แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และ เวชศาสตร์ป้องกัน ร.พ.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
<<
กันยายน 2550
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
13 กันยายน 2550
 
 
"ทางดีไม่มีคนเดิน" ขอเสนอบทความ" กลวิธีในการทำให้คนมาเดินในทางดีได้"WEBSITE FOR THAI BUDDHISTS AND FUTURE GENERARION

นำบทความ"ทางดีที่ไม่มีคนเดิน"ที่ผมไปโพสท์ใน"เวบบอร์ดเสวนาประสาพุทธ"

//www.budpage.com/forum/index.php

นำมาโพสท์ในบล็อกแก็งค์ของผมด้วยเพื่อให้ทราบกลวิธีทำให้คนมาเดินตามทางดี ที่ไม่มีคนเดินได้ เพื่อให้ความรู้นี้ กระจายออกได้กว้างขวางขึ้น

...........................................................................

คำนำ เมื่อเข้ามาในบล็อกแก็งค์ นี้แล้ว จะพบกับบทความเรื่องแรก ของบล็อกในกลุ่มข่าวด้านขวามือ ที่มีคำว่า now here กระพริบอยู่

ส่วนพื้นที่ใต้บล็อกกลุ่มข่าวนี้ จะมีเรื่องในกลุ่มข่าวนั้น ให้กดเข้ามาอ่านได้ มีข่าวให้เลือกอ่านอีก ถึง 15 เรื่อง และ

ยังมีลิงค์เวบที่หน้าสนใจทางด้านซ้ายมือ กดเข้าชมลิงค์ได้อีกด้วย

หมายเหตุได้เก็บสะสมข่าว และ ลิงค์ เวบที่น่าสนใจไว้มากมาย เพื่อจะนำมาใช้อ้างอิงในวันหน้า เมื่อต้องการจะนำมาอ้างอิงจะได้เข้ามาค้นหา
ผู้เข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถเข้ามาค้นหาและนำไปอ้างอิงได้ เพราะ เป็นข่าวที่เผยแพร่ เป็นสาธารณะ ใครจะนำไปใช้ เพียงขอให้อ้างอิงที่มาว่าได้มาจากที่ใดก็ไม่น่าจะมีปัญหา

..................................................................................................

ผมเข้ามาอ่านกระทู้
"ทางดีไม่มีคนเดิน"
มีเนื้อหาว่า "ทางดี" หรือ คำสอนที่มุ่งให้
"เสียสละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวม เพื่อให้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ไม่เบียดเบียนกัน"
มีในทุกศาสนา แต่ทุกศาสนา ยังไม่สามารถทำให้เกิดเป็นจริงตามคำสอนได้ ยังมีการเบียดเบียนเอาเปรียบกันดังคำที่ว่า
"ปลาใหญ่ กิน ปลาเล็ก"

ปัจจุบันจึงเกิดมีแนวทางเพื่อทำให้คนต้องปฏิบัติตามแนวทาง
"ทางดีที่ไม่มีคนเดิน"ได้แล้ว เป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริง โดย
แนวคิดเรื่อง"วงจรคุณภาพของเดมมิงส์"William Edwards Deming (October 14, 1900–December 20, 1993) was an American statistician, college professor
ดูประวัติของท่านได้ที่

//en.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming

ดูผลงานเรื่องวงจรคุณภาพที่

//www.balancedscorecard.org/bkgd/pdca.html

วงจรคุณภาพ เป็นกุศโลบายที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ทุกๆ คนในหน่วยงานทำสิ่งที่มีคุณภาพได้ โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรมขึ้น โดย
-มีการตั้งบริษัทรับรองคุณภาพ ขึ้นมารับจ้างพัฒนา และ รับรองคุณภาพ ปัจจุบัน ในต่างประเทศ มีหลายบริษัทให้เลือกแล้วแต่ความเชื่อถือ บริษัทที่ได้รับความเชื่อถือราคาในการเข้ามาพัฒนาและรับรองให้ป้ายประกาศจะแพง
แต่สำหรับเรื่อง คุณภาพของโรงพยาบาลในประเทศไทย มีหน่วยงานของไทยเอง ไม่ต้องไปพึ่งบริษัทต่างชาติ ชื่อ"สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล พรพ."
ดูเพิ่มเติมได้ที่เวบบ์

//www.ha.or.th/

ที่ทำงานผมเป็นโรงพยาบาลได้รับการรับรองจากสถาบันข้างต้นแล้ว ได้ใบประกาศรับรอง เพื่อให้ความมั่นใจกับผู้มาใช้บริการ
-จะขอย้อนความเดิมให้เข้าใจว่าในระบบประกันสุขภาพ จะมีระเบียบว่า สถานพยาบาลที่จะเข้ามารับเงินงบประมาณ การรักษาฟรี จากกระทรวงสาธารณสุขได้จะต้องมีใบรับรองคุณภาพจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ พรพ.ก่อนดังนั้นทุกโรงพยาบาลจะต้องพัฒนาโดยว่าจ้าง พรพ.เข้ามาพัฒนาและรับรองให้ป้ายรับรองคุณภาพ ให้ไว้แสดงกับประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการ
ดังนั้นทุกโรงพยาบาลที่พร้อมว่าสามารถรับการพัฒนา เพื่อให้ได้รับการรับรอง เพื่อจะได้ป้ายประกาศรับรองมาประกาศโชว์ ให้ประชาชนเห็น และ กระทรวงสาธารณสุขเลือก เพื่อให้เงินงบประมาณ มาดำเนินการ ร.พ.ทั้งเงินเดือน และ ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ โดย
-ขั้นตอนแรก คือ หัวหน้าหน่วยงาน หรือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จะต้องแจ้งความจำเป็นที่จะต้องทำให้ได้ป้ายรับรองของ พรพ.ให้ได้ ถ้าไม่ได้ จะไม่ได้รับเงินงบประมาณรักษาฟรี จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีผลกับความเป็นอยู่หรือรายได้ของเจ้าหน้าที่ทุกคน เมื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจเรื่องความจำเป็นที่จะต้องมีป้ายรับรองคุณภาพ ของ พรพ.แล้ว ผู้อำนวยการและกรรมการบริหาร ร.พ.จะต้องร่วมกันคิดนโยบายคุณภาพ เพื่อเสนอ พรพ.เมื่อพร้อมจะให้ พรพ.เข้ามาพัฒนา โรงพยาบาลที่ผมทำงานเป็นหัวหน้างานเวชกรรมชุมชนที่เวบ

//www.cco.moph.go.th/p/

เมื่อพร้อมให้พัฒนา ได้เชิญ พรพ. เข้ามาร่วมพัฒนา โดย ผอก.และ คณะกรรมการบริหารร่วมกันกำหนด นโยบายซึ่ง พรพ.ให้การรับรองเป็นนโยบายที่ครอบคลุมกิจกรรมคุณภาพได้ มีใจความว่า
"มุ่งมั่นบริการ มาตรฐานสากล ส่งเสริมสุขภาพ"
ผ่านขั้นตอนแรก เรื่องมีนโยบาย แล้ว ขั้นต่อไป คือ ทุกฝ่ายทุกงาน จะนำนโยบาย ของ ร.พ.ที่ได้ นำไปเป็นแผนการดำเนินงาน (Work In) ในส่วนที่รับผิดชอบ โดยมี พรพ.เข้ามาร่วมดูแผนการดำเนินการ เขียนเป็นเอกสารการดำเนินการเพื่อใช้ตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบ ทั้งภายใน และ ภายนอก ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง
เมื่อ พรพ.ดูว่า แผนการดำเนินการ ครอบคลุม คุณภาพ ของจุดทำงานนั้นได้ก็จะให้การรับรองเอกสาร นั้น และ ให้เก็บเอกสาร นั้น เป็นหลักฐาน เพื่อไว้ให้การการตรวจสอบภายใน ของ ร.พ.เอง ที่ได้รับการอบรม จาก พรพ.ว่า เป็นตัวแทนของ พรพ.ในการตรวจสอบคุณภาพ ได้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จะคอยตรวจการดำเนินงาน ของแต่ละฝ่าย แต่ละงาน ว่าเป็นไปตามเอกสารที่รับรอง ทุกประการ หรือ ไม่
ถ้าไม่เป็นไปตามที่เอกสารที่รับรอง(เอกสารอ้างอิง)ก็จะได้รับใบให้แก้ไขให้เป็นไปตามเอกสารอ้างอิง ตามระยะเวลา ที่ กรรมการตรวจสอบภายใน กำหนด ซึ่งต้องทำให้เสร็จตามกำหนด ส่วนใหญ่ จะทำได้เพราะ เอกสารอ้างอิงนั้น เป็นเอกสารที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ ร่วมคิดร่วมเขียนขึ้นมากันเอง และ ให้ พรพ.รับรอง ดังนั้น จะเขียนในสิ่งที่ทำได้ ถ้าไม่ทำส่วนใหญ่ จะเป็นการลืม แนวทาง ทำไปตามความสบาย เมื่อได้รับใบแก้ไข(CAR)มักไม่มีปัญหาแก้ได้
เมื่อ พรพ.พอใจ แนวทางการดำเนินงานที่แต่ละฝ่ายละงานเขียนเป็นเอกสารแล้ว ก็จะมีระยะเวลา ให้ดำเนินงานตามเอกสารอ้างอิงที่เขียนขึ้นปฏิบัติจริง โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ใน ร.พ.นั้นเอง คอยตรวจสอบ ว่าเป็นไปตามเอกสารทุกประการ เมื่อ กรรมการตรวจสอบภายใน รวมทั้ง ผอก.และ คณะกรรมการบริหาร เห็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามเอกสารอ้างอิงทุกประการไม่บกพร่อง ก็จะเชิญ พรพ.มาตรวจซ้ำว่าเป็นจริงตามคณะกรรมการตรวจสอบภายใน แจ้งไป
เมื่อมาตรวจสอบถ้าเป็นจริงตามเอกสารอ้างอิง ก็จะให้ใบรับรองคุณภาพ ให้ ร.พ.ไว้ประกาศเป็น
โรงพยาบาลคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ.)
ให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ ว่ามาใช้บริการจะได้รับบริการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เมื่อการกระทำต่างๆ ในแต่ละฝ่าย แต่ละงาน ใน ร.พ.มีแนวทางที่แน่นอนตามเอกสารอ้างอิงที่ พรพ.ตรวจสอบ ก็จะทำให้คุณภาพคงที่ตามที่ นโยบาบาย และ แนวทางการปฏิบัติงานระบุไว้ แน่นอน
หมายเหตุ สามารถขอเสนอเปลี่ยน นโยบาย หรือ แผนได้ตลอด ถ้าเห็นว่า จะปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ ขึ้น ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติ ให้เปลี่ยนได้จาก พรพ.เมื่อพิจารณาว่าการเปลี่ยนทำให้การบริการดีขึ้น
..................................

สรุป : ทางดีที่ไม่มีคนเดิน สามารถทำให้คนเดินได้ โดย ระบบคุณภาพ มีองค์กรภายนอก มาพัฒนา และ รับรองคุณภาพองค์กรให้ ซึ่งองค์กร ที่จะได้ป้ายรับรองคุณภาพ จะต้องมีเอกสารขั้นตอนการดำเนินการไว้ให้กรรมการตรวจสอบทั้งภายใน และ ภายนอก เข้ามาตรวจสอบคุณภาพว่ายังคงเป็นเหมือนเอกสารที่ให้การรับรอง ตลอดไปหรือไม่

จึงทำให้ทุกคนต้องเดินตามทางดี ที่เขียนเป็นเอกสารอ้างอิงอย่างเคร่งครัด ทำให้ทางดีที่ไม่มีคนเดิน เป็นทางที่จำเป็นจะต้องเดินเพื่อให้คงได้รับป้ายรับรองคุณภาพ ไว้ไม่ถูกยึดคืนนั่นเอง

Create Date : 13 กันยายน 2550
Last Update : 29 ตุลาคม 2550 16:26:41 น. 1 comments
Counter : 1190 Pageviews.

 
ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ เดี๋ยวนี้ รับรองเอกสาร สะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับ


โดย: ต้าโก่ว วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:17:05:37 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
 

samrotri
Location :
ฉะเชิงเทรา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
น.พ.สำเริง ไตรติลานันท์
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และ เวชศาสตร์ป้องกัน
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ร.พ.พนมสารคาม และ ร.พ.สร้างเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทรฯ 0896112714
[Add samrotri's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com