ชีวิตคือความไม่แน่นอนแต่ในความไม่แน่นอนของชีวิตเรากลับพบความสวยงามของชีวิต
Group Blog
 
All Blogs
 
โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส ชั้น ๑ เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง โซนธนาคาร

หลังจากยุ่งจนไม่มีเวลาเขียนบล็อกซึ่งเป็นงานอดิเรกที่โปรดปรานร่วมหลายเดือน วันนี้ก็ได้โอกาสกลับมาเขียนอัพเดทเรื่องราวในบล็อกตอนนี้...

ผมสังเกตพฤติกรรมของนิสิตภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ผมเคยสอน ผมสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่ผมสัมภาษณ์รับเข้ามาเป็นนิสิตปริญญาตรี-เอก ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ผมพบว่าส่วนมากมีปัญหาในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  สาเหตุหลักเนื่องจากว่าคนเหล่านั้นมีทัศนคติที่คล้ายๆกันว่า ภาษาอังกฤษยาก หัวไม่ดี เลยปิดตัวเองกับความคิดแบบนั้น แล้วก็หยุดที่จะพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งๆที่รู้ว่าทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเมื่อประเทศไทยก้าวข้ามเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ความจริงสาเหตุแท้จริงที่คนเหล่านั้นไม่สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้ดีเป็นเพราะ....คนเหล่านั้นขาดความกล้าที่จะพูด โดนสอนแบบผิดๆจากชั้นเรียนที่มุ่งเน้นแต่ไวยากรณ์ว่าต้องใช้ให้ถูกต้องเท่านั้น เมื่อยึดกับกรอบแบบนั้นก็เลยไม่กล้าพูด อายกลัวจะพูดผิดต่อหน้าคนอื่น สุดท้ายก็เลยพูดไม่ได้


ผมเคยลองใช้เทคนิคการสอนภาษาต่างประเทศที่ได้รับถ่ายทอดจากประสบการณ์สมัยที่เคยทำงานสอนภาษาไทยให้กับบริษัท Berlitz ในญี่ปุ่น มาใช้กับนักเรียนที่คิดว่าหัวไม่ดี ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ  ปรากฏว่าใช้ได้ผล สิ่งสำคัญที่ทำให้นักเรียนเหล่านั้นพูดได้คือ ปรับทัศนคติของคนเหล่านั้นก่อน และทำให้คนเหล่านั้นรู้จักการสร้างประโยคง่ายๆจากคำคุ้นเคยโดยไม่ต้องกังวลกับความถูกต้องของไวยากรณ์มากนัก สิ่งสำคัญต้องสร้างกำลังใจให้แก่คนเหล่านั้นเชื่อมั่นว่าเขาสามารถพูดได้ ถ้าเขาเชื่อมั่นว่าเขาสามารถพูดได้ สุดท้ายเขาก็จะพูดได้

จากประสบการณ์ตรงนี้.....เลยเป็นที่มาของการสร้างธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสขึ้นมา  โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution)/CPS外語学校  มาจากความคิดที่ว่า เราจะเปลี่ยนความอายในการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กลายเป็นความกล้าที่จะสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศด้วยความมั่นใจ  

หลายๆคนสงสัยว่าคำว่า  CPS มาจากคำว่าอะไร  บางคนเดาว่า น่าจะมาจากชื่อและนามสกุลของผม "ดร. ชาตรี ปรีดาอนันทสุข (CHATREE PREEDAANANTHASUK, Ph.D.) ดูเหมือนจะใช่...แต่ความจริงไม่ใช่ครับ   คำว่า CPS มาจากคำเหล่านี้ต่างหาก

 Confidence  ต้องสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเสียก่อนว่า เขาสามารถพูดได้ โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสมีหน้าที่สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนของเราทุกคนว่าเขาสามารถพูดได้  เมื่อเขาเชื่อมั่นว่าเขาสามารถพูดได้ ใจที่เปิดออกจะตามมาด้วยการพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

Perseverance  มนุษย์เราก้าวพ้นความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะความเพียร เมื่อใครสักคนต้องการจะพัฒนาภาษาต่างประเทศ แล้วหวังจะเอาสูตรสำเร็จเหมือนกินยาขนานเดียวแล้วจะเก่ง คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก  เมื่อเขาเปิดใจที่จะพัฒนาตนเองในด้านทักษะภาษาต่างประเทศ เขาต้องเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องโดยไม่เลิกล้มความตั้งใจในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ   โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้ เราส่งเสริมให้นักเรียนของเราทุกคนไม่เลิกล้มความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง เพราะเราเชื่อว่า ความพยายามของผู้คนไม่เคยจบลงด้วยความสูญเปล่า

Success  สุดท้ายแล้วความสำเร็จซึ่งเป็นผลของความเพียรพยายามก็จะมาเยือน
กว่าจะเปิดโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสได้......มีอุปสรรคต่างๆมากมาย แต่ผมไม่เคยละทิ้งความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการเปิดโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเพื่อให้เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ดีแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง ช่วยในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคม คนเหล่านั้นสามารถใช้ทักษะด้านภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสจะไม่ได้เน้นเรื่องการใช้ไวยากรณ์ภาษาต่างประเทศอย่างหลายๆโรงเรียนกระทำกัน เพราะการทำแบบนั้นสุดท้ายนักเรียนเสียเงินค่าหลักสูตรหลายหมื่นก็ยังไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจ

แต่...โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสจะเน้นให้ผู้เรียนทุกคนสามารถสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน เราเลือกสถานที่ในการก่อตั้งโรงเรียนคือ เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง ซึ่งเป็นเทสโก้โลตัส ประเภทเอ็กซ์ตร้าที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของเทสโก้ทั่วไปและเป็นแห่งเดียวในเขตภาคเหนือ เพราะสถานที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ

นักเรียนที่เรียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution) ทุกคนจะถูกทดสอบทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศทุกๆคาบที่ ๑๐, คาบที่ ๒๐, คาบที่ ๓๐, คาบที่ ๔๐ หรือคาบที่ ๕๐ ด้วยการเดินออกจากโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสและอธิบายสิ่งต่างๆในสถานที่จริงภายในเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง ให้ครูผู้สอนฟังด้วยภาษาต่างประเทศที่ตนเองเรียน ห้ามใช้ภาษาไทยในการอธิบาย  เป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เรียนในชั้นเรียนของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution)  สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน  ไม่ใช่แค่มาเรียนแล้วรับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนครบจำนวนคาบเรียนแต่ยังพูดไม่ได้...ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร

ตอนคิดจะสร้างโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสภายในเทสโก้โลตัส หลายๆคนคัดค้าน....เพราะคิดว่าโรงเรียนจะไปไม่รอดเนื่องจากค่าเช่าพื้นที่สูง และพฤติกรรมของคนมาจับจ่ายใช้สอยในห้างไม่น่าจะมาใช้เวลากับการสนใจเรียนภาษาต่างประเทศ

แต่ผมจะพิสูจน์ให้เห็นว่า.....เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง คือตัวเลือกที่ถูกต้องในการเปิดตัวธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาที่ดีทีสุดแห่งหนึ่งขึ้นมาเพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพให้แก่สังคม

โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution) ได้ฤกษ์เปิดเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓ นาฬิกา ๒๒ นาที อันเป็นช่วงเวลาของมหัทธโนฤกษ์ อันเป็นมงคลแก่การเปิดกิจการใหม่

มีพ่อแม่และญาติพี่น้องของผมและใหม่มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส
วันนั้นผมมีภารกิจหลายอย่างต้องทำ คุมสอบกลางภาคชั้นเรียนนิสิตปริญญาโทตอนเช้า ทานข้าวกลางวันเสร็จก็รีบมาทำพิธีเปิดโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส ภายหลังจากนั้นก็เดินทางกลับไปคุมสอบกลางภาคชั้นเรียนนิสิตปริญญาตรีต่อตอนบ่าย คุมสอบเสร็จตอนเย็นก็เดินทางกลับมาที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส เพราะมีนักเรียนตัวน้อยสองรายกำลังรอให้ผมสอนชั้นเรียนปฐมฤกษ์แก่เธอ  เด็กสองคนเรียนอย่างตั้งใจ  พอเรียนเสร็จน้าเหน่งให้ค่าเรียนของหลานสาวสองคนประเดิมเป็นเงินก้นถุง เป็นสิริมงคลสำหรับการเปิดธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสวันแรก  เงินค่าสอนตรงนี้ผมไม่ได้รับเป็นของค่าสอนของตนเองแต่โอนเงินเข้าไปในบัญชีธนาคารของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสทั้งก้อนเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลก มีกำหนดการเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ผมมาเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดโรงเรียนตั้งแต่เช้า เป็นคนแรกที่มาถึงโรงเรียน ทำการเปิดประตู เช็ดกระจกให้สะอาด พร้อมจะเปิดให้บริการแก่ลูกค้าที่สนใจ  ติ้งซึ่งเป็นลูกศิษย์ผม เอาช่อดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดกิจการใหม่คืนวันที่ ๒๗ ธันวาคม ผมนั่งเตรียมความพร้อมกับใหม่อยู่ที่โรงเรียน จนกระทั่งเราแน่ใจว่าเราสามารถรับมือกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันรุ่งขึ้น ผมไปส่งใหม่ที่บ้านก่อนจะกลับมาที่หอในเวลาที่ดึกมาก  นอนไม่กี่ชั่วโมง ก็ตื่นมาเพื่อไปเตรียมตัวสำหรับวันเปิดอย่างเป็นทางการของเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง เขาให้ร้านค้ามาเตรียมตัวตั้งแต่ ๗ โมงเช้า เช้ามากๆ เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกจะมาเป็นประธานในพิธีเปิด


วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถือเป็นวันเปิดอย่างเป็นทางการของเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง  โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส อยู่ชั้น ๑ โซนธนาคาร ทางทิศใต้ของตัวอาคาร ติดกับร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  ใกล้ศูนย์อาหาร


วันแรกของการเปิดเทสโก้โลตัสแห่งใหม่ มีผู้คนเข้ามาเดินจับจ่ายใช้สอยจำนวนมากกว่าเมื่อวานมาก และมีผู้คนสนใจแวะเข้ามาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสตลอดเวลา 


โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น สำหรับคนไทยที่สนใจ และภาษาไทยสำหรับคนต่างชาติ  หลักสูตรของเรามีความหลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของผู้เรียน 


     ผู้เรียนที่ต้องการเรียนในระยะเวลาไม่นานเพื่อเอาไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน เรามีหลักสูตร Survival Course ที่ผู้เรียนสามารถนำเอาสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การถามทาง การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน การใช้โทรศัพท์ การจองห้องพัก การสั่งอาหาร การเลือกซื้อสินค้า ฯ


     ผู้เรียนที่ต้องการนำเอาภาษาอังกฤษไปใช้กับงานที่ทำ ต้องพูดโต้ตอบกับเจ้านายและเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติ ต้องนำเสนอรายงานเป็นภาษาอังกฤษ ต้องเขียนอีเมลโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ  เรามีหลักสูตร Business English Course ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน


    ผู้เรียนที่ต้องการไปสมัครงาน เตรียมตัวสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เขียน Resume เป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้น่าสนใจ  เรามีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและเตรียมตัวสัมภาษณ์


    ผู้เรียนทีต้องไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ แต่ขาดความมั่นใจในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ เราก็มีหลักสูตรการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษเช่นกัน


    นอกจากนี้....โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution) ยังมีคอร์สเพื่อเตรียมตัวสอบ TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP, TU-GET เราเข้าใจปัญหาหนักอกของคนกำลังเรียนระดับบัณฑิตวิทยาลัยทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก  ซึ่งเงือนไขในการสอบผ่านวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นตัวตัดสินในการเรียนต่อและสามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ รวมถึงการเรียนให้จบตามหลักสูตร  เราจึงมีคอร์สเตรียมตัวสอบขึ้นเพื่อช่วยเหลือบรรดานิสิตปริญญาโทและเอก ตลอดจนผู้สนใจจะสมัครงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการสมัครงาน  เราใส่ใจที่จะช่วยนักเรียนโรงเรียนของเราให้ทำคะแนนสอบได้ตามที่ต้องการ ครูผู้สอนของเราคัดเลือกมาเป็นอย่างดี ครูของโรงเรียนเคยสอบ IELTS ในระดับคะแนน 8 จากคะแนนเต็มที่ระดับคะแนน 9   ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าโรงเรียนสามารถช่วยนักเรียนให้สอบได้คะแนนที่เพิ่มขึ้นอย่างไร


    วันแรกของการเปิดทำการอย่างเป็นทางการของเทสโก้โลตัส.....โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสก็ได้นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนกับโรงเรียนโดยได้หมายเลขประจำตัวนักเรียนโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส ลำดับที่ ๑ และ ๒ คือ สตางค์กับแพน  สองคนนี้เป็นลุกศิษย์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ผมเคยสาธิตชั้นเรียนภาษาต่างประเทศโดยเชิญนิสิตที่สนใจลองเข้าเรียนดู ปรากฏว่าหลายคนสนใจ หนึ่งในนั้นคือสตางค์กับแพนที่ชักชวนกันมาสมัครเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสทันทีภายหลังสอบกลางภาคเสร็จ
    มีเพื่อนอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรแวะมาเยี่ยมเยียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดกิจการใหม่  เพื่อนอาจารย์รุ่นน้องรายนั้นถามว่า....ผมรอวันนี้มานานไหม? วันที่ได้มีธุรกิจเป็นของตนเอง

   ผมตอบไม่ได้ว่าถือว่ารอนานแค่ไหน?  เพียงแต่ว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจในสิ่งที่เรารัก เราสนใจ เป็นความคิดที่วนเวียนในหัวของผมอยู่หลายปี นับตั้งแต่ผมเป็นมนุษย์กินเงินเดือน  แล้วผมก็ค้นพบว่า ผมรักในการสอน และผมต้องการสร้างคนที่มีคุณภาพให้แก่สังคม ทำให้คนต่างจังหวัดสามารถใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  เลยเกิดความคิดจะเปิดโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศขึ้นที่พิษณุโลกเมื่อประมาณกลางปีนี้

      ผมได้ทำในสิ่งที่รักคือการสอน ผมยังคงเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำหน้าที่หว่านเมล็ดพันธุ์ความคิดให้แก่เหล่าลูกศิษย์ให้พวกเขาเหล่านั้นกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งอกงามเจริญเติบโตในสังคม ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศต่อไป ในขณะเดียวกันผมก็ทำหน้าที่ของเจ้าของธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาที่ช่วยผลักดันให้คนที่อาศัยในเขตพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงสามารถเอาชนะปัญหาเรื่องการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ ให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถสื่อสารได้อย่างมั่้นใจ เพียงแต่นักเรียนที่มาเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเขาสามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศอย่างสัมฤทธิ์ผล เขามีความสุขกับการเรียน ก็ถือว่าโรงเรียนของเราได้ทำหน้าที่และบทบาทสำคัญในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

     วันนี้เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการหรือเถ้าแก่ของผมพึ่งเริ่มต้น....
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ


โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution)

อาคารเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง

    ชั้น 1 ติดกับร้านหนังสือซีเอ็ด  โซนธนาคาร อยู่ใกล้ศูนย์อาหาร

    โทร. 055-330-404, 082-944-5397

Facebook: https://www.facebook.com/CPSInstitution


Create Date : 29 ธันวาคม 2555
Last Update : 15 เมษายน 2557 17:25:05 น. 21 comments
Counter : 11343 Pageviews.

 

สวัสดีปีใหม่ 2556 ล่วงหน้าครับ
websitewebsitewebsitewebsitewebsite


โดย: nooblue88 วันที่: 29 ธันวาคม 2555 เวลา:10:48:02 น.  

 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะคะ กับกิจการใหม่ ขอให้ประสบความสำเร็จ กิจการเติบโต รุ่งเรือง ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นตลอดไปเลยค่ะ...หนูชอบแนวคิดของอาจารย์ค่ะ ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะ


โดย: กบ IP: 223.207.120.246 วันที่: 29 ธันวาคม 2555 เวลา:11:29:21 น.  

 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะคะ ^^


โดย: กี้ IP: 182.53.161.197 วันที่: 29 ธันวาคม 2555 เวลา:14:47:51 น.  

 
ขอแสดงความยินดี ด้วยนะคะ :D


โดย: กนกพร KBank IP: 203.148.162.150 วันที่: 1 มกราคม 2556 เวลา:15:54:45 น.  

 
ลก ๆ ก็ประสบปัญหาเดียวกัน คือ ไม่กล้าพด ถ้าอย่ใกล้ ๆ จะพาลกไปสมัครเป็นลกศิษย์ด้วยคนนะคะ :D


โดย: กนกพร KBank IP: 203.148.162.150 วันที่: 1 มกราคม 2556 เวลา:15:57:54 น.  

 
:)


โดย: yo IP: 110.164.90.90 วันที่: 2 มกราคม 2556 เวลา:10:31:50 น.  

 
ยินดีด้วยค่ะ ที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบ

จากใจจริง


โดย: สุวรรณา เซี้ยะ IP: 203.148.162.197 วันที่: 2 มกราคม 2556 เวลา:11:51:23 น.  

 
ขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะ ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรือง ทำให้เด็กไทยสามารถพูดภาษาต่างชาติได้ จะได้ยืดอกพูดได้แบบไม่อายใคร


โดย: ลัดดาลักษณ์ IP: 115.67.230.3 วันที่: 2 มกราคม 2556 เวลา:17:22:28 น.  

 
ขอบคุณสำหรับทุกข้อความครับ


โดย: ชีวประภา วันที่: 4 มกราคม 2556 เวลา:19:58:29 น.  

 
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ


โดย: ป้อม IP: 93.216.253.46 วันที่: 6 มกราคม 2556 เวลา:8:50:07 น.  

 
congratulation ka P' Ngeab.

I may try to follow your foot by opening my own business soon ka.

Cheers,
Puk KBank


โดย: Puk IP: 203.148.162.150 วันที่: 7 มกราคม 2556 เวลา:12:22:53 น.  

 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ชาตรี อย่างยิ่งค่ะ เมื่อเริ่มต้นด้วยความรัก ความรักจะสร้างพลังมหัศจรรย์ให้อาจารย์มากมายมหาศาล ... ค้นคว้าอย่างที่สุด อดทนได้อย่างที่สุด ดูแลอย่างถึงที่สุด...
พลังนี้ในที่สุดคือความสำเร็จที่อาจารย์มุ่งหวังนั่นเอง
ระวังอย่างเดียว อย่าให้พลังนี้ทำให้อาจารย์ทำงานไม่หยุด จนเสียสุขภาพนะคะ

เป็นกำลังใจให้เสมอ
พี่ติ่ง


โดย: พี่ติ่ง สุภาวดี หาญเมธี IP: 202.142.195.162 วันที่: 11 มกราคม 2556 เวลา:14:20:10 น.  

 
ขอบคุณครับพี่ติ่ง ผมถือโอกาสกล่าวอวยพรทักทายเนื่องในโอกาสปีใหม่พร้อมกันทีเดียว ขอให้พี่ติ่งและครอบครัวประสบความสำเร็จ มีความสุขตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ครับ


โดย: ชีวประภา วันที่: 12 มกราคม 2556 เวลา:13:20:01 น.  

 
ขอย้ายกระทู้เกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส มาจัดหมวดหมู่เข้ากับกลุ่มบล็อกเนื้อหาเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสโดยเฉพาะจะได้สะดวกในการค้นหาครับ ขออภัยถ้าหลายๆท่านพยายามค้นหากระทู้เก่าแล้วไม่พบลิงก์เดิม เนื่องจากมีการจัดหมวดหมู่บล็อกใหม่


โดย: ชีวประภา วันที่: 19 มกราคม 2556 เวลา:10:26:41 น.  

 
มีแบบ Conversation ไหมครับ ผมสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษ ผมว่ามันสำคัญมากๆเพราะผมคิดว่าเมื่อผมเรียนจบถ้าผมไม่ได้ภาษาแล้วเวลาไปสมัครงานที่ไหน ผมเชื่อได้ว่า ไม่มีใครรับหรือจ้าง และยิ่งสมัยนี้โลกสังคมออนไลน์ Social Network และ ก็มีแต่ภาษาาEnglish อาเซียนอีกเลยมาสอบถาม From....คุณ ยศธร BEC\\BA ปริญญาตรี ปี2


โดย: Show Earth IP: 182.52.35.2 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:22:13:30 น.  

 
เราเน้นให้นักเรียนของเราสามารถสื่อสารได้มากกว่าท่องจำเพื่อไปสอบ ดังนั้นการมาเรียนที่นี่...คุณเรียนจบคอร์สแล้วคุณควรจะสามารถสื่อสารได้ เพราะเราให้ความสำคัญในการใช้งานของสิ่งที่เรียนครับ ถ้าเรียนจบคอร์สแล้วยังพูดไม่ได้ แสดงว่าหลักสูตรเชื่อถือไม่ได้

ลองแวะเข้ามาติดต่อที่โรงเรียนดูครับ


โดย: ชีวประภา IP: 182.53.156.44 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:20:44:46 น.  

 
อยากเรียนมากๆเลยค่ะ ตอนนี้ทำงานแล้ว แต่ต้องการเรียน
ภาษา อยากเข้าใจภาษาอังกฤษ อยากสอบถาม ค่าใช้จ่าย
ในคร์อสเรียนล่วงหน้าค่ะ จะได้เตรียมเงินถูก


โดย: สโรชา IP: 180.183.251.50 วันที่: 15 พฤษภาคม 2556 เวลา:18:21:50 น.  

 
อยากเรียนอ่ะค่ะ มีครอสแบบไหนบ้างค่า มีแบบปูพื้นฐานใหม่หมดเลยป่ะค่ะ แล้วรับนร.ม.ปลายไหมอ่ะ ?


โดย: นร. IP: 115.67.101.186 วันที่: 15 กรกฎาคม 2556 เวลา:20:08:08 น.  

 
เรามีคอร์สเรียนสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมจนถึงผู้ใหญ่ที่ทำงานครับ หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้อ
การที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละท่าน

อย่างไรคุณสโรชาและคุณ นร. สามารถแวะเข้ามาติดต่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส ชั้น 1 อาคารเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง ย่านโซนธนาคาร ใกล้กับศูนย์อาหาร หรือโทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลข 055-330-404 หรือ 082-944-5397 ครับ

แวะไปดูกิจกรรมของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสได้ที่

https://www.facebook.com/CPSInstitution

โดย: ชีวประภา วันที่: 23 กรกฎาคม 2556 เวลา:19:44:07 น.  

 
ลูกชายอยู่ ป.1 มีคอร์สวันเสาร์,อาทิตย์ เวลาอะไรบ้าง และคอร์สละเท่าไหร่คะ พอดีอยู่อุตรดิตถ์ จะได้จัดเวลาเดินทางได้ ขอบคุณค่ะ


โดย: สุภาณี IP: 182.53.218.9 วันที่: 22 ตุลาคม 2556 เวลา:22:22:22 น.  

 
ทางโรงเรียนสามารถจัดเวลาเรียนที่เหมาะสมในวันเสาร์-อาทิตย์ให้ได้ครับ รบกวนเข้ามาติดต่อที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส เพื่อจะทำการทดสอบวัดระดับภาษาให้ก่อน ซึ่งการทดสอบวัดระดับภาษาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆครับ

โทรมานัดหมายล่วงหน้าก่อนก็ได้ครับที่หมายเลข 082-944-5397 หรือ 055-330-404 ครับ

ทางเรายินดีครับ เพราะเป้าหมายของโรงเรียนคือช่วยให้คนในจังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียงสามารถุเอาชนะปัญหาเรื่องของการสื่อสารให้ได้ สามารถุสื่อสารได้อย่างมั่นใจครับโดย: ชีวประภา IP: 182.53.122.75 วันที่: 27 ตุลาคม 2556 เวลา:18:51:34 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
ชีวประภา
Location :
พิษณุโลก Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add ชีวประภา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.