ชีวิตคือความไม่แน่นอนแต่ในความไม่แน่นอนของชีวิตเรากลับพบความสวยงามของชีวิต
Group Blog
 
All Blogs
 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส จ.พิษณุโลก ความแตกต่างที่มีคุณค่าสำหรับนักเรียน

การที่ผมไปใช้เวลาศึกษาในญี่ปุ่นกว่า 9 ปี  ทำให้ผมเข้าใจปัญหาของนักเรียนไทยในการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์จริงในประเทศญี่ปุ่น  บางครั้งชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่สอนกัน...เรียนเพื่อเน้นเอาไปสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เรียนจบแล้วก็ยังไม่สามารถสื่อสารได้อย่างที่ต้องการมากนัก  เคยเจอนักเรียนไทยที่จบเอกทางด้านภาษาญี่ปุ่นแต่กลับเอาตัวรอดได้ลำบากมากๆในญี่ปุ่น  เพราะตอนสมัยเรียนเขาก็เรียนเพื่อสอบเท่านั้น ไม่ได้เน้นการสื่อสารใช้งานได้จริง ไม่กล้าที่จะสื่อสารในชั้นเรียน


เมื่อผมคิดจะสร้างหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส...ผมจึงเน้นให้นักเรียนที่เรียนกับเราสามารถนำเอาเนื้อหาในบทเรียนที่เรียนนำมาใช้ในการสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน มากกว่าจะสอนให้นักเรียนเขาเรียนเพื่อเอาไปสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  นักเรียนหลายคนที่ไปเรียนตามโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นหลายๆแห่งเพียงเพื่อที่จะสอบผ่านให้ได้ระดับ5, 4 หรือ 3แต่พอเจอสถานการณ์จริงกลับพูดสื่อสารไม่ได้เลย อย่างนี้ก็ไม่มีความหมาย

 


โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสอาจจะเป็นโรงเรียนน้องใหม่สำหรับวงการโรงเรียนภาษาในจังหวัดพิษณุโลกเราไม่คิดว่าโรงเรียนสอนภาษาอื่นเป็๋นคู่แข่งขันของเรา แต่ผมกลับคิดว่าโรงเรียนสอนภาษาในจังหวัดพิษณุโลกทุกโรงเรียนต่างเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพที่มีส่วนช่วยกันสร้างนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถสื่อสารได้

 


แต่การที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเป็นโรงเรียนน้องใหม่สำหรับวงการโรงเรียนสอนภาษา....เรารู้สึกว่าเราต้องการแข่งกับตัวเราเองด้วยการพัฒนาหลักสูตรทุกภาษาที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสสอนให้เป็นหลักสูตรการสอนของโรงเรียนภาษาที่ดีที่สุดในจังหวัดพิษณุโลก

 


เพราะเราเชื่อว่าแค่"ดี" ยังไม่พอ ถ้าคนพอใจกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ ก็จะไม่พัฒนาต่อไป ดังนั้นเราต้องพัฒนาโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสให้ "ดีกว่า"และพัฒนาต่อไปให้เป็น "โรงเรียนสอนภาษาในพิษณุโลกที่ดีที่สุด"


 

การที่ผมไปใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนต่างชาติในญี่ปุ่นหลายปี เผชิญกับชะตากรรมในการเอาชนะปัญหาเรื่องการสื่อสาร  รวมถึงการมีประสบการณ์หลายปีในการสอนภาษาไทยให้พนักงานบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากและคนญี่ปุ่นทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานทางความรู้ภาษาไทยมาก่อนให้สามารถพูดภาษาไทยได้ในเวลาอันจำกัด ทำให้เข้าใจหลักในการสอนว่าจะทำอย่างไรให้คนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้

 


โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเราเน้นให้นักเรียนของเราสามารถสื่อสารได้มากกว่าเน้นให้จำไวยกรณ์เพื่อไปทำสอบ ความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าการท่องจำ ถ้านักเรียนเข้าใจ...และเห็นประโยชน์ของการมาเรียนภาษาต่างประเทศ และเชื่อว่าทักษะภาษาสามารถพัฒนาได้จริง และทุกคนสามารถสื่อสารได้ เขาจะรู้สึกสนุกและเปิดใจรับในการเรียนภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามสุดท้ายทักษะภาษาของนักเรียนก็จะค่อยๆพัฒนาอย่างเห็นผลอย่างชัดเจน

 


ปรัชญาของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (Philosophy of CPS Institution)

 


Confidence    -เรามีหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนว่าเขาสามารถสื่อสารได้

 


Perseverance -ความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องของนักเรียนโดยไม่เลิกล้มความตั้งใจที่จะ

 

พัฒนาภาษาโดยโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสช่วยกระตุ้นและเป็นกำลังใจให้

 


Success        - ความสำเร็จย่อมมาเยือนสำหรับนักเรียนทุกคนที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

 

อย่างต่อเนื่อง  เพราะเราเชื่อมั่นในคำพูดที่ว่า "ความพยายามของผู้คนไม่จบลงด้วยความสูญเปล่า" เป็นจริงเสมอ


เมื่อความสำเร็จเกิดขึ้นกับนักเรียน เขาย่อมเกิดความเชื่อมั่นตามมาและถ้าเขาพยายามอย่างต่อเนื่องโดยไม่เลิกล้มความตั้งใจสุดท้ายความสำเร็จก็มาเยือนอีก ดังนั้นวัฏจักรนี้จึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด

 


ถ้ามีนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองด้านภาษา...เป็นหน้าที่ของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนเหล่านั้นที่เข้ามาสมัครเรียนกับเราว่าเขาสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาได้จริงภายในเวลาที่กำหนด  และผลลัพธ์ของความพยายามของนักเรียนเหล่านั้นสะท้อนออกมาจากพัฒนาการด้านภาษาจากวันแรกที่เขาเรียนกับเราจนถึงวันที่เขาทดสอบภาษากับเราจนกระทั่งวันที่เขาจบหลักสูตรของเรา

 


นักเรียนภาษาญี่ปุ่นรุ่นแรกที่มาเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสต่างถูกทดสอบให้สนทนาโต้ตอบด้วยภาษาที่เขาเรียนในชั้นเรียนเพื่อวัดว่าพวกเขาสามารถสื่อสารได้จริง เราวัดผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสารของนักเรียนของเราด้วยวิธีนี้มากกว่าเน้นทำสอบด้วยข้อสอบอย่างที่โรงเรียนอื่นอาจจะทำกันเพราะเราเชื่อว่าสิ่งสำคัญของการเรียนภาษาคือสุดท้ายแล้วนักเรียนต้องสามารถนำเอาไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

 


น้องขวัญชนกเลือกที่จะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส หน้าที่ของโรงเรียนคือทำอย่างไรให้น้องขวัญชนกเขาได้ทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นสมกับความตั้งใจที่เขามาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส

 

เพียงคาบที่ 2 ของการเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส ภายหลังจากที่น้องขวัญชนกเขาเรียนบทสนทนาแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่่นในคาบที่ 1 ผมทำการทดสอบการสนทนาโต้ตอบการแนะนำตัวเองด้วยภาษาญี่ปุ่นด้วยเนื้อหาที่เขาเรียนในคาบแรก  ซึ่งการสนทนาด้วยการแนะนำตัวเองเป็นเรื่องสำคัญของบทเรียน  เนื่องจากเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นสนทนาภาษาญี่ปุ่น เมื่อเจอเพื่อนใหม่ คนที่เราพึ่งรู้จัก  เราจะแนะนำตัวอย่างไรให้คู่สนทนาของเรารู้จักเราดีขึ้น  

 ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ของน้องขวัญจากชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นออกมาเป็นอย่างในคลิปวิดีโอนีั้

 
 น้องขวัญชนกเขาตื่นเต้นมาก เกร็งพอสมควรตอนที่อัดคลิปการทดสอบการสนทนาโต้ตอบนี้ แต่ถือว่าน้องขวัญชนกพูดได้ดีมากสำหรับการเรียนแค่ 1 คาบกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส


  น้องแพรวเป็นนักเรียนอีกคนที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาบ้าง  เธอเลือกเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเพื่อต้องการปรับพื้นและเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ ภายหลังจากที่แพรวเรียนครบ 10 ครั้งการทดสอบให้อธิบายโต้ตอบด้วยภาษาญี่ปุ่นโดยใช้สถานที่จริงภายในเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทองจึงถูกจัดขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสาร คลิปวิดีโอข้างล่างนี้คือผลทดสอบของแพรว     แพรวตื่นเต้นมากกับการทดสอบการสนทนาโต้ตอบครั้งนี้  เธออาจจะพูดผิดบ้างในคลิปนี้แต่นั่นไม่สำคัญ  สิ่งสำคัญคือการกล้าที่จะพูดโต้ตอบต่างหาก  เราจำลองสถานการณ์จริงโดยใช้พื้นที่บริเวณภายในเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง เป็นสถานที่ในการฝึกความกล้าของนักเรียนในการทดสอบการสื่อสารโต้ตอบด้วยเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนมาจากชั้นเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส


    เราคัดเลือกอาจารย์ที่มาสอนให้กับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส เพราะเราให้ความสำคัญกับคุณค่าของค่าเล่าเรียนที่นักเรียนเสียไป  เขาควรจะได้เรียนกับครูที่เพิ่มทักษะในการสื่อสารด้านภาษา  โชคดีมากที่เราได้อาจารย์ฟิล์มมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมครูของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส อาจารย์ฟิล์มจบเกียรตินิยมอันดับสองด้านภาษาญี่ปุ่น   อาจารย์ฟิล์มเคยเป็นอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยพะเยามาก่อนหลายปีก่อนจะกลับมาช่วยกิจการของครอบครัว  การที่ได้อาจารย์ฟิล์มมาช่วยสอนทำให้นักเรียนมีโอกาสได้เพิ่มทักษะในการสนทนามากขึ้น

   เพราะว่า

 

 "เปลี่ยนความอายให้กลายเป็นความกล้า มาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส"

     (At CPS Institution, we can make you confident.)


    คือ สโลแกนและพันธกิจของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส  ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ช่วยเปลี่ยนความอายของนักเรียนให้เขาเหล่านั้นเมื่อมาเรียนกับเราต้องมีความกล้าที่จะสื่อสารได้อย่างมั่นใจ


สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ


    โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส

     อาคารเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง

     ชั้น 1 ติดกับร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ โซนธนาคาร (ใกล้โซนศูนย์อาหาร)

     444 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000

     โทร. 055-330-404,  082-944-5397

     เปิดทำการทุกวัน  ระหว่างเวลา 10:00 - 20:00 น.

     https://www.facebook.com/CPSInstitution 


 
Create Date : 07 กรกฎาคม 2556
Last Update : 8 กรกฎาคม 2556 10:47:51 น. 2 comments
Counter : 1798 Pageviews.

 
อยากเรียนจังเลยค่ะ อ. อยากพูดได้บ้างแบบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไว้มีโอกาสจะไปเรียนนะคะ


โดย: กี้ MBA IP: 1.20.1.156 วันที่: 8 กรกฎาคม 2556 เวลา:11:50:36 น.  

 
doctorน่าจะหาเวลามาเปิดคอร์สที่กรุงเทพบ้างนะครับ เอาตามสวนสาธารณะหรือที่ที่ไม่ต้องเช่าก็ได้ อยากเรียนมากเลย


โดย: นรินทร์ IP: 203.148.162.197 วันที่: 9 กรกฎาคม 2556 เวลา:6:51:10 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ชีวประภา
Location :
พิษณุโลก Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add ชีวประภา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.