bloggang.com mainmenu search

แบงก์พันปลอมระบาด!! ธนาคารแห่งประเทศไทย เตือน ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและสังเกตก่อนรับธนบัตรด้วยวิธีง่าย ๆ 3 วิธี คือสัมผัส, ยกส่อง,พลิกเอียง

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกหนังสือชี้แจงเรื่อง การพบธนบัตรปลอมชนิดราคา 1,000 บาท ว่า ธปท.ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ การพบการใช้ธนบัตรปลอมชนิดราคา 1,000 บาท และตรวจสอบและพบว่า มีธนบัตรปลอมชนิดราคา 1,000 บาท หมายเลข 9ฉA 3828862 และ หมายเลข 9ฉA 3828863 เข้ามาในระบบ ซึ่งมีลักษณะ แตกต่างจากธนบัตรจริงและที่สำคัญสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า คือ ไม่ปรากฏลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์

จุดสังเกตในธนบัตรรัฐบาล

17

ประเด็น แบงก์พันปลอมระบาด ทั้งนี้ ธปท.ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีสังเกตธนบัตรในการนี้ ธปท.ขอความร่วมมือจากประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและสังเกตก่อนรับธนบัตรด้วยวิธีง่าย ๆ 3 วิธี ดังนี้

1.การสัมผัส โดยเนื้อกระดาษธนบัตร เป็นกระดาษชนิดพิเศษ มีความเหนียว แกร่ง ทนต่อการพับดึงและให้ความรู้สึกแตกต่างจากกระดาษทั่วไป และการสัมผัสตัวเลขแจ้งราคา และคำว่ารัฐบาลไทย จะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์

2.การยกส่อง เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง จะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในเนื้อกระดาษอย่างชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รวมถึงรูปลายไทยขนาดเล็กที่มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษและแถบสีโลหะฝังอยู่ในเนื้อกระดาษ บนแถบมีตัวเลขแจ้งชนิดราคาหรือตราสัญลักษณ์ฯ ด้วย

3.การพลิกเอียง บริเวณมุมของธนบัตร พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ชนิดพิเศษ เมื่อพลิกธนบัตรไปมาสีของตัวเลขจะเปลี่ยนสลับจากสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งได้

สำหรับผู้ที่ได้รับธนบัตรปลอม หรือสงสัยว่าเป็นธนบัตรปลอม ขอความร่วมมือไม่นำออกใช้เพราะจะมีความผิดตามกฎหมาย แต่ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากการแจ้งเบาะแสนี้นำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดฐานปลอมแปลงธนบัตร ผู้แจ้งจะได้รับรางวัลนำจับ

MThai News

Create Date :30 กรกฎาคม 2557 Last Update :30 กรกฎาคม 2557 22:50:04 น. Counter : 1223 Pageviews. Comments :1