มหาอมตะนิพพาน แดนสราญบรมสุข อยู่ดีไม่มีทุกข์ พบสุขสันติ์นิรันดร์กาล อยากไปก็ไม่ยาก ต้องถอนรากหักโคนราน ตัณหา-อุปาทาน กิเลสมารโลภ-โกรธ-หลง "ละชั่ว"-"ทำดี"พร้อม มนัสน้อมจิตมั่นคง "ชำระใจสะอาด"ยง- ยืนธำรงตราบวันตายฯ.....
Group Blog
 
All Blogs
 

บทกวีทิพย์ :: รับแสงทิพย์+พระ๗พระองค์มุ่งตรงพระนิพพาน
เนิน นราธร นักกลอนพุทธกวีทิพย์
"ไม่กลัวตายก็ไม่ตาย คนกลัวตายกลับตายจริง"!!!

ที่แท้แม้"ชาย-หญิง ที่ตายจริงนั้นไม่มี"!!!

"กายตายแต่จิตยัง กายเผาฝังกลายเป็นผี!!!

แต่จิตทรงความดี ไม่เกิดก่อไม่ทรมาน

กิเลสดับไม่กลับเกิด สุขล้ำเลิศกลับนิพพาน!!!

จิตใสได้กลับบ้าน-    คืนนิพพานแสนสุขี"

๐ "จิดเกิด-ตายทุกขณะ"    จิตเป็น"พระ"หรือเป็น"ผี"?

เป็น"เทพ-พรหม-เทพี"?    เป็น"มาร"มีทุกวี่วัน!!!

ตนตัวสวม"หัวโขน"    เผลอโดดโจนออกมาพลัน!!!

ไป-กลับสลับกัน    แต่ละวันฉันและเธอ....

มารหลับจง"ดับจิต" "สติ"คิดคุมเสมอ

มารหลบไม่พบเจอ    "สมาธิ-สติ"ทรง!!!......

รู้เท่าเรา"รู้ทัน"    ไม่สำคัญ"ไม่ใหลหลง"

"บุญญฤทธิ์"ตั้งจิตตรง    "ปัญญา"ส่งดำรง"ธรรม"

"ทุกข์ใหญ่น้อยก็ปล่อยวาง" "บาปอย่าสร้าง"พ้นเวรกรรม

"ทิฏฐิสัมมา"นำ    ตามด้วย"สัมมาสังกัปโป"

ทั้ง"กาย-วาจา-ใจ"    สว่างใส"สัมมาโพธิ์"

"พุทธจิต"อิสโร    เป็น"พุทโธ-โพธิญาณ"

"รับแสงทิพย์+พระเจ็ดพระองค์"    มุ่งเดินตรง"พระนิพพาน"

"อริยะ-พระ"จรผ่าน   ด้วย"ฌานญาณวิถี"ไกล

มากบุญญาบารมี    พาน้องพี่"กลับบ้าน"ไป

"เจ็ด-เก้าชั้นภพ"ช่วยได้    "นำกลับไปได้ทุกคน"!!!

คิดได้เร็วไวเถิด    บุญล้ำเลิศมหากุศล

"มหาเมตตา"นิรามล   "ปัญญา"ล้นเร่งทำเอยฯ....

ชัย แสงทิพย์ พุทธกวีทิพย์

chaisangthip@www.com

www.buddha-dhamma.com
 

Create Date : 01 มีนาคม 2557    
Last Update : 1 มีนาคม 2557 10:41:40 น.
Counter : 376 Pageviews.  

บทกวีทิพย์ :: จิตและนิพพานเท่านั้นที่เป็นอมตะ
ชัย แสงทิพย์ 085-1637455
๐ อัน”โลกและจักรวาล”ไพศาลยิ่ง แต่เป็น”ของไม่จริง”ทุกสิ่งสรรพ์

ทั้ง”ร่างกาย-ขันธ์ห้า”สารพัน “ทรัพย์สิน”นั้น”เงินทอง-เป็นของปลอม”!!!

หลงนิยม”สมบัติบ้า”สารพัด “คนหรือสัตว์”เมื่อตายไปกลิ่นไม่หอม!!

ย่อม”เน่าเหม็น”หนอนชุมมารุมดอม- ดม”ของปลอม”หอมสนิทจนติดใจ!!

“ทุกสิ่งอย่าง”ไม่ประเสริฐ”ล้วนเกิด-ดับ” สลายลับสู่”ว่างเปล่า”เข้าใจไหม?

แม้”ร่างคน”ในโลกนี้”ไม่มีอะไร” เมื่อตายไปเหลือ”ขี้เถ้า-เท่ากำมือ”!!!

“คืนธาตุสี่นี้ไปให้กับโลก” หลงเศร้าโศกทำไมกัน?”ยึดมั่นถือ”

“กายตาย-จิตไม่ตาย”เสียดายฤา? “เนื้อหนอนยื้อแย่งกัน”ขันสิ้นดี!!

“จิต-นิพพานเท่านั้นอันอมตะ ไร้กาละ-เป็นวิมุตติ”พิศุทธิ์ศรี

“ไม่มีเกิด-แก่-เจ็บ-ตาย”วายชีวี “ทุกข์ไม่มี-นิพพานา-อกาลิโก”!!!

“จิตอยู่ในนิพพาน”เบิกบานยิ่ง “เป็นของจริง”ศรีศักดิ์สูงอักโข

“ในนิพพาน”แนบสนิท”มีจิตโพธิ์” แสนสุโขนิรันดร์กาล”นิพพานธรรม”

“พุทธญาณบริสุทธิ์พุทธจิต ไม่ยึดติดในอารมณ์”สุดคมขำ

กระทบอะไรก็”ปล่อยวาง”ในทางธรรม “หยุดสร้างกรรม”เวระ”สละวาง”

“รู้เท่าทันมันก็จบพบแต่สุข” “กายมีทุกข์-จิตปล่อยละ”เหมือนสะสาง

“ทุกข์มีเหมือนไม่มี”-“สุขที่วาง” “ธรรมสว่างด้วยปัญญา”แกร่งกล้าจริง!!

“ศีล-สมาธิ-ปัญญา”อุตสาหะ “จิตเป็นพระทั้งใจ-กาย”เถิดชาย-หญิง

“รับแสงทิพย์อริยธรรม”ล้ำค่าจริง “ล้างทุกสิ่งชั่วทิ้งไปจากใจกาย”!!

“อริยมรรค-อริยผล-จนนิพพาน” ไม่ช้านานได้ชื่นชมสุขสมหมาย

“เข้านิพพานเสียก่อนสิ้นชีวิน”วาย “อยู่หรือตายก็แสนสุขสิ้นทุกข์”เอยฯ.....

 ชัย แสงทิพย์

chaisangthip@www.com

www.buddha-dhamma.com 

 

Create Date : 28 ตุลาคม 2556    
Last Update : 28 ตุลาคม 2556 12:49:20 น.
Counter : 444 Pageviews.  

บทกวีทิพย์ :: มัชฌิมาปฏิปทา๐ "พระอินทร์ดีดพิณสามสาย"      เป็นความหมายว่า"พอดี"

"ไม่ตึง-ไม่หย่อน"มี-    ปัญญาดีคิดใคร่ครวญ

เพลิดเพลินเจริญใจ    หลงตามไปให้ทบทวน

ทรมานกายเซซวน    ไม่สมควรไร้เรี่ยวแรง

"ทางสายกลาง-มัชฌิมา-    ปฏิปทา"ที่สำแดง

ทุกที่และทุกแห่ง    ทุกเวลา-สถานการณ์

ใช้ได้ในทุกเรื่อง    ไม่ขัดเคือง"พอประมาณ"

"ทางโลก-กิจการงาน    การทำมาและหากิน

พอกิน-พอใช้-พออยู่"     ชีวิตคู่-โสดเดินดิน

"ชีวาไร้ราคิน    มีศีลธรรมประจำใจ

ละชั่ว-ทำดี-มีเมตตา"     ทุกเวลาสุข-ปลอดภัย

อยู่สบาย-แท้ตายไป-    สุคติ....สิรื่นรมย์!!!

๐ ทางธรรม-ทางดำเนิน    ทุกก้าวเดินน่านิยม

"ทางสายกลาง-สุขสม"    ทำติดต่อด้วย"พอเพียง

พอสม-พอเหมาะ-พอควร"    ไม่เรรวน-ไม่เอนเอียง

เหรียญสองหน้า-ถ้าสันเที่ยง    จับตั้งได้ใช้"สายกลาง"!!!

"ไม่ดี-ไม่ชั่ว-ไม่สุข-ไม่ทุกข์"    ทุกยามยุค"รู้-ปล่อยวาง"

อารมณ์ชม"ความว่าง     จิตตั้งมั่นด้วยปัญญา!!!

ไม่รัก-ไม่ชัง-ไม่ชอบ     สติ...เต็มรอบ....ทุกเวลา

ปัญญาเป็นมหาปัญญา    มหาเมตตา-กรุณัง

รู้เห็นตามความเป็นจริง    ในทุกสิ่ง-อนันตัง

อนิจจัง-ทุกขัง    อนัตตา...ทั่วสากล"

เห็นภัยในวัฏฏะ     นิพพานะ....มุ่งเอาผล

อบาย-โลกสัตว์-คน    สวรรค์-พรหมไม่ชมเชย!!!

"คิดถึงพระและนิพพาน"    นิจกาลไม่ละเลย

แผ่เมตตาสามโลกเลย    ให้ด้วยใจไม่ประมาณ!!!

รับพระ+รับแสงทิพย์    พราวระยิบแสงนิพพาน!!!

อยู่หรือตายไม่สะท้าน-    สะเทื้อนพรั่นไม่หวั่นไหว

พร้อมตายในทุกเมื่อ    รักพระเหนือกว่าดวงใจ

รักนิพพาน-พระรัตนตรัย    สุดหทัยนิรันดรฯ.....

ชัย แสงทิพย์ กวีทิพย์ 085-1637455
www.buddha-dhamma.com 
 

Create Date : 11 กรกฎาคม 2556    
Last Update : 11 กรกฎาคม 2556 16:09:45 น.
Counter : 1185 Pageviews.  

เส้นทางนิพพาน

เมื่อเที่ยวชมนิพพานกันเรียบร้อยแล้ว อยากไปนิพพานกันบ้างหรือยัง ? ถ้าอยากไป สนใจจริงๆ เราก็จะชี้บอกเส้นทางสู่แดนนิพพานให้ท่าน เพื่อได้เดินทางไปได้ถูกต้อง ตัดตรง ไม่หลงทาง วกเวียนไปที่ที่อื่นให้เสียเวลา.....
 

Create Date : 29 ธันวาคม 2548    
Last Update : 29 ธันวาคม 2548 20:04:52 น.
Counter : 513 Pageviews.  


AmataNippan
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]
พุทธญาณ แสงทิพย์/เนิน แสงทิพย์/ชัย แสงทิพย์ ฯลฯ

สถาบันแสงทิพย์อริยธรรม -บ้านฉัตรไชย บางเขน

http://www.buddhapoem.com
http://www.buddha-dhamma.com

อีเมล์- BuddhayanSangthip@gmail.com
NernSangthip@yahoo.com
ChaiSangthip@www.com
Friends' blogs
[Add AmataNippan's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.