พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เล่าเรื่อง เมืองโคราชเมื่อคราวที่ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเมืองเสมา

ทำให้ได้ไปพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันนี้จึงเล่าเรื่องเมืองโคราชสู่กันฟัง
แหล่งโบราณคดีในจังหวัดนครราชสีมา

ที่เก่าแก่ที่สุดเริ่มที่ วัดเขาจันทร์งาม

เป็นภาพเขียน อายุราว 4000 ปี

ที่เล่าว่า

มนุษย์อาจอาศัยอยู่ในเพิงหิน หรือถ้ำ ... ที่อยู่อาศัย

ใช้ธนูล่าสัตว์ ... อาหาร

เครื่องนุ่งห่ม ... คล้ายกระโปรงบานสั้น ๆ

สุนัข ... อยู่คู่กับมนุษย์มาแล้วแสนนาน ในภาพเป็นสุนัขตัวผู้


ในนิทานของ กลุ่มชาติพันธุ์ ไท-กะได หรือจ้วง

ซึ่งกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคอุษาคเนย์

รับประทานข้าวเจ้า หรือข้าวเหนียว เป็นอาหารหลัก

เล่าว่า

เดิมนั้นสุนัขมีเก้าหาง

มนุษย์สั่งให้สุนัขขึ้นไปขโมยเมล็ดพันธุ์ข้าวบนท้องฟ้า

หมาเก้าหางจึงเข้าไปนอนกลิ้งเกลือกตัวบนกองข้าวของชาวฟ้า

เมล็ดข้าวจึงติดกับขนและหาง

เจ้าแห่งฟ้าได้ใช้อาวุธฟาดฟัน

หมาเก้าหางก็หนี

เจ้าแห่งฟ้าขว้างขวานใส่หมาเก้าหางขาดไปแปดหาง

เหลือเพียงหางเดียว

แต่ก็สามารถหนีรอดลงนำข้าวติดหางเดียวลงมายังเมืองมนุษย์ได้

อ่านเรื่องราวสนุก ๆ เกี่ยวกับสุนัขได้จาก

โคตรหมาดึกดำบรรพ์ คลิกที่นี่

* ต่อมา *มนุษย์เริ่มมีการตั้งถิ่นฐาน

จาก เนินดินลุ่มน้ำมูล

เป็นเนินดินที่ทับถมร่องรอยของชุมชนหลายชุมชน

โนนเมืองเก่า โนนอู่โลก โนนบ้านจาก บ้านโนนวัด ทุ่งผีโพน หลุมข้าว บ้านปราสาท

ที่เปิดแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีให้ชมคือ บ้านปราสาท

อายุราว 3,000 ปี

เริ่มที่ นักค้าของเก่าลักลอบนำโบราณวัตถุในบริเวณหมู่บ้านไปขาย

กรมศิลปากรจึงได้ดำเนินการจับกุม

พร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาแหล่งโบราณคดีนี้ในปี 2526

เป็นแหล่งโบราณคดีขนาดใหญ่ มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ 1 ชั้น

มีลำธารปราสาทไหลผ่านด้านเหนือ

รู้จักการเพาะปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์

มีการใช้สำริด

ภาชนะดินเผาทรงปากแตรสีแดงขัดมัน

และนำมาฝังร่วมกับศพ
การขึ้นรูปหม้อโดยใช้จานหมุนเป็นวิธีที่นำมาจากชนชาติมอญ

การขึ้นรูปหม้อสมัยโบราณกว่าใช้วิธีที่เรียกว่า ตีหม้อ

โดยขึ้นรูปจากก้นไปหาปาก

ใช้ไม้เสลียงตีตามรูปหม้อ โดยให้นำลูกหินวางประกบอยู่ภายในเครื่องปั้น
ภาชนะดินเผาแบบพิมายดำ อายุ 2,200 ปี

... นิยมภายหลังดินเผาสีแดงเกือบพันปี ...ที่โนนอุโลกซึ่งมีอายุระหว่าง 1,700-2,300 ปีมาแล้ว ในแอ่งโคราช

นอกจากลูกปัดทองคำแล้ว ยังพบลูกปัดหินคาร์เนเลียนและอาเกต

จี้ห้อยคอ ลูกปัดแก้ว ฟันเสือและหอย ในหลุมฝังศพ

จากแหล่งที่อยู่ไกลออกไป

แสดงถึง มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากับเมืองอื่น ทั้งทางบกและทะเล

... สินค้าที่สำคัญนั้นอาจคือเกลือ หรือแร่ธาตุ

... รูร้อยลูกปัด เล็กมาก ใช้อะไรเจาะเข้าไปในหินเหล่านั้น

เหล่านี้คือน้องที่นำชมเปิดประเด็นให้คิด
* ต่อมา *


บ้านโนนวัด (อ.คง) และเมืองเสมา (อ.สูงเนิน) จ.นครราชสีมา

บ่งบอกถึงยุคทวาราวดี อันเป็นนครรัฐ

มีขอบเขตเมือง คันดินคูน้ำ

เพื่อ

ป้องกันศัตรู เป็นแหล่งน้ำใช้สอย ป้องกันน้ำท่วม ทำเกษตรกรรม แหล่งสัตว์น้ำ


ที่เมืองเสมา มีร่องรอยอื่นคือ


*จารึก*

เล่าถึงอาณาจักรศรีจนาจะปุระ ในจารึกบ่ออีกา และจารึกเมืองเสมา

รับอิทธิพลศาสนาจากอินเดีย พุทธ และพราหมณ์ สู่ลุ่มน้ำ มูล ชี

แต่คงประเพณีเดิม ... ฝังศพนอนหงาย

อุทิศของต่าง ๆ ให้ศพ ตามที่ปฏิบัติมาแต่เดิม ไม่เผาเหมือนศาสนาพุทธ


*พระนอน*

วัดธรรมจักรเสมาราม เมืองเสมา อ.สูงเนิน นครราชสีมา
*ธรรมจักร*
*แผ่นศิลาจำหลักพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปทวาราวดี*

(ปัจจุบัน อยู่ที่พิพิธภัณฑ์มหาวีรวงศ์ วัดสุทธจินดา)*บ้านหินตั้ง*

ชุมขนโบราณอายุ 3,000 - 1,000 ปี

ในประเทศไทยมีกระจายทั่วไปทั้งภาคเหนือ อิสาน และภาคกลาง

มักพบได้จากชื่อ บ้านหินตั้ง

ต่างก็ล้วนมีร่องรอยของ วัฒนธรรมหินตั้ง

เป็นการสร้างเขตแดน หรือ ปริมณฑล เพื่อพิธีกรรมบางอย่าง

เช่น

ฝังศพบรรพบุรุษ อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่วิญญาณบรรพบุรุษ

กับวิญญาณสัตว์ที่ถูกฆ่าบูชายันต์

มาสิงสถิตเพื่อคอยดูแลปกป้องคุ้มครองเผ่าพันธุ์ลูกหลาน

หรือ

เขตสถานที่ศักดิ้สิทธิ์

เพื่อเซ่นไหว้บุชาหลังการสร้างเมือง

เพื่อบูชาผีบรรพบุรุษของผู้คนตามท้องถิ่นนั้น ๆ


บริเวณบ้านหินตั้ง เมืองเสมา อ.สูงเนิน นครราชสีมา

มีใบเสมาปักอยู่ทั้ง เป็นคู่ และ เดี่ยว กระจัดกระจายหลายจุด

ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งเดิม บางใบอยู่ภายในบ้านคน

บางใบยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ บางใบชำรุดหักพัง

เสมาบ้านหินตั้ง คลิกที่นี่

* ต่อมา *


ยุคขอม ... ปราสาทหิน

พบ ศาสนสถาน และ อโรคยาศาลา กระจายอยู่ทั่วไป
แต่ในกลุ่มหนึ่งของปราสาทหิน หรือ ปรางค์ปราสาท

มีการเรียงตัวที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

จากพิมาย ถึง เมืองพระนคร
น้องที่นำชมเล่าว่า เหล่านี้พบใน อ.โนนไทย ไม่ทราบตำแหน่งแน่นอน

เสา
ฐานรูปเคารพ
บรรจุวัตถุมงคล
วันนี้ได้ใกล้ชิดที่สุด
ช้างนั่ง
ปราสาทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนครราชสีมาคือ ปราสาทเมืองแขก

อยู่ที่ เมืองเก่า อ.สูงเนิน นครราชสีมา

พบศิลาจารึกที่กำแพงชั้นนอกปราสาทเมืองแขกว่า

สร้างเมื่อ มหาศักราช 896 คือ พ.ศ. 1517

จากพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ในนิทานโบราณคดีเรื่องลานช้าง

(จาก ประวัติจังหวัดนครราชสีมา //www.thaiesan.net/)

เมื่อฉันไปพักแรมที่บ้านสูงเนิน

เขาบอกว่าในอำเภอนั้นมีเมืองโบราณอยู่ 2 เมือง

ฉันจึงให้พาไปดู เห็นเมืองย่อมๆ ไม่สู้ใหญ่โตมากนัก

แต่ก่อปราการด้วยศิลาและมีของโบราณอย่างอื่น

แสดงฝีมือว่าเป็นเมืองสร้างเมื่อครั้งสมัยขอมทั้ง 2 เมือง

เมืองหนึ่งต้องอยู่ห่างฝั่งซ้ายลำตะคอง

อันเป็นลำธารมาแต่เขาใหญ่ น้ำไหลไปตกลำน้ำมูล

อีกเมืองหนึ่งอยู่ทางฝั่งขวาลำตะคอง ไม่ห่างกันนัก

เมืองทางฝั่งซ้ายเรียกชื่อว่า “เมืองเสมาร้าง”

เมืองทางฝั่งขวาเรียกชื่อเมืองว่า “เมืองเก่า”

สังเกตดุเครื่องหมายศาสนา

ดูเหมือนผู้สร้างเมืองเสมาร้างจะถือศาสนาพราหมณ์

ผู้สร้างเมืองเก่าจะนักถือพระพุทธศาสนา

ฉันยังจำได้ว่ามีพระนอนศิลา ขนาดใหญ่อยู่ที่เมืองเก่าองค์หนึ่ง

ครั้งไปถึงเมืองนครราชสีมา

เห็นลักษณะเป็นเมืองฝีมือไทยสร้างเมื่อภายหลัง 2 เมืองที่กล่าวมาก่อน

รู้ได้ด้วยป้อมปราการล้วนก่อด้วยอิฐ

และรื้อเอาแท่งศิลาจำหลักจากปราสาทหินครั้งขอม

มาก่อแซมกับอิฐก็มีหลายแห่ง

เมื่อได้เห็นทั้ง 3 เมืองดังว่ามา

ฉันคิดวินิจฉัยว่า “เสมาร้าง” น่าจะมีก่อนเพื่อน เดิมเห็นจะเรียกว่า “เมืองเสมา”

เมื่อตั้ง “เมืองเก่า” เพราะอันใดอันหนึ่ง ทิ้งเมืองเสมาเป็นเมืองร้าง

คำว่า “ร้าง “ จึงติดอยู่กับเมืองเสมา

เหตุใดจึงเรียกชื่ออีกเมืองหนึ่งว่า “เมืองเก่า” นั้นก็พอคิดได้

เพราะคำว่า “เก่า” เป็นคู่กับ “ใหม่” ต้องมีเมืองใหม่จึงมีเมืองเก่า

แสดงว่าเมืองเดิมตั้งอยู่ที่ตำบลสูงเนิน

ครั้งเมื่อสร้างเมืองนครราชสีมาเดี๋ยวนี้ขึ้น

ย้ายมาอยู่ที่เมืองใหม่แล้ว จึงเรียกเดิมว่า “เมืองเก่า”

แต่เมื่อยังตั้งอยู่ที่เมืองเก่า จะต้องเรียกชื่อเมืองนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง

เพราะเรียกว่า “เมืองเก่า” เมื่อยังไม่มี “เมืองใหม่” ไม่ได้

ข้อคิดนี้ฉันคิดว่าเมื่อสร้าง “เมืองเก่า” ในสมัยขอม

พวกพราหมณ์คงเอาชื่อเมือง “เมืองโคราฆะปุระ” ในมัชณิมประเทศ

อันอยู่ข้างใต้ไม่ห่างจากเมืองจากเมืองกบิลพัสดุ์

ที่พระพุทธองค์เสด็จประทับเมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์

มาขนานอย่างเดียวกับชื่อเมืองอื่นๆ ในอินเดีย

มาขนานในประเทศนี้อีกหลายเมือง เช่น เมืองอยุธยาและเมืองลพบุรี เป็นต้น

เมืองเก่านั้นเดิมคงเรียกว่าเมืองโคราฆะปุระ

อันเป็นมูลของชื่อที่เรียกเพื้ยนมาว่าเมืองโคราช

ยังคิดเห็นต่อไปว่า ชื่อที่เรียกเมืองใหม่ว่า “เมืองนครราชสีมา”

น่าจะเอาชื่อ “เมืองโคราฆะ” กับ “เมืองเสมา”

มาผสมกันประดิษฐ์ “นคราชสมา” ด้วย
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

มีพระราชดำริว่า ในดินแดนภาคอีสาน

มี เมืองเสมา เมืองโคราช และเมืองพิมาย เป็นชุมชนใหญ่

เป็นเมืองหน้าด่าน ที่ติดต่อกับ เขมร ลาว ญวณ

จึงโปรดให้สร้างเมืองที่มีป้อมปราการแบบฝรั่ง ที่ ชายพระราชอาณาเขต


ส่ง ขุนนางจากกรุงศรีอยุธยามาปกครอง

คนโคราชจึง นุ่งโจงกระเบน ไว้ผมทรงดอกกระทุ่ม กินข้าวเจ้า ไม่กินข้าวเหนียว

มีภาษาเฉพาะของตนเอง ... ภาษาโคราช

ไม่พบร่องรอยวัฒนธรรมถิ่นเดิม และอาชีพเฉพาะ

มีชนพื้นเมืองหลากหลายเชื้อชาติ กุลา(ไทใหญ่) มอญ ขะแมร์ ลาว

ทำให้สงสัยว่า โคราชน่าจะเป็นเมืองศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนสินค้า

คนเชื้อชาติต่าง ๆ มาค้าขายและอพยพเข้ามาอยู่


ประตูชุมพล
ประตู ?
ประตูไชยณรงค์ หรือประตูผี

ในกำแพงเมืองจะไม่มีเมรุ จึงนำศพออกไปเผานอกเมืองทางประตูด้านทิศใต้
สร้างวัดในกำแพงเมือง 6 วัด

เป็นศิลปะอยุธยาคือ ฐานพระอุโบสถจะโค้งแบบท้องเรือสำเภา

ปัจจุบันวัดที่ได้บูรณะใหม่แต่ยังคงสถาปัตยกรรมเดิมคือวัดบึง

6 วัดนั้นคือ

วัดกลาง หรือวัดพระนารายณ์มหาราช วัดอิสาน วัดบึงพระอารามหลวง วัดบูรพ์ วัดสระแก้ว และ วัดพายัพ

หน้าบันโบสถ์เก่าวัดพายัพ
เพราะมีสายน้ำลำตะคองไหลผ่าน

จึงได้มีการขุดคลอง ลำปรุ จากลำตะคองที่บ้านมะขามเฒ่า

เพื่อนำน้ำ ผันเข้ายังคูเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ โดยท่อน้ำขนาดใหญ่

ที่หน้าวัดสมบูรณ์จิ๋วสีมาราม ที่อยู่ใกล้ จึงมีอีกชื่อว่า วัดหน้าท่อ

หลังจากวัดหน้าท่อรวมกับวัดบรมจินดา มีชื่อใหม่ว่าวัด สุทธจินดา ในปัจจุบัน

เข้าใจว่าต้องเข้าคูเมืองด้านนี้ คงพราะเป็นที่ที่สูงที่สุดของเมือง

จากนั้น ก็พาสิ่งสกปรกไปยังทุ่งทะเลทางตะวันออก

ตามเส้นทางที่ลำปรุไหลผ่าน

จึงเป็นแหล่งปลูกพืชที่สำคัญ ในอดีต ได้แก่

หมาก มะพร้าว
กล้วย มะม่วง มะปราง
ขิง ตะไคร้ ข่า
ผักหนามผักกูด
จอก แหน กระเฉด

ที่มีชื่อคือ หมาก มะพร้าว มะปรางขอบคุณภาพจากพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

* ต่อมา *

สมัยรัตนโกสินทร์

ถูกรุกรานจากเวียงจันทร์

ชาติตะวันตกเริ่มเข้ามายังดินแดนโดยรอบ

โคราชเป็นศูนย์กลางการค้าขาย

การปกครองยกขึ้นเป็นมณฑลเป็นสิ่งจำเป็น

การสร้างทางรถไฟเป็นสิ่งจำเป็น
เมื่อมีความเจริญ มีการค้าขายรุ่งเรือง

สิ่งที่ตามมาคือโจรผู้รายชุกชุมตามไปด้วย

นอกจากมีกำลังตำรวจทั่วไปแล้ว

มีความจำเป็นที่ต้องสร้างผู้บังคับบัญชานายตำรวจ


พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งโรงเรียนนายร้อยตำรวจภูธรขึ้นครั้งแรก

เมื่อปี พ.ศ. 2444 ณ มณฑลนครราชสีมา

อันเป็นรากฐานเริ่มต้นของโรงเรียนนายร้อยตำรวจยุคปัจจุบัน

ก่อนจะย้ายไป ตั้งที่ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม

และไปที่ อ.สามพรานในที่สุด

ปัจจุบันได้สร้างสถานีตำรวจภูธรนครราชสีมาลงแทนอาคารเดิม
พ.ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ทรงโปรดให้ตั้งกองกำลังทหาร ตั้งค่าอยู่ทางทิศใต้ของเมืองที่มีหนองบัวอยู่

จึงเรียกว่าค่ายหนองบัว
บ้านดินสร้างด้วยดินผสมฟางอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยม

วางต่อกันแล้วฉาบด้วยปูนขาว หลังคามุงด้วยสังกะสี
ศิลปะวัตถุ จากบ้านดิน ของคุณยายยี่สุ่น ไกรฤกษ์
เอกสารที่จะส่ง มีรอยเล็บจิกประทับตรา


ข้าราชการ
บนซ้าย ... ปัตตาเลี่ยนตัดผม

ถัดไป ด้านขวา และ ด้านล่าง ... กรรไกรตัดหมาก
และท้ายสุด

คำขวัญเดิมของเมืองโคราช ที่่แทบจะลืมเลือนไปแล้ว

โคราชลือเลื่อง เมืองก่อนเก่า นกเขาคารม อ้อยคันร่ม ส้มขี้ม้า ผ้าหางกระรอก


โคราชเป็น แหล่งทอผ้าหางกระรอกหางกระรอกที่งดงาม

ผ้าหางกระรอก เป็นผ้าพื้นเรียบ ที่มีลายในตัวลายเกิดจากการ นำเส้นพุ่ง ใช้เส้นไหม หรือเส้นฝ้าย 2 เส้น 2 สี

มาตีเกลียวควบเข้าด้วยกันให้เป็นเส้นเดียว

เรียกว่า เส้นลูกลาย หรือ ไหมลูกลาย หรือ เส้นหางกระรอก

สมชื่อหางกระรอกจริง ๆ
*Create Date : 03 พฤศจิกายน 2557
Last Update : 2 สิงหาคม 2558 12:21:01 น.
Counter : 5111 Pageviews.

29 comments
บ้านหอมเทียน วัดหนองหมี อ.สวนผึ้ง วัดเขาเขียวเขาเสด็จ วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สองแผ่นดิน
(1 ธ.ค. 2562 21:57:54 น.)
Georgia #2 Tbilisi me-o
(29 พ.ย. 2562 14:14:27 น.)
บ้าน Hobbit ที่บ้านสวนน้อยรีสอร์ท ผ่านมาที่อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีมากกว่ารีสอร์ททั่วไป อุ้มสี
(29 พ.ย. 2562 01:14:18 น.)
วันเดียวเที่ยวบางกะเจ้า Emmy Journey พากิน พาเที่ยว
(27 พ.ย. 2562 10:37:38 น.)
  
ทึ่งกะภาพเขียนโบราณ 4000 ปี

นานมากแต่ภาพยังคงอยู่ สุดยอดค่ะ
โดย: สมาชิกหมายเลข 861805 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา:15:52:23 น.
  
มาอ่านประวัติเมืองเมืองโคราช
น่าสนใจมากครับผม
tuk-tuk@korat Travel Blog
โดย: moresaw วันที่: 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา:16:07:25 น.
  
ภาพเขียนยังชัดเจนอยู่เลยครับพี่ตุ๊ก
ดีจังเลยครับ

บางที่ปล่อยให้คนดูเอามือจับ
สีเลือนหายไปหมดเลยก็มีครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา:16:09:30 น.
  
สืบเนื่องจากคอมเมนท์พี่ตุ๊ก หนูลองไปหาดูเพิ่มเติม...อยากเห็นองค์จริงเหมือนกันค่ะ

//www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=46320


-----

ภาพเขียน 4000 ปี ลายยังชัดอยู่เลยค่ะ

ขึ้นรูปหม้อ เค้าเรียก ตีหม้อ หรือคะนี่

ใบเสมาอยู่ในบ้านคนเลย

...พระพุทธมหาธรรมราชา มาจากเรื่องเล่านี้เอง ....พอดีเลย ขอบคุณพี่ตุ๊กค่ะ

พี่ตุ๊กเล่าได้สนุกไม่แพ้เมืองเชียงใหม่เลยค่ะ


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ที่เห็นและเป็นมา Blog about TV ดู Blog
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
ปีศาจความฝัน Movie Blog ดู Blog
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา:17:07:43 น.
  
เก็บภาพละเอียดมากค่า เหมือนตามไปติด ๆ
โดย: mariabamboo วันที่: 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา:17:54:25 น.
  
บล็อกวันนี้ข้อมูลเพียบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ

อ่านนานมาก แต่สนุกและเกินคุ้ม

ตามลิงค์ไปดู..โคตรหมาดึกดำบรรพ์ด้วยละ.... หน้าตาหนักไปทางดุๆน่ากลัวนิ

ผ้าหางกระรอกเพิ่งได้เห็นนี่แหละค่ะ.....สวยดี


โหวตเลยค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา:18:42:13 น.
  
ของเก่าเป็นพันๆปีเนี่ย น่าทึ่งมากๆ
เดินตามเสียเมื่อเลยอ่ะ ตัวเอง
แถวนั้นมีหมอนวดมั่งป่าว

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
Tui Laksi Photo Blog ดู Blog
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา:18:49:55 น.
  
อ่านครับ
ได้รู้เรื่องสุนัข 9 หาง และชาวกุลาคือไทยใหญ่ด้วย.

ขอบคุณนะครับ
โดย: wicsir วันที่: 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา:20:35:19 น.
  
ตามมาเที่ยวชมของเก่ากับบล๊อกคุณตุ๊กคร้า

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Blog about TV ดู Blog
lovereason Book Blog ดู Blog
ปีศาจความฝัน Movie Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog
โดย: Tui Laksi วันที่: 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา:22:45:21 น.
  
ชอบภาพเขียนโบราณแบบนี้ค่ะพี่ตุ๊ก
มีความหมายและสวยงาม น่าทึ่งนะคะ
พี่ตุ๊กเรียบเรียงข้อมูลต่างๆมาให้อย่างละเอียด
ขอบคุณมากค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
haiku Fanclub Blog ดู Blog
moresaw Funniest Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
.............................

นอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะพี่ตุ๊ก
โดย: Sweet_pills วันที่: 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา:23:41:46 น.
  
ความรู้เน้นๆ เลย เรื่องสุนัขนี้พึ่งเคยได้ยินครับ ถ้าเป็นญี่ปุ่นจะเป็นจิ้งจอก9หาง

หลายๆ ภาพนั่นเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะนั่น

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา:23:53:24 น.
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา:2:48:12 น.
  
ภาพโบราณ น่าทึ่งมาก...

รวมทั้งรูปสลักที่ทำจากหินทราย..สลักได้ดีสวย
ทั้งที่สมัยโบราณไม่ได้มีเครื่องมือมากนัก

มีอยู่รูป ที่วางรางรถไฟ ทำให้นึกถึง งาน
ฤดูหนาว ที่เจียงใหม่... น่าจะเป็นการวางราง
เฉพาะกิจ รถไฟหน่อย เนาะ....
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา:4:12:52 น.
  
เป็นพิพิธภัณท์ที่น่าสนใจมากค่ะ
พี่ตุ๊กเขียนเรื่องราวไว้อย่างละเอียด
อ่านแล้วได้ความรู้เยอะเลย

ขอบคุณที่แวะไปชมยำขนมจีนค่ะ


โดย: mambymam วันที่: 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา:6:05:27 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา:6:33:36 น.
  
จากก่อนประวัิตศาสตร์ถึงรัตนโกสินทร์
โดย: ปลาทอง สมองน้อย วันที่: 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา:16:40:19 น.
  
สวัสดียามดึกค่ะคุณตุ๊ก

ภาพเขียนยังชัดเจนนะคะ
ของโบราญ บางทีดูน่ากลัวแบบขลังๆนะคะ

คืนนี้ฝันดีค่ะคุณตุ๊ก
โดย: tanjira วันที่: 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา:20:32:52 น.
  
ทักทายสวัสดีครับคุณตุ๊ก

ยอดเยี่ยมมากๆ ครับ สำหรับ blog นี้ได้อ่านข้อมูลเรื่องราวประวัติศาสตร์กันด้วยครับ ได้ความรู้กลับไปเต็มๆ เลยครับ

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆ ครับ
โดย: ถปรร วันที่: 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา:12:52:22 น.
  
ใบเสมาหิน น่าเสียดายค่ะพี่ตุ๊ก ไม่ได้ดูแลเลย
ของเก่ามากมาย นิคดูแต่รูปก่อน
ค่ำๆมานั่งอ่านค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
blueberryblossom Photo Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา:13:19:58 น.
  
อารยะธรรมบงบอกถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัย...
โดย: cacaross วันที่: 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา:21:37:57 น.
  
ขอบคุณครับที่ได้แวะมาเยี่ยมชมครับ ความรู้ของคุณตุ๊กได้เล่าให้ฟังได้ช่วยขยายข่ายความรู้แก่ผมเยอะเลยครับ และขอนุญาติถ่ายทอดแก่คนรุ่นต่อไปให้ร่วมกันภูมิใจนะครับ
โดย: นนท์ IP: 103.243.170.107 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา:22:48:59 น.
  
ขอบคุณน้องนนท์ที่นำชม เล่าได้สนุกน่าสนใจมาก ๆ ค่ะ

ยินดีค่ะ ที่ได้ทำประโยชน์บ้าง
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา:7:32:01 น.
  
ผมได้เติมความรู้ใส่ตัวจากบล็อกนี้มาตลอด
เพิ่มเติมข้อมูลให้ทราบอีกนิดครับ
1.เคยอ่านในblock.ของ. ok nation
ตอนป่าปราสาท

พอสรุปได้ว่า อ.ปักธงชัย (นับอำเภอเดียว)
โคราชบ้านเองนี้แหล่ะ
มีปรางค์ ปราสาท(ไม่นับขนาดเล็กใญ่)มีถึง7แห่ง
มากที่สุดในประเทศไทย
(หรือาจจะมากที่สุดในเอเดซียอาคเนย์)...

2.บ้านโนนวัด อยู่ อ.โนนสูง
พบว่าเมื่อหลาย10ปีก่อนใต้ถุนบ้านคุณยายได้ขุดพบ
วัตถุโบราณจำนวนมาก
กรมกองโบราณคดีได้ว่าจ้างฝรั่งคนเดียวกันที่เคยขุดพบแหล่งโบราณบ้านเชียง
มาทำการขุดสำรวจร่วมกับชาวบ้าน
จนหทมดกำหนดเวลาจึงต้องปิดโครงการไประยะหนึ่ง
และพบว่ามีอายุเก่าแก่กว่าแหล่งบ้านเชียงถึง1000ปี
ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งเดียวทีพบว่ามีพิธีผังศพ
โดยมีการใช้"ไหขนาดใหญ่ใส่ร่างมนุษย์"
มีเพียงที่เดียวในเอเซียอาคเนย์..
ที่โคราชที่เดียวอีกแล้วครับท่าน...
และตอนนี้แหล่งนี้ได้ตื่นตัวขึ้นอีกครั้งโดยอาจารย์ม.ราชภัฏโคราช
และชุมชนบ้านโนนวัด ร่วมมือกันผลักดัน
ให้เกิดกระแสกระตุันต่อมหน่ยวงานต่างๆให้ออกมา
ดูแลกันหน่อย....
คุณหมอลองติดตามดูทีน่ะครับ.....


โดย: dentz metal IP: 101.51.68.248 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา:14:18:13 น.
  
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา:16:02:46 น.
  
คุณหมอลองไปดูมาหรือยังครับ
โดย: dentz metal IP: 101.51.87.237 วันที่: 1 ธันวาคม 2557 เวลา:10:21:26 น.
  
5ธค.2557
ขับรถไปเที่ยวชมปราสาทหินพิมาย
ขากลับแวะชม art of phimai / อาท ออฟ พิมาย
ตั้งอยู่รอบนอกเขตโบราณสถานตัวปราสาท
เป็นของเอกชน เป็นแหล่งถ่ายภาพ3มิติครับ
เพิ่งเปิดใหมเมื่อเดือน พย.2557นี้เองครับ
เสร็จแล้วออกค้นหา..แหล่งขุดอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์บ้านโนนวัด
โดยเข้าทาง หนองหัวฟาน
(ถ้ามาจากโคราชก่อนถึงแยกพิมายสัก5/6กม. สังเกตุปั๊ม sp อยู่ทางซ้ายมือเลียวเข้าไป...)
ต้องถามทางคนแถวนั้นตลอดทางเข้าไปจนเจอ
ถนนหนทางไม่สู้จะดีนัก
ไม่มีป้ายชี้บ่งใดๆทั้งสิ้น
จนกว่าจะถึงบ้านโนนวัด ถึงจะเห็นป้ายซุ้มหมู่บ้านโครงเหล็กสูงด้านข้างทางเท่านั้น
ไปตามทางถึงเจอบ้านยาย วอย
เจ้าของที่ดินที่ขุดพบเมื่อ10กว่าปีก่อน
ปัจจุบันหน่วยงานราชการสั่งปิดกลบหลุมแล้วสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ทับเอาไว้เมื่อ3ปีก่อน..
และต้องผิดหวังซ้ำสองที่เข้าชมไม่ได้เพราะกุญแจเปิดเข้าชมอยู่กับผู้ใหญบ้าน /ผญบ.แกไม่อยู่
ได้แต่ส่องๆดูหน้าประตู ก็มีเพียงภาพติดๆคล้ายๆที่ ม.ราชภัฎ
ของดีโคราชที่ไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังจากราชการหน่วยงานทั้งหมด
เมื่อ2เดีอนก่อนตน นสพ.ทิศทางข่าว และ อาจารย์ ม.ราชภัฎโคราช..ต้องบีบบังคับให้หน่วยงานมาดูแลตรวจรับงานอาคาร./ทำพิธีเปิด ท่านๆผู้หลักผู้ใหญ่ของโคราชก็มากันพรึบ..ตูมตาม..เอิกเริกได้ภาพสวยๆกับความหวังงามๆให้ชาวบ้านร้านถิ่นชุมชน
จะมีรายได้จากเส้นทางการท่องเที่ยว...
แล้วทุกอย่างก็เงียบลงไปอีก...
คนไทเบิ้ง..ถูกหลอกซ้ำซาก..ตามเคย
..ลูบหน้าปะจมูก..ให้พอผ่านๆ
สงสารคนทำงานจริงๆจังๆหวังให้ชาวโลกได้รู้ว่า
คนไทยทั้งชาติอยู่ที่นี่มานนาน...มากกว่า4000ปีก่อนยุคประวัติศาสตร์
ไม่ได้อพยพมาจากเทือกเขาอันไต หรือที่ไหนๆ
นี่ยังมีแหล่งโบราณฯ"บ้านสระเพลง"
เป็นอีกแห่งของโคราชที่ต้องแอบซ่อนตัวเอาไว้...บางแห่ง
ตั้งอยู่ที่ไหนผมมิอาจบอกได้
..แต่มีหัวขโมยมาลักลอบขุดเอาไปแล้วต้องอาถรรพ์รีบเอามาคืนที่วัดแห่งหนึ่ง....
จะสืบถามผู้รู้มาเล่าต่อ....เมื่อไหร่ไม่อาจบอกได้
เรื่องนี้ณเด่น...จะติดตามต่อไปครับ

โดย: dentz metal IP: 101.51.97.213 วันที่: 6 ธันวาคม 2557 เวลา:11:25:16 น.
  
เคยไปแต่ตรงธารปราสาทค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 7 ธันวาคม 2557 เวลา:14:45:40 น.
  
ช้างนั่งนี้ที่จริงต้องเขียนเป็นพระคเนศนะครับ เหมือนเคยอ่านตามหนังสือว่าพบที่บ้านตะแบก อำเภอสีคิ้วครับ
โดย: ภิรสิน IP: 182.52.66.67 วันที่: 25 มกราคม 2559 เวลา:23:27:27 น.
  
ขอบคุณค่ะ

โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 28 มกราคม 2559 เวลา:19:29:29 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tuk-tukatkorat.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#15tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 140 คน [?]

บทความทั้งหมด