ชีวิตคือความไม่แน่นอนแต่ในความไม่แน่นอนของชีวิตเรากลับพบความสวยงามของชีวิต
Group Blog
 
All Blogs
 
เราใส่ใจในคุณภาพของหลักสูตร เรียนแล้วต้องใช้งานได้จริง

     จนถึงวันนี้โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเปิดทำการมาได้เกือบ ๑ ปีแล้ว...ระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้สร้างนักเรียนของเราให้สามารถเอาชนะปัญหาเรื่องของการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่มาเรียนภาษาไทยก็ตาม ถ้าเขาเป็นนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส....เมื่อเขาเลือกเรียนกับเรา สิ่งที่เขาได้กลับไปคือความมั่นใจในการสื่อสาร การสามารถนำบทเรียนที่ได้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน


ชมพู่ นักเรียนชั้นป. ๖ มาเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส โดยไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลย อาศัยว่ามีใจรักในการ์ตูนส์ญี่ปุ่นเป็นพื้นฐาน ด้วยความสนใจในการ์ตูนส์ญี่ปุ่น คุณแม่ของเธอเลยสมัครเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นกับเรา หน้าที่ของโรงเรียนคือทำให่นักเรียนรู้สึกสนุกกับบทเรียนที่สอนและทำให้นักเรียนของเราสามารถนำสิ่งที่เรียนจากชั้นเรียนไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน


สำนวน 『 失礼します』 มีที่ใช้หลายสถานการณ์ นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนให้ใช้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง Role-play ที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสกำหนดขึ้นเพื่อทำให้ชมพู่มั่นใจมากขึ้นในการใช้งานสำนวนนี้ ถ้านักเรียนเรียนจบไปแล้วแต่ไม่สามารถนำสิ่งที่เรียนไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ถือว่าการมาเรียนหลักสูตรภาษาคือความสูญเปล่า ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการกระตุ้นให้นักเรียนนำสิ่งที่เรียนในชั้นเรียนของเราไปใช้งานได้จริงกับสถานการณ์ต่างๆ  ชมพู่ได้รับการฝึกสนทนาในการใช้สำนวน 『失礼します』 อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ....นักเรียนหลายคนตอนที่มาสมัครเรียนกับเรา พวกเขาขาดความมั่นใจในทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  มักโทษตัวเองว่าพื้นฐานภาษาไม่ดี  สิ่งนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถพัฒนาได้เลย  แต่เราเชื่อว่าหน้าที่ของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสคือทำอย่างไรให้นักเรียนของเรามีความเชื่อมั่นในการสื่อสาร  เมื่อพวกเขาเกิดความเชื่อมั่น ทักษะการใช้ภาษาของนักเรียนจะมีพัฒนาการไปได้อย่างเด่นชัด  เราจึงกระตุ้นให้นักเรียนของเราเกิดความมั่นใจในการสื่อสาร  ครูของเราคอยให้กำลังใจแก่นักเรียน  เราเชื่อมั่นว่านักเรียนของเราทุกคนสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของพวกเขาให้ดีขึ้นไปได้เรื่อยๆ และสุดท้ายแล้วพวกเขาจะสามารถเอาชนะปัญหาเรื่องของการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ในที่สุด


      คุณปอยอยากสื่อสารกับคนต่างชาติได้แต่ขาดความมั่นใจ  ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเอาตัวรอดที่โรงเรียนออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารของคุณปอย  ให้คุณปอยสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจ  ความคิดที่กลัวจะพูดผิดเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา  ดังนั้นผู้สอนจึงเน้นให้ผู้เรียนกล้าที่จะพูดโดยไม่สนใจเรื่องความผิดพลาดในการสื่อสารมากนัก  เมื่อความมั่นใจเกิดขึ้นกับนักเรียนแล้ว...เขาจะกล้าที่จะพูด กล้าที่จะสื่อสาร  สามารถสื่อสารได้สัมฤทธิ์ผล  เราเน้นให้คุณปอยสามารถโต้ตอบกับคนต่างชาติได้เพื่อตอบโจทย์ของการมาเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเอาตัวรอดของคุณปอย


     การสอบถามทางและอธิบายด้วยภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่คนไทยส่วนมากทำได้ไม่ดี  อาจจะเนื่องมาจากว่าชั้นเรียนที่เรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยไม่เคยสอนเรื่องพวกนี้ แม้ว่าเป็นเรื่องจำเป็นและมีการใช้มากในชีวิตประจำวัน   บทเรียนการอธิบายทางด้วยภาษาอังกฤษถูกหยิบยกขึ้นมาสอนและทดสอบผู้เรียนเพื่อมั่นใจว่าผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ในชีวิตจริง  คลิปวิดีโอข้างต้นพิสูจน์ว่าคุณปอยสามารถเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์การอธิบายทางด้วยภาษาอังกฤษ     ภายหลังจากเรียนจบคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อเอาตัวรอด  คุณปอยได้แชร์จากประสบการณ์ของการมาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสว่า เธอเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษของเธอดีขึ้น เธอกล้าที่จะสื่อสารมากขึ้น  เธอขอบคุณที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสผลักดันจนเธอสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาดีขึ้น และสิ่งสำคัญครูที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสคอยให้กำลังใจนักเรียน  คอยกระตุ้นให้นักเรียนพูดโดยไม่ต้องกลัวความผิดพลาดเพราะพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง การพูดโดยไม่ใส่ใจว่าจะพูดผิดมีส่วนต่อการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาของนักเรียนเป็นอย่างมาก
  คุณนุทำงานบริษัทน้ำมัน มีปัญหาในการสื่อสารกับพนักงานต่างชาติในบริษัท เลยอยากจะพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาเพื่อเอาไปใช้กับงานที่ทำ   หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจที่คุณนุเรียนช่วยทำให้คุณนุสามารถสื่อสารกับพนักงานต่างชาติได้มากขึ้น สามารถเขียนอีเมลโต้ตอบกับพนักงานต่างชาติ  สามารถคุยโทรศัพท์สื่อสารเรื่องของงานได้มากขึ้น  นี่คือพัฒนาการที่สัมผัสได้ของนักเรียนที่ผ่านการเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส   เราเน้นให้นักเรียนของเราสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจ มีการทดสอบระหว่างทางเป็นระยะๆเพื่อมั่นใจว่านักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสสามารถนำสิ่งที่เรียนไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ  Epan พนักงานชาวอินโดนีเซียที่ถูกส่งมาทำงานบริษัทแห่งหนึ่งในพิษณุโลก  สนใจที่จะเรียนรู้และสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ เขาจึงมาเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส  หลักสูตรภาษาไทยเพื่อเอาตัวรอดของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสช่วยทำให้เอปันสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมั่นใจ 

 (Epan, Indonesian employee, who is assigned to work at the maintenance station of an International company in Phitsanulok. He is interested in studying Thai language then he contacted CPS Institution and asked about Thai language courses. Thai Survival course can help Epan to communicate Thai language with local staff and local people with confident.)


  ภายหลังจากที่เอปันจบหลักสูตรภาษาไทยเพื่อเอาตัวรอดแล้ว เขาพอใจกับหลักสูตรที่เรียนของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส  เมื่อครอบครัวของเอปันย้ายมาอยู่เมืองไทย เขาจึงให้ภรรยาและลูกสาวมาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส  เนื่องจากภรรยาและลูกสาวมีเวลามากในการเรียน พวกเธอจึงเรียนหลักสูตรภาษาไทยระดับต้น ๑  ทั้ง Vasya และ Lia ต่างไม่มีพื้นฐานของภาษาไทยมาก่อนเลย  ทั้งคู่มาเริ่มต้นเรียน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาไทยกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส

(After Epan completed his Thai language survival course, he was satisfied with CPS Institution course, hence when his family moved to Thailand, he decided to bring his wife and daughter to study Thai language course at CPS Institution in Phitsanulok. Because his wife and daughter have more time to study Thai language, then they studied Thai Elementary course level 1. They were complete beginner learners then they started to study listening, speaking, reading and writing skills at CPS Institution, Phitsanulok.)


  ภายหลังจากที่ Vasya ลูกสาวของเอปันเรียนภาษาไทยกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสได้  20 คาบ เธอสามารถพูดโต้ตอบกับครูผู้สอนด้วยภาษาไทยในระดับที่ดีมาก  สามรถฟังแล้วเกิดความเข้าใจในคำถามที่คนไทยใช้ถามในชีวิตประจำวัน  สามารถแนะนำตนเองอย่างง่ายๆเหมือนอย่างที่เด็กไทยในวัย 7-8 ขวบแนะนำตนเอง สามารถบอกได้ว่าผู้ปกครองทำงานที่ไหน บ้านอยู่ทีไหน  ผู้ปกครองชื่ออะไร  ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการทุ่มเทในการสอนให้กับนักเรียนชาวต่างชาติที่มาเรียนภาษาไทยกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสทำให้ครูผู้สอนเกิดความปีติ และภาคภูมิใจที่ภาษาไทยที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของคนไทยได้รับการเผยแพร่  นักเรียนต่างชาติสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถใช้ชีวิตในประเทศไทยได้สะดวกสบายมากขึ้นเพราะเอาชนะปัญหาเรื่องของการสื่อสารกับคนท้องถิ่นด้วยภาษาไทยได้


  (After Vasya, a daughter of Epan, studied 20-lesson Thai course with CPS Institution, she could respond to Thai teacher in very good level. She can understand questions in everyday life which Thai asked her. She can introduce herself like Thai children at aged 7-8 years do. She can tell where her parents work and live, where is her home.  These results made Thai teachers at CPS Institution happy. Our Thai language students can overcome language barrier when they live in Thailand, their lives are more comfortable because they can communicate with local people in Phitsanulok with Thai language. Furthermore, Thai language is our culture and it is identity which we are proud of.)


  นอกเหนือจากเรื่องการพูดและฟังแล้ว ถ้านักเรียนหลักสูตรภาษาไทยของเราสามารถอ่านภาษาไทยออกและเขียนได้  เขาจะใช้ชีวิตในไทยได้สะดวกสบายมากขึ้น  การวัดผลว่านักเรียนอ่านออกและเขียนได้ด้วยการทดสอบจึงมีความจำเป็นสำหรับหลักสูตรที่เราออกแบบมา   การทดสอบเป็นระยะๆเพื่อวัดว่านักเรียนของเราสื่อสารได้จริงจึงถูกกำหนดขึ้นในหลักสูตรของเรา

(To make sure that our Thai language students can read and write, test is essential for Thai language courses at CPS Institution.  Thai language students will take exams for reading and writing.)

 Lia ผ่านการทดสอบการอ่านตัวอักษรไทยที่สะกดด้วยสระและพยัญชนะต่างๆ เป็นตัวอย่างของความพยายามของผู้คนที่ไม่จบลงด้วยความสูญเปล่า  ไม่ว่าภาษาต่างประเทศจะมีความยากขนาดไหนถ้าเรามุ่งมั่นที่จะเรียนด้วยความสนใจ สุดท้ายเราสามารถเอาชนะอุปสรรคเรื่องของภาษาได้ในที่สุด  นอกเหนือจากนี้การที่นักเรียนกลับไปทบทวนในเนื้อหาที่เรียนจากในห้องเรียนก็มีส่วนต่อการพัฒนาภาษาให้ดียิ่งขึ้น

(Lia passed Reading Thai Test. It is the example to present attempt by mankind never go waste. No matter how difficult foreign languages are if we determine to learn with interest, we finally overcome language barrier. Moreover, students who review what they learnt from the classes, it can help to improve their skills.)
   ข้อความที่ Lia และ Vasya เขียนด้วยตนเองในวันปิดคอร์สเป็นภาษาไทย

   (Lia and Vasya wrote these messages in Thai on the last day of their Thai course. They wrote these messages: Thank you CPS Institution.)  แม้ผลงานที่ผ่านมาเราจะสามารถช่วยทำให้นักเรียนหลายๆคนเอาชนะปัญหาเรื่องของภาษาแต่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสยังคงมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรและการสอนเพื่อให้เราเป็นโรงเรียนสอนภาษาทีดีที่สุดแห่งหนึ่ง.....เพราะเราเชื่อมั่นว่าเรายังพัฒนาโรงเรียนของเราให้ดีขึ้นไปได้อีกและเราจะพยายามต่อไป

  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

  โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution)
  อาคาร Tesco Lotus Extra, Phitsanulok-Thathong, 1st Floor
  Tel.  055-330-404, 082-944-5397
  E-mail: cpsinstitution@hotmail.com
  Facebook: //www.facebook.com/CPSInstitution

Create Date : 14 ธันวาคม 2556
Last Update : 14 ธันวาคม 2556 17:47:14 น. 0 comments
Counter : 777 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ชีวประภา
Location :
พิษณุโลก Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add ชีวประภา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.