โรงเรียนศิริวิทยากร โรงเรียนในอดีต ... โคราชบ้านเอ็ง
ชาวเหลือง - น้ำเงิน


โรงเรียนโคราชในอดีต

โรงเรียนศิริวิทยากร อยู่ทางทิศเหนือของวัดกลางเดิม สถานที่ตรงนี้เคยเป็นศาลารัฐบาลมณฑลนครราชสีมา

หรือศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน

เมื่อศาลากลางย้ายไปตั้งที่ใหม่


พ.ศ. 2456 โรงเรียนวัดกลาง ซึ่งมีนักเรียนทั้งหญิงและชาย

ที่อยู่ในบริเวณวัดกลางหรือวัดพระนารายณ์

ได้ย้ายเข้ามาใช้พื้นที่แทน เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนตัวอย่าง


พ.ศ. 2457 ได้ปรับสอนเพิ่มในชั้นมัธยม และ ฝึกหัดครู

ในปี พ.ศ. 2461 ก็เปิดถึงมัธยม 6 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประจำมณฑล


พ.ศ. 2471 โอนนักเรียนหญิงทั้งหมด

ไปเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัด ซึ่งต่อมาคือโรงเรียนสุรนารี

ตอนนั้นโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณเมรุวัดสุทธจินดาในปัจจุบัน


*** เรื่องการย้ายนักเรียนหญิงไปที่โรงเรียนประจำจังหวัดนั้น ได้อ่านมาจากหนังสือ ย้อนรอย ๑๐๐ ปีโคราชวาณิช อ.ฉวี ถีระวงษ์ ( เกิดปี 2467 ) เล่าว่า

ท่านได้เรียนที่โรงเรียนตัวอย่างในปี 2474 และจบ ป.4 ในปี 2477 สอดคล้องกับที่คุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่าท่านเคยเรียนโรงเรียนตัวอย่าง หรือโรงเรียนราชสีมา จึงคิดว่าพ.ศ 2471 ไม่น่าจะถูกต้อง***


พ.ศ. 2476 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ

ได้มาตรวจโรงเรียนประจำมณฑล

ซึ่หลักสูตรการศึกษาตอนนั้นเป็น

ประถม หรือ ป.1- ป.4 , มัธยม หรือ ม.1 - ม.6

พบว่ามีนักเรียนกว่า 1,000 คน

จึงเห็นควรให้เปิดสอนชั้นมัธยม หรือ ม. 7 และ ม. 8 ขึ้น


พ.ศ. 2477 โรงเรียนราชสีมาได้ขยายโรงเรียนเพิ่มชั้น ม.7

เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


พ.ศ. 2478 ก็ได้เปิด ม.8 และ ได้เปิดสอนแผนกพาณิชยการเพิ่มขึ้น


เมื่อจบชั้น ม.6 ตอนนั้น หากจะเรียนต่อ มีแค่สามโรงในโคราช

คือ ต่อที่ราชสีมาวิทยาลัย

ไปเรียนที่โรงเรียนช่างไม้หรือ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาในปัจจุบัน

และ โรงเรียนสุรนารี ซึ่งรับแต่นักเรียนหญิง***

เมื่อก่อน เราจะเรียกว่าชั้น มัธยม เรียกสั้น ๆ ว่า ม.

นั่นคือ ป.1- ป.4 ( ประถม ) ม.1-ม.6 ( มัธยม )

และ เพิ่ม ม.7 -ม.8 ( เตรียมอุดม คือเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย )

แต่การปรับเปลี่ยนหลักสูตรภายหลัง เป็น ป. 1- ป.7

จึงเลิกใช้คำว่า มัธยมหรือ ม. อีกต่อไป

มาใช้คำว่า มัธยมศึกษา หรือ ม.ศ. แทน จะมี ม.ศ. 1- ม.ศ.5

สรุปคือ ม.1 เทียบเท่ากับ ป.5

ม.8 เทียบเท่ากับ ม.ศ. 5 หรือ มอ.6 ในปัจจุบัน กลับเอาชื่อมาเรียกใหม่ ?


***แถวนั่ง คุณครูประชุมศรี สุวรรณ คุณครูใหญ่นรินทร์ ไกรฤกษ์ คุณครูชะอุ่ม สวามิส คุณครูศิริ ไกรฤกษ์(ผู้จัดการ) คุณครูนารีรัตน์ ชีวะประเสริฐ
แถวยืน คุณครูมนัส รัตนสิงห์ คุณครูลำยอง ใฝ่กระโทก คุณครูปุ่น โพอุทัย คุณครูยงยุทธ วิจารณ์ คุณครูสมัย สารจำนงค์ คุณครูสกุล ศรีพรหม คุณครูสมศักดิ์ ศรีโชติ

พ.ศ. 2478

คุณครูศิริ ไกรฤกษ์ เห็นว่า

ทางโรงเรียนราชสีมาไม่สามารถรับนักเรียนเรียนต่อได้ทั้งหมด

จึงขออนุญาติอาจารย์ใหญ่

ขอใช้โรงเรียนเปิดสอนนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนโรงเรียนราชสีมาได้

ในเวลาหลังโรงเรียนราชสีมาเลิก ราวบ่ายสามโมงโดยครูจากโรงเรียนราชสีมา หรือนักเรียนที่จบแล้วไม่มีงานทำมาสอน

เกิดเป็นโรงเรียนราชสีมาภาคบ่าย ซึ่งมีนักเรียนมากกว่าภาคปกติเสียอีก
ปี พ.ศ. 2483 โรงเรียนราชสีมาได้ย้ายโรงเรียนไปยังบ้านแสนสุข

ติดค่ายสุรนารี ใกล้สถานีรถไฟชุมทางจิระ

โรงเรียนเดิม ครูศิริจึงขอเช่ามาตั้งโรงเรียนราษฎร์อย่างแท้จริง

เมื่อ 8 มกราคม พ.ศ. 2480

ชื่อ

" โรงเรียนศิริวิทยากร "

มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา

...ทราบว่า เฉพาะ ม.ศ. 3 ตอนปีการศึกษา 2505 มีนักเรียน 11 ห้อง

นักเรียนร่วม 400 คน ... มีนักเรียนหญิง 18 คน

พ.ศ. 2495 ได้รื้ออาคารเรียนหลังเก่าด้านทิศเหนือของสนามบอล

มาสร้างใหม่ทางทิศใต้ของสนามบอล

และอาคารต่าง ๆ ก็ถูกสร้างเสร็จมาตั้งแต่ปี 2495พ.ศ. 2517 คุณครูศิริ ไกรฤกษ์ถึงแก่กรรม

คุณสอางค์ ภรรยาท่านรับทำต่อ

โดยมีครูนรินทร์ ไกรฤกษ์ น้องชายครูศิริเป็นครูใหญ่ และผู้จัดการอีกสองปี

พ.ศ. 2519 ครูนรินทร์ถึงแก่กรรม

นายสืบพงษ์ ไกรฤกษ์ดำเนินการต่อพ.ศ. 2523 เปลี่ยนมาเป็น อาจารย์สำราญ วิริยะภาพ

จากโรงเรียนวัดทุ่งสว่าง2529 ดำเนินกิจการโดย คุณ วิสิทธิ์ พัฒน์ดำรงจิตร
( จากบันทึกความทรงจำของ คุณสมัย สาระจำนง )


ถ่ายเมื่อ 15 ม.ค. 2505
คุณครูสมชาย เหล็กกล้า คุณครูปรีดา วิจารย์ คุณครูนารีรัตน์ ชีวะประเสริฐคุณครูทองดี บุญประตูชัย คุณครูละม่อม สายวิเชียร คุณครูปุ่น โพอุทัย

ปัจจุบัน โรงเรียนศิริวิทยากรได้ปิดไปแล้ว

มี โรงเรียนรวมมิตรย้ายมาอยู่แทน หลังจากที่โรงเรียนรวมมิตรถูกไฟไหม้นักเรียนโรงเรียนศิริวิทยากรสมัยนั้นจะเรียนเก่ง

เมื่อได้คุยกับคนเก่า ๆ หลายท่านชมว่าตอนนั้นดังกว่าโรงเรียนหลวงเสียอีก


ม.6 ก. ถ่ายเมื่อ 30 ม.ค. 2505

ม.6 จ. คุณครูประจำชั้น ครูลำยอง ใฝ่กระโทก


ม.6 ข. ปีการศึกษา 2501
ศิษย์เก่า ศวก. รุ่น 06

หรือ รุ่นที่เรียน ม.6 หรือ ม.ศ. 3 ปีการศึกษา 2506

( เปลี่ยน ม. เป็น ม.ศ.รุ่นแรก )

ได้มารวมตัวตั้งชมรม ศวก. 06

เมื่อก่อนมีงานพบปะสังสรรค์บ่อย ๆม.6 ช. 24 ม.ค. 2502

ขอบคุณภาพบางส่วนจากศิษย์เก่า ศวก.

Create Date : 21 กรกฎาคม 2554
Last Update : 2 สิงหาคม 2558 14:47:23 น.
Counter : 11001 Pageviews.

109 comments
解决问题的方法 วิธีแก้ปัญหาราคาถูก Kavanich96
(16 ม.ค. 2563 08:46:12 น.)
แจก อาจารย์สุวิมล
(8 ม.ค. 2563 22:04:13 น.)
รั้งผู้เล่นสำคัญไว้ toor36
(4 ม.ค. 2563 06:21:01 น.)
这个貌似最有用的方法 วิธีที่ดีที่สุด Kavanich96
(3 ม.ค. 2563 19:32:52 น.)
  
ขอขอบพระคุณเป็นที่สุด สำหรับคนที่สวยและ
รวยด้วยน้ำใจอย่างคุณหมอตุ๊ก ขอได้รับการคารวะ
อย่างสุดซึ้ง
ศิษย์เก่า ศ.ว.ก.ปี 2521
โดย: เฉลิมชัย ช้างรักษา IP: 124.120.79.67 วันที่: 21 กรกฎาคม 2554 เวลา:15:45:49 น.
  
สวัสดีบ่ายๆๆๆ ครับ พี่ตุ๊ก
โรงเรียนเอกชนสมัยผมเรียนชั้นประถมก็ปิดไปแล้วเหมือนกันครับ
มีตั้งแต่ชั้นอนุบาล-มัธยมปลาย

โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 21 กรกฎาคม 2554 เวลา:15:46:41 น.
  
สวาทดีคร้าบ ทั่นซือบ้อตุ๊ก
ว้าว เสนอโคราชยุคเก่าได้น่าดูมากๆ ครับ
ชวนไปฟัง ไม่เพี้ยน ครับ
โดย: smack วันที่: 21 กรกฎาคม 2554 เวลา:16:00:54 น.
  
หวัดดีค่ะ คุณตุ๊ก

มาย้อนอดีตด้วยคน อิอิ
โดย: kapeak วันที่: 21 กรกฎาคม 2554 เวลา:16:48:11 น.
  
ขวัญตามพี่ตุ๊ก มาย้อนอดีต ดีดี ด้วยคนค่ะ
โดย: kwan_3023 วันที่: 21 กรกฎาคม 2554 เวลา:17:19:05 น.
  


อ่านแล้วก็เพลินค่ะพี่ตุ๊ก

เด็กๆ สมัยนี้ เมื่อเรียนจบ...ระลึกถึงครูบาอาจารย์แบบนี้คงดีนะคะ

เด็กจำครูบาอาจารย์ได้ อาจไม่แปลก แต่คุณครูจำลูกศิษย์ได้....สุดยอดเลยค่ะ คุณแม่พี่ตุ๊ก
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 21 กรกฎาคม 2554 เวลา:18:16:38 น.
  
สวัสดีค่ะพี่ตุ๊ก
ตามมาย้อนอดีตด้วยคนค่ะ
หนูก็ยังจำชื่ออาจารย็คนหนึ่งแม่นเลยค่ะ
ที่เคยตีหนูหน้สห้องเรียนเป็นโหล
เพราะไม่ลงไปเข้าแถว
จำในทางที่ไม่ดีนะคะ
พี่ตุ๊กต้องภูมิใจในตัวคุณแม่มากๆใช่ไม๊คะ
คุณแม่พี่ตุ๊กก็ต้องภูมิใจในตัวพี่ตุ๊กด้วยใช่ไมีคะ
โดย: hellojaae (hellojaae ) วันที่: 21 กรกฎาคม 2554 เวลา:18:48:02 น.
  
พี่ตุ๊กรำลึกความหลังอีกแล้วว ฮาาาา


ว๊ากกกกจะโดนบิดพุงเหมือนสมัยคุณแม่มั้ยค่ะ
โดย: กรุ๊ปบีราศีสิงห์ วันที่: 21 กรกฎาคม 2554 เวลา:19:39:16 น.
  
สุดยอดจริงๆเลยน้องตุ๊ก หามาได้ไงเนี่ยะ คราวหน้าหามาให้ชมอีกนะน้องสาว
โดย: pun IP: 125.26.80.41 วันที่: 21 กรกฎาคม 2554 เวลา:20:34:58 น.
  
อ่านพี่ตุ๊กเล่าแล้ว
คิดถึงโรงเรียนตัวเองขึ้นมากทันทีเลยค่ะ
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 21 กรกฎาคม 2554 เวลา:21:17:12 น.
  
พักนี้เราเจอบล็อกโรงเรียนบ่อยมากเลย ตัวเอง
เราจะเป็นโรงเรียนมาเนียมั้ยเนี่ย เพิ่งหายจากโรคนี้
ไปไม่กี่ปีเองนะครับ

แปลไทยเป็นไทยว่า เราเพิ่งจบม.ศ.5 เอ๊าะซ้า..
ว่ามะครับ

โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 21 กรกฎาคม 2554 เวลา:21:19:03 น.
  
เจ๊ยยยย ผิดแระ ต้องเป็นโฟเบี่ยตะหาก เฮ้อออ
หนักเข้าไป

โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 21 กรกฎาคม 2554 เวลา:21:21:05 น.
  
เ้ห็นรูปแล้ว นึกถึงบรรยากาศเก่า ๆ
สมัยเป็นนักเรียนเหมือนกันค่ะ
โดย: ostojska วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:5:17:19 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ๊ก


ผมบ่าเกยกลับไป รร.ประถมของตัวเก่าเลยครับ แหะๆๆๆ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:6:19:09 น.
  
ชอบมาบ้านพี่ตุ๊ก หาภาพเก่าที่หาชมได้ยาก
ขอบคุณครับ

โดย: grilled chicken วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:7:11:32 น.
  
ไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากับคุณตุ๊กด้วยค่ะ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:7:22:14 น.
  
ไม่รู้จะหาอะไรมาขอบคุณ หมอตุ๊กได้ ที่กรุณาหาข้อมูลโรงเรียนมาให้ศิษย์เก่าอย่างเราๆได้ดูกัน ทั้งๆที่ศิษย์เก่าหลายๆคนไม่ทราบความเป็นมา และเมื่อเร็วๆนี้ผมได้เข้าไปเยี่ยม โรงเรียนเรา มันทำให้คิดถึงเมื่อครั้งเรายังเรียนอยู่ แต่หลายๆอย่างได้เปลี่ยนไปมากๆ เมื่อได้ดูภาพนี้แล้ว ความรู้สึก มันปลาบปลื้มมาก บุญ-กุศลในครั้งนี้ ที่หมอตุ๊กกรุณาหาภาพมา จงกลับไปสู่คุณหมอด้วย....จรูญ...ศิษย์เก่า ศ.ว.ก.
โดย: จรูญ น้อยศรี ศิษ์เก่า ศ.ว.ก IP: 14.207.164.62 วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:8:09:57 น.
  
ขอขอบคุณ คุณหมอแทนพี่น้อง ศ.ว.ก.ทุกท่านในน้ำใจที่ประเสริฐของคูณหมอ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ และที่สำคัญน้องเหลิมที่ได้ประสานติดต่อและดำเนินการจนได้ข้อมูลของโรงเรียนเรามาให้พี่น้องได้รับทราบ ขอบคุณมากครับ
โดย: เมศร์ IP: 101.108.199.72 วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:8:36:51 น.
  
แม้วันเวลาจะผันผ่านไปเท่าไรแต่ความทรงจำที่ดีก็จะเป็นแรงใจให้ดำเนินชีวิตที่เหลือให้มีคุณค่าต่อสังคมตราบนานเท่านาน ขอระลึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนศิษฐ์ของท่านให้เป็นคนดีของสังคมได้อย่างมากมาย
โดย: เมศร์ IP: 101.108.199.72 วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:8:42:57 น.
  
ฮือฮือ คอมเรางอแงหรือโค้ดตัวขาดเกิน
งัยไม่รู้อ่ะ บ้านเรากว้างขวางเบ้อเร่อเยย
ไปดูใจกันหน่อยเร้วววว 5555

โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:8:48:58 น.
  
สติกำหนดลมหายใจเข้าออก
อันผู้ใดไม่อบรมให้บริบูรณ์ ทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็หวั่นไหว

ดำเนินชีวิตด้วยความสุข โดยปราศจากความหวั่นไหว ตลอดไป...นะคะ

Photobucket

พูดถึงโรงเรียนประถมกับปอป้า คิดนาน คิดยาวเลย..ค่ะ
เกือบ ๖๐ ปีแล้ว นึกภาพตัวเอง และโรงเรียนไ่ม่ออกเลยจริง ๆ...อิ อิ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:11:38:12 น.
  
มาชมภาพเก่าๆ แล้วมีความสุขดีครับ
โดย: คนเคยผ่านมหาสมุทร วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:11:54:15 น.
  
เห็นภาพแล้วคิดถึงโรงเรียนตอนเด็กๆเลยค่ะ
โดย: vanilla_ole วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:12:19:30 น.
  
ตอบคุณ

คุณเฉลิมชัย ... ขอบคุณที่มาตัดริบบิ้นให้ และอะไรที่ทำได้ก็ยินดีค่ะ


คุณpun ... จะพยายามค่ะ


คุณจรูญ น้อยศรี ศิษย์เก่า ศ.ว.ก ... ขอบคุณที่มาแวะชม และ ตามไปเที่ยวต่อที่บ้านนี้ ยินดีต้อนรับค่ะ


คุณเมศร์ ... ได้รู้จักศิษย์เก่า ศวก . หลายท่าน ทราบซึ้งในความผูกพันของชาวศวก.ค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:13:20:51 น.
  
พี่ตุ๊กทำได้เยื่ยมมากๆเลยนะครับ ขอบอกว่าดีใจมากเลยครับที่ได้ดูทั้งรูปภาพและข้อมูลต่างๆของโรงเรียนศิริวิทยากรที่ผมเคยเล่าเรียนมา แถมยังมีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนเล้ยยยย... อิอิ ^ ^
โดย: ---- ก(((((อ)))))บ ---- IP: 58.9.232.24 วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:13:49:02 น.
  
หวัดดียามบ่ายครับ พี่ตุ๊ก
แวะมากินมะม่วง กับ กะปิหวาน
ปกติ กะปิเค็ม อิ อิ
มีดบาด แล้ว มีหนุ่มอยู่ข้างๆไหมครับ คริ คริ

ผมศิษย์เก่า น.ว. ล้อชื่อย่อโรงเรียนกันตั้งแต่เด็ก
น.ว.นมแหว่ง กับ ปราสาททองขี้ราด(ล้อกันโดยไม่ทราบชื่อย่อของโรงเรียนปราสาททองครับ)

โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:14:06:19 น.
  
พูดถึงโคราช.. ความทรงจำเก่า ๆ อยากเจอเพื่อนหลายคน
ไม่ได้เจอะกันเสียนาน !
บางคนไปเป็นศิลปิน
บางคนเป็นอาจารย์สอนเด็ก
และบางคนก็ยังยึดอาชีพหมอกะพยาบาล
คุณตุ๊กเก็บภาพเก่า ๆมารำลึกทำให้ผมนึกถึงเพื่อนทุกที !
โดย: sirimas_m วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:14:06:53 น.
  
หวัดดีค่ะ พี่ตุ๊ก โห มีรูป เก่า ๆเพียบ เลย เก็บเก่ง จริง..
โดย: tifun วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:14:28:07 น.
  
ตอบคุณ ก(((((อ)))))บ

ขอบคุณที่ชม ดีใจที่ชอบค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:14:32:59 น.
  

แหล่มเลยค่ะคุณตุ๊ก
โดย: อุ้มสี วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:15:33:56 น.
  
ลองทำดูเน้อครับปี้ตุ๊ก
รับรองว่าบ่ายากเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:16:42:44 น.
  
สวัสดีค่ะคุณตุ๊ก...

รูปเก่า..กับความทรงจำที่แจ่มชัด

ว้าวไม่เคยได้ยิน...ศาลารัฐบาลมณฑลนครราชสีมา

อ๋อ..ศาลากลางนั่นเอง....
โดย: Calla Lily วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:17:22:13 น.
  
เห็นแบบนี้แล้วอยากย้อนอดีตกลับไปเรียนจังเลยค่ะ

ถ้าทำได้ จะตั้งใจเรียน
โดย: นักล่าน้ำตก วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:17:30:02 น.
  
ตอนเรียนก็เข้าระบบ ป.1 - ป.7 แล้วต่อ ม.ศ. 1- ม.ศ.5
ตอนจบ ม.ศ.3 บางคนเลือกไปเรียนสายอาชีวก็จะได้วุฒิ ปวช. ปวศ. จบแล้วก็ทำงานเลย ส่วนใครเรียนต่อถึง ม.ศ.5 ก็ไปต่อมหาวิทยาลัย กว่าจะได้ทำงานอีกหลายปี


นี่ถ้ามีเครื่องแสกนเนอร์อยู่ที่บ้านจะเอาภาพเก่าๆมาลงแข่งบ้าง

ในฐานะ

ชาวเหลือง-ดำ
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนในอดีต...กรุงเทพฯบ้านข้า

โดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:17:44:47 น.
  
ศาลารัฐบาลมณฑลนครราชสีมา

ตั้งแต่ พ.ศ. 2442 เป็นมณฑล ที่รวม นครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ด้วยค่ะ จึงเป็นชื่อนี้

แต่พอแยกจังหวัดไปจึึงเป็นศาลากลาง ค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:17:46:33 น.
  
หนูคาบข่าวมาบอกเผื่อพี่ตุ๊กสนใจนะคะ


กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11 ประกวด "ภาพเก่าในอดีต"

หมดเขต 25 กค. นี้คร่า
โดย: กรุ๊ปบีราศีสิงห์ วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:17:47:38 น.
  
เค้ากำหนดเนื้อหาเกี่ยวกับช่อง 11 เหรอค่ะ


หนูนึกว่าทั่วๆไป
โดย: กรุ๊ปบีราศีสิงห์ วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:18:08:58 น.
  
สวัสดีค่ะ พี่ตุ๊ก

แค่เห็นภาพขาวดำในบล๊อคพี่

และอ่านเรื่องราวต่างๆไปด้วย

มันให้อารมณ์ย้อนอดีตได้ดีจริงๆนะคะ
โดย: nLatte วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:18:34:49 น.
  
สวัสดีค่ะ^^
มาขอร่วมรำลึกความหลังด้วยอีกคน โรงเรียนเก่าพี่หมีปรีบปรุงเปลี่ยนแปลงจนไม่มีสภาพเดิมแล้ว
ดูรูปแล้วอบอุ่นใจดีจัง เพราะตัวเองไม่มีรูปแบบนี้เหลือเลย
ขอบคุณนะคะที่แวะทักทายบ่อยๆ
โดย: หมีสีชมพู วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:18:47:32 น.
  
นึกเป็นสำเนียงโคราชบ่ออก...เน้อ ได้แต่แวะมาเยี่ยมยังบ่ได้อัพของตัวเองเรยยยย..
โดย: HUNNALL วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:18:51:55 น.
  
มาอ่านเรื่องราว รร.ดังในโคราชครับ
โดย: wicsir วันที่: 22 กรกฎาคม 2554 เวลา:21:01:16 น.
  
เล่าเรื่องได้เยี่ยมมากครับ
ได้รู้ประวัติ ศ.ว.ก เพิ่มอีกล่ะ
โดย: ON THE WAY with MyEos50 (MyEos50 ) วันที่: 23 กรกฎาคม 2554 เวลา:2:23:15 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ๊กโดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 กรกฎาคม 2554 เวลา:6:10:30 น.
  
สวัสดียามเช้าค่ะ คุณพี่ตุ๊ก
น้องส้มขอตามมาชม

โรงเรียนศิริวิทยากร โรงเรียนในอดีต ... โคราชบ้านเอ็ง ชาวเหลือง - น้ำเงิน ด้วยคนค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันเสมอค่ะ
ขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะคะ
โดย: iamorange วันที่: 23 กรกฎาคม 2554 เวลา:6:30:09 น.
  


สวัสดีวันหยุดค่ะ พีุ่ตุ๊ก

ช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวัน...พี่ตุ๊กอดตีกอล์ฟรึป่าวคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 23 กรกฎาคม 2554 เวลา:9:17:34 น.
  

นำมาให้ชิมค่า
โดย: โสมรัศมี วันที่: 23 กรกฎาคม 2554 เวลา:11:09:12 น.
  
อ่านเพลินเชียวครับคุณตุ๊ก
ภาพคมชัดสวยงาม น่าชื่นชมคนเก็บภาพเหล่านี้ครับ

คนที่เคยเรียนชั้น ป.7 นี้อายุคงไม่น้อยแล้ว
บางทีเราก็เดาอายุจากเรื่องเล่าที่เจ้าตัวเผลอหลุดมา
อย่างเพื่อนผมคนหนึ่งไม่ยอบบอกอายุ แต่เคยเล่าว่าเขาเป็นนักเรียน ป. 7 รุ่นสุดท้าย ความลับจึงเปิดเผยโดยไม่รู้ตัวครับ
โดย: Insignia_Museum วันที่: 23 กรกฎาคม 2554 เวลา:12:27:37 น.
  
ทักทายสวัสดีกับคุณตุ๊ก ครับ
มาเที่ยวชมภาพในอดีต ที่น่าชม พร้อมเรื่องเล่าของโรงเรียนศิริวิทยากร ด้วยคนครับ
โดย: ถปรร วันที่: 23 กรกฎาคม 2554 เวลา:12:56:46 น.
  
ย้อนอดีตจนต๊กใจ แต่ได้ความรู้สึกดีครับ
โดย: sirimas_m วันที่: 23 กรกฎาคม 2554 เวลา:18:44:51 น.
  
รูปแบบนี้ขลังดีจังค่ะ ขอบคุณที่เอามาให้ดูนะคะ
โดย: แม่น้องกะบูน วันที่: 23 กรกฎาคม 2554 เวลา:19:48:09 น.
  
บันทึกนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการเขียน ประวัติศาสตร์ ครับ เพียงแต่ว่าคนหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น ยังมีชีวิตอยู่ครับ ครู tuk-tuk
โดย: moonfleet วันที่: 23 กรกฎาคม 2554 เวลา:22:37:52 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ๊ก


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 กรกฎาคม 2554 เวลา:6:02:50 น.
  
มาอ่านครับ
โดย: ravio วันที่: 24 กรกฎาคม 2554 เวลา:6:45:14 น.
  
แวะมาสวัสดีวันหยุดค่ะ....

ดีจังที่มีคนชอบเพลง.ทุ่งอ้อ..เหมือนเรา

ฟังทีไรน้ำตาซึมทุกทีโดย: Calla Lily วันที่: 24 กรกฎาคม 2554 เวลา:8:28:42 น.
  
เอาเข็มโรงเรียนเมืองนครราชสีมามาฝากครับคุณตุ๊ก

โดย: Insignia_Museum วันที่: 24 กรกฎาคม 2554 เวลา:9:32:46 น.
  
ขอบคุณมากๆอีกครั้งครับคุณตุ๊ก เพราะแต่ระภาพ หายากมาก ถ้าไม่ใช่คนโคราชจริงๆและรักการสืบเสาะจริงๆคงทำได้ยาก เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้แวะไปที่โคราช ดูอะไรๆเปลี่ยนไปเยอาะแม้กระทั่ง โรงเรียน ศ.ว.ก. ของเราก็เปลี่ยนไป มาได้ดูรูปเก่าๆแล้วทำให้คิดถึง ครู-อาจารย์จริงๆขอบคุณมากครับ
โดย: จรูญ น้อยศรี ศิษ์เก่า ศ.ว.ก คนหัวรถ IP: 27.130.145.9 วันที่: 14 สิงหาคม 2554 เวลา:15:28:35 น.
  
ในรูป ครู-อาจารย์ต่างๆจำได้แต่ ครู ทองดี บุญประตูชัย อ.นรินทร์ อ. ศิริ เพราะภาพเก่ามาก
โดย: จรูญ น้อยศรี ศิษ์เก่า ศ.ว.ก คนหัวรถ IP: 27.130.145.9 วันที่: 14 สิงหาคม 2554 เวลา:15:31:13 น.
  
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 14 สิงหาคม 2554 เวลา:16:10:09 น.
  
สุดยอดครับพี่ตุ๊ก เหลือเชื่อ มองดูแล้วนึกถึงตัวเองถ้าอ่านหนังสือเรียนมากกว่านิยายป่านนี้นี้คง...คิดถึงตัวเองในอดีตบางเรื่องทำไปด้าย..ขอบคุณครับพี่ที่สรรหาสิ่งดีๆมาฝากพี่น้อง ศ.ว.ก.ทุกคน พี่ตุ๊กเหมือนโตชิบาเลยนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต
โดย: สืบ IP: 223.205.71.199 วันที่: 22 สิงหาคม 2554 เวลา:15:03:51 น.
  
ยิ่งดูก็ยิ่งคิดถึงเพื่อนๆ ครู-อาจารย์ และโรงเรียนมากๆเลยครับ
โดย: จรูญ น้อยศรี ศิษ์เก่า ศ.ว.ก คนหัวรถ IP: 14.207.246.47 วันที่: 27 สิงหาคม 2554 เวลา:17:18:07 น.
  
ต้องจัด meeting ค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 27 สิงหาคม 2554 เวลา:17:36:08 น.
  
อ่านๆในหลายๆ ค.ห. ผมว่าหลายคนในนี้เป็นศิษย์ ศ.ว.ก.นะครับ อย่างคุณสืบน่าจะใช่นะ..ผมก็พยายามตามเรื่องว่ามีการจัดชุมนุมศิษย์เก่าเมื่อไร เพราะเราอยูกรุงเทพ ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเท่าไร มีที่เจอก็ ประเมศร์ น้องพัน น้องเฉลิมชัยเท่านั้นเอง..ศิษย์รุ่นใหนจะmeetingเมื่อไรแจ้งไปเวป ศิริวิทยากรด้วย ศิษย์เก่าจะได้ไปเจอกัน ผมเองพึ่งไปกราบคุณครู วิจิตรา คุณประสพ ที่ ร.ร.มารีย์ มา ตอนปี14 ท่านสอนผมตอนนั้นเราอยู่ ม.ศ. 1พอโรงเรียนเปลี่ยนชื่อ -ผู้บริหารใหม่ ท่านก็ย้ายมาสอนที่ ร.ร.มารีย์ พวกเราก็พยายามตามหาจนเจอท่าน
โดย: จรูญ น้อยศรี ศิษ์เก่า ศ.ว.ก คนหัวรถ IP: 183.89.86.89 วันที่: 11 กันยายน 2554 เวลา:14:56:04 น.
  
นัดพบปะกันดีค่ะ สนุกมาก ไม่ค่อยมีใครฟังมีแต่คนพูด
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 11 กันยายน 2554 เวลา:15:12:46 น.
  
ถูกครับผม ยิ่งเจอเพื่อนที่เรียนมา อยู่ห้องเดียวกันมายิ่งมันส์ แต่บางคนก็เงียบจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นเพื่อนที่เฮ้วๆกันมา ..วันไปกราบคุณครูวิจิตราที่ ร.ร.มารีย์ ครูท่านยังดูไม่แก่เลย แต่พวกเราลูกศิษย์บางคน แทบจะตำน้ำกินแล้ว เพราะไม่ยอมดูแลสูขภาพกัน แต่ครูยังดูแข็งแรงอยู่เลย
โดย: จรูญ น้อยศรี ศิษ์เก่า ศ.ว.ก คนหัวรถ IP: 27.130.96.254 วันที่: 18 กันยายน 2554 เวลา:10:38:34 น.
  
เก่งมากค่ะ ฝีมือ
โดย: บูรพา IP: 118.174.78.48 วันที่: 23 กันยายน 2554 เวลา:13:25:47 น.
  
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 23 กันยายน 2554 เวลา:15:06:22 น.
  
ในภาพได้เห็น ศิษย์พี่ และครูแล้วทำให้คิดถึงเพื่อนๆและครู และวันเก่าๆที่เราเคยเรียน เคยเล่นมา เพราะเราเข้าเรียนตั้งแต่ปี 2511-2516 แต่ก็แวะเวียนผ่านบ้างเมื่อมีเวลา ไม่คิดเลยว่า ปัจจุบัน แม้แต่ชื่อโรงเรียนเราก็ยังไม่เหลือ พื้นที่ๆเราเคยเล่นบอลโกล์รูหนู ก็จะเหลือเท่ารูหนูจริงๆ ..อะไรก็ไม่เที่ยงแท้
โดย: จรูญ น้อยศรี ศิษ์เก่า ศ.ว.ก คนหัวรถ IP: 27.130.85.184 วันที่: 9 ตุลาคม 2554 เวลา:9:35:26 น.
  
โรงเรียนศวก. ผมมีญาติพี่น้องมาเรียนจบไปหลายคนมากๆ
โดยจะมาพักอาศัยอยู่กับพ่อผมที่บ้านพักครู
(พ่อเป็นครูสอนพละศึกษา ที่ วิทยาลัยครู นม.)
ตอนเช้าๆพวกพี่ๆจะมายืนเข้าแถวรับเงินคนละ2-3บาทไปเรียน จากมือแม่ผม
และจะต้องห่อข้าวไปเรียนทุกวัน
จากนั้นก็จะแยกย้ายกันไปส่งน้องๆ(พวกผม)
ไปโรงเรียนอนุบาลเข้าห้องเรียนเสียก่อนก่อน
ตอนเย็นก็มารับกลับ ผลัดกันแล้วแต่ใครจะสะดวก
บางวันก็เดินไป
บางวันก็ขึ้นรถเมล์
พอผมโตหน่อย(เด็กเล็กเลิกบ่าย2ครึ่ง)
ก็จะเดินไปโรงเรียน ศวก.ไปนั่งรอ โดยจะกิน
"ลอดช่อง"หน้า ศวก.(อร่อยมาก)"แก้วละ50สต.
รอพี่ๆกลับพร้อมกัน
(ประมาณว่าผมคือตัวภาระ และประกันว่าพี่ๆไม่โดดเรียน เป็นกุศโลบายของพ่อที่จะควบคุมหลานๆ)
หรือไม่ก็ไปนั่งตัดผมรอที่ร้าน
"ป.ประตูน้ำ"
คูณจรูญ น่าจะจำร้านตัดผมร้านนี้ได้นี้ได้ใช่ไหมครับ

จำได้ว่าเครื่องแบบกางเกงจะเป็นสีดำใช่ไหมครับ


โดย: ภาคภูมิ (dentz metal) IP: 182.53.109.210 วันที่: 11 ตุลาคม 2554 เวลา:17:45:05 น.
  
เดี๋ยวนี้ลอดช่องเจ้านี้ก็ยังอร่อย

ถ้าคิดถึงลอดช่องสิงคโปร์ต้องที่นี่ที่เดียวค่ะ

หน้าประตูโรงเรียนตอนนี้เป็นโรงเรียนรวมมิตร

โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 11 ตุลาคม 2554 เวลา:19:08:00 น.
  
ลอดช่องอร่อย "คือเดิ้มเน๊อะ...ว่า..เด่"
ทำไม่ใครๆจึงเรียกว่า ลอดช่อง"สิงคโป" ครับ
เมื่อ2สัปดาห์ก่อนไปหาดูกีตาร์ โอเวชั่นร้านแสวงมิวสิคแถวๆนั้น
ก็เลยเทียบรถแวะซ้อ่แก้ว มี หลูดดอก เอ้า หลอดดูดอันเท่าท่อpvc.4หุน เสียบมาให้
ด้วยความหิวจัดไปหน่อย ดูดแรงไป
ลอดช่อง เปลี่ยนเป็น ลอดหลอด
ไอ้สิงคโปตัวแสบพุ่งทะยานเข้าลำคออย่างแรง
สำลักแทบแย่
ถ้าคุณหมอตุ๊กมีโอกาศก็อย่าหิวจัดแบบผมนะครับ
มันไม่ไปไหนหรอก เฮ้อ...ก็ไม่ได้กินมาน้าน .... นาน
โดย: ภาคภูมิ (dentz metal) IP: 182.53.105.22 วันที่: 12 ตุลาคม 2554 เวลา:13:43:26 น.
  
ขอบคุณที่เตือนค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 17 ตุลาคม 2554 เวลา:10:41:08 น.
  
ตอบ คุณ ภาคภูมิ สมัยผม ลอดช่องแก้วระ1สึง ลอดช่องจริงๆโดยต้องลอดช่องรั้วโรงเรียนมาซื้อ ร้าน ป.ประตูน้ำรู้จักครับ เพราะตอนเล็กก็อยู่กับแม่ ที่ประตูน้ำ หลังโรงฆ่าสัตว์ ส่วนเครื่องแบกางเกงสีดำ ก็จะเป็นชั้น ม.ศ 4-5 ส่วนป.1 -ม.ศ. 3จะเป็นกางเกงสีน้ำตาลอ่อน่ แต่พวกเรามักจะชอบแต่ผิดๆระเบียบอยู่เรื่อย ผมเคยเจอเรียกไปตี เพราะใส่สีน้ำตาล แต่เป็นน้ำตาลทราย แกก็เลยโดนซัดไปครึ่งโหล อะไรที่ผิดระเบียบชอบทำกันจัง ดูมันตื่นเต้นดี พวกเข้าห้องเรียนกันหมดแล้ว จรูญ ยังต้องวิ่งสำรวจสนามก่อนเรียนอีก3รอบบ่อยๆ นี่แหละผลที่ไม่ค่อยสนใจเรียน จบมาเลยต้องมาทำงานหนักๆงี้แหละ
โดย: จรูญ น้อยศรี ศิษ์ย์เก่า ศ.ว.ก คนหัวรถ IP: 183.89.55.32 วันที่: 23 ตุลาคม 2554 เวลา:11:57:56 น.
  
อาจารย์ท่านคงเห็นแววว่าท่านจรูญ น่าจะเป็นนักสำรวจที่เก่งกาจในอนาคตกระมังครับ
อาจารย์ท่านเลยให้วิ่งสำรวจสนามบอลเพื่อปูพื้นฐานความอดทนครับ
เรื่องระเบียบวินัยนี่ถ้าเป็นคำขัญของ รร.ราชสีมา
ก็ "มานะ วินัย"
ของ รร. ศวก.คำขัญเขา ว่าไว้อย่างไรครับครับ
โรงฆ่าสัตว์เปลี่ยนเป็น สน.ดับเพลิงไปแล้วครับ
จำได้ว่าคำๆจะได้ยินเสียงสัตว์ร้องตอนถูกเชือด
ขนาดบ้านอยู่ไกลถึง วค.น.
แต่เดี๋ยวนี้ได้ยินแต่เสียงคนเมาเหล้า(น่าจะเรียกว่านักศึกษาเมาเชียร์ฟุตบอล)
โดย: ภาคภูมิ (dentz metal) IP: 125.26.95.121 วันที่: 25 ตุลาคม 2554 เวลา:11:29:53 น.
  
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 25 ตุลาคม 2554 เวลา:16:10:44 น.
  
สมัยก่อน ว.ค.มีภาคค่ำ (ทไวร์ไลท์) เย็นมาคนเยอาะมากใครมีรถมอไซค์แต่งหรือสแกมเบิ้ลรุ่นใหม่ๆมาก็มาอวดกัน..(จุ๊ยสาว) หน้า ว.คนั้นแหละ ส่วนที่โรงฆ่าสัตว์ สมัยนั้นตี3-4 จะได้ยินเสียงสัตว์ร้องเพราะถูกฆ่า ก็เลยขอแม่มาอยู่ที่หัวรถกับพี่สาว คำขวัญ จำไม่ได้เหมือนกัน ใช่ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน หรือป่าวไม่ทราบ ถ้าใช่ก็ ok เลย เพราะปัจจุบันก็พึ่งตัวเองตลอด เพราะตอนรุ่นๆญาติเขาบอกอะไรก็ไม่ค่อยจะเชื่อเขา ตอนนี้ก็เลยไม่ได้พึ่งใคร เพราะพึ่งเขามามากแล้ว ทำอะไรคนเดียว อยู่อะพารต์เมนต์ก็อยู่คนเดียว บ้านก็ไม่ค่อยได้กลับสอนการบ้านลูกทางมือถือเอา ยิ่งตอนนี้น้ำท่วมหมดแล้ว มาซื้อบ้านที่ อยุธยา แจ๊คพ๊อตเลย
โดย: จรูญ น้อยศรี ศิษ์ย์เก่า ศ.ว.ก คนหัวรถ IP: 183.89.83.79 วันที่: 25 ตุลาคม 2554 เวลา:17:13:27 น.
  
ถือวามีบุญแล้วเพื่อนที่มีโอกาสได้อยู่คนเดียว ไปไหนมาไหนก็สะดวกไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง เราเองวันราชการเช้าส่งลูกเย็นรับลูก วันหยุดก็ทำสวน เฮ้อ
โดย: เมศร์ ครับ IP: 125.26.87.238 วันที่: 31 ตุลาคม 2554 เวลา:14:52:12 น.
  
ต้องขออนุญาต คุณหมอด้วยนะครับ ที่เข้ามาบ่นในบ้านคุณหมอ ผมว่าจริงๆแล้วคนเราก็มีกรรมคนละแบบ แต่เราก็ควรปรับตัวปรับใจให้อยู่ได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพก็พอนะครับ
โดย: เมศร์ ครับ IP: 125.26.87.238 วันที่: 31 ตุลาคม 2554 เวลา:14:57:39 น.
  
ตามสบายค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 31 ตุลาคม 2554 เวลา:15:14:17 น.
  
หาเพื่อนรุ่นเดี่ยวกันไม่เจอเลย
โดย: บรรเลง IP: 203.146.255.106 วันที่: 3 ธันวาคม 2554 เวลา:12:33:52 น.
  
ขอบคุณที่ทำให้ความหลังยังอยู่ครับ
ขออนุญาตเติมคำ..
คำขวัญโรงเรียน เขียนบนมุขหน้าห้องพักครู(ธุรการ) และเคยเอามาใส่ในตราโรงเรียนพักนึงครับ ความว่า " ปญฺญา นรานํ รตฺนํ " มีปัญญาประดุจมีแก้ว
แต่สโลแกนที่ใช้กันมากจนคุ้นตา คือ "เรียนดี กีฬาเด่น" ครับ
และขอแทรกนิดหน่อยครับ ว่า ปี 2527 กิจการเปลี่ยนมือจาก อจ.สำราญเป็นคุณบวร ศรีวิไลลักษณ์ ก่อนถึง ดร.วิสิทธิ์ ในปี 29 ครับ
โดย: สืบพงษ์ IP: 171.4.25.170 วันที่: 6 มกราคม 2555 เวลา:20:42:47 น.
  
สวัสดีคุณสืบพงษ์ศิษย์เก่าอ ศวก. ค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 6 มกราคม 2555 เวลา:22:19:53 น.
  
สวัสดีครับ เจอกันทั้ง 2 บล๊อกเลย
พึ่งมีเวลาหาบล๊อกต่างๆอ่านครับ
และคงแวะมาเรื่อยๆ
ผมเรียน ม.6 ศวก.รุ่นสุดท้าย แล้วถึงขึ้นไปเรียน มศ4 ครับ
โดย: สืบพงษ์ IP: 171.4.25.170 วันที่: 7 มกราคม 2555 เวลา:10:14:42 น.
  
สวัสดีครับ ทุกคน ผมเข้าเรียน มศ.4 (แผนกวิทย์) ปี่เรียนแบบเปอร์เซ็นต์ ก็สอบผ่านครับ แต่เฉียดฉิวเกือบตก ไม่กล้าเรียนต่อ มศ.5 เลยออกมาเรียนที่ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ยังคิดถึงเพื่อนร่วมรุ่นเท่าที่พอนึกชื่อออก ก็มีไพศาล แยกโคกสูง ฐิตโชติ แซ่เซียว สมถวิล ประดิษฐ์วงศ์ เสถียร พงษ์อุดทา สายัณห์ นิลสิงขรณ์ สุริยัน รักทรง บัณฑิต ศรีเทพ จำปี แซ่ลิม ที่จำได้แต่ชื่อก็มี ชัยณรงค์ ประนอม พยอม ณรงค์ หากเพื่อนๆปี 2517 ยังจำได้โทรมาคุยกันหน่อยนะที่ 0872412371
โดย: ปรีชา สอนรัมย์ IP: 180.180.30.197 วันที่: 18 มกราคม 2555 เวลา:22:06:45 น.
  
อยากเจอเพื่อนเก่า ๒๕๒๙
โดย: ประภาส IP: 110.77.231.132 วันที่: 12 มีนาคม 2555 เวลา:22:25:10 น.
  
เคยเรียนโรงเรียนนี้ตอนป5 ป6 เรียนห้องเดียวกับลูกเจ้าของโรงเรียน ยุทธพล วิริยะภาพสมัยเป็นเด็กหล่อมากๆ
โดย: กมลพรรณ IP: 184.153.168.58 วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:1:48:07 น.
  
ศิษย์เก่า ศ.ว.ก.๒๒ ครับ คิดถึงโรงเรียนเก่าเราแท้น้อ
อาจารย์พัชนีย์ เทพทองท่านคงสบายดีเน๊าะ
โดย: จ.ส.อ.สำราญ พรมงูเหลือม IP: 49.48.91.252 วันที่: 8 กรกฎาคม 2555 เวลา:10:39:56 น.
  
ผมผ่านไปเมื่อปีที่แล้ว หลังจากจากโรงเรียนนี้มา 42 ปี ตามหาไม่เจอ โรงเรียนเลิกไปแล้ว ยังจำรั้วลวดหนามและอาคารเรียนไม้ชั้นเดียว (ป.2) ได้ครับ ผมเรียนห้องเดียวกับศิริสันต์ ไกรฤกษ์ เข้าไปหาของเล่น เพราะบ้านศิริสันต์ มีของเล่นเยอะ (ก็ทายาทเจ้าของโรงเรียน) จำได้ว่าสิริสันต์เอาสเก็ตล้อมาให้เล่น ผมก้นจ้ำเบ้าไปหลายที ขอบคุณสำหรับการทำให้นึกถึงความหลัง ขอบคุณครับ
โดย: ไพรัตน์ IP: 192.168.178.15, 183.88.249.66 วันที่: 9 กรกฎาคม 2555 เวลา:0:54:14 น.
  
เคยเรียนม.6 รุ่นสุดท้าย ห้อง 6/8ห้องสุดท้ายปี 05 ห้องครูเกียรติชัย เดชไกรสร เห็นรูปถ่ายตอนเรียนและเพื่อนๆชายหญิง ตื่นเต้นดีจัง ขอบคุุุณครับ
โดย: พิพัฒน์ IP: 58.11.247.17 วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:20:00:33 น.
  
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:20:26:05 น.
  
เหลืองน้ำเงินเด่นชัย
ยามลมพัดพริ้วลอยลิ้วสบัดไป
ยามเรียนฝึกฝนเราทุกคนใจใส่
ในการกีฬาเราไม่เคยแพ้ใคร
เก่งกว่าใครๆคือ ศ.ว.ก
.....เพลงเชียร์กีฬา ไม่รู้ผิดหรือเปล่า จบม.ศ.3 มาตั้ง 43 ปีแล้ว. สวัสดีศิษย์เก่าทุกท่านนะครับ.
โดย: เกียรติ วงษ์ทอง IP: 180.180.79.131 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:16:56:00 น.
  
เรียนจบปี2529ค่ะขอบคุณพี่มากเลยค่ะได้ดูรูปภาพเก่าๆ
โดย: ตุ๊กตา IP: 223.204.36.85 วันที่: 25 เมษายน 2556 เวลา:1:24:17 น.
  
สวัสดีค่ะชาวศ.ว.ก.จบปี2522ไม่เจอเพี่อนๆๆเลยเพื่อนๆๆโปรดส่งข่าวด้วยนะคะ
โดย: สุดใจ คำสา IP: 101.51.125.203 วันที่: 13 กันยายน 2556 เวลา:15:25:46 น.
  
สวัสดีค่ะชาวศ.ว.ก.จบปี2522ไม่เจอเพี่อนๆๆเลยเพื่อนๆๆโปรดส่งข่าวด้วยนะคะ
โดย: สุดใจ คำสา IP: 101.51.125.203 วันที่: 13 กันยายน 2556 เวลา:15:34:37 น.
  
คุณสุดใจ คำสา มี facebook หรือเปล่าคะ

ถ้ามีเข้าไปที่ log in คุณนายตู่ ตัวป่วน

ไปรายงานตัวที่นั่น แล้วเขาจะพาไปเจอเพื่อน ๆ ศวก.ค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 13 กันยายน 2556 เวลา:15:36:21 น.
  
สวัสดีค่ะชาวศ.ว.ก.จบปี2522ไม่เจอเพี่อนๆๆเลยเพื่อนๆๆโปรดส่งข่าวด้วยนะคะ
โดย: สุดใจ คำสา IP: 101.51.125.203 วันที่: 13 กันยายน 2556 เวลา:15:41:21 น.
  
ขอบคุณทุกคนครับ ที่ยังรักกันจากสัมพันธ์ที่เกิดใน รร.แห่งนี้

โดย: สืบพงษ์ ไกรฤกษ์ IP: 223.205.249.35 วันที่: 28 กันยายน 2556 เวลา:2:31:54 น.
  
มี facebook ชมรมศิษย์เก่าศิริวิทยากร
สำหรับแจ้งข่าวความเคลื่อนไหว
การจัดงานเลี้ยงต่าง ๆ ค่ะ

และมี facebook กลุ่มศิษย์เก่าศิริวิทยากร
ที่มีพวกเรา ศวก.คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่นั่นค่ะ ถ้ามี fb. ขอเข้าร่วมกลุ่มได้ค่ะ
ชาว ศวก.ยินดีต้อนรับเสมอ
โดย: คุณนายตู่ ตัวป่วน IP: 110.49.241.83 วันที่: 28 กันยายน 2556 เวลา:9:42:43 น.
  
เรียนดี กีฬาเด่น จบแล้วได้งานหมดแทบทุกคน
โดย: ธีระพล พึ่งโคกสูง IP: 101.51.90.6 วันที่: 28 กันยายน 2556 เวลา:13:48:24 น.
  
อยากติดต่อเพื่อนรุ่นพี่นิพนธ์ วงเวียน
โดย: โพชฌงค์ อินทรกำแหง IP: 1.20.0.168 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา:14:59:59 น.
  
ตอบคุณ โพชฌงค์ อินทรกำแหง IP: 1.20.0.168

คงต้องเข้าไปใน facebook

มี facebook ชมรมศิษย์เก่าศิริวิทยากร
สำหรับแจ้งข่าวความเคลื่อนไหว
การจัดงานเลี้ยงต่าง ๆ ค่ะ

และมี facebook กลุ่มศิษย์เก่าศิริวิทยากร
ที่มีพวกเรา ศวก.คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่นั่นค่ะ ถ้ามี fb. ขอเข้าร่วมกลุ่มได้ค่ะ
ชาว ศวก.ยินดีต้อนรับเสมอ

และ facebook ของ คุณนายตู่ ตัวป่วน ค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา:16:15:44 น.
  
คิดถึงเพื่อนรุ่น ม6 ปีการศึกษา2505 มีรูปถ่ายมากมาย
โดย: พิพัฒน์ IP: 124.120.2.77 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:35:58 น.
  
สวัสดีค่ะ พี่พิพัฒน์
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 22 กรกฎาคม 2557 เวลา:13:51:38 น.
  
ผมเคยเรียนที่ รร ศิริวิทยากรด้วยล่ะ
โดย: passakorn IP: 58.10.205.12 วันที่: 3 ตุลาคม 2557 เวลา:16:10:38 น.
  
สวัสดีค่ะคุณภาสกร

เป็นอดีตที่มีค่าเสมอนะคะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 3 ตุลาคม 2557 เวลา:19:12:03 น.
  
เห็นแล้วนึกถึงความหลัง เคยนั่งเล่นแถวสนามบาส ซื้อลอดช่องกินใต้ต้นจาจุรี นึกถึงห้องเรียนเก่าใต้ต้นพุทรา หน้าบ้านไอ้ตุ๊ย
โดย: สุพจน์ เนาว์วัฒน์ IP: 58.11.134.203 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา:15:50:00 น.
  
ภูมิใจก็เป็นศิษย์เป่าปี2521ครับ
โดย: วิชัย พรมสวัสดิ์ IP: 192.99.14.36 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา:23:54:06 น.
  
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา:16:42:10 น.
  
เคยเรียนศ.ว.ก. จบ ม.3ปี2527-2528ตอนนี้30ปีพอดีคิดถึงเพื่อนเหมือนกันไม่เจอกันเลยค่ะ
โดย: ทองดี แซ่ตั้ง IP: 223.205.248.138 วันที่: 30 ธันวาคม 2558 เวลา:8:38:55 น.
  
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 30 ธันวาคม 2558 เวลา:11:31:04 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 142 คน [?]

บทความทั้งหมด