มหาอมตะนิพพาน แดนสราญบรมสุข อยู่ดีไม่มีทุกข์ พบสุขสันติ์นิรันดร์กาล อยากไปก็ไม่ยาก ต้องถอนรากหักโคนราน ตัณหา-อุปาทาน กิเลสมารโลภ-โกรธ-หลง "ละชั่ว"-"ทำดี"พร้อม มนัสน้อมจิตมั่นคง "ชำระใจสะอาด"ยง- ยืนธำรงตราบวันตายฯ.....
Group Blog
 
All Blogs
 

ประกาศ กลุ่มแสงทิพย์ฯถวายบายศรีธรรมจักรพระบรมธรรมบิดาไปแล้ว 90 แห่ง โปรดทราบและโมทนาบุญโดยทั่วกันด้ว
1.บ้านแสงทิพย์นิพพาน ของอ.คุณแม่เกษร สุทธจิตฯ เชียงใหม่


2.-3.บ้าน อ.บำรุง ยอดเกตุ และ อ.ปานทิพย์ เพชรภู่ ที่ อ.สวรรค์โลก สุโขทัย รวม 2 แห่ง


4.บ้านน้องชาย อ.ปานทิพย์ เพชรภู่ ชื่อ อาทิตย์ เพชรภู่ บ้านหนองจอก กรุงเทพฯ ทำงานแผนกการเงิน โรงพยาบาลศิริราช


5.บ้าน ผศ.อ.ศุภางค์ เทียนนิมิตร เชียงใหม่


6.บ้าน อ.ประภาศิริ จิตรธร เชียงใหม่


7.บ้านทิพย์นิพพานของ อ.ณัฐกัญญา มั่นดี อ.พรานกระต่าย กำแพงเพชร


8.บ้านแสงทิพย์ฉัตรไชยชินปัญชรของ อ.วิชัย ภาคอรรถ(ชัย แสงทิพย์) กรุงเทพฯ


วัด และสถานที่สำคัญๆในภาคเหนือ อีก 17 แห่ง อ.ศุภางค์ เทียนนิมิต กับ อ.ประภาศิริ จิตรธร เป็นผู้นำไปถวาย.....


9.วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่


10.วัดสวนดอก เชียงใหม่


11.วัดพระสิงห์วรวิหาร เชียงใหม่


12.วัดพระธาตุจอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่


13.อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อ.เมือง ลำพูน


14.วัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน


15.วัดพระธาตุดอยกองมู แม่ฮ่องสอน


16.วัดพระพุทธบาทสี่รอย ต.สะลวง อ.แม่ริม เชียงใหม่


17.วัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปาง


18.วัดพระธาตุดอนแก้ว อ.เมือง ลำปาง


19.วัดศรีโคมคำ พะเยา


20.วัดพระธาตุศรีจอมทอง พะเยา


21.วัดพระธาตุแช่แห้ง น่าน


22.วัดปฐมพุทธาราม เชียงราย


23.วัดพระธาตุดอยกิตติ เชียงราย


24.วัดพระธาตุดอยตุง เชียงราย


25.วัดพระธาตุผาเงา เชียงราย


ในจังหวัดสุโขทัย อุตตรดิตถ์ แพร่ พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อยุธยา และจังหวัดอื่นๆ อ.บำรุง ยอดเกตุ และ อ.ปานทิพย์ เพชรภู่ เป็นผู้นำไปถวายเอง


26.วัดตระพังทอง เมืองเก่า สุโขทัย


27.วัดโบสถ์ เมืองบางขลัง สุโขทัย


28.วัดราษฎร์ อ.เมือง สุโขทัย


29.วัดพระปรางค์ อ.ศรีสัชนาลัย สุโขทัย


30.วัดสว่างอารมณ์ สุโขทัย


31.วัดสิริเขต อ.ศรีสัชนาลัย สุโขทัย(วัดในสายหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง อุทัยธานี)


32.วัดทะเลลอย อ.ศรีสัชนาลัย สุโขทัย


33.วัดคลองเขนง อ.ศรีสำโรง สุโขทัย


34.วัดท่าทอง สุโขทัย(มีโบสถ์สร้างสมัยรัชกาลที่ 3)


35.วัดสังฆาราม อ.บ้านด่านลานหอย สุโขทัย(มีพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาเอง)


36.ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ที่สำนักงานวัฒนธรรมและศาสนา(มีพระบรมสารีริกธาตุของทุกจังหวัดจากศรีลังกา ที่สมเด็จพระสังฆราชมอบถวายให้)


37.วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อุตตรดิตถ์


38.วัดดงสระแก้ว อุตตรดิตถ์


39.วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตตรดิตถ์


40.วัดพระธาตุช่อแฮ แพร่


41.วัดท่าหลวง(หลวงพ่อเพชร) อ.เมือง พิจิตร


42.วัดหลวงพ่อเงิน(ท้ายน้ำ) อ.โพธิ์ทะล พิจิตร


43.ศาลพระพุทธเจ้าเสือ อ.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร


44.วัดพระศรีมหาธาตุ(พระพุทธชินราช) พิษณุโลก


45.วัดจันทร์ตะวันตก อ.เมือง พิษณุโลก (ถวายสมเด็จองค์ปฐม วัดสายหลวงพ่อฤาษีฯวัดท่าซุง อุทัยธานี) วัดนี้มีพระอรหันต์อยู่ พระอุปาลี อุตตโร


46.โรงพยาบาลพระพุทธชินราช พิษณุโลก(ถวายต่อหน้าพระอรหันต์หมอชีวก โกมารภัท อาจารย์แพทย์ผู้รักษาโรคให้พระพุทธเจ้า)


47.มหาวิทยาลัยนเรศวร ในห้องพระของโรงพยาบาลสิรินธร พิษณุโลก


48.วัดพระบรมธาตุนครชุม(ใหญ่มาก เป็นเมืองโบราณของขอม)


49.ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง ตาก


50.วัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก ตาก


51.วัดคีรีวงศ์(วัดเขาดาวดึงส์ -มีพระจุฬามณีอยู่) นครสวรรค์


52.วัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี


53.ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ ลพบุรี


54.วัดพระบาทน้ำพุ(สถานรักษาและพักฟื้นผู้ป่วยโรคเอดส์) ลพบุรี


55.วัดพระพุทธบาทสระบุรี


56.วัดป่าโมก(พระนอน หลวงพ่อโต) อ่างทอง


57.วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมือง สุพรรณบุรี


58.วัดพระธาตุดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี(ยุทธหัตถี)


59.วัดบางนมโค(หลวงพ่อปาน โสนันโท) อ.เสนา อยุธยา


60.วัดพนัญเชิง(หลวงพ่อโต) อยุธยา


61.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้วมรกต) กรุงเทพฯ


การติดตั้งถวายบายศรีธรรมจักรพระบรมธรรมบิดาเพิ่มเติม 18 แห่ง ที่กาญจนบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ กรุงเทพฯและ อเมริกา!!!!28 สิงหาคม 2551-อ.บำรุง ยอดเกตุ และ อ.ปานทิพย์ เพชรภู่ ศูนย์รับและถ่ายทอดแสงทิพย์ฯสถานีที่ 17-18 ได้จัดสร้างและนำบายศรีธรรมจักรพระบรมธรรมบิดาไปติดตั้งถวายเพิ่มเติม 14 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี และอุทัยธานี ดังนี้.-


62.-63.-64.-65.วัดวิเวการาม (หลวงพ่ออุตตมะ) อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี รวม 4 จุด(รวมทั้งเจดีย์พุทธคยาจำลองด้วย)


66.-67.ด่านเจดีย์ 3 องค์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และพระสยามเทวาธิราช ตรงข้ามฝั่งพม่า รวม 2 จุด(มีอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประทับยืนประจัญหน้ากับบุเรงนอง แห่งพม่า อยู่ไม่ไกลกันนัก


68.วัดสมเด็จ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี


69.สำนักโรงเจ วัดจีน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี


70.วัดเวรุการาม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี


71.วัดสันติคีรีบรมธาตุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี


72.วัดวังขนายวรการาม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี


73.-74.วัดถ้ำเสือพระบรมธาตุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รวม 2 จุด


75.ตำหนักเจ้าแม่การุ้ง อ.ห้วยคด จ.อุทัยธานี


26/9/2551


76.คุณวิศิษฎ์ อึ้งรังษี(ตุ้ม แสงทิพย์) ศูนย์รับและถ่ายทอดแสงทิพย์ฯสถานีที่ 447 เจ้าของร้านอาหารไทย"มะลิไทย" (Jusmin Thai) South Carolina ประเทศอเมริกา ได้สั่งจองบายศรีธรรมจักร จำนวน 1 ชุดวันนี้(ร่วมทำบุญบายศรี 2,000 บาท) เพื่อจะนำไปติดตั้งถวายพระบรมธรรมบิดาประจำที่ร้านอาหารแห่งนี้ต่อไป.....หมายเหตุ-ขณะนี้ 2 อาจารย์และคณะทีมงานที่สวรรค์โลก สุโขทัย กำลังเร่งจัดสร้างบายศรีธรรมจักรเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน เพื่อนำไปติดตั้งถวายตามวัดและสถานที่สำคัญๆในพุทธศาสนา หลังออกพรรษานี้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคใต้ ให้ครบทั่วประเทศต่อไป......นิพพานะ ปัจจโย โหตุ สาธุ สาธุ สาธุ.....


เพิ่มเติม......


15/10/2551


77.อาจารย์ ชัยพงษ์ ชัยโอภานนท์ ศูนย์รับและถ่ายทอดแสงทิพย์ฯสถานีที่ 500 กรุงเทพฯ


78.อาจารย์เทพดล ทองศรี ศูนย์รับและถ่ายทอดแสงทิพย์ฯ สถานีที่ 206 นครสวรรค์16/10/2551


79.อาจารย์ สมศักดิ์ อรรถวรรณ ศูนย์รับและถ่ายทอดแสงทิพย์ฯสถานีที่ 46 กรุงเทพฯ
21/10/2551 ถวายเพิ่มเติมอีก 10 แห่ง

80.วัดโสธรฉะเชิงเทรา

81.วัดสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

82.วัดบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

83.วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

84.วัดถ้ำบาดาล จ.สุราษฎร์ธานี

85.ตำหนักเข้าแม่กวนอิมพันมือ จ.กำแพงเพชร

86.วัดสวนทศพล อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

87.วัดบางนา อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

88.บ้านอาจารย์เสาวรส-อาจารย์ จสอ.ชนะชัย กิจจำเนียร ศูนย์รับและถ่ายทอดแสงทิพย์ฯสถานีที่ 325,323 แขวงทุงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

89.วัดซับไพเราะ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ (อ.เสาวรส-อ.ชนะชัยฯบูชานำไปถวาย)

90.บ้านอาจารย์นงลักษณ์ ทาสุวรรณ(อ้วน แสงทิพย์) คันนายาว กรุงเทพฯ ศูนย์รับและถ่ายทอดแสงทิพย์ฯสถานีที่ 81


(อ.ชัย แสงทิพย์ และ อ.อภัย โพธิสาร นำไปถวายพระแก้วมรกต และพระสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์วันนี้ 26 มิถุนายน 2551 ถวายเสร็จออกจากวัดมีฝนตกทั่วไปเป็นบริเวณกว้าง น่าอัศจรรย์มาก)


ผู้จัดสร้างบายศรีธรรมจักรนี้ด้วยกำลังทรัพย์ปัจจัยและกำลังแรงงาน สติปัญญา อย่างเสียสละ ทุ่มเทเต็มที่(เฉพาะค่าวัสดุประมาณชุดละ 2,000 บาท)เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สรรพสัตว์ สรรพวิญญาณทั้งหลายทั่วสามโลกนี้ คือ อ.บำรุง ยอดเกตุ อ.ปานทิพย์ เพชรภู่ ผู้ช่วยจัดทำ คือ อ.กัลยารัตน์ จิตตะวิกุล(แม่) อ.นิรดา จิตตะวิกุล(ลูกสาว) และ พี่ปุ้ย (พี่ชาย อ.นิรดาฯ เป็นหมอกายภาพบำบัดอยู่โรงพยาบาลที่สุโขทัย)


หมายเหตุ-จะมีจัดถวายเพิ่มเติมอีกหลายจังหวัด เช่น ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และ อ.บำรุงฯและคณะกำลังจะเดินทางนำไปถวายในภาคอีสานในราวต้นเดือนหน้านี้ ซึ่งจะได้รายงานแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และร่วมอนุโมทนาบุญโดยทั่วกันด้วย อนุโมทนามิ สาธุ ๆ ๆ.......


ชัย แสงทิพย์

ChaiSangthip@hotmail.com

//www.buddhapoem.com

//www.buddha-dhamma.com

 

Create Date : 21 ตุลาคม 2551    
Last Update : 22 ตุลาคม 2551 16:05:00 น.
Counter : 720 Pageviews.  

บทกวีทิพย์จากนิพพาน :: อยากได้ดีต้องทำดีมีผลแน่!!!!

๐ “อยากได้ดี”.....”ไม่ทำดี”นั้นมีมาก “ดีแต่อยาก”....”แต่ไม่ทำ”น่าขำไหม??

“อยากเด่นดี”.....”แต่ไม่ทำ”กรรมของใคร? “อยากแต่ได้”.....”ใครแต่ดี”....”ดีไม่ทำ”!!!

๐ “อยากได้ดีแต่ไม่ทำ”น่าขำมาก “ดีแต่ปากดีแต่ชิม”ไม่อิ่มหนำ

ทำจับๆจ้องๆมองเขาทำ ใครแนะนำ”ให้ทำดี”....ไม่มีฟัง!!!

“อยากได้ดีต้องทำดี”มีเป้าหมาย “ก่อนจะตายให้ได้ดี”ตามที่หวัง

“ดีที่สุดพุทธะ”เป็นสรณัง ปัจจัตตัง....”ทำๆไปต้องได้ดี”!!!

๐ “ไม่ทำดีแล้วได้ดีจะมีหรือ” คนหัวดื้องอมือเท้าเศร้าราศี

อยู่เฉยๆแล้วเมื่อใดจะได้ดี? สมัยนี้รอราชรถคงอดตาย!!!

“อยากได้ดีต้องทำดี”มีผลแน่ ไม่ทันแก่จะได้ชมสุขสมหมาย

จะฟุ้งเฟื่องเลื่องลือ”อยู่หรือตาย” ชื่อกำจายฝังแนบแน่นเหนือแผ่นดิน!!

๐”รับแสงทิพย์อริยธรรม”นำชีวิต มีเข็มทิศ”นิพพานัง”หวังถวิล

“ศีล-สมาธิ-วิปัสสนา”พาชีวิน “สังโยชน์”สิ้นคืน”กลับบ้านนิพพาน”เอยฯ.......


ชัย แสงทิพย์

ChaiSangthip@hotmail.com 

Create Date : 14 เมษายน 2551    
Last Update : 14 เมษายน 2551 20:06:33 น.
Counter : 438 Pageviews.  

เชิญร่วมงานบุญสิ้นปีและรับสิ่งดีปีใหม่ 2551.....


เรียน ท่านที่เคารพ

เมื่อคราวที่แล้ว คณะเราได้เชิญชวนทอดผ้าป่าซื้อที่ดินเนื้อที่ 26 ไร่ ราคารวม 2 ล้านบาท ถวายวัดดงป่าดะ ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ นั้น เราจำเป็นต้องเลื่อนการเดินทอดผ้าป่าจากกำหนดเดิม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2550 ออกไปก่อน เพราะยังรวบรวมเงินบริจาคได้เพียง 3 แสนบาท จึงขอรอเงินจาก"เทวดาผู้ใจบุญ"ก่อน แล้วค่อยกำหนดวันถวายในภายหลัง ท่านที่จะทำบุญเพิ่มเติม ก็ขอเชิญได้เรื่อยๆ

เช่นเดียวกัน คราวที่แล้ว ได้บอกกล่าวเรื่องของวัดดงป่าดะ เรื่องการตั้งสำนักสงฆ์บนดอยมูเซอ สถานที่ๆหลวงปู่มั่น เคยไปพักจำพรรษาเมื่อ 70 ปีที่แล้ว และเรื่องการสงเคราะห์ให้การศึกษาแก่เด็กชาวเขา ของครูบาเล็ก ชุติลลโภ เจ้าอาวาสวัดดงป่าดะ ได้ทราบกันแล้ว

คราวนี้ จึงขอเชิญชวนร่วมสร้างพระประธาน ถวายสำนักสงฆ์บนดอยมูเซอ และร่วมบริจาคเป็นทุนการศึกษา ให้แก่เด็กชาวเขาและเด็กยากจน ซึ่งเป็นงานบุญของวัดดงป่าดะ ทั้งสองงาน ก็ขอเชิญชวนทุกท่านตามกำลังศรัทธา

อีกงานบุญหนึ่ง เป็นการสร้งปัญญาบารมี ด้วยการพิมพ์หนังสือในโครงการหนังสือบูรพาจารย์เล่ม 13 ชื่อ บันทึกธรรม 3 รส ของหลวงพ่อจำรัส จิรวังโส อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าอาจารย์มั่น(ภูริทัตโต) ที่เป็นผู้ริเริ่ม และดำเนินการก่อสร้าง พระมหาธาตุมณฑปอนุสรณ์บูรพาจารย์ และริเริ่มให้จัดทำโครงการหนังสือบูรพาจารย์ ซึ่งบัดนี้ได้จัดทำครบ 12 เล่ม ตามเป้าหมายแล้ว แต่มีท่านผู้อ่านหลายท่านเสนอแนะให้ทำต่อไปอีก ยังไม่อยากให้หยุด ซึ่งพวกเราก็เห็นด้วย จะทำต่อไปอีกสักหน่อย....


หลวงพ่อจำรัส จิรวังโส พักประจำอยู่ที่ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กทม. ท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ผู้ให้การอบรมด้านสมาธิภาวนาแก่พระสงฆ์และฆราวาส เป็นประจำทุกวันพระ ตลอดพรรษาในแต่ละปี หลวงพ่อได้ค้นคว้าเขียนหนังสือธรรมะมากกว่า 15 เล่ม ล้วนแต่มีคุณค่าต่อการศึกษาธรรมเป็นอย่างยิ่ง หลวงพ่อได้วางขันธ์เมื่อ 13 เมษายน 2549 ด้วยอายุ 76 ปี

เพื่อกตัญญูกตเวที และเป็นอนุสรณ์แก่หลวงพ่อ จึงได้คัดเลือกหนังสือ 3 เล่มของท่าน มารวมพิมพ์เป็นเล่มเดียวกัน ชื่อ บันทึกธรรม 3 รส มี 3 เรื่อง (1)โสฬสปัญหา ()เปรตภูมิ สวรรค์ภูมิ นรกภูมิ และ(3)ปัญหาพระยามิลินทร์ หนังสือหนาประมาณ 500 หน้า ต้นทุนพิมพ์เล่มละ 100 บาทเช่นเดิม

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา

ปฐม-ภัทรา นิคมานนท์ ผู้บอกบุญ

ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่....

อาจารย์ปฐม นิคมานนท์ 4/449 หมู่บ้านสหกรณ์ซอย 19 ถนนเสรีไทย 57 เขตบึงกุ่ม กทม.10240 (ธนานัติสั่งจ่าย ปทบึงกุ่ม รหัส 10231หรือโอนเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ-สาขาสวนสยาม เลขที่ 192 402 6451 ชื่อบัญชี นางภัทรา นิคมานนท์ (โอนแล้ว โปรดแจ้งให้ทราบด้วยที่ โทร.02-3797139,081-557623 ด้วย)

ทุกรายการจะออกใบอนุโมทนาให้ เพื่อนำไปหักภาษีประจำปีได้ตามกฎหมาย

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านและขอให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป......ดร.ธรรมะประทานพร

Dr.Dhammapratarnporn@gmail.com


ดร.ธรรมยาตรา วันที่ : 28/12/2007 เวลา : 19.44 น.
//www.oknation.net/blog/DRDhammayatra
CU
ip : 58.8.157.109


ขึ้นปีใหม่ส่งธรรมะประทานพร เป็นบทกลอนกวีทิพย์นิพพานฉาย
ส่องแสงทิพย์อริยธรรม์พรรณราย สู่หญิงชายเพื่อนพ้องพี่น้องไทย
ขอสวัสดีมีสุขทุกๆท่าน จิตเบิกบานอนาคตให้สดใส
ให้มั่งมีทวีสุขทุกคนไป คิดสิ่งใดได้จริงทุกสิ่งปอง
รับแสงทิพย์ฯไปนิพพานกันชาตินี้ อย่ารอรีร่ำไรไม่มีสอง
มั่นศีลห้าตลอดชีพรีบถือครอง ดวงใจผ่องวิไลวรรณด้วยปัญญา
สมาธิตริตรึกให้นึกถึง พระเป็นหนึ่งไร้ทุกข์เป็นสุขา
พระนิพพานอยู่ในใจทุกเวลา ยามจากลากลับโลกทิพย์นิพพานเอยฯ


ชัย แสงทิพย์

ChaiSangthip@www.com
 

Create Date : 28 ธันวาคม 2550    
Last Update : 28 ธันวาคม 2550 20:21:08 น.
Counter : 879 Pageviews.  

พระพุทธประทานธรรม.....อ.คุณแม่เกษร สุทธจิตฯ ประธานที่ปรึกษาสถาบันแสงทิพย์อริยธรรมพระพุทธประทานธรรม

รวบรวมโดย เกษร สุทธจิต จันทร์ประภาพ

องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา มีพระมหาเมตตายิ่งใหญ่ให้กำเนิดทุกดวงจิต ทรงโปรดประทานพลังแสงทิพย์อริยธรรม นำทุกท่านเข้าพระนิพพานทันใจ พระองค์ท่านทรงโปรดมีพระวิสุทธิพุทธบัญชา ให้ลูกๆมนุษย์ ทุกชาติ ทุกศาสนาทั้งหมด ที่มีปัญญาบารมีดีแล้ว อย่าได้อยู่นิ่งเฉย ภัยพิบัติอันตรายน้อยใหญ่มีมากขึ้นเวลานี้ ให้ลูกๆทุกคนแนะนำชักชวน แผ่เมตตา ฉุดช่วยชาวมนุษย์ ผี สัตว์ ชาวนรก ทุกคนทุกชาติทุกดวงจิต ซึ่งเป็นพี่น้องร่วมท้องพระบรมธรรมบิดากันทั้งหมด ให้ทุกคนหันกลับมาเป็นคนดี มีศีลธรรมมีเมตตาปราณีต่อกัน มีความกตัญญูเคารพท่านผู้มีพระคุณ คือชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ทุกคนกำลังเดินเข้าหาความตาย ให้นึกถึงความตายตลอดเวลา จิตจะเลิกผูกพันในกายเขากายเราได้ง่ายๆ ชีวิตหลังความตายยังมีอีกมากมายบรรยายไม่จบสิ้น ให้ตั้งใจกำหนดจิต มีจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิต คือพระนิพพาน แดนสุขเกษมสำราญสถานเดียว ไม่ว่าชาติศาสนาใดๆ มีแหล่งสุดท้ายคือพระนิพพานกันทั้งหมด ให้พุทธบุตรลูกรัก เมตตาปราณีช่วยเหลือกันตามความสามารถของแต่ละคน ทุกๆคนเป็นพี่น้องกันมาจากแหล่งเดียวกันคือพระนิพพาน มาหลงเวียนว่ายตายเกิด หาทางกลับบ้านเดิมไม่พบ บัดนี้มีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบพระนิพพาน แล้วชี้แนวทางแก่พุทธบริษัท มีองค์พระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา ส่องแสงอริยธรรมลงมาให้ลูกๆได้เดินตามแสงอริยมรรค อริยผล เป็นอริยบุคคลกันง่ายๆ หลังจากอธิษฐานขอรับแสงทิพย์อริยธรรมโดยตรงด้วยตนเองแล้ว ก็ประพฤติปฏิบัติธรรม ตามแบบองค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงสอนไว้คือ อริยสัจจจะ4 ประการ มีอริยมรรคแปด ย่อเหลือสาม คือ ศีล สมาธิและปัญญา
ให้ลูกๆทุกคน ทุกชาติศาสนา ขอจงร่วมงานช่วยเหลือ ชักชวนกันหาหนทางกลับบ้านเก่าที่สะอาดบริสุทธิ์ของจิต คือ แดนทิพย์อมตะนิพพาน จะเคารพพระศาสดาใดๆ ก็ดีทั้งนั้น ขอให้มีศีล 5 ครบ ไม่ฆ่าคน ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ยื้อแย่งคนรัก ผิดลูกภรรยาสามีของใคร ไม่พูดปด พูดหยาบคาย ไม่นินทาเพ้อเจ้อเหลวไหล ไม่ดื่มสุรายาฝิ่นยาบ้า ไม่เล่นการพนัน มีจิตกตัญญูรู้จักตอบแทนท่านผู้มีพระคุณคือ คุณพ่อคุณแม่และพระบรมศาสดา จิตใจไม่ยึดติดหลงรักในของปลอม คือร่างกายตัวเอง ร่างกายผู้อื่น เป็นของสกปรกเหม็นเน่ากันทั้งนั้น ทั้งๆ ที่ยังไม่ตายก็ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะกันทุกวัน เป็นของเหม็นเน่าแล้วเจ้ายังจะรักร่างกายที่เหม็นเน่ามีแต่ภาระต้องเลี้ยงดูทุก 3 มื้อทุกวันอยู่อีกหรือ ร่างกายเป็นเพียงบ้านเช่าชั่วคราวที่ต่างก็สมมุติเป็นชื่อนั้นชื่อนี้ สมมุติว่าเป็นเพศหญิงเพศชาย จงเอาจิตที่เป็นของจริงของเจ้า เฝ้าพิจารณาร่างกายที่เป็นของปลอม ร่างกายเป็นของธรรมชาติในโลกนี้ มีธาตุน้ำ ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ มารวมกัน มีอากาศ มีวิญญาณธาตุ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ระบบประสาททั้งหมด เรียกว่าวิญญาณ เป็นเครื่องรับรู้หนาวเย็น ร้อน เจ็บ หิว ของจริงในร่างกาย คือจิตของเจ้าหรืออทิสมานกาย คือกายในที่มาอยู่อาศัยกายนอก อยู่ชั่วครู่ชั่วคราวเมื่อกายนอกพัง จิตก็จะหาที่อยู่ใหม่ตามบุญตามกรรมของจิต เมื่อรู้แหล่งกำเนิดของจิตเดิมแล้ว ให้จิตของเจ้านึกระลึกถึงไว้ตลอดเวลาว่า ร่างกายที่เน่าเหม็นนี้ตายเมื่อไร จิตเรามีที่ไปที่เดียวคือ พระนิพพาน ที่องค์พระบรมธรรมมารดาหรือพระบรมธรรมบิดาและพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เรารักเคารพบูชาเทิดทูนพระองค์ท่านอย่างสูงสุด ได้รอคอยพุทธบุตร ลูกๆ พวกเราพี่ๆ น้องๆ รวมทั้งสรรพสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดทั้ง 3 โลกตลอดเวลา

ให้ลูกๆทุกคน คอยดูแลช่วยเหลือกันเท่าที่จะช่วยได้ เทพเทวดาพรหมฟ้าเบื้องบน คนผีเบื้องล่าง ประสานงานที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลชักชวนกันไปสวรรค์นิพพาน ให้น้อมจิตรับพลังแสงทิพย์นิพพาน ขยันแผ่เมตตาไปทั้ง 3 โลก คือนรกโลก มนุษย์โลก เทว-พรหมโลก ยิ่งดี จิตจะเป็นฌาน โลกนี้จะน่าอยู่ ไม่มีภัยอันตรายมาเบียดเบียนเพราะจิตลูกทุกคนมีเมตตาบารมี พระเบื้องบนก็ติดตามดูแลป้องกันอันตราย จนกว่าจะหมดอายุขัย จิตคนสะอาดดี มีศีล 5 ครบ โลกนี้ก็จะเป็นเหมือนสวรรค์ในแดนดิน

เทพเบื้องบนวิ่งวุ่น สงสารคนจะลงนรกมากมาย เนื่องจากคนทำผิดบาป ทำความชั่วมั่วในกามโลกีย์ละเมิดศีล 5 ข้อ พวกเทพพรหมพยายามดลจิตดลใจ คอยแก้ไขให้สำนึกความผิดบาป กลับใจเป็นคนดีมีสัจจะมีเมตตาแต่ก็ช่วยได้น้อยเพราะกิเลสมารคอยดึงจิตของคนให้เศร้าหมองตกต่ำ
อสูร ก็คือ เทพที่ท่านคอยดูแลลงโทษ ผู้มีบาปกรรมหนักโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันตาย เทพอสูรจะเอาแสงรัศมีเป็นฟ้าผ่าลงโทษ พระแม่ธรณีผู้มีพระคุณกับมนุษย์สัตว์ก็พยุงคนดีมีบุญไว้ ผู้มีจิตหยาบช้าชอบทารุณ ทำร้ายผู้อื่นก็ต้องทำแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกทำโทษ พระเพลิง พระพราย พระพิรุณ พระอาทิตย์ พระจันทร์ ก็เช่นเดียวกัน มีองค์เทพประจำรักษาตามตำแหน่ง ดูแลรักษาธรรมชาติคนสัตว์ ในโลกนี้มีสิ่งลึกลับมากมายที่คนยังไม่รู้ไม่เข้าใจ พระพุทธศาสนาจะยืนยงอยู่ได้ ก็อยู่ที่จิตของเจ้ามีพระธรรม พระธรรมในจิตใจ คือจิตที่ไม่ติดในร่างกายเราเขา ไม่ติดในของสัปปะรังเค สมมุติใดๆในโลก ถ้าจิตลูกมีพระธรรมคือพระนิพพาน พระศาสนาก็จะเจริญก้าวหน้า ดังนั้นสัจจะธรรมจึงมีอยู่ในจิตที่อาศัยในกายขันธ์5 นี้

งานพระศาสนาแนะนำชี้ทางสวรรค์นิพพาน ด้วยพลังแสงทิพย์อริยธรรมเป็นงานใหญ่ยิ่ง มากล้นด้วยบุญบารมีทั้ง10 ลูกต้องใช้กำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา กำลังโลกียทรัพย์ กำลังของพระอริยเจ้า เทพพรหมท่านก็ช่วยลูกได้เต็มที่ ลูกต้องทำด้วยจิตใจที่เข้มแข็งมีพลังเมตตาเต็มเปี่ยม อย่าเอาเรื่องทางโลกมายุ่งกับทางธรรม ผู้คนที่มีปัญญาบารมีทั้งคนและพระจะเข้ามาช่วยงานพระศาสนา ลูกไม่ต้องกลัวอุปสรรคใดๆทั้งสิ้น เทพ พรหม พระเบื้องบนท่านสอดส่องดูแลลูกตลอดเวลา

เวลานี้ประเทศชาติทั่วโลกเดือดร้อนวุ่นวาย ลูกจงเอาธรรมะของจริงไปให้ประชาชนรู้ว่าโลกเป็นของสมมุติชั่วคราว ให้หมั่นภาวนานึกถึงพระรัตนตรัย แผ่เมตตาไปพร้อมกับแสงทิพย์อริยธรรมและแสงฉัพพรรณรังสี ของพระผู้มีพระภาคเจ้า จะช่วยให้โลกร่มเย็นเป็นวิธีที่ดีที่สุด พระอริยบุคคลชาวบ้านธรรมดาถึงแม้ไม่ได้บวชเป็นพระ แต่ท่านบวชจิต ท่านมีศีลอยู่ในจิต จิตท่านไม่มีกิเลสนิวรณ์ 5 มารบกวน จิตก็มีความสุข สงบ สดชื่น เบิกบาน กิเลส ตัณหา อวิชชา เป็นเรื่องของร่างกาย ตายไปก็เป็นขี้เถ้าแค่หยิบมือเดียว ร่างกายทุกคนก็เหม็นเน่าเผาแล้วก็เหลือแต่ขี้เถ้าเหมือนกันทั้งนั้น ปัญหาเรื่องของคนอื่นเจ้าจงอย่าสนใจ เราทำจิตใจให้กว้างไกลด้วยการแผ่เมตตาบารมี ปรารถนาให้เขาอยู่เย็นเป็นสุข ถ้าเขารับได้ก็เป็นบารมีของเขา งานเขียนหนังสือธรรมะ ลูกเกษร ลูกอย่าวิตกกังวล พระและครูบาอาจารย์เบื้องบน ท่านก็ควบคุมดูแลลูกอยู่แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจะไปสอนผู้ที่จิตมีบารมีสูงรับฟังพระธรรมได้เช่น พระพรหม เทวดาที่มีปัญญามาก ส่วนมนุษย์ก็มีพระอริยเจ้าอีกชุดหนึ่ง ที่มีบุญสัมพันธ์รับฟังพระธรรมจากท่านได้ ลูกเกษรลูกมีบุญบารมีที่สะสมไว้ดีมานาน เสด็จพ่อพระบรมศาสดา ท่านเสด็จลงมาสอนลูก เป็นบุญสูงสุดของลูกแล้ว บุคคลใดที่ทรงไว้ซึ่งพระสัจจะธรรม มีศีล สมาธิ ปัญญา มองเห็นคนสัตว์ สรรพสิ่งใดๆในโลกเป็นอนัตตา แตกสลาย สูญหายไปในที่สุด ชีวิตของบุคคลนั้นไม่มีคำว่ายากจน ไม่มีอันตรายจากภัยพิบัติมีแต่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและผู้อื่น

จิตประภัสสรอันเดิมของคนสัตว์ ยังมีอยู่ในขันธ์ 5 ร่างกายครบถ้วน การปฏิบัติธรรมก็คือ การค้นคว้าหาจิตตัวจริงตัวเดิมที่มีอยู่ในของปลอม คือร่างกายขันธ์ 5 ที่จิตของเจ้ามาอาศัยอยู่ชั่วคราว วิธีหาจิตธรรมญาณ อันวิสุทธิ์อยู่แล้วก็ไม่มีอะไรยาก ทำตามแบบองค์สมเด็จพระโลกนาถศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ

1. ทาน การให้เพื่อละกิเลส ความโลภอยากได้

2. ศีล มีสัจจะ ไม่ยอมทำความชั่ว เกรงกลัวบาป ผู้มีศีลครบคือผู้มีเมตตา มีปัญญา ไม่ทำอันตรายต่อผู้อื่น

3. สมาธิ จิตมีสติระลึกถึงผู้ทรงคุณความดี อันมีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระธรรมคือพระนิพพาน มีพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งถ่ายทอดพระธรรม มาถึงรุ่นลูกๆหลานๆ สมาธิคือจิตตั้งมั่น มองดูสรรพสิ่งทุกอย่างเป็นของสูญแตกสลาย กลายเป็นความว่างเปล่า สมาธิมี 40 วิธี แตกเป็นแขนงย่อยๆอีกได้หลาย 108 วิธี ดีทั้งนั้น อยู่ที่จิตตั้งมั่นอยู่ในความดี รู้ความเป็นจริงของชีวิตว่า คือความแปรปรวนเป็นทุกข์แล้วสูญสลาย เป็นดิน น้ำ ลม ไฟตามธรรมชาติของธาตุทั้ง 4

4. วิปัสสนาญาณ โดยไตร่ตรอง พิจารณาธรรมชาติใดๆในโลกล้วนเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง มีปัญหาให้แก้ไข เป็นทุกข์ทนได้ยากสุดท้ายก็ตาย สูญสลายเป็นความว่างเปล่า เป็นกฏของธรรมชาติเรียกว่า ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

การขอรับพลังแสงทิพย์อริยธรรมมาชำระล้างสิ่งสกปรกในจิตใจคือ กิเลส ตัณหา อวิชชา อุปาทาน ทำได้ง่ายมากไม่ใช่ของยาก คือน้อมจิตขอโมทนาบุญ พระคุณความดีขององค์พระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า บุญบารมีพระอริยธรรม บุญบารมีพระอริยสงฆ์ บุญบารมีคุณพ่อคุณแม่ คุณครูบาอาจารย์ตลอดจนถึงเทพพรหมทุกๆท่าน บุญบารมีของผู้มีพระคุณทุกๆท่านก็จะหลั่งไหล เข้าสู่ในจิตใจของลูกๆเอง ทำให้จิตของลูกสะอาดสดชื่นแจ่มใสสบาย เพราะดวงจิตธรรมญาณเดิมของลูกแต่แรกเริ่มมาจากแดนทิพย์นิพพาน สะอาดบริสุทธิ์เป็นจิตประภัสสรมาแต่กาลก่อน การรับแสงทิพย์อริยธรรมก็คือ การฟื้นฟูให้รู้จิตธรรมญาณเดิม แรกเริ่มของลูกซึ่งเป็นจิตที่ผ่องใส ไม่ได้ยึดติดในกายของสมมุติ ดังนั้นการปฏิบัติก็คือการเรียนรู้ศึกษา จิตในกายขันธ์ 5 ของลูกให้กลับเป็นจิตวิสุทธิ์อีกดังเดิม

กรรมฐาน 40 วิปัสสนาญาณ 9 หรือวิปัสสนาญาณ 16 ก็อยู่ในร่างกายขันธ์ 5 ของลูกทั้งหมดไม่ต้องวิ่งวุ่นออกไปหาจิตเดิมที่ในวัดหรือในป่า จะอยู่ที่แห่งหนตำบลใดก็ค้นคว้าหาจิตที่เป็นธรรมชาติเดิมได้ ให้ลูกขยันฝากจิตฝากใจไว้กับพระศาสดาของศาสนานั้น จิตจะสะอาดฉลาดเบิกบานเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายไร้ประโยชน์

ในสมัยพุทธกาล พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านไม่ต้องสอนมากเหมือนสมัยนี้ เพียงแต่พระองค์ท่านชี้แนะให้เห็นโทษทุกข์ของขันธ์ 5 ร่างกาย ผู้คนสมัยนั้นก็เข้าใจด้วยปัญญาพร้อมมีศรัทธาที่ได้เห็นแสงฉัพพรรณรังสีรัศมี 6 ประการ จากพระรูปพระโฉมสง่างามสดใสของพระจอมไตรศาสดาก็ไม่ปรารถนา มาเวียนว่ายตายเกิดในโลกทั้ง 3 อีกต่อไป มีความมั่นใจในพระนิพพาน ก็เข้าถึงอริยมรรคอริยผล เป็นพระอริยบุคคลกันง่ายๆ

ในสมัยนี้เทคโนโลยีกว้างไกล อำนวยความสุขสะดวกสบาย ก็ยากนักที่จะเข้าใจในโทษทุกข์ของร่างกาย จิตใจคนวุ่นวายกับการทำมาหากิน ยื้อแย่งแข่งขันหลงกับลาภ ยศ สรรเสริญ เจริญสุขชั่วครู่ชั่วคราว จิตของคนจึงหยาบไม่ว่าชาติศาสนาใดๆในโลก หาคนที่มีศีล 5 ครบยากมาก องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา คอยดูแลจิตวิญญาณของโลกมนุษย์ตลอดเวลา จึงได้มีพระมหาเมตตาประทานพลังแสงทิพย์อริยธรรมให้มาแก่มวลมนุษย์ ให้ทุกคนเปิดจิตเปิดใจ โมทนาสาธุ ขอน้อมรับเอาแสงทิพย์อริยธรรมและแสงฉัพพรรณรังสีไว้ในจิตใจ เป็นแสงทิพย์ที่จะนำชีวิตของมนุษย์ไปสู่สวรรค์ขั้นต้น เป็นการปิดกั้นประตูอบายภูมิทั้ง 4 มิให้จิตไปตกในนรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน เป็นภพภูมิที่มีความทุกข์แสนสาหัส อีกนานมากกว่าจะได้พัฒนาเกิดมาเป็นคนอีก

การที่พุทธบริษัทเสียสละเงินทอง สร้างพระพุทธรูป สร้างรูปแบบจำลองขององค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา เป็นบุญบารมีล้ำเลิศแต่จะให้ประเสริฐยิ่งกว่าคือน้อมจิตของพุทธบริษัททุกคนเข้าฝากไว้ในพระวรกายทิพย์นิพพาน ขององค์พระบรมธรรมบิดาท่านตลอดเวลา แล้วแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั่วไตรภพฝากไปกับแสงทิพย์อริยธรรมรวมกับแสงฉัพพรรณรังสีของพระผู้มีพระภาคเจ้า หรือพระศาสดาองค์ใดของท่านได้ทุกๆพระองค์ ถ้าเหล่าลูกๆพุทธบริษัททำได้แบบนี้ตลอดเวลาไม่ว่าหลับหรือตื่น จิตของลูกจะสดชื่นสะอาดปราศจากกิเลส ตัณหา อวิชชาก็จะหมดไปเร็ววัน เป็นพระอรหันต์ได้ในไม่ช้า เป็นทั้งศีล สมาธิ ปัญญา อยู่ในจิต เป็นการแยกจิตที่สะอาด ออกจากกายขันธ์ 5 ที่สกปรกนี้

เมื่อมีภัยอันตรายใดๆมาถึง ก็กำหนดจิตนิ่งๆ นึกขอพระบารมีจากองค์สมเด็จพระบรมธรรมบิดาและองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอได้โปรดช่วยให้พ้นภัยอันตราย พร้อมกับภาวนาพระคาถา นะโมพุทธายะ พลังคุณพระช่วยลูกด้วย เมื่อความตายใกล้เข้ามาถึงซึ่งไม่มีใครหลีกหนีได้ ก็ให้ลูกพิจารณาโทษทุกข์ของขันธ์ 5 ร่างกาย อยู่ไปก็ไม่พ้นทุกข์ ตัดสินใจแยกจิตสะอาดออกจากร่างกายที่เป็นทุกข์สกปรก ขอองค์พระบรมธรรมบิดา ขอพระบารมีองค์สมเด็จพระบรมศาสดา โปรดมารับลูกกลับบ้านพระนิพพานด้วยเถิด จากนั้นก็ไม่สนใจร่างกาย นึกถึงภาพพระบรมธรรมบิดา ตามหน้าปกหนังสือนี้ จิตลูกจะเป็นสุขไม่เป็นทุกข์ต่อไป เพราะบุญบารมีพระผู้เป็นใหญ่ในพระนิพพานจะมารับลูกกลับบ้านเดิม ซึ่งมีความวิจิตรพิศดารงดงาม เป็นแดนทิพย์นิพพาน ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนหนทางวิสุทธิมรรค คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อพัฒนาจิตให้สะอาดอีกครั้งหนึ่ง

ธรรมะที่แท้จริงซ่อนเร้นอยู่ในจิต มโนมยิทธิก็คือเอาจิตที่แท้ออกมาใช้ ด้วยการขอบุญบารมีจากพระผู้มีพระภาคเจ้า ให้จิตมองเห็นสิ่งที่เป็นจริง ซึ่งตาเนื้อไม่สามารถมองเห็นได้ ต้องใช้ตาในคือจิตใจที่มีศีล 5 มีสมาธิตั้งมั่นในพระนิพพาน มีปัญญารู้ว่าร่างกาย โลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นสุขจริง จิตที่มีมโนมยิทธิมีพลังมหาศาลไปได้ทั่วจักรวาลแต่ถ้าจิตสงบนิ่งก็จะมีขนาดเล็กๆ เท่าอณูมองไม่เห็น จิตจะเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์แบบใดๆได้ตามใจชอบมีอิสรเสรีภาพไปได้ไกลทั่ว 3 โลก ไม่มีอะไรหรือสิ่งใดมาทำลายล้างจิตพุทธะได้ ในกฎของธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์ก็เก่งเฉพาะวัตถุ คิดค้นคว้าสิ่งที่จะทำให้คนอยู่รอดปลอดภัยแต่สิ่งสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังไม่สามารถค้นพบไม่เข้าใจคือ จิตวิญญาณของมนุษย์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในกายสมมุติชั่วคราวนี้ นักจิตวิทยาก็รู้แต่เรื่องระบบประสาทสมองหรือวิญญาณในขันธ์ 5 ยังไม่รู้ว่าจิตเดิมของตนเองที่เป็นต้นเหตุของการมีขันธ์ 5 ชั่วคราวนี้

ความทุกข์ยาก ภัยอันตรายทั้งปวงที่มีมามีไปเป็นมารที่คอยมาทดสอบคนสัตว์ หรือเป็นบทเรียนให้คนสัตว์รู้ว่าโลกนี้มีแต่ภัยอันตราย เป็นทุกข์ไม่มีอะไรเป็นสุขจริง มีแต่ความแปรปรวนวุ่นวาย เมื่อลูกๆมีจิตตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศล มีเมตตาปราณี มีพระรัตนตรัย มีภาวนา ทาน ศีล มีปัญญารู้ว่าโลกนี้เป็นของมายาสมมุติ ยุติการกระทำชั่วไม่มั่วในคาวโลกีย์ ภัยอันตรายน้อยใหญ่ก็จะเบาบาง เมื่อจิตลูกเป็นจิตสะอาดสดใส มีใจเป็นอริยมรรค อริยผล เป็นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ กันมากขึ้น ภัยพิบัติก็จะลดน้อยและหยุดลงได้

ทุกวันเวลาให้ลูกๆทุกคนเห็นว่างานแสงทิพย์อริยธรรมสำคัญที่สุด เพราะเป็นงานปิดกั้นมวลมนุษย์ สัตว์ ผี สัมภเวสี ไม่ให้ตกไปหมกไหม้อยู่ในไฟนรก เป็นงานของพระอริยะเจ้าที่จะต้องช่วยกันชักนำจิตวิญญาณกลับคืนสู่สวรรค์ นิพพาน บัดนี้และต่อๆไปภัยอันตรายกำลังเกิดขึ้นทุกขณะ ลูกๆที่ได้รับแสงทิพย์อริยทรัพย์แล้วไม่ต้องตกใจ พร้อมที่จะตายได้ตลอดเวลา พร้อมที่จะละทิ้งขันธ์ 5 ร่างกายของสมมุติชั่วคราว กลับคืนไปอยู่กับ สมเด็จพระวิสุทธิพุธรังษีบรมธรรมบิดาเจ้าเบื้องบนพระนิพพาน บ้านเดิมของจิตวิมุตติญาณทัศนะของลูก เป็นการจบกิจการมาเรียนรู้ในโลกธาตุจักวาลที่เป็นยุคของมายาสมมุติชั่วคราว

เหนือฟ้ายังมีฟ้าใช่ว่าเล่น เทวพรหมโลกเป็นทิพย์สถานวิมานสุข แสงทิพย์อริยะเป็นแสงนิพพานญาณวิมุติ โลกมนุษย์สุข-โศกเศร้าเหล่าหญิง-ชาย บนนิพพานแดนวิมุติสุดวิเศษ หมดกิเลสคราใดได้กลับแน่ เพียรเมตตาภาวนาอย่าปรวนแปร จิตเดิมแท้คือพุทธะพระในกาย แม้บำเพ็ญถึงดวงจิตชีวิตแท้ มั่นคงแน่ในพระรัตนตรัยยิ่งใหญ่นาน แผ่เมตตาภาวนาทุกลมปราณ พบพระนิพพานจริงแท้สุขแน่นอน

ภาระหน้าที่หลังจากขอรับพลังแสงทิพย์แล้ว

1. ตั้งจิตไว้ว่าจะมีศีล 5 ข้อ ไม่ละเมิดทำผิดศีล

2. ขยันดูจิตที่ลึกลับของเราเองว่าเป็นดวงแก้วใสมีประกายแสงทิพย์อริยธรรมอยู่หรือไม่

3. ระลึกนึกถึงว่าร่างกายเราเขาเน่าเหม็น ตายตลอดเวลาถ้าไม่เติมน้ำ อากาศ อาหาร ไม่ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะก็ตายแน่

4. จงอย่าหลงเป็นสุขสนุกกับร่างกาย รูป รส กลิ่น เสียง ของแปรปรวนสมมุติ มันจะทุกข์หนักยิ่งกว่านี้

5. จงสนุกกับการฝากจิตที่เป็นแก้วใสไว้ในพระวรกายทิพย์นิพพานตามรูปหน้าปกหนังสือนี้ไว้ตลอดเวลา จิตเจ้าจะเป็นฌานในอุปสมานุสสติกรรมฐาน

6. แผ่เมตตาฝากไปกับพลังแสงทิพย์อริยธรรม แสงฉัพพรรณรังสีของพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอให้จิตวิญญาณ ขอสรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก ตามแสงทิพย์เข้านิพพานเร็วไว

ขอให้คน ผี สัตว์ รวมถึงในนรกได้รับบุญกุศลจากลูกโดยเฉพาะบรรดา พี่ๆน้องในขุมนรก

ขอฝากท่านปู่พระยายมราช ได้ไปบอกให้ทุกดวงจิตวิญญาณในนรกโลกได้โมทนาบุญกับลูกพร้อมด้วยพลังแสงทิพย์อริยธรรมจากเบื้องบนพระนิพพานนี้

พระนิพพานไม่มีดิน น้ำ ลม ไฟ ไม่มีวัตถุธาตุใดๆ เป็นสภาพเบาโล่งโปร่งใส มีกายทิพย์นิพพานจะเปลี่ยนแปลงกายทิพย์ รูปทิพย์ใดๆได้ทั้งนั้น มีอิสระภาพไม่ต้องตกเป็นทาสของใคร มีสภาพยั่งยืน ทนต่อความร้อนความเย็นหนาว ไม่มีความเจ็บปวดเป็นทุกข์ มีจิตเป็นเอกันตบรมสุข เป็นสุขยอดเยี่ยมอยู่เหนือความว่างเปล่า กายทิพย์นิพพาน มีจิตพุทธะอยู่ในกายทิพย์เรียกว่าจิตพุทธะอยู่ในนามทิพย์นิพพาน มีอานุภาพพลังงานเหนือมหาอนันตจักรวาลทั้งปวง มีความฉลาดรอบรู้มีอภิญญาสมาบัติ มีความสุขเลิศล้ำเกินคำบรรยาย จิตนิพพานจะมาโลกนี้ ไปโลกอื่นได้รวดเร็วว่องไว แผ่กระจายไปทั่ว 3 พิภพได้ทันทีที่ต้องการ

พระนิพพานไม่มีกลางวันกลางคืน ไม่มีอดีตอนาคต มีแต่ปัจจุบัน นิพพานสว่างไสวด้วยแสงทิพย์ ไม่ต้องหิว ไม่เหนื่อยไม่แก่เพราะไม่มีขันธ์ 5 เหมือนคนสัตว์ ไม่สกปรก นิพพานกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีขอบเขตเหมือนอนันตจักรวาล นิพพานไม่ใช่ความว่างเปล่า นิพพานไม่ใช่สูญตา นิพพานมีทั้งรูปลักษณ์และไม่มีรูปลักษณ์ ทำได้ทุกอย่างตามจิตนิพพานปรารถนา จิตนิพพานเป็นจิตของพระอรหันต์ เป็นจิตของท่านผู้มีบุญบารมี 10 ครบคือมี ศีล ทาน เมตตา เนกขัมมะ อธิษฐาน สัจจะ วิริยะ ขันติ ปัญญา อุเบกขาบารมี คือจิตของท่านผู้รู้ทั่วทิศ ผู้ตื่นจากความหลงใหลใน 3 โลก เป็นผู้เบิกบาน จิตเป็นสุขประณีตสดชื่น สนุกสบายเป็นของมหัศจรรย์จริงแท้ ผู้ที่จะเข้าใจพระนิพพานได้ถูกต้องอย่างน้อยต้องมีคุณลักษณะของจิตขั้นพระโสดาบัน หรือฝึกมโนมยิทธิก็จะสัมผัสได้ด้วยพระบารมีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทานให้สัมผัสด้วยจิตไม่ใช่ด้วยตาเนื้อ ผู้มีจิตนิพพาน จะต้องมีจิตอิสระจากร่างกายขันธ์ 5 อิสระจากลาภยศ สรรเสริญ เจริญสุข ว่างจากรักโลภโกรธหลง ว่างจากตัณหาอุปาทาน ว่างจากกิเลสสังโยชน์ 10 ประการ ไม่มีความปรารถนาใดๆ ในโลก สวรรค์ พรหม จิตนิพพานเบิกบานเป็นสุขตลอดเวลาไม่ว่าหลับหรือตื่น คนเทวดา พรหม เมื่อยังไม่ถึงพระนิพพาน ก็ควรฝึกหัดให้มีจิตนิพพาน ตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้ง่ายๆในพระไตรปิฎกและมีครบอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว

เวลาที่ลูกเกษรจะพูดบรรยายธรรม ลูกควรทำจิตให้สะอาดสดใสแผ่เมตตาไปให้กว้างไกล ใครไม่ศรัทธาก็อย่าหักโหมเขา เราต้องปล่อยเขาไปก่อนเมื่อเขามีบารมีเพิ่มมากขึ้น เขาจะเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้อง เจ้าดูดอกไม้ที่สดชื่นสวยงาม ลูกจงทำจิตให้สะอาดเบิกบานเหมือนดอกไม้ซึ่งธรรมชาติของจิตสะอาดสดใสมาแต่แรกเริ่ม ร่างกายนี้มีแต่ภาระต้องเติมน้ำ อาหาร อากาศ ชำระสิ่งสกปรกที่หลั่งไหลออกตลอดเวลา ในไม่ช้าทรัพย์สิน บ้าน ร่างกาย ก็สูญสลายตายกันทั้งหมด เงินทองแต่ละบาทให้เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบำรุงเชิดชูพระศาสนา ก็จะเป็นบุญกุศลเพิ่มพูนปัญญาบารมี คือมีอริยทรัพย์ ผู้มีอริยทรัพย์ ไม่มีคำว่าจนในโลกทรัพย์ จะมีแต่ความสุขกายสุขใจทั้งในโลกนี้ มีพระนิพพานเป็นที่ไปในโลกหน้า เมื่อลูกเจริญแผ่เมตตาฝากไปกับพลังแสงทิพย์อริยธรรม ยังได้ช่วยสรรพจิตวิญญาณทั้ง 3 โลก ให้เขาได้รับบุญกุศลรวมทั้งช่วยบรรพชนรุ่นลูกรุ่นหลาน อีกทั้งเจ้ากรรมนายเวรของลูกเองก็ได้พ้นจากบาปกรรม

คนที่ทำงานในวงการพระศาสนาไม่ควรขัดแย้งกัน ปรับความเข้าใจกันให้ถูกต้องไม่มีใครขัดขวางงานพระศาสนานอกจากว่าพวกเราจะขัดใจขัดขวางกันเอง ลูกช่วยคน 1 คนให้เข้าใจพระนิพพานถูกต้องได้เห็นแสงทิพย์นิพพาน ก็เป็นบารมีของลูกที่เข้าถึงพระนิพพานได้เร็วขึ้น พ่อได้ติดตามดูการทำงานของลูกทุกวัน พระอรหันต์ท่านจบกิจในพระศาสนา ไม่ต้องมาบำเพ็ญบารมีเพราะว่าทำครบหมดแต่พระอรหันต์จะทำงานเพื่อสงเคราะห์ชาวโลกทั้ง 3 ให้ได้รับบุญโมทนาในบุญบารมี พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จิตใจพระอรหันต์จะนิ่งเฉยเบิกบาน จิตไม่กวัดแกว่งไปมาเหมือนปุถุชน

ลูกเกษร จิตของลูกก้าวหน้าตลอดเวลา จิตลูกไม่คิดที่จะถอย บารมีลูกมีดีพอที่จะตัดขันธ์ 5 ออกจากจิตใจให้หมดไปเพื่อพ้นภาระจากทุกสิ่ง บารมีพ่อก็ประคับประคอง ติดตามดูแลช่วยเจ้าตลอดเวลา ให้ลูกทำจิตให้กว้างไกล แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก รวมถึงคนที่ไม่ดีเป็นศัตรูเราก็ต้องแผ่เมตตาให้เขา อย่าสนใจใครเขาจะพูดอะไร ใครพูดไม่ดีก็เดินผ่านไปอย่าเอาใจไปฝักใฝ่ในของไม่ดี คนบำเพ็ญธรรมอยู่เหนือชะตากรรม ธรรมรักษาเจ้าไม่ต้องกลัวภัยอันตรายใดๆ จงหมั่นอธิษฐานจิต ตั้งมั่นตรงต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเบื้องบนพระนิพพาน เมื่อใกล้ตายจิตจะรวมตัวเป็นหนึ่งกับพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า จิตเจ้าก็จะเข้าพระนิพพานบรรลุพระอรหัตตผล

ตราบใดที่ คน สัตว์ มีกายขันธ์ 5 จิตคนสัตว์ที่ยังรัก ยึดติด หลงในกายเขากายเรา ก็ได้ชื่อว่ายังมีกิเลส ตัณหา อุปาทาน ทำให้จิตเป็นทุกข์ผิดหวัง อยู่ในบ่วงมารของการเวียนว่ายตายเกิด ผู้ใดมีปัญญาก็จะรู้ว่าโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นของคนและสัตว์จริง ต่างก็มาอาศัยอยู่ชั่วครู่ชั่วคราวเพื่อเรียนรู้เรื่องราวความทุกข์ ในโลกมนุษย์นี้ ถ้าจิตของคนตัดสินใจ ตัดร่างกายออกจากจิตใจ ไม่หลงรักกายเรา กายเขา ทรัพย์สมบัติใดๆในโลก เกิดความฉลาด มีปัญญา อวิชชาความไม่รู้ว่าโลกเป็นของมายาสมมุติก็หมดไป กลายเป็นมีวิชชา จิตจะใสสะอาดปราศจากกิเลส
อุปสรรคความทุกข์ยากใดๆ ที่มีมาในชีวิตประจำวันนั่นคือสิ่งที่ทดสอบจิต จงเผชิญอุปสรรคชีวิตด้วยปัญญา คือรู้ว่าเป็นของชั่วคราวทั้งสิ้น มิช้ามินานร่างกายตาย อุปสรรคสูญสลายตายตามร่างกาย เมื่อมีชีวิตอยู่ตราบใดจงใช้ร่างกาย เวลาและเงินทอง ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คือมวลเวไนยสัตว์และตนเอง ด้วยการทำงานตามหน้าที่ให้ดีที่สุด เงินทองใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์ ให้ทาน ทำบุญใส่บาตร สร้างพระ สร้างวัด สร้างหนังสือธรรมะ ให้คนอ่านเข้าใจว่าพระนิพพานเป็นของง่ายมาก ไม่ใช่ของยากอย่างที่พวกนักปราชญ์เข้าใจกันผิดๆ การช่วยคนก็ต้องดูจิตของเขาก่อนว่าควรโปรดหรือไม่ควร โดยใช้วิจารณญานให้ดี ใครไม่สนใจก็ปล่อยเขาไว้ก่อน

ชีวิตนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสาร มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย วุ่นวายกันไม่จบสิ้น จงทำจิตแยกจากกายด้วยการฝากจิตใจไว้กับองค์พระบรมธรรมบิดาหรือองค์พระบรมศาสดาใดๆของเจ้าที่เคารพบูชาดีทั้งนั้น เมื่อใดประสบเหตุร้าย จงระลึกถึงสมเด็จพระบรมธรรมบิดา ภาวนาพระคาถา นะโมพุทธายะ นึกถึงสิ่งที่ประเสริฐ 2 สิ่ง คือ แสงทิพย์อริยธรรมกับแสงฉัพพรรณรังสีของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพลังเย็น พลังบุญฤทธิ์พระบรมธรรมบิดานุภาพ พระพุทธานุภาพ อยู่สูงสุดเหนือพลังใดๆ ในจักรวาลทั้ง 3 โลก พลังใดๆ ไหนจะเทียบเท่าพลังผู้ประเสริฐสุดจากพลังแสงทิพย์นิพพาน มีอยู่ตลอดกาล ไม่เกิดดับเหมือนพลังจักรวาล

พลังแสงทิพย์อริยธรรมเป็นของจริง มีมาก่อนศาสนา ศาสดาใดๆ การจะเข้าถึงแก่นของพระศาสนาเจ้าจะต้องเข้าใจรากฐานธรรมะที่แท้จริง แก่นของพระพุทธศาสนาคืออะไร ?

แก่นของพระพุทธศาสนา คือจิตของเจ้าไม่ยึดติดในรูปลักษณ์ร่างกายใดๆในโลก ตัดทิ้งไปจากจิตใจ ให้หมดสิ้น รูปลักษณ์ก็คือขันธ์ 5 นาม- รูป เป็นของสมมุติ ที่จิตเจ้าอาศัยอยู่ชั่วคราว เมื่อจิตดับจากขันธ์ 5 ร่างกายเจ้าอย่างสิ้นเชิง จิตเจ้าก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร จิตเจ้าก็จะกลับเข้าอยู่แดนทิพย์นิพพาน

พวกเจ้าทั้งหมดใน 3 โลก มีนรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน ผี วิญญาณ คน เทพ เทวดา พรหม ต่างก็มาจากแดนทิพย์กันทั้งสิ้น เป็นจิตพุทธะประภัสสรกันทุกรูปทุกนาม พอมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วก็หลงเวียนว่ายอยู่ในสมบัติชั่วคราวของโลก สวรรค์ พรหม คิดว่าโลกเป็นสุข หลงยึดติดว่าสวรรค์ พรหมเป็นสุขถาวร เป็นพรหมเทวดา นางฟ้าก็ใช่ว่าจะเป็นสุขจริงเพราะยังติดสุขในกายทิพย์ของเทพพรหม ยังมีจิตใจหลงห่วงใยในคนรัก บิดา มารดา บุตรหลานของตนที่ยังไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด

พลังแสงทิพย์อริยธรรม เป็นรากฐานของศาสนาทุกๆศาสนา ใครที่ศรัทธาเชื่อมั่นศาสดาใดๆ ที่สอนให้มี ศีล 5 ครบ เคารพพระศาสดาและท่านผู้มีพระคุณ มีเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก ช่วยเหลือเกื้อกูลตามความสามารถที่จะช่วยได้ ไม่หลงรักในของชั่วคราวสมมุติในโลกนี้ ก็ชื่อว่าดีทั้งสิ้นไม่ต้องเปลี่ยนศาสนา ทุกคน ทุกชาติศาสนา ก็มาจากพระนิพพานที่เดียวกัน ศาสนาไหนๆ อย่าได้แบ่งแยกชาติศาสนา แบ่งแยกพระอาจารย์ ตราบใดที่จิตของเจ้ายังไม่ถึงความบริสุทธิ์แท้คือจิตพระอรหันต์ ก็ยากที่จะพ้นอารมณ์ปุถุชน เพียรระงับกิเลสนิวรณ์ 5 คือจิตใจอย่ายึดติดในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสทางประสาททั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย อารมณ์ใจ เพียรกระทำจิตให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เร็วไว การทรงฌานรู้ลมหายใจเข้าออก ก็ให้พิจารณาสภาวะของธรรมชาติใดๆในโลกมีแต่ความแปรปรวน สึกหรอ สูญสลายกลายเป็นความว่างเปล่าในที่สุด ฌานสมาบัติทุกคนมีได้เอาไว้ให้ใจเป็นหนึ่งไม่วอกแวก แต่อย่ายึดติดในฌาน จะอยู่ฌาน 1 2 3 4 อันไหนก็ช่างมัน อย่าได้สนใจให้จิตมุ่งพระนิพพาน ทำเพื่อพระนิพพานยกจิตที่สะอาดปราศจากขันธ์ 5 ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทานอนุญาตให้จิตเราเข้าไปอยู่กับกายทิพย์ของพระบรมธรรมบิดากับพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งดี จิตจะเป็นทั้ง ศีล สมาธิ ปัญญา ตัดกิเลส ตัณหา อวิชชา ในขันธ์ 5 ได้รวดเร็วง่ายดาย

ความทุกข์ใดๆ ไหนจะเท่ากับจิตเจ้ามีขันธ์ 5 ตลอดเวลา จิตหลงยึดติดในร่างกาย จึงมีมานะโทสะ โมหะหลงรักตามๆกันมา หากไม่มีขันธ์ 5 ความไม่รู้ อวิชชา สังโยชน์ 10 จะมีมาได้อย่างไร?

ลูกเกษร เจ้ามีเมตตาจิตทางธรรมอันบริสุทธิ์ ยากที่หาใครเหมือน ลูกมองดูทุกคนด้วยรักเมตตา ประดุจดังเขาเป็นลูกรักของเจ้าเอง ทุกคนที่ได้พบได้เห็น ได้อ่านหนังสือธรรมประทานพร หนังสือพลังแสงทิพย์อริยธรรม หรือฟังเสียงที่ลูกบรรยายธรรมก็ตาม เขาจะมีจิตสะอาดสว่างสดใส มีใจชื่นชอบในธรรมะในตัวเจ้า เป็นผลจากพรที่ลูกขอไว้และเป็นพรที่พ่อได้ประทานไว้ให้ลูกนานมาแล้ว

ตั้งแต่นี้ต่อไป ให้ลูกเอ่ยวาจาให้พรแก่พุทธบริษัทที่ได้เข้ามาหาลูก ด้วยความรักเคารพศรัทธาในตัวลูก พรที่ลูกให้เขาจะเป็นบุญฤทธิ์ประสิทธิผลให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขทั้งกายใจ มีปัญญาเข้าใจในพระธรรมได้ง่ายๆ หากมีบุคคลใดไม่เชื่อไม่เคารพศรัทธา ติเตียนลูกด้วยวาจาใดๆก็ตาม ให้ลูกทำจิตสบาย สงบนิ่งเฉยได้ด้วยอุเบกขาญาณ อย่าได้นึกคิดกับเขาในทางไม่ดี เขาจะเป็นไปตามที่ลูกนึก ให้ลูกทำเฉยๆไว้ เขาจะเป็นไปตามกฏแห่งความดีความชั่วที่ได้ทำไว้ เมื่อไรก็ตามที่ลูกนึกอะไรไม่ออก ขัดสนปัญญาทั้งทางโลก ทางธรรม ให้ลูกนึกถึงพระ ภาวนาพระคาถา นะโมพุทธายะ โอมแสงทิพย์อริยธรรม โอมแสงฉัพพรรณรังสีพระพุทธเจ้า ขอกิจการงานต่างๆ ทางโลก งานธรรม งานกุศล จงสัมฤทธิ์ผลโดยเร็วเถิด แล้วขออัญเชิญภาพพระบรมธรรมบิดาประทับบนศีรษะ องค์สมเด็จพระศาสดาขอมาประทับนั่งอยู่เต็มสมองใบหน้า เต็มตัว แล้วทำจิตสบายๆ จิตจับลมหายใจเข้าออก ด้วยพระคาถา นะโมพุทธายะ ลูกจะเกิดปัญญาแก้ไขปัญหาได้ง่ายรวดเร็วเป็นอัศจรรย์ เพราะพลังแห่งแสงทิพย์นิพพาน ช่วยลูกได้ตลอดเวลา ขอเพียงแต่ว่าลูกจงอย่าหลงรักกายเรากายเขา ว่าเป็นตัวตนที่แท้จริง กายคนกายสัตว์ก็ของสกปรกของปลอมทั้งสิ้น เมื่อเห็นดอกไม้แรกแย้มสดสวยงดงาม ลูกจงทำจิตใจของลูกให้สดชื่นเบิกบานเช่นดอกไม้นั้น จิตของลูกเดิมแท้ธรรมชาติของจิตก็สวยสดสะอาดแจ่มใสเช่นดอกไม้มาก่อน เวลาใดที่จิตลูกยังรักหลง ลาภยศ สรรเสริญ เจริญสุข จิตลูกจะเร่าร้อนไปด้วย รักโลภ โกรธ หลง เมื่อใดที่จิตลูกทำเฉยๆ ไม่สนใจในเรื่องความแปรปรวนวุ่นวายของโลก จิตรับรู้แล้ววางเฉยไปตามกฏของธรรมดา เมื่อนั้นจิตของลูกก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด แต่ลูกจะต้องมีจุดหมายปลายทางของจิต คือพระนิพพานอยู่ตลอดเวลา จิตลูกจะเป็นอุเบกขาวางเฉยได้ง่าย
อนัตตา ทุกสิ่งแตกแยกสลายไม่มีใครควบคุมได้เป็นวิปัสสนาญาณ ให้พิจารณาให้มากที่สุด ร่างกายไม่มีในจิตเจ้า จิตของเจ้าก็ไม่มีในร่างกาย เพียงแต่มาอาศัยทำคุณงามความดีชั่วคราว ร่างกายไม่ใช่ของเจ้าและจิตเจ้าก็ไม่ใช่ร่างกาย ทุกอย่างเปลี่ยนสลาย ตามกฎของธรรมดา เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติก็เป็นของมายาชั่วคราวทั้งหมด จิตของเจ้าเป็นของจริงไม่ตาย ไม่แก่ ไม่เด็ก ไม่สูญสลายเป็นจิตอมตะ มาจากพระนิพพาน มาเรียนรู้ของมายาสมมุติ เมื่อมีทุกข์หนักก็ให้เจ็บแต่ร่างกาย จิตใจอย่าได้ทุกข์ตามร่างกาย ให้ดีใจเอาไว้ว่าไม่ช้านานร่างกายตาย จิตเราจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเบื้องบนพระนิพพาน ธรรมะคืออะไร? ธรรมะคือการพิจารณาร่างกายสกปรกเหม็นเน่า เหม็นคาว ต้องมีภาระให้กินนอนถ่ายไม่จบสิ้น ถ้าจิตรู้ตามความเป็นจริงของร่างกายเป็นทุกข์เป็นโทษ จิตลูกก็จะสะอาดฉลาด อวิชชาความไม่รู้ก็หมดไป จิตลูกก็จะเข้าถึงพระอรหัตตผลได้ทันที
พลังแสงทิพย์อริยธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของลูกรักทั้งหลายเป็นธรรมะ เป็นยาวิเศษ เป็นแสงทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ ที่จะรักษาโรคกายใจได้สารพัดโรค ผู้ใดรักษาทางการแพทย์ไม่หาย ก็เพียรบำเพ็ญธรรมใช้จิตพิจารณาโทษทุกข์ ความเจ็บป่วยของร่างกายให้มาก ภาวนาพระคาถา นะโมพุทธายะ ทุกลมหายใจเข้าออก วัตถุมงคลที่องค์พระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา เมตตาประทานพลังแสงทิพย์อริยธรรม รวมทั้งพลังแสงฉัพพรรณรังสีของพระบรมศาสดา ให้ลูกเอาออกมายกขึ้นตั้งจิตอธิษฐาน ขอพระองค์ท่านช่วยปัดเป่าโรคร้ายออกไป ให้ลูกแข็งแรงทางกายและใจ คำว่าไม่มีไม่สำเร็จทั้งทางโลกทางธรรม ไม่หายจากโรคภัยอันตราย ไม่ได้ช่วยญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวรให้เห็นแสงทิพย์ แสงธรรม ขออย่าได้มีในชีวิตชาติสุดท้ายนี้

องค์สมเด็จพระบรมธรรมบิดานุภาพ องค์พระพุทธานุภาพ ไม่อาจประมาณได้ ในมหาอนันตจักรวาลที่กว้างใหญ่ นรก สวรรค์ พรหมกว้างใหญ่ไพศาล แต่องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดาและพระรัตนตรัยครอบคลุมไปทั่ว 3 โลกธาตุอนันตจักรวาล เมื่อใดที่จิตลูกละทิ้งขันธ์ 5 ร่างกายของลูกได้อย่างเดียวก็เป็นบุญกุศลใหญ่ของลูกที่ได้ทิ้งขันธ์ 5 มหาทุกข์

พระพุทธโอวาทนี้พ่อประทานให้ลูกเกษรเขียนไว้ เพื่อเตือนจิตใจชาวมนุษย์รุ่นลูกรุ่นหลานต่อๆกันไปทุกยุคทุกสมัย ให้รีบเร่งรัดจัดพิมพ์เป็นรูปธรรม เพื่อน้อมนำจิตของลูกทุกคนที่ได้รับพลังแสงทิพย์แล้วให้ขยันศึกษาอ่านต่อไปหลายๆครั้ง ลูกจะมีปัญญาเจริญธรรมเข้าถึงอริยมรรค อริยผลได้รวดเร็วง่ายดาย เข้าใจพระธรรมได้ง่ายๆ แล้วลูกจงช่วยผู้อื่นให้ตื่นจากความฝันร้าย ที่ฝันว่าจิตลูกคือร่างกาย ร่างกายคือลูก เป็นความหลงในของปลอมชื่อว่าฝันร้าย ตื่นจากความฝันร้าย คือจิตลูกไม่ยึดติดในร่างกายของสมมุติ ซึ่งเดินเข้าหาความตายทุกลมหายใจเข้าออก

การพิมพ์หนังสือพลังแสงทิพย์นิพพาน เป็นบุญใหญ่เหมือนกับพิมพ์พระไตรปิฎกเพราะเป็นธรรมที่ปิดกั้นประตูนรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน แนะแนวชักชวน สัตว์ ผี คน เทพ พรหม เข้าสู่สวรรค์นิพพานกันง่ายๆ ให้ลูกเขียนพิมพ์ต่อไปไม่หยุดยั้งโดยที่ลูกเปลี่ยนเงินโลกียทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์ให้หมด ลูกจะร่ำรวยเงินทองไม่มีคำว่าจน ร่างกายแข็งแรง จิตใจเป็นสุขสดชื่นเบิกบาน เป็นจิตนิพพานได้รวดเร็ว เพราะจิตลูกไม่ยึดติดในเงินทองของสมมุติ ให้ลูกช่วยกันแจกจ่ายหนังสือธรรมะออกไป บอกข่าวดีข่าวใหม่ข่าวใหญ่ข่าวด่วน ของแสงทิพย์นิพพานให้มากที่สุด พระท่านเทพพรหมก็ช่วยลูกๆทุกคนด้วยคือ ดลจิตดลใจผู้มีศีล มีบุญบาร มีโชคดี มาอ่านหนังสือแสงทิพย์อริยธรรมนี้ ให้ลูกช่วยกันเผยแพร่เต็มความสามารถเป็นงานสร้างคน ผี เทวดาให้เป็นพระอริยเจ้า หากลูกทำได้ตามที่องค์พระบรมธรรมบิดาเมตตาชี้แนะ ลูกก็เป็นผู้ที่มีจิตใจสูงด้วยคุณความดี มีความกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดทางจิตคือพระบรมธรรมบิดา และลูกยังได้ช่วยให้บรรพชน 7 ชั้น ลูกหลานของลูก 9 ชั้น รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรได้โมทนาบุญ เสวยแดนสุขนิพพานกัน ได้ช้าหรือเร็วก็ตามบุญบารมีของลูกหลานบรรพชนทั้ง 7 ชั้น 9 ชั้น ซึ่งไม่ต้องไปทนทุกข์อยู่ในนรกอีก

เจริญธรรมเถิดลูกรักทั้งหลาย คำสอนทั้งหมดที่องค์พระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ดียิ่งแล้ว ให้ลูกแก้วของพ่อจดจำใส่ใจไว้ตลอดเวลา เพื่อเป็นแนวทางกลับบ้านทิพย์ที่แท้จริง มีความสุขตลอดกาลนาน

การจะบรรลุธรรมไม่ต้องติดตามถามอาจารย์ จิตลูกเข้าถึงธรรมระดับใด ให้กำหนดจิตกราบทูลถามองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านจะตรัสตอบแล้วลูกจะรู้จะเข้าใจได้เอง เป็นปัจจัตตัง

วิธีการขอรับพลังแสงทิพย์อริยธรรมด้วยตนเองได้ง่ายๆ ทำได้ตลอดเวลา คือนึกถึงภาพองค์สมเด็จพระบรมธรรมบิดามาประทับอยู่บนศีรษะ องค์พระศาสดาของลูกประทับอยู่เต็มหน้าเต็มตัว แล้วเอาจิตเราเป็นแก้วใสวางไว้ตรงดวงตาที่สาม ระหว่างคิ้ว ภาวนาตามลมหายใจเข้าออกด้วยพระคาถา นะ โม พุท ธา ยะ แล้วอธิษฐานขอรับพลังแสงทิพย์อริยธรรม แสงฉัพพรรณรังสีขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย์ ส่องแสงอริยทรัพย์สดใสพุ่งเป็นประกายแก้วใสเข้ามาสู่จิตใจของลูกที่มีศีล 5 ครบ เคารพพระศาสดา ไม่กลัวตายเพราะมีทิพย์สถานนิพพานเป็นสุขสำราญตลอดกาลเป็นที่ไปของจิต ไม่ทุกข์ยากลำบากเหมือนในมนุษย์โลกนี้

พ่อได้สำรวจตรวจตาดูจิตของพุทธบริษัทลูกรักทุกๆคน บารมีของพ่อก็ได้ประคับประคองลูกที่เปิดจิตคิดถึงพ่อให้ลูกมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถเอาชนะกิเลสมารมี ตัณหา อวิชชา อุปาทาน อกุศลกรรม ที่คอยปิดกั้นดึงจิตของลูกให้เศร้าหมองตกต่ำได้ ให้ลูกทำจิตเข้มแข็งอดทนต่ออุปสรรคทุกข์ยากใดๆในชีวิต ความทุกข์ยากลำบากเป็นแต่เพียงข้อทดสอบของขันธมาร ว่าลูกจะมีจิตลุ่มหลงในของมายาสมมุติหรือไม่ ถ้าลูกเข้าใจในทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ลูกจะชนะต่อกิเลสมารทั้งปวง ลูกจะลุล่วงจากการเวียนว่ายตายเกิด จิตลูกจะประเสริฐสดใส ด้วยอริยมรรค
อริยผล เป็นอริยบุคคลในพระศาสนา

องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดาทรงโปรดเมตตาประทานให้พุทธบุตร ลูกรักทุกคนทุกชาติทุกศาสนา รีบเร่งรัดปฏิบัติทางจิต มีความจริงใจในการทำความดีทั้งกาย วาจา ใจ มีจิตมั่นคงในพระบรมศาสดา มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก มีปัญญาเห็นว่าโลกนี้เป็นของสมมุติชั่วคราว ร่างกายเป็นมหาทุกข์ภัยอันใหญ่ เป็นที่ขังของโรคเป็นที่รวมของความชั่วบาปกรรม จิตเป็นตัวจริงของเราจะเข้าพระนิพพานได้ ให้นึกตามแสงทิพย์อริยธรรม มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ในน้ำ ในอากาศ ในต้นไม้ ในแสงไฟทุกชนิด เพียงแต่ลูกนึกถึงองค์พระบรมธรรมบิดา หรือพระผู้เป็นเจ้าของทุกๆศาสนา นึกถึงพระศาสดาทุกท่าน อธิษฐานไม่ขอเกิดเป็นคนสัตว์ เทวดาหรือพรหมอีก ลูกก็จะเข้าพระนิพพานเพราะจิตลูกเป็นฌานที่มีวิปัสสนาญาณผ่องแผ้ว มีแสงทิพย์อริยธรรมนำลูกเข้าพระนิพพานทันใจ

ลูกจงทำจิตให้สะอาดสดใส จงทำใจให้เป็นปกติสุข จิตจะสะอาดสดใสก็ด้วยมีพระรัตนตรัยอยู่ในจิตในใจตลอดเวลา จิตจะว่างจากขันธ์ 5 ที่เป็นกิเลส จงทำใจให้เป็นปกติสุข คือ ทำจิตให้เป็นนิพพานอันเดิมของเรา คือจิตพุทธประภัสสรของลูกไม่ได้หายไปไหน ยังอยู่ในกายขันธ์ของคนสัตว์อยู่ในกายสัตว์นรก อยู่ในกายผี สัมภเวสี จิตพุทธะยังอยู่ในกาย เทวดา พรหม จิตนิพพานอันเดิมนั้นมีลักษณะนิ่งเฉยเป็นอุเบกขา ที่มีแต่ความเมตตาฉลาดล้ำเลิศ ไม่ติดใจหลงใหลในของสมมุติ สรรพสิ่งใดๆในนรก มนุษย์โลก สวรรค์ พรหม เป็นแดนสมมุติชั่วคราว ท้ายที่สุดก็จะเหลือแต่ความว่างเปล่ากับจิตเท่านั้น

ลูกเกษร มีบุคลิกเรียกร้อง คน ผี เทวดา มาศรัทธาพระธรรม จิตลูกใส เปี่ยมไปด้วยความเมตตาเรียกศรัทธาคนได้ดี ลูกมีเสียงไพเราะดุจดังนกการะเวก บรรยายธรรมะได้เป็นเอกถูกต้อง ไม่ผิดทำนองคลองธรรม เป็นจังหวะฟังแล้วไม่น่าเบื่อหน่าย ฟังได้ตลอดเวลา กล่าวพระธรรมคำสอนตามแนวองค์สมเด็จพระชินบัญชรพุทธเจ้า ทำให้เข้าใจในพระธรรมได้ง่าย ผู้ได้รับฟังธรรมะจากลูกก็สามารถไปถ่ายทอดแนะนำคนอื่นๆให้เข้าถึงธรรมสภาวะเป็นจิตเข้าถึงอริยธรรมได้ตามแนวพระพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระโลกเชษฐศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าพุทธบริษัท 4 มีจิตเป็นบุญกุศลอย่างนี้ พระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรือง พระสัจธรรมของพระศาสดาก็จะยืนยงคงไว้ถึง 5,000 ปี

พ่อขอให้ลูกเหล่าพุทธบริษัททั้ง 4 และมนุษย์ชนทุกชาติศาสนา ทุกจิตวิญญาณ ผี เทวดา พรหม ได้รับบุญบารมีด้วยการโมทนายินดีกับแสงทิพย์อริยธรรม ที่จะนำจิตวิญญาณของทุกท่าน ได้รับบุญบารมีจากองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา รวมกับบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ บารมีพระอริยธรรมคือพลังแสงทิพย์นี้ บารมีพระอริยเจ้าทั้งหลาย บารมีของปวงเทพพรหมผู้ทรงฤทธิ์เดชมารวมตัวกันเป็นเอนกอนันต์ ดลบันดาล ประคับประคองจิตพุทธบุตร ลูกรักทุกคนใน 3 โลก ได้รอดพ้นภัยในวัฏฏะสงสาร เจริญในพระธรรมของพระศาสดาทุกศาสนา มีปัญญาก้าวล่วงสู่แดนทิพย์อมตะนิพพาน เป็นสุขสดชื่นยิ่งยืนนาน ทุกๆท่านด้วยเทอญจุดประสงค์ของการเกิดเป็นคนมีเหตุผลหลายประการ

1. จิตพุทธประภัสสร คือ จิตนิพพานมาติดใจหลงใหลในโลกสมมุติ จิตที่เคยสะอาดสดใสจึง

กลับเป็นคนหนาด้วยกิเลสตัณหา วนเวียนอยู่ในวัฏฏะทุกข์คือทะเลแห่งการเกิดแก่เจ็บตาย จึงต้องเกิดมาเรียนรู้ความทุกข์ความสุขในโลกที่สมมุตินี้

2. เกิดเป็นคนเพื่อมาช่วยกันสร้างสรรค์โลกให้เป็นนิพพานบนดิน ได้มาเรียนรู้สภาวะของโลกเป็นรูปธรรม มีดิน น้ำ ลม ไฟและอากาศ ซึ่งธาตุ4 ไม่มีอยู่ในแดนทิพย์นิพพานธรรมชาติของโลกแต่เดิมสุขสบายมีพืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์เป็นทิพย์ มีความปรารถนาสมหวังเมื่อจิตคนไม่สะอาดธรรมชาติก็ยุ่งยากแปรปรวนตามจิตของคนสัตว์

3. เกิดมาเพื่อเรียนรู้สภาวะของจิตเดิมแท้เป็นอะไร มาจากไหนซึ่งองค์สมเด็จพระโลกนาถจอม

ไตรศาสดา ได้เมตตาเปิดเผยไว้แล้วว่าสภาวะจิตพุทธะประภัสสรมีมาแต่แรกเริ่ม ธรรมชาติของจิตเดิมแท้สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นจิตนิพพาน ซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในกายนอก กายเนื้อ การเรียนรู้ค้นคว้าจิตเดิมแท้ก็ทำได้ง่ายๆ ตามทางสายกลางที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ดีเลิศประเสริฐยิ่งด้วย ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา ทำจิตให้เป็นเอกกัคตารมณ์ จิตธรรมญาณเดิมด้วยการมีจิตตั้งมั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระนิพพาน ไม่ปรารถนาสิ่งใดๆในโลกมนุษย์ สวรรค์ พรหม อีกต่อไปเพราะเป็นของมายาสมมุติ

4. เกิดมาเป็นคนเพื่อตอบแทนท่านผู้มีพระคุณ คือ ชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ คุณพ่อคุณแม่ คุณครูอาจารย์ทั้งทางโลกทางธรรม เทพยดารักษ์รวมทั้ง เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายต่างก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่เบื้องบนพระนิพพานมาหลงเวียนว่ายตายเกิดแล้วสมมุติเป็นศัตรูคู่แค้นเป็นคนรัก เป็นคนนั้นคนนี้ เรียกว่าเป็นความลุ่มหลงกับของมายาสมมุติ ความทุกข์กายทุกข์ใจเกิดขึ้นมาได้เพราะจิตไปยึดติดในสิ่งสมมุติกันทั้งนั้น มโนมยิทธิที่พ่อประทานไว้ให้ลูกเพื่อเรียนรู้สภาวะของโลกที่ตาเนื้อมองเห็นจะได้หายสงสัยในเรื่อง นรก สวรรค์ นิพพาน ยังเป็น ฌานโลกีย์ ส่วนพลังแสงทิพย์อริยธรรมนี้เป็นแสงแห่งมหาเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระปิตุเรศ

5. เกิดมาเพื่อเสวยผลบุญ ผลกรรมในอดีต เพื่อสร้างผลบุญในปัจจุบัน เพื่ออนาคตพระนิพพานสุขใจยิ่งยืนนานตลอดการ

6. เกิดมาเป็นคนเพื่อยกระดับจิตใจตนเองให้เป็นจิตที่ดีงามสะอาดสว่างไสว เป็นจิตของพระอริยเจ้าเข้าพระนิพพาน การที่พุทธบุตรลูกๆทั้งหลายจะมีจิตเป็นพระอริยเจ้าขั้นไหนๆ ลูกจงอย่าสนใจ จะอยู่อริยะขั้นไหนก็เป็นเพียงบันไดไต่ขึ้นนิพพาน ดังนั้นระดับจิตของพระอริยะฐานะก็ยังเป็นของสมมุติ จิตที่เข้าถึงนิพพาน ทิ้งกายขันธ์ได้จริงคือจิตของพระอรหัตผล ซึ่งไม่ยินดียินร้าย กับสิ่งใดๆใน 3 โลก มีจิตนิ่งเฉย มีเมตตาอุเบกขา มีอภิญญาล้ำเลิศก็เพราะจิตอยู่เหนือบุญเหนือบาปเหนือสุขเหนือทุกข์ มองดูทั้ง 3 โลก เป็นของสมมุติ ว่างเปล่า จากบุคคล สัตว์ วัตถุ สิ่งของที่สมมุติสร้างกันขึ้นมาใช้ชั่วคราวทั้งหมด ร่างกายตายวัตถุสลาย ก็เหลือแต่จิตของแต่ละคนเท่านั้น

องค์สมเด็จพระพุทธปฐมบรมธรรมบิดาทรงโปรดประทานแสงทิพย์อริยธรรมให้แก่ดวงจิตของคน สัตว์ ผี เทวดา พรหม ที่มีบารมีดีพอ สามารถรับสัมผัสพลังแสงทิพย์แห่งพระนิพพานนี้ได้ ผู้ใดไม่เชื่อไม่สนใจ ให้จิตลูกปล่อยวางผู้นั้นเพราะบารมีเขายังดีไม่พอกับพลังบุญแสงทิพย์อริยธรรม

ลูกเกษร งานพระศาสนาลูกต้องทำต่อไปไม่หยุดยั้ง พ่อปลื้มใจที่ได้คณะศรัทธาธรรมของลูก ช่วยกันทำงานเพื่อชักชวนชี้ทางสวรรค์นิพพานง่ายๆ ได้อย่างถูกต้อง หลายครั้งที่พ่อดุลูกสั่งสอนลูก ก็เพื่อประโยชน์ของพ่อ ของลูก ของประชาชนทั่วไปและดวงจิตวิญญาณทั้ง 3 โลก ลูกจงอย่าท้อใจรังเกียจพ่อที่ดุหลายครั้ง ต่อไปเจ้าก็จะรักพ่อมากขึ้นกว่านี้ เมื่อจิตเจ้าทิ้งร่างกายขันธ์ 5 เข้าพระนิพพานได้ พ่อก็ชื่นใจที่ลูกรักทั้งหลาย กลับคืนสู่นิพพานบ้านที่แท้จริง พ่อดีใจที่ได้คณะลูกๆ พลังแสงทิพย์อริยธรรม มีศรัทธามีปัญญาสูงส่ง มาช่วยกันผดุงไว้ซึ่งพระสัจธรรม ที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงตรัสสอนไว้งดงามดียิ่ง พ่ออยู่เบื้องบนพระนิพพานแสนจะสุขสบาย แต่เวลานี้โลกมนุษย์วุ่นวายเดือดร้อน พุทธบริษัท 4 ทำไม่ดี ประชาชนไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์เพราะจิตใจสกปรก ติดในลาภ ยศ สรรเสริญ โลกียสุข พ่อได้สอดส่องดูจิตของพระสงฆ์สาวกทุกคน พ่อเห็นว่าลูกมีจิตบริสุทธิ์ ไม่หลงใน ลาภ ยศ สรรเสริญใดๆ เข้าใจในสภาวะโลกธรรมว่าเป็นของสมมุติชั่วคราว พ่อจึงได้ลงมาสอนลูกเพื่อลูกจะได้แนะนำชักชวนประชาชนให้เข้าใจในพระธรรมที่ถูกต้อง เป็นทางลัดทางง่ายทางปลอดภัย ได้หลายชั้นชั่วลูกชั่วหลาน ผู้ที่ฝึกมโนมยิทธิ จิตเป็นฌานก็สามารถรับสัมผัสกับพ่อได้เช่นกันกับลูกเกษรนี้

ทุกคนมีจิตพุทธะ จิตนิพพานดั้งเดิม แต่คนส่วนมากเอาจิตพุทธะมาใช้ในทางโลก หางานหาเงินหาอุบายที่จะกอบโกยเอาความสุขกายชั่วคราว ไม่สนใจเอาจิตพุทธะเดิมมาใช้เพื่อตัดกิเลส โลภ โกรธ หลงให้หมดไป ให้ลูกทุกคนจำเอาไว้ว่า จิตพุทธะยังอยู่ครบถ้วนในกายขันธ์ 5

ในพระอภิธรรมท่านบรรยายลักษณะของจิต 121 ชนิด จิตจริงๆนั้นมีเพียง 1 ดวงจิตที่เป็นผู้รู้ ผู้เห็น ผู้ตื่นจากความหลงใหลใน 3 โลก พระอภิธรรม พระไตรปิฎกนั้นครบถ้วนถูกต้อง แต่ชาวพุทธตีความหมาย พระอภิธรรม พระไตรปิฎกผิดก็มีมาก น้อยคนนักที่จะเข้าใจวิสุทธิมรรคอย่างถูกต้อง ผลงานการเขียนของลูกดีมีผลให้ชาวพุทธที่ฝักใฝ่ในพระธรรม ได้เข้าใจลึกซึ้งอย่างง่ายๆในพระพุทธศาสนา ในพระศาสดาทุกๆศาสนา บุญบารมีของเจ้าก็เพิ่มมากขึ้น บารมีพ่อก็ประคับประคองช่วยลูกด้วยตลอดเวลา ไม่ว่าหลับหรือตื่น จิตลูกก็จะเป็นสุขสดชื่นตลอดเวลา

เจ้าจงทำจิตของเจ้าให้ว่างเปล่าจากร่างกาย ทิ้งขันธ์ 5ออกไปจากจิตให้หมด ถอยจิตออกจากขันธ์ 5 ที่เป็นมหาทุกข์ ถอดจิตออกไปขอโปรดประทานอนุญาต ให้จิตเข้าไปอยู่ในพระวรกายขององค์สมเด็จพระพุทธปฐมบรมธรรมบิดา หรือองค์สมเด็จพระศาสดาองค์ใดที่ลูกรักเคารพศรัทธาดีทั้งหมด เบื้องบนท่านมิได้แบ่งแยกชาติ ศาสนา มีแต่ดวงจิตสะอาดมากสะอาดน้อย จิตลูกที่อยู่ในพระวรกายองค์พระศาสดาหรือองค์พระบรมธรรมบิดา องค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นจิตที่ได้รับแสงทิพย์จากพระวรกายทิพย์ของท่านโดยอัตโนมัติ แล้วจงเอาจิตที่สะอาดในพระวรกายองค์สมเด็จพระพุทธปฐมบรมธรรมบิดา มองลงมาดูนรกโลก มนุษย์โลก เทวโลก พรหมโลกว่าแต่ละโลกอยู่กันอย่างไร ลูกจะเข้าใจชัดเจนแจ่มใสแล้วตั้งจิตอธิษฐาน ขอดูโลกทั้ง 3 ในเวลายาวนาน มีเวลาที่สิ้นสุดหรือไม่ จิตที่เป็นฌานอยู่ในกายทิพย์หรือจิตพุทธะ จะรู้เห็นเข้าใจได้เป็นจริงว่า โลกทั้ง 3 มีระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอน จะช้าหรือเร็วก็จากผลบุญ ผลบาปของแต่ละดวงจิต ที่จะกำหนดเวลากันเอาเอง ลูกอธิษฐานขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดเมตตาให้ลูกเห็น เป็นอนาคตังสญาณ เมื่อจิตนรก ผี จิตคน สัตว์ จิตเทวดาพรหม จะอยู่กันอย่างไร เมื่อไม่มีนรก ไม่มีโลก ไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหม เพราะทุกอย่างใน 3 โลกเป็นของสมมุติชั่วคราว จิตลูกก็รู้เห็นทันทีว่าเหลือแต่ ความว่างเปล่าของสุญญากาศกับจิตนรกจิตผีคน ผีสัตว์ จิตเทวดา จิตพรหมที่ยังมีบารมีไม่ดีพอ ไม่สามารถ ยกระดับจิตสูงเทียบเท่าจิตพระอรหันต์ในพระนิพพานได้ ดังนั้นโลกนรก โลกมนุษย์ สวรรค์ พรหม เป็นของมายาสมมุติ ในไม่ช้าก็สิ้นสุดสูญสลาย กลายเป็นความว่างเปล่า จิตที่ติดใจหลงใหลในความว่างเปล่า คือ กิเลส ตัณหา อุปาทาน ธรรมชาติของจิตชอบเกาะติดในสิ่งนั้นสิ่งนี้ ลูกควรทำจิตให้เกาะติดในพระธรรม คือจิตเกาะติดในพระอริยสงฆ์สาวกที่ท่านนำพระธรรมมาสั่งสอนให้เข้าในพระนิพพานง่ายๆ จิตลูกก็จะเป็นจิตของพระอริยสงฆ์ได้เช่นกัน

ความว่างโอบอุ้มสรรพสิ่งทุกอย่างใน 3 โลก ความว่างโอบอุ้มจิตคน จิตสัตว์ จิตวิญญาณของผีเร่ร่อนพเนจรไม่มีที่อยู่อาศัย จิตเทพจิตพรหม จิตของคนคือกายในเรียกว่าอทิสมานกาย คือกายละเอียดซ่อนอยู่ในกายเนื้อ กายสมมุติเป็นกายว่างเปล่าเช่นกัน เพราะในไม่ช้าก็เน่าพังสลายคือตายทุกคน จิตพุทธะที่ซ่อนเร้นในกายเนื้อนี้มีพลังงานเหนือโลก เหนือสมบัติใดๆใน 3 โลกเป็นสิ่งสมมุติ ที่จิตกำหนดขึ้นมาทั้งสิ้น จากผลบุญผลบาปของเรา จงยอมรับนับถือทั้งความทุกข์ ความสุข มีมามีไป เป็นของชั่วคราวจิตพุทธะมีอภิญญาสมาบัติล้ำเลิศ จิตมีได้ทั้งรูปลักษณ์และทำให้ไม่มีรูปลักษณ์คือความว่างเปล่าได้ ในความว่างเปล่า มีความไม่ว่างอยู่คือมีจิตพุทธสภาวะบริสุทธิ์ จิตเป็นอมตะไม่มีสิ่งใดๆมาทำลายได้ แม้จิตที่เสวยทุกข์ทรมานในไฟร้อนแรงขุมนรก จิตก็ไม่ตายไม่สูญสลาย ดังนั้นเจ้าจงทำจิตของเจ้าให้สะอาดโดยการฝากใจไว้กับองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดาหรือองค์สมเด็จพระพุทธปฐมบรมธรรมบิดา พระศาสดาใดๆ ไว้ตลอดเวลา จิตเจ้าจะมีปัญญาจิตเจ้าจะสะอาดปราศจากกิเลส ตัณหา อวิชชา บาปกรรมก็ไม่สามารถมาฉุดรั้ง จิตลูกไปสู่แดนทุกข์ทรมานคืออบายภูมิทั้ง 4 ได้ จิตที่มีพระบรมธรมบิดา มีองค์สมเด็จกพระศาสดาอยู่ตลอดเวลาเป็นการแยกจิตที่สะอาดออกจากร่างกายขันธ์ 5 ที่สกปรกเนิน แสงทิพย์

NernSangthip@www.com
 

Create Date : 13 ตุลาคม 2550    
Last Update : 13 ตุลาคม 2550 14:47:04 น.
Counter : 500 Pageviews.  

พระอริยะกับแสงทิพย์อริยธรรม.......


-ในกลุ่มชาวแสงทิพย์อริยธรรมแล้ว ความเป็นพระอริยเจ้า อริยมรรค-อริยผล หรือแม้แต่พระอรหันต์-พระนิพพาน ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน ยากยิ่ง หรือไกลเกินฝัน เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆไม่ยากเกินไป ใช่ไหมคะ?

-ในกลุ่มชาวแสงทิพย์ที่มีจิตเป็นพระอริยเจ้า ตั้งแต่พระโสดาบัน-พระสกิทาคมมี-พระอนาคามี-พระอรหันต์ มีครบทุกระดับแล้วในปัจจุบัน ใช่ไหมคะ ?

-ในกลุ่มพระอริยะขั้นใดบ้างที่มีมากที่สุด-น้อยที่สุดในจำนวน หน่วย-สิบ-ร้อย-พันองค์?? เป็นพระ -ฆราวาสสักเท่าใดคะ?แป้มค่ะ ( ) ::25-06-2007 12:59:09

***** พระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ทรงบอกให้ลูกศิษย์ลูกหลาน ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นในจิตใจ นับจากนี้อีกประมาณ 20-30 ปี จะมีผู้เข้าถึงพระนิพพานได้เป็นจำนวนเรือนแสน ( ถึง7แสนกว่าขึ้น)

***** หนังสือพลังแสงทิพย์อริยธรรมนำทุกท่านเข้าพระนิพพานทันใจ(ธรรมะจากพระนิพพาน) บอกให้รู้อย่างชัดเจน จิตใจที่แจ่มใสด้วยแสงทิพย์อริยธรรม ปฎิบัติต่ออย่างสม่ำเสมอ 4% มุ่งตรงสู่พระนิพพาน (4%ของล้านปัจจุบัน เป็นเรือนหมื่น 4% ของล้านในอนาคตอันใกล้เป็นเรือนแสน)

1 = ?

- - - - - ศรัทธา+บุญบารมี+ //www.sangthip.com ทำให้พบหนทางสู่ความสำเร็จ ในปัจจุบัน

2+3 = ?

- - - - - (ในส่วนของคุณ) คุณทานอาหารด้วยตัวของคุณเอง(ธรรมะ) คุณย่อมรู้รสชาติอาหาร(ธรรมะ) แบบอัตโนมัติ

(ในส่วนของคุณ) ต้องได้รับพระเมตตาจากพระอริยเจ้า ทั้งที่มีกายเนื้อ กับ ไม่มีกายเนื้อ = คุณถึงมีโอกาสทราบ

(ในส่วนตัวของคุณ) สามารถอาศัย(มโนมยิทธิ+แสงทิพย์อริยธรรม) กราบทูลถาม พระเมตตาพระองค์ท่าน ณ พระนิพพาน

- - - - - (เรื่องของพระอริยเจ้า พระอริยบุคคล) พวกเรากราบเคารพนบน้อม ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนด้วยจิตใจ........พวกเราระมัดระวังการปรามาส ทุกอย่างนิ่งเฉยหมด นอกจากจะได้รับพระเมตตาเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นจริงในปัจจุบัน ความเป็นจริงของชีวิต = จึงจะมีโอกาสทราบ[ศรัทธา+บุญบารมี+ //www.sangthip.com ทำให้พบหนทางสู่ความสำเร็จ ในปัจจุบัน]
boy ( ) 25-06-2007 17:26:30

โมทนาบุญ , สาธุ สาธุศิษย์วัดท่าซุง ( ) 25-06-2007 17:36:50

Motana Boon , Sathu Sathujirasak sawitee (swiss) ( ) 25-06-2007 17:50:12


เราเองก็ไม่รู้ว่า เราไปถึงไหน ? เราก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ เพราะเราพร้อมที่จะไปไม่กลับอยู่แล้ว เมื่อไรก็ได้ ที่ไหนก็ได้ อย่างไรก็ได้......แต่เราก็รับรู้ รับทราบจากเสียงแว่วบอกกล่าวมาในบรรยากาศว่า ในกลุ่มแสงทิพย์นี้แหละ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจที่สุด แล้วก็มีครบทุกชั้นทีเดียวแหละ เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าขึ้นไป ฐานกว้างเรียวแหลมไปด้านบนตรงปลาย ในอนาคตข้างหน้าจากนี้ไป ไม่แน่ว่าพระจะได้ดีมากไปกว่าฆราวาสคนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆ ทุกคนมีสิทธิ์เท่าๆกัน ขึ้นอยู่กับใครจะเอาจริง(ตัดสินใจได้)ไวกว่าและเด็ดขาดกว่ากัน เท่านั้นเอง??

เราเอง ก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมจึงต้องมาทำงานให้กับแสงทิพย์ แบบไม่มีเงื่อนไข ไร้เป้าหมาย ? แต่เดี๋ยวนี้รู้แล้ว แถมมีเป้าหมายเสียด้วย แล้วก็รู้อย่างซาบซึ้งตรึงใจ ว่าเพราะอะไร ? ทำไม? อย่างไร? ไฉนจึงไม่สนใจเรื่องอื่น นอกจากทำหน้าที่บอกกล่าว ชักชวน แนะนำ ทั้งพูดทั้งเขียน ทั้งคิดทั้งทำ พร้อมกับอธิษฐานจิตไปด้วยว่า ใครผู้ใดที่มีวาสนาบารมีเกี่ยวข้อง เป็นหนี้สินติดค้างอะไรกับเราอยู่ จงมาหาเราเพื่อใช้หนี้คืน ทางไหนก็ได้ ที่ไหนก็ได้ อย่างไรก็ได้ แล้วก็เอาของดีๆแสงทิพย์และวิชชาจากเราไป แถมพกให้มากที่สุด พวกเราชาวแสงทิพย์ไม่ต้องการลูกศิษย์ เราพูดเสมอๆกับหลายๆคนหลายๆท่าน พูดบ่อยๆ พูดดังๆด้วย แต่เราต้องการอาจารย์มากๆ ต้องการให้ทุกคนเป็นอาจารย์ให้หมดทุกคน สอนตนเองให้ได้ แล้วไปสอนคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆตัวที่สุดนั่นแหละ แล้วขยายกว้างไกลออกไปเรื่อยๆ เรามาพบ"คนใจถึง"ก็ที่แสงทิพย์ที่นี่แหละ ไม่กลัวตาย ไม่กลัวจน ไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวหมดแรง ไม่กลัวพิการ ไม่กลัวเจ็บ ไม่กลัวป่วย ไม่กลัวแก่ ทุ่มเททำงานให้แสงทิพย์ทุกอย่าง โดยไม่หวังอะไรตอบแทนทั้งสิ้น เป็นการทำหน้าที่โบแดงชิ้นสุดท้ายที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าชีวิตของเรา งานที่ผ่านมาเป็นเพียงทางผ่าน ประสบการณ์ หรืองานอดิเรกทั้งนั้น งานจริงๆอยู่ที่นี่แสงทิพย์ครับ พวกเราไม่ต้องการอนุสาวรีย์ แต่ต้องการเอาเพื่อน เอาพี่เอาน้อง พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติสนิทมิตรสหายเราในอดีตชาติกลับบ้านเก่าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ส่วนตัวเองนั้น ไม่สำคัญครับ......


ชัย แสงทิพย์
ChaiSangthip@www.com


 

Create Date : 26 มิถุนายน 2550    
Last Update : 26 มิถุนายน 2550 21:33:45 น.
Counter : 478 Pageviews.  

1  2  3  4  

AmataNippan
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]
พุทธญาณ แสงทิพย์/เนิน แสงทิพย์/ชัย แสงทิพย์ ฯลฯ

สถาบันแสงทิพย์อริยธรรม -บ้านฉัตรไชย บางเขน

http://www.buddhapoem.com
http://www.buddha-dhamma.com

อีเมล์- BuddhayanSangthip@gmail.com
NernSangthip@yahoo.com
ChaiSangthip@www.com
Friends' blogs
[Add AmataNippan's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.