ชีวิตคือความไม่แน่นอนแต่ในความไม่แน่นอนของชีวิตเรากลับพบความสวยงามของชีวิต
Group Blog
 
All Blogs
 
หลักสูตรการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส จ.พิษณุโลก       สมัยผมเรียนหลักสูตรปริญญาเอก...ผมต้องเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ ผมต้องนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ ผมเข้าใจว่ากว่าจะกลั่นกรองความคิดออกมาเป็นบทความ ๑ ฉบับจำนวนความหนาไม่กี่หน้ามันยากขนาดไหน  โดยเฉพาะต้องเขียนออกมาเป็นภาษาอังกฤษ


     แต่เมื่อบทความได้ตีพิมพ์เป็นผลงานของเราในวารสารระดับนานาชาติมันคือความภาคภูมิใจและนั่นเป็นผลงานของเราที่เกิดการยอมรับ  ผลงานนั้นต่อยอดความคิดเพื่อไปพัฒนาสังคมและโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้น  นี่คือ "ค่านิยมสำหรับนักวิชาการ"  ที่แตกต่างจาก ค่านิยมทางเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นที่การยอมรับบนพื้นฐานของความมั่งคั่ง     ตอนนี้ผมมาเป็นอาจารย์และกรรมการในระดับบัณฑิตศึกษา  เป็นกรรมการในการอ่านบทความทางวิชาการพิจารณาคัดเลือกว่าบทความไหนสมควรได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ  ลีลาการเขียน การเชื่อมโยงและตรรกในการเขียนแบบไหนที่เหมาะสมกับการได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ลงวารสาร...เป็นสิ่งที่ผมพอตัดสินได้ไม่ยากเพราะผ่านประสบการณ์ในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความต่างๆมามาก


      การเป็นคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ เป็นประธานในห้องนำเสนอผลงานวิชาการของเหล่านิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา  การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการในระดับประเทศ นานาชาติ ในเมืองไทย และในต่างประเทศ ทำให้ผมมีมุมมองในเรื่องการนำเสนอผลงานวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษได้ชัดเจนมากขึ้น


      สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับนิสิตไทยและนักวิชาการหลายคนคือ กลัวการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษเพราะพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ไม่ค่อยดีนัก ทำให้ขาดความมั่นใจในการนำเสนอผลงาน  ไม่มีคนช่วยขัดเกลาภาษาให้ก่อนนำเสนอ   หลายคนเลยไม่กล้านำเสนอผลงานตัวเองในเวทีระดับนานาชาติทั้งๆที่ผลงานของตนเองเป็นผลงานที่ดี  เท่ากับว่าพลาดโอกาสสำคัญไป


       ลูกศิษย์ที่ผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก็หวาดผวากับเวทีนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติเหมือนกัน   เพราะกลัวจะต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ กลัวจะตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้   แต่เมื่อเป็นทางเลือกในเงื่อนไขของการขอสำเร็จการศึกษาก็จำเป็นต้องกัดฟันนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ....Smiley


        ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาเราก็ต้องเล่นบทโค้ชฝึกความพร้อมให้ลูกศิษย์นำเสนอผลงานจนผ่านไปให้ได้สำเร็จ   ผมเรียกลูกศิษย์ให้มาซ้อมการนำเสนอผลงานอย่างหนักจนมั่นใจว่าจะนำเสนอผลงานบนเวทีระดับนานาชาติให้รอดฝั่งไปให้ได้   พอถึงวันจริง...ก็นำเสนอผลงานบนเวที่ผ่านไปได้อย่างราบรื่น          เพราะเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นในการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิชาการในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง   โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสจึงออกแบบหลักสูตร "การนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ" ขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่มีความประสงค์จะไปนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษในเวทีการประชุมทางวิชาการในระดับต่างๆ         จากประสบการณ์ที่คลุกคลีกับการเป็นกรรมการในการประชุมวิชาการ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านพิจารณาบทความเพื่อคัดเลือกไปตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการหลายฉบับ  การที่ตนเองเคยตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ  ทำให้ผมเข้าใจในปัญหาและรู้ว่าจะช่วยแนะนำนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสได้อย่างไร


         คุณสุดาต้องไปนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ  เธอเป็นนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสในหลายหลักสูตร  ในฐานะโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสที่เธอไว้วางใจ....ผมช่วยแนะนำว่าเธอควรเขียนเนื้อหาที่จะนำเสนอแบบไหน   ควรมีรูปแบบการนำเสนอแบบไหน และฝึกจนให้เธอมั่นใจว่าอย่างน้อยสามารถนำเสนอบนเวทีให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
      มีการซักซ้อมคำถามที่น่าจะถูกถามจากผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และ ขอให้เธอซ้อมการนำเสนอให้ดูหลายรอบ แนะนำให้แก้ไขเนื้อหาและเพิ่มเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้การนำเสนอสมบูรณ์ขึ้น


     คุณสุดาผ่านเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกไปเรียบร้อยแล้ว...แม้จะประหม่ามากพอสมควร เธอยอมรับว่าถ้าไม่มีการซ้อมในชั้นเรียนของหลักสูตรที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสนี้มาก่อนหลายครั้ง.....เธอคงจะเครียดและเกร็งจนพูดไม่ออกในเวทีจริง


      อาจารย์พิมพ์ชนกสนใจในหลักสูตรการเขียนบทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษเพราะต้องการพัฒนาผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการในอนาคต  อาจารย์พิมพ์ชนกจึงแวะเข้ามาสอบถามหลักสูตรนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส  อาจารย์เห็นว่าเป็นหลักสูตรที่แตกต่างไปจากโรงเรียนสอนภาษาอื่นที่โดยมากสอนเน้นแต่ไวยกรณ์หรือบทเรียนสนทนา และหลักสูตร "การเขียนบทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ" ของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสตอบโจทย์ที่อาจารย์ต้องการเรียนมาก  อาจารย์จึงตัดสินใจเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution)
       ผมช่วยแนะนำวิธีการเขียนบทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษให้อาจารย์พิมพ์ชนก  ให้อาจารย์รู้จักกับคำเชื่อมที่นิยมใช้ในบทความวิชาการ และประเด็นของ Tense ที่สร้างความงุนงงให้แก่ผู้เขียนบทความชาวไทย เนื่องจากภาษาไทยมักไม่ค่อยใช้กาลเหมือนภาษาอังกฤษ เมื่อคนไทยมาเขียนภาษาอังกฤษจึงนิยมแปลภาษาไทยมาแบบตรงๆซึ่งผิดไวยกรณ์และผิดหลักการในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่ดี    ผมนั่งเขียนบทความร่วมกับอาจารย์พิมพ์ชนกโดยแปลงจากบทความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อฝึกให้อาจารย์พิมพ์ชนกคุ้นเคยกับรูปแบบในการเขียนบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ  เมื่ออาจารย์พิมพ์ชนกคุ้นเคยกับสไตล์การเขียนและคำเชื่อมต่อ...ความชำนาญในการเขียนและทักษะในการเขียนก็เพิ่มขึ้น


         ขั้นตอนต่อไปคือทดลองให้อาจารย์พิมพ์ชนกนำเสนอบทความเป็นภาษาอังกฤษบ้าง เพราะในเวทีประชุมวิชาการนักวิชาการต้องนำเสนอผลงานของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ  และพร้อมที่จะตอบคำถามของผู้สนใจในผลงานที่นักวิจัยท่านนั้นนำเสนอ

( โชคไม่ดีที่ Socialcam มีปัญหาในวันที่บันทึกคลิปวิดีโอนี้  ทั้งภาพและเสียงมีอาการกระตุก ภาพและเสียงไม่พร้อมกัน  แต่คลิปนี้สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านการใช้ภาษาในการนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษของอาจารย์พิมพ์ชนก)


         อาจารย์พิมพ์ชนกเคยทดลองเรียนการเขียนบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากเว็บและจากหนังสือต่างๆ แต่ปรากฏว่าการพัฒนาทักษะด้านการเขียนไม่มากอย่างที่อยากจะให้เป็น  เลยตัดสินใจหาที่เรียนเพื่อจะพัฒนาทักษะในการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง  สำหรับการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตร "การนำเสนอบทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ" ที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส  อาจารย์พิมพ์ชนกได้รับรู้ถึงพัฒนาการที่ก้าวหน้าในด้านทักษะการเขียนบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ  อาจารย์ประเมินตนเองว่าทักษะในด้านการเขียนบทความวิชาการมีการพัฒนามากกว่าก่อนที่จะเรียนหลักสูตรนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสประมาณ 70-80% อาจารย์พิมพ์ชนกถือว่าคุ้มค่ากับค่าเรียนของหลักสูตรที่เสียไป   หลักสูตรไม่ได้เรียนจำนวนคาบมากนัก  หลักสูตรถูกออกแบบมาเพียง 10 คาบ ให้กระชับและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้เรียน
    เสียงสะท้อนของอาจารย์พิมพ์ชนกในคลิปวิดีโอนี้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนภายหลังจากที่เรียนหลักสูตร "การนำเสอนผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ" ที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส


    โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาของคนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง  เราออกแบบหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคน  เราเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน 


      เรามุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนของเราต่อไปเพื่อให้โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง


      การสร้างคนที่มีคุณภาพให้แก่สังคมโดยเพิ่มทักษะด้านภาษาเป็นวัตถุประสงค์ของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส  ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้แก่สังคมคือแรงผลักดันให้โรงเรียนซีพีเอสถือกำเนิดขึ้นและเดินหน้าต่อไป 


      เพราะเราเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันสร้างคนในสังคมให้มีคุณภาพ  คนที่มีคุณภาพเหล่านั้นก็จะไปช่วยขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้น น่าอยู่ขึ้น แล้วประเทศก็จะน่าอยู่ขึ้น พัฒนาขึ้นตามไปด้วย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่

          โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส (CPS Institution)
          อาคารเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง
          ชั้น 1  ย่านโซนธนาคาร ติดกับร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ใกล้ศูนย์อาหาร
          444 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
          โทร.  055-330-404, 082-944-5397
           https://www.facebook.com/CPSInstitutionCreate Date : 23 กรกฎาคม 2556
Last Update : 23 กรกฎาคม 2556 21:51:09 น. 0 comments
Counter : 1550 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ชีวประภา
Location :
พิษณุโลก Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add ชีวประภา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.