bloggang.com mainmenu search
[Main : หน้ารวมเกษตร พรรณไม้]

      ไทร ไข่มุก สาริกาลิ้นทอง สาลิกาลิ้นทอง เป็นตัวเดียวกัน แล้วแต่จะเรียกครับ เป็น ไม้มงคล เกี่ยวกับการเจรจา ค้าขาย

การขยายพันธุ์
ขยายพันธุ์ โดยการ ปักชำ จุ่มยาเร่งรากชนิดเข้มข้น แล้วผสมยากันเชื้อราด้วยก็ดี หรือตัดมาแช่ในน้ำ รากก็จะงอกออกมา ตอน หรือ ทาบกิ่ง จะยุ่งยากไป

เป็นไม้กลางแจ้ง แดดแรง ๆ ใบจะงอกงามและมีตุ่มแดง ถ้าแดดจัดตุ่มจะออกเขียวอมขาว ยิ่งตัดกิ่งยิ่งแตกออก[Main : หน้ารวมเกษตร พรรณไม้]
Create Date :03 กุมภาพันธ์ 2550 Last Update :27 กุมภาพันธ์ 2551 22:35:37 น. Counter : Pageviews. Comments :39