bloggang.com mainmenu search
[Main : หน้ารวมเกษตร พรรณไม้]

กระบองเพชร พันธุ์ GOLDEN BARREL (ถังทอง)

เป็น ไม้มงคล ไม้เสี่ยงทาย ให้เกิด โชคลาภ เมื่อออกดอก สามารถป้องกันศัตรูจากภายนอกได้ เพราะมีหนามและมีความคงทนแข็งแรง

การปลูก ควรปลูกในวันเสาร์ เชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณ ให้ปลูก วันเสาร์ ปลูกทางทิศตะวันตก
- ปลูกในกระถาง ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ทรายหรือ ดินร่วน 1 ส่วน กระถางไม่ใหญ่เกินไป คอยเปลี่ยนกระถางตามขนาดของต้นที่โตขึ้น
- ปลูกลงดิน พันธุ์ต้นใหญ่ ปลูกเป็นรั้วบ้านได้
การดูแลรักษา
- ทนแล้ง ต้องการน้ำน้อย ให้น้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก
การขยายพันธ์ ใช้เมล็ด, ส่วนใหญ่นิยม ปักชำ
โรค โรครากเน่า (sclerotium root rot)ป้องกัน โดยควบคุมประมาณน้ำ

แคลตัส แคนตัส กระบองเพชร แคทตัส cactus แคคตัส
แคลตัส แคนตัส กระบองเพชร แคทตัส cactus แคคตัส
แคลตัส แคนตัส กระบองเพชร แคทตัส cactus แคคตัส

ชื่อสามัญ Mila
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mila sp.
ตระกูล CACTACEAE
ชื่ออื่น โบตั๋น ท้าวพันตา แคทตัส

ลักษณะทั่วไป
กระบองเพชรเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-12 ฟุต ลำต้นมีสีเขียวหรือเขียวคล้ำ มีขนหรือหนามรอบต้นหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ชนิดพันธุ์ ลักษณะต้นเป็นเหลี่ยมรูปทรงกระบอกรูปรงกลม หรือแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ใบคือส่วนของลำต้นที่ทำหน้าที่แทนใบหรือบางชนิดก็มีใบแบนกลมหน้าใหญ่ดอกสีแดงเหลืองขาวลักษณะดอกขนาดดอกขึ้นกับชนิดพันธุ์

การเป็นมงคล
คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นกระบอกเพชรไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดโชคลาภ เพราะถ้าผู้ใดปลูกต้นกระบองเพชรให้เกิดดอกได้มากและสวยงามแสดงว่าผู้นั้นจะมีโชคลาภดังนั้นคนไทยโบราณถือว่าเป็นไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่ง นอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่ายังสามารถป้องกันศัตรูจากภายนอกได้อีกด้วยเพราะต้นกระบองเพชรมีหนามและความคงทนแข็งแรงดังนั้นคนไทยโบราณจึงนิยมปลูกตามแนวรั้วบ้าน เพื่เเป็นที่กลัวเกรงของศัตรูภายนอกตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นกระบองเพชรไว้ทางทิศตะวันตก ผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์ เพราะโบราณเชื่อว่ากรปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์

การปลูก
การปลูกแบ่งเป็น 2 วิธี

1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในอาคารและภายนอกอาคาร ใช้กระถางทรงและขนาดต่างกันแล้วแต่ชนิดพันธุ์คือ ตั้งแต่ขนาด 4-10 นิ้วใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:ทรายหรือดินร่วนอัตรา1:1ผสมดินปลูกการเปลี่ยนกระถางแล้วแต่ความเหมาะสมของชนิด
พันธุ์และผู้ปลูก แต่ถ้าจะให้เจริญสวยงามต้องคบคุมเรื่องปุ๋ย และน้ำให้ถูกวิธี
2. การปลูกในแปลงปลูกเป็นแนวรั้วบ้าน แต่จะต้องเป็นชนิดพันธุ์ ที่ค่อนข้างใหญ่ แข็งแรง ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วนอัตรา 1:3 ผสมดินปลูกการดูแลรักษา กล้วยไม้

แสง ต้องการแสงแดดน้อยในร่ม จนถึงแสงแดดจัดกลางแจ้ง
น้ำ ต้องการปริมาณน้ำน้อย ทนต่อความแห้งแล้งให้น้ำ 7-10 วัน/ครั้ง หรือแล้วแต่ความเหมาะสม
ดิน ดินร่วนปนทราย ความชื้นปานกลาง
ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ใส่ปีละ 5-6 ครั้ง

การขยายพันธ์ การใช้เมล็ด การปักชำ
วิธีที่นิยมและได้ผลดี การปักชำ
โรค โรครากเน่า (Sclerotium root rot)
อาการ ลำต้นเหี่ยว และแคระแกร็น
การป้องกัน ควบคุมการให้น้ำ และความชื้นอย่างเหมาะสม
การรักษา ตัดส่วนที่เป็นโรคทิ้งหรือปลูกใหม่
ศัตรู ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องศัตรู เพราะเป็นไม้ที่มีความทนทานต่อการทำลายของศัตรูได้ดี
credit: //www.maipradabonline.com

[Main : หน้ารวมเกษตร พรรณไม้]
Create Date :16 มีนาคม 2550 Last Update :15 ตุลาคม 2552 13:55:05 น. Counter : Pageviews. Comments :32