พฤษภาคม 2556

 
 
 
2
4
5
6
8
11
14
15
19
20
22
23
24
28
 
 
All Blog
สึนามิ คลื่นยักษ์บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

สึนามิ คลื่นยักษ์บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

สิน สินสกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา
โอริสา สังข์กลมเกลี้ยง
นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา


ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลเป็นแนวยาวทั้งทางด้านอ่าวไทยและอันดามัน ชายฝั่งทะเลทางอันดามันมีความสวยงามตามธรรมชาติ ประกอบด้วยหมู่เกาะ หาดทราย และทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลาย ความสวยงามเหล่านี้บางครั้งก็มีสิ่งโหดร้าย เศร้าสลดแอบแฝงอยู่ด้วย ซึ่งได้พิสูจน์ให้คนไทยทั้งประเทศเห็นกัน ดังเช่นเหตุการณ์ที่คลื่นสึนามิถล่มชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เวลาประมาณ 07.58 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) จากข้อมูลของกรมธรณีวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (USGS, 2005) รายงานว่าได้เกิดแผ่นดินไหวมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของหัวเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย หรือที่ละติจูด 3.316 องศาเหนือ ลองจิจูด 95.854 องศาตะวันออก (ภาพที่ 1) มีขนาดของแผ่นดินไหว 9.0 ตามมาตราริกเตอร์ ซึ่งจัดเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรง ทำให้ประชาชนรู้สึกถึงความรุนแรงของแผ่นดินไหวได้ในหลายจังหวัดของประเทศไทย จากแผ่นดินไหวดังกล่าวทำให้เกิดคลื่นสึนามิ (Tsunami) ตามมาและเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.35 น. คลื่นนี้ได้สร้างความเสียหายบริเวณชายฝั่งทะเลของ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา กระบี่ ภูเก็ต ระนอง ตรัง และสตูล เป็นอย่างมาก


ภาพที่ 1 สถานที่เกิดแผ่นดินไหวทางด้านตะวันตกของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียและแนวการเดินทางของคลื่นสึนามิเข้าหาชายฝั่ง (เส้นชั้นที่มีตัวเลขกำกับแทนเวลาเป็นชั่วโมง)

จาก : International Coordination Group for the Tsunami Warning  System in the Pacific; 2004.

เว็บไซต์ : //ioc.unesco.org/itsu/contents.php?id=135


คลื่นสึนามิเมื่อกระทบฝั่งจะมีความรุนแรงมากทำให้น้ำทะเลโถมเข้าสู่ชายฝั่งอย่างรุนแรงและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน คลื่นสึนามิได้พัดพาสิ่งของและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บริเวณชายหาดและที่อยู่ห่างออกไปพังทลายเป็นจำนวนมาก และมีผู้เสียชีวิตจากการที่น้ำทะเลได้ไหลทะลักเข้าสู่ชายฝั่ง ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ รวมทั้งหมดกว่า 94,200 ราย และยังมีผู้สูญหายอีกหลายพันคน (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 7 มกราคม 2548) พร้อมทั้งส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามติดอันดับโลกของประเทศไทยเสียหายเป็นอย่างมาก เหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากสร้างความสูญเสียให้กับประเทศไทยแล้ว ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย มาเลเซีย และพม่า ก็เผชิญกับ เหตุการณ์คลื่นยักษ์นี้เช่นกัน และได้รับความเสียหายที่ไม่อาจประเมินค่าได้

คลื่นสึนามิเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

คลื่นสึนามิเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้เรียกคลื่นไหวสะเทือนในทะเล (seismic sea wave) ที่ส่วนมากเกิดจากแผ่นดินไหว โดยบางครั้งอาจเกิดจากแผ่นดิน ถล่มใต้น้ำทะเล หรืออาจเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำทะเล และแผ่นดินไหวอาจเกิดจากภูเขาไฟระเบิดได้เช่นกัน แต่ส่วนมากแผ่นดินไหวเกิดจาก การเคลื่อนของพื้นที่หรือพืดหินตามแนวรอยเลื่อนที่สัมพันธ์กับรอยต่อของแผ่นธรณีภาคซึ่งมีหลายรูปแบบ ส่วนมากแผ่นดินไหวจะเกิดในบริเวณที่แผ่นธรณีภาคมุดเข้าหากัน นักธรณีวิทยาได้แบ่งแผ่นธรณีภาคของโลกออกเป็น 2 ประเภท คือ แผ่นธรณีภาค ภาคพื้นทวีป (continental plate) และแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร (oceanic plate) ซึ่งทั้ง 2 ประเภทรวมกันมีจำนวนประมาณ 13 แผ่น แผ่นธรณีภาคเหล่านี้มีการเคลื่อนที่ทั้งชนกัน มุดเข้าหากัน และเลื่อนผ่านกันตลอดเวลา ประเทศไทยตั้งอยู่บนแผ่นธรณีภาค ภาคพื้นทวีป ที่เรียกว่า แผ่นธรณีภาคยูเรเซีย ซึ่งมีแนวรอยต่อกับแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร ที่เรียกว่า แผ่นธรณีภาคอินเดีย (ภาพที่ 2)


ภาพที่ 2 การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคอินเดียมุดเข้าไปใต้แผ่นธรณีภาค
ยูเรเซียที่มีแนวรอยเลื่อนบริเวณประเทศไทย และที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย

(ดัดแปลงภาพจาก โปสเตอร์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย,2547)

แนวรอยต่อของแผ่นธรณีภาคยูเรเซียและแผ่นธรณีภาคอินเดียในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเขตมุดตัวของแผ่นธรณีภาค (subduction zone) ซึ่งแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรที่เรียกว่า แผ่นธรณีภาคอินเดีย จะมุดเข้าใต้แผ่นธรณีภาคยูเรเซีย (ภาพที่ 3) โดยมีแนวอยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ขึ้นไปทางทิศเหนือจนเข้าไปถึงแผ่นดินของประเทศพม่าและอินเดีย อัตราการมุดตัวเข้าใต้แผ่นธรณีภาคยูเรเซียจะมีอัตราปีละประมาณ 6 เซนติเมตร (USGS, 2004) และตรงเขตมุดตัวจะเกิดเป็นร่องลึกก้นสมุทร (trench) ซึ่งแผ่นดินไหวส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่นี่ ส่งผลให้เกิดแรงเครียดและมีการสะสมพลังงานในแผ่นที่มุดตัว จนในที่สุดก็จะเกิดคลื่นแผ่นดินไหวขึ้น จากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมอยู่ภายในโลกจึงทำให้เกิดรอยเลื่อนมากมาย และเกิดรอยแยกและการทรุดตัวของพื้นท้องทะเลอันดามัน

ภาพที่ 3 แบบจำลองการมุดตัวของแผ่นธรณีภาคตามแนวรอยเลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแนวรอยต่อของแผ่นธรณีภาค

รอยเลื่อนที่เกิดอยู่ในพื้นท้องทะเลส่วนใหญ่จะเป็นรอยเลื่อนปกติ (normal fault) ซึ่งเป็นการเลื่อนขึ้นลงของพื้นที่ในแนวดิ่ง ดังภาพจำลองที่ 4 การเลื่อนนี้จะทำให้พื้นที่ทรุดลง

ภาพที่ 4 แบบจำลองการเกิดรอยเลื่อนปกติ (normal fault)

แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้เกิดคลื่นสึนามิเสมอไป แผ่นดินไหวที่ทำให้เกิดคลื่นสึนามิจะต้องมีขนาดมากกว่า 7.0 ริกเตอร์และเกิดอยู่ใต้ท้องทะเลหรือเกิดอยู่ใกล้ท้องทะเลซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของพื้นท้องทะเลในแนวดิ่งหรือรอยเลื่อนปกติเป็น
ร่องลึกและเป็นพื้นที่กว้าง

การเคลื่อนที่ของคลื่นสึนามิ

คลื่นสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหว เมื่ออยู่ในมหาสมุทรหรือทะเลลึกจะมีความเร็วสูง มีช่วงคลื่น (wave length) ยาวมาก แต่ความสูงของ คลื่นจะน้อย อาจสังเกตเห็นเป็นเหมือนลอนคลื่นโป่งพองขึ้นมา แต่เมื่อคลื่นสึนามิเคลื่อนเข้าสู่บริเวณน้ำตื้น คลื่นจะมีความสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นน้ำทะเลในบริเวณชายฝั่งจะถอยร่นกลับไปสู่ทะเลลึกก่อนที่คลื่นสึนามิจะเคลื่อนถาโถมเข้ากระแทกชายฝั่ง ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเล ตามแนวชายฝั่งแห้งเหือดไปกว่าช่วงน้ำลงปกติ ปรากฏการณ์นี้เป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่าคลื่นสึนามิกำลังจะเคลื่อนที่ตามมา การที่น้ำทะเลถอยล่นออกไปก่อนที่คลื่นสึนามิจะเคลื่อนเข้าหาฝั่ง เนื่องจากเกิดรอยเลื่อนในแนวดิ่งบนพื้นท้องทะเลหลังจากเกิดแผ่นดินไหว ทำให้น้ำทะเลเคลื่อนลงสู่ที่ต่ำกว่าหรือเคลื่อนลงสู่รอยเลื่อนเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว เมื่อน้ำทะเลปริมาณมากไหลลงไปรวมกันจะมีการอัดตัวกันอย่าง รุนแรง จึงทำให้ระดับน้ำทะเลในบริเวณนี้ยกตัวสูงขึ้นจากระดับน้ำทะเลปกติเล็กน้อย ระดับน้ำทะเลบริเวณดังกล่าวจะเกิดการแกว่งตัว ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้เกิดคลื่นที่มีแอมพลิจูดต่ำหรือมีความสูงของคลื่นต่ำ แต่คลื่นมีความยาวคลื่นมาก อาจจะเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร การกระจายตัวของคลื่นดังกล่าวนี้จะแผ่กระจายออกไปทั่วทุกทิศทุกทางของผิวน้ำทะเล เมื่อคลื่นเดินทางเข้ามาใกล้บริเวณชายฝั่ง  แอมพลิจูดของคลื่นหรือความสูงของคลื่นจะสูงขึ้น เกิดเป็นคลื่นที่มีพลังงานในการทำลายอย่างมหาศาล ทำให้บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิที่มีความสูงของคลื่นมากดังกล่าวข้างต้น ดังภาพที่ 5


ก. ก่อนที่แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้น ระดับน้ำทะเลและพื้นท้องทะเลจะอยู่ในสภาพปกติข. หลังเกิดแผ่นดินไหว พื้นท้องทะเลเกิดรอยเลื่อนขึ้นอย่างกะทันหัน เป็นเหตุให้ระดับน้ำทะเลลดต่ำลงชั่วขณะ


ค. น้ำทะเลที่ไหลทะลักเข้ามาในแอ่งเกินกว่าจะรับไว้ได้ ทำให้ระดับน้ำทะเลบริเวณดังกล่าวสูงขึ้นกว่าปกติเล็กน้อย


ง. การกระเพื่อมขึ้นลงของระดับน้ำทะเลก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้เกิดคลื่นที่มีแอมพลิจูดต่ำหรือคลื่นมีระดับความสูงต่ำ แต่มีความยาวคลื่นที่ยาวมาก และคลื่นได้แผ่กระจายออกไปทั่วทุกทิศทุกทางเข้าหาชายฝั่งทะเล

ภาพที่ 5 กระบวนการเกิดคลื่นสึนามิ


บทสรุปและเสนอแนะ

คลื่นสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของประเทศไทยที่เกิดธรณีพิบัติภัยรุนแรงทั้งนี้เพราะเราเชื่อว่าประเทศไทยปลอดจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สามารถทำให้เกิดคลื่นชนิดนี้ และเชื่อกันว่าแผ่นดินไหวขนาดใหญ่มักจะเกิดอยู่ในประเทศข้างเคียง ผลกระทบต่อประเทศไทยคงมีน้อย เหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นข้อพิสูจน์ที่ทำให้เราต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล และสำรวจเพิ่มเติมด้านธรณีพิบัติภัย

แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นบนโลก และแม้ว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหว จะอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยมาก แต่เนื่องจากเราอยู่บนแผ่นธรณีภาคเดียวกันและมีทะเลที่ต่อเนื่องกัน ผลกระทบจากแผ่นดินไหวจึงส่งต่อถึงกันได้ ภาพที่ 6 แสดงถึงความเสียหายที่เกิดจากคลื่นสึนามิ ที่ถาโถมเข้าหาชายฝั่ง บริเวณเขาหลัก ลากูนารีสอร์ต อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2547

ภาพที่ 6 ก.

ความสูงของคลื่นสึนามิในระดับความสูงประมาณตึก 2 ชั้น(10 เมตร) พลังงานของน้ำทำให้ด้านล่างของตึกพังทลายหลังคาตึกโดนยอดคลื่น
พัดพาไปเป็นแถบ

ภาพที่ 6 ข.

คลื่นที่ถาโถมเข้าหาฝั่งจะเคลื่อนเข้ามาไกลที่สุดขึ้นอยู่กับระดับความสูงของพื้นที่ ในภาพนี้คลื่นเคลื่อนเข้ามาจนถึงถนนเพชรเกษม ที่อยู่บริเวณเชิงเขา และห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 1กิโลเมตร โดยมีตะกอนทรายถูกพัดพา มาสะสมตัวด้วย

ภาพที่ 6 ภาพเขาหลักลากูนารีสอร์ต อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (วันที่ 31 ธันวาคม 2547)


บทเรียนเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบทเรียนในการเพิ่มความระมัดระวังในการเตือนภัย และเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผ่นดินไหว และพิจารณาการเพิ่มบทเรียน เรื่อง คลื่นสึนามิและธรณีพิบัติภัยอื่นๆ
Create Date : 27 พฤษภาคม 2556
Last Update : 27 พฤษภาคม 2556 20:44:31 น.
Counter : 2820 Pageviews.

13 comments
  

Fireball Modified 540 size rebuildable motors are built with low cost in mind without compromising performance. Our motors are epoxy balanced and diamond trued to ensure a smooth operating motor capable of high RPMs. To get those RPMs weve installed our own Hi-Power Brushes and dual ball bearings. Additional features include pre-wired bullet plugs and factory installed capacitors. Because we know you want track time, not prep time.An aluminum carrying case designed for 450 class mini electric helicopters, it comes with pre-cut foam to fit a 450 class heli, transmitter, 3 LiPo batteries, tools, chargers and much more! Comes with a comfortable handle for easy carrying, your electric helicopter can now be transported around conveniently and safely! The aluminum carrying case also helps you keep your stuff neatly and tidy so you'll never have to go around hunting for missing tools


โดย: สาระน่ารู้ (arekaro ) วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:46:16 น.
  

Bullet shooting function, Ready to Roll. Full function, Bullet firing function up to 1 meter while stationary or on the move, Body rotate 360 degrees, turret rotate left and right, cannon moves up and down pension, Includes Bullet and cardboard target, 9V Battery, 7.2V 800mAh Ni-MH Battery, charger, transmitterThe LiteHawk Whisper Sailing Yacht is in the Marina! It provides a calming way to enjoy the water - nothing says relaxing, better than sailing! Plus the Whisper presents fun challenges. It is powered by wind only, so it requires constant reaction to water movements, wind gusts and wind direction changes! Made from tough, stress resistant nylon, the twin sails work together - giving you realistic control. The yacht also features a durable ABS hull, a tough carbon fiber mast, and a self righting alloy keel. The very best 2.4 Ghz R/C technology is at your finger tips too - binding your radio and model seamlessly has never been easier! Play together with up to 80 models at the same time without the fear of losing connection! The Whisper is powered by a long lasting, built-in, re-chargeable Lithium battery. It's easy to charge up from controller. 100% factory tested and fully assembled. Remote requires four (4) 1.5v batteries (not included). For ages 10 and up. Color may vary from photo shown. Specifications: 2.4 GHz Spread Spectrum Controller uses 4 x 1.5v Batteries (not included). Operational Range of approximately 100 feet (30 meters). 100 Mah 3.7v Lithium-Ion Batter. Dimensions: Body length 10.24" (260mm), Beam 3.54" (90mm), Mast Height 12.6" (320mm), Overall Height: 17.13" (435mm). RTR Total Weight 6.17 oz. (175g). Main Sail Area 25.89 sq. inches (1.67 sq dm), Jib Sail Area 12.4 sq. inches (0.8 sq dm), Overall Sail Area 38.29 sq. inches (2.47 sq. dm)


โดย: สาระน่ารู้ (arekaro ) วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:46:18 น.
  

7 cell NiMh 8.4V 5000mah sport battery pack W/Traxxas HC connector. Hump style packs for direct fitment in the Traxxas Stampede, Rustler, Bandit,and Slash. �Available in 3300mah and 5000mah, these cells provide much higher average voltage and consistent runtimes charge after charge. �Pre-wired with true Traxxas High Current Connectors, and backed up by the Racers Edge year warrantyFly it. Full gesture control allows you to fly the heli with the tilt of the controller. Three different modes allow users to build their skill. Full gesture control is incredible. Lift the iPod/iPhone up to raise the heli in the air. Move your iDevice forward and the heli flies forward. Bring the iDevice back and the heli flies backward. Tilt right or left - turn right or left. Partial Gesture control, and Virtual Joystick modes are also built into the app. Feel it and Hear it. Force feedback delivers the rumble of the rotors in your hands that increases as you go faster. Sound effects deliver the buzz of the engine. Experience it. The app design reflects a heli flight simulator. Hobby grade 3-channel signal delivers controls for up-down, forward-backward, and left-right steering. Variable speed rotors give you the real feel of flying. Multi color super bright LED spotlight can be triggered from the app. And it is all packaged in a high tech, light weight but super durable body. Only real flying comes this close. The power is in your hands.


โดย: สาระน่ารู้ (arekaro ) วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:46:31 น.
  

V757 Bubble Copter 3.5 channel metal rc helicopter is a bubble blowing remote control helicopter toy, This helicopter has one plastic capsule which carries bubble mixture liquid. When it was flies at certain height, then you can press the bubble blowing button on the transmitter,leaves a riff of bubbles behind, silver, transparent colored. Covered with a metal canopy, this bubble blowing remote control helicopter toy looks very elegant and exquisite. Perfectly, the 3.5 channel metal rc helicopter has a soft silica material on head, no crashing, It's very light and so easy to fly and load. The infrared rc helicopter has 10 meters control distance, it is a indoor metal rc helicopter. Using Li-Po battery, the metal rc helicopter has short charging time of only 45 min and the flight time is seven min after fully chargedTactic's dependable and affordable TTX404 offers all the advantages of 2.4GHz radio technology. Its frequency hopping design makes interference and crystals obsolete. Pilots can go to the field and fly immediately, without waiting for an open frequency. With just a push of a button, Secure Link Technology (SLT) establishes an unbreakable link between the pilot's transmitter and receiver. Binding additional receivers is easy, so the same transmitter can fly multiple aircraft. The TTX404 is a great system for sport fliers looking for their first radio system or an upgrade. The Tactic TTX-240 system offers all the security and convenience of spread spektrum technology at a great price! This system includes: TTX404 2.4GHz transmitter, TR-624 6-channel receiver, 4-cell battery holder, switch harness with charge lead, adjustable neck strap and instruction manual. Transmitter batteries and servos are required and sold separately.


โดย: easy7 (arekaro ) วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:46:41 น.
  

This handly Trundle drawer fits under both the Sahara crib and the converted Toddler bed to provide your little one with extra storage for blankets, bedding, toys, and books. It adds convenient storage to the Sahara crib with this under the crib addition. This is a wonderful modern design that echoes the platform theme as seen with the Petra toddler bed and the Ayres twin bed.The Baby Jogger® City Elite single stroller is equipped with premium features, including Quick-Fold™ Technology; a reclining, vented seat with retractable weather cover; and wide-tread pneumatic tires. A multiple-pocket parent console, adjustable handlebar, and a large bubble canopy with clear windows and side ventilation panels also come standard. The City Elite offers an excellent ride for your most precious cargo.


โดย: สาระน่ารู้ (arekaro ) วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:46:59 น.
  

E10701-C Finish: Cappuccino Features: -Formed of cultivated Style wood.-Ergonomic table and chair set.-Chairs nest with table to save space when table is not in use.-When the chairs are nested, the set can be used as an attractive side or coffee table.-Table features 2 sliding trays in Orange for art supplies and other treasures.-Wipes clean.-Supports up to 550 lbs. Collection: -Otto collection.Bumbleride is reshaping baby mobility in a way to flow seamlessly into your modern lifestyle. Whether navigating the city pavement or cruising the parks and beaches, Bumbleride allows you and your little one to enjoy a secure and comfortable ride. Bumbleride believes that modern parents are looking for a stroller that is not simply functional, but fits their lifestyle as well. Launched as Bumbleride's first side-by-side stroller, Indie Twin provides the best of both worlds by accommodating both infants and older siblings. With all the features and functionality of the Indie single, Indie Twin's independent seating system allows you to accommodate each individual child.


โดย: easy7 (arekaro ) วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:47:09 น.
  

DwellStudio?Gio Aqua Crib SetWith a pattern inspired by Danish and Italian toys of the 1960s and 70s and a color palette inspired by Italian designer Gio Ponti?s interiors of a hotel in Sorrento, Italy,?Dwell's latest design lends playfulness and style to any baby?s or children?s room. The youngest fans can play make believe with Gio?s squirrel, kangaroo, snail and clover motifs. This set also features the newest 100% brushed cotton canvas?a soft, supple yet durable fabrication.Play Blanket- front in solid aqua brushed canvas, reverse in Plus Bumper- Gio in brushed canvas Fitted Sheet- Plus in cotton percale Crib Skirt- solid aqua brushed canvasThe best, lightest, most maneuverable Caboose yet! The Caboose Ultralight is so compact, maneuverable and lightweight you might forget that it's a tandem stroller! At a mere 21 pounds the Caboose Ultralight is 20% lighter weight than the original model and far lighter than most double strollers. The Ultralight is also ultra-maneuverable because it has sealed ball bearing wheels. (If that doesn't mean anything to you; it is faster and smoother. Think rollerblades and skateboards.) Moms and Dads will really love the neoprene Cool Essentials Parent Organizer too. It has plenty of room to store your keys, cell phone, etc and the cup holder will help keep your drinks cool. And, the deluxe sun canopy offers more protection for your children on sunny days out.


โดย: สาระน่ารู้ (arekaro ) วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:47:21 น.
  

Full Function Radio Controlled Forward, Reverse, Stop, Left & Right Adjustable Front Wheel Alignment All Independent Spring Suspension System Detailed Interior / Exterior Rims & Tires Glossy Exterior Paint Working Headlights Working Rear lights Dimensions: 13"L x 5"W x 3.5"H Speed: 8-15 mph Scale: 1:12 Remote Distance: 30 Fts Factory Assembled Ready to Run 5 AA Batteries (Not Included) 9v Battery of the Controller (Not including)This brand new 30" radio remote control Challenger warship is absolutely one of a kind, with realistic looking showcase quality scale model warship. Equipped with radio remote control system provides the best handling of the boat. Package came assembled and is ready to play. Dimension: 30" x 6" x 8" (L x W x H) Equipped with: -9.6V 1700mAh Ni-CD battery pack -AC Charger -Remote Control Transmitter -Display stand


โดย: สาระน่ารู้ (arekaro ) วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:47:35 น.
  

Now with an aggressive new look, Nitro Sport is the easiest, most affordable way to get into nitro power with a full-featured, high-performance Ready-To-Race model. Traxxas pioneered the concept of ready-to-run nitro trucks and we have been perfecting them for over 20 years. Nitro Sport is fast, easy-to-use, and loaded with performance. Traxxas professional factory assembly along with our exclusive EZ-Starta push-button electric engine starting gets you running just minutes out of the box. Part of the fun of nitro is learning how to tune the engine and watching as small fuel mixture adjustments reward you with huge performance gains. Nitro Sport’s TRX Pro.15 engine delivers proven power and reliability, and features a precision two-needle carburetor that delivers high output over a wide range of conditions. The wide tuning latitude makes the TRX Pro.15 very forgiving so it stays running and idles smoothly as you learn how to perfect the tune and optimize the performance.Venom's affordable 25C hard case LiPO packs were designed specifically to fit most 1/10th scale cars and trucks. The heavy-duty 12AWG silicone wires and Venom Universal Plug System handle virtually any current load, while a hard plastic case protects the cells from all the abuse your vehicles can dish out. Choose from three different capacities to suit any need or budget.


โดย: easy7 (arekaro ) วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:47:51 น.
  

6 cell NiMH 7.2V 3300mah sport battery with TRX connector. The New Racers Edge 3300mah NiMH cell battery is great power source for any ready-to-run at great deal! Available with standard Tamiya or true Traxxas HC brand plug, this makes the new SP3300 an easy option at an economic price. Backed up by our one year warranty, and only available at HRP DistributingReady to run straight out of the box, this XB pickup truck is the perfect introduction to the fun and exciting world of R/C road racing. Set comes with all necessary R/C equipment including an Expec 2-channel transmitter and TEU-101BK electronic speed controller. The TT-01 chassis features a longitudinally placed motor allowing reliable power transfer through a shaft-driven 4WD transmission. Drive train and battery are loaded flat in the bathtub frame for a low center of gravity, giving you a perfectly balanced chassis boasting excellent handling. 4-wheel double wishbone suspension combines with front and rear diff gear to ensure reliable cornering performance. Overall chassis has been designed for easy maintenance making it perfect for those new to the world of R/C cars. About the Model ?Overall length: 418mm, Width: 189mm, Height: 136.5mm ?Includes RS-540 motor and Electronic Speed Controller ?Transmission type: Longitudinally mounted motor with shaft-driven 4WD Sealed gearbox with differential ?Suspension: Double wishbone (front and rear), ?Damper: Friction damper (front and rear) ?Replaceable crystals allowing racing between friends.


โดย: สาระน่ารู้ (arekaro ) วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:48:06 น.
  

A pilot may own many planes, but there s always one that stands out as the all-time favorite. And that s what the Escapade was meant to be. Any pilot who s mastered a trainer can fly it with confidence -- and any pilot who s flown it once will want to fly it again. Easy handling and aerobatic performance are two good reasons. Assembly ease and incredible value -- and mounts for both glow and electric power -- make it a hands-down choice now and a take-along favorite anytime.Bolt on 21st century muscle car looks with the 2010 Chevrolet® Camaro body from HPI Racing. The 2010 Camaro is instantly recognizable on the street as an evolution of the classic 60's Camaro, with aggressive modern styling and massive power to back up the looks.This body is clear so you can paint it in your favorite colors. It fits 200mm touring cars and can also be used on 190mm touring cars with the use of wide offset wheels. Included with the body are two large pre-cut decal sheets that feature shiny chrome and shiny gold logos, as well as window lines, headlights, grills, tail lights, official logos and much more, providing you with a realistically finished product. Overspray film and vinyl window masks are included to make painting quick and simple. An instruction sheet is included for the decals, and the body has dimple marks for body post drill locations.


โดย: easy7 (arekaro ) วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:48:18 น.
  

Fast. Agile. Stable. Fun. The 120 SR is a single-rotor, fixed-pitch heli with positive stability for indoor and outdoor use. Bind-N-Fly version without transmitter, for those who already own a DSM2 aircraft transmitter.Package Includes: Electric High Performance Racing 1:20 Flaming Dragon Monster RTR RC Truck Ni-Mh 1100mAh Battery Pack with Charger Full Function Pistol Grip Remote Control Instruction Booklet


โดย: easy7 (arekaro ) วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:48:30 น.
  

The EXCEED RC Electric Drift Star model represents a new generation of 1/10 scale on road drift car. This RTR Drift Star car is electric powered and perfect for indoor or outdoor drifting. Based on our popular and durable on road electric powered car, this drift version adds specially designed sold compound drift tires pre-mounted high performance wheels. This RTR Drift Star car is 4WD for for consistent drift action on a wide variety of surfaces, easy to drive, and has all of the features you need to adjust for a perfect drift set-up: camber, toe-in, body level, etc.The Syma S012 has an incorporated auto stability system making it easy to fly.Function: up and down ,turn left and turn right ,forward and backward Pre installed 3 channel proportional wide beam infrared control system that is also tri-band A,B,C this allows several helicopters to be flown at once.Recharging takes place via the transmitter included. Transmitter has an alignment trimmer for left and right controls.Suitable for indoor flying and also outdoor flying in calm weathers.


โดย: สาระน่ารู้ (arekaro ) วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:48:43 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

arekaro
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]