bloggang.com mainmenu search
[Main : หน้ารวมเกษตร พรรณไม้]

ว่านแสงอาทิตย์ ว่านตะกร้อ ว่านกระทุ่ม
ชื่อ ว่านแสงอาทิตย์ ว่านตะกร้อ ว่านกระทุ่ม
ว่านแสงอาทิตย์ ว่านตะกร้อ ว่านกระทุ่ม
ดอกแสงอาทิตย์
ว่านแสงอาทิตย์ ดอกแสงอาทิตย์
ต้นแสงอาทิตย์
ว่านแสงอาทิตย์ ต้นแสงอาทิตย์


วงศ์ Amaryllidaceae
ชื่อสามัญ Blood Lily

ลักษณะทั่วไป ต้นแสงอาทิตย์เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน จัดเป็นพืชล้มลุก อยู่ในวงศ์พลับพลึงชนิดหนึ่ง ถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกาเขตร้อน หัวและใบเป็นส่วนที่มีพิษ ทำให้ท้องเดิน, หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ดอกมีสีแดงสด

การปลูก การขยายพันธุ์
ปลูกในดินที่มีความชื่นพอประมาณ
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีแยกหัว หรือเพาะเมล็ด แต่การการเพาะเมล็ด ใช้เวลา 5-7 ปี จึงจะมีดอก

[Main : หน้ารวมเกษตร พรรณไม้]
Create Date :25 มิถุนายน 2550 Last Update :27 กุมภาพันธ์ 2551 22:26:16 น. Counter : Pageviews. Comments :18