bloggang.com mainmenu search

                   การเรียนในสมัยนี้นั้นก็ได้นำสื่อหรือการใช้วิธีการฝึกสมองในวิธีต่างๆเข้ามาช่วยให้เด็กนั้นเกิดการเรียนรู้ที่ดีและมีคุณภาพ ตามสถาบันต่างๆที่มีการเปิดการเรียนการสอนวิชาที่เป็นพื้นฐานเหมือนกับที่โรงเรียนแต่การเรียนของสถาบันเรียนพิเศษนั้นมักจะมีเทคนิคการสอนและวิธีการจดจำในลักษณะที่แต่ต่างกันออกไปเช่น สื่อโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ไหนจะเป็นแผ่นพับ ฝึกสองด้วยการเขียน ร้องเพลงเป็นต้น หากการเรียนช่วยให้การเรียนของคุณนั้นไม่หยุดนิ่งพร้อมที่จะหาความรู้อยู่ให้ตัวเองเสมอนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะว่าการเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองชอบและยิ่งศึกษามากยิ่งขึ้นสิ่งเล่านี้ก็จะมาพัฒนาสมองของคุณเอง

สถาบัน BrainFit Studio ของเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้จึงได้มีการปรับพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ซึ่งพื้นฐานนี้อยู่ที่สมองดังที่กล่าวไปข้างต้นว่า สมองทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของทุกส่วนของร่างกายดังนั้นสมองมีความสำคัญมากการที่คนเราจะทำอะไรได้ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของสมอง นั้นเอง โดยทาง BrainFit Studio ได้มีกิจกรรมต่างๆที่สามารถนำมาใช้ในการฝึกสมอง ได้ และที่ได้รับการวิจัยมากว่า 30ปีและผ่านการพิสูจน์จากกว่า 200 สถาบันทั่วโลกว่าได้ผลจริงและยังเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยที่นำความรู้จากการวิจัยการทำงานของสมองมาใช้ได้อย่างประสบผลสำเร็จ และได้ผลจริงโดยเราได้ออกแบบกิจกรรมที่พัฒนาให้พื้นฐานโครงสร้างสมองของแต่ละด้านแข็งแรงขึ้นจนผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองในทั้ง 5 ด้าน ดังนี้

  สำหรับท่านผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานของท่านเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการที่สมวัยอย่ารอช้าที่จะเข้าร่วมคอร์ดกับเราหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ โทร 02656 9938 – 9 หรือ กรอกข้อมูลที่ท่านต้องการทราบที่ contact form ด้านขวามือได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ //www.adbkk.com/ แล้วทางเราจะติดต่อท่านกลับไปทันทีค่ะ

Create Date :26 สิงหาคม 2556 Last Update :11 พฤศจิกายน 2556 12:42:29 น. Counter : 1059 Pageviews. Comments :0