" โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย " คุยเรื่องโคราชในอดีตอีกแล้ว
เมืองโคราชเดิมตัวเมืองตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอสูงเนินในครั้งโบราณ คือ

" เมืองเสมา "

ในสมัยพระนารายณ์ ทรงโปรดให้ช่างชาวฝรั่งเศส สร้างเมืองเอกที่ชายแดน โดยมีกำแพงเมือง ค่าย คู ประตูหอรบ มีสระและบึงน้อยใหญ่อาศัยได้ใช้น้ำตลอดปี คือเมืองโคราชในปัจจุบัน


กลางเมืองเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง

และวัดกลาง มาจากวัดกลางเมือง หรืออีกชื่อคือ

" วัดพระนารายณ์มหาราช "

เป็นวัดที่สร้างมาพร้อมกับเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สถานที่ราชการก็อยู่บริเวณกลางเมืองคือ ตำแหน่งหมายเลข 2 เป็นที่ตั้งของศาลารัฐบาลมณฑลจังหวัดนครราชสีมา


การศึกษาเด็กโคราชในอดีต ได้เล่าเรียนกับพระที่วัดใกล้บ้าน
ต่อมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้โปรดเกล้าให้ตั้งโรงเรียนสำหรับประชาชนขึ้นหลายแห่งทั้งในกรุงเทพและหัวเมือง
โดยประกาศให้ตั้งโรงเรียนประจำมณฆลในปี พ.ศ. 2441


ยุคที่ 1 วัดกลางหรือวัดพระนารายณ์ ( หมายเลข 1 )

โรงเรียนหลวงแห่งแรกของเมืองโคราชคือ " โรงเรียนวัดกลาง " ตั้งอยู่ในวัดกลาง หนือวัดพระนารายณ์มหาราช ในปี พ.ศ. 2442 และ เปิดเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2447 เปิดสอนถึงระดับประถมศึกษา ... เราเดาว่าถึง ป.4 นะภาพจากเวป


ยุคที่ 2 โรงเรียนประจำมณฑล

ต่อมาปี พ.ศ. 2456 ได้ย้าย ศาลารัฐบาลมณฑลนครราชสีมา ไปตั้งที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง ( สีเขียว )


ภาพจากหนังสือ ย้อยรอย ๑๐๐ ปีโคราชวาณิช


จึงย้ายโรงเรียนจากวัดกลางมาสร้างโรงเรียนอยู่แทน ศาลารัฐบาลมณฑล

นครราชสีมา ใช้ชื่อว่า " โรงเรียนตัวอย่าง " ( หมายเลข 2 ในแผนผัง )

และปีถัดมา คือ พ.ศ. 2457 ได้ปรับสอนเพิ่มในชั้นมัธยม และ ฝึกหัดครู

ในปี พ.ศ. 2461 ก็เปิดถึงมัธยม 6 เปลี่ยนชื่อเป็น " โรงเรียนประจำมณฑล "ในช่วงเวลา พ.ศ. 2468 ทางวัดสุทธจินดาได้เปิดโรงเรียนสอนตั้งแต่ชั้นมูล คือ ชั้นเด็กเล็ก ขึ้น ตั้งชื่อว่า " โรงเรียนประจำจังหวัด " ในบริเวณฌาปนสถานวัดสุทธจินดาในปัจจุบัน ( สีน้ำเงิน )


เมื่อเปิดถึงปี พ.ศ. 2471 ทาง " โรงเรียนประจำมณฑล " ก็ได้ย้ายนักเรียนหญิงทั้งหมดไปที่ " โรงเรียนประจำจังหวัด " ที่วัดสุทธจินดา .... ซึ่งต่อมาโรงเรียนนี้ได้ย้ายออกมาตั้งที่ใหม่ในปัจจุบันคือ" โรงเรียนสุรนารีวิทยา "


โรงเรียนราชสีมาจึงมีแต่นักเรียนชายตั้งแต่นั้นมา

ในปี พ.ศ. 2477 ทางโรงเรียนได้ขยายการศึกษาไปถึงชั้นมัธยม 7 และ 8 ในปีถัดไป
พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น " โรงเรียนราชสีมา "


เมื่อเปิดมัธยมปลายแล้ว ก็มีปัญหาเด็กที่จบ ม.6 ไม่มีที่เรียนต่อเพราะโรงเรียนรับเต็มจำนวนแล้ว

ขณะนั้นก็มีแค่โรงเรียนสุรนารีที่รับแต่นักเรียนหญิง และโรงเรียนช่างไม้ ( ปัจจุบันคือโรงเรียน เทคนิคนครราชสีมา )

คุณครูศิริ ไกรฤกษ์ ซึ่งเป็นครูพละ ของโรงเรียนราชสีมาจึงขออนุญาติอาจารย์ใหญ่ ขอใช้โรงเรียนเปิดสอนนักเรียนเหล่านี้ในภาคบ่าย หลังโรงเรียนราชสีมาเลิกเรียนราว บ่ายสามโมง โดยครูจากโรงเรียนราชสีมา หรือนักเรียนที่จบแล้วไม่มีงานทำมาสอน เกิดเป็นโรงเรียนราชสีมาภาคบ่าย


พ.ศ. 2481 ยุบชั้นประถม ยุบแผนกพาณิชยการ ยุบชั้น ม.7 ม.8 ให้ไปเรียนต่อที่ เตรียมอุดมศึกษา พญาไท แห่งเดียว เพื่อรองรับนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ทางโรงเรียนราชสีมาจึงเปิดสอนลดลงถึงชั้น ม.6


ยุคที่ 3 เสือดงจิระ

ปี พ.ศ. 2483 ได้ย้ายโรงเรียนไปยังบ้านแสนสุข ติดค่ายสุรนารี ( หมายเลข 3 ) ซึ่งอยู่ใกล้สถานีรถไฟชุมทางจิระ

โรงเรียนเดิม ครูศิริจึงขอเช่าโรงเรียนเดิมมาทำการเป็นโรงเรียนราษฎร์ชื่อ
" โรงเรียนศิริวิทยากร "

ปัจจุบันนี้โรงเรียนศิริวิทยากรได้ปิดไปแล้ว และมีโรงเรียนรวมมิตรมาตั้งอยู่ ณ ตำแหน่งนี้


โรงเรียนราชสีมายุคเสือดงจิระ ปัจจุบันอยู่ในบริเวณ สนามกีฬาค่ายสุรนารี
สนามบาสเก่า
ปัจจุบันเป็น
สนามบอลเก่าปี 2489 จึงเริ่มเปิดชั้นเตรียมอุดมศึกษาขึ้นมาใหม่ ในสายวิทยาศาสตร์ และปี 2490 แผนกอักษรศาสตร์
ปี 2506 สอน ม.ศ.1 - 5


ยุคที่ 4 บ้านใหม่กิโลเก้า

ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ย้ายมาเมือ พ.ศ. 2510


ภาพจากวิกิพีเดียการจัดการศึกษา เท่าที่เราทราบ มียุคแบบนี้

ประถม ป. 1-4 , มัธยม ม. 1-6 ,มัธยม ม. 7-8 ( เตรียมอุดม )

ประถมต้น ป. 1-4 , ประถมปลาย ป. 5-7 , มัธยมศึกษาตอนต้น ม.ศ. 1-3 , มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ. 4-5

ประถม ป. 1-6 , มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1-3 , มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4-6

จึงอาจมีการสับสนเล็กน้อยรบกวนท่านผู้รู้หากได้อ่านแล้วช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ


Create Date : 04 ตุลาคม 2553
Last Update : 25 เมษายน 2554 15:29:30 น.
Counter : 19960 Pageviews.

38 comments
解决问题的方法 วิธีแก้ปัญหาราคาถูก Kavanich96
(16 ม.ค. 2563 08:46:12 น.)
แจก อาจารย์สุวิมล
(8 ม.ค. 2563 22:04:13 น.)
รั้งผู้เล่นสำคัญไว้ toor36
(4 ม.ค. 2563 06:21:01 น.)
这个貌似最有用的方法 วิธีที่ดีที่สุด Kavanich96
(3 ม.ค. 2563 19:32:52 น.)
  
ผมเรียนยุคนี้ จำได้ว่าเรียนมา 4 โรงเรียน
ประถมต้น ป. 1-4 , ประถมปลาย ป. 5-7 , มัธยมศึกษาตอนต้น ม.ศ. 1-3 , มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ. 4-5
ม.ศ. 4-5 ก็เข้ามาเรียนที่กทม.
โดย: the mynas วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:14:58:22 น.
  
เห็นรูปที่ถ่ายของเด็กๆยุคนั้น..คิดถึงตัวเองจังได้รมย์วัยรุ่นตอน ป.6...
โดย: หมูตอนพ่อเต๊าะ IP: 58.137.174.225 วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:15:32:00 น.
  
ชอบบรรยากาศจังเลยครับ
เก่าดี
น่าพาสาวๆ ไปถ่ายรูป อิอิ

ปอลอ

ผมชอบดอกหญ้ามากเลยครับ
แต่สงสัยผมจะไม่ป๊อบในหมู่ดอกหญ้า
ไม่เคยโดนตื้อเลยหล่ะ
โดย: กลิ่นดอย วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:15:53:27 น.
  
สระบุรีเลี้ยวขัว ใช่มิ๊ อิอิ
โดย: smack วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:16:04:49 น.
  
โรงเรียนในสมัยก่อนดูคล้่่ายๆหอสมุด
รึสถานที่ราชการประจำจังหวัดเลยนะคะพี่ตุ๊ก
โดย: nLatte วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:16:31:26 น.
  
อาคารเรียนยุคเสือดงจิระ ที่ปัจจุบันอยู่ที่ค่ายสุรนารี น่าอนุรักษ์ไว้นะคะ

เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นอาคารยาวๆ แบบนี้แล้ว
เห็นแต่อาคารแบบสูงๆ ขึ้นไป

อ่อ...ดารค์เวเดอร์จริงด้วยค่ะ พี่ตุ๊ก แปลว่าเค้ามีหลายเรื่องผสมกันเนอะ

ยอมแพ้ค่ะ ตามไม่ทันจริงๆ ยุคสมัย
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:17:18:05 น.
  
สวัสดียามค่ำคืนค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันค่ะ
คืนนี้นอนหลับฝันดีนะค่ะ
โดย: iamorange วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:18:42:42 น.
  
- หวัดดียามค่ำครับ
โดย: พี่รี่+ต๊อก วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:19:29:50 น.
  
การี๊ดด โลกกรมจริง ๆ พี่บี๊กับครอบครัวของท่านเจ้าของโรงเรียน
ทั้งศิริวิทยากร และศิริวิทยากรสวนหม่อนสนิทกันมากกกกกก
พี่บี๊ไปกินนอนอยู่ที่บ้านพักของคุณแม่สอาค์หลังโรงเรียน
สมัยเป็นนักเรียน พอปิดเทอมจะไปกินนอนอยู่ที่นี่หล่ะคะ
สนิทกับลูกๆ ของคุณพ่อศิริ และคุณแม่สอางค์ทุกคนคะ
ตอนนี้ลูก ๆ คุณพ่อศิริย้ายมาอยู่พัทยา เรายังไปมาหาสู่กัน
ตอนนี้เรายังพบเจอกันอยู่เลย กับลูกชายคนเกือบสุดท้องคะ
ช่วงปิดเทอมพี่บี๊จะไปช่วยคุณแม่สอางค์ขายตำราเรียน
ถือว่าโลกกลมจริงๆ ที่ได้เข้ามาเจอกระทู้นี้ เด๋วต้องเก็บภาพ
เอาไว้ให้น้อง ๆ ลูกคุณพ่อศิริไว้ชมกันหน่อยแล้ว
อาทิตย์หน้าน้องติ่งลูกคุณพ่อศิริจะมาที่บ้านพี่คะ เยี่ยมเลย
โดย: บ่งบ๊ง วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:19:32:55 น.
  
ข้อมูลแน่นเอี้ยดเลยค่ะ

ชอบชื่อโรงเรียนเทคนิคสมัยก่อนจัง "โรงเรียนช่างไม้"
ไม่น่าเปลี่ยนเลยนะคะ ชื่อเดิมๆแบบนี้เพราะดีออก

มาเห็นการลำดับการศึกษาสมัยก่อน
ถึงได้นึกออกว่าเราไม่ทันรุ่น ม.ศ.
แถมลืมไปแล้วด้วยว่าเมื่อก่อนมีระดับนี้
เด็กสมัยนี้ก็คงไม่รู้แล้วนะคะ ว่าก่อนที่จะเป็น ม.1-6 มี ม.ศ.มาก่อน
โดย: ปลาทอง9 วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:19:37:49 น.
  
สวัสดีค่ะคุณตุ๊ก

เเม่เเละน้าชายเรียนจบจากทั้งสองที่นี้เหมือนกันเเต่จำได้คลับคล้ายคลับคราว่าเเม่จบ มส 6 ส่วนน้าชายต่อเทคนิค ก็น่าจะเป็นไปตามข้อมูลที่คุณตุ๊กให้มานะค่ะ เดี๋ยวจะโทรไปคุยกับเเม่อีกที ครอบครัวเป็นคนโคราชตั้งเเต่ชวดทวดเลยค่ะ (บ้านโตนด ต.หนองระเวียง คุ้นๆไหมค่ะคุณตุ๊ก)
ปลายปีนี้จะกลับไทยเลยเข้ามาหาข้อมูลบ้านคุณตุ๊กบ่อยๆ ขอบคุณนะค่ะสำหรับข้อมูลดีๆ
โดย: เเนน@Norwich IP: 92.7.238.147 วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:20:03:48 น.
  


ความทรงจำดีดี น่าจำน่าคุยนะคะ
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:20:29:18 น.
  
คุณตุ๊กค้นข้อมูลเสียละเอียดยิบเลย

น่าสนใจมากครับ ได้รับรู้ประวัติของเมืองโคราชที่ไม่เคยรู้มาก่อน

ขอบคุณมากครับ
โดย: ลุงแว่น วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:21:06:01 น.
  
ข้อมูลละเอียดมากๆๆๆๆ ตามมาดู สงสัยไปโคราชต้องไปดูโรงเรียนนี้ซะแย้ว
โดย: misspommy วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:21:26:06 น.
  
ทักทายยามดึกครับคุณตุ๊ก..

มาอ่านเรื่องราชสีมาวิทยาลัยครับ.
โดย: wicsir วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:21:39:26 น.
  
เหมือนมีเครื่องตามตัวติดไว้พอมีเรื่องเก่าๆจะรู้และเข้ามาอ่านโดยอัตโนมัติ
โดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:21:44:42 น.
  
ภาพเก่าๆ

ดูแล้วเนิบๆดีครับพี่ตุ๊กครับ
โดย: อิ ส ร ะ ช น ตั ว โ ต เ ต็ ม วั ย . . ไม่ ใ ช่ ใ ค ร . . . มัน คื อ . . (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:21:57:29 น.
  
หวัดดีค่ะพี่ตุ๊ก
เรื่องราวเก่าๆๆ มักควรค่ากับความทรงจำเสมอเลยค่ะ
ดูแล้ว ก้อคิดถึงวันเก่าๆๆเหมือนกันค่ะ
โดย: kwan_3023 วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:22:19:44 น.
  
ราชสีมาวิทยาลัยนั้นใหญ่กว้าง เกียรติคุณที่สรรสร้างไม่น้อยหน้า
เนื้อที่ 176 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา เกียรติ์ประวัติสะสมมากว่าแปดสิบปี
ผลิตศิษย์เก่าออกไปรับใช้ชาติ อย่างทรนงองอาจดุจราชสีห์
ลูกแสดขาวสมานสมัครสามัคคี ร่วมปรองดองฉันท์น้องพี่สีเดียวกัน
ศิษย์เดี๋ยวนี้ทำอะไรไว้บ้างเล่า หรือว่าอยู่เปล่า ๆ เศร้าไหมนั่น
ไม่ทำดีก็อย่าพล่าสถาบัน ลักขโมยการพนันมันไม่ดี
เมื่อย่างเท้าเข้าสู่ประตูรั้ว ถามใจตัวถามทุกวันว่าฉันนี่
ได้มานะพยายามสร้างความดี วินัยมีอยู่หรือไม่ถามใจดู
ยึดมานะวินัยให้แน่แน่ว แต่บางคนละเลยแล้วน่าอดสู
เกิยรติประวัติต้องทูนเทิดต้องเชิดชู อย่ามาอยู่เพื่อพลาญผล่าสถาบัน
โดย: ขออนุญาติผ่านมา IP: 123.27.234.143 วันที่: 5 ตุลาคม 2553 เวลา:2:01:27 น.
  

ขอบคุณค่ะคุณตุ๊ก
โดย: อุ้มสี วันที่: 5 ตุลาคม 2553 เวลา:3:30:20 น.
  ภาพเก่ากับใหม่นี่แตกต่างกันสิ้นเชิงนะคะ
แต่ตึกเก่าๆก็สวยดีค่ะ
โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 5 ตุลาคม 2553 เวลา:5:22:20 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: pragoong วันที่: 5 ตุลาคม 2553 เวลา:5:26:10 น.
  
แม้จะเป็นเรื่องเก่า
แต่ก็เป็นเรื่องดีที่จดจำอยู่ในใจนะค่ะคุณตุ๊ก
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 5 ตุลาคม 2553 เวลา:6:55:14 น.
  
สวัสดียามเช้าคะพี่ตุ๊ก

หนูไม่ได้แวะมาบ้านพี่ตุ๊กซะหลายวัน

หนูคิดถึงเสมอไม่เคยลืมนะค่ะ
โดย: โตเหมี่ยว วันที่: 5 ตุลาคม 2553 เวลา:8:16:54 น.
  
เป็นลวดลายที่งามใช้ได้เลยนะ

เดาว่าหน้าบันน่าจะรูปนารายณ์ทรงครุฑนะ
โดย: VET53 วันที่: 5 ตุลาคม 2553 เวลา:9:27:37 น.
  
สวัสดีค่ะพี่ตุ๊ก ดูจากภาพแล้วรู้เลยว่าเก่ามาก ๆๆๆ เดี๋ยวนี้โรงเรียนแถวต่างจังหวัดส่วนใหญ่ เค้าก็สร้างเป็นตึกหมดแล้วอ่ะเนอะ โรงเรียนที่ก่อสร้างแบบไม้ไม่ค่อยมีแล้ว แต่ พูดไปหนูก็ทันนะจ๊ะ โรงเรียนที่เป็นไม้ชั้นเดียวแบบนี้อ่ะจ๊ะ...
โดย: KowneawMooping@MooBambam วันที่: 5 ตุลาคม 2553 เวลา:10:44:26 น.
  
กมฺมุนา โหติ พราหมโณ

คนจะประเสริฐก็เพราะการกระทำและความประพฤติ

มีความสุขกับการทำดีจนเป็นปกติวิสัย ตลอดไป...นะคะอาคารเก่า เค้าอนุรักษ์ไว้ดีมากเลย..นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 5 ตุลาคม 2553 เวลา:11:05:38 น.
  


ขอบคุณที่แวะไปทักทายนะคะ... ยังไงก็หาอาหารไทยมายั่วบ่อยๆ หน่อยนะคะ...คิดฮอดหลายๆเลยล่ะ...

GOD BLESS.....
โดย: แป้งหมี่กะปอเปี๊ยะ วันที่: 5 ตุลาคม 2553 เวลา:11:15:47 น.
  
ทักทายสวัสดีกับคุณตุ๊ก
ช่วงพักทานข้าวมื้อกลางวัน ทานอาหารกันอิ่มๆอร่อยๆ ครับ
โดย: ถปรร วันที่: 5 ตุลาคม 2553 เวลา:12:51:08 น.
  
ราชสีมายุคปัจจุบันไม่เน้นกิจกรรม กีฬา ดุริยางค์ แล้วหรือ
ไม่ได้ยินข่าวดีๆด้านนี้เลย
ว่ากันว่า ผู้บริหารไม่ใส่ใจด้านนี้เลย
เน้นแต่เด็กเรียนเก่ง ค่าเทอมสี่หมื่นถึงแสน
ลุกคนจนๆเรียนเก่งหรือเก่งกีฬาหมดโอกาศ
๑๑๑ปี ราชสีมา คงไม่ไปหรอก
ราชสีมาวิทยาลัย ไรจิตวิญญานเดิมๆแล้วครับ
ผมจบ รส.แค่ ม.๓ก็ออก(พ.ศ.๒๕๒๕)เพราะรู้ว่าปีถัดไปจะรับนักเรียนหญิง
ผมรักความเป็น รส.ที่เป็นโรงเรียนชายล้วนมากกว่า
คิดถึงครูทองสุก มากครับ ท่านตีก้นได้แสบจริงๆ
โดย: ภาคภูมิ IP: 125.26.83.173 วันที่: 6 ตุลาคม 2553 เวลา:7:53:05 น.
  
ขอบคุณที่ให้ข้อมูลหลังไมค์มาถูกต้องครับ
ผมก็เคยอยู่บ้านในบริเวณจวนเจ้าเมืองคนสุดท้าย ผมก็เคยเขียนถึงท่านในบล็อกผมเองแต่ไม่ค่อยมีคนสนใจ ถ้าไม่รบกวนเกินไปช่วยเขียนให้หน่อยได้ไหมครับ แล้วผมจะช่วยเสิรม
โดย: คนโคราช IP: 180.183.207.172 วันที่: 6 ตุลาคม 2553 เวลา:10:16:38 น.
  

เรื่องเก่าวัยเยาว์

บางครั้งเศร้า

บางครั้งสุข

ยามรำลึก
โดย: ravio วันที่: 6 ตุลาคม 2553 เวลา:11:47:00 น.
  
อยุธยาในสมัยพระนารายณ์มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ประชากรอยุธยามีมากกว่า 1 ล้านคน มีชาวต่างประเทศมาค้าขายมากมายไม่ว่าจะเป็น ฮอลันดา สเปญ โปตุเกส ฝรั่งเศส อังกฤษ กรีก เปอร์เซีย แน่นอน รวมทั้งจีนและญี่ปุ่น

ในสมัยของพระนารายณ์มีการวางผังเมือง ระบบประปา และ สร้างหอดูดาว มีการคำนวณหาวันที่มีสุริยคราส

ใครจะไปเชื่อว่าหลังจากนั้นอีกเพียงไม่กี่ปี หรือ ในยุคหลัง อยุธยากลายเป็นเพียงตำนาน....
โดย: moonfleet วันที่: 7 ตุลาคม 2553 เวลา:5:45:26 น.
  
สมัยนั้น ร.ส.เก่งแทบทุกเรื่องเลย อย่างที่คุณภาคภูมิว่า พอรับนักเรียนหญิงมาก็ทำให้คาแร็คเตอร์เปลี่ยนไปเลย แต่ ร.ร. สุระเขายังเหมือนเดิม ที่จริงผมว่าของเดิมดูเข้มและเป็นเอกลักษ์ของ ร.ร.ประจำจังหวัดดีอยู่แล้วนะ
โดย: จรูญ น้อยศรี ศิษ์ย์เก่า ศ.ว.ก คนหัวรถ IP: 14.207.222.77 วันที่: 22 ตุลาคม 2554 เวลา:17:00:08 น.
  
เห็นด้วยค่ะที่ว่าน่าจะเป็นนักเรียนชายล้วน แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องเขาไม่คิดอย่างนั้นเนาะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 22 ตุลาคม 2554 เวลา:17:43:11 น.
  
จบ"ราชสีมาวิทยาลัยรุ่น ๗๖"ครับคิดถึงอดีตที่เรียนอยู่ที่นี่เสมอครับ
โดย: อิทธิพล IP: 49.230.115.252 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:8:49:28 น.
  
จบ"ราชสีมาวิทยาลัยรุ่น ๗๖"ครับคิดถึงอดีตที่เรียนอยู่ที่นี่เสมอครับ
โดย: อิทธิพล IP: 49.230.115.252 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:8:49:29 น.
  
ผม ร.ส.90ครับ
ดีใจครับที่ปัจจุบัน ร.ส.กลับมาเป็นชายล้วนเหมือนเดิม
โดย: Nik IP: 110.169.37.102 วันที่: 29 มิถุนายน 2557 เวลา:20:50:41 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 142 คน [?]

บทความทั้งหมด