bloggang.com mainmenu search

เครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ เผย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เห็นชอบปรับค่าโดยสารขึ้น 8-11%
ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ เผย “พล.อ.อ.ประจิน” เห็นชอบปรับค่าโดยสารขึ้น 8-11% รับปริมาณผู้ใช้บริการอาจลดลง
นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ เปิดเผยรายการ ไอ.เอ็น.เอ็น. โฟกัสเศรษฐกิจ ถึงความคืบหน้าเรื่องการปรับค่าโดยสาร

1

ล่าสุด ว่า พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 10 ปี ผู้ประกอบการไม่ได้รับการปรับค่าโดยสาร อีกทั้งหากเรื่องดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้า การบำรุงรักษารถก็จะไม่ได้รับการดำเนินการด้วย ซึ่งส่งผลกระทบกับคุณภาพการบริการ ทั้งนี้ อัตราการปรับค่าโดยสาร ทางผู้ประกอบการเสนอไว้ที่ 10-15% หากกระทรวงพลังงานปรับราคาเชื้อเพลิงด้วย อาจต้องปรับขึ้นถึง 20% แต่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้นโยบายแล้วว่าจะให้ปรับที่ 8-11%

อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวยอมรับว่าหากมีการปรับขึ้นค่าโดยสารมากเกินไป ประชาชนอาจหันไปใช้บริการชนิดอื่นแทน ถึงแม้ว่าทางผู้ประกอบการอยากให้มีการปรับ 20% หลังจากที่ไม่มีการอนุมัติให้ปรับขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน

Create Date :06 ตุลาคม 2557 Last Update :6 ตุลาคม 2557 22:56:44 น. Counter : 976 Pageviews. Comments :0