ชีวิตคือความไม่แน่นอนแต่ในความไม่แน่นอนของชีวิตเรากลับพบความสวยงามของชีวิต
Group Blog
 
All Blogs
 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส จ.พิษณุโลก ความแตกต่างที่มีคุณค่าสำหรับนักเรียน

การที่ผมไปใช้เวลาศึกษาในญี่ปุ่นกว่า 9 ปี  ทำให้ผมเข้าใจปัญหาของนักเรียนไทยในการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์จริงในประเทศญี่ปุ่น  บางครั้งชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่สอนกัน...เรียนเพื่อเน้นเอาไปสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เรียนจบแล้วก็ยังไม่สามารถสื่อสารได้อย่างที่ต้องการมากนัก  เคยเจอนักเรียนไทยที่จบเอกทางด้านภาษาญี่ปุ่นแต่กลับเอาตัวรอดได้ลำบากมากๆในญี่ปุ่น  เพราะตอนสมัยเรียนเขาก็เรียนเพื่อสอบเท่านั้น ไม่ได้เน้นการสื่อสารใช้งานได้จริง ไม่กล้าที่จะสื่อสารในชั้นเรียน


เมื่อผมคิดจะสร้างหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส...ผมจึงเน้นให้นักเรียนที่เรียนกับเราสามารถนำเอาเนื้อหาในบทเรียนที่เรียนนำมาใช้ในการสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน มากกว่าจะสอนให้นักเรียนเขาเรียนเพื่อเอาไปสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  นักเรียนหลายคนที่ไปเรียนตามโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นหลายๆแห่งเพียงเพื่อที่จะสอบผ่านให้ได้ระดับ5, 4 หรือ 3แต่พอเจอสถานการณ์จริงกลับพูดสื่อสารไม่ได้เลย อย่างนี้ก็ไม่มีความหมาย

 


โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสอาจจะเป็นโรงเรียนน้องใหม่สำหรับวงการโรงเรียนภาษาในจังหวัดพิษณุโลกเราไม่คิดว่าโรงเรียนสอนภาษาอื่นเป็๋นคู่แข่งขันของเรา แต่ผมกลับคิดว่าโรงเรียนสอนภาษาในจังหวัดพิษณุโลกทุกโรงเรียนต่างเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพที่มีส่วนช่วยกันสร้างนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถสื่อสารได้

 


แต่การที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเป็นโรงเรียนน้องใหม่สำหรับวงการโรงเรียนสอนภาษา....เรารู้สึกว่าเราต้องการแข่งกับตัวเราเองด้วยการพัฒนาหลักสูตรทุกภาษาที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสสอนให้เป็นหลักสูตรการสอนของโรงเรียนภาษาที่ดีที่สุดในจังหวัดพิษณุโลก

 


เพราะเราเชื่อว่าแค่"ดี" ยังไม่พอ ถ้าคนพอใจกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ ก็จะไม่พัฒนาต่อไป ดังนั้นเราต้องพัฒนาโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสให้ "ดีกว่า"และพัฒนาต่อไปให้เป็น "โรงเรียนสอนภาษาในพิษณุโลกที่ดีที่สุด"


 

การที่ผมไปใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนต่างชาติในญี่ปุ่นหลายปี เผชิญกับชะตากรรมในการเอาชนะปัญหาเรื่องการสื่อสาร  รวมถึงการมีประสบการณ์หลายปีในการสอนภาษาไทยให้พนักงานบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากและคนญี่ปุ่นทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานทางความรู้ภาษาไทยมาก่อนให้สามารถพูดภาษาไทยได้ในเวลาอันจำกัด ทำให้เข้าใจหลักในการสอนว่าจะทำอย่างไรให้คนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้

 


โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเราเน้นให้นักเรียนของเราสามารถสื่อสารได้มากกว่าเน้นให้จำไวยกรณ์เพื่อไปทำสอบ ความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าการท่องจำ ถ้านักเรียนเข้าใจ...และเห็นประโยชน์ของการมาเรียนภาษาต่างประเทศ และเชื่อว่าทักษะภาษาสามารถพัฒนาได้จริง และทุกคนสามารถสื่อสารได้ เขาจะรู้สึกสนุกและเปิดใจรับในการเรียนภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามสุดท้ายทักษะภาษาของนักเรียนก็จะค่อยๆพัฒนาอย่างเห็นผลอย่างชัดเจน

 


ปรัชญาของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (Philosophy of CPS Institution)

 


Confidence    -เรามีหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนว่าเขาสามารถสื่อสารได้

 


Perseverance -ความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องของนักเรียนโดยไม่เลิกล้มความตั้งใจที่จะ

 

พัฒนาภาษาโดยโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสช่วยกระตุ้นและเป็นกำลังใจให้

 


Success        - ความสำเร็จย่อมมาเยือนสำหรับนักเรียนทุกคนที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

 

อย่างต่อเนื่อง  เพราะเราเชื่อมั่นในคำพูดที่ว่า "ความพยายามของผู้คนไม่จบลงด้วยความสูญเปล่า" เป็นจริงเสมอ


เมื่อความสำเร็จเกิดขึ้นกับนักเรียน เขาย่อมเกิดความเชื่อมั่นตามมาและถ้าเขาพยายามอย่างต่อเนื่องโดยไม่เลิกล้มความตั้งใจสุดท้ายความสำเร็จก็มาเยือนอีก ดังนั้นวัฏจักรนี้จึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด

 


ถ้ามีนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองด้านภาษา...เป็นหน้าที่ของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนเหล่านั้นที่เข้ามาสมัครเรียนกับเราว่าเขาสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาได้จริงภายในเวลาที่กำหนด  และผลลัพธ์ของความพยายามของนักเรียนเหล่านั้นสะท้อนออกมาจากพัฒนาการด้านภาษาจากวันแรกที่เขาเรียนกับเราจนถึงวันที่เขาทดสอบภาษากับเราจนกระทั่งวันที่เขาจบหลักสูตรของเรา

 


นักเรียนภาษาญี่ปุ่นรุ่นแรกที่มาเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสต่างถูกทดสอบให้สนทนาโต้ตอบด้วยภาษาที่เขาเรียนในชั้นเรียนเพื่อวัดว่าพวกเขาสามารถสื่อสารได้จริง เราวัดผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสารของนักเรียนของเราด้วยวิธีนี้มากกว่าเน้นทำสอบด้วยข้อสอบอย่างที่โรงเรียนอื่นอาจจะทำกันเพราะเราเชื่อว่าสิ่งสำคัญของการเรียนภาษาคือสุดท้ายแล้วนักเรียนต้องสามารถนำเอาไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

 


น้องขวัญชนกเลือกที่จะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส หน้าที่ของโรงเรียนคือทำอย่างไรให้น้องขวัญชนกเขาได้ทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นสมกับความตั้งใจที่เขามาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส

 

เพียงคาบที่ 2 ของการเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส ภายหลังจากที่น้องขวัญชนกเขาเรียนบทสนทนาแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่่นในคาบที่ 1 ผมทำการทดสอบการสนทนาโต้ตอบการแนะนำตัวเองด้วยภาษาญี่ปุ่นด้วยเนื้อหาที่เขาเรียนในคาบแรก  ซึ่งการสนทนาด้วยการแนะนำตัวเองเป็นเรื่องสำคัญของบทเรียน  เนื่องจากเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นสนทนาภาษาญี่ปุ่น เมื่อเจอเพื่อนใหม่ คนที่เราพึ่งรู้จัก  เราจะแนะนำตัวอย่างไรให้คู่สนทนาของเรารู้จักเราดีขึ้น  

 ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ของน้องขวัญจากชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นออกมาเป็นอย่างในคลิปวิดีโอนีั้

 
 น้องขวัญชนกเขาตื่นเต้นมาก เกร็งพอสมควรตอนที่อัดคลิปการทดสอบการสนทนาโต้ตอบนี้ แต่ถือว่าน้องขวัญชนกพูดได้ดีมากสำหรับการเรียนแค่ 1 คาบกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส


  น้องแพรวเป็นนักเรียนอีกคนที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาบ้าง  เธอเลือกเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเพื่อต้องการปรับพื้นและเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ ภายหลังจากที่แพรวเรียนครบ 10 ครั้งการทดสอบให้อธิบายโต้ตอบด้วยภาษาญี่ปุ่นโดยใช้สถานที่จริงภายในเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทองจึงถูกจัดขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสาร คลิปวิดีโอข้างล่างนี้คือผลทดสอบของแพรว     แพรวตื่นเต้นมากกับการทดสอบการสนทนาโต้ตอบครั้งนี้  เธออาจจะพูดผิดบ้างในคลิปนี้แต่นั่นไม่สำคัญ  สิ่งสำคัญคือการกล้าที่จะพูดโต้ตอบต่างหาก  เราจำลองสถานการณ์จริงโดยใช้พื้นที่บริเวณภายในเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง เป็นสถานที่ในการฝึกความกล้าของนักเรียนในการทดสอบการสื่อสารโต้ตอบด้วยเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนมาจากชั้นเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส


    เราคัดเลือกอาจารย์ที่มาสอนให้กับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส เพราะเราให้ความสำคัญกับคุณค่าของค่าเล่าเรียนที่นักเรียนเสียไป  เขาควรจะได้เรียนกับครูที่เพิ่มทักษะในการสื่อสารด้านภาษา  โชคดีมากที่เราได้อาจารย์ฟิล์มมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมครูของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส อาจารย์ฟิล์มจบเกียรตินิยมอันดับสองด้านภาษาญี่ปุ่น   อาจารย์ฟิล์มเคยเป็นอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยพะเยามาก่อนหลายปีก่อนจะกลับมาช่วยกิจการของครอบครัว  การที่ได้อาจารย์ฟิล์มมาช่วยสอนทำให้นักเรียนมีโอกาสได้เพิ่มทักษะในการสนทนามากขึ้น

   เพราะว่า

 

 "เปลี่ยนความอายให้กลายเป็นความกล้า มาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส"

     (At CPS Institution, we can make you confident.)


    คือ สโลแกนและพันธกิจของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส  ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ช่วยเปลี่ยนความอายของนักเรียนให้เขาเหล่านั้นเมื่อมาเรียนกับเราต้องมีความกล้าที่จะสื่อสารได้อย่างมั่นใจ


สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ


    โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส

     อาคารเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง

     ชั้น 1 ติดกับร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ โซนธนาคาร (ใกล้โซนศูนย์อาหาร)

     444 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000

     โทร. 055-330-404,  082-944-5397

     เปิดทำการทุกวัน  ระหว่างเวลา 10:00 - 20:00 น.

     https://www.facebook.com/CPSInstitution 


 
 

Create Date : 07 กรกฎาคม 2556    
Last Update : 8 กรกฎาคม 2556 10:47:51 น.
Counter : 1793 Pageviews.  

คุณภาพของโรงเรียนสอนภาษาวัดจากการที่นักเรียนสามารถใช้งานได้จริง

 

 จนถึงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้...โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเปิดดำเนินการมาได้ ๓ เดือนกว่าแล้ว เรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างนักเรียนของเราให้เอาชนะปัญหาเรื่องของการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้ได้


 ความกล้าในการสื่อสารเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้นักเรียนหลายๆคนไม่สามารถสื่อสารได้ เพราะกลัวว่าจะพูดผิด กลัวว่าคนรอบข้างจะหัวเราะเอาเวลาตัวเองพูดผิด สุดท้ายก็พูดไม่ได้เสียที

  ที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเรากระตุ้นให้นักเรียนกล้าที่จะพูดโดยไม่ต้องกลัวความผิดพลาด  เพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบ  และความจริงแล้วความผิดพลาดนั่นแหละเป็นครูที่ดี   ถ้าเรายังมีข้อผิดพลาดหมายความว่าเรายังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้  แต่ถ้าเราคิดว่าตัวเราสมบูรณ์แล้วเราก็ไม่คิดจะพัฒนาตัวเองต่อไป  ถ้ากล้าที่จะพูดโดยมีครูคอยให้กำลังใจก็จะกล้าที่จะพูดต่อไป เมื่อสามารถสื่อสารได้อย่างที่ต้องการก็จะเกิดความมั่นใจ การเรียนก็จะสนุกตามไปด้วย  ภาษาก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ

   โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสมีวิธีกระตุ้นให้นักเรียนของเรากล้าที่จะพูดอยู่ทุกชั้นเรียน  การทดสอบว่านักเรียนสามารถพูดได้จริงไหม ไม่ใช่การทดสอบด้วยการทำแบบทดสอบในชั้นเรียน แต่เป็นการให้นักเรียนพูดโต้ตอบในสถานที่จริง หรือให้นักเรียนพูดโต้ตอบในสถานการณ์สมมติ


 
   ถ้ามีคำถามว่า "จะเลือกเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาที่ไหนดี?"   คำตอบคือ "จงเลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษาที่คุณเรียนจบหลักสูตรแล้วคุณสื่อสารได้จริง คุณนำเนื้อหาที่สอนในชั้นเรียนไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  หรือโรงเรียนสอนภาษาแห่งนั้นใส่ใจที่จะพัฒนาทักษะคุณให้คุณบรรลุเป้าหมายในการเรียนภาษาที่โรงเรียนสอนภาษาแห่งนั้น"   บางคนชอบเอาราคาค่าเรียนของหลักสูตรเป็นตัวตัดสินใจว่าจะเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้ แห่งนั้นเพราะราคาค่าเรียนที่นั่นมันถูกดี......แต่ผลลัพธ์ภายหลังเรียนจบลง คุณพูดไม่ได้ คุณไม่สามารถทำคะแนนสอบให้สูงขึ้นได้  เท่ากับว่าค่าเล่าเรียนที่คุณจ่ายไปเพราะคิดว่ามันถูกและคุณคิดว่าคุ้ม...คือ ความสูญเปล่า ต่างหาก  บางคนใช้เงินกับการช้อปปิ้งโดยไม่คิด ใช้เงินกับการเดินทางท่องเที่ยวและการทานอาหารดีๆ โดยไม่สนใจเรื่องราคา แต่พอเรื่องพัฒนาทักษะด้านภาษากลับคิดมากเรื่องราคา เลือกคอร์สเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาที่เสนอราคาถูกที่สุด  เขาคงลืมไปว่า...ราคาที่ถูกย่อมแลกเปลี่ยนกับคุณภาพในการสอนที่ไม่ดี เป็นไปได้ยากที่การเรียนแบบกลุ่มใหญ่ๆราคาถูก..ครูผู้สอนจะใส่ใจนักเรียนทุกคนได้ตลอด 1 คาบที่สอน  หรือถ้าต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาที่อ่อนให้อยู่ในระดับที่สถานประกอบการหรือสถานศึกษาต้องการภายในเวลาอันสั้นแต่ไปเรียนกับชั้นเรียนกลุ่มใหญ่เพียงเพราะคุณอยากประหยัดเงินค่าเรียน  คงเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคุณที่จะพัฒนาทักษะของคุณให้ได้ในระดับที่คุณต้องการภายในเวลาอันสั้น
   โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ต้องการเรียนเพื่อพัฒนาภาษาแต่สุดท้ายภาษากลับไม่พัฒนาอย่างที่คิด เป็นเพราะคนเหล่านั้นเขาใช้เรื่องของราคาเป็นตัวตัดสินใจในการเรียน และเลือกเรียนกับชั้นเรียนกลุ่มใหญ่ ครูไม่ได้ใส่ใจเรื่องที่นักเรียนต้องการสื่อสารได้จริง  วิธีการสอนเน้นแต่เรื่องไวยกรณ์มากจนเกินไป หรือเจ้าของโรงเรียนคำนึงถึงกำไรสูงสุดจนหาทางลดต้นทุนทุกวิถีทาง สุดท้ายนักเรียนก็จะไม่สามารถพัฒนาทักษะได้อย่างที่ตัวเองต้องการ

 

   เมื่อเราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาอื่น....เราจึงออกแบบหลักสูตรและวิธีการสอนของเราให้ตอบโจทย์ของผู้เรียนอย่างแท้จริง  นักเรียนที่ตัดสินใจมาเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเขาจะต้องสามารถสื่อสารได้อย่างที่เขาต้องการ  การวัดผลว่านักเรียนสื่อสารได้จริงไหมเป็นสิ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญอย่างมาก  เราคุมคุณภาพการสอนของครูเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนเขาได้รับการสอนจากครูตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดคุ้มค่ากับเงินที่นักเรียนเสียไป

   คุณแม่ของคิมและเคทต้องการให้ลูกกล้าที่จะสื่อสาร  ภายหลังจากที่ได้พูดคุยกับทางโรงเรียนและเชื่อมั่นในระบบการเรียนของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส  เธอจึงส่งลูกสาวทั้งสองมาเรียนที่โรงเรียน ภายหลังจากเรียนไปได้ ๓๐ คาบ  โรงเรียนลองทดสอบการสนทนาโต้ตอบของคิมและเคทโดยบันทึกคลิปวิดีโอ  ผลลัพธ์เป็นดังนี้

 

https://www.facebook.com/photo.php?v=497287737005275&l=2248156591218390743

   คุณแม่ของน้องคิมและเคทพอใจที่เห็นลูกสาวสองคนสามารถสื่อสารโต้ตอบได้  ก่อนหน้าที่น้องสองคนนี้จะมาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสทั้งคู่ไม่ค่อยกล้าพูดนัก  โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเองก็ภูมิใจที่มีส่วนพัฒนาทักษะของน้องทั้งสองคนนี้  เรายังคงมีหน้าที่พัฒนาทักษะด้านภาษาของน้องสองคนนี้และนักเรียนคนอื่นๆของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสให้สามารถสื่อสารได้อย่างสัมฤทธิ์ผล สื่อสารได้อย่างมั่นใจเพราะเบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนทุกคนของเราคือความภาคภูมิใจของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส


   หญิงกับปอนด์มาเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเอาตัวรอด  ชั้นเรียน 40 คาบที่พวกเธอเรียน พวกเธอต้องผ่านการทดสอบหลายครั้งว่าพวกเธอสามารถนำสิ่งที่เรียนไปใช้งานได้จริง  ครูพาพวกเธออธิบายสิ่งต่างๆในเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า พิษณุโลกท่าทอง ด้วยเนื้อหาจากสิ่งที่เรียนในชั้นเรียน  ถ้าพวกเธอยังไม่สามารถนำสิ่งที่เรียนในชั้นมาอธิบายได้....ก็ยังถือว่าไม่ผ่าน  และการทดสอบในคาบสุดท้าย  เป็นการนำเนื้อหาทั้งหมดมารวบยอดและสนทนาโต้ตอบกับครูภายใต้สถานการณ์ที่ครูตั้งขึ้นมา

   

    พี่สุมาลีวางแผนใช้ชีวิตในต่างแดน ดังนั้นความจำเป็นในการสื่อสารให้ได้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องสำคัญ  โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสจึงเน้นให้พี่สุมาลีสามารถสื่อสารอย่างที่ต้องการเมื่อไปใช้ชีวิตจริงในต่างแดน   วันที่ทดสอบการสนทนาโต้ตอบ  ผมพาพี่สุมาลีเดินรอบๆเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า พิษณุโลกท่าทอง โดยให้พี่สุมาลีอธิบายสิ่งต่างๆด้วยภาษาอังกฤษ ถ้าพี่สุมาลีสามารถโต้ตอบได้ถือว่าผ่านการทดสอบ  เพราะในชีวิตจริง....นักเรียนไม่สามารถอธิบายด้วยภาษาไทยให้คนต่างชาติเข้าใจได้ จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น  คลิปวิดีโอข้างล่างคือตัวอย่างของความสำเร็จของชั้นเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสที่สามารถช่วยทำให้นักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาสื่อสารได้อย่างมั่นใจ

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3_Gg76YM8o


 


   นี่คือผลลัพธ์ของความมุ่งมั่นของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสที่ต้องการสร้างคนที่มีคุณภาพให้แก่สังคมในฐานะสถานศึกษาแห่งหนึ่งในพิษณุโลก     เมื่อคณะกรรมการสำนักงานการศึกษาเขตการศึกษา เขต ๑ พิษณุโลก มาตรวจความเรียบร้อยของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖  เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตในเขตพิษณุโลก คณะกรรมการอนุมัติให้ผ่านโดยไม่ต้องมีการแก้ไข ได้รับคำชมจากคณะกรรมการเพราะมาตรฐานของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสดีเกินความคาดหมายของคณะกรรมการ        เราเลือกสรรแต่ของดีมาใช้ในโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ วัสดุสำนักงาน เราคัดเลือกครูที่มีคุณภาพมาสอนที่โรงเรียน ผมคัดเลือกครูด้วยตัวเอง ลงทุนสัมภาษณ์เกือบ 2 ชั่วโมง ให้ทดลองสอนให้ผมดูเพื่อมั่นใจว่านักเรียนจะได้เรียนกับครูที่มีคุณภาพ  ครูต่างชาติที่สอนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสได้ใบประกาศนียบัตร TESOL,TEFL เป็นเครื่องยืนยันว่าครูของโรงเรียนผ่านการอบรมการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  ไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นคนต่างชาติพูดภาษาอังกฤษได้จะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ดี ถ้าเขาเหล่านั้นไม่ผ่านการฝึกอบรม TESOL, TEFL ก็ยังไม่ถือว่าเขามีคุณสมบัติเหมาะสมในการสอนภาษาอังกฤษ ครูที่มาสอนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส ทุกคนผ่านการทดสอบการวัดทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ครูหลายคนทำคะแนนได้ในระดับที่สูงทีเดียว

    

 เมื่อได้ครูที่ดีมาสอนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสแล้ว....ใช่ว่าโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสจะปล่อยให้ครูต่างคนต่างสอนตามใจชอบ ถ้าปล่อยให้ครูแต่ละคนสอนตามใจชอบเป็นแบบนั้นคุณภาพในการสอนของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสก็จะไม่ได้มาตรฐานอย่างที่เราวางเอาไว้ และตัวนักเรียนก็จะไม่ได้รับผลลัพธ์ของการเรียนที่นี่อย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้  เรามีวิธีการควบคุมคุณภาพในการสอนของครูทุกคนโดยการติดตามวิธีการสอนอยู่ตลอดเวลาด้วยระบบมอนิเตอร์แบบ Real time เมื่อพบครูคนไหนสอนแตกต่างไปจากมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้  จะเรียกครูมาพบ มีการพูดคุยกันโดยมีหลักฐานชี้แจงให้ครูรับทราบว่าทางโรงเรียนใส่ใจในคุณภาพของชั้นเรียนอย่างมาก    ทางโรงเรียนจะมีการตักเตือนครูและแนะนำวิธีการสอนให้สอนได้ตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด  เพื่อมั่นใจว่านักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาเมื่อตัดสินใจมาเรียนที่นี่แล้วคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปและเขาต้องสามารถสื่อสารใช้งานได้จริง


   ผมเข้าใจปัญหาของคนที่ต้องการสอบ TOEIC เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่สถานประกอบการต้องการ  โดยทั่วไปคะแนนที่สถานประกอบการทั่วไปต้องการอยู่ในระดับ 550 ขึ้นไป  การพยายามทำคะแนนสอบให้สูงขึ้นในระยะเวลาอันสั้นเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนที่ระดับทักษะของภาษายังไม่ดีมากนักซึ่งได้คะแนนอยู่ราวๆ ๓๐๐-๔๐๐ กว่า  แต่ถ้าคนเหล่านั้นได้รับการสอนด้วยเทคนิคที่เหมาะสมพวกเขาจะค่อยๆทำคะแนนได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาจจะต้องใช้เวลามากสักหน่อยในการเรียนเพื่อพัฒนาภาษาแต่สุดท้ายคะแนนจะค่อยๆเพิ่มได้สำเร็จ

  
    การจะเข้าใจความรู้สึกของผู้สอบ ลักษณะของข้อสอบ เทคนิคในการทำสอบ  จำเป็นต้องไปสอบด้วยตนเอง  ผมในฐานะเจ้าของโรงเรียนเองก็ต้องพิสูจน์ว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสอนนักเรียนด้วยเช่นกัน  ดังนั้นผมจึงตัดสินใจไปสอบ TOEIC เพื่อให้เข้าใจว่าข้อสอบมีลักษณะอย่างไร ความรู้สึกในฐานะคนสอบเป็นอย่างไร  เพื่อจะได้ไปแนะนำเทคนิคให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสว่าจะทำอย่างไรให้ได้คะแนนสูงขึ้นอย่างที่เขาต้องการ


   ไปสอบครั้งแรก TOEIC  แบบไม่ได้เตรียมตัวมากนักเพราะอยากรู้ว่าจะทำคะแนนได้เท่าไหร่  ผลลัพธ์ออกมาไม่เลวร้าย  ตอนนี้รู้แล้วว่าจะแนะนำนักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรติวสอบ TOEIC ของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสอย่างไรให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น 
   
  
       ความจริงอยากขอ Certificate of Achievement จากทางศูนย์สอบ TOEIC มาประดับไว้ที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส  แต่คะแนนโทอิคที่ออกมาคราวนี้ยังรู้สึกว่ายังไม่ดีพอที่จะขอ Certificate of Achievement  เอาไว้สอบครั้งหน้าที่เตรียมตัวดีกว่านี้คะแนนคงสูงพอที่จะขอใบประกาศรับรองผลเอามาประดับเป็นเกียรติแก่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส   ต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสที่จะช่วยนักเรียนในเขตพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจเรียน TOEIC ผลักดันให้พวกเขาทำคะแนน TOEIC ให้สูงขึ้นอย่างที่ต้องการ   ที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส....เราใส่ใจในคุณภาพ   "เปลี่ยนความอายให้กลายเป็นความกล้า   มาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส"
    โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส  อาคารเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า พิษณุโลกท่าทอง
    ชั้น ๑ โซนธนาคาร ติดกับร้านซีเอ็ดยูเคชั่น ใกล้ศูนย์อาหาร
    โทร. 055-330-404, 082-944-5397

 

 

 

Create Date : 14 เมษายน 2556    
Last Update : 15 เมษายน 2556 9:01:04 น.
Counter : 2013 Pageviews.  

Promotion for Private class and Group class during Jan.18-Feb. 18, 2013

  ปัญหาของผู้เรียนภาษาต่างประเทศคล้ายๆกันคือ

   เรียนมาหลายปีแล้วยังพูดไม่ได้

  หรือ เรียนๆหยุดๆ เลยพูดไม่ได้ซักที 

  หรือ เรียนเน้นแต่ไวยกรณ์ เรียนแล้วไม่ได้ใช้ สุดท้ายก็พูดไม่ได้เสียที

   เพราะเราตระหนักในปัญหาของการไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, Thai language for Foreigners ของผู้เรียนส่วนใหญ่ และทราบว่าปัญหาเกิดจากอะไร  เราจึงเน้นให้การเรียนในโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution)  เป็นการเรียนเพื่อใช้งานได้จริง

   ชั้นเรียนที่ถูกออกแบบมาไม่ให้มีขนาดใหญ่เกินไป เพื่อนักเรียนจะได้สามารถฝึกฝนได้อย่างเต็มที่

 ครูของเราใส่ใจนักเรียนทุกคน เพราะเรามีความสุขที่ได้ช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจ

โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสคัดสรรแต่สิ่งที่ดีมีคุณภาพเพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า

ถ้าเพียงเราคิดจะประหยัดต้นทุน....เราคงเลือกเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกเอามารองรับลูกค้าอย่างโรงเรียนหลายๆที่ทำกัน แต่เราเข้าใจถึงความสะดวกสบายของลูกค้าและความสง่างามของสถานที่ เราจึงเลือกเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบสำคัญของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution) /CPS 外語学校 เพื่อรองรับการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าของโรงเรียน


เราเห็นสภาพลูกค้าที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราจึงตัดสินใจสั่งชุดโต๊ะกลมและเก้าอี้ FUJI จาก Index Living Mall มาเพิ่มเพื่อรองรับกับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในระหว่างที่ลูกค้าต้องนั่งคอยรออยู่ บ่งบอกถึงความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสให้ความสำคัญต่อการให้บริการลูกค้า

 

ปัญหาสำหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยนเรศวรคือการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้ผ่าน เงื่อนไขที่เพิ่มเข้ามาสร้างความกังวลใจให้แก่นิสิตในระดับบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้สนใจจะสมัครเข้าเรียนต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร


เราตระหนักในปัญหานี้ และหาทางช่วยเหลือบรรดานิสิตปริญญาโทและนิสิตปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพราะเราในฐานะของสถาบันการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในจังหวัดพิษณุโลก เรายินดีช่วยเหลือให้นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกจำนวนมากที่ยังสอบวัดระดับภาษาอังกฤษยังไม่ผ่านให้สามารถทำคะแนนได้ในระดับที่ต้องการ


ชั้นเรียนติวสอบ TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET ถูกออกแบบหลักสูตรเพื่อช่วยเหลือนิสิตปริญญาโทและเอกผู้มีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเหล่านั้น นอกจากนี้เรายังมีชั้นเรียนติวสอบ TOEIC สำหรับผู้สนใจจะสอบ TOEIC เพื่อเอาคะแนนไปสมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการผู้มีคุณสมบัติทางด้านภาษาอังกฤษในระดับที่พอใจ


ครูของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเคยผ่านการทดสอบ IELTS ด้วยคะแนน Band 8 จากระดับคะแนนสูงสุดในระดับ Band 9 เป็นเครื่องยืนยันว่าโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสจะสามารถช่วยเหลือนักเรียนของเราให้ได้คะแนนสูงอย่างที่พวกเขาต้องการได้อย่างไรหลังจากเปิดโรงเรียนมาได้เกือบ ๓ อาทิตย์ เราพบว่ามีผู้สนใจเรียนจำนวนมาก ต้องการเรียนตามลำพังเนื่องจากเวลาสะดวกไม่ลงตัวถ้าต้องจัดกลุ่มเรียนกับคนอื่น แต่ติดปัญหาเรื่องค่าเรียนสำหรับชั้นเรียนเดี่ยว (Private Class) มีราคาแพงกว่าชั้นเรียนแบบกลุ่ม หรือบางคนไม่สามารถหาเพื่อนมาเรียนด้วยได้

เราเห็นใจและเข้าใจถึงความตั้งใจจะพัฒนาภาษาของคนเหล่านั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนเหล่านั้น เราจึงจัดโปรโมชั่นให้แก่ผู้ที่สนใจจะเรียนชั้นเรียนเดี่ยว (Private Class) ทั้งชั้นเรียนภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย ตลอดจนผู้สนใจเรียนติวสอบ TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET, TOEIC ในราคาพิเศษ

นอกจากนี้เนื่องในโอกาสเดือนกุมภาพันธ์ เดือนของสิ่งที่คู่กัน เราจัดแคมเปญพิเศษ มาเรียนกันเป็นคู่ ไม่ว่าจะมาเรียนกับคู่รัก จะมาเรียนกับเพื่อนสนิท หรือชักชวนญาติพี่น้อง มาเรียนกันเป็นคู่ ก็ได้ส่วนลดพิเศษเช่นกัน


โปรโมชั่นราคาพิเศษทั้งชั้นเรียนเดี่ยว (Private Class) และชั้นเรียนคู่ (Group of 2 persons) ทางโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสจัดให้แก่ผู้ที่สมัครเรียนระหว่าง 18 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้สนใจเรียนสามารถสมัครเรียนก่อนในช่วงเวลาดังกล่าว และมาเรียนในช่วงเวลาที่สะดวกภายหลังจากช่วงเวลาโปรโมชั่นได้เช่นกัน

(For foreigners who want to learn Thai langauge and are looking for language school, we offer Promotion Tuition Fees  for Private class and Group of 2 persons class during January 18 - February 18, 2013. For foreigners who want to learn Thai language to make your life in Thailand more comfortable, CPS Institution is your right choice to help you overcome language barrier in Phitsanulok where most local Thai people hardly communicate with you in English. You can apply for studying Thai language during this promotion period but you can learn in the end of February or March depending your convenient time.)ค่าเรียนของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสไม่ได้แพงอย่างที่คิด สามารถแบ่งจ่ายค่าเรียนเป็น 3-4 งวดได้ ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้เรียนให้สามารถเรียนภาษาและสื่อสารได้อย่างมั่นใจในราคาที่ไม่แพง

(Our tution fees are not expensive as you may think.  You can pay tuition fees in 3-4 instalments then you can enjoy learning Thai langauge but do not take the burden of tuition fees.)

 สนใจติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ (For more information, please contact)

โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution) / CPS外語学校 เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า พิษณุโลกท่าทอง ชั้น 1 ติดกับร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

(Tesco Lotus Extra Phitsanulok Thathong, 1st Floor next to Se-Ed Book Center)

444 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

(444 Moo 6 Tambon Thathong, Muang District, Phitsanulok 65000)Tel. 055-330-404, 082-944-5397

E-mail: cpsinstitution@hotmail.com

CPS Institution Facebook Page: https://www.facebook.com/#!/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA-CPS-Institution/385375178223882


 

Create Date : 18 มกราคม 2556    
Last Update : 14 เมษายน 2556 16:46:58 น.
Counter : 2667 Pageviews.  

บทบาทของครูในวันครูแห่งชาติ (16 มกราคม พ.ศ.2556)

วันนี้วันครูแห่งชาติของคนไทย....

ในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัย....วันนี้ไม่ใช่วันหยุด ผมยังคงมีหน้าที่สอนตามปกติ ตอนเช้ามีข้อความจากลูกศิษย์บางคนที่เขียนแสดงมุทิตาจิต กล่าวคำอวยพรเนื่องในวันครูแห่งชาติผ่านเฟซบุ๊คที่ผมใช้เป็นช่องทางในการติดต่อกับลูกศิษย์ ในฐานะครูรู้สึกปลาบปลื้มใจที่ลูกศิษย์ยังระลึกถึงกันแม้ว่าบางคนจะอยู่ไกลกันมาก

ตอนเช้ามีประชุมของอาจารย์ภายในสาขาการจัดการธุรกิจเพื่อมอบหมายเส้นทางในการไปนิเทศงานของนิสิตปริญญาตรีภาคพิเศษที่พวกเขาเตรียมตัวไปฝึกงานเริ่มต้นอาทิตย์หน้าเป็นต้นไป


ผมประชุมเสร็จก็ได้รับโทรศัพท์จากทางเทสโก้โลตัส...เขาโทรมาสอบถามว่าทำไมวันนี้โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสไม่เปิดตามเวลาปกติที่แจ้งเอาไว้? ผมตอบกลับไปว่า....วันนี้ผู้จัดการโรงเรียนเกิดเจ็บป่วยไปรักษาตัวด้วยการทำกายภาพบำบัด....ตอนนี้ยังไม่เสร็จสิ้นการรักษา ต้องขอโทษที่ไม่ได้แจ้งให้ทางเทสโก้โลตัสทราบ ผมมีหน้าที่ต้องไปเปิดโรงเรียนเดี๋ยวนี้เพราะ....เทสโก้โลตัสถือเป็นระเบียบของเขาที่ห้ามร้านค้าพื้นที่เช่าทำการหยุดทำการ

ผมขับรถจากมหาวิทยาลัยเพื่อไปทำการเปิดโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส(CPS Institution)....อยู่ดูแลโรงเรียนจนกระทั่งใหม่กลับมาจากการไปรักษาด้วยกายภาพบำบัด หมอลงความเห็นว่าใหม่นั่งทำงานมากเกินไปจนเกิดพังผืดของเนื้อเยื่อ จำเป็นต้องหันไปออกกำลังกายบ้าง...


บางทีผู้คนทำงานจนลืมเรื่องของสุขภาพ.....ผมเองก็ดูแลสุขภาพช่วงที่ผ่านมาไม่ดีนัก พักผ่อนน้อย ทานอาหารไม่ตรงเวลาและปริมาณน้อยลงเพราะเรามัวยุ่งกับงานของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส การเจ็บป่วยและภูมิต้านทานลดลงเนื่องจากเราพักผ่อนน้อย ให้เวลากับการออกกำลังกายน้อยไป ผลลัพธ์พออากาศเปลี่ยนแปลง....เรามีอาการเป็นไข้ ไอ และมีเสมหะ ตอนนี้กลับมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น


ตอนบ่ายไปนิเทศงานนิสิตที่ฝึกงานที่เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก....การได้พูดคุยกับลูกศิษย์และพี่เลี้ยงที่คอยดูแลนิสิตที่ไปฝึกงาน ทำให้เราได้เห็นว่า สิ่งที่เราเคยเตือน เคยแนะนำลูกศิษย์ เรื่องการกล้าแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน พิสูจน์ให้พวกเขาได้เห็นแล้วว่า พฤติกรรมที่กล้าแสดงความคิดเห็นมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน มันส่งผลดีต่อตัวเขาอย่างไรเมื่อพวกเขาต้องไปเริ่มต้นทำงาน


คำว่า 先生 (เซนเซ) ในภาษาญี่ปุ่น ที่มีความหมายว่า "ครู หรือ อาจารย์" ถ้ามองดีๆ ตัวอักษรในภาษาจีนที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่น ๒ ตัวนี้มีความหมายว่า "ผู้ที่เกิดก่อน" ในฐานะผู้ที่เกิดก่อน....ย่อมผ่านประสบการณ์บางอย่างมาก่อนผู้ที่เกิดทีหลัง รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสมควรทำ ผู้ที่เกิดก่อนจึงทำการแนะนำผู้ที่เกิดทีหลังให้กระทำ นี่คือบทบาทและหน้าที่ของผู้ที่เกิดก่อนสมควรทำ ดังนั้นผู้ที่เกิดทีหลังจึงยกย่องผู้ที่เกิดก่อนว่าเป็น "ครู หรือ อาจารย์"


ผมทำเวลาในการนิเทศงานลูกศิษย์ ๓ คนที่ฝึกงานที่เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เพราะต้องรีบกลับมาสอนต่อที่มหาวิทยาลัยนเรศวร.... ลูกศิษย์จำนวน ๑๐๐ คนที่ลงทะเบียนวิชา "พฤติกรรมองค์กรและภาวะผู้นำ" กำลังรอเรียนวิชาที่ผมสอนอยู่


วันนี้เนื้อหาที่สอนคือหัวข้อ "การจัดการกับความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง" ชั้นเรียนของ ดร. ชาตรี ปรีดาอนันทสุข มีความแตกต่างจากชั้นเรียนของอาจารย์ท่านอื่น เพราะผมต้องการให้นิสิตเขานำสิ่งที่สอนในชั้นเรียนไปใช้ได้จริงในชีวิตจริงของพวกเขา มากกว่านั่งเรียนเพื่อท่องจำแล้วเอาไปสอบ...หลังสอบเสร็จแล้วก็ลืม การเรียนแบบนั้นสูญเปล่า เมื่อวานมีนิสิตที่ผมไปนิเทศงานที่โรงพยาบาลรัตนเวช เขายอมรับว่าเนื้อหาวิชา พฤติกรรมองค์กรและภาวะผู้นำที่เขาเรียนกับผม....เป็นสิ่งที่เขาเอาไปใช้ได้มากที่สุดในการฝึกงานคราวนี้ การจะทำตัวอย่างไรให้มีปัญหาในการทำงานน้อยที่สุด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


ท้ายชั่วโมงผมให้นิสิตเขียนคีย์เวิร์ดเพื่อเป็นการสรุปในสิ่งที่เรียนไป เช็กว่านิสิตเขาเข้าใจเนื้อหาตรงกับที่ผมต้องการสื่อกับพวกเขา วันนี้ได้รับคีย์เวิร์ดจากนิสิตหลายคนคล้ายกัน...

ข้อความที่แสดงมุทิตาจิตจากลูกศิษย์ที่ให้ความสำคัญของวันครูแห่งชาติ.....ช่วยเตือนให้ผมระลึกในบทบาทและหน้าที่ซึ่งคนเป็นผู้ที่เกิดทีหลังให้ความสำคัญและเคารพยกย่องในการทำตัวเป็นเหมือนแม่พิมพ์ที่หล่อหลอมให้พวกเขาเดินในทิศทางที่ถูกต้อง


มีลูกศิษย์หลายคน....ใช้พื้นที่บนกระดาษคีย์เวิร์ดที่พวกเขาเขียนส่งมาถึงผมแสดงความขอบคุณสำหรับเนื้อหาที่ผมเคยสอนพวกเขาในบทเรียนก่อนหน้า เรื่องการระดมสมอง (Brainstorming) ที่พวกเขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการทำงานแสตนด์เชียร์ซึ่งมีความขัดแย้งในการทำงานก่อนหน้านั้น และแนวคิดที่สอนในชั้นเรียนทำให้การทำงานร่วมกันกับรุ่นน้องราบรื่น


อ่านในสิ่งที่พวกลูกศิษย์เขียนแล้วดีใจที่พวกเขาหยิบจับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชั้นเรียนที่เคยสอนพวกเขาไป....เอาไปใช้ได้จริงในการทำงานจริง


หลังจากสอนเสร็จ...ผมขับรถไปโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution) ที่เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า พิษณุโลกท่าทอง ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ๔ กิโลเมตร เพราะมีชั้นเรียนตอน ๖ โมงเย็นรอให้ผมไปสอน...


นักเรียนที่สนใจมาเรียนภาษากับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส...สนใจจะเรียนเป็นกลุ่มมากกว่าเรียนแบบชั้นเรียนเดี่ยวตัวต่อตัว (Private Class) เนื่องจากการเรียนแบบ Private Class มีอัตราค่าเล่าเรียนที่แพงกว่าชั้นเรียนแบบกลุ่ม แต่ข้อดีของชั้นเรียนแบบ Private Class ทำให้นักเรียนมีเวลาฝึกฝนมากกว่าและเลือกเวลาเรียนตามความต้องการหรือสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนได้ตามความต้องการของตนเอง

บางคนรอให้โรงเรียนช่วยจัดกลุ่มให้.....บางครั้งการจัดนักเรียนที่มีระดับของทักษะการใช้ภาษาที่เท่ากันให้เรียนด้วยกัน....ไม่ง่ายนัก เพราะแต่ละคนมีทักษะในการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน โรงเรียนช่วยในการจัดชั้นเรียนให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งเนื่องจากเป็นเด็กเล็กเหมือนกัน แต่ภายหลังจากลงเรียนแล้วเราพบว่าระดับของทักษะของเด็กในกลุ่มเดียวกันแตกต่างกัน


ในฐานะของครูและเจ้าของโรงเรียน....เราพบว่าปัญหาตามมาจะเกิดขึ้นถ้าเด็กสองกลุ่มนี้เรียนด้วยกัน เพราะมีทักษะในการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน กลุ่มหนึ่งมีพื้นฐานมาแล้วเขาสามารถไปได้เร็ว ในขณะที่อีกกลุ่มต้องไปช้าๆ แต่ในเมื่อเขาเข้ามาเรียนด้วยกันและจ่ายเงินเรียนกลุ่มไปแล้ว....มันไม่สมควรที่จะไปแยกกลุ่มออกมาแล้วเก็บค่าเล่าเรียนเพิ่ม เนื่องจากขนาดของกลุ่มมีขนาดเล็กลง


โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution) ตระหนักในคุณภาพของชั้นเรียนมากกว่าเงินนิดหน่อยที่เราจำเป็นต้องเสียไปเพื่อรักษาคุณภาพของชั้นเรียนและการสอนที่เราต้องการให้นักเรียนของเราสามารถพูดได้ และรู้สึกสนุกกับการเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส


เราตัดสินใจว่าเราจะแบ่งชั้นเรียน แยกกลุ่มที่มีพื้นฐานที่ดีออกจากกลุ่มที่ยังช้าอยู่ โดยที่นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ยังคงจ่ายในราคากลุ่ม ๔ คน แต่เรียนแบบกลุ่มละ ๒ คน โรงเรียนจ่ายค่าตอบแทนให้ครูผู้สอนในอัตราค่าตอบแทนเหมือนเดิม แต่สำหรับวันหยุดประจำสัปดาห์ของครูซึ่งโรงเรียนจัดไว้ให้ ผมในฐานะเจ้าของโรงเรียนจะทำการสอนชั้นเรียนให้ โดยที่ผมไม่รับค่าสอน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียนเนื่องจากการแบ่งกลุ่ม ๔ คนออกเป็นกลุ่ม ๒ คน มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นแต่เราไม่ผลักภาระให้นักเรียนที่มาเรียนกับเราน้องคิมและน้องเคท....ทั้งคู่มีพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษมาในระดับหนึ่งแล้ว หน้าที่ของผมคือทำอย่างไรให้นักเรียนเขามีความสุขในการเรียนกับเรา


การสอนเด็กเล็ก....ไม่ง่าย เพราะเด็กจะมีความสนใจในช่วงเวลาสั้นๆ หน้าที่ของครูคือทำอย่างไรให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อกับการเรียนสิ่งใหม่


บรรยากาศในการเรียนช่วงแรก....ดูเหมือนเด็กจะไม่ค่อยสนใจกับสิ่งทีสอน แต่หน้าที่ของครูผู้สอนคือการทำอย่างไรให้นักเรียนสนใจและรู้สึกสนุกและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้ตลอด


ผมใช้สื่อการสอนบางอย่างในชั้นเรียน....และดึงเรื่องใกล้ตัวเข้ามาเป็นตัวอย่างในการสอน.....ปรากฏว่าได้ผล คิมและเคทเริ่มหัวเราะและรู้สึกสนุกกับกิจกรรมในชั้นเรียน

ผมไม่ทราบหรอกว่าในระหว่างสอนใบหน้าผมเป็นอย่างไร...จนกระทั่งผมมีโอกาสได้เห็นภาพนี้ที่ใหม่แอบถ่ายภาพเก็บไว้ในขณะที่ผมสอน

ตอนผมสอนหนังสือไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ตัวน้อยหรือว่าลูกศิษย์ที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งบางคนอายุมากกว่าผม บางคนอาจจะอายุมากกว่าคุณพ่อหรือคุณแม่ผมเสียอีก ผมมีความสุข แล้วความสุขมันถ่ายทอดออกมาในระหว่างที่สอน ความสุขที่ถ่ายทอดออกมา...มันทำให้ลูกศิษย์หลายคนที่เรียนกับผมมีความสุขตามไปด้วยในระหว่างที่เรียนในสิ่งที่ผมสอน


มีเพื่อนบางคนพูดว่า บางทีผมเกิดมาเพื่อสอนผู้คนโดยเฉพาะ ผมเหมาะกับอาชีพครูผู้ถ่ายทอดเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายให้แก่ผู้เรียน ครูผู้ชี้นำสิ่งที่ถูกต้องสวยงามให้แก่คนที่ปวารณาตัวเองเป็นศิษย์พร้อมที่จะให้ผมสอนสั่ง พร้อมที่จะรับในสิ่งที่ผมถ่ายทอดให้

ผมยังคงสนุกกับสิ่งที่ทำ กับบทบาทของครูผู้ชี้นำสิ่งดีงาม สิ่งที่ถูกต้องให้แก่ศิษย์ และภูมิใจที่เห็นศิษย์ที่เคยสอนสั่งประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เขาเหล่านั้นเป็นผู้เลือก


ผมเองก็รู้สึกขอบคุณครูอาจารย์หลายๆท่านที่ช่วยชี้แนะ ช่วยแนะนำตักเตือน เป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตผม จนกระทั่งผมมีโอกาสได้มาเป็นครูผู้ชี้นำให้แก่คนรุ่นใหม่ของสังคม


ขอกราบขอบพระคุณคุณครูอาจารย์ทุกท่านครับ


 

Create Date : 17 มกราคม 2556    
Last Update : 18 มกราคม 2556 9:39:55 น.
Counter : 1367 Pageviews.  

โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส ชั้น ๑ เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง โซนธนาคาร

หลังจากยุ่งจนไม่มีเวลาเขียนบล็อกซึ่งเป็นงานอดิเรกที่โปรดปรานร่วมหลายเดือน วันนี้ก็ได้โอกาสกลับมาเขียนอัพเดทเรื่องราวในบล็อกตอนนี้...

ผมสังเกตพฤติกรรมของนิสิตภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ผมเคยสอน ผมสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่ผมสัมภาษณ์รับเข้ามาเป็นนิสิตปริญญาตรี-เอก ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ผมพบว่าส่วนมากมีปัญหาในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  สาเหตุหลักเนื่องจากว่าคนเหล่านั้นมีทัศนคติที่คล้ายๆกันว่า ภาษาอังกฤษยาก หัวไม่ดี เลยปิดตัวเองกับความคิดแบบนั้น แล้วก็หยุดที่จะพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งๆที่รู้ว่าทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเมื่อประเทศไทยก้าวข้ามเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ความจริงสาเหตุแท้จริงที่คนเหล่านั้นไม่สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้ดีเป็นเพราะ....คนเหล่านั้นขาดความกล้าที่จะพูด โดนสอนแบบผิดๆจากชั้นเรียนที่มุ่งเน้นแต่ไวยากรณ์ว่าต้องใช้ให้ถูกต้องเท่านั้น เมื่อยึดกับกรอบแบบนั้นก็เลยไม่กล้าพูด อายกลัวจะพูดผิดต่อหน้าคนอื่น สุดท้ายก็เลยพูดไม่ได้


ผมเคยลองใช้เทคนิคการสอนภาษาต่างประเทศที่ได้รับถ่ายทอดจากประสบการณ์สมัยที่เคยทำงานสอนภาษาไทยให้กับบริษัท Berlitz ในญี่ปุ่น มาใช้กับนักเรียนที่คิดว่าหัวไม่ดี ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ  ปรากฏว่าใช้ได้ผล สิ่งสำคัญที่ทำให้นักเรียนเหล่านั้นพูดได้คือ ปรับทัศนคติของคนเหล่านั้นก่อน และทำให้คนเหล่านั้นรู้จักการสร้างประโยคง่ายๆจากคำคุ้นเคยโดยไม่ต้องกังวลกับความถูกต้องของไวยากรณ์มากนัก สิ่งสำคัญต้องสร้างกำลังใจให้แก่คนเหล่านั้นเชื่อมั่นว่าเขาสามารถพูดได้ ถ้าเขาเชื่อมั่นว่าเขาสามารถพูดได้ สุดท้ายเขาก็จะพูดได้

จากประสบการณ์ตรงนี้.....เลยเป็นที่มาของการสร้างธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสขึ้นมา  โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution)/CPS外語学校  มาจากความคิดที่ว่า เราจะเปลี่ยนความอายในการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กลายเป็นความกล้าที่จะสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศด้วยความมั่นใจ  

หลายๆคนสงสัยว่าคำว่า  CPS มาจากคำว่าอะไร  บางคนเดาว่า น่าจะมาจากชื่อและนามสกุลของผม "ดร. ชาตรี ปรีดาอนันทสุข (CHATREE PREEDAANANTHASUK, Ph.D.) ดูเหมือนจะใช่...แต่ความจริงไม่ใช่ครับ   คำว่า CPS มาจากคำเหล่านี้ต่างหาก

 Confidence  ต้องสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเสียก่อนว่า เขาสามารถพูดได้ โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสมีหน้าที่สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนของเราทุกคนว่าเขาสามารถพูดได้  เมื่อเขาเชื่อมั่นว่าเขาสามารถพูดได้ ใจที่เปิดออกจะตามมาด้วยการพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

Perseverance  มนุษย์เราก้าวพ้นความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะความเพียร เมื่อใครสักคนต้องการจะพัฒนาภาษาต่างประเทศ แล้วหวังจะเอาสูตรสำเร็จเหมือนกินยาขนานเดียวแล้วจะเก่ง คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก  เมื่อเขาเปิดใจที่จะพัฒนาตนเองในด้านทักษะภาษาต่างประเทศ เขาต้องเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องโดยไม่เลิกล้มความตั้งใจในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ   โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้ เราส่งเสริมให้นักเรียนของเราทุกคนไม่เลิกล้มความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง เพราะเราเชื่อว่า ความพยายามของผู้คนไม่เคยจบลงด้วยความสูญเปล่า

Success  สุดท้ายแล้วความสำเร็จซึ่งเป็นผลของความเพียรพยายามก็จะมาเยือน
กว่าจะเปิดโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสได้......มีอุปสรรคต่างๆมากมาย แต่ผมไม่เคยละทิ้งความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการเปิดโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเพื่อให้เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ดีแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง ช่วยในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคม คนเหล่านั้นสามารถใช้ทักษะด้านภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสจะไม่ได้เน้นเรื่องการใช้ไวยากรณ์ภาษาต่างประเทศอย่างหลายๆโรงเรียนกระทำกัน เพราะการทำแบบนั้นสุดท้ายนักเรียนเสียเงินค่าหลักสูตรหลายหมื่นก็ยังไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจ

แต่...โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสจะเน้นให้ผู้เรียนทุกคนสามารถสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน เราเลือกสถานที่ในการก่อตั้งโรงเรียนคือ เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง ซึ่งเป็นเทสโก้โลตัส ประเภทเอ็กซ์ตร้าที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของเทสโก้ทั่วไปและเป็นแห่งเดียวในเขตภาคเหนือ เพราะสถานที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ

นักเรียนที่เรียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution) ทุกคนจะถูกทดสอบทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศทุกๆคาบที่ ๑๐, คาบที่ ๒๐, คาบที่ ๓๐, คาบที่ ๔๐ หรือคาบที่ ๕๐ ด้วยการเดินออกจากโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสและอธิบายสิ่งต่างๆในสถานที่จริงภายในเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง ให้ครูผู้สอนฟังด้วยภาษาต่างประเทศที่ตนเองเรียน ห้ามใช้ภาษาไทยในการอธิบาย  เป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เรียนในชั้นเรียนของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution)  สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน  ไม่ใช่แค่มาเรียนแล้วรับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนครบจำนวนคาบเรียนแต่ยังพูดไม่ได้...ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร

ตอนคิดจะสร้างโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสภายในเทสโก้โลตัส หลายๆคนคัดค้าน....เพราะคิดว่าโรงเรียนจะไปไม่รอดเนื่องจากค่าเช่าพื้นที่สูง และพฤติกรรมของคนมาจับจ่ายใช้สอยในห้างไม่น่าจะมาใช้เวลากับการสนใจเรียนภาษาต่างประเทศ

แต่ผมจะพิสูจน์ให้เห็นว่า.....เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง คือตัวเลือกที่ถูกต้องในการเปิดตัวธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาที่ดีทีสุดแห่งหนึ่งขึ้นมาเพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพให้แก่สังคม

โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution) ได้ฤกษ์เปิดเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓ นาฬิกา ๒๒ นาที อันเป็นช่วงเวลาของมหัทธโนฤกษ์ อันเป็นมงคลแก่การเปิดกิจการใหม่

มีพ่อแม่และญาติพี่น้องของผมและใหม่มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส
วันนั้นผมมีภารกิจหลายอย่างต้องทำ คุมสอบกลางภาคชั้นเรียนนิสิตปริญญาโทตอนเช้า ทานข้าวกลางวันเสร็จก็รีบมาทำพิธีเปิดโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส ภายหลังจากนั้นก็เดินทางกลับไปคุมสอบกลางภาคชั้นเรียนนิสิตปริญญาตรีต่อตอนบ่าย คุมสอบเสร็จตอนเย็นก็เดินทางกลับมาที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส เพราะมีนักเรียนตัวน้อยสองรายกำลังรอให้ผมสอนชั้นเรียนปฐมฤกษ์แก่เธอ  เด็กสองคนเรียนอย่างตั้งใจ  พอเรียนเสร็จน้าเหน่งให้ค่าเรียนของหลานสาวสองคนประเดิมเป็นเงินก้นถุง เป็นสิริมงคลสำหรับการเปิดธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสวันแรก  เงินค่าสอนตรงนี้ผมไม่ได้รับเป็นของค่าสอนของตนเองแต่โอนเงินเข้าไปในบัญชีธนาคารของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสทั้งก้อนเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลก มีกำหนดการเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ผมมาเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดโรงเรียนตั้งแต่เช้า เป็นคนแรกที่มาถึงโรงเรียน ทำการเปิดประตู เช็ดกระจกให้สะอาด พร้อมจะเปิดให้บริการแก่ลูกค้าที่สนใจ  ติ้งซึ่งเป็นลูกศิษย์ผม เอาช่อดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดกิจการใหม่คืนวันที่ ๒๗ ธันวาคม ผมนั่งเตรียมความพร้อมกับใหม่อยู่ที่โรงเรียน จนกระทั่งเราแน่ใจว่าเราสามารถรับมือกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันรุ่งขึ้น ผมไปส่งใหม่ที่บ้านก่อนจะกลับมาที่หอในเวลาที่ดึกมาก  นอนไม่กี่ชั่วโมง ก็ตื่นมาเพื่อไปเตรียมตัวสำหรับวันเปิดอย่างเป็นทางการของเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง เขาให้ร้านค้ามาเตรียมตัวตั้งแต่ ๗ โมงเช้า เช้ามากๆ เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกจะมาเป็นประธานในพิธีเปิด


วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถือเป็นวันเปิดอย่างเป็นทางการของเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง  โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส อยู่ชั้น ๑ โซนธนาคาร ทางทิศใต้ของตัวอาคาร ติดกับร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  ใกล้ศูนย์อาหาร


วันแรกของการเปิดเทสโก้โลตัสแห่งใหม่ มีผู้คนเข้ามาเดินจับจ่ายใช้สอยจำนวนมากกว่าเมื่อวานมาก และมีผู้คนสนใจแวะเข้ามาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสตลอดเวลา 


โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น สำหรับคนไทยที่สนใจ และภาษาไทยสำหรับคนต่างชาติ  หลักสูตรของเรามีความหลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของผู้เรียน 


     ผู้เรียนที่ต้องการเรียนในระยะเวลาไม่นานเพื่อเอาไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน เรามีหลักสูตร Survival Course ที่ผู้เรียนสามารถนำเอาสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การถามทาง การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน การใช้โทรศัพท์ การจองห้องพัก การสั่งอาหาร การเลือกซื้อสินค้า ฯ


     ผู้เรียนที่ต้องการนำเอาภาษาอังกฤษไปใช้กับงานที่ทำ ต้องพูดโต้ตอบกับเจ้านายและเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติ ต้องนำเสนอรายงานเป็นภาษาอังกฤษ ต้องเขียนอีเมลโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ  เรามีหลักสูตร Business English Course ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน


    ผู้เรียนที่ต้องการไปสมัครงาน เตรียมตัวสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เขียน Resume เป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้น่าสนใจ  เรามีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและเตรียมตัวสัมภาษณ์


    ผู้เรียนทีต้องไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ แต่ขาดความมั่นใจในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ เราก็มีหลักสูตรการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษเช่นกัน


    นอกจากนี้....โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution) ยังมีคอร์สเพื่อเตรียมตัวสอบ TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP, TU-GET เราเข้าใจปัญหาหนักอกของคนกำลังเรียนระดับบัณฑิตวิทยาลัยทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก  ซึ่งเงือนไขในการสอบผ่านวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นตัวตัดสินในการเรียนต่อและสามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ รวมถึงการเรียนให้จบตามหลักสูตร  เราจึงมีคอร์สเตรียมตัวสอบขึ้นเพื่อช่วยเหลือบรรดานิสิตปริญญาโทและเอก ตลอดจนผู้สนใจจะสมัครงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการสมัครงาน  เราใส่ใจที่จะช่วยนักเรียนโรงเรียนของเราให้ทำคะแนนสอบได้ตามที่ต้องการ ครูผู้สอนของเราคัดเลือกมาเป็นอย่างดี ครูของโรงเรียนเคยสอบ IELTS ในระดับคะแนน 8 จากคะแนนเต็มที่ระดับคะแนน 9   ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าโรงเรียนสามารถช่วยนักเรียนให้สอบได้คะแนนที่เพิ่มขึ้นอย่างไร


    วันแรกของการเปิดทำการอย่างเป็นทางการของเทสโก้โลตัส.....โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสก็ได้นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนกับโรงเรียนโดยได้หมายเลขประจำตัวนักเรียนโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส ลำดับที่ ๑ และ ๒ คือ สตางค์กับแพน  สองคนนี้เป็นลุกศิษย์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ผมเคยสาธิตชั้นเรียนภาษาต่างประเทศโดยเชิญนิสิตที่สนใจลองเข้าเรียนดู ปรากฏว่าหลายคนสนใจ หนึ่งในนั้นคือสตางค์กับแพนที่ชักชวนกันมาสมัครเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสทันทีภายหลังสอบกลางภาคเสร็จ
    มีเพื่อนอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรแวะมาเยี่ยมเยียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดกิจการใหม่  เพื่อนอาจารย์รุ่นน้องรายนั้นถามว่า....ผมรอวันนี้มานานไหม? วันที่ได้มีธุรกิจเป็นของตนเอง

   ผมตอบไม่ได้ว่าถือว่ารอนานแค่ไหน?  เพียงแต่ว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจในสิ่งที่เรารัก เราสนใจ เป็นความคิดที่วนเวียนในหัวของผมอยู่หลายปี นับตั้งแต่ผมเป็นมนุษย์กินเงินเดือน  แล้วผมก็ค้นพบว่า ผมรักในการสอน และผมต้องการสร้างคนที่มีคุณภาพให้แก่สังคม ทำให้คนต่างจังหวัดสามารถใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  เลยเกิดความคิดจะเปิดโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศขึ้นที่พิษณุโลกเมื่อประมาณกลางปีนี้

      ผมได้ทำในสิ่งที่รักคือการสอน ผมยังคงเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำหน้าที่หว่านเมล็ดพันธุ์ความคิดให้แก่เหล่าลูกศิษย์ให้พวกเขาเหล่านั้นกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งอกงามเจริญเติบโตในสังคม ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศต่อไป ในขณะเดียวกันผมก็ทำหน้าที่ของเจ้าของธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาที่ช่วยผลักดันให้คนที่อาศัยในเขตพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงสามารถเอาชนะปัญหาเรื่องการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ ให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถสื่อสารได้อย่างมั่้นใจ เพียงแต่นักเรียนที่มาเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเขาสามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศอย่างสัมฤทธิ์ผล เขามีความสุขกับการเรียน ก็ถือว่าโรงเรียนของเราได้ทำหน้าที่และบทบาทสำคัญในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

     วันนี้เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการหรือเถ้าแก่ของผมพึ่งเริ่มต้น....
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ


โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution)

อาคารเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง

    ชั้น 1 ติดกับร้านหนังสือซีเอ็ด  โซนธนาคาร อยู่ใกล้ศูนย์อาหาร

    โทร. 055-330-404, 082-944-5397

Facebook: https://www.facebook.com/CPSInstitution


 

Create Date : 29 ธันวาคม 2555    
Last Update : 15 เมษายน 2557 17:25:05 น.
Counter : 11111 Pageviews.  

1  2  

ชีวประภา
Location :
พิษณุโลก Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add ชีวประภา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.