bloggang.com mainmenu search


 การฝึกสมองของเด็กนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็กเลยทีเดียว เพราะเด็กในช่วงแรกเกิดจนถึง 7 ขวบนั้นจะมีการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว ซึ่งถ้าหากต้องการให้เด็กเติบโตมามีคุณภาพและเป็นเด็กฉลาดก็ต้องมีการฝึกที่ถูกต้อง ซึ่งการฝึกสมองให้ถูกต้องนั้นจะต้องมีการฝึกสมองให้ครบทั้ง 5 ส่วน ซึ่งผู้ปกครองบางท่านนั้นอาจจะไม่ทราบว่า มันมีการฝึกอะไรบ้างในการฝึกสมองทั้ง 5 ส่วน
1.    การพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหว  ซึ่งจะมีผลต่อกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ การทรงตัว การทรงตัว และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา
2.    การพัฒนาทักษะในด้านการมอง ซึ่งจะมีผลต่อการรับรู้ข้อมูลผ่านการมอง ส่งผลในการเรียนในเรื่องของการคำนวณ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษา ศิลปะ การออกแบบ
3.    การพัฒนาทักษะด้านการฟัง ซึ่งมีผลในเรื่องของการเรียน การรับฟังครูที่สอน การจดจำคำแนะนำและคำสั่ง การคำนวณ การสื่อสาร การเรียนรู้ภาษา
4.    การพัฒนาด้านสมาธิและการจดจ่อ ซึ่งการฝึกจุดนี้จะช่วยในเรื่องของความจำ การวางแผน การควยคุมตัวเอง
5.    การพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์และสังคม ซึ่งจะมีผลให้เด็กมองโลกในแง่บวก มองเห็นคุณค่าของตนเอง เข้าสังคมได้ง่าย มีความมั่นใจในตัวเอง

ถ้าหากผู้ปกครองท่านใดต้องการให้บุตรหลานของท่านได้รับการฝึกที่ถูกต้องและเป็นเด็กฉลาด เราขอแนะนำสถาบัน BrainFit Studio ที่สามารถพัฒนาและฝึกสมองให้บุตรหลานของท่านได้อย่างถูกวิธีซึ่งจะได้มีการพัฒนาและฝึกสมองให้ครบทั้ง 5 ส่วน หากท่านใดสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนรับการฝึกสมองได้ฟรี 50 นาที คลิกไปได้ที่ www.brainfitstudiothailand.com/วิธีการฝึกสมองอย่างได้ผล

Create Date :12 พฤษภาคม 2557 Last Update :12 พฤษภาคม 2557 12:27:59 น. Counter : 2028 Pageviews. Comments :0