พฤษภาคม 2556

 
 
 
2
4
5
6
8
11
14
15
19
20
22
23
24
28
 
 
All Blog
การเพาะเลี้ยงปลาหางนกยูง
ปลาหางนกยูง มีชื่อสามัญว่า Guppy  or  Millions  Fish  or  Live-bearing  Tooth-carp เป็นปลาสวยงามน้ำจืดชนิดหนึ่งที่จัดว่าเป็นปลาติดตลาด เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ถึงแม้ว่าจะมีราคาไม่สูงมากนัก แต่มีความสวยงามและว่ายน้ำอยู่เสมอ ทำให้เป็นที่ต้องตาของผู้เลี้ยงโดยทั่วไป จึงมักจำหน่ายได้ง่ายและจำหน่ายได้ดีตลอดปี ปัจจุบันนิยมเลี้ยงกันมากในตู้กระจก ภาชนะ หรือบ่อเลี้ยงปลาภายนอกอาคาร ซึ่งถ้าเป็นบ่อเลี้ยงปลาภายนอกอาคารมักเลี้ยงร่วมกับการเลี้ยงพรรณไม้น้ำ เช่นในกระถางบัว อ่างเลี้ยงสาหร่าย

1 ประวัติของปลาหางนกยูง

ปลาหางนกยูงมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ แถบ เวเนซูเอลล่า หมู่เกาะคาริเบียนของประเทศบาร์บาโดส และ ในแถบลุ่มน้ำอเมซอน ในธรรมชาติอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืด และ น้ำกร่อยที่เป็นแหล่งน้ำนิ่งจนถึงน้ำไหลเอื่อย ๆ เป็นปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับปลากินยุง (Mosquito  Fish)   ซึ่งเป็นกลุ่มปลาที่มีอวัยวะช่วยหายใจ ทำให้สามารถอยู่ในน้ำที่มีออกซิเจนน้อยๆได้ดี ในระยะเริ่มแรกนิยมใช้ปลากลุ่มนี้ในการนำไปช่วยกำจัดยุงลาย เนื่องจากมีคุณสมบัติที่พิเศษถึง  2 ประการ คือ ประการแรกมีความอดทน เนื่องจากมีอวัยวะช่วยหายใจที่เรียก Labyrinth  organ   ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในน้ำที่เริ่มเน่าเสียซึ่งมีปริมาณออกซิเจนต่ำได้ ประการที่สอง คือ มีความสามารถแพร่พันธุ์ขยายจำนวนเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ปลาหางนกยูงได้ถูกนำเข้าไปทดลองเลี้ยงในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อป .. 2451   และแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆในเขตร้อน เพื่อใช้ปราบยุงลายช่วยลดปัญหาเรื่องการระบาดของไข้มาลาเรีย โดยนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำขังต่างๆหรือแหล่งน้ำเสียที่มีตัวอ่อนของยุง ที่เรียกกันว่าลูกน้ำอยู่มากโดยไม่มีปลาชนิดอื่นเข้าไปอาศัยอยู่ได้ เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอ แต่สำหรับปลาหางนกยูงหรือที่เรียกว่าปลากินยุง จะสามารถใช้อวัยวะช่วยหายใจนำออกซิเจนจากอากาศมาใช้ จึงทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ นอกจากนั้นยังเป็นปลาที่ชอบกินลูกน้ำ แล้วแพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถควบคุมปริมาณลูกน้ำให้ลดลงได้ จึงเป็นการช่วยลดปริมาณยุงลงได้เป็นอย่างดี หลังจากนั้นจึงเริ่มพัฒนามาเป็นการเลี้ยงเพื่อความสวยงาม โดยนำปลาหางนกยูงที่มีความสวยงามจากประเทศเวเนซูเอลา บาร์บาดาส ทรินิแดด บราซิล และกิอานา เข้าไปดำเนินการเพาะพันธุ์และมีการคัดพันธุ์จนได้ปลาหางนกยูงที่มีความสวยงามหลายสายพันธุ์

2 การจำแนกทางอนุกรมวิธาน

                Nelson (1984)   ได้จัดลำดับชั้นของปลาหางนกยูงไว้ดังนี้

                    Class                       :  Osteichthyes

                       Order                   :  Cyprinodontiformes (Tooth-carps)

                          Suborder           :  Cyprinodontoidei

                             Family             :  Poeciliidae (Livebearers)

                                Subfamily    :  Poeciliinae

                                   Genus       :  Poecilia

                                      Specie    :  reticulata                          

3 ลักษณะรูปร่างของปลาหางนกยูง

ปลาหางนกยูงจัดว่าเป็นปลาสวยงามขนาดเล็ก เมื่อโตเต็มที่ปลาตัวผู้มีขนาด 3 - 5 เซนติเมตร ส่วนตัวเมียมีขนาด 5 - 7 เซนติเมตร เป็นปลาที่มีสีสันสวยงามหลายสีแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ โดยเฉพาะที่ส่วนหางจะมีความแตกต่างกันหลายรูปแบบ และเฉพาะปลาเพศผู้จะมีครีบหางยาวและสีสันเด่นสะดุดตา

.

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะภายนอกของปลาหางนกยูง


.

.

4 สายพันธุ์ปลาหางนกยูง

               ปลาหางนกยูงเป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมเพาะเลี้ยงกันมานาน และแพร่หลายไปแทบทุกประเทศในโลก ประกอบกับเป็นปลาที่ออกลูกเป็นตัวและสามารถผสมข้ามสายพันธุ์กันได้ง่ายมาก ทำให้เกิดปลาสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเป็นจำนวนมาก แต่ก็พอจะจัดกลุ่มของสายพันธุ์ปลาหางนกยูงได้เป็นดังนี้ คือ

4.1 สายพันธุ์คอบร้า (Cobra) มีลวดลายเป็นแถบยาวหรือสั้น พาดขวาง พาดตามยาว หรือ พบพาดเฉียงทั่วลำตัวตลอดถึงโคนหาง ลวดลาย คล้ายลายหนังงู ครีบหางมีมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม (delta tail) รูปพัด (fan tail) หรือ หางบ่วง (lyre tail)  มีหลากหลายและหลากสี สอดคล้องกับลำตัว มีชื่อเรียกตามสีที่แตกต่างกันไป คือ  Red-tailed Tuxedo (Golden Type),  Black-tailed Tuxedo,  Blue-tailed Tuxedo,  Red-tailed King Cobra,   Yellow-tailed King Cobra,   Lace King Cobra 

.

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะของปลาปลาหางนกยูงสายพันธุ์คอบร้า

ที่มา : สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ (2553)

.

4.2 สายพันธุ์ทักซิโด้ (Tuxedo) ลักษณะครึ่งตัวด้านท้ายมีสีดำ หรือ สีน้ำเงินเข้ม ครีบหางมีหลากหลายแบบ ครีบหลังและครีบหางหนาใหญ่ มีสีและลวดลายเหมือนกัน มีชื่อเรียกตามสีที่แตกต่างกันไป คือ German tuxedo (เยอรมัน)  Neon tuxedo (สันหลังสีขาว สะท้อนแสง)  Black tuxedo (ครีบหางสีดำ)  Golden tuxedo (ครีบหางสีส้ม)  

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะของปลาปลาหางนกยูงสายพันธุ์ทักซิโด้

ที่มา : สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ (2553)

.

4.3 สายพันธุ์โมเสค (Mosaic) พื้นลำตัวสีเทาอ่อน บริเวณด้านบนสีฟ้า หรือ เขียว อาจแซมด้วยสีแดง ชมพู หรือ ขาว ครีบหางมีหลากหลาย ครีบหลังขาวเรียบ หรือ ชมพูอ่อน หรืออาจมีจุด หรือ แต้มขนาดเล็ก มีชื่อเรียกตามสีที่แตกต่างกันไป คือ Red-tailed Mosaic,  Santamaria Mosaic,  Blue-tailed Mosaic, Ribbon  Swallow-tailed Mosaic  

.

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะของปลาปลาหางนกยูงสายพันธุ์โมเสค

ที่มา : สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ (2553)

.

4.4 สายพันธุ์กร๊าซ (Grass) ลำตัวมีหลากสี ครีบหางมีจุด หรือแต้มเล็ก ๆ กระจาย แผ่ไปทั่งตามรัศมีของหางคล้ายดอกหญ้า มีชื่อเรียกตามสีที่แตกต่างกันไป คือ Red Grass,  Blue Grass,  Yellow Grass,  Golden Yellow Grass 

.

ภาพที่ 5 แสดงลักษณะของปลาปลาหางนกยูงสายพันธุ์กร๊าซ

ที่มา : สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ (2553)

.

4.5 สายพันธุ์นกยูงหางดาบ (Sword tail) ลำตัวมีสีเทา ฟ้า เขียว แดง ชมพู เหลือง คล้ายหางนกยูง พันธุ์พื้นเมือง อาจมีจุด หรือ ลวดลายบนลำตัว ครีบหางเป็นแฉกคล้ายปลาดาบ อาจมีทั้งด้านบน หรือ ด้านล่าง หรือ ด้านใดด้านหนึ่ง มีชื่อเรียกตามสีที่แตกต่างกันไป คือ  Double sword (หางกรรไกร)  Top sword (หางดาบบน)  bottom sword (หางดาบล่าง)  

ภาพที่ 5 แสดงลักษณะของปลาปลาหางนกยูงสายพันธุ์หางดาบ


                                                    CPSguppyfarm.com(2009) (ล่าง)

.

5 การจำแนกเพศของปลาหางนกยูง

ความแตกต่างลักษณะเพศของปลาหางนกยูง สามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกได้หลายประการ คือ

5.1 ขนาดของลำตัว ปลาหางนกยูงเพศเมียมีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่และอ้วน ส่วนปลาเพศผู้จะตัวเล็กเรียวยาว

5.2 ความยาวของครีบ ปลาเพศผู้จะมีครีบหลังและครีบหางยาวกว่าปลาเพศเมียมาก โดยเฉพาะครีบหางจะยาวเกือบเท่าความยาวลำตัว ส่วนปลาเพศเมียครีบหางจะสั้น

5.3 สีของลำตัวและครีบ ปลาเพศผู้จะมีลำตัวและครีบที่มีสีสันเข้ม สด และมีหลายสีแล้วแต่สายพันธุ์ ส่วนปลาเพศเมียลำตัวมักจะไม่มีสีสัน แต่อาจมีสีบ้างที่ครีบหาง

5.4 อวัยวะสืบพันธุ์ ปลาเพศผู้จะมีอวัยวะสืบพันธุ์ลักษณะเป็นท่อยาวๆ เรียกท่อส่งน้ำเชื้อ (Gonopodium)  ซึ่งเจริญมาจากครีบก้นและไปอยู่ใต้ครีบท้อง ดังนั้นปลาเพศผู้จะไม่มีครีบก้น แต่ปลาเพศเมียจะมีครีบก้นตามปกติ

5.5 จุดดำท้ายส่วนท้อง ปลาเพศเมียจะมีจุดหรือวงที่บริเวณท้ายของส่วนท้องซึ่งเป็นบริเวณที่มีผนังค่อนข้างบาง ถ้าเป็นแม่ปลาที่มีไข่ค่อนข้างแก่จะสามารถสังเกตจุดสีดำซึ่งเป็นลูกตาของลูกปลาในไข่ปลาได้

.

ภาพที่ 6 แสดงความแตกต่างระหว่างปลาหางนกยูงเพศผู้ (บน กับ เพศเมีย (ล่าง)


.

6การแพร่พันธุ์ของปลาหางนกยูง

ตามปกติปลาหางนกยูงจะสามารถแพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนในบ่อเลี้ยงได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะบ่อเลี้ยงที่มีพรรณไม้น้ำอยู่มาก ทั้งนี้เนื่องจากปลาหางนกยูงเป็นปลาที่ออกลูกเป็นตัว และสามารถแพร่พันธุ์ได้ดีเกือบตลอดปี เมื่อปลาเติบโตเจริญวัยถึงขั้นสมบูรณ์เพศ ปลาเพศผู้ก็จะเข้าผสมพันธุ์กับปลาเพศเมีย โดยยื่นท่อส่งน้ำเชื้อเข้าไปทางช่องสืบพันธุ์ของเพศเมีย แล้วปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปผสมกับไข่ในท้องของปลาเพศเมีย ซึ่งเป็นการผสมพันธุ์ภายใน จากนั้นไข่ก็จะมีการพัฒนาต่อไป จนฟักออกเป็นตัวก็จะถูกปล่อยหรือคลอดออกจากแม่ปลา ลูกปลาที่คลอดออกมาใหม่ๆจะมีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่ เมื่อเทียบกับลูกปลาที่ฟักออกจากไข่ที่เกิดจากการผสมภายนอก และยังค่อนข้างมีความแข็งแรง คือสามารถว่ายน้ำอย่างรวดเร็วเพื่อหาที่หลบซ่อน มิฉะนั้นจะถูกแม่ปลาหรือปลาตัวอื่นจับกินเป็นอาหาร ผู้เลี้ยงปลาหางนกยูงทั่วไปจึงสามารถพบลูกปลาเกิดขึ้นในบ่อเลี้ยงได้

.

ภาพที่ 7 แสดงการคลอดลูกของแม่ปลาหางนกยูง

 ที่มา : Frank (1971)

                   การเจริญเติบโตของปลาหางนกยูงจากเล็กจนโตเต็มวัยจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 เดือน ปลาเพศเมียจะให้ลูกได้ครอกละประมาณ30 - 90 ตัว ขึ้นกับขนาดของปลา คือ ในช่วงแรกๆแม่ปลายังโตไม่เต็มที่จะให้ลูกครอกละประมาณ30 - 40 ตัว เมื่ออายุมากขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นจะให้ลูกครอกละประมาณ 40 - 60 ตัว และเมื่ออายุมากกว่า 1 ปี จะให้ลูกครอกละประมาณ 50 - 90 ตัว และหลังจากที่คลอดลูกแล้ว จะสามารถให้ลูกครอกต่อไปได้อีกในเวลาประมาณ25 - 35 วัน แล้วแต่ขนาดของปลา การถ่ายน้ำ และอาหารที่ได้รับ คือ แม่ปลาขนาดเล็กจะให้ลูกครอกต่อไปเร็ว การเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยๆก็ช่วยให้มีการตั้งท้องและตกลูกเร็วขึ้น นอกจากนั้นการเลือกใช้อาหารที่ดี และให้อาหารสม่ำเสมอก็ช่วยให้ปลาตกลูกเร็วขึ้นเช่นกัน

7การเพาะพันธุ์ปลาหางนกยูง

ถึงแม้ว่าปลาหางนกยูงจะแพร่พันธุ์ง่าย และมีลูกปลาเกิดขึ้นได้ในบ่อเลี้ยงอยู่เสมอ แต่ถ้าปล่อยให้แม่ปลาคลอดลูกเองภายในบ่อเลี้ยง ในช่วงแรกลูกปลาอาจมีอัตรารอดสูง แต่เมื่อมีจำนวนปลามากขึ้น ลูกปลาในครอกต่อๆไปก็จะมีโอกาสรอดน้อยมาก เพราะจะถูกปลาตัวอื่นๆไล่จับกิน จากการทดลองพบว่าหากไม่มีการใส่พันธุ์ไม้น้ำ หรือให้ที่หลบซ่อนสำหรับลูกปลาที่จะคลอดออกมา ในบ่อเลี้ยงปลาหางนกยูงที่มีพ่อแม่ปลาอยู่หลายคู่ ลูกปลาจะมีโอกาสรอดน้อยมาก ยิ่งถ้านำมาเลี้ยงในบ่อขนาดเล็กหรือภาชนะแคบๆ ลูกปลาจะถูกไล่กินจนหมด ถ้าเป็นบ่อขนาดใหญ่ลูกปลาจึงจะมีโอกาสรอดได้บ้าง โดยจะเหลือรอดครอกละประมาณ10 - 20 ตัว ขึ้นกับจำนวนปลาที่มีอยู่ในบ่อ ดังนั้นผู้ที่ต้องการดำเนินการเพาะปลาหางนกยูงเพื่อจำหน่ายอย่างจริงจัง จำเป็นต้องมีการจัดการการเพาะพันธุ์ปลาหางนกยูงที่ดี ซึ่งดำเนินการได้หลายวิธีการดังนี้

7.1แยกเพาะในบ่อเพาะขนาดเล็ก ใช้บ่อหรือภาชนะขนาดเล็กพื้นที่ประมาณ 1 ตารางฟุต แยกเลี้ยงปลาบ่อละ 1 คู่ ไม่ควรเลี้ยงปลาเกินคู่ เพราะปลาเพศเมียจะค่อนข้างมีความดุร้าย ในการไล่ล่าลูกปลาที่พึ่งคลอดจากแม่ปลาตัวอื่น ใส่พันธุ์ไม้น้ำพวกสาหร่ายหรือจอกที่มีรากยาวๆลงในบ่อเพาะ เพื่อเป็นที่หลบซ่อนของลูกปลา เพราะเมื่อลูกปลาคลอดออกมาก็จะเข้าไปหลบซ่อนอยู่ตามสาหร่ายหรือรากของจอก ช่วยให้รอดพ้นจากการถูกแม่ปลาจับกินได้ เป็นวิธีการเพาะที่ใช้ได้ผลดี และจะสามารถคัดปลาหางนกยูงทั้งเพศผู้และเพศเมียที่มีลักษณะดีตามที่ต้องการมาผสมกันได้ จากนั้นคอยหมั่นแยกลูกปลาที่ได้ออกไปอนุบาล ข้อเสียของวิธีนี้คือ ต้องใช้พื้นที่มาก และค่อนข้างใช้เวลาในการดูแล

7.2แยกเฉพาะแม่ปลาที่ท้องแก่ใกล้คลอดมาจากบ่อเลี้ยง เป็นวิธีการที่เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาหางนกยูงจำนวนมากไว้ในบ่อเลี้ยง แล้วหมั่นสังเกตหาปลาที่มีท้องแก่ จากนั้นจึงแยกเฉพาะแม่ปลาที่มีท้องแก่ คือมีท้องขยายใหญ่มากออกมาเพียงตัวเดียว นำไปใส่ในภาชนะเล็กๆที่มีช่องตาให้ลูกปลาลอดออกไปได้ คล้ายกับเป็นห้องรอคลอดซึ่งมีผลิตออกมาจำหน่ายโดยเฉพาะ แต่ค่อนข้างจะมีราคาแพง ซึ่งอาจใช้ภาชนะอื่นทดแทนได้เช่นใช้ตะกร้าแขวนสำหรับใส่แปรงสีฟันในห้องน้ำ โดยมักจะแขวนภาชนะนั้นจำนวนหลายอัน ไว้ในตู้กระจกหรือในกะละมังใบเดียวกัน แม่ปลาที่ถูกคัดออกมามักจะคลอดลูกภายใน1 - 3 วัน ยิ่งเมื่อดำเนินการไปนานๆ แม่ปลาจะมีความเคยชิน ก็มักจะคลอดลูกภายใน1 วัน หลังจากที่แยกมาปล่อยลงในที่สำหรับคลอด ลูกปลาจะลอดช่องตาของภาชนะออกไปรวมกันในตู้หรือกะละมัง แยกลูกปลาไปอนุบาลแล้วนำแม่ปลาไปเลี้ยงพักฟื้น3 วันจึงปล่อยกลับลงบ่อเลี้ยง จากการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีการที่ให้ผลดีที่สุด เพราะลูกปลามีอัตราการรอดมากที่สุดและทำได้ค่อนข้างสะดวก แต่อาจไม่เหมาะสมที่จะใช้กับฟาร์มผลิตขนาดใหญ่

.

ภาพที่8 ลักษณะของตะกร้าที่ใช้เป็นที่รอคลอด และการวางตะกร้าในภาชนะขนาดเล็ก

การแขวนตะกร้าหลายใบ แม่ปลาก่อนคลอด แม่ปลาหลังคลอด

.

ภาพที่ 9 แสดงลูกปลาที่ลอดช่องตาของตะกร้าออกไปอยู่ภายนอก

.

ภาพที่10 แสดงการพักแม่ปลารอคลอดในตะกร้าในต่างประเทศ

ที่มา :Jcwong(2009)

.

ภาพที่11 แสดงการพักแม่ปลารอคลอดในตะกร้าในต่างประเทศ

ที่มา : Fishbreeding101.webs.com(2009)

.

7.3แยกเลี้ยงในภาชนะที่มีช่องตาขนาดที่ลูกปลาจะรอดออกไปได้ เป็นวิธีการที่คัดแยกพ่อแม่พันธุ์ปลาหางนกยูงจำนวนมากมาเลี้ยงในภาชนะที่มีช่องตาขนาดที่ลูกปลาจะรอดออกไปได้ แต่พ่อแม่ปลาจะไม่สามารถรอดออกไปได้ เป็นภาชนะขนาดปานกลาง เช่น กระชัง  ตะกร้า หรือกระจาด ซึ่งจะนำไปกางหรือวางในภาชนะหรือบ่ออีกทีหนึ่งกระชัง ตะกร้าหรือกระจาดนี้จะใช้เลี้ยงปลาได้ใบละ 5 - 7  คู่ ไปจนถึง 50 คู่ เมื่อแม่ปลาคลอด ลูกปลาจะสามารถว่ายหนีผ่านช่องตะกร้าออกไปสู่ภายนอก เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดีเช่นกัน ปลาที่เลี้ยงอยู่ในตะกร้าแต่ละใบจะให้ลูกสัปดาห์ละ1 ครอกเป็นอย่างน้อย ก็แยกลูกปลาออกไปอนุบาลได้ เป็นวิธีที่นิยมกระทำกันมากในฟาร์มที่ผลิตลูกปลาหางนกยูงเพื่อจำหน่ายโดยใช้ตะแกรงพลาสติกทำเป็นกระชังขนาดประมาณ0.5 - 1ตารางเมตรวางในบ่อซิเมนต์ปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาหางนกยูงลงในกระชัง20 - 30 คู่ ลูกปลาที่คลอดออกมาจะว่ายหนีออกจากกระชังได้ดีทำให้สามารถผลิลูกปลาได้ค่อนข้างมาก ข้อเสียของวิธีนี้ คือเศษอาหารมักจะลงไปตกค้างอยู่ก้นภาชนะมาก ทำให้ปลาติดเชื้อได้ง่าย ต้องหมั่นทำความสะอาด

.

ภาพที่ 12 ลักษณะการเพาะปลาหางนกยูงในฟาร์มขนาดใหญ่์

                                             โดยเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในกระชังที่กางในบ่อซิเมนต์

.

ภาพที่13 แสดงลักษณะการเพาะปลาหางนกยูงในกระชังที่กางในตู้กระจก

ที่ม :Jabra (2012)

.


.


.

Create Date : 03 พฤษภาคม 2556
Last Update : 3 พฤษภาคม 2556 14:08:16 น.
Counter : 7303 Pageviews.

15 comments
  

This T-Nailer is excellent for wood to concrete/steel applications. A lightweight die-cast housing maximizes productivity by reducing operator fatigue. The CN64A2 also features an adjustable exhaust, quick release nose for easy jam clearing, and safety to prevent accidental firing. Applications include furring strips, plywood to concrete nailing, wire lath installation, steel banding, decking, fencing, sub flooring, and more.Designed for industrial-grade jobs, the DeWalt D28474W heavy-duty 7-inch large angle grinder comes with a 4.0 HP (15.0 Amp), 8,000 RPM motor with overload protection for high operating speeds under load. Its epoxy-coated field and armature provide long service life against abrasion from airborne debris and a keyless adjustable guard allows for guard adjustments to be made without tools. Other features include a low-profile gear case for working in tight areas and automatic turn-off brushes that shut down the tool when brushes need to be changed to avoid tool damage. A 5-position side handle provides improved ergonomics for specific applications and a 2-wire double insulated "S" jacket rubber cord provides increased durability and life in hot and cold climates. This grinder comes with a 7-inch guard, a 5-position side handle, and a 7-inch grinding wheel.


โดย: Jabra (arekaro ) วันที่: 3 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:08:53 น.
  

PST9032 Features: -1.25'' Narrow crown stapler.-360 adjustable exhaust.-Anodized aluminum cylinder and magazine.-Air filter / anti-dust cap.-One piece driver blade.-Reversible belt hook.-No-mar pad.-Teflon o-rings.-Reload indicator.-Fastener gauge: 18.-Fastener range: 0.25'' crown 0.38'' - 1.25'' staples.-Operating pressure: 60 - 100 psi.-Magazine capacity: 100 pcs. Dimensions: -Dimensions: 9.5'' H x 11'' W x 3'' D. Warranty: -7 Year limited warranty.Miller 235627 Welding Helmet, MP-10/InfernoPart # 235627***THIS IS NOT AN AUTO-DARKENING HELMET***The MP-10 Series brings Miller quality to a non-auto-darkening helmet. This model includes a passive shade 10 lens and these can be upgraded to an auto-darkening lens. These are backed by a 30 day limited warranty. This model is helmet only. No accessories included.Miller 235627 Features: Cut Mode Shade Welding Shade 10 # of Sensors Color Delay Control No Grind Mode No Helmet Weight (Oz.) 16 Lens Speed (Seconds) Series MP-10 Shade Type Fixed Shade Viewing Area 4.00" X 4.00" Magnifier Capable Yes


โดย: Jabra (arekaro ) วันที่: 3 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:09:07 น.
  

Handle a broad range of routing applications with the versatile Bosch 1618EVS 2-1/4 HP Variable-Speed Router. This easy-to-control D-handle router includes a powerful motor with advanced speed control technology, the capacity to handle large bits, and plenty of advanced features to help you get a variety of jobs done quickly and accurately.EASTMAN-Chickadee D2 Mini Cutter The smallest round knife available, the Chickadee® replaces handheld shears. The Chickadee is powered by Eastman's Perma-Field Motor and has 40 percent more power than any other handheld knife its size. This, combined with its streamlined, lightweight construction, helps eliminate operator fatigue. Equipped with either a round blade for general use or a hexagon blade for sheer or difficult to cut cloth, the Chickadee has a cutting capacity 25 percent greater than competitive models. The Chickadee features a built-in sharpener and an ergonomically designed grip-actuated on/off switch. Weight: 1 lbs., 14 oz., .850 kg. Horsepower: .10 hp Blade Size: 2 1/4", 5.72 cm Cutting Capacity: 1/2", 1.27 cm


โดย: Jabra (arekaro ) วันที่: 3 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:09:21 น.
  

Makita's GA4030K Angle Grinder features a powerful 6.0 Amp motor that delivers 11,000 RPM for the most demanding applications. A small circumference barrel grip (only 2 1/4in.) and refined overall design and tool weight (3.1 lbs.) increases both comfort and control. Machined bevel gears provide at least 2X longer service life than competitive models. Ideal for welders, fabricators, masons, maintenance/repair and more. Speed (RPM): 11,000, Variable Speed: No, Wrench Included: Yes, Side Handle: Yes, Switch Type: Slide, Spindle Thread Size: M10 x 1.25, Case Included: Yes, Spindle Lock: Yes, Wheel Diameter (in.): 4, Wheel Included: Yes, Amps: 6Featuring a long life maintenance/oil-free motor that prevents oil from staining the work surface, an internal piston catch for consistent max power on every shot, and a rear exhaust that keeps contaminates away from work. The NS150B is part of the newest generation of Porter Cable staplers. With the ability to drive 18-gauge staples with ¼” crown from ½” to 1 1/2” in length, a tool-free depth-of-drive adjustment with detents for proper setting of nail heads, tool-free jam release mechanism for easy nail removal, a sequential style trigger with lock off switch and a removable non-marring nose tip with on tool storage, the NS150B meets all of the requirements that the discerning end user demands. Includes: 1,000 18-gauge 1-inch staples, 1/4-inch fitting, safety glasses carrying case


โดย: Jabra (arekaro ) วันที่: 3 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:09:37 น.
  

Refillable butane torch. Burns for 40 to 45 minutes. Adjustable flame. Continuous run lock button. Easy to use trigger start. Comfort grip handle with refill valve. Solder tip and hot blower attachment. Burns at approximately 2500 F. Butane not included.Kit includes Dremel multimax, sanding pad with 60, 120 and 240-Grit sand paper, flexible scraper, flat saw blade and wood flush cut blade all stored in a convenient blow molded case. Not only a natural choice for hobbyists, crafters and do-it-yourselfers, but also for the trade professional who has always wanted a Fein oscillating tool without having to pay the hefty price tag.


โดย: Jabra (arekaro ) วันที่: 3 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:09:52 น.
  

The system's three filters--an electrostatic filter, an eight-bag inner filter, and a diffuser filter--combine to remove 99 percent of all particles 5 microns in size and 85 percent of particles 1 micron in size. The end result is a shop that's a lot healthier to breathe in, which lets you worry about more important things, such as the woodworking project at hand. An adjustable exhaust directs the air where you want it for optimal circulation, and the air diffuser helps to disperse outgoing air into a broader pattern. And even when set on high, the quiet AFS-2000 is about as noisy as a standard floor fan blowing through a living room.Proxxon Detail Sander OZI 115/E is the solution for fine sanding, finishing, polishing, deburring, roughing, paint or silicone removal as well as cutting. The oscillating motion ensures lack of vibration and kickback. This motion also allows the use of cutting blades. The secret for the strong performance is the oscillating motion permitting extremely fine and delicate or more aggressive performance, depending on the accessory used or material worked on. The oscillating motion prevents sandpaper from clogging and it even allows cutting. The powerful permanent magnetic motor has a long lifetime and performs with high torque, which ensures for impressive stock removal. The electronic speed control allows for continuously variable speeds from3,000-10,000 oscillations per minute, so that the tool can be used on wood, steel, non-ferrous metal, glass, ceramics and plastics. The sanding plate has an adhesive pad to accept sandpaper or fleece with hook and loop system.


โดย: Jabra (arekaro ) วันที่: 3 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:10:07 น.
  

The BTW450Z features a Makita-built high torque motor that delivers 325 ft.lbs. of Max Torque, 1,600 RPMs, and 2,200 impacts per minute for a wide range of fastening tasks, including removing transmission bolts and lug nuts. Makita's proprietary hammer and anvil impact mechanism are manufactured using the best raw materials with the highest quality steel and unique heat hardening process for maximum fastening and driving power. The unique rubber joint shock absorbent handle helps protect the battery housing from vibration.The DeWalt D26670 Heavy Duty Laminate Trim Router comes with a 30,000 RPM, 5.6 Amp motor for the power and durability required to cut a variety of materials. Ideal for most trimming, small edge forming, and hinge routing applications, this trim router comes with a 1/4-inch collet and comfortable ergonomics for single-handed control. Other features include a precision-machined, cast-aluminum fixed base for longevity and an extra large locking knob for quick and simple motor release and/or course depth adjustments. Also included with this router is a micro-set thumb wheel for quick and accurate bit depth adjustments and a spindle lock button allows single-wrench bit changes. This trim router comes with a motor, a standard base, and a collet wrench.


โดย: Jabra (arekaro ) วันที่: 3 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:10:38 น.
  

The M12VC's 11 Amp, 2-1/4 peak horsepower motor produces enough speed to cut through hardwoods with ease. Equipped with electronic speed control, the M12VC produces a no-load speed of 8,000-24,000 RPM. This means the router maintains constant RPM even as the load varies, so you'll get precise, controlled cuts in a wide range of materials.Portable oil-less air compressors are great for powering pneumatic air tools around the job site and indoors. But they have a reputation for being excessively noisy and tough to tolerate; especially when using them indoors and for long periods of time. The noise makes it hard to talk or even listen to music without powering down the compressor. With the JC10 Single Stage Air Compressor, Rolair offers all the power and portability of traditional oil-less compressors in a product that's no louder than a normal speaking voice. At only 60 dB, the JC10 is one of quietest compressors on the market and can be used indoors all day long without the overpowering noise levels usually associated with oil-less compressors, and with 2.35cfm @ 90psi, it's perfect for all types of trim and finish work. It's lightweight and compact enough to carry to and around the job site easily, and the integrated roll cage helps protect vital components from damage. If you've ever been overpowered by the noise of your portable compressor, give a listen to the Rolair JC10 Single Stage Air Compressor and we're sure it will be music to your ears.


โดย: Jabra (arekaro ) วันที่: 3 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:10:56 น.
  

Don't waste time looking for the right cord to connect your device. Wi-Fi, AirPlay and Bluetooth connectivity make it easy to start streaming music right away. Effortlessly stream Pandora or Spotify or any other internet music app you like from your smartphone, tablet or laptop with no need for wires. Wi-Fi also makes it easy to access the music library on your computer or all the songs on your iPhone/iPod Touch, iPad or iTunes via AirPlay. 145W of massive 7.2-ch surround sound provides astonishingly high definition audio quality perfect for watching a Blu-ray blockbuster, going head-to-head with friends in a video game or putting on your favorite playlist during your next gathering. Crank up the volume on superior sound with a 7.2 channel 1015W A/V receiver (145W x 7 @ 8 ohms 1kHz 0.09% THD1ch. driven). Access countless internet music services like Pandora, Spotify and more via Wi-Fi with ease. Stream music from your iPhone/iPad, iTunes or compatible Apps with AirPlay. Built-in Bluetooth for music streaming from your smart phone or tablet means you'll have more devices to stream from then ever before. Get versatile HD connection options with seven HD inputs (5 HDMI, 2 component). Five HDMI inputs (up to 1080/24p capable) let you connect your PS3 console, a Blu-ray Disc player and still leave room to hook up 2 other HDMI-capable devices. Two component inputs (1080/60i capable) provide added HD-capable connectivity and versatility. Product Details: 7.2 Ch. Of Power - 145W per channel, this powerhouse envelopes you in a new level of sound performance. (145W x 7 @ 8ohms 1kHz 0.9% THD with 1 ch. driven) Bluetooth Built-in - Play your music out loud - stream it from your smart phone or tablet to the receiver. Sound Optimizer - No longer do you have to miss out movies dynamic sound effects when you need to keep the volume low, the sound optimizer enables you to hear the smallest sound effect at low volumes.This simple adapter will let you use an HR20, HR21, HR22, THR22 (TiVo), H21, or H23 receiver with a single-wire system for whole-home viewing. Easy installation - connect one end to the coaxial cable and then connect the attached coax and ethernet cables to your receiver. Connect to the internet using the menus and youre all set to go


โดย: Jabra (arekaro ) วันที่: 3 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:11:12 น.
  

The EP100 is a premium digital media player designed to easily organize and playback HD videos, music or photos from USB drives of any size. With robust network connectivity and optional WLAN wireless networking, the EP100 can play streamed media content over the network or the Internet. Whether playing heart warming home videos in the comfort of a living room or rendering a jaw dropping blockbuster movie experience in a home theater, the EP100 is exceptionally versatile, making it a great choice for all media playback needs.Instantly stream 600+ entertainment channels in up to 1080p HD quality. Includes one-stop search for finding the perfect moviefrom top channels like Netflix, Hulu Plus and Amazon Instant Video. The free app for iOS and Android even lets you stream music and photos from your phone to your TV. Includes built-in wireless, and works with virtually any TV.


โดย: Jabra (arekaro ) วันที่: 3 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:11:28 น.
  

Add music to any room or office with this Hi-Fi stereo system. Listen to CDs, AM/FM programming, or use the built-in dock to control & play your compatible iPod or iPhone while charging it.You can also take advantage of the audio-in feature and connect other audio sources, such as your PC, MP3, Tape Cassette or Turntable Player. Experience rich sound thanks to the bass reflex speakers. In addition to 360 watts of power, this music system also has a Play Timer & Alarm Clock so you can fall asleep or wake up to your music.The YHT-497 Home Theater System from Yamaha has a new sleek design and provides simple operation, yet includes essential capabilities for high definition home audio video enjoyment, offering popular features like USB input for iPhone and color on-screen display, as well as a 5.1 channel speaker system with a powerful 6 1/2" 100W subwoofer. This system is also ready for the future with sophisticated technologies like 4k video pass-through and ECO mode for lower power consumption.


โดย: Jabra (arekaro ) วันที่: 3 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:11:49 น.
  

Designed for car enthusiasts, this Armor All wet/dry vac comes with a powerful 2 HP motor and compact design. The vac easily picks up dirt for a thorough cleaning and the blower function is ideal for cleaning and drying motorcycles, car grilles and wheels. This portable unit with its 2.5-gallon polypropylene tank is strong enough to handle wet or dry cleanups around the house, garage or shop. Application: Wet/dry, Hose Diameter (in.): 1 1/4, Hose Length (ft.): 6, Gallons: 2 1/2, HP: 2, Power Cord (ft.): 10, Tank Material: PolypropyleneThe DeWalt DC385 is a 18V heavy-duty cordless reciprocating saw. The 18v cordless reciprocating saw provides 1 stroke length and 2900 SPM for fast cutting. Its keyless blade clamp allows for changing the blade quickly. The electric brake prevents blades from breaking. It is a compact and lightweight tool. The cordless saw has an anti-slip comfort grip, which provides increased comfort and control while operating.


โดย: Jabra (arekaro ) วันที่: 3 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:12:07 น.
  

Powered by a long-lasting 1.5Ah lithium ion slide battery, the Hitachi DS18DSAL 18-Volt Compact Pro Lithium Ion Drill/Driver packs a powerful punch. Efficient and easy to handle, this variable-speed tool provides professional power in the most compact, lightweight, and ergonomically designed body currently available. For added convenience, it comes with Hitachi's UB18DAL Lithium Ion Flashlight.NuMax SFL618BR 3-IN-1 flooring stapler, T-Cleat and L-Cleat nailer combination is the work horse in the NuMax line-up. Our gun shoots both cleated nails and staples. It shoots 15.5 and 16 gauge staples ranging from 1 to 2 Inch, and "L/T"cleats ranging from 1-1/2-Inch to 2-Inch. The 3-in-1 magazine has a capacity of 100-120 staples/cleats. The body of this gun is constructed of durable die-cast aluminum for job site dependability for daily use. It comes with two composite non-marring base plates for added stability and protection against scratches to the flooring surface. The interchangeable base plates allow you to install 1/2-Inch to 3/4-Inch nail down flooring. It provides a convenient long reach handle with a padded grip. Internally the driver blade is constructed of a very tough heat treated one piece hardened steel, aluminum cylinder, high quality rubber o-rings, and internal air filter.


โดย: Jabra (arekaro ) วันที่: 3 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:12:22 น.
  

This portable 12V air compressor comes in a durable polypropylene carry case for added versatility and uses quality components for quiet operation and extra long life. Including a 19ft air hose, it also comes with all the necessary fittings for tire inflation and camping or leisure gear.Powerful and easy to handle, the Festool T 15+3 Li-Ion Cordless Drill makes use of the unique FastFix interchangeable chuck system. Built to sit comfortably in your hand and allow for work in tricky spots, this cordless drill runs on lightweight, long-lived lithium-ion batteries. And with Festool's advanced MMC electronics, it is easy to set up for application-specific performance.


โดย: Jabra (arekaro ) วันที่: 3 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:12:42 น.
  

The new PE12-175 features a contoured, ergonomic grip on the gear housing, allowing for comfortable and continuous use in a variety of metalworking, automotive, stone, marble, and woodworking applications. The polisher’s 1200 W motor provides better overload capacities and a longer life expectancy. The increased torque of 124 inch-lbs. provides more power and control, enabling more efficient tool use. Additionally, with Vario Tacho Constamatic speed control, the polisher’s speed can be infinitely varied from the lowest to the highest value, while maintaining the tool’s no-load speed of 700 to 2,200 rpm. This enables consistent polishing across an entire surface as well as from job to job. The tool’s spindle stop enables quick and easy disc changes, the aluminum gear housing ensures a long tool life, and the side handle gives users more control when maneuvering the polisher. The polisher weighs only 4.8 lbs.Ridgid R7001 3/8-Inch Heavy Duty VSR Drill comes with a magnetic bit holder that conveniently stores bits and fasteners. The R7001 is the fastest drill in its class with 2700 RMP and features a 7.5 amp motor with hardened steel gears to ensure tool longevity and increased durability. This drill is equipped with a glass filled nylon housing for durability and a lock-on button for continuous drilling. It comes with a heavy duty contractor bag and an operator's manual. Specs: Input - 120V AC, 7.5 Amps; Chuck Size - 3/8 inch keyless; No Load Speed - 0-2700 Rpm; Net Weight - 3.6 pounds.


โดย: Jabra (arekaro ) วันที่: 3 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:12:59 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

arekaro
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]