ชีวิตคือความไม่แน่นอนแต่ในความไม่แน่นอนของชีวิตเรากลับพบความสวยงามของชีวิต
Group Blog
 
All Blogs
 
โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส จ.พิษณุโลก ได้รับรางวัลประกันคุณภาพภายในประเภทดีมาก


    โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเปิดดำเนินการวันแรกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บรรยากาศวันแรกของการเปิดดำเนินการ สถานที่ยังไม่ลงตัว..แต่เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นมาโดยตลอด      เราเรียนเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตพื้นที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก เข้ามาตรวจสอบสภาพโรงเรียนเพื่อขอรับใบอนุญาตในการเปิดดำเนินการสอน  ซึ่งคณะกรรมการพอใจและชมเชยว่าโรงเรียนดำเนินการได้ดีเกินกว่าความคาดหวังของคณะกรรมการ  เราได้รับใบอนุญาตในการดำเนินการสอนถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ


   เราเน้นในคุณภาพของหลักสูตรมาโดยตลอดเพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสมาเรียนที่นี่ด้วยความมั่นใจว่าเป็นโรงเรียนที่ตอบโจทย์ความต้องการของการเรียนภาษาแก่พวกเขามากที่สุด ไม่ว่าจะเรียนหลักสูตรภาษาใดก็ตาม...เราใส่ใจเสมอในเรื่องของคุณภาพคุณภาพ....ของครูผู้สอน เราคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน ครูของโรงเรียนผ่านการทดสอบวัดผลทางภาษาในระดับที่ดีมาก  เราให้ครูทดลองสอนก่อนจะมาสอนแก่นักเรียนของเรา เพื่อมั่นใจว่าครูสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนที่มาเรียนกับเราและนักเรียนจะได้รับความรู้และสามารถนำเนื้อหาที่เรียนไปใช้งานได้จริงคุณภาพ....ในเรื่องวิธีการสอนของครูผู้สอน  ครูของโรงเรียนผ่านการอบรมวิธีการสอนของโรงเรียน ครูสอนตามแผนการสอนที่โรงเรียนกำหนดเพื่อให้นักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหลักสูตรไหนได้เรียนตามมาตรฐานที่เหมือนกันของโรงเรียน  และโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสยังควบคุมการสอนของครูผ่านเครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ในโรงเรียน  เพื่อมั่นใจในคุณภาพของโรงเรียนว่าเป็นไปตามที่เรากำหนดไว้


คุณภาพ....ในเรื่องของหลักสูตร เราปรับปรุงเนื้อหาที่ใช้สอนอยู่ตลอดเวลา เพื่อมั่นใจว่าเนื้อหาตอบโจทย์ของการมาเรียนของนักเรียนแต่ละคน  สิ่งสำคัญคือเราใส่ใจว่านักเรียนได้ประโยชน์คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายและเวลาที่นักเรียนทุ่มเทกับหลักสูตรที่พวกเขาตัดสินใจเลือกเรียน


คุณภาพ....ในเรื่องของสถานที่เรียน เราใส่ใจในความสะอาด ความสะดวกสบายของโรงเรียน ความปลอดภัยของผู้เรียน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่เรียน ที่จอดรถเป็นจุดหนึ่งที่เราให้ความสำคัญแก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนว่าพวกเขาจะได้รับความสะดวกสบายในการจอดรถในระหว่างที่มาติดต่อธุระกับโรงเรียน


คุณภาพ.....ในวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  ถ้าสักแต่ว่าให้นักเรียนเรียนไปเรื่อยๆ โดยถือว่าเรียนจบตามระยะเวลาที่กำหนดก็ถือว่าจบหลักสูตร การคิดแบบนั้นไม่สามารถวัดผลได้อย่างแท้จริงว่านักเรียนเรียนแล้วเอาไปใช้งานได้จริง  เราจึงให้ความสำคัญแก่การทดสอบวัดผลนักเรียนเป็นระยะๆ  นักเรียนหลายคนสอบวัดผลไม่ผ่านตามเกณฑ์ ครูผู้สอนก็ไม่ยอมให้นักเรียนขึ้นไปชั้นเรียนในระดับที่สูงขึ้น แต่ครูผู้สอนจะใส่ใจในการทบทวนเนื้อหาและทำการสอบวัดผลใหม่อีกหลายครั้ง จนผลสอบของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านจึงยอมให้ขึ้นชั้นเรียนที่สูงขึ้น  เราต้องการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนว่าความรู้ความสามารถของเขาเพียงพอที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น   นี่คือเหตุผลว่าจากนักเรียนหมายเลข 1 เรามีนักเรียนที่ไว้ใจมาเรียนกับเราจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าเราจะพึ่งเปิดดำเนินการมาไม่นาน  วันครบรอบ 1 ปีโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสมาถึง เรามีนักเรียนของโรงเรียนและแขกที่มาร่วมเฉลิมฉลองกับโรงเรียนในโอกาสครบรอบหนึ่งปีจำนวนมาก   วันนั้นเรารู้สึกอบอุ่นมาก  ทุกคนที่โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง    เมื่อโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสดำเนินการมาครบ 1 ปี  เราคิดว่าคุณภาพของโรงเรียนอยู่ในระดับมาตรฐานที่ดีเพียงพอจะขอรับการประเมินคุณภาพภายในจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน่วยงานที่ควบคุมและกำกับดูแลโรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนเสริมทักษะอาชีพ  ในประเทศไทย เราตั้งเป้าหมายจะขอรับการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนในปี 2557  ทั้งผู้รับใบอนุญาตและผู้บริหารของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสจึงเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในในปี 2557  


     หลายๆคนประหลาดใจที่เราพึ่งเปิดดำเนินการมาเพียง 1 ปีแต่เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ในขณะที่โรงเรียนหลายแห่งเปิดดำเนินการมาหลายปีแต่ไม่เคยยื่นขอรับการประเมินคุณภาพภายในหรือยื่นแต่ก็ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


     ถึงแม้ว่าโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสจะพึ่งเปิดดำเนินการมาไม่นาน แต่ถ้าเราเชื่อมั่นในคุณภาพของโรงเรียนและเราก็พร้อม  ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องรอไปถึงปีที่ 4-5 ถึงขอประเมินคุณภาพของโรงเรียน


     เราจึงทำหนังสือเชิญให้คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก เข้าทำการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส
    คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส ต่างพอใจในคุณภาพภายในของโรงเรียน  เราได้รับคำชมจากคณะกรรมการในด้านการบริหารจัดการภายในโรงเรียน  ความเป็นระบบ และมีมาตรฐานในทุกๆด้าน  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเอกสาร การจัดหมวดหมู่ของเอกสาร คุณภาพของหลักสูตร คุณภาพการสอน คุณภาพครู การประเมินผลนักเรียน กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน   มาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนนอกระบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมี  12 มาตรฐานและ 29 ตัวบ่งชี้  นั่นหมายความว่า การจะเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประกันคุณภาพภายใน และได้รับการรับรองว่าเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานและได้รับรางวัลประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก  โรงเรียนแห่งนั้นต้องได้คะแนนในแต่ละตัวบ่งชี้ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า 25 ตัวบ่งชี้  ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนักในการจะทำให้โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพภายใน และได้รับรางวัลประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก


   โรงเรียนหลายๆแห่งผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในแต่ระดับคะแนนในแต่ละตัวบ่งชี้ยังต่ำกว่าระดับดีมาก  คะแนนจากการประเมินคุณภาพภายในรวมออกมาแล้ว มีคะแนนในตัวบ่งชี้ทั้งหมดในระดับดีมากน้อยกว่า 25 ตัวบ่งชี้ ก็อาจจะได้รางวัลประกันคุณภาพภายในแค่ระดับดีเท่านั้น    คณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสภายหลังจากที่เข้ามาตรวจเช็กโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสโดยรวมทั้งหมดในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557  และผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนนอกระบบทั้งประเทศก็ทำการประกาศเมื่อเดือนสิงหาคมที่เว็บของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 


    ผลก็คือ โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส จ. พิษณุโลก ผ่านเกณฑฺ์การประกันคุณภาพภายใน ได้รับรางวัลการประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก  
     ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส  เราพิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจ ความทุ่มเท เพื่อให้โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพสำหรับนักเรียนทุกคนที่ตัดสินใจมาเรียนกับเรา   ความแตกต่างในเรื่องของคุณภาพของโรงเรียนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งเราตั้งใจส่งมอบคุณค่าเหล่านี้ให้แก่นักเรียนของเรา


    งานมอบรางวัลประเภทดีมากและดีแก่โรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ปี 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ.โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  มีโรงเรียนทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในประเภทดีและดีมาก  ที่เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 416 โรงเรียน


    เรามีโอกาสได้เจอคุณแอนดรูว์ บิ๊ก ซึ่งมารับรางวัลประกันคุณภาพภายในเช่นกัน ในฐานะตัวแทนโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศแอนดรูว์บิ๊ก สาขาหาดใหญ่  เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาเจอคนดังๆเจ้าของรายการสอนภาษาอังกฤษที่สนุกสนานและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันในฐานะเพื่อนร่วมวงการโรงเรียนสอนภาษาเหมือนกัน  คุณแอนดรูว์ บิ๊ก เป็นคนไม่ถือตัวเลยและยินดีถ่ายภาพด้วย

    พิธีมอบรางวัลประเภทดีมากและประเภทดีให้แก่โรงเรียนที่ผ่านการประกันคุณภาพภายใน โดยเรียงลำดับโรงเรียนตามชื่อจังหวัดเรามีโอกาสถ่ายภาพร่วมกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลประเภทดีมาก    เบื้องหลังความสำเร็จของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส..คงต้องยกความดีให้แก่ผู้บริหารของโรงเรียนที่ทุ่มเทและใส่ใจในรายละเอียดต่างๆเพื่อให้โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง


ในความสำเร็จของโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส...เกิดจากการทุ่มเท ความตั้งใจ และความใส่ใจของทุกคนที่ต้องการให้โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอสเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ดีทีสุดแห่งหนึ่ง


เราสัญญาว่า...เราจะรักษาคุณภาพของโรงเรียนให้สมกับรางวัลที่เราได้รับ เราจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อให้เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง


ถ้าคุณต้องการให้เราช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะด้านภาษา...เราพร้อมและยินดีที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส...เราใส่ใจในคุณภาพโรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส
ภายในเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลกท่าทอง
444 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 055-330-404, 082-944-5397
Create Date : 24 กันยายน 2557
Last Update : 28 กันยายน 2557 17:51:23 น. 0 comments
Counter : 616 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ชีวประภา
Location :
พิษณุโลก Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add ชีวประภา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.