เจ้าเมืองโคราชคนสุดท้าย


มีเพื่อนบล็อกเคยเอ่ยถึงท่านเจ้าเมืองนครราชสีมาคนสุดท้าย

จึงได้ถามญาติผู้ใหญ่ที่รู้จักว่า รู้จักบ้านเจ้าเมืองนครราชสีมาหรือไม่

ท่านตอบว่าบ้านเจ้าเมืองอยู่ที่ถนนอัษฎางค์แถวใกล้ ๆ ร้านแสวงอุปกรณ์


ที่ประตูเขียนว่า " บ้านอินทโสฬส "นามสกุลนี้เป็นนามสกุลที่สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าตากสิน

เรื่องเล่าว่า

( รวบรวมหาอ่านมาจากเว็ป และหนังสือต่าง ๆ แล้วเอามาเล่า )


หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี กู้เอกราชชาติไทยได้จากพม่า

และได้ปราบปรามชุมนุมต่าง ๆ รวมทั้งชุมนุมเจ้าพิมาย

สมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีได้สถาปนายก ยกกระบัตรเมืองพิมายชื่อ ปิ่น

ซึ่งมีความชอบในการในการกู้ชาติและรวมชาติของพระองค์

เป็นเจ้าพระยานครราชสีมา

นอกจากนั้นยังได้เป็นกองหน้าของพระเจ้าตาก

ในสงครามปราบปรามเวียงจันทน์ได้รับชัยชนะ

พร้อมกับได้อัญเชิญพระแก้วมรกตจากนครเวียงจันทน์มาประดิษฐานไว้ ณ กรุงธนบุรี
เมื่อท่านผู้หญิงของเจ้าพระยานครราชสีมา ( ปิ่น ณ ราชสีมา ) ถึงแก่อนิจกรรมลง

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระเมตตาและสงสาร

จึงพระราชทานเจ้าหญิงยวน หรือ จวน ราชธิดาเจ้าพระยานครศรีธรรมราชให้

เจ้าพระยานครราชสีมา (ปิ่น) เองก็ทราบว่าเจ้าหญิงยวนเป็นพระสนม

และกำลังทรงครรภ์อยู่ด้วย

หากจะไม่รับพระราชทานก็ไม่ได้ ก็จำต้องรับไว้ในฐานะแม่เมือง

พอครบกำหนดทศมาสก็ประสูติพระราชโอรส

เจ้าพระยานครราชสีมา ( ปิ่น ณ ราชสีมา) บิดาบุญธรรม

ได้ให้นามว่า “ทองอินทร์” หรือ “ทองอิน”
เจ้าพระยานครราชสีมา (ปิ่น) มีบุตรคือ

เที่ยง ( ณ ราชสีมา )

ทัศน์ ... พระยาสุริยเดช ... สายสกุล รายณสุข


ในสมัยรัชการที่ 2 บุตรของเจ้าพระยานครราชสีมา ( ปิ่น ณ ราชสีมา)

ได้เป็นเจ้าพระยานครราชสีมา ( เที่ยง ณ ราชสีมา)ปลายรัชกาลที่ 2 ทองอินได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองนครราชสีมา

แทนพี่ชาย ( เที่ยง )เจ้าพระยานครราชสีมา ( ทองอิน ) สมรสกับท่านผู้หญิงทับทิม

ธิดาพระยาสุริยเดช ( ทัศน์ รายณสุข ... บุตร ปิ่น ณราชสีมา )

มีบุตรชื่อ

1.ทองคำ( ศัลย์วิชัย หุ้มแพร )

ธิดาของท่านคือเจ้าจอมมารดาสังวาลย์ในรัชกาลที่ 4

พระมารดาของ

พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

ต้นสกุลทองใหญ่ ผู้ก่อตั้งจังหวัดอุดรธานี

และ

สมเด็จพระองค์เจ้าสรรพศาสตร์ศุภกิจ ต้นสกุลทองแถม

2.ทองก้อนเมื่อท่านผู้หญิงทับทิมถึงแก่กรรมเจ้าพระยานครราชสีมา ( ทองอิน ) สมรสกับท่านผู้หญิงบุนนาค

ธิดาเจ้าพระยาอภัยราชา (ปิ่น)

น้องสาวของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)

และกับภรรยาอื่น ๆ

รวททั้งหมดท่านมีบุตร 50 ท่านในลำดับที่ 23 คือพระยาสุริยเดช ( โสฬส อินทโสฬส )

ภรรยาท่านคือ ท่านผู้หญิงบุนนาค มีบุตรสาว 3 ท่าน

บุตรชายคนเดียวชื่อ ทองดี อินทโสฬส


ท่านทองดี อินทโสฬส สมรสกับ คุณทวดนกเอี้ยง

บุตรชายคนที่สามของท่านคือ พระยากำธรพายัพทิศ ดิส อินทโสฬส

เจ้าเมืองนครราชสีมาคนสุดท้าย

ท่านดิส อินทโสฬสได้รับราชการ

ท่านเป็นนายอำเภอกลางคนแรก ในปี 2442

อำเภอกลาง เป็นชุมชนที่กึ่งกลางระหว่าง อำเภอเมือง ซึ่งเป็นเขตชั้นใน

กับแขวงบัวใหญ่ ปัจจุบันคืออำเภอโนนสูง

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงประกาศพระราชบัญญัติ ขานนามสกุลขึ้นในปี 2455 ประกาศใช้ปี 2456

คนในอำเภอนี้จึงลงท้ายนามสกุลว่ากลาง
เมื่อ พ.ศ. 2476 ทางรัฐบาลยุบมณฑลเหลือแต่เป็นจังหวัด

พระยากำธรพายัพทิศ (ดิส อินทโสฬส)

เป็นข้าหลวงประจำจังหวัดนครราชสีมาภาพจากย้อนรอย ๑๐๐ ปีโคราชวาณิช ว่าเป็นจวนเก่า
ผู้เขียนไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ตำแหน่งไหนของโคราช

แผนที่ ณ ตำแหน่งที่เล่ามาคือเคยเป็นที่ตั้งเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา หรือศาลากลางเก่า

เมื่อย้ายศาลากลางไปในตำแหน่งปัจจุบัน

คือตะวันตกเฉียงใต้ในเขตกำแพงเมือง


โรงเรียนวัดกลางย้ายเข้ามาอยู่แทนที่ศาลากลาง เป็นโรงเรียนราชสีมา

เมื่อโรงเรียนราชสีมาย้ายออกไปตั้งที่จิระ


ครูศิริ ไกรฤกษ์ ได้เช่าที่ ตั้งเป็นโรงเรียนศิริวิทยากร

ภายหลังโรงเรียนศิริวิทยากรเลิกไป


ปัจจุบันคุณถาวร ได้เช่าที่แห่งนี้ทำเป็นโรงเรียนรวมมิตร

แทนโรงเรียนเดิมที่ถูกไฟไหม้ปี 2477 กู่ขนาดเล็กบรรจุอัฐิท้าวสุรนารีขึ้นใหม่ที่วัดกลาง(วัดพระนารายณ์มหาราช) ทรุดโทรมลง

ทั้งที่อยู่ในที่คับแคบไม่สง่างามสมเกียรติ

พระยากำธรพายัพทิศ ( ดิส อินทโสฬส ) และ

พันเอกพระเริงรุกปัจจามิตร(ทอง รักสงบ) ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 5

ท่านเป็นน้องเขยของพระยากำธรพายัพทิศ

พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวนครราชสีมา

ได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์รูปท้าวสุรนารีด้วยทองแดง

นำอัฐิท่านมาบรรจุไว้ในฐานรองรับสร้างเสร็จประดิษฐานไว้ ณ ประตูชุมพล*

พระยากำธรพายัพทิศ
ท่านสมรสกับคุณหญิง คุณหญิงมาลี
มีบุตรสาวคนเดียว

ในปี 2498 พระยากำธรพายัพทิศ ได้เข้าอุปสมบทที่วัดทุ่งสว่าง
ท่านนอกจากได้บริจาคที่ดินให้วัดแล้ว

ยังได้สร้างพระอุโบสถขึ้นมาใหม่ แทนโบสถ์เก่าที่ทรุดโทรม

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2499ตอนไปถ้ายภาพ โบสถ์นี้ก็เพิ่งทาสีใหม่

ท่านบวชอยู่จนมรณะภาพ

ปี 2531 คุณหญิงมาลีได้การสร้างศาลาการเปรียญ อุทิศแด่คุณแม่นกเอี้ยง และพระรัตนโตโชภิกขุ

Create Date : 27 เมษายน 2554
Last Update : 5 พฤษภาคม 2560 15:24:30 น.
Counter : 10809 Pageviews.

69 comments
  
มาเจิมมมมม
โดย: คนเคยผ่านมหาสมุทร วันที่: 27 เมษายน 2554 เวลา:16:16:26 น.
  
เยี่ยมม... ครับ
และมาบอกว่าร้านอยู่วงเวียนกลางเมืองเลยครับ วันก่อนมีพี่หมอฟันที่เชียงใหม่มาชิมด้วยครับ
โดย: HUNNALL วันที่: 27 เมษายน 2554 เวลา:16:53:04 น.
  
อ่านบล็อกคุณตุ๊กแล้วทำให้ได้รู้ประวัติศาสตร์ไทยเยอะเลยค่ะ
โดย: LoveParadise วันที่: 27 เมษายน 2554 เวลา:17:07:20 น.
  
โบสถ์สวยมากๆค่ะ
โดย: กรุ๊ปบีราศีสิงห์ วันที่: 27 เมษายน 2554 เวลา:17:22:00 น.
  วันนี้แถวบ้านป้าร้อนได้ใจทีเดียวค่ะ
พอแดดดีวิญญาณแจ๋วก็เข้าสิงขนเสื้อผ้าเครื่องนอนออกมารับแดดเป็นการใหญ่
เดินเข้าเดินออกนับเที่ยวไม่ถ้วน
แต่ขนาดใส่หมวกปีกกว้างก็ยังไม่วายแทบกลายเป็นเนื้อแดดเดียว....555

แถวบ้านคุณตุ๊กเป็นไงบ้างคะ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 27 เมษายน 2554 เวลา:17:55:55 น.
  
ได้ความรู้ดีมากเลยครับ พี่ตุ๊กครับ

ฮี่ๆ
โดย: มนุษย์ต่างดาว..ผมยาว..ปากหวาน... (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 27 เมษายน 2554 เวลา:19:34:50 น.
  
เป็นบทความที่ดีมากเลยนะจ่ะ ได้ความรู้เยอะเลย
โดย: ตะวันเจ้าเอย วันที่: 27 เมษายน 2554 เวลา:19:51:17 น.
  
วู้วว สวาทดีจ้า ดับเบิ้ลตุ๊ก
ช่างเพลิดเพลินบันเทิงเรื่องเล่า
เจ้าเมืองโคราช จ๊าบจริงๆครับ
ขอบคุณที่นำเสนอให้รับรู้ครับผม
โดย: smack วันที่: 27 เมษายน 2554 เวลา:20:08:54 น.
  
วันนี้ถูกใจบล้อกคุณตุ๊กมากเลยค่ะ ได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์เพิ่มมากขึ้นด้วย

แหม่มยังไม่ได้ซื้อทั้ง ipad iphone เลยค่ะคุณตุ๊ก ทุกวันนี้ยังใช้น้องกาแล้คซี่แท็บอยู่เลย 555+

เอามายั่วน้ำลายทั้งของตัวเองแล้วก็เพื่อน ๆ ไปก่อน หยอดกระปุกพอเมื่อไหร่ค่อยไปถอยเค้ามาอยู่ด้วยอ่ะนะคะ อิอิ
โดย: i'm not superman วันที่: 27 เมษายน 2554 เวลา:20:23:14 น.
  
ทำบล็อกแนวนี้บ่อยๆเดี๋ยวได้เป็นนักประวัติศาสตร์แน่ๆ ขยันค้นหาข้อมูลจริงๆ
โดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 27 เมษายน 2554 เวลา:20:25:15 น.
  
ใช่เลยครับ....เมื่อวานเน็ต บล็อกแก็งศืล่ม เข้าไม่ได้เลยครับ....อิ อิ
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 27 เมษายน 2554 เวลา:21:01:04 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: หยุดนิ่ง วันที่: 27 เมษายน 2554 เวลา:21:08:58 น.
  
อ่านประวัติทั้งปวงแล้วทำไมไพล่ไปนึก

สงสารท่านผู้หลักผู้ใหญ่สมัยโบราณก็ไม่รู้

มีลูกกันแค่สองสามคนก็แย่แล้วพวกเรา

นั่นท่ามีเป็นสิบๆ แม่เจ้าตามไปดูเนื้อแดดเดียวบ้านคุณป้ากุ๊กก่อนครับ

โดย: nulaw.m วันที่: 27 เมษายน 2554 เวลา:21:30:10 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

แวะมาเยี่ยมจร้า จะสิ้นเดือนงานเยอะจัง :)
โดย: สาวสะตอใต้ วันที่: 27 เมษายน 2554 เวลา:22:00:41 น.
  
เคยแค่ได้ยินคร่าวๆๆๆ แต่วันนี้เต็มๆๆ เลย
ได้รับความรู้ล้วนๆๆๆๆ ....
โบสถ์ ทาสีใหม่แล้วสวยมากค่ะ
โดย: kamonorchids วันที่: 27 เมษายน 2554 เวลา:22:23:43 น.
  
ความเชื่อมโยงและเครือญาติของเจ้าเมืองนครราชสีมา เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากครับ
ดูครั้งเดียวยังไม่จุใจ คงต้องตามมาชมภาพจวนผู้ว่าบ่อยๆ (อ่านอยู่นานครับ ที่แรกคิดว่าเป็นจานผู้ว่า วอแหวนในคอมฯไม่ค่อยชัดนะครับ)
โดย: Insignia_Museum วันที่: 27 เมษายน 2554 เวลา:22:29:13 น.
  

แหล่มจ้าคุณตุ๊ก
ได้รู้เรื่องราวของโคราชบ้านเอ็ง
แหล่มค่ะ...หลับฝันดีนะคะ

โดย: อุ้มสี วันที่: 27 เมษายน 2554 เวลา:23:44:21 น.
  
ชอบจังเลยค่ะ อ่านแล้วได้ความรู้ไปด้วยแบบนี้
โดย: วิสกี้โซดา วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:0:06:46 น.
  
ประมาณเหมือนดูรายการพินิจนครเลย
โดย: vet53 IP: 183.89.124.216 วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:0:16:51 น.
  
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ ที่มีให้นะคะ แล้วจะรีบเอารีวิวีเที่ยวปารีสมาลงคะ รอหน่อยนะคะ แบบว่าลูกสาวป่วนอะคะ
โดย: We Are FroM BeLGiUM วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:1:50:00 น.
  
เขียนได้ละเอียดจริง ๆ ใช้เวลาเตรียม
งานนานหรือเปล่าครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:5:39:59 น.
  
เป็นประวัติ ที่ยาวนานจริงๆๆค่ะพี่ตุ๊ก
อ่านๆไป ก้อนึกภาพตามเลยค่ะ
พี่ตุ๊กบรรยายได้ละเอียดจริงๆๆ
โดย: kwan_3023 วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:7:21:14 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าพฤหัสบดีค่ะคุณตุ๊ก
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:7:38:00 น.
  


สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณตุ๊ก

ขอบคุณนะคะกับเรื่องราวในอดีตที่มีคุณค่ามาก ๆ


โดย: jamaica วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:8:47:10 น.
  
ปาโปปิ ปสฺสตี ภทฺรํ ยาว ปาปํ น ปจฺจติ ยทา จ ปจฺจตี
ปาปํ อถ ปาโป ปาปานิ ปสฺสติ

เมื่อบาปยังไม่ส่งผล คนชั่วก็เห็นว่าเป็นของดี
ต่อเมื่อมันส่งผลเมื่อใด เมื่อนั้นเขาจึงรู้พิษสงของบาป

มีความสุขกับการอโหสิกรรมต่อเพื่อนร่วมโลก ตลอดไป..นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:9:36:55 น.
  
บล็อกคุณภาพอีกแล้วค้าบท่าน

ปลื้มใจแทนคนโคราชจริงๆ ที่มีคุณตุ๊กช่วยเผยแพร่เรื่องราวดีๆ

ตั้งแต่ร้านของกินอร่อยๆไปจนประวัติศาตร์ที่ทรงคุณค่า

บ้านเจ้าเมือง เดี๋ยวนี้ถูกบีบซะเหลือประตูโผล่มาหน่อยนึง
ทำให้อยากเห็นข้างในค่ะ

ชอบภาพเก่าแถวเสารีย์ย่าโมด้วย

ผู้คนดูคึกคักมากนะคะ
โดย: นักล่าน้ำตก IP: 58.8.118.106 วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:10:36:37 น.
  
เข้ามาอ่านทุกวัน
แต่ไม่มีอะไรจะเม้นท์ครับ
โดย: ปรานทยา IP: 58.11.92.18 วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:11:51:57 น.
  
สวัสดีค่ะ
รู้จักเมืองโคราชมากขึ้นทั้ง ๆ ยังไม่เคยไปก็เพราะคุณตุ๊กนี่แหละค่ะ
ตอนนี้เปิดร้านขายเสื้อผ้าตามที่คุณตุ๊กเคยแนะนำแล้วนะคะ แต่เปิดขายในเวปค่ะ ไม่ต้องเสียค่าเช่าร้าน อิอิ..ว่าง ๆ ไปเข้าไปดูนะคะ แผนที่แจ้งไว้ในบล็อกค่ะ แวบไปเฝ้าหน้าร้านก่อนค่ะ
โดย: pimas วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:12:56:36 น.
  
สวัสดีค่ะคุณตุ๊ก... ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ^^
โดย: namfaseefoon วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:13:43:13 น.
  
เห็น โฆษณา"ไบเล่ ทันใจ และ มิโด"
โฆษณาสมัยเก่า หาได้ชมได้ยากแต่ก็ได้มาเห็นที่ ครู tuk-tuk นะครับ
โดย: moonfleet วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:13:50:47 น.
  

แวะมาอ่านก่อนค่ะ พี่ตุ๊ก

ประวัติศาสตร์ล้วนๆ เวลาจะหาเรื่องอ่านย้อนหลังที่บ้านพี่ตุ๊ก หายากเหมือนกันค่ะ

หนูกำลังจะอัพบล็อกวัดอุโปสถาราม วัดนี้จริงๆ ไม่ได้ตั้งใจจะไป ความตั้งใจครั้งแรกจะตรงไปวัดท่าซุงเลย แต่ผ่านวัดนี้...คุ้นๆ ว่าเคยอ่านจากบ้านพี่ตุ๊ก บอกคุณสามี เลี้ยวเข้าไปเลยค่ะ พอเห็นตึกเก่า (ไม่รู้เรียกอะไร...) จำได้ทันที ใช่แน่ๆ

วัดท่าซุง อ่านเจอจากบ้านพี่ตุ๊ก กับบ้านคุณเศษเสี้ยว เลยอยากไปค่ะ...โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:14:54:15 น.
  
ซับซ้อนดีครับ
เห็นทีต้องเข้ามาอ่านซ้ำอีกรอบ

แต่ตอนนี้พอจับประเด็นได้ว่า
โคราช เป็นเมืองที่มีความหลังและมีคนดี
มีฝีมือปกครองมาอย่างยาวนาน
โดย: peeradol33189 วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:15:08:21 น.
  
ชอบๆค่ะพี่ตุ๊ก
ประวัติศาสตร์แบบนี้อ่านแล้วได้ความรู้ดี
นามสกุล ณ ราชสีมา ไม่ค่อยได้เห็น
แล้วนะคะเดี๋ยวนี้
สงสัยมานานเหมือนกันพี่ตุ๊กเป็นคนเชียงใหม่
แล้วไหงมาอยู่ที่โคราชนี่ละคะ
คนข้างๆพี่ตุ๊กเป็นคนโคราชหรือคะ
ต้องขอโทษนะคะถ้าพี่เคยบอกแล้ว
หนูเป็นคนความจำสั้นค่ะ
โดย: hellojaae (hellojaae ) วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:15:22:15 น.
  

สวยมากค่ะ พี่ตุ๊ก ดีใจที่ได้ไปเห็นกับตา

อัพเสร็จแล้วค่ะ

รูปเยอะ จนกลัวคนดูจะว่าเอา ไม่อยากเอาภาพไหนออกเลยค่ะ นี่ขนาดคัดแล้วนะคะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:16:48:43 น.
  
มาเมียงมองเผื่อจะมีอะไรกินบ้าง

โดย: nulaw.m วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:16:59:46 น.
  

วันนี้ร้อนจังค่ะคุณตุ๊ก
ที่โคราชร้อนมากไหมเนี่ย
โดย: อุ้มสี วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:17:04:27 น.
  
ยินดีต้อนฮับครับเอื้อย..ถนนนกแก้ว แหม่นแล้วครับ ผ่านโรงพยาบาลเห็นวงเวียน ก็ชิดซ้ายหาที่จอดเลยครับ
โดย: HUNNALL วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:19:41:20 น.
  
คุณตุ๊กคะ วันนี้เราแวะมาบอกว่า เราเพิ่งเข้าไปเช็คข้อความตรงแบนคำน่ะค่ะ เพิ่งเห็นว่ามีเม้นต์คุณตุ๊กอยู่ด้วย(วันที่8เมษาที่ผ่านมา ที่เราถามคุณตุ๊กไปว่าเกิดที่เชียงใหม่รึเปล่าคะน่ะค่ะ) ขอโทษจริงๆค่ะที่ไม่ได้เช็คเลย เห็นแต่สีแดงๆวันนี้เลยเข้าไปดู เม้นต์ตั้งแต่บล็อคอาหารตอนทำสปาเกตตี้น่ะค่ะ วันนี้เรากู้กลับมาแล้วค่ะ ขอโทษจริงๆนะคะ(สงสัยมีคำที่ทางเว็ปแบนไว้น่ะค่ะ)
โดย: LoveParadise วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:19:45:44 น.
  
สุดยอดเลยค่ะพี่ตุ๊ก
ขอมูลแน่นเปรี้ยะเลยอะ..อ่านเพลินเลยค่ะ


โดย: mutcha_nu วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:21:11:59 น.
  
เยี่ยมเลยครับ ข้อมูลดีมากๆ
โดย: ST.Exsodus วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:23:05:58 น.
  
หวัดดียามเช้าค่ะพี่ตุ๊ก
เช้านี้ฝนตกค่ะ อากาศกำลังดีเลย
โดย: kwan_3023 วันที่: 29 เมษายน 2554 เวลา:7:06:37 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ส่งท้ายเดือนเมษายนด้วยความสุขค่ะคุณตุ๊ก
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 29 เมษายน 2554 เวลา:7:39:07 น.
  
ละเอียดมาก ๆ พี่ตุ๊กหาข้อมูลนานไหมคะ
โดย: ostojska วันที่: 29 เมษายน 2554 เวลา:8:55:58 น.
  
มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสติ อุทพินฺทุนิปาเตน
อุทกุมฺโภปิ ปูรติ อาปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส โถกํ โถกมฺปิ อาจินํ

อย่าดูถูกบุญเล็กน้อย ว่าจักไม่สนองผล
น้ำ..ตกจากเวหาทีละหยาด ๆ ยังเต็มตุ่มได้ฉันใด
ผู้สะสมบุญทีละเล็กละน้อย ย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้น

มีความสุขกับบุญ กุศล ที่ได้ทำ ตลอดไป...นะคะปอป้าติดภารกิจไปเชียงใหม่ ๔-๕ วัน
เสร็จธุระแล้ว จะรีบกลับมาประจำบล๊อก...นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 29 เมษายน 2554 เวลา:11:05:00 น.
  
ข้อมูลและรูปประกอบเยี่ยมมากๆ เลยค่ะพี่ตุ๊ก
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 29 เมษายน 2554 เวลา:15:13:14 น.
  
แวะมาทักทายค่ะคุณตุ๊ก
มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ของเมืองโคราชด้วยจ้า
คุณตุ๊ก หาข้อมูลได้เก่งมากๆเลยค่ะ
โดย: phunsud วันที่: 29 เมษายน 2554 เวลา:15:45:47 น.
  
ตำนานลูกพระเจ้าตากสินมหาราช
ซ้ำกับลูกเจ้าพระยานครศรีธรรมราช

พื้นที่บ้านดูเล็กไม่สมกับจวนเจ้าเมืองเก่า
อาจจะถวายวัดไปบางส่วน
แต่ที่ผ่านไปเยี่ยมชมจวนเก่าเจ้าเมืองระนอง
กว้างขวางใหญ่กว่านี้ และยังมีหลาน
เหลน โหลน ลื้อ อยู่อาศัยหลายครอบครัว
แต่หลายจังหวัดเท่าที่ทราบ
ไม่มีพื้นที่รวมให้เป็นที่อาศัยของครอบครัวทายาท
เจ้าเมืองเก่าแต่อย่างใด
โดย: ravio วันที่: 29 เมษายน 2554 เวลา:16:34:21 น.
  
ขอบคุณมากๆๆครับคุณตุ๊กในฐานะหลานเขยของท่าน วันที่คุณโพสท์
ผมก็เข้าโรงพยาบาลพอดี ออกจากรพมาหมดอายุสมาชิกอีก ส่งหลังไมค์ก็ไม่ได้
ทุกข้อความถูกต้องหมดครับ สมาชิกก็มากมายเช่นเคย
โดย: คนโคราช IP: 223.206.50.172 วันที่: 1 พฤษภาคม 2554 เวลา:20:00:12 น.
  
ต้นตระกูลเก่าผมตั้งต้นนามสกุลไว้ว่า
"เมี้ยนกลาง"
ปู่ทวดเล่าว่าพ่อของปู่ทวด
ชื่อ"เมี้ยน"
มาจากอำเภอกลาง(โนนสูง)
เขาเลยให้นามสกุลมาว่า"เมี้ยนกลาง"
ปัจจุบันญาติสายโนนสูงก็ยังใช้กันอยู่
แต่ทางสายปู่(ของผม)ได้เปลี่ยนชื่อสกุลไปแล้ว
ไม่งั้นผมก็ต้องชื่อ "ภาคภูมิ เมี้ยนกลาง"
ผมว่าเท่ห์ดีเนอะ
(เมี้ยน แปลว่า "เก็บ"เก็บกลาง!!!)
โดย: ภาคภูมิ(dentz metal) IP: 125.26.83.245 วันที่: 2 พฤษภาคม 2554 เวลา:13:21:42 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณภาคภูมิ เมี้ยนกลาง
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 2 พฤษภาคม 2554 เวลา:14:43:57 น.
  
ฮ่าๆๆแปลโคราชเป็นไทยว่า
ภาคภูมิ เก็บกลาง ....เด้อ
โดย: ภาคภูมิ(dentz metal) IP: 125.26.83.245 วันที่: 2 พฤษภาคม 2554 เวลา:17:15:37 น.
  
ได้ความรู้เยอะเชียวค่ะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาโหวตหมวดความรู้ให้นะคะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 3 พฤษภาคม 2554 เวลา:11:31:52 น.
  
แหงะ เพิ่งเห็นว่าคิวโหวตพรุ่งนี้เต็มแล้วค่ะ

เดี๋ยววันศุกร์มาโหวตให้แล้วกันนะคะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 3 พฤษภาคม 2554 เวลา:11:53:46 น.
  
ทราบค่ะ ใต้รูปของท่านก็เขียนไว้ค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 4 พฤษภาคม 2554 เวลา:20:01:38 น.
  
เรามาโหวตหมวดความรู้ให้นะคะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 6 พฤษภาคม 2554 เวลา:8:41:14 น.
  
พอได้อ่านประวัติ เจ้าเมืองคนสุดท้ายของ เมืองโคราช ผมก็ได้ไปดูสถานที่จริง ซึ่งหลังบ้านท่านน่่าจะติดกับโรงเรียนผม ศ.ว.ก. เห็นแล้วก็อดคิดถึงไม่ได้ว่า ท่านทำคุณงามความดีไว้ก็มาก แต่บ้านปัจจุบัน เหมือนไม่มีหน่วยงานใดช่วยกันรักษาไว้เลยเนาะ
โดย: จรูญ น้อยศรี ศิษ์เก่า ศ.ว.ก คนหัวรถ IP: 27.130.145.9 วันที่: 14 สิงหาคม 2554 เวลา:17:12:50 น.
  
โอรสติดท้องพระสนมไป นี่่คุ้นๆ นะ
โดย: VET53 วันที่: 18 สิงหาคม 2554 เวลา:15:54:45 น.
  
ขอบคุณค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 22 สิงหาคม 2554 เวลา:16:03:52 น.
  
อยากทราบสายสกุลคชวงศ์มาจากสายไหนของคุณหญิงพริ้ง ณ ราชสีมารู้เพียงแต่ว่ามีเยอะแถวภาคใต้เร็วๆนะ
โดย: นภปัญญ์ IP: 124.121.29.219 วันที่: 9 ธันวาคม 2554 เวลา:20:49:14 น.
  
เรียนคุณตุ๊ก ด้วยความเคารพที่นำเรื่องดีๆมาบอกเล่าครับ
เคยเห็นแผนที่เมืองโคราช สมัย ร.3 ระบุว่าที่ตั้ง รร.ศวก.(เก่า)ซึ่งปัจจุบันป็น รร.รวมมิตรนั้น เป็นที่ว่าการเมือง ครูศิริเล่าว่าเมื่อก่อนมีโรงเสบียง และคลังหลวง (เมื่อตอนขุดปรับปรุงสนามฟุตบอล เจออิฐก้อนใหญ่ๆเรียงเป็นแนวเหมือนรากอาคาร) ในแผนที่ดังกล่าว ระบุว่าจวนเจ้าเมืองคือด้านตรงข้ามที่เคยเป็นบ้านพักอัยการ มีสระขวัญด้านใต้ และสระบัวในบริเวณจวน จึงขออนุญาตแชร์ข้อมูลเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ครับ (ในแผนที่ยังระบุว่า ฝั่งตรงข้ามศาลหลักเมืองด้านทิศใต้ตรงหัวมุมเป็นคุก)
-ส่วนด้านตะวันออกของบ้านพระยากำธรพายัพทิศ ถ้ายังไม่ลืมกัน ก็เป็นบ้านพระยาฤทธิรงค์รณเฉท(ทองคำ ไทยไชโย ครับ)
โดย: สืบพงษ์ IP: 223.207.9.187 วันที่: 19 มกราคม 2555 เวลา:22:15:30 น.
  
ขอบคุณที่นำมาแชร์ค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 20 มกราคม 2555 เวลา:16:55:37 น.
  
ขออนุญาตขยายความครับ
ท่านผู้หญิงทับทิมซึ่งกำเนิดบุตรชาย 2 ท่าน คือ นายศัลยวิชัย หุ้มแพร(ทองคำ) และนายทองแก้ว ท่านก็ถึงแก่กรรม เจ้าพระยากำแหงสงคราม ( ทองอิน ) ที่คนทั่วไปเรียกเจ้าพระยานครราชสีมา สมรสกับท่านผู้หญิงบุนนาค ธิดาเจ้าพระยาอภัยราชา (ปิ่น) มีบุตร 2 คน คือ ญ.ฉิม(ต่อมาคือเจ้าจอมฉิม) และ ช.เมฆ ในคราวกบฎเจ้าอนุวงศ์ ทั้ง 3 ได้ถูกนำตัวไปเวียงจันทร์ด้วย จนเสร็จศึกจึงได้กลับคืน คุณเมฆได้เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กไล่กา มีภรรยาคือจันทา (บุตรีเพื่อราชบาอิน) มีบุตรสาวชื่อช้อย เจ้าจอมในสมเด็จพระปิ่นเกล้า มีพระองค์เจ้าองค์กลาง คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสภรณ์ปฎิภาณ ส่วนอีก2พระองค์สิ้นพระชนม์แต่เยาว์
(คุณเมฆ ต่อมาได้เป็นพระยานครราชสีมา)
หมายเหตุ- ชื่อตำแหน่งเจ้าเมืองนครราชสีมา คือ เจ้าพระยากำแหงสงคราม เหมือนเจ้าเมืองชัยภูมิ คือ พระยาภักดีชุมพล(แล) เกตุ) (วัน)
โดย: สืบพงษ์ IP: 223.207.9.187 วันที่: 21 มกราคม 2555 เวลา:15:05:27 น.
  
ได้ความรู้ดีครับ ผมคนโคราชแท้ๆกลับไม่รู้ประวัติศาสตร์ของเมืองโคราชมากขนาดนี้ครับ
โดย: ครบุรี IP: 1.2.194.3 วันที่: 12 สิงหาคม 2555 เวลา:23:30:52 น.
  
ยินดีที่เข้ามาอ่าน ได้มาแชร์ความรู้ด้วยกันค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 13 สิงหาคม 2555 เวลา:10:17:03 น.
  
เรียนคุณตุ๊กเจ้าของบล๊อก
หลังจากได้อ่านเว็บจึงไปค้นหนังสือต้นตระกูลของผม ซึ่งมีผู้ใหญ่จัดทำไว้เมื่อคราวรวมญาติ ซึ่งไล่ย้อนไปได้ถึงเจ้าพระยานครราชสีมา (ปิ่น) สำหรับญาติสายทางผมเป็นญาติลำดับทาง เจ้าพระยานครราชสีมา (ปิ่น) กับท่านผู้หญิง (คนเดิม) ครับ ในหนังสือนับญาติได้ถึงปัจจุบัน นามสกุลทางสายนี้ ยกตัวอย่างเช่น กลิ่นขจร อินทะกนก ดามพ์สุกรี ฯลฯ

นฤดล ดามพ์สุกรี
โดย: นฤดล ดามพ์สุกรี IP: 203.158.4.225 วันที่: 3 ธันวาคม 2555 เวลา:1:02:51 น.
  
ยินดีที่เข้ามาอ่านและได้แชร์ความรู้กันค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 3 ธันวาคม 2555 เวลา:7:41:35 น.
  
ขอรบกวนหน่อยครับใครพอทราบเรื่องไหมครับว่าเจ้าพระยานครราชสีมาที่เป็นพี่ชายของหลวงแพ่งชื่ออะไรบ้างครับและประวัติเป็นยังงัยครับ
โดย: หมึก...ครับ IP: 192.99.14.36 วันที่: 28 สิงหาคม 2558 เวลา:16:51:44 น.
  
สมัยเด็กๆ ก็เดินผ่านบ่อยๆ เพิ่งจะได้ความรู้วันนี้เองขอบคุณครับ เคยได้มีโอกาสไปเมืองกาญจน์ เห็นศาลหลักเมืองมีลักษณะคล้ายศาลหลักเมืองที่โคราชมาก แต่มีถนนอยู่เส้นหนึ่งมีบ้านเก่าอยู่ตลอดแนว เขาทำป้ายบอกประวัติบ้านแต่ละหลังไว้ ว่าเป็นบ้านใครในอดีต บอกความเป็นมาจนถึงปัจุบัน ดีใจและภูมิใจแทนชาวเมือง กาญจน์ โคราชเมืองหญิงกล้ามีประวัติยาวนาน อยากให้ทำแบบเมืองกาญจน์บ้าง ก่อนที่บ้านเก่าที่ทรงคุณค่าจะกลายเป็นแหล่งบันเทิงในยามคำ่คืนไปเสียหมด ประวัติศาสตร์ก็จางหาย ความภาคภูมิใจของลูกหลานก็ถดถอน ขอบคุณคุณดุ๊ก มากครับ
โดย: สาตร ธรรมาภิมุข IP: 223.207.12.222 วันที่: 5 พฤษภาคม 2560 เวลา:14:19:17 น.
  
ขอบคุณที่เข้ามาอ่านและเข้ามาคุยกันค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 5 พฤษภาคม 2560 เวลา:15:13:30 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 142 คน [?]

บทความทั้งหมด