bloggang.com mainmenu search


การครอบฟันเป็นการครอบ หรือคลุมฟันที่เสียหายทั้งซี่ เพื่อทำให้ฟันซี่นั้นแข็งแรงขึ้นหรือเพื่อตกแต่งรูปทรงให้ฟันสวยงาม หรือ เป็นระเบียบมากขึ้นการครอบฟันนั้นมักใช้พอร์เซเลน หรือเซรามิก เป็นส่วนประกอบซึ่งสามารถปรับสีให้เข้ากับ สีฟันตาม ธรรมชาติได้ ส่วนวัสดุอื่นๆ เช่น ทอง และโลหะผสม อาครีลิคและเซรามิก จะมีความแข็งแรง มากกว่าพอร์เซเลนจึงแนะนำให้ใช้สำหรับที่ด้านหลังของฟัน โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้พอร์เซเลนเชื่อมติดกับภายนอกของโลหะ เพราะโลหะทั้งสองชนิดมีความแข็งแรงมากกว่า

แต่ด้วยยุคสมัยนี้ดังนั้น ณปัจจุบันการทำครอบฟันชนิดไร้โลหะเนื่องจากความต้องการของคนไข้หรือผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้นถึงปัจจุบันไม่มีใครต้องการครอบชนิดที่ทึบแสงและมีโลหะเป็นแกนอีกต่อไปแล้ว ส่วนใหญ่การทำครอบฟันชนิดไร้โลหะจะใช้Empress Crown และHigh Translucency Cerconในการทำงานซึ่งไม่ใช้เฉพาะฟันหน้าเท่านั้แต่รวมถึงฟันหลังซึ่งแต่ก่อนนิยมใช้ชนิดแกนโลหะเป็นแกนด้วยเมื่อเราต้องการทำครอบซี่เดียวที่ต้องใช้คุณสมบัติของการยึดเกาะกับเนื้อฟันเราก็ใช้Empress เมื่อต้องการทำครอบหรือสะพานฟันที่ฟันหน้าหรือฟันหลังที่ต้องการความแข็งแรงเราก็ใช้High Translucency Cerconถึงแม้จะมีแรงกัดที่ผิดปกติ เช่น การนอนกัดฟันเราก็สามารถออกเบบเป็นชนิดที่ใช้แกนใสของ Cercon ทั้งชิ้นทำให้สามารถรับแรงผิดปกติได้และยังคงสวยงามเพียงพอ สรุปด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบันของครอบฟันชนิดไร้โลหะเราสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ครอบฟันชนิดที่มีโลหะเป็นแกนที่ทึบแสงไม่สวยงามได้ในทุกกรณี จนอาจกล่าวได้ว่าณ ปัจจุบันเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้โลหะในการทำครอบฟันอีกแล้ว

หากสนใจก็สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์โทร: (662) 644-4008 (อัตโนมัติ) แฟกซ์(662) 354-4065 หรือ E-mail : info@aboutsmile.com

หรือดูข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนการทำครอบฟันเพิ่มเติม หรือภาพก่อนและหลังการทำได้ที่ www.pmdcdental.com


Create Date :08 สิงหาคม 2556 Last Update :30 ตุลาคม 2556 13:11:41 น. Counter : 4919 Pageviews. Comments :0