แนวคิดผู้นำยุคใหม่

แนวคิดผู้นำยุคใหม่

จิรวัฒน์ วีรังกร

ผู้นำ : ทัศนะของ อานันท์ ปันยารชุน

" ผู้นำไม่ใช่ผู้ที่จะนำคนอื่น แต่คือผู้ที่สามารถทำให้คนอื่นคล้อยตามด้วยศรัทธา ให้เขาฟังเรา ฟังความคิดอ่านของเรา ให้เขาอยากเดินตามเรา"

"ถ้ามัวแต่สั่งโดยบุคคลอื่นเขาไม่มีศรัทธากับเรา จะเป็นผู้นำไม่ได้ ลักษณะการเป็นผู้นำ
นั้นไม่ได้มาจากตัวเอง ตั้งตัวเองไม่ได้ แต่ต้องมีคนอื่นรู้สึกว่า เราเป็นผู้นำ"

ผู้นำ : ทัศนะของพระธรรมปิฏก
"ผู้นำ คือ บุคคลที่จะมาประสานช่วยให้คนทั้งหลายรวมตัวกัน โดยที่ว่าจะเป็นการอยู่รวมกันก็ตาม หรือทำการร่วมกันก็ตาม ให้พากันไปด้วยดี (โดยสวัสดิภาพ) สู่จุดหมายที่ดีงาม (โดยถูกต้องตามธรรม)"

ผู้นำยุคใหม่ (เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งดำเนินชีวิต)
- learn to think
- learn to learn (long life Education)
- learn democracy way
- learn to know participation
- learn to mange the emotion

องค์ประกอบของความเป็นผู้นำ
ความรู้ + ความคิดและจิตใจ + บุคลิกภาพ + ความสามารถ
* วิชาการ * คิดเชิงบวก * การวางตน * สไตล์การทำงาน
* รู้รอบ * คิดเชิงวิเคราะห์ * ความมั่นใจ * ตัดสินใจ
* รู้ตน * คิดเชิงระบบ * เอกลักษณ์
* รู้คน * หลักคิด * อารมณ์
* รู้หน้าที่ * สมาธิ * การพูด
* วิสัยทัศน์ * ความเป็นผู้ให้
* ริเริ่ม สร้างสรรค์

คุณลักษณะผู้นำ (ภายในตัวบุคคล)
1. ทางความรู้และสติปัญญา
- รู้รอบ
- มีทักษะการคิดที่ดี
- ชอบริเริ่มสร้างสรรค์
2. ทางร่างกาย
- มีสุขภาพดี
- มีมาดที่ดูดี (Pleasing Appearance)
3. ทางอารมณ์และวุฒิภาวะ
- สมาธิดี
- มีความเชื่อมั่นในตนเอง
- ปรับตัวและมีความยืดหยุ่น
4. ทางอุปนิสัย
- น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้
- กล้าที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรค
- รับผิดชอบดี
- มุ่งมั่น อดทน พากเพียร พยายาม
- ชอบสังคม

คุณสมบัติผู้นำ
1. เป็นผู้กว้างขวาง เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป (Popularity)
2. ไว้เนื้อเชื่อใจได้ (Dependability)
3. มีภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image)
4. มีการสื่อข้อความที่ดี (Good Language)
นิสัยผู้นำ
- ตามทันกับข้อมูลข่าวสาร
- สนใจใฝ่รู้อยู่เสมอ
- มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย
- ความรอบคอบ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- การปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- คำนึงถึงคุณภาพ
- รู้จักบริหารเวลา รู้จังหวะและโอกาส

Paradigm Shift (ปรับวิธีคิดสู่ความเป็นผู้นำ)
- ความคิดไม่ตายตัว (Free Market Ideas)
- เรียนรู้ที่จะหยุดกล่าวโทษผู้อื่น
- เรียนรู้การพึ่งพาอาศัยกันและกันในการทำงาน
- แค่นี้ก็ดีแล้ว เป็น พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้
- เรียนรู้ที่จะฟังความคิดเห็นผู้อื่น
ถ้าเราไม่ฟังคนอื่น เราจะไม่มีวันได้เรียนรู้อะไรเลย
- มองอย่างคนเรียนรู้ มากกว่ามุ่งวิจารณ์
- มองปัญหา ให้เป็นโอกาส เชื่อว่าปัญหาทำให้เกิดปัญญา
- มองหาอนาคต แทนการบ่นถึงอดีต
- รอคอยโอกาส เป็น แสวงหาโอกาสให้ตนเอง

คิดแบบผู้นำ (วิเคราะห์ แก้ปัญหา ตัดสินใจ)
- คิดเชิงบวก
- คิดเชิงระบบ
- คิดแบบทวิลักษณ์ (คิดถึงผลรอบด้าน)
- คิดเชิงวิเคราะห์ (ครบถ้วนทุกเหตุปัจจัย)
- คิดอย่างมีวิจารณญาน
- คิดคู่ขนาน
- คิดพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สไตล์การทำงานแบบผู้นำ
- ทำงานอย่างเป็นระบบ (วางแผนงาน กำหนดมาตรการ ประเมินผลงาน มุ่งมั่นพัฒนา)
- สื่อความหมายชัดเจน
- ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- ทำงานเป็นทีมได้
- ทำอะไรต้องมีหลักการ มีความเชื่อมั่น
- รู้เทคนิคบริหารเวลา
- Comprehensive ในตัวเอง (จะบริหารงานก็บริหารได้ จะทำอะไรเองก็ทำได้)

การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำ
- ปรับปรุงบุคลิกการแต่งกาย
- ปรับปรุงท่วงทีวาจา การพูด
- แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ
- ทำตนให้เป็นคนที่มี Credit
- สร้างโอกาสให้ตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
- ทำตนให้เป็นผู้ตามที่ดี
- ทำตนให้เป็นคล่องตัว

_________________
SpeedPlus Shop สาขา หนองคาย
หนองคาย คลินิก คอม.
โทร 042-423030, 06-8528166
ทรรศนะ คุณาศักดากุล (หนุ่ม)
//www.NKClinicCom.com
Email/MSN : tassana_k@hotmail.com
"คนชั่วจะทำในสิ่งที่คนดีเพียงแค่คิด"

เหตุแห่งความล้มเหลว
ไม่เข้าใจผู้อื่น ไม่ประมาณตน ไม่เดียงสาต่อการ

มิสำนึกผิดชอบ โลภโมโทสัน เย่อหยิ่งยโส

โป้ปดมดเท็จ คบค้าเสเพล เกียจคร้านต่องาน

ก่อหนี้ล้นพ้น ขี้เหล้าเมายา หูเบาเฉาปัญญา

ทำตัวหัวไม้ ไร้สัจธรรม ใจคอคับแคบ

คบคนไม่เลือก คิดคดล่อลวง สุรุ่ยสุร่าย

ไร้อุดมการณ์ หลงการพนัน หุนหันพลันแล่น

จิตใจโลเล อิจฉาริษยา นอกรีตดื้อรั้น

คติพจน์จีน
คติพจน์เพื่อการดำเนินชีวิตของ กว๋อฉาง
หลักแห่งความสำเร็จ
ขยันและประหยัด ยืนหยัดอดทน

ทำตนเชื่อถือได้ อ่อนน้อมถ่อมตัว

รู้จักประมาณตน รู้ผิดและรู้ชอบ

ตั้งปณิธาน เข้าจิตใจผู้อื่น

ไม่โลภรู้สันโดษ เด็ดเดี่ยวมั่นคง

เป็นคนใจกว้าง กล้าได้กล้าเสีย

_________________
Sopon
Speedplus Technician & Service Support
email sopon@speedplus.biz
MSN sopon@netcafethai.com
0-4141-6867
607-0-09385-8 โศภณ พยนต์ ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ย่อยสยามแม็คโครชลบุรี ประเภท ออมทรัพย์

ทำตนเชื่อถือได้ อ่อนน้อมถ่อมตัว

รู้จักประมาณตน รู้ผิดและรู้ชอบ

ตั้งปณิธาน เข้าจิตใจผู้อื่น

ไม่โลภรู้สันโดษ เด็ดเดี่ยวมั่นคง

เป็นคนใจกว้าง กล้าได้กล้าเสีย

_________________
SpeedPlus Shop
สาขา อุดรธานี
ชื่อ นัฐพล แสงทอง ( หยง )
GSM : 047897898
Dtac : 09-7127550
msn : tc4q (at ) hotmail.com
email : udon (at) speedplus.biz

ที่มา :: //www.netcafethai.com/modules.php?op=modload&name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=3478Create Date : 11 ธันวาคม 2548
Last Update : 11 ธันวาคม 2548 10:27:29 น.
Counter : 1160 Pageviews.

2 comments
หักเหลี่ยมร้ายซ่อนลายรัก (เปิดจองรูปเล่ม) lovereason
(20 ก.พ. 2562 09:02:30 น.)
Anyone Who Had A Heart (Oldies) - Dionne Warwick ... ความหมาย tuk-tuk@korat
(10 มี.ค. 2562 10:31:45 น.)
--- น ก แ ส ก --- ภูเพยีย
(11 มี.ค. 2562 10:24:51 น.)
跟老婆打架了 วิวาทกับภรรยา Kavanich96
(5 ก.พ. 2562 02:37:33 น.)
  
test....
โดย: ton IP: 58.10.226.150 วันที่: 12 ธันวาคม 2548 เวลา:13:26:04 น.
  
ผู้นำ ชอบผู้นำ
โดย: กิโยติน IP: 119.31.63.210 วันที่: 4 กันยายน 2553 เวลา:11:47:46 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Naigod.BlogGang.com

naigod
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด