ธันวาคม 2556

2
3
4
7
16
18
20
24
26
31
 
 
All Blog
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
 “กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก”
มรดกโลกที่กล่าวถึงในคำขวัญประจำจังหวัดกำแพงเพชรนั้น คืออุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ที่ได้รับการยกระดับขึ้นเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2534 พร้อมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีโบราณสถานที่น่าสนใจอยู่มากมายหลายแห่ง แบ่งได้เป็นในเขตเมืองกำแพงเพชร และนอกเขตเมืองกำแพงเพชร สำหรับโบราณสถานในเขตเมืองกำแพงเพชรยังแยกได้เป็นโบราณสถานฝั่งตะวันออก และโบราณสถานฝั่งตะวันตกซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไป

     ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมของเราได้เดินทางมาถึงยังจังหวัดกำแพงเพชรมีจุดมุ่งหมายมาที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ที่อยู่ใกล้กับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร จึงได้แวะเคารพสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับการเดินทาง แต่ระหว่างการไหว้ศาลฯอยู่นั้น ได้ยินเสียงแตรรถบ่อยมาก ตอนแรกเข้าใจกันว่าโค้งบริเวณศาลฯมีอุบัติเหตุบ่อยจึงต้องบีบแตรเพื่อเตือนกัน แต่ก็ไม่แน่ใจเลยสอบถามกับคนในพื้นที่ได้ความว่า คนที่กำลังขับรถนั้นไม่สามารถยกมือขึ้นทำความเคารพเจ้าพ่อหลักเมืองได้ การบีบแตรรถเป็นเสมือนหนึ่งการแสดงความเคารพต่อเจ้าพ่อหลักเมือง จึงทำให้ได้ยินเสียงแตรรถตลอดเวลา ดังนั้นถ้านักท่องเที่ยวท่านใดแวะไปเที่ยวแถวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแล้วได้ยินเสียงแตรรถ ตอนนี้คงไม่แปลกใจแน่นอน เมื่อกราบขอพรเจ้าพ่อหลักเมืองเรียบร้อยทีมงานของเราก็มุ่งตรงเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรได้เลย

โบราณสถานที่น่าสนใจภายในประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีดังนี้

โบราณสถานฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงในเขตกำแพงเมือง เป็นที่ตั้งของเมืองกำแพงเพชร ลักษณะโบราณสถานมักก่อสร้างจากศิลาแลงขนาดใหญ่ ภายในมีสถานที่น่าสนใจดังนี้

วัดพระแก้ว เป็นวัดที่มีความสำคัญต่อเมืองกำแพงเพชรเทียบได้กับวัดมหาธาตุของเมืองสุโขทัย และวัดพระศรีสรรเพชญ์ของเมืองอยุธยา เจดีย์ประธานของวัดมีสิงห์ล้อมรอบ ส่วนเจดีย์กลมฐานเป็นช้างล้อมรอบ ภายในวัดคงมีส่วนที่เห็นได้ว่าเคยเป็นวิหาร พระอุโบสถ และเจดีย์รายต่าง ๆ อยู่

วัดพระธาตุ ฐานเจดีย์องค์ประธานลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม เชื่อมต่อกับพระวิหารด้วยระเบียงคด ตัววัดล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว ทั้งสองข้างของวิหารมีเจดีย์รายตั้งอยู่เคียงข้าง

สระมน สระรูปสี่เหลี่ยมรอบสระมีคันดินทำเป็นคูน้ำล้อมรอบ กว้างประมาณ 16 เมตร จากการขุดค้นที่บริเวณนี้พบโบราณวัตถุพวกเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องประดับ

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรที่ชาวบ้านเคารพนับถือ และลิเกแก้บน

วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ในวัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
อีกหนึ่งมุมมองในวัดพระแก้ว (รูป 1-2) และวัดพระธาตุ (รูปที่3)

วัดพระธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
เจดีย์วัดพระธาตุ กำแพงแก้ววัดพระแก้ว พระพุทธรูปวัดพระแก้ว และทางขึ้นเจดีย์วัดช้างรอบ ตามลำดับ

     สำรวจฝั่งตะวันออกแล้ว ทีมงานก็ย้ายพื้นที่ไปทางโบราณสถานฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงในเขตกำแพงเมือง เป็นที่ตั้งของเมืองนครชุม วัสดุก่อสร้างจะเป็นจำพวกอิฐขนาดเล็ก สถานที่น่าสนใจมีดังนี้

วัดพระบรมธาตุ ตั้งอยู่กลางเมืองนครชุม เดิมเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ต่อมาถูกปฏิสังขรณ์โดยพ่อค้าชาวกะเหรี่ยง เจดีย์จึงเปลี่ยนไปเป็นแบบพม่า

วัดซุ้มกอ วัดขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงเคยขุดพบกรุพระเครื่อง “ซุ้มกอ” เจดีย์ประธานภายในวัดเป็นเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมทรงลังกา

วัดพระบรมธาตุเจดียาราม เดิมสันนิษฐานว่าเจดีย์ภายในวัดเป็นศิลปะสุโขทัยทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ แต่ได้รับการบูรณะจากเศรษฐีชาวพม่า เจดีย์จึงกลายเป็นศิลปะแบบพม่า ภายในพระอุโบสถ มีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัย และอยุธยา

กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธินก่อนถึงตัวเมืองกำแพงเพชร เป็นป้อมปราการก่อสร้างจากศิลาแลง มีประตูเข้าป้อมสี่ด้าน (แต่เวลาเปิดให้เข้าชมเปิดไว้ด้านเดียว) ภายในป้อมเป็นทุ่งหญ้ามีกว้างขวาง ตัวฐานป้อมใต้เชิงเทินเป็นเส้นทางเดินติดต่อถึงกันได้

นอกจากนั้นยังมีโบราณสถานอื่น ๆ เช่น วัดพระบรมธาตุเจดียาราม วัดเจดีย์กลางทุ่ง และวัดหนองพิกุลอีกด้วย

     โบราณสถานส่วนสุดท้ายของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร คือ โบราณสถานนอกเขตกำแพงเมืองหรือเรียกว่าเขตอรัญญิก

วัดพระนอน มีกำแพงศิลาแลงล้อมรอบวัดทั้งสี่ด้าน ฐานและเสาก่อด้วยศิลาแลงเช่นกัน ลักษณะที่ยังคงมองเห็นเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ด้านหน้า ด้านหลังเป็นวิหารพระนอนภายในประดิษฐานพระนอน ตัวพระวิหารก่อสร้างด้วยเสาศิลาแลงขนาดใหญ่ ยังคงหลงเหลือประติมากรรมให้เห็นได้บ้าง จำพวกใบเสมาลายเทพพนม

วัดพระสี่อิริยาบถ จุดเด่นของวัดอยู่ที่มณฑปจตุรมุข แต่ละทิศจะประดิษฐานพระพุทธรูปปาง 4 ทิศ 4 ปาง เดิน นั่ง ยืน นอน ปัจจุบันทรุดโทรมลงไปมาก จนพระพุทธรูปคงเหลือเพียงซากปรักหักพังให้เดาว่าเป็นพระปางอะไร แต่ที่ยังคงเห็นได้สมบูรณ์กว่าปางอื่น ๆ คือ พระยืน

วัดพระสิงห์ อยู่ใกล้กับวัดพระสี่อิริยาบถ ลักษณะเจดีย์ประธานมีซุ้มที่ฐานทั้งสี่ด้าน ด้านหน้าเหลือเค้าโครงว่าเคยเป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่สร้างบนฐานประดับรูปสิงห์ และนาค

วัดช้างรอบ เจดีย์บนฐานสูงใหญ่ปัจจุบันหักพัง เหลือเพียงฐานเจดีย์ ฐานล่างของตัวเจดีย์ประดับด้วยช้างล้อมรอบทั้งสี่ด้าน(ยังพอมองเห็นเป็นตัวช้างได้)

วัดช้าง เป็นวัดที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำ มีเจดีย์ประธานทรงระฆัง บริเวณฐานมีช้างล้อมรอบ และยังมีวัดอาวาสใหญ่อีกด้วย รูปภาพที่ทางทีมงานคัดเลือกมาอาจไม่ได้แสดงให้เห็นในทุก ๆ โบราณสถานหากต้องการเที่ยวชมเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ข้อแนะนำ
-เปิดเวลา 08.00-17.00 น ค่าเข้าชมชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 40 บาท สำหรับผู้ที่จะนำรถเข้าชมในบริเวณอุทยานจะต้องเสียค่าผ่านประตูคันละ 50 บาท รายละเอียดติดต่อ โทร. 055-711921, 055-712528
-ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่
-มีแผนที่จำหน่าย แผ่นละ 15 บาท หรือเป็นเล่ม เล่มละ 30 บาท

วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
วัดช้างรอบที่รอบฐานเจดีย์เต็มไปด้วยช้างปูนปั้น แต่ปัจจุบันเหลือเพียงเค้าโครงเท่านั้น

วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระนอน อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระนอน อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
วัดพระสี่อิริยาบถ และวิหารวัดพระนอนที่มีเสาวิหารต้นใหญ่

วัดช้าง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดช้าง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดช้าง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
พระพุทธรูป และพระเจดีย์วัดช้าง

วัดพระสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
วัดพระสิงห์เหลือเพียงพระพุทธรูปและฐานเจดีย์ให้เห็นเท่านั้น

กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี และพระพุทธรูปภายในวัดพระสิงห์Create Date : 15 ธันวาคม 2556
Last Update : 15 ธันวาคม 2556 19:25:38 น.
Counter : 1820 Pageviews.

12 comments
  

This combo package includes the KAC-5204 Amplifier and a Pair of KFC-W112S Subwoofers. Each KFC-W110S 10" subwoofer sports an injection-molded polypropylene cone with a thick urethane surround, a combination that promotes deep excursion and accurate bass response. Each sub handles up to 175 watts RMS, and performs brilliantly in either a sealed or a ported box. The reliable KAC-5204 2-channel amplifier powers the two subs comfortably with 150 watts in single-channel mode. A low-pass filter directs the correct frequencies to the subs, giving you plenty of bass without distortion. You'll hear and feel the low frequencies that your car's full-range speakers can't play.


โดย: History (arekaro ) วันที่: 15 ธันวาคม 2556 เวลา:19:27:13 น.
  

Feel The SoundType-R's class-leading excursion and stable structure offers real-world reduction in power compression. This provides increased bass performance output, as well as a consistent, clean, and distortion-free sound at nearly any listening level. The woofer cone is made of a multi-layered hybrid fiber that delivers powerful and uncolored vocal performance and musicality. These speakers perform with clarity and almost perfect balance under continuous power demands.A lot of speakers can sound loud. But very few speakers can handle an enormous amount of power and reproduce that sound with extreme clarity like the new and improved Type-R speakers. You get all the power handling without sacrificing clarity. Type-R speakers deliver solid performance, superior linearity, efficiency, and great bass response. Upgrade to Type-R speakers and hear the perfect balance of power and control.


โดย: History (arekaro ) วันที่: 15 ธันวาคม 2556 เวลา:19:30:07 น.
  

Both innovative and stylish, exclusive El Kameleon technology provides the ultimate anti-theft security advantage. The KD-AVX77's faceplate converts to a stealthy black appearance when the power is turned off--appearing unnoticeable to potential car stereo thieves. Once powered on, El Kameleon comes to life as a full function Multimedia player--complete with a unique electro-static touch panel operation interface and 3-D graphical menu system.


โดย: History (arekaro ) วันที่: 15 ธันวาคม 2556 เวลา:19:37:41 น.
  

To deliver peace of mind, security, and maybe even some entertainment, Cobra"s Drive HD Dash Cams record everything drivers see in full 1080P HD video. It"s a crazy world out there and Drive HD Dash Cams are the perfect solution to continuously record you surroundings keep you and your vehicle safe and secure. An embedded G-Sensor automatically saves clips where an impact has been detected. Drive HD Cams also take 12 megapixel still shots and all images and videos can be viewed on a TV or Computer.


โดย: History (arekaro ) วันที่: 15 ธันวาคม 2556 เวลา:19:38:47 น.
  

Absolute fidelity to musical sources takes form from speakers that reproduce the ambience in which sounds originate. Stage size, musicians’ movement, aural reflection and other distinctive details all bring these sounds to life. Pioneer A-Series speakers are available in 2-way component packages or coaxial designs in multiple sizes that fit most vehicles.


โดย: History (arekaro ) วันที่: 15 ธันวาคม 2556 เวลา:19:38:57 น.
  

Subwoofers reproduce sound based low range frequencies. This process is called the crossover effect and occurs because the vast majority of audio systems cannot cover the entire spectrum sufficiently to minimize sound distortion and maintain an appropriate frequency ratio. In the case of our CER3600D amplifier, a variable crossover is offered so that you, the listener, can have the ability to set the frequency at which the crossover occurs, thereby setting precise sound specifications on your subwoofer.


โดย: History (arekaro ) วันที่: 15 ธันวาคม 2556 เวลา:19:39:20 น.
  

New Wi-Fi Feature, Full HD Video: High Definition & High Frame Rate, Extended recording time with a high compression rate 2 megapixel CMOS sensor, Diagonal 120, horizontal 98, Built-in microphone, High-Capacity Memory Card Support (up to 32GB) Various Recording Modes, Motion Detection in Parking Mode Recording, 360 rotation cylinder in sleek design, Full HD label Universal File Format: MP4, Video Playback on various devices, BlackVue App and Software(for PC), MyWay Viewer Built-in GPS and G-sensor, Internal Emergency battery, Voice Guide, 3-color LEDs, Video out, Resolved Heat Issue
 

โดย: History (arekaro ) วันที่: 15 ธันวาคม 2556 เวลา:19:39:30 น.
  

If you're ready to ditch that bulky album full of scratched-up CDs and go digital, JVC's KD-X200 digital media receiver offers an impressive array of features for its price range, along with plenty of connections for all your devices.


โดย: History (arekaro ) วันที่: 15 ธันวาคม 2556 เวลา:19:39:56 น.
  

Enjoy your MP3/WMA files on CD or MP3 player with the SonyCDX-M20 Marine receiver. Plug in your iPod or Walkman player to the front aux input or connect easily to SiriusXM1 satellite radio to stream your favorite channels on the go. Plus experience great sound quality from the built-in equalizer and powerful 52x4 high power amplifier.


โดย: History (arekaro ) วันที่: 15 ธันวาคม 2556 เวลา:19:40:05 น.
  
Beltronics Pro RX65 radar/laser/safety detector provides ultra performance! This detector has it all. Digital technology provides ultra long-range detection. Features include text display, digital voice alerts, 7 selectable features, and custom travel case. It integrates with Laser Pro 905 for laser blocking.

โดย: History (arekaro ) วันที่: 15 ธันวาคม 2556 เวลา:19:40:27 น.
  

JVC designed their KD-X250BT digital media receiver to handle all your music devices, as well as giving you a significant upgrade in power over your factory radio. Plus, built-in Bluetooth gives you the convenience of hands-free calling, plus the ability to enjoy wireless streaming audio.
 

โดย: History (arekaro ) วันที่: 15 ธันวาคม 2556 เวลา:19:40:38 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13arekaro
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]