ชีวิตคือความไม่แน่นอนแต่ในความไม่แน่นอนของชีวิตเรากลับพบความสวยงามของชีวิต
Group Blog
 
All Blogs
 

หลักสูตร IELTS ที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส จ.พิษณุโลก ช่วยให้นักเรียนของเราทำคะแนนได้แบนด์ 5.0-6.0

  ในการสมัครเรียนต่อสถานศึกษาในต่างประเทศและในประเทศไทยหลายๆแห่งต้องการคะแนนสอบ IELTS  และคะแนนสอบ IELTS ในระดับแบนด์ที่สูงเอาเรื่อง


  ในการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ผู้สอบจำเป็นต้องมีการทดสอบวัดทักษะ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  โดยคะแนนของผู้สอบจะถูกนำคะแนนทั้งส่วน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน มาหาค่าเฉลี่ย โดยคะแนนอยู่ในแบนด์ 0-9.0  ซึ่งคะแนนแบนด์ 9.0 เป็นคะแนนแบนด์สูงสุด


  โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเปิดหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS  และเรามีนักเรียนหลายคนมาลงเรียนหลักสูตรนี้กับเรา   เราทราบปัญหาและข้อจำกัดของนักเรียนหลายคนที่มาเรียนกับเรา.....ภาษาที่พื้นฐานไม่ดีมาก่อนจะพัฒนาให้ได้ระดับสูง จำเป็นต้องใช้เวลาทีเดียว การจะหาสูตรสำเร็จที่ใช้เวลาสั้นๆทางลัดแล้วได้คะแนนสูงมาก คงลำบาก และถ้าโรงเรียนสอนภาษาไหนสามารถอ้างว่าสามารถทำให้นักเรียนที่มีพื้นฐานอ่อนมากทำคะแนนได้ในระดับสูงในเวลาอันสั้น.....อันนี้ถือว่าโรงเรียนสอนภาษานั้นโฆษณาอวดอ้างเกินจริง ไม่น่าเชื่อถือ


   นักเรียนที่มาเรียนกับเราทุกคน เราจะให้ทำการสอบวัดระดับนักเรียนเหล่านั้นก่อนเริ่มต้นเรียน เพื่อจะได้แนะนำว่า....การจะทำคะแนนสอบ IELTS ให้ได้คะแนนในระดับแบนด์ที่ต้องการจำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนนานแค่ไหน  ซึ่งการสอบวัดระดับก่อนเรียนไม่เสียค่าใช้จ่าย   โรงเรียนจะชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจก่อนจะเริ่มต้นเรียน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเรียนขึ้นกับจำนวนชั่วโมงที่นักเรียนตัดสินใจเลือกเรียนกับเรา  บางคนที่พ์้นฐานอ่อนมากจำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนที่มากกว่ามาตรฐานที่คนพื้นฐานภาษาดีอยู่แล้วเรียน เพราะคนที่พ์้นฐานภาษาที่อ่อนมากไม่สามารถทำคะแนนได้คะแนนสูงในเวลาอันสั้นได้ แต่ถ้าเขาเรียนอย่างต่อเนื่องและพยายามอย่างจริงจัง หมั่นทบทวนบทเรียนที่เรียนไปและทำการบ้านตามที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายไป เรามั่นใจว่าคะแนนของนักเรียนจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน


  เรามีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนหลักสูตร IELTS จำนวนหลายคน  เราจึงเข้าใจปัญหา และเราหาทางช่วยนักเรียนของเราอย่างเต็มที่  เพราะเราใส่ใจในคุณภาพและตระหนักถึงความสำคัญของคะแนนที่เหล่านักเรียนเหล่านี้ต้องการทำให้ถึงตามเป้าหมาย

  น้องจ๊ะจ๋ามาสมัครเรียนหลักสูตร IELTS  กับเราตอนแรก ตอนนั้นจ๊ะจ๋าตั้งใจจะไปเรียนต่อที่อังกฤษ เราให้ลองสอบวัดระดับ  ปรากฏว่าทำคะแนนได้แค่แบนด์ 2.5  ซึ่งเป้าหมายคือ 5.5   เราให้จ๊ะจ๋าลองเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษกับเราฟรี 20 คาบ ก่อนเริ่มต้นเรียนหลักสูตร IELTS จ๊ะจ๋าเป็นตัวอย่างของนักเรียนที่ทุ่มเทกับการเรียนจริง เพราะมีเป้าหมายชัดเจน  
     จ๊ะจ๋ามาเรียนกับเราอย่างสม่ำเสมอ และกลับไปทบทวน และทำการบ้านตามที่อาจารย์มอบหมายทุกครั้ง  จ๊ะจ๋าตั้งใจมากกับการเรียนหลักสูตรนี้

     จ๊ะจ๋าไปสอบครั้งแรกก่อนจบหลักสูตร.....ซึ่งก็ไม่ผิดหวังกับความพยายามและการทุ่มเทของจ๊ะจ๋า เธอทำคะแนนสอบ IELTS ได้แบนด์ 5.0 ขยับขึ้นมาจากตอนสอบก่อนเริ่มต้นเรียนกับเราได้ 2.5 แบนด์  แต่เราเชื่อว่าเราสามารถช่วยทำให้เธอสามารถทำคะแนนขยับขึ้นไปได้สูงกว่านั้น  เราจึงจัดการติวให้เธอเพิ่มเติมอีก 10 คาบ  ผลลัพธ์ภายหลังจากที่เธอเรียนจบหลักสูตรกับเราปรากฏว่าเธอสอบได้แบนด์  5.5  ตอนนี้จ๊ะจ๋าไปเรียนต่อหลักสูตรปริญญาโทสำเร็จที่ประเทศอังกฤษที่มหาวิทยาลัยโคเวนทรี


    น้องย้งยี้เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ย้งยี้สามารถสอบชิงทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-เอกที่อังกฤษ ย้งยี้ตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตร IELTS กับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเพราะเชื่อมั่นในหลักสูตร คุณภาพครูผู้สอน และคุณภาพของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสซึ่งได้รับการรับรองภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ


หน้าที่ของโรงเรียนคือการทำให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย


และเราก็ทำให้ย้งยี้สมหวังเมื่อเธอสอบครั้งแรกก็ทำคะแนนได้แบนด์ 6.0   จูนเป็นนิสิตปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สนใจจะเรียนหลักสูตร IELTS ตอนสอบวัดระดับตอนแรก จูนทำคะแนนได้ไม่ดีนักแค่แบนด์ 3.5 เท่านั้น แต่จูนไม่ท้อ พยายาม สนใจและพัฒนาตนเอง  หมั่นทบทวน และทำการบ้านที่อาจารย์มอบหมายให้ไปฝึกทำในแต่ละครั้ง  เราสร้างความมั่นใจในการพูดให้จูนมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากทักษะด้านการเขียนและการฟัง ผลสอบของจูนทำได้ดีทีเดียว   จูนทำคะแนนสอบขยับขึ้นมาที่แบนด์ 5.0 สำเร็จ
   ทรายเป็นนักเรียนหลักสูตร IELTS ของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสอีกคนที่พิสูจน์ถึงผลงานของโรงเรียน   ทรายสอบวัดระดับก่อนเริ่มต้นเรียนได้คะแนนแบนด์ 4.5   ทรายตั้งเป้าหมายจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ  ทรายเลือกเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพของโรงเรียน


ทรายเรียนกับเรายังไม่ทันจบหลักสูตรแต่อยากลองสอบวัดทักษะดู  ปรากฏว่าทรายทำคะแนนครั้งแรกได้แบนด์ 6.0
   ความสำเร็จของเหล่านักเรียนที่เรียนหลักสูตร IELTS กับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส จ.พิษณุโลก พิสูจน์ถึงคุณภาพของหลักสูตรที่เราช่วยทำให้นักเรียนของเราบรรลุเป้าหมายที่พวกเขาต้องการ เพราะเราทราบดีว่าเป้าหมายของพวกเขาคืออะไร  และเราทุ่มเทเต็มที่ด้วยความใส่ใจเพื่อทำให้นักเรียนเหล่านั้นเขาบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ


   ถ้าคุณกำลังมองหาหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ที่ช่วยทำให้คุณบรรลุเป้าหมายคะแนนอย่างที่ต้องการ....ลองแวะมาปรึกษาเรา  


ที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส....เราใส่ใจในคุณภาพ


    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


   โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส
   ภายในเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง (ติดกับร้านหนังสือซีเอ็ด)
444 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
   โทร. 055-330-404, 082-944-5397
   Facebook: //www.facebook.com/CPSInstitution 

Create Date : 18 ตุลาคม 2557    
Last Update : 19 ตุลาคม 2557 18:05:39 น.
Counter : 2369 Pageviews.  

โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส จ.พิษณุโลก ได้รับรางวัลประกันคุณภาพภายในประเภทดีมาก


    โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเปิดดำเนินการวันแรกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บรรยากาศวันแรกของการเปิดดำเนินการ สถานที่ยังไม่ลงตัว..แต่เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นมาโดยตลอด      เราเรียนเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตพื้นที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก เข้ามาตรวจสอบสภาพโรงเรียนเพื่อขอรับใบอนุญาตในการเปิดดำเนินการสอน  ซึ่งคณะกรรมการพอใจและชมเชยว่าโรงเรียนดำเนินการได้ดีเกินกว่าความคาดหวังของคณะกรรมการ  เราได้รับใบอนุญาตในการดำเนินการสอนถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ


   เราเน้นในคุณภาพของหลักสูตรมาโดยตลอดเพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสมาเรียนที่นี่ด้วยความมั่นใจว่าเป็นโรงเรียนที่ตอบโจทย์ความต้องการของการเรียนภาษาแก่พวกเขามากที่สุด ไม่ว่าจะเรียนหลักสูตรภาษาใดก็ตาม...เราใส่ใจเสมอในเรื่องของคุณภาพคุณภาพ....ของครูผู้สอน เราคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน ครูของโรงเรียนผ่านการทดสอบวัดผลทางภาษาในระดับที่ดีมาก  เราให้ครูทดลองสอนก่อนจะมาสอนแก่นักเรียนของเรา เพื่อมั่นใจว่าครูสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนที่มาเรียนกับเราและนักเรียนจะได้รับความรู้และสามารถนำเนื้อหาที่เรียนไปใช้งานได้จริงคุณภาพ....ในเรื่องวิธีการสอนของครูผู้สอน  ครูของโรงเรียนผ่านการอบรมวิธีการสอนของโรงเรียน ครูสอนตามแผนการสอนที่โรงเรียนกำหนดเพื่อให้นักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหลักสูตรไหนได้เรียนตามมาตรฐานที่เหมือนกันของโรงเรียน  และโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสยังควบคุมการสอนของครูผ่านเครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ในโรงเรียน  เพื่อมั่นใจในคุณภาพของโรงเรียนว่าเป็นไปตามที่เรากำหนดไว้


คุณภาพ....ในเรื่องของหลักสูตร เราปรับปรุงเนื้อหาที่ใช้สอนอยู่ตลอดเวลา เพื่อมั่นใจว่าเนื้อหาตอบโจทย์ของการมาเรียนของนักเรียนแต่ละคน  สิ่งสำคัญคือเราใส่ใจว่านักเรียนได้ประโยชน์คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายและเวลาที่นักเรียนทุ่มเทกับหลักสูตรที่พวกเขาตัดสินใจเลือกเรียน


คุณภาพ....ในเรื่องของสถานที่เรียน เราใส่ใจในความสะอาด ความสะดวกสบายของโรงเรียน ความปลอดภัยของผู้เรียน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่เรียน ที่จอดรถเป็นจุดหนึ่งที่เราให้ความสำคัญแก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนว่าพวกเขาจะได้รับความสะดวกสบายในการจอดรถในระหว่างที่มาติดต่อธุระกับโรงเรียน


คุณภาพ.....ในวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  ถ้าสักแต่ว่าให้นักเรียนเรียนไปเรื่อยๆ โดยถือว่าเรียนจบตามระยะเวลาที่กำหนดก็ถือว่าจบหลักสูตร การคิดแบบนั้นไม่สามารถวัดผลได้อย่างแท้จริงว่านักเรียนเรียนแล้วเอาไปใช้งานได้จริง  เราจึงให้ความสำคัญแก่การทดสอบวัดผลนักเรียนเป็นระยะๆ  นักเรียนหลายคนสอบวัดผลไม่ผ่านตามเกณฑ์ ครูผู้สอนก็ไม่ยอมให้นักเรียนขึ้นไปชั้นเรียนในระดับที่สูงขึ้น แต่ครูผู้สอนจะใส่ใจในการทบทวนเนื้อหาและทำการสอบวัดผลใหม่อีกหลายครั้ง จนผลสอบของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านจึงยอมให้ขึ้นชั้นเรียนที่สูงขึ้น  เราต้องการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนว่าความรู้ความสามารถของเขาเพียงพอที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น   นี่คือเหตุผลว่าจากนักเรียนหมายเลข 1 เรามีนักเรียนที่ไว้ใจมาเรียนกับเราจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าเราจะพึ่งเปิดดำเนินการมาไม่นาน  วันครบรอบ 1 ปีโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสมาถึง เรามีนักเรียนของโรงเรียนและแขกที่มาร่วมเฉลิมฉลองกับโรงเรียนในโอกาสครบรอบหนึ่งปีจำนวนมาก   วันนั้นเรารู้สึกอบอุ่นมาก  ทุกคนที่โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง    เมื่อโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสดำเนินการมาครบ 1 ปี  เราคิดว่าคุณภาพของโรงเรียนอยู่ในระดับมาตรฐานที่ดีเพียงพอจะขอรับการประเมินคุณภาพภายในจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน่วยงานที่ควบคุมและกำกับดูแลโรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนเสริมทักษะอาชีพ  ในประเทศไทย เราตั้งเป้าหมายจะขอรับการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนในปี 2557  ทั้งผู้รับใบอนุญาตและผู้บริหารของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสจึงเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในในปี 2557  


     หลายๆคนประหลาดใจที่เราพึ่งเปิดดำเนินการมาเพียง 1 ปีแต่เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ในขณะที่โรงเรียนหลายแห่งเปิดดำเนินการมาหลายปีแต่ไม่เคยยื่นขอรับการประเมินคุณภาพภายในหรือยื่นแต่ก็ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


     ถึงแม้ว่าโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสจะพึ่งเปิดดำเนินการมาไม่นาน แต่ถ้าเราเชื่อมั่นในคุณภาพของโรงเรียนและเราก็พร้อม  ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องรอไปถึงปีที่ 4-5 ถึงขอประเมินคุณภาพของโรงเรียน


     เราจึงทำหนังสือเชิญให้คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก เข้าทำการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส
    คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส ต่างพอใจในคุณภาพภายในของโรงเรียน  เราได้รับคำชมจากคณะกรรมการในด้านการบริหารจัดการภายในโรงเรียน  ความเป็นระบบ และมีมาตรฐานในทุกๆด้าน  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเอกสาร การจัดหมวดหมู่ของเอกสาร คุณภาพของหลักสูตร คุณภาพการสอน คุณภาพครู การประเมินผลนักเรียน กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน   มาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนนอกระบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมี  12 มาตรฐานและ 29 ตัวบ่งชี้  นั่นหมายความว่า การจะเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประกันคุณภาพภายใน และได้รับการรับรองว่าเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานและได้รับรางวัลประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก  โรงเรียนแห่งนั้นต้องได้คะแนนในแต่ละตัวบ่งชี้ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า 25 ตัวบ่งชี้  ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนักในการจะทำให้โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพภายใน และได้รับรางวัลประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก


   โรงเรียนหลายๆแห่งผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในแต่ระดับคะแนนในแต่ละตัวบ่งชี้ยังต่ำกว่าระดับดีมาก  คะแนนจากการประเมินคุณภาพภายในรวมออกมาแล้ว มีคะแนนในตัวบ่งชี้ทั้งหมดในระดับดีมากน้อยกว่า 25 ตัวบ่งชี้ ก็อาจจะได้รางวัลประกันคุณภาพภายในแค่ระดับดีเท่านั้น    คณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสภายหลังจากที่เข้ามาตรวจเช็กโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสโดยรวมทั้งหมดในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557  และผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนนอกระบบทั้งประเทศก็ทำการประกาศเมื่อเดือนสิงหาคมที่เว็บของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 


    ผลก็คือ โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส จ. พิษณุโลก ผ่านเกณฑฺ์การประกันคุณภาพภายใน ได้รับรางวัลการประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก  
     ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส  เราพิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจ ความทุ่มเท เพื่อให้โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพสำหรับนักเรียนทุกคนที่ตัดสินใจมาเรียนกับเรา   ความแตกต่างในเรื่องของคุณภาพของโรงเรียนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งเราตั้งใจส่งมอบคุณค่าเหล่านี้ให้แก่นักเรียนของเรา


    งานมอบรางวัลประเภทดีมากและดีแก่โรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ปี 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ.โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  มีโรงเรียนทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในประเภทดีและดีมาก  ที่เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 416 โรงเรียน


    เรามีโอกาสได้เจอคุณแอนดรูว์ บิ๊ก ซึ่งมารับรางวัลประกันคุณภาพภายในเช่นกัน ในฐานะตัวแทนโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศแอนดรูว์บิ๊ก สาขาหาดใหญ่  เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาเจอคนดังๆเจ้าของรายการสอนภาษาอังกฤษที่สนุกสนานและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันในฐานะเพื่อนร่วมวงการโรงเรียนสอนภาษาเหมือนกัน  คุณแอนดรูว์ บิ๊ก เป็นคนไม่ถือตัวเลยและยินดีถ่ายภาพด้วย

    พิธีมอบรางวัลประเภทดีมากและประเภทดีให้แก่โรงเรียนที่ผ่านการประกันคุณภาพภายใน โดยเรียงลำดับโรงเรียนตามชื่อจังหวัดเรามีโอกาสถ่ายภาพร่วมกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลประเภทดีมาก    เบื้องหลังความสำเร็จของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส..คงต้องยกความดีให้แก่ผู้บริหารของโรงเรียนที่ทุ่มเทและใส่ใจในรายละเอียดต่างๆเพื่อให้โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง


ในความสำเร็จของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส...เกิดจากการทุ่มเท ความตั้งใจ และความใส่ใจของทุกคนที่ต้องการให้โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ดีทีสุดแห่งหนึ่ง


เราสัญญาว่า...เราจะรักษาคุณภาพของโรงเรียนให้สมกับรางวัลที่เราได้รับ เราจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อให้เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง


ถ้าคุณต้องการให้เราช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะด้านภาษา...เราพร้อมและยินดีที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส...เราใส่ใจในคุณภาพโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส
ภายในเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง
444 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 055-330-404, 082-944-5397
 

Create Date : 24 กันยายน 2557    
Last Update : 28 กันยายน 2557 17:51:23 น.
Counter : 833 Pageviews.  

ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๒ ของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส

เมื่อวันคริสต์มาสปีที่ผ่านมา (๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสมีโอกาสได้จัดงานฉลองครบรอบ ๑ ปีของโรงเรียนไป แขกที่มาร่วมงานในคืนวันนั้นมีทั้งนักเรียนของโรงเรียนที่กำลังเรียนอยู่ นักเรียนบางคนเรียนจบหลักสูตรไปแล้ว แต่โรงเรียนก็เชิญมาร่วมงานเพราะถือว่นักเรียนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวสำคัญของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส นอกจากนี้ยังมีเพื่อนของนักเรียนที่โรงเรียนก็ยินดีเชิญมาร่วมงาน และยังมีญาติของพนักงานและครูของโรงเรียนที่มาร่วมงานแสดงความยินดีกับโรงเรียนด้วย  บรรยากาศวันนี้จึงคึกคัก  ปกติแอร์ที่โรงเรียนจะค่อนข้างเย็นแต่สำหรับวันครบรอบ ๑ ปีของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส...เรารู้สึกว่าอุ่นมากกว่าปกติเพราะจำนวนแขกที่มาร่วมงานมีจำนวนมากทีเดียว เป็นความอบอุ่นที่น่ายินดี

ผมกล่าวขอบคุณทุกคนที่อยู่เบื้องหลังของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสในช่วงเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา เราเริ่มต้นสร้างโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ดีแห่งหนึ่ง โดยมีบทบาทในการช่วยผลักดันและเปลี่ยนแปลงให้นักเรียนของเราเอาชนะปัญหาเรื่องของการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ สามารถสื่อสารด้วยความมั่นใจ

เราต้องการให้โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส คือ สถานที่ซึ่งนักเรียนมีความสุขที่ได้มาเรียน ครูมีความสุขที่ได้สอน พนักงานมีความสุขที่ได้ร่วมงานกับเรา และเจ้าของโรงเรียนมีความสุขที่เห็นผลประกอบการของโรงเรียนเติบโตอย่างมั่นคง๑ ปีที่ผ่านมา เราผ่านเรื่องราวต่างๆ เราเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โรงเรียนพัฒนาไปข้างหน้าในทิศทางที่ถูกต้อง หลักสูตรมีประสิทธิภาพ นักเรียนมาเรียนแล้วได้ผล

ระบบกล้องวงจรปิดที่โรงเรียนเซ็ทเอาไว้เพื่อติดตามคุณภาพในการสอน มีการเช็กคุณภาพในการสอนของครูเป็นระยะๆเพื่อมั่นใจว่าครูสอนตามคุณภาพและมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้ เป็นมาตรการควบคุมคุณภาพที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสใส่ใจอย่างมาก  ไม่ใช่ปล่อยให้ครูสอนอะไรไปเรื่อยเปื่อย นักเรียนที่มาเรียนกับเรา...พวกเขาควรได้เนื้อหาในการเรียนคุ้มค่ากับเงินค่าหลักสูตรที่เขายินดีจ่ายให้เรา


  นักเรียนที่มาเรียนกับเรามีทั้งคนไทยและคนต่างชาติ นักเรียนไทยหลายคนมาเรียนติวสอบ CU-TEP เพื่อนำคะแนนไปสมัครสอบเรียนต่อ  คะแนนเป้าหมายที่หลายๆคนต้องการ...ถือเป็นสิ่งท้าทายสำหรับครูผู้สอน   บทบาทของครูผู้สอนคือผลักดันและพัฒนาให้นักเรียนของเราทำคะแนนได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้


 จาตุรงค์ มาเรียนหลักสูตรติวสอบ CU-TEP เพื่อนำผลคะแนนไปเรียนต่อ  คะแนนตอนสอบวัดระดับก่อนเริ่มต้นเรียนจาตุรงค์ทำคะแนนได้เพียง  30 คะแนนนิดหน่อย  แต่คะแนนเป้าหมายต้องได้อย่างต่ำ 45 คะแนน  ในระหว่างที่เรียนจาตุรงค์ตั้งใจเรียนมาก ครูผู้สอนเห็นความตั้งใจของนักเรียนจึงทุ่มเทกับการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถทำคะแนนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  เทคนิคในการทำสอบ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ถูกถ่ายทอดให้แก่นักเรียนเพื่อขยับคะแนนไปให้ถึงเป้าหมาย  ในระหว่างที่เรียนมีการทดสอบเป็นระยะๆเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียน  และครูคอยให้กำลังใจนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง 


 ผลสอบจริง....จาตุรงค์ทำคะแนนได้ 50 คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  แต่สิ่งที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสภูมิใจมากกว่านั้นก็คือ เรามีส่วนช่วยเปลี่ยนทัศนคติของจาตุรงค์จากเดิมที่จาตุรงค์ไม่ชอบภาษาอังกฤษกลายมาเป็นชอบภาษาอังกฤษ และเห็นคุณค่าของความตั้งใจและความพยายามของเขาไม่สูญเปล่า


 กรวรรณ (นุ่น) เป็นนักเรียนอีกคนของโรงเรียนที่มาลงเรียนหลักสูตรติวสอบ CU-TEP คะแนนสอบก่อนมาเรียนยังไม่ถึงเกณฑ์  แต่หลังจากมาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสแล้ว คะแนนของเธอผ่านตามเกณฑ์และสูงขึ้นกว่าคะแนนก่อนมาเริ่มต้นเรียนกับเรา  เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้นักเรียนของเราบรรลุเป้าหมาย

 Epan เป็นชาวอินโดนีเซีย ทำงานที่บริษัท Schalumberger เนื่องจากเขาต้องใช้ชีวิตในไทยหลายปี และชื่นชอบประเทศไทย  การจะใช้ชีวิตในเมืองไทยอย่างมีความสุข การเอาชนะปัญหาเรื่องของการสื่อสารกับคนท้องถิ่นคือสิ่งที่ Epan ต้องการ  เขาจึงตัดสินใจเลือกที่จะเรียนหลักสูตรภาษาไทยเพื่อเอาตัวรอดกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส   ประสบการณ์ยาวนานจากการเคยสอนภาษาไทยในต่างแดนของครูภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส...นำไปสู่การออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์ของนักเรียนชาวต่างชาติที่ต้องการสื่อสารภาษาไทยได้ภายในเวลาอันสั้น

ประกาศนียบัตรจบหลักสูตรสำหรับ Epan ไม่ใช่แค่กระดาษใบหนึ่งแต่หมายความถึง Epan สามารถนำสิ่งที่เรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสไปใช้ได้จริงในการใช้ชีวิตในประเทศไทยอย่างมีความสุข   ความเชื่อมั่นที่มีต่อหลักสูตรภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสสะท้อนออกมาจากการที่ Epan พาภรรยาและลูกสาวมาเรียนหลักสูตรภาษาไทยระดับต้นกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส  ทั้ง Lia และ Vasya  (ภรรยาและลูกสาวของเอปัน) สนุกสนานและตั้งใจเรียนภาษาไทย  นักเรียนภาษาไทยทั้งสองคนหลังจากเรียนจบแต่ละวันกลับไปทบทวนที่บ้าน  ผลลัพธ์คือนักเรียนทั้งคู่สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้  นี่เป็นผลงานของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสที่เราภาคภูมิใจ
ความเชื่อมั่นในหลักสูตรภาษาไทยสะท้อนออกมาที่ Epan แนะนำเพื่อนร่วมงานชาวมาเลเซีย Apex และ Ujang ให้มาเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส   ทั้ง Apex และ Ujang เป็นคนร่าเริงและไม่กลัวความผิดพลาดในการพูด ไม่อายถ้าจะพูดภาษาไทยสำเนียงเพี้ยน  ภาษาไทยของนักเรียนทั้งสองคนพัฒนาทีละลำดับ 


การทดสอบการพูดภาษาไทยของนักเรียนทั้งสอง...ครูพานักเรียนเดินรอบเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้าอธิบายด้วยเนื้อหาที่เรียน (เช่นเดียวกับชั้นเรียนภาษาอื่น ซึ่งนี่เป็นหนึ่งของมาตรฐานของหลักสูตรสำหรับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส เพื่อทดสอบว่าเรียนหลักสูตรภาษากับเราแล้วนักเรียนต้องสามารถนำสิ่งที่เรียนไปใช้งานได้จริง และฝึกความกล้าในการสื่อสารให้กับนักเรียน) นักเรียนทั้งสองรายสามารถสื่อสารกับแม่ค้าที่ขายอาหารให้เข้าใจได้สัมฤทธิ์ผลว่าต้องการสื่อสารอะไร


   ไม่เพียงแต่นักเรียนที่เราใส่ใจเรื่องคุณภาพของหลักสูตร  ตัวครูผู้สอนเองเราก็ใส่ใจในคุณภาพ การทดสอบครูผู้สอนด้วยการให้ครูของโรงเรียนเข้าสอบวัดระดับทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบ TOEIC  เหมือนเช่นนักเรียนเข้าสอบจริง  เพื่อครูของโรงเรียนจะได้เข้าใจความรู้สึกของนักเรียนในฐานะผู้สอบ TOEIC  ค้นหาแนวข้อสอบ TOEIC  หาเทคนิคในการทำสอบเพื่อช่วยทำให้นักเรียนที่มาเรียนติวสอบ TOEIC กับเราได้คะแนน  TOEIC  เพิ่มมากขึ้น และสิ่งสำคัญคะแนน TOEIC  ของครูผู้สอนเป็นตัวยืนยันว่าครูของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสมีมาตรฐานที่อยู่ในระดับที่สูง


  จริงๆแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นไปใช้ทำงานหรือเรียนต่อสำหรับครูภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียน  แต่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสต้องการให้มั่นใจว่าครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนของเรามีคุณภาพและสามารถแนะนำนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของเราในการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นให้สามารถทำคะแนนได้มากขึ้น  ถ้าครูผู้สอนยังไม่เคยไปสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเลย...ย่อมเป็นการยากที่จะเชื่อว่าครูจะเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้สอบ และถ้าครูผู้สอนยังสอบไม่ผ่านวัดระดับทักษะภาษาญี่ปุ่นก็ยากที่จะเชื่อว่าครูจะสอนให้นักเรียนทำสอบผ่านเช่นกัน  ดังนั้นการเข้าสอบวัดระดับทักษะภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นเรื่องจำเป็น  ความยากของข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ ๒ ถือว่าไม่ธรรมดา  ข้อสอบการฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันในระดับของการสนทนาปกติของคนญี่ปุ่น...หินพอดู  ถ้าไม่ชำนาญและเข้าใจจริงก็ยากที่จะผ่าน  ข้อสอบคำศัพท์ทั้งคำทั่วไปที่เป็นวลีและตัวคันจิ....เป็นคำศัพท์ที่ถ้าไม่คุ้นเคยจริงก็ยากจะเดาได้ถูก   ผลสอบวัดระดับทักษะภาษาญี่ปุ่นของครูสอนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนปรากฏว่าครูของเราสอบผ่าน  ถือเป็นเครื่องหมายยืนยันในมาตรฐานของครูผู้สอนของโรงเรียนอย่างหนึ่ง  ในวันครบรอบ ๑ ปีของโรงเรียน มีการขอบคุณครูทุกคนที่ทุ่มเทกับการทำงานให้โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ขอบคุณพนักงานทุกคนที่ทุ่มเทให้กับโรงเรียนและขอบคุณนักเรียนทุกคนที่มีส่วนสำคัญในเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอด 1 ปีของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส

โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสยังคงมุ่งหน้าที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๒ ปีแห่งความท้าทายและการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นสำหรับโรงเรียนโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส
ภายในอาคารเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้า  พิษณุโลก-ท่าทอง
ชั้น 1 ติดกับร้านหนังสือซีเอ็ด โซนธนาคาร ใกล้ศูนย์อาหาร
444 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 055-330-404, 082-944-5397
 

Create Date : 20 กุมภาพันธ์ 2557    
Last Update : 21 กุมภาพันธ์ 2557 17:47:53 น.
Counter : 1238 Pageviews.  

เราใส่ใจในคุณภาพของหลักสูตร เรียนแล้วต้องใช้งานได้จริง

     จนถึงวันนี้โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเปิดทำการมาได้เกือบ ๑ ปีแล้ว...ระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้สร้างนักเรียนของเราให้สามารถเอาชนะปัญหาเรื่องของการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่มาเรียนภาษาไทยก็ตาม ถ้าเขาเป็นนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส....เมื่อเขาเลือกเรียนกับเรา สิ่งที่เขาได้กลับไปคือความมั่นใจในการสื่อสาร การสามารถนำบทเรียนที่ได้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันชมพู่ นักเรียนชั้นป. ๖ มาเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส โดยไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลย อาศัยว่ามีใจรักในการ์ตูนส์ญี่ปุ่นเป็นพื้นฐาน ด้วยความสนใจในการ์ตูนส์ญี่ปุ่น คุณแม่ของเธอเลยสมัครเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นกับเรา หน้าที่ของโรงเรียนคือทำให่นักเรียนรู้สึกสนุกกับบทเรียนที่สอนและทำให้นักเรียนของเราสามารถนำสิ่งที่เรียนจากชั้นเรียนไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน


สำนวน 『 失礼します』 มีที่ใช้หลายสถานการณ์ นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนให้ใช้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง Role-play ที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสกำหนดขึ้นเพื่อทำให้ชมพู่มั่นใจมากขึ้นในการใช้งานสำนวนนี้ ถ้านักเรียนเรียนจบไปแล้วแต่ไม่สามารถนำสิ่งที่เรียนไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ถือว่าการมาเรียนหลักสูตรภาษาคือความสูญเปล่า ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการกระตุ้นให้นักเรียนนำสิ่งที่เรียนในชั้นเรียนของเราไปใช้งานได้จริงกับสถานการณ์ต่างๆ  ชมพู่ได้รับการฝึกสนทนาในการใช้สำนวน 『失礼します』 อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ....นักเรียนหลายคนตอนที่มาสมัครเรียนกับเรา พวกเขาขาดความมั่นใจในทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  มักโทษตัวเองว่าพื้นฐานภาษาไม่ดี  สิ่งนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถพัฒนาได้เลย  แต่เราเชื่อว่าหน้าที่ของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสคือทำอย่างไรให้นักเรียนของเรามีความเชื่อมั่นในการสื่อสาร  เมื่อพวกเขาเกิดความเชื่อมั่น ทักษะการใช้ภาษาของนักเรียนจะมีพัฒนาการไปได้อย่างเด่นชัด  เราจึงกระตุ้นให้นักเรียนของเราเกิดความมั่นใจในการสื่อสาร  ครูของเราคอยให้กำลังใจแก่นักเรียน  เราเชื่อมั่นว่านักเรียนของเราทุกคนสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของพวกเขาให้ดีขึ้นไปได้เรื่อยๆ และสุดท้ายแล้วพวกเขาจะสามารถเอาชนะปัญหาเรื่องของการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ในที่สุด


      คุณปอยอยากสื่อสารกับคนต่างชาติได้แต่ขาดความมั่นใจ  ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเอาตัวรอดที่โรงเรียนออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารของคุณปอย  ให้คุณปอยสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจ  ความคิดที่กลัวจะพูดผิดเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา  ดังนั้นผู้สอนจึงเน้นให้ผู้เรียนกล้าที่จะพูดโดยไม่สนใจเรื่องความผิดพลาดในการสื่อสารมากนัก  เมื่อความมั่นใจเกิดขึ้นกับนักเรียนแล้ว...เขาจะกล้าที่จะพูด กล้าที่จะสื่อสาร  สามารถสื่อสารได้สัมฤทธิ์ผล  เราเน้นให้คุณปอยสามารถโต้ตอบกับคนต่างชาติได้เพื่อตอบโจทย์ของการมาเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเอาตัวรอดของคุณปอย


     การสอบถามทางและอธิบายด้วยภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่คนไทยส่วนมากทำได้ไม่ดี  อาจจะเนื่องมาจากว่าชั้นเรียนที่เรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยไม่เคยสอนเรื่องพวกนี้ แม้ว่าเป็นเรื่องจำเป็นและมีการใช้มากในชีวิตประจำวัน   บทเรียนการอธิบายทางด้วยภาษาอังกฤษถูกหยิบยกขึ้นมาสอนและทดสอบผู้เรียนเพื่อมั่นใจว่าผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ในชีวิตจริง  คลิปวิดีโอข้างต้นพิสูจน์ว่าคุณปอยสามารถเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์การอธิบายทางด้วยภาษาอังกฤษ     ภายหลังจากเรียนจบคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อเอาตัวรอด  คุณปอยได้แชร์จากประสบการณ์ของการมาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสว่า เธอเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษของเธอดีขึ้น เธอกล้าที่จะสื่อสารมากขึ้น  เธอขอบคุณที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสผลักดันจนเธอสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาดีขึ้น และสิ่งสำคัญครูที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสคอยให้กำลังใจนักเรียน  คอยกระตุ้นให้นักเรียนพูดโดยไม่ต้องกลัวความผิดพลาดเพราะพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง การพูดโดยไม่ใส่ใจว่าจะพูดผิดมีส่วนต่อการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาของนักเรียนเป็นอย่างมาก
  คุณนุทำงานบริษัทน้ำมัน มีปัญหาในการสื่อสารกับพนักงานต่างชาติในบริษัท เลยอยากจะพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาเพื่อเอาไปใช้กับงานที่ทำ   หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจที่คุณนุเรียนช่วยทำให้คุณนุสามารถสื่อสารกับพนักงานต่างชาติได้มากขึ้น สามารถเขียนอีเมลโต้ตอบกับพนักงานต่างชาติ  สามารถคุยโทรศัพท์สื่อสารเรื่องของงานได้มากขึ้น  นี่คือพัฒนาการที่สัมผัสได้ของนักเรียนที่ผ่านการเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส   เราเน้นให้นักเรียนของเราสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจ มีการทดสอบระหว่างทางเป็นระยะๆเพื่อมั่นใจว่านักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสสามารถนำสิ่งที่เรียนไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ  Epan พนักงานชาวอินโดนีเซียที่ถูกส่งมาทำงานบริษัทแห่งหนึ่งในพิษณุโลก  สนใจที่จะเรียนรู้และสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ เขาจึงมาเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส  หลักสูตรภาษาไทยเพื่อเอาตัวรอดของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสช่วยทำให้เอปันสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมั่นใจ 

 (Epan, Indonesian employee, who is assigned to work at the maintenance station of an International company in Phitsanulok. He is interested in studying Thai language then he contacted CPS Institution and asked about Thai language courses. Thai Survival course can help Epan to communicate Thai language with local staff and local people with confident.)


  ภายหลังจากที่เอปันจบหลักสูตรภาษาไทยเพื่อเอาตัวรอดแล้ว เขาพอใจกับหลักสูตรที่เรียนของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส  เมื่อครอบครัวของเอปันย้ายมาอยู่เมืองไทย เขาจึงให้ภรรยาและลูกสาวมาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส  เนื่องจากภรรยาและลูกสาวมีเวลามากในการเรียน พวกเธอจึงเรียนหลักสูตรภาษาไทยระดับต้น ๑  ทั้ง Vasya และ Lia ต่างไม่มีพื้นฐานของภาษาไทยมาก่อนเลย  ทั้งคู่มาเริ่มต้นเรียน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาไทยกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส

(After Epan completed his Thai language survival course, he was satisfied with CPS Institution course, hence when his family moved to Thailand, he decided to bring his wife and daughter to study Thai language course at CPS Institution in Phitsanulok. Because his wife and daughter have more time to study Thai language, then they studied Thai Elementary course level 1. They were complete beginner learners then they started to study listening, speaking, reading and writing skills at CPS Institution, Phitsanulok.)


  ภายหลังจากที่ Vasya ลูกสาวของเอปันเรียนภาษาไทยกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสได้  20 คาบ เธอสามารถพูดโต้ตอบกับครูผู้สอนด้วยภาษาไทยในระดับที่ดีมาก  สามรถฟังแล้วเกิดความเข้าใจในคำถามที่คนไทยใช้ถามในชีวิตประจำวัน  สามารถแนะนำตนเองอย่างง่ายๆเหมือนอย่างที่เด็กไทยในวัย 7-8 ขวบแนะนำตนเอง สามารถบอกได้ว่าผู้ปกครองทำงานที่ไหน บ้านอยู่ทีไหน  ผู้ปกครองชื่ออะไร  ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการทุ่มเทในการสอนให้กับนักเรียนชาวต่างชาติที่มาเรียนภาษาไทยกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสทำให้ครูผู้สอนเกิดความปีติ และภาคภูมิใจที่ภาษาไทยที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของคนไทยได้รับการเผยแพร่  นักเรียนต่างชาติสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถใช้ชีวิตในประเทศไทยได้สะดวกสบายมากขึ้นเพราะเอาชนะปัญหาเรื่องของการสื่อสารกับคนท้องถิ่นด้วยภาษาไทยได้


  (After Vasya, a daughter of Epan, studied 20-lesson Thai course with CPS Institution, she could respond to Thai teacher in very good level. She can understand questions in everyday life which Thai asked her. She can introduce herself like Thai children at aged 7-8 years do. She can tell where her parents work and live, where is her home.  These results made Thai teachers at CPS Institution happy. Our Thai language students can overcome language barrier when they live in Thailand, their lives are more comfortable because they can communicate with local people in Phitsanulok with Thai language. Furthermore, Thai language is our culture and it is identity which we are proud of.)


  นอกเหนือจากเรื่องการพูดและฟังแล้ว ถ้านักเรียนหลักสูตรภาษาไทยของเราสามารถอ่านภาษาไทยออกและเขียนได้  เขาจะใช้ชีวิตในไทยได้สะดวกสบายมากขึ้น  การวัดผลว่านักเรียนอ่านออกและเขียนได้ด้วยการทดสอบจึงมีความจำเป็นสำหรับหลักสูตรที่เราออกแบบมา   การทดสอบเป็นระยะๆเพื่อวัดว่านักเรียนของเราสื่อสารได้จริงจึงถูกกำหนดขึ้นในหลักสูตรของเรา

(To make sure that our Thai language students can read and write, test is essential for Thai language courses at CPS Institution.  Thai language students will take exams for reading and writing.)

 Lia ผ่านการทดสอบการอ่านตัวอักษรไทยที่สะกดด้วยสระและพยัญชนะต่างๆ เป็นตัวอย่างของความพยายามของผู้คนที่ไม่จบลงด้วยความสูญเปล่า  ไม่ว่าภาษาต่างประเทศจะมีความยากขนาดไหนถ้าเรามุ่งมั่นที่จะเรียนด้วยความสนใจ สุดท้ายเราสามารถเอาชนะอุปสรรคเรื่องของภาษาได้ในที่สุด  นอกเหนือจากนี้การที่นักเรียนกลับไปทบทวนในเนื้อหาที่เรียนจากในห้องเรียนก็มีส่วนต่อการพัฒนาภาษาให้ดียิ่งขึ้น

(Lia passed Reading Thai Test. It is the example to present attempt by mankind never go waste. No matter how difficult foreign languages are if we determine to learn with interest, we finally overcome language barrier. Moreover, students who review what they learnt from the classes, it can help to improve their skills.)
   ข้อความที่ Lia และ Vasya เขียนด้วยตนเองในวันปิดคอร์สเป็นภาษาไทย

   (Lia and Vasya wrote these messages in Thai on the last day of their Thai course. They wrote these messages: Thank you CPS Institution.)  แม้ผลงานที่ผ่านมาเราจะสามารถช่วยทำให้นักเรียนหลายๆคนเอาชนะปัญหาเรื่องของภาษาแต่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสยังคงมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรและการสอนเพื่อให้เราเป็นโรงเรียนสอนภาษาทีดีที่สุดแห่งหนึ่ง.....เพราะเราเชื่อมั่นว่าเรายังพัฒนาโรงเรียนของเราให้ดีขึ้นไปได้อีกและเราจะพยายามต่อไป

  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

  โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution)
  อาคาร Tesco Lotus Extra, Phitsanulok-Thathong, 1st Floor
  Tel.  055-330-404, 082-944-5397
  E-mail: cpsinstitution@hotmail.com
  Facebook: //www.facebook.com/CPSInstitution

 

Create Date : 14 ธันวาคม 2556    
Last Update : 14 ธันวาคม 2556 17:47:14 น.
Counter : 906 Pageviews.  

หลักสูตรการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส จ.พิษณุโลก       สมัยผมเรียนหลักสูตรปริญญาเอก...ผมต้องเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ ผมต้องนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ ผมเข้าใจว่ากว่าจะกลั่นกรองความคิดออกมาเป็นบทความ ๑ ฉบับจำนวนความหนาไม่กี่หน้ามันยากขนาดไหน  โดยเฉพาะต้องเขียนออกมาเป็นภาษาอังกฤษ


     แต่เมื่อบทความได้ตีพิมพ์เป็นผลงานของเราในวารสารระดับนานาชาติมันคือความภาคภูมิใจและนั่นเป็นผลงานของเราที่เกิดการยอมรับ  ผลงานนั้นต่อยอดความคิดเพื่อไปพัฒนาสังคมและโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้น  นี่คือ "ค่านิยมสำหรับนักวิชาการ"  ที่แตกต่างจาก ค่านิยมทางเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นที่การยอมรับบนพื้นฐานของความมั่งคั่ง     ตอนนี้ผมมาเป็นอาจารย์และกรรมการในระดับบัณฑิตศึกษา  เป็นกรรมการในการอ่านบทความทางวิชาการพิจารณาคัดเลือกว่าบทความไหนสมควรได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ  ลีลาการเขียน การเชื่อมโยงและตรรกในการเขียนแบบไหนที่เหมาะสมกับการได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ลงวารสาร...เป็นสิ่งที่ผมพอตัดสินได้ไม่ยากเพราะผ่านประสบการณ์ในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความต่างๆมามาก


      การเป็นคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ เป็นประธานในห้องนำเสนอผลงานวิชาการของเหล่านิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา  การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการในระดับประเทศ นานาชาติ ในเมืองไทย และในต่างประเทศ ทำให้ผมมีมุมมองในเรื่องการนำเสนอผลงานวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษได้ชัดเจนมากขึ้น


      สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับนิสิตไทยและนักวิชาการหลายคนคือ กลัวการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษเพราะพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ไม่ค่อยดีนัก ทำให้ขาดความมั่นใจในการนำเสนอผลงาน  ไม่มีคนช่วยขัดเกลาภาษาให้ก่อนนำเสนอ   หลายคนเลยไม่กล้านำเสนอผลงานตัวเองในเวทีระดับนานาชาติทั้งๆที่ผลงานของตนเองเป็นผลงานที่ดี  เท่ากับว่าพลาดโอกาสสำคัญไป


       ลูกศิษย์ที่ผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก็หวาดผวากับเวทีนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติเหมือนกัน   เพราะกลัวจะต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ กลัวจะตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้   แต่เมื่อเป็นทางเลือกในเงื่อนไขของการขอสำเร็จการศึกษาก็จำเป็นต้องกัดฟันนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ....Smiley


        ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาเราก็ต้องเล่นบทโค้ชฝึกความพร้อมให้ลูกศิษย์นำเสนอผลงานจนผ่านไปให้ได้สำเร็จ   ผมเรียกลูกศิษย์ให้มาซ้อมการนำเสนอผลงานอย่างหนักจนมั่นใจว่าจะนำเสนอผลงานบนเวทีระดับนานาชาติให้รอดฝั่งไปให้ได้   พอถึงวันจริง...ก็นำเสนอผลงานบนเวที่ผ่านไปได้อย่างราบรื่น          เพราะเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นในการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิชาการในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง   โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสจึงออกแบบหลักสูตร "การนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ" ขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่มีความประสงค์จะไปนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษในเวทีการประชุมทางวิชาการในระดับต่างๆ         จากประสบการณ์ที่คลุกคลีกับการเป็นกรรมการในการประชุมวิชาการ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านพิจารณาบทความเพื่อคัดเลือกไปตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการหลายฉบับ  การที่ตนเองเคยตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ  ทำให้ผมเข้าใจในปัญหาและรู้ว่าจะช่วยแนะนำนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสได้อย่างไร


         คุณสุดาต้องไปนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ  เธอเป็นนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสในหลายหลักสูตร  ในฐานะโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสที่เธอไว้วางใจ....ผมช่วยแนะนำว่าเธอควรเขียนเนื้อหาที่จะนำเสนอแบบไหน   ควรมีรูปแบบการนำเสนอแบบไหน และฝึกจนให้เธอมั่นใจว่าอย่างน้อยสามารถนำเสนอบนเวทีให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
      มีการซักซ้อมคำถามที่น่าจะถูกถามจากผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และ ขอให้เธอซ้อมการนำเสนอให้ดูหลายรอบ แนะนำให้แก้ไขเนื้อหาและเพิ่มเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้การนำเสนอสมบูรณ์ขึ้น


     คุณสุดาผ่านเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกไปเรียบร้อยแล้ว...แม้จะประหม่ามากพอสมควร เธอยอมรับว่าถ้าไม่มีการซ้อมในชั้นเรียนของหลักสูตรที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสนี้มาก่อนหลายครั้ง.....เธอคงจะเครียดและเกร็งจนพูดไม่ออกในเวทีจริง


      อาจารย์พิมพ์ชนกสนใจในหลักสูตรการเขียนบทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษเพราะต้องการพัฒนาผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการในอนาคต  อาจารย์พิมพ์ชนกจึงแวะเข้ามาสอบถามหลักสูตรนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส  อาจารย์เห็นว่าเป็นหลักสูตรที่แตกต่างไปจากโรงเรียนสอนภาษาอื่นที่โดยมากสอนเน้นแต่ไวยกรณ์หรือบทเรียนสนทนา และหลักสูตร "การเขียนบทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ" ของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสตอบโจทย์ที่อาจารย์ต้องการเรียนมาก  อาจารย์จึงตัดสินใจเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution)
       ผมช่วยแนะนำวิธีการเขียนบทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษให้อาจารย์พิมพ์ชนก  ให้อาจารย์รู้จักกับคำเชื่อมที่นิยมใช้ในบทความวิชาการ และประเด็นของ Tense ที่สร้างความงุนงงให้แก่ผู้เขียนบทความชาวไทย เนื่องจากภาษาไทยมักไม่ค่อยใช้กาลเหมือนภาษาอังกฤษ เมื่อคนไทยมาเขียนภาษาอังกฤษจึงนิยมแปลภาษาไทยมาแบบตรงๆซึ่งผิดไวยกรณ์และผิดหลักการในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่ดี    ผมนั่งเขียนบทความร่วมกับอาจารย์พิมพ์ชนกโดยแปลงจากบทความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อฝึกให้อาจารย์พิมพ์ชนกคุ้นเคยกับรูปแบบในการเขียนบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ  เมื่ออาจารย์พิมพ์ชนกคุ้นเคยกับสไตล์การเขียนและคำเชื่อมต่อ...ความชำนาญในการเขียนและทักษะในการเขียนก็เพิ่มขึ้น


         ขั้นตอนต่อไปคือทดลองให้อาจารย์พิมพ์ชนกนำเสนอบทความเป็นภาษาอังกฤษบ้าง เพราะในเวทีประชุมวิชาการนักวิชาการต้องนำเสนอผลงานของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ  และพร้อมที่จะตอบคำถามของผู้สนใจในผลงานที่นักวิจัยท่านนั้นนำเสนอ

( โชคไม่ดีที่ Socialcam มีปัญหาในวันที่บันทึกคลิปวิดีโอนี้  ทั้งภาพและเสียงมีอาการกระตุก ภาพและเสียงไม่พร้อมกัน  แต่คลิปนี้สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านการใช้ภาษาในการนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษของอาจารย์พิมพ์ชนก)


         อาจารย์พิมพ์ชนกเคยทดลองเรียนการเขียนบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากเว็บและจากหนังสือต่างๆ แต่ปรากฏว่าการพัฒนาทักษะด้านการเขียนไม่มากอย่างที่อยากจะให้เป็น  เลยตัดสินใจหาที่เรียนเพื่อจะพัฒนาทักษะในการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง  สำหรับการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตร "การนำเสนอบทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ" ที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส  อาจารย์พิมพ์ชนกได้รับรู้ถึงพัฒนาการที่ก้าวหน้าในด้านทักษะการเขียนบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ  อาจารย์ประเมินตนเองว่าทักษะในด้านการเขียนบทความวิชาการมีการพัฒนามากกว่าก่อนที่จะเรียนหลักสูตรนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสประมาณ 70-80% อาจารย์พิมพ์ชนกถือว่าคุ้มค่ากับค่าเรียนของหลักสูตรที่เสียไป   หลักสูตรไม่ได้เรียนจำนวนคาบมากนัก  หลักสูตรถูกออกแบบมาเพียง 10 คาบ ให้กระชับและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้เรียน
    เสียงสะท้อนของอาจารย์พิมพ์ชนกในคลิปวิดีโอนี้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนภายหลังจากที่เรียนหลักสูตร "การนำเสอนผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ" ที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส


    โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาของคนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง  เราออกแบบหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคน  เราเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน 


      เรามุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนของเราต่อไปเพื่อให้โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง


      การสร้างคนที่มีคุณภาพให้แก่สังคมโดยเพิ่มทักษะด้านภาษาเป็นวัตถุประสงค์ของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส  ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้แก่สังคมคือแรงผลักดันให้โรงเรียนซีพีเอสถือกำเนิดขึ้นและเดินหน้าต่อไป 


      เพราะเราเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันสร้างคนในสังคมให้มีคุณภาพ  คนที่มีคุณภาพเหล่านั้นก็จะไปช่วยขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้น น่าอยู่ขึ้น แล้วประเทศก็จะน่าอยู่ขึ้น พัฒนาขึ้นตามไปด้วย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่

          โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution)
          อาคารเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง
          ชั้น 1  ย่านโซนธนาคาร ติดกับร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ใกล้ศูนย์อาหาร
          444 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
          โทร.  055-330-404, 082-944-5397
           https://www.facebook.com/CPSInstitution 

Create Date : 23 กรกฎาคม 2556    
Last Update : 23 กรกฎาคม 2556 21:51:09 น.
Counter : 1896 Pageviews.  

1  2  

ชีวประภา
Location :
พิษณุโลก Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add ชีวประภา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.