกตุ อ.ปานทิพย์ เพชรภู่ ผู้ช่วยจัดทำ คือ อ.กัลยารัตน์ จิตตะวิกุล(แม่) อ.นิรดา จิตตะวิกุล(ลูกสาว) และ พี่ปุ้ย (พี่ชาย อ.นิรดาฯ เป็นหมอกายภาพบำบัดอยู่โรงพยาบาลที่สุโขทัย)


หมายเหตุ-จะมีจัดถวายเพิ่มเติมอีกหลายจังหวัด เช่น ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และ อ.บำรุงฯและคณะกำลังจะเดินทางนำไปถวายในภาคอีสานในราวต้นเดือนหน้านี้ ซึ่งจะได้รายงานแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และร่วมอนุโมทนาบุญโดยทั่วกันด้วย อนุโมทนามิ สาธุ ๆ ๆ.......


ชัย แสงทิพย์

ChaiSangthip@hotmail.com

//www.buddhapoem.com

//www.buddha-dhamma.com

Create Date : 21 ตุลาคม 2551
Last Update : 22 ตุลาคม 2551 16:05:00 น. 1 comments
Counter : 773 Pageviews.

 
โมทนาบุญ ครับ

จะส่งปัจจัยไปร่วมสร้างบายศรีธรรมจักร ได้ที่ไหนครับผมโดย: Sato IP: 58.9.212.83 วันที่: 21 ตุลาคม 2551 เวลา:23:08:25 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

AmataNippan
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]
พุทธญาณ แสงทิพย์/เนิน แสงทิพย์/ชัย แสงทิพย์ ฯลฯ

สถาบันแสงทิพย์อริยธรรม -บ้านฉัตรไชย บางเขน

http://www.buddhapoem.com
http://www.buddha-dhamma.com

อีเมล์- BuddhayanSangthip@gmail.com
NernSangthip@yahoo.com
ChaiSangthip@www.com
Friends' blogs
[Add AmataNippan's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.