พฤษภาคม 2556

 
 
 
2
4
5
6
8
11
14
15
19
20
22
23
24
28
 
 
All Blog
เรื่องจริงทีควรรู้ นมแม่-นมผง

1. ทำไมจึงไม่ควรให้ทารกได้รับนมที่ไม่ใช่นมแม่ ซึ่งได้แก่ นมผง นมกระป๋อง หรือนมในภาชนะบรรจุต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิด

       เหตุผลที่ไม่ควรให้ทารกได้รับนมผงตั้งแต่แรกเกิดเพราะ

       1. ทำให้ทารกไม่ได้รับหัวน้ำนมจากแม่ซึ่งเปรียบเหมือนวัคซีนป้องกันโรค ทำให้เด็กเจ็บป่วยได้ง่าย
       2. ทำให้มีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้โปรตีนนมวัว เนื่องจากลำไส้ของทารกแรกเกิดยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ โปรตีนจากนมผงสามารถเข้าสู่ร่างกายทารกได้ง่าย โดยผ่านช่องระหว่างเซลล์บุผิวลำไส้
       3. ทำให้น้ำนมแม่มาช้าและไม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

2. นมผงมีข้อด้อยกว่านมแม่อย่างไร

       นมผงมีข้อด้อยกว่านมแม่ ดังนี้
       1. นมผงมีสารอาหารน้อยกว่านมแม่ และย่อยยากกว่านมแม่
       2. นมผงไม่มีภูมิต้านทาน และไม่มีสารช่วยกำจัดเชื้อโรค
       3. นมผงไม่มีสารช่วยการเจริญเติบโตของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายให้สมบูรณ์เต็มที่

3. การให้นมผงร่วมกับนมแม่ในระยะ 6 เดือนแรกจะมีผลเสียอย่างไร

       ผลเสียจากนมผงคือ
       1 มีผลทำให้ภาวะกรด ด่าง ในลำไส้ใหญ่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อชนิดดีซึ่งจะช่วยป้องกัน อันตรายจากเชื้อก่อโรคในลำไส้ใหญ่ ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคท้องเสียในทารกที่กินนมผง
       2. มีผลทำให้เกิดภาวะภูมิแพ้ได้ เนื่องจากเป็นการนำโปรตีนแปลกปลอมให้ลูก ซึ่งยังมีระบบทางเดินอาหารและระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรง

4. ทำไมแนะนำให้ทารกได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียวล้วน ๆ ในระยะ 6 เดือนแรก

       นมแม่เป็นอาหารเพียงอย่างเดียวและดีที่สุดสำหรับวัยนี้ เพราะ
       1. ในระยะ 6 เดือนแรก การได้รับอาหารอื่นอาจทำให้เกิดการติดเชื้อ และภูมิแพ้ได้ง่าย เนื่องจากโครงสร้างของอวัยวะร่างกายทารกยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ โดยเฉพาะทางเดินอาหารมีน้ำย่อยยังไม่ครบ ทำให้มีปัญหาในการย่อยและการดูดซึมอาหาร
       2. ในระยะ 6 เดือนแรกเป็นช่วงที่สมองมีการเจริญเติบโตสูงสุด สารอาหารจากน้ำนมแม่ช่วยในการพัฒนาการเจริญเติบโตของสมองอย่างเต็มที่ในวัย นี้
       3. การได้รับภูมิต้านทานจากนมแม่ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
       4. ทำให้ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่าง ๆ จากนมแม่ เช่น วิตามิน ฮอร์โมน ปริมาณสารอาหารและพลังงานจากนมแม่เพียงพอกับความต้องการของทารกในวัยนี้

5. ถ้าแม่ขาดอาหาร น้ำนมแม่จะยังมีคุณภาพหรือไม่

       น้ำนมแม่ยังมีคุณภาพเสมอแม้ว่าแม่ขาดอาหาร โดยธรรมชาติร่างกายของแม่จะคงคุณค่าของน้ำนมไว้เพื่อลูก ยกเว้นแม่อยู่ในภาวะขาดอาหารรุนแรง

6. ถ้าแม่ขาดไอโอดีน นมแม่จะยังมีคุณภาพหรือไม่

       แม้ว่าปริมาณไอโอดีนในนมแม่ขึ้นอยู่กับปริมาณไอโอดีนที่แม่ได้รับ แต่ก็ไม่เป็นเหตุผลที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมผงแทนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หากแม่ขาดไอโอดีนควรแนะนำแม่ให้ได้รับไอโอดีนจากอาหารให้เพียงพอ เช่น ใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหาร ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กที่มีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบ ซึ่งสามารถทำได้และดีกว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมผง

7. ทารกที่กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ต้องเสริมธาตุเหล็กหรือไม่

       ในทารกที่คลอดครบกำหนด การให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวล้วน ๆ 6 เดือน ทารกจะได้รับธาตุเหล็กในน้ำนมแม่อย่างเต็มที่ ธาตุเหล็กนั้นจะถูกดูดซึมได้เต็มที่ จากการศึกษาพบว่า ถ้าแม่ไม่ขาดธาตุเหล็ก การให้นมแม่อย่างเดียว จะทำให้ทารกได้รับธาตุเหล็กเพียงพอ แต่ถ้ามีการนำอาหารอื่นมาให้ทารกด้วย อาหารอื่นจะรบกวนการดูดซึมธาตุเหล็กจากน้ำนมแม่ เช่น เคยดูดซึมได้ร้อยละ 80 ก็จะเหลือเพียงร้อยละ 20 ทำให้ทารกมีโอกาสขาดธาตุเหล็กในระยะ 6 เดือนแรกได้

       ในทารกคลอดก่อนกำหนด จำเป็นต้องมีการเสริมธาตุเหล็กในระยะอายุ 2 - 3 เดือนเนื่องจากทารกคลอดออกมาก่อนที่แม่จะส่งผ่านธาตุเหล็กมาให้ได้ทัน ยิ่งคลอดก่อนกำหนดมากเท่าไร ต้องระวังปัญหาขาดธาตุเหล็กมากเท่านั้น

       ในการดูแลแบบองค์รวม จึงต้องดูแลแม่ให้ได้รับอาหาร วิตามิน เกลือแร่ โดยเฉพาะธาตุเหล็ก ไอโอดีน และโฟเลต อย่างเพียงพอ ทั้งระยะตั้งครรภ์ และระยะให้นมลูก จะทำให้ทารกได้รับธาตุต่าง ๆ รวมทั้งธาตุเหล็กจากนมแม่ได้เพียงพอ

8. การเติมสาร DHA ในนมผง ทำให้ทารกฉลาดได้จริงหรือ

ไม่จริง ยังไม่มีงานวิจัยที่สามารถยืนยันว่าการเติมสารใด ๆ ในนมผงแล้วทำให้ทารกฉลาดได้ และยังไม่มีงานวิจัยที่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่า การเติมสาร DHA ในนมผงทำให้ทารกฉลาด แต่มีหลักฐานชัดเจนว่าทารกที่ได้รับนมแม่ฉลาดกว่าทารกที่เลี้ยงด้วยนมผงอย่างมีนัยสำคัญ

9. นมผงที่มีสารสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยป้องกันการติดเชื้อในทารกได้จริงหรือ

ไม่จริง งานวิจัยเกี่ยวกับการเติมสารสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในนมผงยังไม่สามารถ พิสูจน์ได้ชัดเจนว่าทำให้ทารกติดเชื้อลดลงจริง แต่มีหลักฐานชัดเจนว่าทารกที่ได้รับนมแม่มีการติดเชื้อน้อยกว่าทารกที่ เลี้ยงด้วยนมผงอย่างมีนัยสำคัญ

10. นมผงมีสารอาหารมากกว่านมแม่จริงหรือ

ไม่จริง เพราะนมผงมีสารอาหารแค่ 60 ชนิด ส่วนนมแม่มีมากกว่า 200 ชนิด

11. นมผงมีโปรตีนครบกว่านมแม่จริงหรือ

ไม่จริง เพราะเป็นโปรตีนคนละสายพันธุ์ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ แม้ว่าโปรตีนในนมผงนั้นจะได้ปรับปริมาณให้ใกล้เคียงนมแม่แล้วก็ตาม

12. กินนมแม่ช่วยให้ครอบครัวประหยัดได้เท่าไร

       ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการซื้อนมผงปีละประมาณ 48,000 บาท ต่อเด็ก 1 คน หรือประมาณเดือนละ 4,000 บาท

13. การที่แม่ได้รับตัวอย่างนมผงหลังคลอดมีผลเสียอย่างไร

       มีโอกาสใช้นมผงง่ายขึ้น ส่งผลให้ลูกดูดนมแม่น้อยลง ทำให้การสร้างน้ำนมแม่น้อยลง และแห้งไปในที่สุด ทำให้แม่ต้องหันไปใช้นมผงชนิดนั้น

14. การที่แม่ได้รับตัวอย่างนมผงจากโรงพยาบาล คลีนิค สถานพยาบาล หรือบุคลากรอื่น ๆ มีผลเสียอย่างไร

       1. แม่เกิดไม่มั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และอาจใช้นมผงในการเลี้ยงลูกแทนนมแม่
2. เกิดความเข้าใจผิดคิดว่านมผงยี่ห้อที่ได้รับแจกจะใช้เลี้ยงลูกได้ดี เพราะได้รับแจกจากผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ

15. การโฆษณา ประชาสัมพันธุ์นมผงผ่านสื่อต่าง ๆ มีอิทธิพลกับแม่อย่างไร

       ทำให้แม่หลงเชื่อ และหันไปใช้นมผงมากขึ้น เพราะสื่อโฆษณามักจะแสดงภาพเด็กที่แข็งแรง น่ารัก และใช้ชื่อภาษาอังกฤษบอกส่วนประกอบของนม เช่น DHA, AA สิ่งเหล่านี้ทำให้แม่เข้าใจว่านมผงมีคุณค่าตามโฆษณาดังกล่าว

16. ทำไมจึงต้องมีหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็กเล็ก (Code)

       เนื่องจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็กเล็กในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปทั่วโลก และไม่มีมาตรการในการควบคุม ประเทศสมาชิกทั่วโลกจึงเห็นพ้องต้องกันว่า ต้องมีมาตรการควบคุมการตลาดที่ผิดจริยธรรม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดในการประชุมสมัชชาสาธารณ สุขโลกปี พ.ศ. 2524 และให้แต่ละประเทศไปดำเนินการจัดทำเป็นกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เข้มแข็ง

17. ทำไมต้องผลักดันหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (Code) ให้เป็นกฎหมาย

       เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องปรามกลยุทธ์การตลาดที่ขาดจริยธรรม ที่บั่นทอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คุ้มครองแม่จากการได้รับอิทธิพลการโฆษณา ที่ทำให้แม่เข้าใจผิดว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมผงไม่แตกต่างจากการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ และเป็นการปกป้องสิทธิที่เด็กควรได้รับนมแม่ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ (Convention on the Rights of the Child: CRC)

18. หากหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (Code) เป็นกฎหมาย (พ.ร.บ. การตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก) แล้ว จะช่วยส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างไร

       เมื่อเป็นกฎหมายแล้วทำให้การโฆษณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ จะสามารถเอาผิดและทำการลงโทษผู้ละเมิดได้ ซึ่งจะทำให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้นได้

19. ในระหว่างที่ พ.ร.บ.การตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กยังไม่มีผลบังคับใช้ จะมีวิธีการดำเนินการเพื่อป้องปรามผู้ละเมิดหลักเกณฑ์อย่างไร

       ใช้ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน ซึ่งมีปัญหาไม่ครอบคลุมกับการกำกับดูแลการตลาดในรูปแบบใหม่่ ๆ และข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (Code)

20. บุคลากรสาธารณสุขมีบทบาทหน้าที่ในการปกป้องตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (Code) อย่างไร

       1. ดูแลไม่ให้มีการรับบริจาคหรือแจกจ่ายนมผสมแก่แม่หรือครอบครัวที่มีทารกและเด็กเล็ก
       2. เฝ้าระวังการกระทำใด ๆ ที่ละเมิด Code และส่งรายงานการละเมิดพร้อมหลักฐานมายังกรมอนามัย

ถึงแม้ในปัจจุบัน "แม่รุ่นใหม่" จำนวนมากจะมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาก ขึ้น แต่เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ รวมถึงข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตของแม่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคมากมายที่มีผล กระทบต่อความคิดและพฤติกรรมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การชักจูงโน้มน้าวของบุคคลแวดล้อมที่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการให้นมเด็ก การให้คำแนะนำที่ไม่เพียงพอเหมาะสมของบุคลากรทางการแพทย์ และการโฆษณาจูงใจของผลิตภัณฑ์นมผสม และอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก เหล่านี้ล้วนส่งผลให้แม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ

       การผลักดันร่าง พ.ร.บ.การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก เป็นกฎหมายที่ประกาศใช้ในอนาคต จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทยได้มากขึ้นนั่นเอง

       สำหรับผู้ดำเนินการเผยแพร่เอกสารชิ้นนี้ อันได้แก่
- คณะทำงานวิชาการ เครือข่ายพัฒนากฎหมายการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็กเล็ก
       - กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
       - องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
       - ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
       - แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     ขอบคุณผู้จัดการ online  Life and family ที่ช่วยเผยแพร่เรื่องดีๆแบบนี้ค่ะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประโยชน์ของนมแม่ และการเก็บรักษาน้ำนมแม่

ประโยชน์สำหรับลูกน้อย:

น้ำนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดที่ลูกต้องการสำหรับในช่วง 6 เดือนแรกของการเริ่มต้นชีวิต เนื่องจากมีสารอาหารพิเศษที่เรียกว่าพรีไบโอติก ซึ่งเป็นแบคทีเรียในกระเพาะอาหารที่มีประโยชน์ แบคทีเรียเหล่านี้จะช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคและการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้น ช่วยให้ทารกเติบโตขึ้นอย่างมีความสุข สุขภาพดี และพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งรอบตัว และยังมีกรดไขมันที่ช่วยพัฒนาสมองของลูกด้วย

เหตุใดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงดีสำหรับทารก

- นมแม่เป็นสารอาหารที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง
- มีสารอาหารครบถ้วนและแอนติบอดี้ที่จำเป็นต่อร่างกายของลูกน้อย
- การวิจัยระบุว่านมแม่ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานและลูคีเมียในเด็ก
- การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและหูและการแพ้ต่างๆ เช่น หอบหืดและผื่นผิวหนังอักเสบ
- นอกจากนี้ การวิจัยยังแนะนำด้วยว่าเด็กที่กินนมแม่จะมีระดับความดันเลือดที่ดีกว่าเด็กทั่วไป และมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคอ้วนในผู้ใหญ่น้อยกว่าเด็กที่กินนมวัว

เพราะเหตุใดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงดีสำหรับคุณ

- น้ำนมแม่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและยังมีอุณหภูมิที่เหมาะสมคงที่อยู่เสมอ
- เมื่อคุณให้ลูกกินนมแม่ ร่างกายของคุณจะหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซิน หรือที่- เรียกว่าฮอร์โมนแห่งความรัก ( love hormone) ซึ่งช่วยสร้าง ความผูกพันกับลูก
- คุณแม่ที่ให้ลูกกินนมของตนจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ก่อนวัยหมดประจำเดือน รวมถึงภาวะกระดูกพรุนด้วย ( osteoporosis)
- การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยลดน้ำหนักส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ ทำให้รูปร่างคุณมีสัดส่วนดังเดิมรวดเร็วขึ้น
- น้ำนมแม่มีพร้อมเสมอทุกที่ทุกเวลา และไม่จำเป็นต้องล้างขวดนมให้ยุ่งยาก

วิธีเก็บรักษานมแม่


เก็บน้ำนมในภาชนะสำหรับใส่อาหารแบบไหนก็ได้  หรือจะใช้ ถุงเก็บน้ำนมแม่ ก็ได้ เขียนวันเวลาที่ได้ปั๊มนมไว้บนภาชนะ  ควรแบ่งปริมาณน้ำนมให้พอดีกับมื้อหนึ่งที่ลูกกิน


สถานที่เก็บ

อุณหภูมิ
ระยะเวลาเก็บ
ตั้งทิ้งไว้
25 C
4-6 ช.ม.
ตั้งทิ้งไว้
19-22 C
10 ช.ม.
กระติกใส่น้ำแข็ง
15 C
24 ช.ม.
ตู้เย็นช่องธรรมดา
0-4 C
8 วัน
ช่องแช่แข็งตู้เย็นประตูเดียว
2 สัปดาห์
ช่องแช่แข็งตู้เย็น 2 ประตู
4-6 เดือน
ช่องแช่แข็งเย็นจัด ตู้เย็นชนิดพิเศษ
-19 C
6 เดือน หรือมากกว่า


ปริมาณนมที่เหมาะสมสำหรับทารกโดยประมาณ

อายุ

ปริมาณต่อมื้อ (โดยเฉลี่ย)
แรกเกิด - 2 เดือน
2-5 oz.
2 - 4 เดือน
4-6 oz.
4 - 6 เดือน
5-7 oz.


  • เมื่อต้องการนำนมที่แช่แข็งไว้มาใช้  ให้ละลาย นมแม่ ที่แช่แข็งด้วยการนำมาแช่ในตู้เย็นปกติก่อนล่วงหน้า 1 คืน (12 ช.ม.) ถ้าลูกชอบแบบเย็นๆ ก็เขย่าๆ ให้ไขมันที่แยกชั้นละลายเข้ากันแล้วป้อนได้เลย  แต่ถ้าลูกไม่ชอบก็นำมาแช่ในน้ำอุ่นก่อนป้อน ห้ามใช้น้ำร้อนจัดหรือไมโครเวฟ เพราะจะทำลายเซลล์มีชีวิตที่อยู่ใน นมแม่ 
  • ไม่ควรปล่อยให้นมแช่แข็งละลายเองที่อุณหภูมิห้อง ถ้าลืมและต้องการให้ละลายเร็ว ให้แช่ในน้ำธรรมดาให้เป็นอุณหภูมิปกติ แล้วเปลี่ยนเป็นแช่น้ำอุ่น
  • นมที่เก็บในถุงเก็บนมแม่จะละลายเร็วกว่าเก็บในขวดหรือภาชนะอื่นๆ
  • น้ำนมที่ละลายแล้ว สามารถเก็บในตู้เย็นได้ 24 ช.ม. น้ำนมที่เหลือจากการป้อนนมในขวดหรือถ้วย สามารถเก็บได้ถึงมื้อต่อไปเท่านั้น
  • ไม่ควรนำนมแช่แข็งที่ละลายแล้ว กลับไปแช่แข็งใหม่
  • สามารถผสมน้ำนมแม่ที่บีบหรือปั๊มออกมาใหม่ใส่รวมกับน้ำนมแม่ที่แช่เย็นไว้ก่อนแล้วได้ภายใน 24 ช.ม.หลังจากการเก็บครั้งแรก
  • ถ้าต้องการใช้นมภายใน 8 วันหลังจากปั๊ม ไม่ต้องแช่แข็ง ให้แช่ตู้เย็นช่องปกติ  ถ้าต้องการแช่แข็ง ให้แช่แข็งภายใน 24-48 ช.ม. หลังจากปั๊มออกมา (ยิ่งแช่แข็งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น)
  • น้ำนมแช่แข็งที่ละลายแล้ว  อาจมีกลิ่นหืน แต่ไม่เสีย (นอกจากมีกลิ่นรุนแรงมากและมีรสเปรี้ยว จึงจะเสีย)

หมายเหตุ
คำแนะนำในการเก็บรักษาน้ำนมแม่ข้างต้น เป็นคำแนะนำทั่วๆ ไป ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้  สิ่งใดก็ตามที่แตกต่างไปจากคำแนะนำดังกล่าว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละครอบครัว  ถ้ากังวลมากก็ไม่ควรทำ  แต่ถ้าคิดว่าน่าจะได้ ก็ทดลองทำดูได้  อาจจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้  ก็จำไว้เป็นประสบการณ์ของตนเองค่ะ ถ้าอยากทราบว่านมเสียหรือไม่ วิธีที่ง่ายที่สุดคือ ชิมค่ะCreate Date : 25 พฤษภาคม 2556
Last Update : 25 พฤษภาคม 2556 1:21:23 น.
Counter : 2017 Pageviews.

12 comments
  

The DEWALT versatile 10-Inch Jobsite Table Saw pairs a portable design with a powerful 15 amp motor and a max rip capacity of 24-1/2 inches. Offering application-specific setups with the Site-Pro Modular Guarding System, this saw comes with a sturdy folding saw stand, a miter gauge, a push stick, and a dependable 10-inch, 24-tooth carbide blade.Make pruning even the highest branches in your yard easier than ever before with our Power-Lever Telescoping Tree Pruner. The lightweight, durable pole with built-in comfort-grip extends up to a full 16' to maximize your reach, and the Power-Lever gearing makes cutting through tough branches two times easier than traditional pruners. An included 15" saw blade makes taking down thicker branches a breeze, and you can even detach the saw blade and use it as a handheld saw as needed. Choose our Power-Lever Telescoping Tree Pruner to prune high branches with ease.


โดย: ค่าน้ำนม (arekaro ) วันที่: 25 พฤษภาคม 2556 เวลา:1:22:33 น.
  

Includes 10 Soldering iron tip (1 installed in the iron) Long Life Ceramic heat Element with removalable tip design Auto Sleep and Wake Functions Vibration sensor in the iron handle that detects movement Digital Offset Programmable Sleep Function System Lockout Feature to make it child safe 2 Quick Jump buttons for favorite settings Switchable between ºF and ºC 24 volt output to prevent circuit damage ESD Safe CE and RohS Compliant design 60 watt Power consumption Temperature range 200-480 C (392-897 F) 110 V AC Package content: 9378 soldering station, B016 Soldering iron, 2660 Soldering iron holder.Bosch GTS1031 10-inch portable jobsite table saw has a 4-horsepower, 15-amp motor; one-handed carry design; 18-inch rip capacity; square lock rip fence; robust all-steel base design. Includes 24-tooth blade, rip fence, smart guard, miter gauge, blade wrenches, l-wrench. 

โดย: ค่าน้ำนม (arekaro ) วันที่: 25 พฤษภาคม 2556 เวลา:1:22:43 น.
  

The Hitachi WH18DSAL Lithium-Ion Cordless 18-Volt Impact Driver is the latest in Hitachi's compact professional series. This compact impact driver features a Lithium-Ion (slide type) battery and an ergonomic grip that eliminates traditional post connections. Slide type Lithium-Ion batteries deliver a steady level of power throughout the charge and have 3-times the total battery life of traditional batteries. This WH18DSAL is lightweight (3.3-pound) and compact at 6.5-inch long, yet is capable of 1,280-inches per pound of torque. Fast impact driving with a no-load speed of up to 2,600-RPM and a 3,200-BPM impact rate. Use this impact driver for tightening carriage bolts, driving lags and sinking deck screws. The metal belt hook makes carrying this tool around practical. The LED job light illuminates your work surface and is ideal for dark work spaces. This item measures 6.5-inches long and weighs 3.3-pounds.NEBO PROTEC REDLINE is a high-powered firearm flashlight emitting 220 lumens of blinding light in a tightly focused beam with sufficient peripheral lighting as well. The PROTEC REDLINE has 5 lighting modes: 100-Percent light (220 lumens,) 50-Percent light (110 lumens,) 10-Percent light (22 lumens,) S.O.S. (220 lumens) and Defensive Strobe (220 lumens.) The water-resistant body is constructed from aircraft grade anodized aluminum. PROTEC REDLINE comes with a pressure switch attachment that allows you to activate the light and control the different light modes. Also included is a fixed tail cap so that this light can be used without the pressure switch attachment as a normal flashlight. The PROTEC REDLINE comes with a self-locking and adjusting mount that fits both a vented or plain barrel, no tools required.


โดย: ค่าน้ำนม (arekaro ) วันที่: 25 พฤษภาคม 2556 เวลา:1:22:57 น.
  

The Poulan blower attachment for trimmers delivers up to 150 mph of air speed to power leaves and other cut material away from your trimmer. It can be attached to most attachment-capable gas trimmers, has a flare nozzle, and installs with a simple click. Poulan backs its blower attachment with a 2-year limited warranty.One trimmer with eight ways to use it. TrimmerPlus attachments transform your string trimmer into eight different tools. And they fit all Troy-Bilt trimmers with EZ link technology. You can even add the Press2Start electric adapter for simple push-button starting.


โดย: ค่าน้ำนม (arekaro ) วันที่: 25 พฤษภาคม 2556 เวลา:1:23:09 น.
  

With a 4-position orbital lever and a seven-position speed dial, the Porter-Cable PC600JS jig saw provides optimal cutting performance and versatility. Its 6.0-Amp heavy-duty motor handles tough applications while powering variable speeds from 0-3200 strokes per minute (SPM), optimizing cutting in multiple materials and various applications.Includes abrasive belt power sharpening system with precision knife guides for repeatability: 20-Degree Kitchen Knife Guide, 25-Degree Outdoor Knife Guide. Also includes the angle guided Retractable Honing Rod for field sharpening and Nylon Storage Bag. Also sharpens scissors and many other bladed shop tools and garden tools. Includes 9 piece abrasive belt kit, 3 each P80, P220, 6000 grit, User's Guide and DVD. One year warranty


โดย: ค่าน้ำนม (arekaro ) วันที่: 25 พฤษภาคม 2556 เวลา:1:23:22 น.
  

The Leatherman Charge TTI is 19 tools in one. Leatherman combined the Charge AL and ALX while also adding a comfortable titanium handle and S30V stainless steel knife to make the Charge TTI really stand out. This is a must have tool for anyone. Features: Saw, Scissors, Wood/Metal File and Diamond-coated File, Large and Small Bit Drivers, Medium Screwdriver, 8 inch Ruler, Bottle and Can Openers, Wire Stripper, Features: Lanyard Ring, Quick-release Lanyard Ring, Removable Pocket Clip, Stainless Steel, Titanium Handle Scales, All Locking Blades and Tools, 25 year Warranty. Model Year: 2012, Product ID: 263386Fully polished chrome-vanadium sockets with S2 bits. Heavy duty constructions, drop forged heat treated for durability. Sockets in SAE sizes: 1/4-inch drive sockets - 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4-inch, with length 37mm; 3/8-inch drive sockets - 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2-inch with length 48mm; 1/2-inch drive sockets - 9/16, 5/8, 11/16, 3/4-inch with length 55mm. Sockets in metric sizes: 1/4-inch drive - 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6mm with length 37mm; 3/8-inch drive - 7, 8, 9, 10, 12mm with length 48mm; 1/2-inch drive sockets - 14, 17 , 19mm with length 55mm


โดย: ค่าน้ำนม (arekaro ) วันที่: 25 พฤษภาคม 2556 เวลา:1:23:36 น.
  

Check your Owners/Parts manual for correct application and fit. This is the current part description provided by the Original Equipment Manufacturer (OEM). To confirm your parts fit or description, Email us with your Make, Model and Serial Numbers.Includes 1-in Insert Impact Bit - P1 (1), P2 (5), P3 (1), R1 (1), R2 (3); R3 (1), T15 (1), T20 (2), T25 (2), T30 (1), 2-in Power Bit Impact - P2 (2), P3 (1). R2 (1), R3 (1), T25 (1), 3-1/2-in Power Bit Impact, P2 (1), 2-1/8-in Magnetic Bit Holder Impact, 1/4-in x 2-9/16-in Mag Nut Setter Impact, 5/16-in x 9/16-in Mag Nut Setter Impact, 3/8-in x 2-9/16-in Mag Nut Setter Impact, 1/4-in Hex to 3/8-in Socket Adapter


โดย: ค่าน้ำนม (arekaro ) วันที่: 25 พฤษภาคม 2556 เวลา:1:23:49 น.
  

Whether you're cutting baseboards or crown molding, the DEWALT 10-Inch Single-Bevel Compound Miter Saw provides quick, accurate cuts to complete the job. Thanks to a powerful motor, an easy-to-adjust cam-lock miter handle, convenient miter and bevel stops, and a tall fence for oversized decorative moldings, this compound miter saw is ready for a range of crosscutting and miter-cutting applications. In addition, it comes with a durable carbide blade, a blade wrench, and a convenient dust bag.The Hitachi NP35A 1-3/8-Inch Pin Nailer fires 23-gauge headless pins which produce near invisible holes. The NP35A magazine automatically adjusts to 5/8-inch, 3/4-inch, 1-inch, 1-3/16-inch and 1-3/8-inch fastener lengths for use on a wide variety of projects. The large housing shield, removable nose plate and rear exhaust protect delicate work surfaces from costly damage. Features such as a visual reload indicator, adjustable depth of drive and large capacity magazine reduce downtime and offer convenience to the user. Lightweight and compact, the NP35A may be used in a variety of applications including cabinets, paneling, small moldings, trim, glazing bead, craft work and picture framing. This package comes with safety glasses, 1/4-inch NPT male plug, no-mar tip, hex bar wrench and carrying case.


โดย: ค่าน้ำนม (arekaro ) วันที่: 25 พฤษภาคม 2556 เวลา:1:24:03 น.
  

This saw has a powerful 15 amp motor that turns at 5800 rpm. The unit has a high-strength, lightweight aluminum shoe, two-second electric brake, and 50-degree bevel capacity. The Rear-pivot depth-cut adjustment provides quick depth changes. Includes 24-tooth carbide blade, wrench, and carrying case.The GreenWorks products that you purchase have a ZERO carbon footprint. We'll say that again - our entire product line will never release an ounce of carbon emission into the air. 4 Year Warranty - Double The Industry Standard. When looking for lawn tools, we know you're thinking about quality. You're looking for something that will get the job done and get you back to your weekend. That's why GreenWorks backs every tool with a full four-year warranty - we know our products will perform at the highest level and always be reliable. GreenWorks high quality products are manufactured to last. That's why we back every product with a warranty that's twice the industry standard. We'll provide all the power you need without polluting the air or forcing you to keep hauling your gas can to the nearest station (especially in the middle of a mow). No more tune-ups or maintenance. No more emissions. Fifty-four million Americans mow their lawns every weekend, according to the EPA, using 800 million gallons of gas each year.


โดย: ค่าน้ำนม (arekaro ) วันที่: 25 พฤษภาคม 2556 เวลา:1:24:15 น.
  

This Beckett waterfall pump features new, longer life wet rotor, wet bearing technology (no seals), passes larger particles, operates continuously, and is oil less. This pump is designed for extra large fountains and waterfalls, operates quietly, is cool running, operates at an energy efficient 300 watts, and is safe for fish. The pump cycles 3,500 gallons per hour at a one foot lift. The pump is for underwater use only, may be placed horizontally or vertically, and includes a 16 foot, UL listed, 3 pronged cord with ground.The Bosch Wall/Floor Covering Laser produces highly visible laser lines lines that are easily seen on work surface and on adjacent surfaces in front of tool. Exclusive switchable 45 degree line helps verify proper positioning of square tiles between 0 and 90 degree. Also features magnetic attachment. Accuracy: Up to 1/16-inch per 20-feet, Beam (qty.): 2, Laser Beam Color: Red, Beam Type: Line, Interior Range (ft.): Up to 65, Battery Included: Yes, Case Included: Yes, IP Protection Class: IP 54, Class Rating: Class II, Laser Wavelength: 635 nm, Mount Type: Universal, Base Type: Standard w/magnetic attachment, Laser Output: <1mW, Battery Type: AA


โดย: ค่าน้ำนม (arekaro ) วันที่: 25 พฤษภาคม 2556 เวลา:1:24:28 น.
  

PROFORMA TV Bases perfectly fit today's most popular flat TV screen sizes. Two TV mounting design options are included in the box. The Integrated TV mount provides up to 70 degrees of swivel for optimized TV viewing in any room configuration. Available in elegant Satin Black or Heirloom Cherry finish.PROFORMA TV Bases perfectly fit today's most popular flat TV screen sizes. Two TV mounting design options are included in the box. The Integrated TV mount provides up to 70 degrees of swivel for optimized TV viewing in any room configuration. Available in elegant Satin Black or Heirloom Cherry finish.


โดย: ค่าน้ำนม (arekaro ) วันที่: 25 พฤษภาคม 2556 เวลา:1:24:40 น.
  

The Porter-Cable PCFP12236 Brad Combo Kit contains: a 6-gal 150 psi compressor (drives more nails than traditional 135 max psi compressor) that weighs only 30lbs, 2.6 SCFM at 90 psi, maintenance-free pump, and 120V electric unit which allows user to run on standard household current. The compressor also has a shroud, handle and console cover which protects vital components / BN200C 18 gauge 2-Inch Brad nailer which uses standard 18 ga. brad nails from 5/8-Inch to 2-Inch long, tool-free depth-of-drive adjustment with detents, tool-free jam release mechanism, and Long-life maintenance-free motor. Combo Kit also includes 25ft of 1/4-Inch air hose with a coupler and plug, and 100 brad nails of 1-1/4-Inch length. 1-year limited warranty on compressor components.


โดย: ค่าน้ำนม (arekaro ) วันที่: 25 พฤษภาคม 2556 เวลา:1:24:51 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

arekaro
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]