bloggang.com mainmenu search
แมไจมอบของขวัญให้พระเยซูบนโลงหินจากคริสต์ศตวรรษที่ 4 ที่ โรม


รูปสลักรูปแรกๆ ที่สุด ของ “การประสูติของพระเยซู” จากคริสต์ศตวรรษที่ 4 บนโลงหินที่มิลาน

ในสองสามคริสต์ศตวรรษแรกของศาสนาคริสต์ การฉลอง Epiphany ในวันที่แมไจนำของขวัญมามอบให้พระเยซูสำคัญกว่า การฉลองวันประสูติหรือวันคริสต์มาส

หลักฐานแรกของการฉลองวันคริสต์มาสปรากฏในหนังสือ “ปฏิทินแห่ง ค.ศ. 354” (Chronography of 354) และหลักฐานแรกของศิลปะมาจากรูปแกะสลักบนโลงหินจากโรม และทางใต้ของบริเวณกอลในสมัยเดียวกัน

แต่หลักฐานนี้เป็นหลักฐานหลังฉาก “การชื่นชมของแมไจ” ที่พบในสุสานรังผึ้ง (catacomb) ที่โรมซึ่งเป็นสถานที่ที่ชนคริสเตียนยุคแรกใช้เป็นที่เก็บศพ และมักจะตกแต่งผนังทางเดินและเพดานโค้งด้วยภาพเขียน

ภาพเหล่านี้บางภาพวาดก่อนที่จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 จะประกาศให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ของจักรวรรดิโรมันเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 4

โดยทั่วไปแมไจจะยืนเรียงลำดับถือของขวัญยื่นไปข้างหน้า ทางที่พระแม่มารีมีพระเยซูอยู่บนตักนั่งอยู่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คล้ายกับภาพที่วาดกันมากว่าสองพันปีตั้งแต่สมัย อียิปต์โบราณ

และสมัยโรมันเองที่เป็นภาพบรรยายชัยชนะต่อ “คนไม่มีวัฒนธรรม” โดยที่ผู้แพ้จะถือของกำนัลมาถวายจักรพรรดิหรือกษัตริย์ผู้ชนะ

การแสดงรูปสัญลักษณ์ “การประสูติของพระเยซู” ในสมัยแรกๆ เป็นรูปง่ายๆ แสดงให้เห็นพระทารก ห่อแน่นนอนอยู่ในรางหญ้าหรือตะกร้าหวาย และจะมีวัวและลาจะปรากฏเสมอ ถึงบางครั้งจะไม่มีแมรีหรือมนุษย์คนอื่นๆ ในองค์ประกอบ

สัตว์ทั้งสองอย่างมิได้กล่าวถึงในพระวรสารแต่ถือกันว่าปรากฏในพันธสัญญาเดิม เช่นใน หนังสืออิสยาห์ 1,3 ที่กล่าวว่าทั้งวัวและลารู้จักที่นอนของนาย (“The ox knoweth his owner, and the ass his master's crib”)

และ หนังสือฮาบากุก 3,2 “in the midst of the two beasts wilt thou be known” และการมีสัตว์สองชนิดนี้ก็ไม่เคยเป็นปัญหากับนักคริสต์ศาสนวิทยา

นักบุญออกัสตินแห่งฮิปโป, แอมโบรสแห่งมิลาน และคนอื่นๆ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาวยิวซึ่งถูกกดขี่โดยกฎหมาย (วัว) และคนนอกศาสนาผู้นับถือรูปต้องห้าม (ลา) พระเยซูมาเกิดเพื่อปลดปล่อยชนทั้งสองกลุ่มจากสิ่งที่กล่าว

แมรีจะปรากฏเฉพาะในฉาก “การชื่นชมของแมไจ” และในฉากเดียวกันก็จะมีเด็กเลี้ยงคนหนึ่ง หรือศาสดาคนหนึ่งถือม้วนหนัง ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 5 หลังการประชุมสภาอิฟิซัสครั้งที่ 1 (First Council of Ephesus) เมื่อ ค.ศ. 431

แมรีก็กลายเป็นองค์ประกอบถาวรบางครั้งก็มีโจเซฟ ถ้ามีสิ่งก่อสร้างในองค์ประกอบก็จะเป็น “tugurium” คือเพิงมุงกระเบื้องค้ำด้วยเสา


ขอขอบคุณ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


สิริสวัสดิ์จันทรวาร ปรีดิ์มานกมลโรจน์ค่ะ
Create Date :14 กุมภาพันธ์ 2553 Last Update :15 กุมภาพันธ์ 2553 0:23:33 น. Counter : Pageviews. Comments :0