รวมโค้ตที่ใช้ในบล็อคการใส่ บีจี
เปลี่ยนรายละเอียดที่ต้องการ ตรงข้อความ สีแดง
คำสั่งที่ใส่ใน script จะแสดงผลทุกบล็อก
คำสั่งที่ใส่ที่ช่องรายละเอียดตอนสร้างบล้อก จะแสดงเฉพาะที่บล็อกนั้น1.ใส่ bg แบบ tile
<style>body{background-image:url(XXX);} </style>2.ใส่ bg แบบ fixed ไม่ให้ bg เลื่อนลงตาม scroll bar
<style>body{background-attachment: fixed;background-image:url(XXX);} </style>3.ใส่ bg เป็นรูปภาพเดียวทั้งหน้า
<style>Body{background-image:url(http:XXX);background-position: center (bottom left..etc..);background-repeat: no-repeat;background-attachment: fixed;background-color:color code;} </style>4.ใส่ bg โดยใช้สี
<style>body{background:color code}></style>5. ใส่ bg โดยไล่เฉดสี (gradient)
<body style="filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(endColorstr='color code 1', startColorstr='color code 2', gradienttype=0);">

gradienttype 0 ไล่สีตามแนวนอน
gradienttype 1 ไล่สีตามแนวตั้ง
6. ใส่ บีจี แบบมุมใดมุมหนึ่ง
<style>Body{background-image:url("ใส่โค้ตภาพที่นี้");background-repeat: no-repeat;background-position: top right;background-color: "ใส่โค้ตสีของบีจี";}</style>

top right เราสามารถเปลี่ยนได้ จะเปลี่ยนเป็น :: top left / center / bottom right / left7. ใส่บีจี แบบมุมใดมุมหนึ่ง ไม่เลื่อนไปตามบล็อค
<style type>body{background: ใส่โค้ตสีของบีจี url(ใส่โค้ตภาพที่นี้) no-repeat fixed left bottom}</style>

Left bottom เราสามารถเปลี่ยนได้ จะเปลี่ยนเป็น :: right top / left top / center / right bottomเปลี่ยนสี font


ใช้โค้ดกำกับด้าหน้า <> แล้วต้องใส่โค้ดปิดด้านหลังด้วยทุกครั้ง

<b>ตัวหนา</b> ....... ตัวหนา

<i>ตัวเอียง <i> ...... ตัวเอียง

<strong>เน้นตัวหนังสือ</strong> .... เน้นตัวหนังสือ

<font color=green>สีเขียว</font> ....... สีเขียว

<font size=?>ข้อความ</font> .... ตั้งขนาดได้จาก 1 ถึง 7

จัดข้อความให้อยู่กลางหน้า
<center>ใส่ข้อความที่นี่</center>

เปลี่ยนสไตย์ตัวหนังสือ
<font face="TH Charm of AU">ใส่ข้อความที่นี้</font>

ปกติการเปลี่ยนสีของ font จะใช้คำสั่ง
<font color=code>ใส่ข้อความที่นี้</font>

แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนสีของ font ทั้งหน้า ต้องใช้คำสั่งข้างล่างนี้1. Code เปลี่ยนสี font ทั้งหน้า
<style>body, ul, li, p{font: normal MS Sans Serif,Tahoma;font-size:10pt;color:black;} </style>2. Code เปลี่ยนสี font ทั้งหน้า
" ตัวหนังสือแบบหนา "
<style>p b font {font:bold 13px MS Sans Serif;} </style>

" ตัวหนังสือแบบธรรมดา "
<style>p b font {font:13px MS Sans Serif;} </style>3. Code เปลี่ยนสี font ทั้งหน้า
<style>font,td,div,p {font:18px MS Sans Serif;color:black;} </style>4. Code เปลี่ยนสี font ของ link
<style>A:hover{color:สีที่ 1;text-decoration: none;position: relative;left: -1px; top: 1;}A:link{color:สีที่ 2;text-decoration:none;}A:visited{color:สีที่ 3;text-decoration:none; </style>การใส่รูป1.ให้รูปไม่มีกรอบ
<style>img {border: none;} </style>2.ใส่รูปภาพ
<img src="URL ของรูป">3.ใส่รูปภาพ
<img src="URL ของรูป" "border=0">4.ใส่รูปภาพพร้อมคำพูด
<img src="URL ของรูป" alt="***">ใส่ข้อความต่อจากภาพได้เลยค่ะ


การใส่ Link1.ทำ Link
<a href ="URL Link">ข้อความที่ต้องการ</a>2.ทำ Link เปิดหน้าใหม่
<a href =URL Link target=_blank>ข้อความที่ต้องการ</a>3.ทำรูปให้กับ Link
<a href="URL Link"><img src="URL ของรูป"></a>4.ทำรูปให้กับ Link (เปิดหน้าใหม่)
<a href="URL Link" target=_blank><img src="URL ของรูป"></a>


ลบพื้นหลังและลบกรอบสีขาว


<style>table {background-color: transparent;border-style: none;border-spacing: none;}td {border: none;border-color: none;background: none;} </style>เปลี่ยน Bullet (จุดกลมๆที่อยู่หน้า Group Blog)

<style>ul{list-style: ;list-style-image: url(URL ของรูป);} </style>เปลี่ยน Title Bar (แถบสีฟ้าที่อยู่บนและล่างสุด)


<script language="Javascript">
var tt = 0;
var FMess = new Array("ข้อความที่ 1","ข้อความที่ 2","ข้อความที่ 3")
function FTitle()
{
document.title = FMess[tt]
tt = (tt < (FMess.length -1)) ? tt + 1 : 0;
setTimeout('FTitle()',700);
}
FTitle();
</script>เปลี่ยน Cursor


<body style="cursor:url(URL ของรูป ไฟล์ .ani หรือ .cur)">เปลี่ยนสี Scrollbar (แถบลากขึ้นลงด้านขวามือ)


<STYLE> body { scrollbar-3d-light-color:โค้ดสี; scrollbar-arrow-color:โค้ดสี; scrollbar-3d-light-color:โค้ดสี; scrollbar-arrow-color:โค้ดสี; scrollbar-base-color:โค้ดสี; scrollbar-dark-shadow-color:โค้ดสี; scrollbar-face-color:โค้ดสี; scrollbar-highlight-color:โค้ดสี; scrollbar-track-color:โค้ดสี; scrollbar-shadow-color:โค้ดสี; }</STYLE>เปลี่ยนรูปเรารักในหลวง (Login ท้ายชื่อใน Comment)


<script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/images/smile.gif") {document.images[i].src="URL ของรูป"}</script>จำนวนผู้ชมออนไลน์


<script type="text/javascript" src="//fastonlineusers.com/on4.php?d=URL บล็อคของคุณ"></script> : Users Onlineใส่รูปให้กล่อง Comment


<style type=text/css>textarea{width:300;height:200;background:url(URL ของรูป);color=โค้ดสีเวลาพิมพ์; font-family : MS Sans Serif; font-size:14pt; }</style>ส่งอีเมล์


<a href="mailto:ที่อยู่อีเมล์ของคุณ">ส่งอีเมล์</a>

หรือใส่รูป


<a href="mailto:ที่อยู่อีเมล์ของคุณ"><img src="URL ของรูป"></a>เปลี่ยน Logo Bloggang


<script>document.images[0].src="URL ของภาพ"; document.images[0].width =0 ; document.images[0].height =0</script>เปลี่ยน Now Here


<script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/images/now.gif") {document.images[i].src="URL ของภาพ"}</script>

Theme อิสระ - เมนูซ้าย, ขวา เปลี่ยนไม่ได้ค่ะ
ทำกรอบรอบๆบล็อค

<script language="JavaScript1.2">
if (document.all)
document.body.style.cssText="border:10 ridge โค้ดสี"
</script>

ชนิดของกรอบ dotted, dashed,solid, groove, ridge, inset, outset, doubleข้อความต้อนรับ

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
alert("ข้อความที่จะทักทาย")
// End -->
</script>

ข้อความบอกลา

<Script Language="VBScript"> Sub Window_onUnLoad() alert("ข้อความที่ต้องการ") End Sub </Script>
คลิ๊ก MOUSE ขวาแล้วไม่มีอะไรขึ้นมาเลย


<script type="text/javascript" src ="//www.geocities.com/paradijs.bloggang/mouse.js"> </script>เวลาที่ Status Bar


<script type="text/javascript" src ="//www.geocities.com/paradijs.bloggang/time.js"> </script>ลูกเล่นเมื่อเปลี่ยน Webpage


<="Page-Enter" content="RevealTrans (Duration=3, Transition=23)">
<="Page-Exit" content="RevealTrans (Duration=2, Transition=23)">Mouse ชี้ที่ Link แล้วเป็นสีรุ้ง


<script type="text/javascript" src ="//www.geocities.com/paradijs.bloggang/link.js"> </script>กรอบนับ Comment โดยคุณ กึ่งยิงกึ่งผ่าน
จะใช้อันไหนก็ได้ค่ะ ตามสบายค่ะ


<script>HTML = document.body.innerHTML; CommentCount = 0; var reg = new RegExp("-- Comment", "gm"); while(reg.test(HTML)) CommentCount++; CommentCount--; for(i=1; i<=CommentCount; i++){ originalHtml = document.getElementById( i ).innerHTML; beforeHtml = '<fieldset style="border:โค้ดสี double 3px; padding:20"> <legend align=center><img src=URL ของรูป> Comment No. ' + i + ' <img src=URL ของรูป> </font></legend>';document.getElementById( i ).innerHTML = beforeHtml + originalHtml;} </script>
เปลี่ยนสีกรอบกล่อง comment พร้อมตกแต่งเขียนข้อความที่กรอบเล็ก

<script>HTML = document.body.innerHTML; CommentCount = 0; var reg = new RegExp("-- Comment", "gm"); while(reg.test(HTML)) CommentCount++; CommentCount--; for(i=1; i<=CommentCount; i++){ originalHtml = document.getElementById( i ).innerHTML; beforeHtml = '<fieldset style="border: สีของกรอบใหญ่ solid 1px; padding:4"> <legend align=center(left)(right)style="border: สีของกรอบเล็ก solid 1px; padding:2; background: none">คห.ที่' + i + ' </font></legend>';document.getElementById( i ).innerHTML = beforeHtml + originalHtml;}</script>ส่งหลังไมค์


<a href ="URL หลังไมค์" target='_blank'> ส่งหลังไมค์ที่นี่</a>

หรือใส่รูป


<a href ="URL หลังไมค์" target='_blank'><img src="URL ของรูป" border=0></a>โค้ดทำกรอบและเปลี่ยนคำให้กับ Submit และ Reset


<script>
document.forms.reply.Submit.value = "Submit";
document.forms.reply.Reset.value = "Reset";
document.forms.reply.Submit.style.width = 100;
document.forms.reply.Reset.style.width = 100;
document.forms.reply.Submit.style.height = 30;
document.forms.reply.Reset.style.height = 30;
document.forms.reply.Submit.style.backgroundColor = "black";
document.forms.reply.Reset.style.backgroundColor = "black";
document.forms.reply.Submit.style.color = "#e65c7c";
document.forms.reply.Reset.style.color = "#e65c7c";
document.forms.reply.Submit.style.border = "3px double #e65c7c";
document.forms.reply.Reset.style.border = "3px double #e65c7c";
</script>

Submit = เปลี่ยนเป็นคำที่ต้องการแทน Submit
Reset = เปลี่ยนเป็นคำที่ต้องการแทน Reset
100 = ความยาวของกรอบ
30 = ความสูงของกรอบ
black = สีพื้นหลังที่ต้องการ
#e65c7c = สีตัวอักษรที่ต้องการ
3px double #e65c7c = ขนาด, ชนิด, และสีกรอบที่ต้องการ
ชนิดกรอบจะมี solid, inset, outset, groove, ridge, dashed, dotted, หรือ doubleโค้ดเชคข้อความหลังไมค์

ต้อง Login ที่ Bloggang ก่อนค่ะ ถึงจะเชคข้อความหลังไมค์ได้


<a href ="//www.pantip.com/cafe/krazip/index.php" target=_blank>เชคข้อความหลังไมค์</a>

หรือใส่รูป


<a href="//www.pantip.com/cafe/krazip/index.php" target=_blank><img src="URL ของรูปที่ต้องการ" border="0"></a>โค้ดเปลี่ยนรูปตรง Rss Feed


<script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/images/icon_rss.png") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ต้องการ"}</script>โค้ดเปลี่ยนรูปตรง My Network


<script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/images/icon_network_mini1.gif") {document.images[i].src="ใส่ URL ของรูปที่ต้องการเปลี่ยน"}</script>โค้ด กลับขึ้นข้างบนของ Page


<center><a href="#top">TOP</a></center>การใส่เพลง


ใส่เพลง Real Player ram, rm


<OBJECT ID=video1 CLASSID="clsid:CFCDAA03-8BE4-11cf-B84B-0020AFBBCCFA" HEIGHT=70 WIDTH=300>
<PARAM NAME="controls" VALUE="ControlPanel,StatusBar">
<PARAM NAME="console" VALUE="Clip1">
<PARAM NAME="autostart" VALUE="true หรือ false">
<PARAM NAME="src" VALUE="URL เพลง">
<EMBED SRC="URL เพลง" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" CONSOLE="Clip1" CONTROLS="ControlPanel,StatusBar" HEIGHT=70 WIDTH=300 AUTOSTART=false>
</OBJECT>ใส่เพลง wma, wmv, mp3
มี Console เปิด - ปิด


<EMBED SRC="URL เพลง wma, wmv, mp3" HEIGHT="40" WIDTH="170" AUTOSTART="true" VOLUME="50%" MASTERSOUND></EMBED>
<embed src=url ของเพลง autostart=true loop=false height=45 width=170></embed>


ไม่มี Console เปิด - ปิด


<EMBED SRC="URL เพลง wma, wmv, mp3"HIDDEN="true" AUTOSTART="true" LOOP="true" VOLUME="50%" MASTERSOUND></EMBED>
<BGSOUND balance=0 src=url ของเพลง volume=-600 loop=0>ใส่เพลง swf


<object id="mediaplayer" height="45" width="170" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6"standby="Loading Microsoft Windows Media Player components" viewastext><param name="url"value="URL เพลง swf"><param name="autostart" value="ture"></object>
ไม่มี รูป console สำหรับไฟล์ swf

<embed pluginspage=//www.macromedia.com/go/getflashplayer src=url ของเพลง swf width=1 height=1 type=application/x-shockwave-flash quality=high></embed>


การใช้โค้ต Blockquote

เมื่อเขียนบทความยาวๆ จะจัดข้อความให้อ่านได้ง่ายๆ
จัดระยะเว้นวรรคหน้าหลังให้เท่าๆกัน
ไม่ใช้ blockqoute


ดร.สิติมา จิตตินันทน์ นักวิชาการจากสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลถึงเรื่องอาหารเช้ากับสุขภาพว่า อาหารเช้านั้น เป็นมื้อที่สำคัญที่สุดของวัน และการไม่รับประทานอาหารเช้าก็มีผลเสียมากกว่าผลดี

กล่าวคือนับจากอาหารมื้อเย็น จะเห็นได้ว่า ร่างกายของเราต้องอดอาหารมาประมาณ 10-12 ชั่วโมง ซึ่งส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ดังนั้น หากงดอาหารเช้าจะทำให้มีแนวโน้มการรับประทานอาหารที่มีพลังงานและไขมันสูงในมื้อเที่ยงมากขึ้น จนเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

“อาหารเช้าที่เหมาะสมควรมีค่าพลังงานและสารอาหารอย่างน้อย 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25 ของปริมาณที่ควรจะได้รับตลอดวัน ส่วนการกระจายของพลังงานในมื้อกลางวันและมื้อเย็น ควรอยู่ที่ร้อยละ 35 และ 30 ตามลำดับ และที่เหลือเป็นพลังงานจากอาหารว่างอีกร้อยละ 10”
ใช้ blockqoute


ดร.สิติมา จิตตินันทน์ นักวิชาการจากสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลถึงเรื่องอาหารเช้ากับสุขภาพว่า อาหารเช้านั้น เป็นมื้อที่สำคัญที่สุดของวัน และการไม่รับประทานอาหารเช้าก็มีผลเสียมากกว่าผลดี

กล่าวคือนับจากอาหารมื้อเย็น จะเห็นได้ว่า ร่างกายของเราต้องอดอาหารมาประมาณ 10-12 ชั่วโมง ซึ่งส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ดังนั้น หากงดอาหารเช้าจะทำให้มีแนวโน้มการรับประทานอาหารที่มีพลังงานและไขมันสูงในมื้อเที่ยงมากขึ้น จนเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

“อาหารเช้าที่เหมาะสมควรมีค่าพลังงานและสารอาหารอย่างน้อย 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25 ของปริมาณที่ควรจะได้รับตลอดวัน ส่วนการกระจายของพลังงานในมื้อกลางวันและมื้อเย็น ควรอยู่ที่ร้อยละ 35 และ 30 ตามลำดับ และที่เหลือเป็นพลังงานจากอาหารว่างอีกร้อยละ 10”<blockquote>ใส่รายละเอียดที่นี่</blockquote>

ใส่รูปหรือข้อความให้เคลื่อนที่ (Marquee)


การเคลื่อนที่มีหลายแบบ
เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ ที่ direction และเปลี่ยนความเร็วที่ scrollamount<marquee>ใส่ข้อความตรงนี้</marquee>

ใส่ข้อความตรงนี้<marquee direction=right scrollamount=1>ใส่ข้อความตรงนี้ </marquee>

ใส่ข้อความตรงนี้<marquee><img src=XXX></marquee>

<marquee direction=right scrollamount=1><img src=XXX></marquee>

<marquee direction=right scrollamount=2><img src=XXX> ให้รูปวิ่งพร้อมข้อความ</marquee>

ให้รูปวิ่งพร้อมข้อความ<marquee direction=up style="filter:wave(add=0, lightstrength=75, phase=1, strength=1, freq=2);color:#FF0000"><center>ใส่ข้อความหรือรูปที่นี่
ใส่ข้อความหรือรูปที่นี่
ใส่ข้อความหรือรูปที่นี่
ใส่ข้อความหรือรูปที่นี่<marquee>


ใส่ข้อความหรือรูปที่นี่
ใส่ข้อความหรือรูปที่นี่
ใส่ข้อความหรือรูปที่นี่
ใส่ข้อความหรือรูปที่นี่

<marquee width=350 height=250 direction=up scrollamount=1><center>ใส่ข้อความและรูปที่นี</center></marquee>ใส่ข้อความและรูปที่นี


การใช้ / ใส่ Fieldset Box
<fieldset>ใส่รายละเอียดที่นี่</fieldset>


ใส่รายละเอียดที่นี่

<fieldset><<egend>Title</legend>ใส่รายละเอียดที่นี่</fieldset>

Titleใส่รายละเอียดที่นี่

<fieldset style="border:1px solid #FF0000; padding:10;"><legend align="left">Title</legend><p align="center (left, right)">ใส่รายละเอียดที่นี่</p></fieldset>

Title

ใส่รายละเอียดที่นี่

ความหน้าของกรอบ 2px
ชนิดของกรอบ dotted, dashed,solid, groove, ridge, inset, outset, double


ใส่กรอบ (Table) หลายๆแบบให้ข้อความ


<center><table style="border: 1px solid color code;"cellpadding="5" cellspacing="10"<tr><td><center>
ใส่รายละเอียดที่นี่</center>
</td></tr></table></center>dotted 2px


dashed 2px


solid 2px


groove 5px


ridge 5px


inset 5px


outset 2px


double 5px


cellpadding="5"
cellpadding="10"
cellpadding="20"
1.แบบไม่มีพื้อนหลัง
<style>
fieldset{
border: 3px ใส่ชนิดของกรอบ;
padding: 5px 5px 5px 5px;
border-color : ใส่โค้ดสีกรอบ;}
</style>2.ใส่พื้นด้วยโค้ตสี
<style>
fieldset{
border: 3px ใส่ชนิดของกรอบ;
padding: 5px 5px 5px 5px;
background-color: white;}
border-color : ใส่โค้ดสีกรอบ;}
</style>3.ใส่พี้นหลังด้วยภาพ
<style>
fieldset{
border: 3px ใส่ชนิดของกรอบ;
padding: 5px 5px 5px 5px;
background-image:url(ใส่ URLรูป);
border-color : ใส่โค้ดสีกรอบ;}
</style>
fieldset = กรอบของ Emotions
เมื่อใช้โค้ดนี้แล้ว จะมีผลกับ fieldset กรอบมน ที่ใช้ภายในบล็อคค่ะ
padding: 5px 5px 5px 5px = ระยะห่างของตัวอักษรจากกรอบ
width: 180px = ความยาวของกรอบ เปลี่ยนตัวเลขได้ค่ะ
border: 1px = เปลี่ยนขนาดของกรอบได้ค่ะ

ชนิดของกรอบจะมี
inset, outset, double, dotted, dashed, groove, ridge, solid
ก่อนทำกรอบของ Emotions


ก่อนทำกรอบของ Emotions


และถ้าคุณใช้ fieldset ในบล็อคโค้ตอันนี้ก็จะกำหนดโค้ตนั้นๆไปด้วย
อย่างเช่น ที่หน้าบล็อคของ ดอกหญ้า


อย่างภาพนี้ เส้นขอบดำๆ และพื้นสีขาว
ดอกหญ้าก็จะใช้ โค้ต

" อย่าเอาหัวใจ
ไปผูกติดกับตีนใคร
เมื่อเขาก้าวขาออกไป
เราจะเจ็บใจเสมอ"
(โค้ตอันนี้ดอกหญ้าว่างไว้ช่อง แก้ไข Profile ส่วนตัว)
<fieldset>

<center><img src=//i102.photobucket.com/albums/m85/penporn2006/1e8a0c82.gif>

<img src=//www.bloggang.com/data/clownie/picture/1178172033.gif>

" อย่าเอาหัวใจ
ไปผูกติดกับตีนใคร
เมื่อเขาก้าวขาออกไป
เราจะเจ็บใจเสมอ"

<img src=//www.bloggang.com/data/same-same/picture/1178351538.gif></center>

</fieldset>

(และโค้ตนนี้ ว่างไว้ที่ "จัดการ Script area")
<style>
fieldset{
border: 1px solid;
padding: 5px 5px 5px 5px;
border-color : black;}
</style>

ขอบคุณโค้ต จากบล็อค ป้ามด และ พี่ paradijsTOPUpdate : 7 เมษายน 2551Create Date : 07 เมษายน 2551
Last Update : 7 เมษายน 2551 6:08:36 น. 94 comments
Counter : 9141 Pageviews.

 
ขอบคุณจ๊า


โดย: แม่เฮือน วันที่: 7 เมษายน 2551 เวลา:2:46:51 น.  

 
ขอบคุณมากคับ


โดย: NN - BB วันที่: 7 เมษายน 2551 เวลา:8:23:39 น.  

 
อ่านแล้วมี่ก็ยังเอ๋อๆหลายโค๊ดเลยค่ะพี่ดอกหญ้า


โดย: ญามี่ วันที่: 7 เมษายน 2551 เวลา:12:11:22 น.  

 
ขอบคุณคะเอาไปใช้ในคำนำคะ


โดย: หนึ่งคิด วันที่: 8 เมษายน 2551 เวลา:8:06:19 น.  

 
ว้าว ชอบจังเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ


โดย: The bitter sweet person วันที่: 8 เมษายน 2551 เวลา:16:25:46 น.  

 
ครบหมดเลย ขอบคุณมาก ๆ ค่า


โดย: หยกบัว วันที่: 25 เมษายน 2551 เวลา:2:45:31 น.  

 
ขอบคุณคับ จะลองไปใช้ดูคับ


โดย: ยูทาโร่ วันที่: 25 เมษายน 2551 เวลา:3:03:21 น.  

 
อ่านแล้วเข้าใจง่ายดีค่ะ ขอบคุณนะคะ


โดย: mayosamurai (mayosamurai ) วันที่: 26 เมษายน 2551 เวลา:12:03:31 น.  

 
ขอไปใช้ 1 อันคับ ขอบคุณมากคับ


โดย: electric@me IP: 117.47.2.240 วันที่: 26 เมษายน 2551 เวลา:15:30:03 น.  

 
ขอบคุนคะ


โดย: shindanho วันที่: 1 พฤษภาคม 2551 เวลา:17:02:15 น.  

 
เพิ่งเข้ามาครั้งแรก ก็ถูกใจมาก

เพราะกำลังฝึกหัดแต่งบล๊อค

มีบางโค๊ดที่สนใจ ขออนุญาติ ก๊อปปี้ไปเก็บไว้ใช้นะค๊ะ

ขอบคุณมาก


โดย: ยายเก๋า ,ชมพร (ชมพร ) วันที่: 3 พฤษภาคม 2551 เวลา:23:24:30 น.  

 
ขอบคุณมากๆ
ครับ


โดย: pasttime วันที่: 17 พฤษภาคม 2551 เวลา:16:23:42 น.  

 
ขอบคุณค่ะ....จะพยายามนะค่ะ


โดย: familylove วันที่: 24 พฤษภาคม 2551 เวลา:1:10:03 น.  

 
สวัสดีค่ะกำลังแต่งบ้านอยู่
ขออนุญาติเอาไปใช้ด้วยคนน่ะค่ะ
ขอถามค่ะ ตรงheader น่ะค่ะเอาไปใส่แล้วแต่ความยาวไม่พอดีกะblog น่ะค่ะไม่ทราบว่าต้องแก้ไขยังไงค่ะ รบกวนด้วยค่ะ


โดย: jo (jopu ) วันที่: 12 มิถุนายน 2551 เวลา:12:54:06 น.  

 
ขอบคุณคะ
ก๊อปโค้ด
ใส่ bg แบบ fixed ไม่ให้ bg เลื่อนลงตาม scroll bar
ไปใช้แล้ว..


โดย: ญดา IP: 61.19.227.2 วันที่: 25 มิถุนายน 2551 เวลา:14:07:18 น.  

 
ขอบคุณมากมายจ้า


โดย: dao_venut วันที่: 23 กรกฎาคม 2551 เวลา:0:27:27 น.  

 
เข้ามาขอบคุณค่ะ


โดย: เข็มเพชร วันที่: 29 กรกฎาคม 2551 เวลา:23:02:23 น.  

 
ขอบคุณคะ


โดย: sysee วันที่: 21 สิงหาคม 2551 เวลา:14:56:24 น.  

 
แวะเข้ามาขอบคุณที่ไปให้คำแนะนำเรื่องการใส่ภาพค่ะ

ต้องขยายขนาดภาพนี่เอง..โง่อยู่นาน แฮ่ะ..

แล้วจะลองทำดูนะคะ

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ


โดย: แค่คนหนึ่งคน IP: 203.158.4.152 วันที่: 23 สิงหาคม 2551 เวลา:11:56:50 น.  

 
วันนี้มาขอโค้ดทำกรอบและเปลี่ยนคำให้กับ Submit และ Resetไปใช้นะคะ
ขอบคุณค่า


โดย: coji วันที่: 4 กันยายน 2551 เวลา:15:35:17 น.  

 
ขอบคุณเป็นประโยชน์มากเลย แต่ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไร
แต่ขอหยิบไปใช้บ้างนะ


โดย: ฮะเก๋าน้อยๆ วันที่: 5 กันยายน 2551 เวลา:11:00:47 น.  

 
เข้ามาหาข้อมูล คะ อิอิ ขอบคุณมาก ๆ จ้า


โดย: **หิมะใต้พระจันทร์** วันที่: 14 กันยายน 2551 เวลา:23:36:06 น.  

 
ขอบคุณนะคะ มาขอจิ๊กไปใช้ค่ะ


โดย: หมูน้อยแก้มใส วันที่: 17 กันยายน 2551 เวลา:22:28:02 น.  

 
ขอบคุณนะคะ อิอิ


โดย: sIne (spionneg ) วันที่: 24 กันยายน 2551 เวลา:16:51:05 น.  

 
ขอบคุณมากๆค่ะ
มาเอาบางอย่างไปใช้น่ะค่ะโดย: Fullgold วันที่: 12 ตุลาคม 2551 เวลา:13:29:20 น.  

 
พึ่งลองทำบล๊อกค่ะ ขออนุญาตนำโค้ตไปวางไว้ที่บล๊อก
นะคะ เเล้วจะเเวะมาอีกค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ปล.. ขออนุญาต (อีกที) เเอดคุณดอกหญ้าไว้ด้วยนะคะ


โดย: น้องพลอย..กะ..ใยบัว (อมิธีสท์ ) วันที่: 17 ตุลาคม 2551 เวลา:2:02:44 น.  

 
ขอบคุณมากๆ ค่ะ

จะค่อยๆ ลองใช้ไปนะคะ


โดย: ฉันรักสีเขียว (cruduslife ) วันที่: 19 ตุลาคม 2551 เวลา:17:17:58 น.  

 
ขอบคุณมากๆค่า


โดย: หมูเบญ วันที่: 23 ตุลาคม 2551 เวลา:22:30:25 น.  

 
ซึ้งในน้ำใจที่สุดดด..เลยจ้า


โดย: ลูกน้ำ (ลั้นลา~ร่าเริง ) วันที่: 25 ตุลาคม 2551 เวลา:16:25:45 น.  

 
ขอบคุณมากคะ

มาขอเก็บเกี่ยวความรู้ไปนะคะ


โดย: tanew (tanew ) วันที่: 27 ตุลาคม 2551 เวลา:7:25:15 น.  

 
ขอบคุณนะคะ ช่วยคนหัดทำ blog ใหม่ได้เยอะเลยล่ะค่ะ


โดย: คุณลูกแมว วันที่: 29 ตุลาคม 2551 เวลา:17:39:25 น.  

 
ขอบคุณมากมาย มากที่สุด
วันนี้มาขอไปใช้เยอะเลยค่ะโดย: kik (L.wayu ) วันที่: 29 ตุลาคม 2551 เวลา:19:58:53 น.  

 
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ


โดย: Bigmommy วันที่: 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา:22:20:29 น.  

 
ขอบคุณหลายเจ้า


โดย: หญิงจ๊ะ วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:15:24:37 น.  

 
ใจดีที่สุดเลย สาวเมืองเลย แหะๆ


โดย: beuysliv วันที่: 17 พฤศจิกายน 2551 เวลา:5:17:21 น.  

 
ขอบคุณสำหรับน้ำใจที่มาแบ่งปันนะคะ
ขออนุญาตadd นะคะ


โดย: ขนมไทยห่อใบตอง วันที่: 19 พฤศจิกายน 2551 เวลา:12:25:18 น.  

 
ว้าว อันนี้ก็เยี่ยม ต้องเก็บข้อมูลไว้ก่อน
มือใหม่หัดทำ จะค่อยๆ เรียนรู้ไป
ใจดีจริงๆ ขอให้สวย ให้รวย แล้วก็
สุขภาพดีตลอดไปนะจ๊ะ


โดย: Pimboonya (Pimboonya ) วันที่: 22 พฤศจิกายน 2551 เวลา:12:01:58 น.  

 
ขอบคุณนะคะ
ที่แบ่งปัน


โดย: หนังสือปกสวย วันที่: 23 พฤศจิกายน 2551 เวลา:11:28:02 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ

เพิ่งหัดทำ blog เหมือนกัน ยังงงๆอยู่เลย

ขออนุญาตเอา link ของคุณดอกหญ้าไปแปะไว้ที่บ้านของตัวเองนะคะ


โดย: พราว..พิสุทธิ์ วันที่: 5 ธันวาคม 2551 เวลา:13:15:38 น.  

 
ขอบคุณค่ะ ขอเอาทั้ง โค้ด และรูปไปใช้ด้วยนะ


โดย: Nattcha2 วันที่: 13 ธันวาคม 2551 เวลา:2:44:52 น.  

 
มาขอlink ไว้ที่หน้านะคะ


โดย: หนึ่งคิด วันที่: 3 มกราคม 2552 เวลา:15:13:30 น.  

 
ขอบคุณมากเลยนะคะ จะได้ทำเป็นกะเค้าซะที ไชโย!


โดย: mey (meynopp ) วันที่: 3 มกราคม 2552 เวลา:22:35:42 น.  

 


โดย: river_jb วันที่: 12 มกราคม 2552 เวลา:17:55:59 น.  

 


โดย: panpimpeem วันที่: 13 มกราคม 2552 เวลา:12:21:21 น.  

 
อยากได้หัวบล๊อคแบบนี้ รบกวนขอโค๊ดหน่อยนะค่ะ
เมล์ nida_sue@hotmail.com
ขอคุณล่วงหน้าคร่าาาาา


โดย: panpimpeem วันที่: 13 มกราคม 2552 เวลา:12:23:59 น.  

 
ขอบคุณค่ะโดย: แม่นางหลินฮุ่ย วันที่: 21 มกราคม 2552 เวลา:22:43:07 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ มือใหม่จะได้มีบลอคจ๋วยๆ กับเค้าแย้ว


โดย: ละอองหญ้า ในสายหมอก IP: 58.136.61.63 วันที่: 22 มกราคม 2552 เวลา:14:22:18 น.  

 
ขอบคุณค่ะ กำลังงมทำบล็อคอยู่พอดี จะลองทำดูนะคะ


โดย: Poo-Ma วันที่: 26 มกราคม 2552 เวลา:3:45:00 น.  

 
ขอบคุณมากๆนะคะ


โดย: sberry (sberryitem ) วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:0:17:29 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ ช่วยได้เยอะเลยค่ะ


โดย: น้องไอซ์-แม่ชมพู่ วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:9:59:17 น.  

 
เอาอีกรอบ thank you

Merci beaucoup


โดย: ฟ้าริน (ปั้นน้ำกะฟ้าริน ) วันที่: 3 มีนาคม 2552 เวลา:18:23:04 น.  

 
ขอบคุณค่ะ กำลังหัดทำบล็อกอยู่ค่ะ จะลองนำไปใช้ดู


โดย: nin77 วันที่: 6 มีนาคม 2552 เวลา:6:21:47 น.  

 
พึ่งหัดแต่งบล็อค ได้ความรู้ไปใช้เยะเลย ขอบคุณมากๆค่า


โดย: tip_kitty วันที่: 29 มีนาคม 2552 เวลา:11:00:16 น.  

 
ได้ความรู้ไปอื้อเลย
ขอบคุณมากมายค่ะ
จะนำไปใช้ดูค่ะ
ขอให้เจ้าของ blog ร่ำรวย สวย สุข


โดย: Mamesu วันที่: 12 เมษายน 2552 เวลา:22:05:59 น.  

 
มีทุกสิ่งให้เลือกสรรค์จริงๆค่ะ ขอบคุณนะคะ


โดย: Super Toudou วันที่: 25 เมษายน 2552 เวลา:5:34:31 น.  

 
ขอบคุณมากนะคะ


โดย: Kitsunegari วันที่: 13 พฤษภาคม 2552 เวลา:16:10:05 น.  

 
ขอบคุณค่ะ Code พวกนี้ช่วยได้หลายเรื่องเลย
แล้วขาประจำจะกลับมาใหม่ค่ะ


โดย: แม่กปอม IP: 125.24.58.238 วันที่: 23 พฤษภาคม 2552 เวลา:17:51:33 น.  

 
ขอบคุณค่า


โดย: Cecile_FCB วันที่: 24 พฤษภาคม 2552 เวลา:14:48:41 น.  

 
up blogเสร็จแล้วค่ะ
มาชวนไปเที่ยวค่ะ แล้วไปคุยกันนะคะ

รบกวนถามนิดนึงค่ะ
ถ้าจะเอาข้อความตัววิ่งไปไว้ที่หัวblog ต้องไปใส่ที่ไหนคะ


โดย: แม่กะปอม IP: 125.25.201.234 วันที่: 24 พฤษภาคม 2552 เวลา:17:00:43 น.  

 
ขอบคุณมากนะคะได้ความรู้มากมายเลย


โดย: phorkaew IP: 117.47.141.214 วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:1:59:19 น.  

 
สุดยอดครับ


โดย: สวนิต IP: 124.121.141.123 วันที่: 18 มิถุนายน 2552 เวลา:13:31:38 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: TungTan วันที่: 20 มิถุนายน 2552 เวลา:4:01:22 น.  

 
มาเก็บไปใช้ค่ะ


โดย: รักนี้หวานบาดใจ วันที่: 20 มิถุนายน 2552 เวลา:8:19:27 น.  

 
กะลังหา script ไปใส่ต้อนรับกับขอบคุณคนแวะเข้ามาพอดีเลยค่ะ

ขอบคุณมากๆ


โดย: Nada_diamond วันที่: 23 มิถุนายน 2552 เวลา:11:26:55 น.  

 
กลับมาพึ่งพิงอีกแล้วค่ะ


โดย: Maekapom IP: 125.24.8.42 วันที่: 3 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:28:27 น.  

 
ขอบคุณนะคะ


โดย: หนูชื่อนายหญิง วันที่: 11 กรกฎาคม 2552 เวลา:1:16:54 น.  

 
-ขอบคุณมากค่า-


โดย: tidaa@moo IP: 124.120.29.190 วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:0:24:21 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: เจ้าการะเกด วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:1:03:29 น.  

 


โดย: BeCoffee วันที่: 14 กรกฎาคม 2552 เวลา:1:59:20 น.  

 
สวัสดีค่ะ

โหเข้ามาบลอกนี้
ได้ไรเยอะมากเลย อ่านง่ายมากเลย ขอบคุณมากๆๆนะคะ
แต่รบกวนถามนิดนึงได้ไหมคะ ถ้าอยากจะทำเส้นกรอบ แบบ บลอกนี้น่ะค่ะ https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=triplen&month=31-03-2009&group=3&gblog=25ทำไงคะ ทำเป็นเส้นให้มีสีน่ะค่ะ น่ะค่ะ ที่ครอบเนื้อหาในบลอกน่ะค่ะ นั่งงมมานานมากแล้ว
ไม่มีแววซักที
ขอบคุณนะคะ


โดย: jphornpimol@hotmail.com (molkakay ) วันที่: 1 สิงหาคม 2552 เวลา:12:15:36 น.  

 
ขอบคุณมากๆนะคะ
ช่วยได้เยอะเลยค่ะ


โดย: ข้าวปุ้นฮ้อน วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:21:47:30 น.  

 
ขอบคุณด้วยคนค่ะ....


โดย: nonnok วันที่: 29 สิงหาคม 2552 เวลา:16:51:00 น.  

 


โดย: T+c+ake Time 2002 วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:12:36:37 น.  

 
ขอบคุณค่ะและขออนุญาตนำโค๊ดไปแปะที่บล๊อคเรานะคะ


โดย: s-n IP: 203.80.218.212 วันที่: 27 กันยายน 2552 เวลา:16:41:36 น.  

 
ได้ประโยชน์มากมายจิงๆ ขอบคุง ขอบคุง

แล้วถ้าจะให้คอมเม้นท์ล่าสุดอยู่ข้างบนทำงัยอ่ะคะ
ถ้าทำได้ช่วยสงเคราะห์หน่อยจร้า


โดย: บ้านฟ้าซอย 5 วันที่: 29 กันยายน 2552 เวลา:21:36:49 น.  

 
กำลังจะเริ่มทำบล๊อกใหม่ค่ะ อันเก่าของตัวเองมันดูแปลก ๆ

ต้องขอรบกวนคุณดอกหญ้าแล้วนะคะ อิอิ

ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ เยอะเลย ^^


โดย: foreverlove_ning วันที่: 13 ตุลาคม 2552 เวลา:10:22:58 น.  

 
ขอบคุณนะคะ แต่งBlog ได้ง่ายขึ้น


โดย: luknut_ka วันที่: 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา:19:41:54 น.  

 
ขอบคุณมากๆค่ะ


โดย: zheezhana วันที่: 19 ธันวาคม 2552 เวลา:4:10:28 น.  

 
ขอบคุณคะ กำลังหัดแต่งบล็อก ขออนุญาต add ชื่อไว้นะคะ


โดย: คนชอบอ่านผ่านมาทัก วันที่: 9 มกราคม 2553 เวลา:23:09:21 น.  

 
ขอบคุณมากๆค่ะ


โดย: siam2maamy วันที่: 21 มกราคม 2553 เวลา:9:40:43 น.  

 
ขอบคุณนะคร๊า
แอร์จาได้แต่งบล๊อกเป็นกะเค้าซะที


โดย: airnaja วันที่: 28 มกราคม 2553 เวลา:21:23:01 น.  

 
ขอบคุณสำหรับโค้ดค่ะ


โดย: cakemotec วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:15:44:48 น.  

 
เข้ามาเก้บข้อมูลค่ะ


โดย: always_student วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:13:53:52 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ขออนุญาติแอดบล็อกไว้นะคะ


โดย: lucky kan วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:14:40:12 น.  

 
ขอบคุณครับ สำหรับความรู้ดีๆ
ผมแต่งบล็อคซะเพลินเลยอะ emo


โดย: aodbu วันที่: 20 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:36:06 น.  

 
ขอบคุณจากใจค่ะ


โดย: tong-crochet วันที่: 15 ตุลาคม 2553 เวลา:17:56:45 น.  

 
ขอบคุณมากในน้ำใจงามๆ ของคุณ ดอกหญ้าเมืองเลย
(ชื่อก็ถ่อมตัวดีด้วย)
ขอบคุณที่ให้ อะไรดีกลับไปมากมาย
ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยคนนะคะ


โดย: คนขี้เหงา สาวข้าง blog (PhueJa ) วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:21:26 น.  

 
//www.Sanookbet.com เรามีคาสิโนไว้บริการท่านมากมายเช่น GClub, Royal1688, Ruby888, Holiday-Palace,Genting Crown,Reddragon88,Princess Crown ซึ่งแต่ละคาสิโนออนไลน์
ได้รับความเชื่อถือด้านความซื่อตรง มั่นคงเรื่องระบบ รูปแบบเกมส์เพลิดเพลิน ตื่นเต้น เร้าใจ ทำให้ท่านได้ลุ้นระทึกทุกเกมส์การเล่นเสมือนได้เข้าไปนั่งเล่นจริงที่คาสิโนโดยท่านไม่ต้องเสียเวลา
เดินทางให้เหน็ดเหนื่อย เล่นได้โทรมาขอถอนเงินสดกับเราได้ทันที เรามีทีมงาน Call Center มืออาชีพไว้คอยบริการท่านตลอด 24 ชม.นอกจากนี้แล้วเรายังมีบริการ SportBook ออนไลน์จากหลายค่าย
ยอดนิยมไว้บริการท่าน เช่น SBOBET , IBCBET , 3M BET , STSBET , WINNINGFT
สนใจติดต่อเราที่ 080-7977773-6
//www.sanookbet.com/gclub.html
//www.sanookbet.com/gentintcrown.html
//www.sanookbet.com/holidaypalace.html
//www.sanookbet.com/reddragon88.html
//www.sanookbet.com/royal1688.html
//www.sanookbet.com/ruby888.html
//www.sanookbet.com/sbobet.html
//www.sanookbet.com/ibcbet.html
//www.sanookbet.com/Winningft.html
//www.sanookbet.com/3mbet.html


โดย: sanookbet.com IP: 61.19.66.202 วันที่: 21 ธันวาคม 2553 เวลา:17:57:51 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ มากค่ะ
ขออนุญาตแอดบล็อกไว้นะคะ


โดย: NooLai วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:17:44:16 น.  

 
แอบมาขโมยใช้ ขอบคุณจากใจค่ะ


โดย: กลมขึ้นทุกวัน วันที่: 29 เมษายน 2554 เวลา:18:43:05 น.  

 
แอบเข้ามาจกโค้ดไปบ่อยๆ ขออนูญาติแอดไว้เป็นลิ้งค์นะคะ จะได้เข้ามาสะดวก ขอบคุณมากค่ะ


โดย: Basil.CNC วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:16:57:37 น.  

 
เข้ามาบอกว่าขอบคุณมากค่ะ ชี้ทางสว่งได้เยอะ แต่ว่าตอนนี้ก้อค่อย ๆทำ ค่อย ๆแก้ไปทีละอย่าง ถึงยังไม่สำเร็จ แต่ก้อดีใจ ที่เริ่มทำได้ ขอบคุณมากเลยนะค่ะ


โดย: bb_wonder (bb_wonder ) วันที่: 21 กันยายน 2554 เวลา:13:07:15 น.  

 
สอบถามนิดนึงค่ะ เวลาใส่รูป จะใช้ codeไหน กำนดขนาดรูปภาพค่ะ ช่วยตอบหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: bb_wonder (bb_wonder ) วันที่: 21 กันยายน 2554 เวลา:14:38:13 น.  

 
ขอบคุณค่ะมือใหม่ค่อยๆหัดกันไป มีที่ให้เรียนรู้ เหมือนมีครูอยู่ที่บ้าน


โดย: anttim วันที่: 6 เมษายน 2555 เวลา:18:00:44 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ดอกหญ้าเมืองเลย
Location :
รักเธอประเทศไทย
Thai Food Togo

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 8 คน [?]

คำเตือน: การเล่นอินเตอร์เน็ตไม่ทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง


ชีวิตและการเดินทาง ●
พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ คนฮักเสี่ยว

● เก็บตกคอนเสิร์ต "ฮักเสี่ยว" ●
จากคุณ : ตากล้อง
จากคุณ : ForgetEye
จากคุณ : ToPhoto

" อย่าเอาหัวใจ
ไปผูกติดกับตีนใคร
เมื่อเขาก้าวขาออกไป
เราจะเจ็บใจเสมอ"


" แ ค่ อ ย า ก แ บ่ ง ปั น "

● HoW TO + CODE ●

วิธีเอาภาพจากหน้าจอคอม [fn]+[prt sc] กับโปรแกรม Paint
AniGif กับโปรแกม PhotoScape
วิธีแก้ imeem ให้เล่นเต็มเพลง จาก 30 วินาที คลิกที่นี้ !
ย่อ/ขยาย ภาพดุ๊กดิ๊ก [ภาพคลื่นไหว ] กับ Adobe ImageReady CS2
Crop ภาพ กับ PhotoScape
ทำหัวบล็อค กับ PhotoScape
ลบพื้นหลัง กับ Photoshop CS2
ใส่กรอบให้รูป กับ PhotoScape
การย้าย "กลุ่ม Blog"
วิธีคลิกขาวเพื่อเอาโค้ตภาพ
โค้ตเปลี่ยนตัวหนังสือ
วีธีโหลดและติดตั้งฟอนต์
วิธีเขียนข้อความลงภาพ
วิธีใส่"ภาพหัวบล็อค & LOGO"
วิธีเปลี่ยนชื่อ/ใส่ภาพที่GroupBlog
เปลี่ยนกรอบคอมเม้นท์
MorE

Code ที่ใช้ในบล็อค
Code FoR FriendFlock
MorE

ถามมา ตอบได้ ก็ตอบไป


:: คนกำลังชมบล็อค

Group Blog
 
<<
เมษายน 2551
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
7 เมษายน 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ดอกหญ้าเมืองเลย's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.