ชีวิตคือความไม่แน่นอนแต่ในความไม่แน่นอนของชีวิตเรากลับพบความสวยงามของชีวิต
Group Blog
 
All Blogs
 
หลักสูตร IELTS ที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส จ.พิษณุโลก ช่วยให้นักเรียนของเราทำคะแนนได้แบนด์ 5.0-6.0

  ในการสมัครเรียนต่อสถานศึกษาในต่างประเทศและในประเทศไทยหลายๆแห่งต้องการคะแนนสอบ IELTS  และคะแนนสอบ IELTS ในระดับแบนด์ที่สูงเอาเรื่อง

  ในการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ผู้สอบจำเป็นต้องมีการทดสอบวัดทักษะ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  โดยคะแนนของผู้สอบจะถูกนำคะแนนทั้งส่วน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน มาหาค่าเฉลี่ย โดยคะแนนอยู่ในแบนด์ 0-9.0  ซึ่งคะแนนแบนด์ 9.0 เป็นคะแนนแบนด์สูงสุด


  โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเปิดหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS  และเรามีนักเรียนหลายคนมาลงเรียนหลักสูตรนี้กับเรา   เราทราบปัญหาและข้อจำกัดของนักเรียนหลายคนที่มาเรียนกับเรา.....ภาษาที่พื้นฐานไม่ดีมาก่อนจะพัฒนาให้ได้ระดับสูง จำเป็นต้องใช้เวลาทีเดียว การจะหาสูตรสำเร็จที่ใช้เวลาสั้นๆทางลัดแล้วได้คะแนนสูงมาก คงลำบาก และถ้าโรงเรียนสอนภาษาไหนสามารถอ้างว่าสามารถทำให้นักเรียนที่มีพื้นฐานอ่อนมากทำคะแนนได้ในระดับสูงในเวลาอันสั้น.....อันนี้ถือว่าโรงเรียนสอนภาษานั้นโฆษณาอวดอ้างเกินจริง ไม่น่าเชื่อถือ


   นักเรียนที่มาเรียนกับเราทุกคน เราจะให้ทำการสอบวัดระดับนักเรียนเหล่านั้นก่อนเริ่มต้นเรียน เพื่อจะได้แนะนำว่า....การจะทำคะแนนสอบ IELTS ให้ได้คะแนนในระดับแบนด์ที่ต้องการจำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนนานแค่ไหน  ซึ่งการสอบวัดระดับก่อนเรียนไม่เสียค่าใช้จ่าย   โรงเรียนจะชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจก่อนจะเริ่มต้นเรียน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเรียนขึ้นกับจำนวนชั่วโมงที่นักเรียนตัดสินใจเลือกเรียนกับเรา  บางคนที่พ์้นฐานอ่อนมากจำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนที่มากกว่ามาตรฐานที่คนพื้นฐานภาษาดีอยู่แล้วเรียน เพราะคนที่พ์้นฐานภาษาที่อ่อนมากไม่สามารถทำคะแนนได้คะแนนสูงในเวลาอันสั้นได้ แต่ถ้าเขาเรียนอย่างต่อเนื่องและพยายามอย่างจริงจัง หมั่นทบทวนบทเรียนที่เรียนไปและทำการบ้านตามที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายไป เรามั่นใจว่าคะแนนของนักเรียนจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน


  เรามีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนหลักสูตร IELTS จำนวนหลายคน  เราจึงเข้าใจปัญหา และเราหาทางช่วยนักเรียนของเราอย่างเต็มที่  เพราะเราใส่ใจในคุณภาพและตระหนักถึงความสำคัญของคะแนนที่เหล่านักเรียนเหล่านี้ต้องการทำให้ถึงตามเป้าหมาย

  น้องจ๊ะจ๋ามาสมัครเรียนหลักสูตร IELTS  กับเราตอนแรก ตอนนั้นจ๊ะจ๋าตั้งใจจะไปเรียนต่อที่อังกฤษ เราให้ลองสอบวัดระดับ  ปรากฏว่าทำคะแนนได้แค่แบนด์ 2.5  ซึ่งเป้าหมายคือ 5.5   เราให้จ๊ะจ๋าลองเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษกับเราฟรี 20 คาบ ก่อนเริ่มต้นเรียนหลักสูตร IELTS จ๊ะจ๋าเป็นตัวอย่างของนักเรียนที่ทุ่มเทกับการเรียนจริง เพราะมีเป้าหมายชัดเจน  
     จ๊ะจ๋ามาเรียนกับเราอย่างสม่ำเสมอ และกลับไปทบทวน และทำการบ้านตามที่อาจารย์มอบหมายทุกครั้ง  จ๊ะจ๋าตั้งใจมากกับการเรียนหลักสูตรนี้

     จ๊ะจ๋าไปสอบครั้งแรกก่อนจบหลักสูตร.....ซึ่งก็ไม่ผิดหวังกับความพยายามและการทุ่มเทของจ๊ะจ๋า เธอทำคะแนนสอบ IELTS ได้แบนด์ 5.0 ขยับขึ้นมาจากตอนสอบก่อนเริ่มต้นเรียนกับเราได้ 2.5 แบนด์  แต่เราเชื่อว่าเราสามารถช่วยทำให้เธอสามารถทำคะแนนขยับขึ้นไปได้สูงกว่านั้น  เราจึงจัดการติวให้เธอเพิ่มเติมอีก 10 คาบ  ผลลัพธ์ภายหลังจากที่เธอเรียนจบหลักสูตรกับเราปรากฏว่าเธอสอบได้แบนด์  5.5  ตอนนี้จ๊ะจ๋าไปเรียนต่อหลักสูตรปริญญาโทสำเร็จที่ประเทศอังกฤษที่มหาวิทยาลัยโคเวนทรี


    น้องย้งยี้เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ย้งยี้สามารถสอบชิงทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-เอกที่อังกฤษ ย้งยี้ตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตร IELTS กับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเพราะเชื่อมั่นในหลักสูตร คุณภาพครูผู้สอน และคุณภาพของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสซึ่งได้รับการรับรองภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ


หน้าที่ของโรงเรียนคือการทำให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย


และเราก็ทำให้ย้งยี้สมหวังเมื่อเธอสอบครั้งแรกก็ทำคะแนนได้แบนด์ 6.0   จูนเป็นนิสิตปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สนใจจะเรียนหลักสูตร IELTS ตอนสอบวัดระดับตอนแรก จูนทำคะแนนได้ไม่ดีนักแค่แบนด์ 3.5 เท่านั้น แต่จูนไม่ท้อ พยายาม สนใจและพัฒนาตนเอง  หมั่นทบทวน และทำการบ้านที่อาจารย์มอบหมายให้ไปฝึกทำในแต่ละครั้ง  เราสร้างความมั่นใจในการพูดให้จูนมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากทักษะด้านการเขียนและการฟัง ผลสอบของจูนทำได้ดีทีเดียว   จูนทำคะแนนสอบขยับขึ้นมาที่แบนด์ 5.0 สำเร็จ
   ทรายเป็นนักเรียนหลักสูตร IELTS ของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสอีกคนที่พิสูจน์ถึงผลงานของโรงเรียน   ทรายสอบวัดระดับก่อนเริ่มต้นเรียนได้คะแนนแบนด์ 4.5   ทรายตั้งเป้าหมายจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ  ทรายเลือกเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพของโรงเรียน


ทรายเรียนกับเรายังไม่ทันจบหลักสูตรแต่อยากลองสอบวัดทักษะดู  ปรากฏว่าทรายทำคะแนนครั้งแรกได้แบนด์ 6.0
   ความสำเร็จของเหล่านักเรียนที่เรียนหลักสูตร IELTS กับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส จ.พิษณุโลก พิสูจน์ถึงคุณภาพของหลักสูตรที่เราช่วยทำให้นักเรียนของเราบรรลุเป้าหมายที่พวกเขาต้องการ เพราะเราทราบดีว่าเป้าหมายของพวกเขาคืออะไร  และเราทุ่มเทเต็มที่ด้วยความใส่ใจเพื่อทำให้นักเรียนเหล่านั้นเขาบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ


   ถ้าคุณกำลังมองหาหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ที่ช่วยทำให้คุณบรรลุเป้าหมายคะแนนอย่างที่ต้องการ....ลองแวะมาปรึกษาเรา  


ที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส....เราใส่ใจในคุณภาพ


    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


   โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส
   ภายในเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง (ติดกับร้านหนังสือซีเอ็ด)
444 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
   โทร. 055-330-404, 082-944-5397
   Facebook: //www.facebook.com/CPSInstitutionCreate Date : 18 ตุลาคม 2557
Last Update : 19 ตุลาคม 2557 18:05:39 น. 0 comments
Counter : 1022 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ชีวประภา
Location :
พิษณุโลก Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add ชีวประภา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.