ปราสาทหินพิมาย ... โคราชบ้านเองปราสาทหินพิมายสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 (พุทธศตวรรษที่ 16)

ก่อนหน้าปราสาทนครวัด (พระเจ้าสุริยวรมันที่2)

และะนครธม (พระเจ้าชัยวรมันที่7)

พิมายได้รับการบูรณะในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

ซึ่งพระองค์ได้สร้างอโรคยาศาลา 17 แห่งจากพิมาย - เมืองพระนครอันเป็นราชธานี

? พิมายเป็นเมืองสำคัญสินะ

และ พรหมทัตที่กล่าวถึงที่พิมาย หมายถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

ประสูติ พ.ศ. 1663 หรือ 1668
ด้านหน้าปราสาทหันไปทางทิศใต้ ... เฉียงตะวันออกนิด ๆ

เมื่อลากผ่านไปยังเมืองพระนคร จะผ่านปราสาทหินพนมรุ้ง

แผ่นดินอิสานเดิมคือส่วนหนึ่งของอาณาจักรเจนละ


จากเมืองที่ปกครองโดยผู้หญิง พระนางหลิวเหย่ พุทธศตวรรษที่ 6 ( พ.ศ.501-600)

(ได้มาจากบันทึกของชาวจีนที่มาค้าขาย)

พราหมณ์กณฑัญญะ ยกทัพมาตีได้ชัยชนะและได้พระนางหลิวเหย่เป็นชายา

สถาปนาขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรฟูนัน (แปลว่าภูเขา)

เชื่อกันว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาณาจักรนี้ได้แก่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนใต้

พุทธศตวรรษที่ 12 (1101-1200)

พระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 ได้ย้ายราชธานีลงมาทางตอนใต้

เป็นอาณาจักรเจนละ

สถาปนาเมืองอีศานปุระขึ้นเป็นราชธานี

มีกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 13

เมื่อสิ้นรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 1

อาณาจักรเจนละได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 แคว้นใหญ่

และเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน คือ

เจนละบก กินอาณาบริเวณอยู่ทางตอนเหนือที่เป็นภูเขาและที่ราบสูง

และ เจนละน้ำ กินอาณาบริเวณทางตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มจนจดชายฝั่งทะเล

พ.ศ. 1345 พระเจ้าชัยวรมันที่ 2

รวมอาณาจักรทั้งเจนละบกและเจนละน้ำเข้าด้วยกันได้

เป็นอาณาจักรกัมพุช

ราชธานีอยู่ ตอนเหนือทะเลสาบใหญ่ ชื่อเมืองหริหราลัย (ปราสาทโลเลย)

... อ่าน หะ-ริ-หะ-รา-ลัย

ฮะริ คือพระศิวะ ฮะรา คือพระนารายณ์

เป็นปางรวมพระศิวะและพระนารายณ์

จากฤทธิ์บันดาลขององค์พระฮะริฮะรา

(ภาครวมของพระศิวะและพระนารายณ์)

ให้กำเนิด องค์นาคพันธ์

ให้มีหน้าที่พิทักษ์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้แสวงธรรม

คนในแถบนี้จึงนิยมสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก

เพราะถือว่าเป็นลูกหลานของพญานาค? ...***
ก่อนเข้าตัวปราสาทหินซึ่งเป็นศาสนสถาน

กษัตริย์ต้องเปลื้องเครื่องแต่งตัวก่อน อาจต้องอาบน้ำ แล้วใส่ชุดปฏิบัตธรรม

ชำระร่างการให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าในดินแดนที่ถือว่าเป็นสวรรค์

หรือ ... เขาพระสุเมรุ อันเป็นที่อยู่ของเทพ หรือพระพุทธเจ้า

ที่ พลับพลาเปลื้องเครื่อง
ช่องทางเดินกลางพลับพลาเปลื้องเครื่อง มีทางขึ้นด้านหน้าและด้านหลัง


ช่องทางเดินโดยรอบ
ระหว่างช่องทางเดินรอบและทางเดินกลางจึงแบ่งออกเป็นสองห้องซ้ายขวา

ทำไมต้อง 2 ... ชาย - หญิง ?
สิงห์เฝ้าสะพานนาคราช
สะพานนาคราช

เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่าง โลกมนุษย์ กับโลกของเทพเจ้า

ความเชื่อเกี่ยวกับจักรวาลของฮินดู

สะพานที่เชื่อมระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าคือสายรุ้ง

ในเอเชียตะวันออก และอินเดียมักจะเปรียบสายรุ้งกับนาค
โคปุระ ... ซุ้มประตูสู่สวรรค์ Pearly Gate

ประตูใหญ่อยู่ทางใต้

มีประตูข้างอีก 2 ประตู
ตอนโน้น
ทับหลังทางเข้า

คนกำลังร่ายรำอยู่โดย

น่าจะเป็นนางโยคินีทั้งแปด

บริวารของเหวัชระ คือ เทพผู้พิทักษ์ในศาสนาพุทธนิกายวัชรยาน
ในซุ้มโคปุระ โคนเสาจะมีฤาษีทุกเสาโครงเสาใหญ่มาก หลังคาคงต้องวางของหนัก

เรียกว่าคาน ?
ทางเดินภายในกำแพงแก้ว
รูที่พื้นอาจตัวรองรับอะไรบางอย่างเช่นรูปเคารพ เสาไฟ เสา?
ทับหลังด้านใน ... เขาเขียนว่าไม่ทราบว่าทับหลังนี้อยู่ไหน

แต่เอามาติดตรงนี้เพื่อให้ส่วนประกอบสถาปัตยกรรมสมบูรณ์ขึ้น
นั่นไงแดนสวรรค์
ชาลาทางเดิน

ก่อสร้างด้วยหินทราย

จากซุ้มประตูด้านทิศใต้ ไประเบียงคดที่ล้อมรอบปราสาทประธาน

ยกพื้นสูงประมาณ 1 เมตร แบ่งเป็น 3 ช่องทางเดิน

ตรงกับประตูทางเข้าทั้งสามทาง

ผังทำเป็นรูปกากบาท ตรงกลางมีบาราย

จากการบูรณะพบเศษกระเบื้องมุงหลังคาและบราลีดินเผาจำนวนมาก

สันนิษฐานว่าเดิมคงเป็นระเบียงโปร่ง หลังคามุงกระเบื้อง รองรับด้วยเสาไม้
ทางเดินด้านข้าง สู่ประตูข้างของระเบียงคด
ตรงรถสีส้ม ๆ กำลังก่อประตูสวรรค์ทางตะวันตก
กรอบซุ้มประตูระเบียงคด

มีจารึกเป็นจารึกอักษรขอมโบราณ

ว่า ในสมัยของพระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 1 (พ.ศ.1651-1655)

โปรดให้ขุนนางมาสร้างกมรเตงชคต เสนาบดีไตรโลกยวิชัย

เพื่ออุทิศให้เสนาบดีไตรโลกยวิชัยผู้ปกครองเมืองพิมายคนก่อน

และสถาปนานามให้ใหม่ว่า กมรเตงอัญ ชคตวิมาย
ในโคปุระระเบียงคด เป็นหลุมบรรจุวัตถุมงคล

(ในซุ้มประตูทิศ เหนือ และตะวันออกเขาตั้งฐานโยนีไว้

ในซุ้มตะวันตกไม่ได้เข้าไปดู)


ช่องทางเดินในระเบียงคด
ปรางค์พระธาน อยู่ตรงหน้า


ทางเข้าซ้ายมือตรงกับปรางค์หินแดง
มีฐานเดียวกับหอพราหมณ์

สร้างจากหินทรายสีแดงทั้งหลัง

ซึ่งไม่คงทน ทำให้สึกกร่อนมาก

ดังที่เห็นในปัจจุบัน

หน้าตาเหมือนอโรคยาศาลาจัง


ในปรางค์แดง

แท่นโยนี รองรับอาจเป็นรูปพระ ... คิดเองนะ
ขวามือ ปรางค์พรหมทัต
ภายในมีประติมากรรมรูปบุคคลขนาดใหญ่อยู่ในท่านั่งขัดสมาธิ

สลักด้วยหินทราย

ชาวบ้านเรียกว่า ท้าวพรหมทัต

สันนิษฐานว่าเป็นรูปจำลองของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

ส่วนอีกรูปเป็นรูปสตรีนั่งคุกเข่าสลักด้วยหินทราย

ส่วนศีรษะและแขนหักหายไป ชาวบ้านเรียกตามนิยายพื้นบ้านว่า นางอรพิม

เชื่อกันว่าเป็นรูปของพระนางชัยราชเทวีมเหสี

ปัจจุบันประติมากรรมทั้ง 2 ชิ้นนี้จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย
ปรางค์ประธาน
ด้านหน้าของปรางค์ประธาน ... มณฑป
ภายในมณฑป ทางไหลน้ำมนต์ ? โสมสูตร

เพราะ จะมีวัตถุศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่

... ศาสนาฮินดูเป็นศิวะลึงก์

อโรยาศาลาเป็นเทพที่รักษาโรค ให้อายุยืน

พุทธ เป็นพระพุทธรูป ...

เมื่อน้ำไหลผ่านวัตถุศักดิ์สิทธิ์ ก็ถือเป็นน้ำมนต์ ... สมัยนี้ต้องหยดน้ำตาเทียนด้วย

จะต่อท่อออกมาภายนอกให้คนรองรับน้ำศักดิ์ไป
ปรางค์ประธานส่วนหลัง
ตรงกลางห้องครรภคฤหะ
ไม่ทราบว่าคืออะไร อยู่มุมสองข้างของปรางค์ประธานด้านทิศเหนือ
ระหว่างปรางค์ประธานกับประตูทางตะวันออก

?
ระเบียงคด ด้านเหนือ
กลางโคปุระของระเบียงคด ตรงไปยังซุ้มประตูออกกำแพงทางด้านเหนือ
ช่องทางเดินในระเบียงคด

คนที่เคยลอดบอกว่าตะก่อนไม่มีอะไรค้ำก็ทั้งลอด และ รอด มาแล้ว
ระเบียงคดด้านนอก ทิศเหนือ

ซุ้มประตูสวรรค์ ... กำแพงชั้นนอกทิศเหนือ (รั้วสวรรค์)
ว่าด้วยภาพสลัก

วัชรปาณิ ถือกระดิ่งและวัชระ ขับไล่สิ่งชั่วร้าย


ปกติที่ฐานเสาประตูทุกต้นจะเป็นรูป ... ชาย
ด้านขวาประตูเข้าปรางค์ประธานด้านทิศใต้ ... หญิง
ภาพสลักจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนสถานนั้น ๆ

เช่นเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังในวัดในปัจจุบัน


ภาพเล่าเรื่องพระกฤษณะ

... เป็นร่างอวตารร่างที่ 8 ของพระวิษณุ ... (หรือพระนารายณ์)

... เพื่อช่วยปราบอสูร และยุคเข็ญทั้งหลาย ...


กษัตริย์ ณ มถุรานคร พระนามว่าอุคระเสน

มีบุตร 2 คน คือ พญากงส์และนางเทวกี

นางเทวกีได้สมรสกับพระวสุเทพ

ต่อมาพญากงส์กบฏต่อพระบิดา

จับพระบิดาอุคระเสน , พี่สาว , พี่เขยขังไว้

โหรทำนายว่าบุตรคนที่แปดของนางเทวกีจะฆ่าพญากงส์

พญากงส์จึงฆ่าลูกทุกคนของนางเทวกี

หลังจากฆ่าหกคนแรกแล้ว

คนที่เจ็ดแท้ง

(เพราะโยคะนิทรา ได้ย้ายไปอยู่ในครรภ์ของนางโหหิณี

ภรรยาอีกคนของพระวาสุเทพ ซึ่งอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านโคกุล ชื่อ

พระพลราม ... ชาติก่อนหน้าคือ พระลักษณ์)

พระกฤษณะเป็นคนที่แปด

พระวสุเทพ (พ่อ) สามารถลักลอบเอาพระกฤษณะ

ไปแลกลูกสาวคนเลี้ยงโคที่ชื่อนันทะและนางยโศธาให้เลี้ยง

และเอาลูกสาวกลับเข้าวัง จึงไม่ถูกพญากงส์ฆ่า)


พระกฤษณะ

เป็นเด็กขี้เล่นร่าเริง หน้าตาดี เป่าขลุ่ยได้ทั้งวัน เป็นที่เอ็นดูแก่คนที่พบเห็น

หากลักขโมยกินนมเนย และเอามาเผื่อแผ่เด็กกลุ่มเดียวกันจากบ้านไหน

วัวบ้านนั้นจะให้น้ำนมมากกว่าเดิม

ชาวบ้านจึงบอกใบ้ที่เก็บนมและเนยในบ้านตน

เพื่อให้พระกฤษณะมาลักไปแจกเด็กๆในหมู่บ้าน


วันหนึ่ง ได้พบเห็นการถวายนมเนยแก่พระอินทร์

จึงถามว่า

" เหตุใดจึงต้องบูชาพระอินทร์ด้วยเล่า พระองค์ไม่เห็นทำอะไรเลย

ทำไมไม่บูชาวัว ซึ่งให้นมและเนยกับพวกเรา

ทำไม่บูชาหญ้าซึ่งเป็นอาหารของวัว

หรือทำไมไม่บูชาภูเขาโควัฒนะ

ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดความร่มรื่นและป่าไม้ควาอุดมสมบูรณ์แก่หมู่บ้าน "


พระอินทร์ (เจ้าแห่งฝน)ได้ยินดังก็โมโห สาปให้ฝนตก 7 วัน 7 คืน

พระกฤษณะก็ใช้นิ้วเดียวยกภูเขาโควัฒนะ

ขึ้นมาบังท้อง ฟ้าเอาไว้

เมื่อทราบว่าเป็นพระวิษณุอวตารมาจึงได้ขอขมา


พระกฤษณะได้บอกกับชาวบ้านไม่ต้องส่งส่วยนมเนยไปให้พญากงส์แลัว

พญากงส์ ทราบเรื่องว่าพระกฤษณะนั้นแข็งข้อ

และทราบว่าพระกฤษณะเป็นหลานคนที่ 8 ที่เล็ดรอดหนีไปได้

จึงออกอุบายให้ไปเชิญมายังเมือง

โดยระหว่างที่พระกฤษณะติดตามข้าราชบริพารกลับ

ก็ส่งอสูรและสัตว์ร้ายมากมาย มาฆ่าพระกฤษณะ

แต่พระกฤษณะกลับฆ่าอสูรทั้งหลายหมดสิ้น


พอพระกฤษณะเข้ามายังเมืองก็ได้ฆ่าพญากงส์ตาย

ปล่อยพระเจ้าตา พระอุคระเสน นางเทวกี พระวสุเทพ

และพระอุคระเสน ขึ้นครองราชย์ตามเดิม*** ทับหลัง โคปุระระเบียงคด ***
พระกฤษณะปราบช้างและสิงห์

*** รูปสลักทับหลังประตูปรางค์พรหมทัต ***
ด้านบนรูปบุคคลกำลังต่อสู้กับม้า โดยมือข้างหนึ่งผลักไปที่ปากของม้า

สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นภาพพระกฤษณะปราบม้าเกศิน

ซึ่งเป็นม้าที่พระยากงส์ส่งมาเพื่อสังหารพระกฤษณะที่สวนของนันทะ

แต่ก็ถูกพระกฤษณะจับขาหลังแกว่ง แล้วเหวี่ยงออกไป

แต่ม้าเกศินก็ยังกลับเข้ามาต่อสู้อีก

พระกฤษณะจึงใช้พระหัตถ์ยัดเข้าไปในปาก จนกระทั่งม้าเกศินตาย

ด้านล่าง สิงห์ 3 ตัว ตัว ซ้ายและขวา คายท่อนพวงมาลัย
ซุ้มพระพุทธรูปซุ้มพระพุทธรูป

ดูจากแนวทำให้สงสัยว่าทับหลังและกรอบประตู

อาจรับน้ำหนักโครงหินด้านบนไม่ไหวแล้ว ... น่ากลัวพัง
ภาพเก่าที่มี สลักไม่เหมือน

เป็นลักษณะเฉพาะของปราสาทพิมาย

ทับหลังที่เล่าเรื่องเต็มพื้นที่

สลักเป็นภาพบุคคลยืนเรียงแถวเพียงแถวเดียว

น่าจะมีอายุราวสมัยบาปวนตอนปลาย-นครวัดตอนต้น

รูปแบบของพระพุทธรูปประทับยืนแสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์

เป็นรูปแบบที่พบมาก่อนแล้วในศิลปะทวารวดี
*** หอพราหมณ์ ***


พระกฤษณะทรงต่อสู้กับสิงห์นี้ไม่ปรากฏในคัมภีร์ของอินเดีย

เราดูว่าบุคคลจับขาหลังของสิงห์ (หน้ากาล) ... นั่นใช่หางสิงห์ ?

หน้ากาลจับขาช้าง และสิงห์

อาจเป็นไปได้ว่า

พระกฤษณะปราบช้างกุวัลยปิถะ และ อสูรวัตสะที่แปลงเป็นสิงห์

อสูรย์ ทั้งสองถูกพญากงส์สั่งให้ มาดักทำร้ายพระองค์

และ คนเลี้ยงโคที่โตมาด้วยกัน

ในระหว่างที่ พระองค์จะเข้าไป ประลองพลังฝีมือ

กับ นักมวยปล้ำสมุนของพระยากงส์ ในเมืองมถุรา
*** ปรางค์ประธาน ***


เหนือห้องครรภคฤหะ


ด้านหน้าคือทิศใต้ ทับหลังรูปมารผจญพระพุทธเจ้า
ตะวันออก

4 พักตร์ แต่เห็นเพียง 3 พักตร์

8 กร

พระหัตถ์หน้าแสดงธรรมจักรมุทราเหนือพระอุระ

พระหัตถ์ที่เหลือนั้นจับหนังช้างอยู่

เต้นในท่าอรรธปรยังกะ

เชื่อว่าเป็น พระโพธิสัตว์ไตรโลกวิชัย ในพุทธมหายานตันตระ


พระบาทเหยียบอยู่บนรูปบุคคล 2 คน อาจเป็นรูปของพระศิวะและพระอุมา


ด้านหลังมีการแผ่หนังช้างออก หัวช้างอยู่ที่ด้านล่าง

แถวด้านบนทั้ง 2 ข้างเป็นรูปพระพุทธรูปทรงเครื่องข้างละ 5 พระองค์

ส่วนแถวด้านล่างบริเวณพระชานุทั้ง 2 ข้าง มีรูปชาย 2 คน

เต้นในท่าอรรธปรยังกะ มือขวายกขึ้นถือวัชระ มือซ้ายอยู่ระดับอกถือกระดิ่ง

เหยียบอยู่บนศพ

และถัดออกไปมีรูปนางโยคินีเต้นในท่าอรรธปรยังกะ

เหยียบอยู่บนศพเช่นกัน


ทิศตะวันตก

ทับหลัง มีฉัตรและพัด

พระองค์ทรงเทศนาให้แก่เหล่าราชวงค์และบริวาร


ทิศเหนือ ภาพบุคคล 3 พระพักตร์อยู่ตรงกลาง พระวัชรสัตว์ (4 พักตร์ 8 กร)

ปางสมาธิ

หัตถ์ขวาล่างถือลูกประคำ หัตถ์ซ้ายล่างถือกระดิ่งที่มีด้ามเป็นวัชระ

ด้านบนทั้งสองข้างถือดอกบัว

เบื้องล่างตรงกลางเป็นรูปบุคคลทำท่าประโคมดนตรี

มีนางโยคีนีร่ายรำทั้งสองด้าน ด้านละสี่นาง (ทั้งหมดคือ 8 นาง)

ร่ายรำอยู่บนซากศพ


*** หน้าบันปรางค์ประธาน ***


ศิวนาคราช

การเต้นรำของพระศิวะก่อให้เกิดปฏิกิริยาของการสร้างโลกและมนุษย์
ทิศตะวันออก
หน้าบัน ... ไม่ชัดแต่มีรูปท้าวมาลีวราชอยู่ตรงกลาง (ใต้ปรางค์)

เป็นตอน ตัดสินว่านางสีดาควรจะอยู่กับใคร

ทับหลัง ...

ตอนพระรามฆ่ายักษ์วิราธ

พระราม พระลักษณ์ต้องออกเดินป่าโดยมีนางสีดาเดินทางด้วย

ยักษ์วิราธมาติดพัน หวังแย่งนางสีดา แต่ถูกพระรามเหยียบจมธรณีไป

ครุฑ
หน้าบัน บนสุด พระศิวะ พระอุมา ทรงโคนนทิ

พระพรหมทรงหงส์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ และพระนารายณ์ทรงครุฑ
ทับหลัง พระราม พระลักษณ์ นางสีดา กลับอโยธยา ... ทางน้ำ

หน้าบัน ดูยาก แต่เห็นคันธนู ลิง บนรถคันด้ายซ้าย ... พระราม

เห็นคนหัวสูง ๆ คล้ายเจดีย์ มีขนซ้อน ๆ กันบนรถคันด้านขวา ... ทศกัณฐ์

คือเรื่อง รามายณะ
พระรามยกทัพไปกรุงกา

ต้องข้ามมหาสมุทธที่ขวางอยู่

จึงให้ไพร่พลลิงขนหินมาถมมหาสมุทร

ฝ่ายยักษ์เมื่อเห็นพวกลิงกำลังถมทะเล ก็ไปบอกทศกันฐ์

ทศกัณฐ์จึงสั่งให้นางสุพรรณมัจฉา ลูกสาว ( แม่เป็นปลา )

ไปเกณฑ์เหล่าปลามาขนหินออก

หนุมานจึงดำลงไปดูจึงรู้สาเหตุ

จับนางสุพรรณมัจฉาได้

ให้นางสั่งฝูงปลาไปนำหินกลับมาที่เดิม

แต่ด้วยรูปโฉมที่งดงามของนางสุพรรณมัจฉา นางจึงตกเป็นของหนุมาน

สุดท้ายแล้วการถมทะเลทำถนนก็เสร็จ
พระกฤษณะ ยกเขาโควัฒนะขึ้นบังฝน
มุมซ้ายบนอิทรชิตหลบอยู่ในกลีบเมฆ

แผลงศรนาคบาศใส่ พระราม และพระลักษณ์

ศรแปลงเป็นนาค (นาคบาศ) รัดทั้งคู่นอนสงบนิ่ง

หมู่พลลิงนึกว่าทั้งคู่ตายก็ร้องไห้

ด้านบน หนุมานไปตามพระยาสุบรรณ (ครุฑ) มาช่วย

พวกนาคถูกฤทธ์ของครุฑหนีไป

พระราม พระลักษณ์ก็ฟื้นกลับมาดังเดิม
เรื่องนี้ทั้งอ่าน และเขียนสรุปนานมาก

อ่านหลายวันหน่อยนะ


เหนื่อยก็ทานนี่ก่อน 35 บาท
ฟรี ชอบมาก ... ชอบถั่วงอกสด
ที่ข้างปราสาท ด้านตะวันออก
ปิดท้ายด้วย


Create Date : 26 มิถุนายน 2557
Last Update : 2 สิงหาคม 2558 13:03:04 น.
Counter : 4493 Pageviews.

43 comments
🚂 ผาเสด็จ สระบุรี🚂 โอน่าจอมซ่าส์
(19 ก.พ. 2563 00:06:09 น.)
คอนเสิร์ตเพลงประภาส 3 [Full Concert 1/2 ] สายหมอกและก้อนเมฆ
(17 ก.พ. 2563 14:22:25 น.)
ผ้าป่าครั้งแรกในรอบ 20 ปี #วัดราษฏร์วิริยาราม ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ นราธิวาส สมาชิกหมายเลข 4313444
(17 ก.พ. 2563 08:01:02 น.)
🙏สถานปฎิบัติธรรมถ้ำศิวโมกข์ สระบุรี🙏 โอน่าจอมซ่าส์
(16 ก.พ. 2563 01:53:59 น.)
  
หนูเอาหน้าก่อนนะคะ เดี๋ยวขึ้นไปอ่านใหม่ ช้าๆ ค่ะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 26 มิถุนายน 2557 เวลา:16:22:53 น.
  
นานแต่อิ่มเลยค่ะ แบบไม่พักยกด้วยนะคะ ไม่ได้แวะกินก๋วยเตี๋ยวด้วย เหมือนจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะ

มีภาพขาว-ดำ ที่เคยถ่ายไว้เปรียบเทียบด้วย เจ๋งเลยค่ะพี่ตุ๊ก เลอค่ามากค่ะ

ที่ปราสาทพนมรุ้งมีทับหลังตอนพระกฤษณะฆ่าพระยากงส์ด้วยค่ะ เราต้องดูทั้งสองปราสาท และอาจจะอีกหลายปราสาทเป็นเส้นทางต่อเนื่องเลยมังคะ

ทับหลังที่นี่ ค่อนข้างสมบูรณ์กว่าที่พนมรุ้งนะคะ คงเพราะที่โน่นเก่ากว่าด้วยล่ะค่ะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 26 มิถุนายน 2557 เวลา:16:54:19 น.
  
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

กะลังจะถามว่าพี่ตุ๊กลงรูปนานมั้ย เพราะดูนานมากกรูปไม่หมดซักที 55


ชอบภาพที่มีประตูซ้อนๆกันนะค่ะ

คนโบราณสร้างกันยังไงน่ะ หินก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ยกยังไงอ่า
โดย: สมาชิกหมายเลข 861805 วันที่: 26 มิถุนายน 2557 เวลา:18:29:54 น.
  
อยากมาแอ่ว
โดย: BBea IP: 49.49.39.49 วันที่: 26 มิถุนายน 2557 เวลา:18:46:07 น.
  
ซอบฮูปสิงห์ครับปี้ตุ๊ก
รายละเอียดยังอยูครบเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 มิถุนายน 2557 เวลา:19:37:24 น.
  
สวัสดีค่ะ พาอ้วนน้อยแวะทักทาย ค่ะ
 photo 1623614_10201231317584559_2075398365642157483_n_zps5301f3bd.jpg
โดย: อ้วนน้อยของโอก้า วันที่: 26 มิถุนายน 2557 เวลา:20:43:04 น.
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 27 มิถุนายน 2557 เวลา:3:40:42 น.
  
ศุกร์สวัสดีค่ะพี่ตุ๊ก


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 27 มิถุนายน 2557 เวลา:5:29:40 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 มิถุนายน 2557 เวลา:6:08:49 น.
  
ขอบคุณที่พาเที่ยวครับผมมม
โดย: PAEstudio วันที่: 27 มิถุนายน 2557 เวลา:10:42:17 น.
  
ไปเที่ยวด้วยคนค่ะ จุใจจริง ๆ ^_^

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
benz47 Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: LilyHappiness (สมาชิกหมายเลข 750163 ) วันที่: 27 มิถุนายน 2557 เวลา:12:46:08 น.
  
สันณิษฐานว่าสูรยะวรรมันที่1อาจลุกไปจากทีนี่หรือมีศรีภรรยาเป็นคนที่นี่ มีหลักฐานว่าสูรยะวรรมันที่2ส่งพราหมณ์ปุโรหิตชั้นผู้ใหญ่มากราบไหว้บรรพบุรุษที่พิมาย ถ้าพิมายสร้างในพุทธศตวรรษที่15 ยุคนั้นศาสนาพราหมณ์ยังโดดเด่นมาก บางตำนานว่ารูปสลักที่เป็นพุทธมหายานทำขึ้นในยุคชัยวรรมันที่7แต่หลักฐานโบราณวัตถุหลายแห่งระบุว่าดินแดน ขอนแก่น พิมาย บุรีรัมย์ มีพุทธศาสนาอยู่แล้วตั้งแต่ศตวรรษที่12 ฝากแกะรอยต่อประวัติศาสตร์จาก12-16 ด้วยครับ
โดย: surya21 IP: 171.96.140.83 วันที่: 27 มิถุนายน 2557 เวลา:14:04:56 น.
  
น่าทึ่งคนสมัยก่อนที่ก่อสร้าง สร้างสรรค์ ได้สวย
งามคงทน

แล้วก็ทึ่งที่คุณตุ๊ก ค้นคว้าต่าง ๆ ได้ละเอียด
มาประกอบภาพด้วยครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 27 มิถุนายน 2557 เวลา:17:04:23 น.
  
สวย อลังการ มากค่ะ
สมัยก่อนตอนรุ่งเรืองคงสวยงามมากๆแน่ๆเลยนะคะ

ขนาดผ่านมาขนาดนี้ยังดูยิ่งใหญ่มากเลยค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะพี่ตุ๊ก ^^
โดย: lovereason วันที่: 27 มิถุนายน 2557 เวลา:22:16:01 น.
  
ไปมาครั้งก่อน ไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ ชมได้นิดเดียว
ชมผ่านบล็อกพี่ตุ๊กทั้งภาพและเนื้อหาสมบูรณ์มากครับ
โหวตtuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 28 มิถุนายน 2557 เวลา:0:32:40 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยคนค่ะ
พร้อมกับส่งเข้านอนด้วยนะคะ
ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
ปล.พรุ่งนี้มาใหม่ค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 28 มิถุนายน 2557 เวลา:21:44:36 น.
  
ตามมาเที่ยวแบบนี้ดีค่ะพี่ตุ๊ก
นิคว่าละเอียดกว่าไปเดินดูเองอีกค่ะข้อมูลเพียบด้วย
ถ้านิคเดินเองก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะนะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้า(น)ป่า Music Blog ดู Blog
ฝากเธอ Diarist ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 28 มิถุนายน 2557 เวลา:22:21:55 น.
  
ปราสาทหินพิมายคนต่างชาติอยากไปเที่ยวกันเยอะนะ ถึงแม้ว่าศิลปะจะได้รับอิทธิพลจากขอมมาก็ตาม

มีปิดท้ายด้วยของกินด้วย ราคาถูกดีครับ กทม. มันเล่นชามละ 50.- หลังๆ รู้สึกไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเลย เพราะกินแล้วไม่อิ่ม (ข้าวอิ่มกว่า)

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 29 มิถุนายน 2557 เวลา:0:10:18 น.
  
ได้โควต้าปุ๊บรีบวิ่งมาก่อนเลยค่ะ
พร้อมกับส่งเข้านอนด้วจ้า
ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
โดย: เนินน้ำ วันที่: 29 มิถุนายน 2557 เวลา:0:12:57 น.
  
เมื่อคืนมาอ่าน แต่กระเป๋าแห้ง
เลยต้องกลับมาเติมเต็มวันนี้
เอนทรี่นี้ study กันเหนื่อยเลยนะ
คนอ่านเพลินมากๆ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กิ่งฟ้า Literature Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ขอบคุณนะเพื่อน

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 29 มิถุนายน 2557 เวลา:13:59:16 น.
  
ตอนไปยืนมองปราสาทหินพิมายทางด้านปรางค์
เหมือนกับว่ามันมีชีวิตชีวานะ
รู้สึกเกรงๆสถานที่ด้วย...

ขอบคุณเรื่องหลังคาสีส้มนะครับ
โดย: wicsir วันที่: 29 มิถุนายน 2557 เวลา:14:38:22 น.
  
สวัสดีค่ะคุณ surya21

งานที่แอสซายด์มานี่
ต้อง ๆ ค่อยเป็นค่อยไปนะคะ
เพราะกว่าจะไปแต่ละที่ ค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 29 มิถุนายน 2557 เวลา:15:55:59 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตนะครับปี้ตุ๊ก

วันนี้พาหมิงหมิงไปแอ่วแม่ริมมาครับ
ดูงู ดูแมลง

ม่วนเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 มิถุนายน 2557 เวลา:16:18:41 น.
  
สวัสดีค่ะ พี่ตุ๊ก ^^
โดย: ปรัซซี่ วันที่: 29 มิถุนายน 2557 เวลา:19:40:01 น.
  
เห็นแล้วคิดถึงปราสาทหินพิมายครับ
เคยแวะเวียนไปหลายครั้ง ช่วงหนึ่งเคยไปอยู่พิมายเสียหลายวัน เมื่อเทียบเคียงกับภาพเก่าๆแล้ว จะเห็นได้ว่าวิชาโบราณคดีได้ทำให้ภาพที่ถูกต้องกลับคืนมาอีกครั้ง

tuk-tuk@korat Travel Blog
โดย: Insignia_Museum วันที่: 29 มิถุนายน 2557 เวลา:21:43:20 น.
  
ตามมมาเที่ยวด้วยคนค่า
โดย: หนีแม่มาอาร์ซีเอ วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:1:02:06 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:5:47:17 น.
  
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:7:41:02 น.
  เชื่อแล้วค่ะ ว่าอ่านเรื่องศิลปขอมจนเบื่อหน้าจอ ..

แค่เลื่อนเม้าส์ เฉยๆ ยัง...

เฮ้อ .....แต่ ก้อ คุ้มค่า มากมายนะคะ..

รูปสวย .. ได้ความรู้ .. ถือเป็น อีก บันทึก ที่ น่าภาคภูมิใจ ..


..ขอบคุณ คุณก๋า

ขอบคุณ น้องนุ่น (lovereason)

ขอบคุณ พี่วิ (applewi)

ขอบคุณ คุณปาน (pantawan)

ขอบคุณ พี่ไวน์ (ไวน์กับสายน้ำ)

ขอบคุณ คุณกิ่ง (กิ่งฟ้า)

ขอบคุณ คุณโอ (เนินน้ำ)

ขอบคุณ คุณตุ๊ก (tuk-tuk@korat)
โดย: foreverlovemom วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:15:08:50 น.
  
บล็อกวันนี้....ดูรูป+อ่านเรื่อง ใช้เวลานานทีเดียว


รู้สึกเหมือนได้ย้อนสู่อดีตกาลบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:17:02:03 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

เคยไปนานมากแล้วค่ะประทับใจ
และชอบมากเลย วันนี้ได้ความรู้
เพิ่มเติมกลับไปด้วยค่ะ
โดย: AppleWi วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:19:41:42 น.
  
ช่วงนี้เห็นบล็อกปราสาทหินทั้งที่บ้านพี่หนูและพี่ตุ๊กแล้วคันมืออยากอัพมั่งครับ แต่คิวอัพซีรี่ยส์ทวารวดีก็รออยู่อีก
พิมายนับเป็นเมืองสำคัญที่สุดของขอมในพื้นที่ประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับ ถึงขนาดสร้างถนนจากพระนครมาถึงพิมาย
เสียดายไปพิมายหนก่อนไม่ได้เข้าพิพิธภัณฑ์เพราะเขาปิดซ่อมอยู่ครับ เปิดอีกที ก.ค. ก็ใกล้แล้วเนาะ ตอนนั้นผมกินมื้อเที่ยงที่ขาหมูพิมายร้านนั้นละครับ อร่อยด้วยนะ
ได้อ่านเกร็ดหลายเรื่องสนุกดีครับ เรื่องพระกฤษณะทำให้มั่นใจเช่นเดิมว่าพระอินทร์นี่สู้กับใครก็ไม่ชนะจริงๆ เป็นบอสของกลุ่มเทวดาจริงหรือเปล่าเนี่ย?
โดย: ชีริว วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:21:43:44 น.
  

อุ้มชอบมากเลยค่ะที่นี่
บรรยากาศโอมาก
สถาปัตยกรรมก็ชอบ
โดย: อุ้มสี วันที่: 1 กรกฎาคม 2557 เวลา:12:03:23 น.
  
สวัสดีค่ะ พี่ตุ๊ก ^^
กว่าจะได้มาทักทายอีกครั้งคงเป็นช่วง
สุดสัปดาห์เลยนะคะ พอดีวันนี้นู๋หยุดค่ะ
โดย: ปรัซซี่ วันที่: 1 กรกฎาคม 2557 เวลา:19:19:46 น.
  
สวัสดีครับพี่ตุ๊ก
ไม่ค่อยสบายเด้อตรับ
ขอบคุณกำลังใจครับ
โดย: moresaw วันที่: 2 กรกฎาคม 2557 เวลา:1:55:33 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 กรกฎาคม 2557 เวลา:6:16:15 น.
  
สวัสดีครับคุณตุ๊ก

มาชมปราสาทหินพิมาย ที่สวยงามประทับใจ
เป็นเรื่องยาวที่มีภาพประกอบเยอะมาก
ชื่นชมในความพยายามนำเสนอครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
lovereason Book Blog ดู Blog
อุ้มสี Hobby Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ปล.มีภาพภายในพระราชวังซ็องซูซี เยอรมนี มาฝากด้วยครับ

โดย: ทองกาญจนา วันที่: 2 กรกฎาคม 2557 เวลา:8:17:58 น.
  
คน'ไร ..

หลอกให้ รัก ..

หลอกให้ หลง ..


แล้ว มา ทิ้ง กัน ไป ...โดย: foreverlovemom วันที่: 2 กรกฎาคม 2557 เวลา:9:51:37 น.
  
พี่ตุ๊กคะ

กำลังทำการบ้านเรื่องอะไรอยู่คะนี่

หรือหนีไปชาร์ตแบตคะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 2 กรกฎาคม 2557 เวลา:14:20:23 น.
  
อืมม..

ได้ กลับบ้าน ..

ได้ แวะ เยี่ยม เพื่อน ระหว่างทาง ..

สุขใดหาไหนปาน ..


..


และ ..


เชื่อ ...


เรื่อง เรขาคณิต ...โดย: คนอ่อนทุกวิชา .. ยกเว้นภาษาไทย IP: 101.108.123.141 วันที่: 3 กรกฎาคม 2557 เวลา:10:31:42 น.
  
เนื้อหายาวมาก เอาสองข้อละกัน

1. เข้าใจมาตลอดว่าเดิมปราสาทพิมายมีปรางประธานหลังเดียว พอมาถึงสมัยชัยวรมันที่ 7
ถึงได้สร้างปรางค์ 3 หลังแบบปัจจุบัน แต่พอเห็นชื่อธรณินทรวรมันแล้วทำให้ฉุกคิดว่า อาจะเป็นไปได้ว่าปรางค์สามหลังอาจจมีมาแต่ครั้งนั้นก้ได้

เพราะท่านก็เป็นพุทธ สองเป็นสายพิมาย สามรัชกาลท่านก็ไม่ไกลจากสุริยวรมันที่ 2 ที่โปรพระวิษณุมากนัก ทำให้เราเห็นรูปสลักหินเรื่องรามายณะจำนวนมาก หากเป็นของสร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลชัยวรมันที่ 7 ที่เป็นพุทธมหายานแท้ๆ ไม่ควรมีสิ่งนี้

แต่แน่นอนว่าพระพุทธรูปทั้งหลายและการ renovate เกิดขึ้นในสมัยชัยวรมันที่ 7 อย่างแน่นอน

2. เรื่องท้าวมลีวราชว่าความมันเป็นรามเกียรต์แบบไทยๆ ไม่ใช่รามายณะแบบที่คนสมัยนั้นรู้จัก นักประวัติศาสตร์เลยไปนั่งตีความหน้าบันชิ้นนี้ใหม่ สรุปได้ว่าเป็นตอนที่ทศกัณฑ์ได้พรวิเศษจากพระศิวะมาใหม่ๆ ท้ารบไปทั่ว ไม่มีใครต้านทานได้ ไมว่าบนสวรรค์ โลกมนุษย์หรือใต้บาดาล จนที่สุดถึงขั้นอหังการบุกยมโลก ท้ารบกับหนึ่งในเทพที่โหดที่สุดก็คือพระยม

ในขณะที่สงครามยังไม่รู้แพ้ชนะนั้น พระยมคิดจะใช้ทัณฑกาล พระพรหมก็เสด็จมาห้ามทัพ ไม่งั้นจักรวาลคงพินาศไปหมด

ปล. 1 เราก็รีโนเวทเรื่องพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ใหม่ เรื่องมันยาว ยังไม่เสร็จซะที
ปล 2. สอนวิธีทำ 10 บล็อกล่าสุดให้หน่อยซิสนใจๆๆๆ

ขอบคุณครับ
โดย: ปลาทอง สมองน้อย วันที่: 10 กรกฎาคม 2557 เวลา:10:50:27 น.
  
เขียนให้อ่านสนุกมากค่ะคุณปลาทอง ฯ
ขอบคุณค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 10 กรกฎาคม 2557 เวลา:16:37:03 น.
  
อ่านได้ความรู้ครับ
...
ลองทานก๋วยเตี๋ยวหมูป้านวล(เจ้นวล)หรือยังครับ
เลยร้านกต.เรือนี้ไปหน่อยเดียว
โดย: dentz metal IP: 101.51.88.189 วันที่: 18 กรกฎาคม 2557 เวลา:18:07:31 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 144 คน [?]

บทความทั้งหมด